Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 15 mei, 2014 - 14:50     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen periode zijn er een aantal onderwerpen besproken in het GO (georganiseerd overleg). Een aantal onderwerpen is nog punt van overleg. Wel hebben we over de afkoop van de leaseauto...
donderdag, 15 mei, 2014 - 11:49     Bron: Ministerie SZW
Budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies voor gemeenten zullen na de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 verdeeld worden volgens een model waarmee de...
donderdag, 15 mei, 2014 - 11:30     Bron: De Unie (nieuws)
Als download tref je een overzicht aan van de voorstellen van De Unie bij aanvang van de onderhandelingen van de cao Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf en cao Dagbladuitgeverijbedrijf. Het...
donderdag, 15 mei, 2014 - 11:11     Bron: De Unie (nieuws)
Door middel van de petitie “sta nu op voor een fatsoenlijke uitzend-cao” kunnen uitzendkrachten en andere werkenden en sympathisanten de NBBU werkgevers dringend verzoeken een goede cao...
donderdag, 15 mei, 2014 - 10:50     Bron: De Unie (nieuws)
De stemmen zijn geteld! Uitslag van de ledenraadpleging is als volgt: 92% heeft voor het akkoord gestemd.  6% heeft tegen gestemd en 2% heeft zich van stemming onthouden. Conclusie is dus dat...
donderdag, 15 mei, 2014 - 10:29     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 14 mei 2014 heeft er een afrondend overleg plaatsgevonden over de nieuwe cao bij MN. Er zijn mondeling een aantal wijzigingen overeengekomen op het eerdere eindbod van MN. Deze wijzigingen...
donderdag, 15 mei, 2014 - 09:05     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal 34 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de metaalsector. Minister Asscher betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de...
woensdag, 14 mei, 2014 - 15:30     Bron: De Unie (nieuws)
Reeds in januari 2014 is er in de ledenvergadering vastgesteld dat het voorstel van de werkgever voor collectieve verhoging van de salarissen niet acceptabel was. Werkgever wenste niet verder te...
woensdag, 14 mei, 2014 - 15:06     Bron: De Unie (nieuws)
Nadat wij het “laatste” bod hebben afgewezen zijn er van beide kanten pogingen ondernomen om het vastgelopen cao-overleg weer vlot te trekken. Dit heeft ertoe geleid dat wij op 12 mei...
woensdag, 14 mei, 2014 - 10:24     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie starten een petitie tegen de nieuwe NBBU-cao onder het motto ´Sta nu op voor een fatsoenlijke uitzendcao´. Zij roepen de NBBU, de...
dinsdag, 13 mei, 2014 - 14:41     Bron: Ministerie SZW
De lidstaten van de Europese Unie hebben vandaag ingestemd met de handhavingsrichtlijn bij het detacheren van werknemers. Hierdoor komen opdrachtgevers in de bouw niet langer weg met onderbetaling...
dinsdag, 13 mei, 2014 - 13:44     Bron: Stichting van de Arbeid
dinsdag, 13 mei, 2014 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en...
maandag, 12 mei, 2014 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt meer maatregelen om malafiditeit in de uitzendbranche aan te pakken. De Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de branche...
maandag, 12 mei, 2014 - 14:26     Bron: Ministerie SZW
De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft vrijdag 9 mei in de gemeente Goeree-Overflakkee een 56-jarige man aangehouden op verdenking van mensenhandel. De man, eigenaar van een...
maandag, 12 mei, 2014 - 11:13     Bron: De Unie (nieuws)
De Nederlandse luchtvaart ligt op ramkoers met Schiphol en de regering in Den Haag. Inzet is volgens werkgevers, waaronder KLM, het voorkomen van een kaalslag voor het relatief dure wereldknooppunt...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 15:12     Bron: De Unie (nieuws)
Kort samengevat was dit het verschil tussen de voorstellen van de vakbonden en de werkgevers. We wisten dat de werkgevers met vergaande voorstellen zouden komen, maar dat de voorstellen zo diep...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 14:36     Bron: De Unie (nieuws)
Er is op 7 mei uitgebreid stilgestaan bij de verschillende onderwerpen. Dit heeft nog niet geleid tot een verandering van de standpunten van beide kanten. Wel is duidelijk dat de gevolgen van de...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 14:33     Bron: De Unie (nieuws)
Het eerste overleg voor een nieuwe cao staat gepland op vrijdag 6 juni aanstaande. Ter voorbereiding op de onderhandelingen zou ik graag willen vernemen of de conceptvoorstellen voldoen. Wat...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 13:49     Bron: De Unie (nieuws)
Op 6 mei vond er een bespreking plaats met jullie werkgever over een mogelijke reorganisatie. Aan de Ondernemingsraad is een advies gevraagd op 16 april in verband met een voorgenomen besluit...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 10:16     Bron: SER
vrijdag, 9 mei, 2014 - 06:51     Bron: Ministerie SZW
Zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk in het land waar iemand aan de slag gaat, is een van de belangrijkste taken van de nieuwe Europese Commissie. Het aanpakken van de negatieve gevolgen van het...
donderdag, 8 mei, 2014 - 15:24     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft bij bouwwerkzaamheden in Den Haag drie illegale bouwvakkers aangehouden. De drie zijn afkomstig uit India en hadden geen verblijfsvergunning. Hun werkgever beschikte niet over...
donderdag, 8 mei, 2014 - 15:21     Bron: De Unie (nieuws)
Een week geleden moesten wij jullie berichten dat we op dood spoor zaten voor wat betreft de onderhandelingen over een sociaal plan. De beide collega-vakbonden waren zelfs al druk doende met het...
donderdag, 8 mei, 2014 - 13:51     Bron: De Unie (nieuws)
Hier tref je de voorstellen van De Unie aan voor de cao bij O-I. Kortheidshalve verwijs ik je graag naar de inhoud daarvan. Tevens wijs ik je op de mogelijkheid om, als je zelf bepaalde voorstellen...
donderdag, 8 mei, 2014 - 11:30     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag heeft jullie belangenbehartiger, Jan Admiraal, de brief met cao-voorstellen van De Unie aan de directie van Linde Gas Benelux BV toegezonden.  Download hier de brief aan de...
donderdag, 8 mei, 2014 - 08:50     Bron: De Unie (nieuws)
Op 6 mei is er dan eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao-contractcatering met een looptijd van 15 maanden. Er waren enkele zeer belangrijke onderwerpen die moeizaam verliepen en de nodige...
woensdag, 7 mei, 2014 - 09:08     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft een chemisch bedrijf in Zuid-Holland een boete opgelegd van €150.000,-. De boete krijgt het bedrijf omdat zij “onvoldoende invulling had gegeven aan de identificatie...
vrijdag, 2 mei, 2014 - 14:28     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag heeft jullie belangenbehartiger, Jan Admiraal, de brief met cao voorstellen van De Unie aan de directie van Recticel toegezonden. De brief kun je hier downloaden. Zodra er meer nieuws is...
vrijdag, 2 mei, 2014 - 13:52     Bron: De Unie (nieuws)
Een hogere werknemerspremie voor je pensioen en toch van je loonsverhoging genoeg overhouden. Dat hebben de vakbonden aan Aviko voorgesteld. Ook willen we een pensioenbudget met redelijke waarborgen...
vrijdag, 2 mei, 2014 - 13:40     Bron: De Unie (nieuws)
Op 30 april 2014, hebben Océ-Technologies B.V. en Canon Nederland N.V. De Unie en de andere vakbonden onderhandeld over één nieuwe cao. De onderhandelingen hebben geleid tot een...
vrijdag, 2 mei, 2014 - 11:32     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 30 april jl. hebben vakbonden en Holland Casino verder met elkaar gesproken over de invulling van de regeling Vrijwillige Aanpassing Arbeidsduur (VAA). De nieuwe VAA-regeling 2014 kunnen...
donderdag, 1 mei, 2014 - 16:33     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie en CNV Vakmensen hebben in twee rondes een onderhandelingsresultaat met jouw werkgever voor een nieuwe cao bereikt. Het volledige resultaat tref je aan als download. Wij leggen dit resultaat...
donderdag, 1 mei, 2014 - 16:13     Bron: De Unie (nieuws)
Op dinsdag 29 april 2014 is het overleg over een nieuwe cao voor de medewerkers van MN voortgezet. Afgesproken is dat MN een overzicht maakt van de functies met de daarbij behorende nieuwe schalen,...
woensdag, 30 april, 2014 - 13:03     Bron: De Unie (nieuws)
Wij hebben jullie al laten weten dat de rechter heeft uitgesproken dat Componenta aan jullie de cao-verhoging van 1 december 2013 met terugwerkende kracht moet gaan betalen. Componenta heeft dit ook...
woensdag, 30 april, 2014 - 11:35     Bron: De Unie (nieuws)
De afgelopen weken is er tussen jullie directie en de vakbonden veelvuldig overleg geweest. Dit ging dan over de voorgenomen volledige sluiting van de vestiging Hazerswoude-Rijndijk en een daartoe...
woensdag, 30 april, 2014 - 10:55     Bron: De Unie (nieuws)
Tot en met vrijdag 25 april konden jullie je stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat dat vakorganisaties bereikt hebben op 3 maart jongstleden bij IFF. De leden van De Unie hebben met het...
dinsdag, 29 april, 2014 - 16:08     Bron: De Unie (nieuws)
Langzaam maar zeker wordt de impact duidelijk van de reorganisaties bij Rabobank. Op lokaal niveau worden er veel adviesaanvragen behandeld met personele gevolgen en onlangs is ook de OR Rabobank...
dinsdag, 29 april, 2014 - 15:38     Bron: De Unie (nieuws)
 Achmea heeft op 7 april 2014 aan de vakorganisaties een eindbod voorgelegd voor het sociaal plan dat moet gaan gelden voor de reorganisaties in het kader van het programma Versnellen en...
dinsdag, 29 april, 2014 - 12:00     Bron: De Unie (nieuws)
De stemmen zijn geteld, de leden hebben het ABN AMRO Cao onderhandelingsresultaat van 2 april, in grote meerderheid (77,5%) aangenomen. Dit bericht heeft De Unie inmiddels met ABN AMRO gedeeld en...
maandag, 28 april, 2014 - 15:34     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals jullie als werknemers inmiddels hebben vernomen, hebben bonden en directie een principe akkoord bereikt over een eenjarige cao. De tekst van het akkoord is kun je hier downloaden. Jouw mening...
maandag, 28 april, 2014 - 15:34     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals jullie als werknemers inmiddels hebben vernomen, hebben bonden en directie een principe akkoord bereikt over een eenjarige cao. De tekst van het akkoord is kun je hier downloaden. Jouw mening...
maandag, 28 april, 2014 - 15:13     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie Security is druk bezig met de toekomst van Werknemers Particuliere Beveiliging werkzaam op Schiphol Niet op parkeerterreinen of bij jullie thuis maar waar het hoort: aan de overlegtafel!...
maandag, 28 april, 2014 - 14:15     Bron: De Unie (nieuws)
Bonden winnen Kort Geding van Componenta Afgelopen vrijdag ontvingen wij de uitspraak van de Kantonrechter te Roermond, in deze uitspraak stelde hij de vakbonden, waaronder De Unie, volledig in het...
maandag, 28 april, 2014 - 14:15     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen vrijdag ontvingen wij de uitspraak van de Kantonrechter te Roermond, in deze uitspraak stelde hij de vakbonden, waaronder De Unie, volledig in het gelijk ten opzichte van Componenta....
maandag, 28 april, 2014 - 09:06     Bron: De Unie (nieuws)
Donderdag 24 april hebben de bonden en Martinair een gesprek gehad over het cao-traject en enkele zaken die op dit moment spelen.   Algemeen Martinair heeft een toelichting gegeven op de...
vrijdag, 25 april, 2014 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de zogenoemde Quotumwet. Deze wet heeft als doel dat er meer mensen met...
vrijdag, 25 april, 2014 - 12:47     Bron: De Unie (nieuws)
Ook deze week hebben we nog extra aanvullende afspraken gemaakt. Afspraken die o.a. regelen dat de Vrijwillige Vertrekregeling (VAA) maximaal zal worden ingezet, dat medewerkers die hebben gestaakt...