Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 23 september, 2014 - 15:57     Bron: De Unie (nieuws)
Op 18 september 2014 bleken De Unie en de andere vakorganisaties uitonderhandeld te zijn met jullie werkgever. Deze zal met een eindbod komen dat wij op vrijdag 3 oktober 2014 om 12.30 uur, 14.15 uur...
dinsdag, 23 september, 2014 - 13:44     Bron: De Unie (nieuws)
Al ruim een week wordt er door de piloten van Air France gestaakt. Een staking die nu al groter is dan welke staking ook in de geschiedenis van deze onderneming en helaas is het einde nog niet in...
dinsdag, 23 september, 2014 - 08:11     Bron: Ministerie SZW
Er komt een uitgebreid onderzoek naar de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Ook gaan de Nederlandse ambassades in Polen, Bulgarije en Roemenië meer...
dinsdag, 23 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tijdens de algemene beschouwingen ging het voor een groot deel over de stand van ons land. ‘Nederland is prachtig’, zei de regering. ‘Nee vreselijk’, antwoordde de oppositie. Wat kunnen we van deze...
maandag, 22 september, 2014 - 14:34     Bron: Ministerie SZW
Het basisexamen inburgering in het buitenland verandert van vorm. De belangrijkste verandering is dat het examen niet meer per telefoon maar per computer afgenomen wordt. Het nieuwe basisexamen gaat...
maandag, 22 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerinitiatieven proberen een antwoord te formuleren op een ervaren gebrek of ongemak. Burgers zélf zetten er gezamenlijk de schouders onder, in samenwerking met de lokale overheid. Maar op de...
zondag, 21 september, 2014 - 16:20     Bron: Zeggenschap
De bouwsector heeft met veel ongewenste vormen van flexibele arbeid te maken. FNV Bouw heeft in 2013 daarom veel ge;nvesteerd in ondernemingsraden om dit onderwerp aan te pakken. Begin 2014 heeft de...
zondag, 21 september, 2014 - 16:20     Bron: Zeggenschap
Doordat de subsidie op scholing voor ondernemingsraden is afgeschaft na opheffing van het GBIO, is het aantal cursussen bij erkende scholingsinstituten met zo;n 40% teruggelopen. In plaats daarvan...
zaterdag, 20 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten werken hard aan een verordening die per 1 januari 2015 de tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden in goede banen moet leiden. Bijstandsgerechtigden worden daarmee weggezet als luie...
vrijdag, 19 september, 2014 - 17:52     Bron: SER
vrijdag, 19 september, 2014 - 15:17     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 20 september 2014 kunnen ook personen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld.
vrijdag, 19 september, 2014 - 14:21     Bron: Ministerie SZW
De Europese Commissie heeft ingestemd met het Nederlandse programma voor het Europees Sociaal Fonds tot 2020. In dit plan staat hoe Nederland de in totaal 507 miljoen euro aan ESF middelen gaat...
vrijdag, 19 september, 2014 - 13:20     Bron: Zeggenschap
De FNV wil een onafhankelijke bedrijfsarts, die zijn aandacht kan richten op objectief medisch handelen als de zieke werknemer wordt behandeld in het kader van verzuim. Dat blijkt niet mogelijk als...
vrijdag, 19 september, 2014 - 13:14     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 17 september hebben we voor de tweede keer met de directie van Heineken gesproken over een nieuwe cao. Er worden kleine stapjes gezet, maar een akkoord ligt er nog niet. In deze...
vrijdag, 19 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die voor ondersteuning bij gemeenten aankloppen, zullen deze als eerste uit hun eigen netwerk moeten halen. Wat willen en kunnen mensen voor elkaar doen en hoe kunnen we het potentieel aan...
donderdag, 18 september, 2014 - 15:18     Bron: Ministerie SZW
Een voorhoedegroep van 26 bedrijven gaat investeren in jongeren door vacatures voor starters, extra leerbanen en stages te bieden. Ook stellen ze hun medewerkers en hun kennis en expertise...
donderdag, 18 september, 2014 - 12:00     Bron: De Unie (nieuws)
Er verandert veel bij woningcorporaties, daar kan niemand omheen. De fundamenten onder je werk zijn een stuk minder stevig dan vroeger. Sterker nog, er is kans dat jouw baan ingrijpend verandert of...
donderdag, 18 september, 2014 - 11:07     Bron: De Unie (nieuws)
Het gaat goed met de Delta Lloyd Groep, dat mag de buitenwereld wel weten, maar het personeel niet. Want ONS wordt verteld dat ze in ‘crisis’ zitten. De bedreigingen die op ze afkomen...
donderdag, 18 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De tijd is rijp voor de herontdekking van Eros als belangrijkste bron van betekenisvolle maatschappelijke ontwikkeling. Ringo Ossewaarde ziet de erotische kunst van het liefhebben, en niet de...
donderdag, 18 september, 2014 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in European Journal of Work and Organizational Psychology onderzoeken Paul Preenen, Annelies van Vianen en Irene de Pater de relatie tussen goal-orientations en uitdagende taken. Zij...
woensdag, 17 september, 2014 - 15:10     Bron: De Unie (nieuws)
In reactie op de Troonrede gaf Reinier Castelein aan "Na zeven magere en zure jaren zullen middeninkomens in hun portemonnee voelen dat ze maandelijks hooguit een Big Mac extra kunnen kopen. De...
woensdag, 17 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nudging is meer dan een duwtje in de rug van de burger zodat hij gezonder gaat leven of zich aan de snelheid houdt. Het is ook een overheidsstrategie om collectieve voorzieningen terug te dringen....
dinsdag, 16 september, 2014 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet neemt in 2015 extra maatregelen om mensen sneller aan het werk te krijgen en te houden. Zo komt er een Brug-WW die werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk moet helpen waar een...
dinsdag, 16 september, 2014 - 13:31     Bron: SER
dinsdag, 16 september, 2014 - 12:52     Bron: De Unie (nieuws)
Na in totaal 13 onderhandelingsronden en nog veel meer informele gesprekken is er dan eindelijk een cao-onderhandelaarsresultaat bereikt. Wij vragen nu jouw mening over dit akkoord. De Unie heeft...
dinsdag, 16 september, 2014 - 10:09     Bron: De Unie (nieuws)
Na liefst 8 onderhandelingsronde heeft De Unie een akkoord bereikt voor alle werknemers in de Technische Groothandel. De cao loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Naast afspraken over...
dinsdag, 16 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De versmelting tussen mens en techniek biedt prachtige mogelijkheden, maar dreigt ook een aantal kwaliteiten van ons intieme leven aan te tasten die tevens behoren tot de kernwaarden van onze...
maandag, 15 september, 2014 - 13:30     Bron: De Unie (nieuws)
Het voorstel van Samco aan om de geldende B-cao (bovenop de Metalektro cao met aanpassingen) ongewijzigd voort te zetten kun je hier downloaden. Uiteraard worden de in de Metalektro cao afgesproken...
maandag, 15 september, 2014 - 09:12     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een aanvulling op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft...
maandag, 15 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tuindorpbewoners in Amsterdam-Noord voelen zich onzeker. Het buurtcentrum sluit, de gezondheidszorg wordt duurder en het stadsdeel en de woningbouwcorporatie verdwijnen uit het zicht. Toch is er ook...
zaterdag, 13 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
 Medewerkers van de Hogeschool Utrecht vinden dat de commissie Boutellier met haar advies over het hoger dociaal onderwijs te veel leunt op het beleid en het huidige werkveld. Critici als Spierts en...
vrijdag, 12 september, 2014 - 16:56     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag 12 september, hebben we vanuit De Unie het eerder aangekondigde overleg gehad over de cao en alles wat wij daarbij hebben voorgesteld. In dit extra  bericht de uitkomsten van dit overleg...
vrijdag, 12 september, 2014 - 16:38     Bron: De Unie (nieuws)
Alle goede intenties ten spijt wil het maar niet opschieten met de cao-onderhandelingen. Daar zijn overigens wel redenen voor te noemen. Maar begrijpelijk als jullie die minder belangrijk zullen...
vrijdag, 12 september, 2014 - 15:48     Bron: De Unie (nieuws)
Op 10 september 2014 heeft op uitnodiging van de werkgevers een 3e cao-gespreksronde plaatsgevonden. In tegenstelling tot het vorige overleg van 10 februari jl., kunnen we stellen dat het overleg in...
vrijdag, 12 september, 2014 - 15:09     Bron: Ministerie SZW
Van 18 tot en met 25 september vindt de WerkWeek plaats, een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. In het hele land organiseren gemeenten, bedrijven, UWV, scholen,...
vrijdag, 12 september, 2014 - 13:30     Bron: De Unie (nieuws)
Na heel veel onderhandelingsronden ligt er eindelijk een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor PGI Nonwovens. Dit onderhandelingsresultaat  wil De Unie graag met jullie bespreken....
vrijdag, 12 september, 2014 - 12:03     Bron: De Unie (nieuws)
Eindbod cao afgewezen 10 september jl. hebben 4 van de 5 vakorganisaties (De Unie, FNV, CNV, CMHF/A95) aan APG kenbaar gemaakt dat zij het eindbod afwijzen. Vakbond VCPS heeft het eindbod wel...
vrijdag, 12 september, 2014 - 11:10     Bron: De Unie (nieuws)
Met dit bericht krijgen de werknemers informatie over het afbreken van de onderhandelingen tussen de Delta Lloyd Groep (DLG), De Unie,en de andere vakorganisaties over een nieuwe cao,...
vrijdag, 12 september, 2014 - 09:42     Bron: De Unie (nieuws)
Cao onderhandelingen afgebroken Na tien maanden onderhandelen over een nieuwe cao, pensioenregeling en een nieuw sociaal plan tussen de Delta Lloyd Groep (DLG) en vakbonden De Unie, FNV Finance en...
vrijdag, 12 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het uitgangspunt van de jeugdzorg anno 2014/2015 is dat jongeren met (ernstige) gedragsproblemen kunnen leren participeren in de Nederlandse samenleving. Gaat dit ook op voor delinquente jongeren in...
donderdag, 11 september, 2014 - 13:26     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals bekend verdwijnen er de komende jaren een fors aantal arbeidsplaatsen bij Equens SE. Equens heeft plannen gepresenteerd om te komen tot forse kostenbesparingen. Met de vakbonden is intensief...
donderdag, 11 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het groeiend leger aan 65-jarigen zou de zorg en andere collectieve voorzieningen onbetaalbaar maken. Maar zitten er enkel negatieve kanten aan dit verhaal? Nee, ouderen maken met hun kennis,...
woensdag, 10 september, 2014 - 16:17     Bron: Ministerie SZW
Het project Alleen jij bepaalt wie je bent wordt de komende jaren uitgebouwd. Daarover hebben de ministeries van Veiligheid en Justitie, VWS, Sociale Zaken en Onderwijs afspraken gemaakt tijdens de...
woensdag, 10 september, 2014 - 13:21     Bron: De Unie (nieuws)
Voor de zomervakantie hadden we een resultaat op hoofdlijnen bereikt over de nieuwe cao en het verlengen van het Sociaal Plan. Inmiddels zijn de teksten verder uitgewerkt en leggen we het akkoord nu...
woensdag, 10 september, 2014 - 11:54     Bron: WRR Persberichten
Centraal in het rapport staat de vraag wat de relevantie is van gedragswetenschappelijke kennis voor het overheidsbeleid. De laatste jaren bestaat daarvoor veel aandacht. In Engeland heeft het...
woensdag, 10 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten kunnen voor de aanbesteding van nieuwe zorg-, ondersteunings- en participatietaken putten uit ervaringen met de re-integratiepraktijk. Het kiezen van de beste dienstenleverancier bleek...
dinsdag, 9 september, 2014 - 16:52     Bron: De Unie (nieuws)
Op 1 juni 2014 is jullie cao bij Achmea afgelopen. Achmea, De Unie en de andere vakorganisaties hebben op maandag 15 september aanstaande een eerste bijeenkomst om onze globale inzet voor een nieuwe...
dinsdag, 9 september, 2014 - 16:31     Bron: De Unie (nieuws)
De cao van Deutsche Bank loopt per 1 januari 2015 af. Op 1 september jongstleden hebben we een eerste bijeenkomst gehad met de werkgever om over pensioen te spreken. Er staan nog twee bijeenkomsten...
dinsdag, 9 september, 2014 - 13:54     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag ( 9 september) ontvingen we bij De Unie van Martinair het bericht dat de directie Martinair voornemens is het RJC als zelfstandige BV, los van de vrachtactiviteiten, te positioneren. Na de...
dinsdag, 9 september, 2014 - 13:18     Bron: De Unie (nieuws)
De kop van het vorige nieuwsbericht was “buigen of barsten”. Het is gelukkig buigen geworden. We hebben elkaar heel erg diep in de ogen gekeken. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie...