Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 15 augustus, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op zoek naar geschikte manieren om zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren, komen steeds meer zelfstandigen uit bij een Broodfonds. Door de toenemende populariteit lijkt de maatschappelijke...
donderdag, 14 augustus, 2014 - 16:25     Bron: Ministerie SZW
Ministers Bussemaker (OCW) en Asscher (SZW) organiseren op korte termijn op regionaal en lokaal niveau rondetafelgesprekken over discriminatie en antisemitisme. Zij gaan in gesprek met gemeenten,...
donderdag, 14 augustus, 2014 - 15:42     Bron: De Unie (nieuws)
Voor de zomervakantie hebben we jullie geïnformeerd over de voorstellen voor een nieuwe pensioenregeling binnen Astellas. We hebben toen aangegeven wat de reden van de veranderingen is en de...
donderdag, 14 augustus, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beddenreductie, overdiagnostiek, verkeerde behandeling en oneigenlijk gebruik van een meetinstrument zijn volgens Jan Walburg de nieuwe uitdagingen in de GGZ. Hij ziet aanknopingspunten voor...
dinsdag, 12 augustus, 2014 - 14:32     Bron: De Unie (nieuws)
Recentelijk hebben de leden van mij een nieuwsbericht ontvangen waarin werd aangegeven dat het laatste overleg over een nieuwe cao niet heeft geleid tot overeenstemming met werkgevers. Werkgevers...
dinsdag, 12 augustus, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zorg is goed als zieken worden genezen en vroegtijdig overlijden wordt voorkomen; zorg is goed als mensen kunnen meedoen; zorg is goed als de patiënt tevreden is. Of is zorg goed als deze zinnig...
vrijdag, 8 augustus, 2014 - 10:17     Bron: De Unie (nieuws)
Onlangs hebben de leden een bericht van ons ontvangen met daarin het cao-onderhandelingsresultaat voor Coca-Cola Enterprises b.v. Tevens was er een mogelijkheid om je stem uit te brengen over dit...
vrijdag, 8 augustus, 2014 - 09:50     Bron: Ministerie SZW
Op maandag 17 november vindt de eerste editie van het Congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen plaats: Investeren in participeren. UWV, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en...
vrijdag, 8 augustus, 2014 - 09:28     Bron: De Unie (nieuws)
Op 11 juli heeft de cao-delegatie jullie op de hoogte gebracht van het eindbod (download hier) dat APG naar de vakbonden heeft uitgebracht. Stemming digitaal vanaf 27 augustus De raadpleging zal...
donderdag, 7 augustus, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerkracht is een modewoord geworden dat te pas en onpas wordt gebruikt. Daardoor wordt het feitelijk steeds meer van elke inhoud ontdaan. Erger nog is dat de overheid burgerkracht presenteert als...
woensdag, 6 augustus, 2014 - 16:45     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft vandaag bedrijfspanden van een koeriersdienst doorzocht in een onderzoek naar uitkeringsfraude. De doorzoekingen, waarbij onder meer de administratie in beslag werd genomen,...
woensdag, 6 augustus, 2014 - 07:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dronken mannen die andermans vrouwen lastigvallen, opstandelingen die een burgervliegtuig neerhalen en onderzoek frustreren, die moet je meteen een ferme tik uitdelen. Wat je vooral niet moet doen,...
dinsdag, 5 augustus, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moeders kiezen veelal voor deeltijdwerk, vaders werken vaak voltijds. Ongelijkheden in inkomen en positie zijn het ongewilde gevolg, maar aan de oorzaak wordt liever niet getornd. Of wel? Justine...
maandag, 4 augustus, 2014 - 21:27     Bron: Ministerie SZW
Maandagavond 4 augustus hebben wij, minister-president Rutte, minister Asscher, minister Opstelten en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap (CJO (Centraal Joods Overleg), bestaande uit...
maandag, 4 augustus, 2014 - 10:00     Bron: De Unie (nieuws)
Er was weinig nieuws op de persconferentie van KLM-Air France over toekomst van Martinair. In september weten we hopelijk meer over de toekomst van Martinair vracht en de betekenis voor het RJC. Cao...
donderdag, 31 juli, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op het platteland zorgen mensen nog voor elkaar, zo wil de idylle. Toch blijkt de zorg in dorpen voorwaardelijk. Want wie geaccepteerd wil worden, wordt geacht deel te nemen aan het verenigingsleven...
dinsdag, 29 juli, 2014 - 16:15     Bron: De Unie (nieuws)
Begin juli hebben wij van de directie een voorstel gekregen over harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van Imtech Marine en Radio Holland. Zo’n beetje al de arbeidsvoorwaarden, loon en...
dinsdag, 29 juli, 2014 - 15:48     Bron: De Unie (nieuws)
De achterban van De Unie heeft ingestemd met het cao-akkoord dat de onderhandelaars van ANVR en vakbonden onlangs sloten. Daarmee is er een nieuwe 2-jarige cao. “Gezien de marktomstandigheden...
dinsdag, 29 juli, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We vragen maar moeilijk om hulp, en bieden het spaarzaam aan. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Maar er is ook een groep die zich hierdoor niet laat belemmeren en zich de hulp heerlijk...
vrijdag, 25 juli, 2014 - 13:24     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 24 juli hebben we overleg gehad met de interim directeur van Beenhakker, mevrouw Saarloos, over de huidige situatie bij Beenhakker. Het betrof de financiële situatie en een...
vrijdag, 25 juli, 2014 - 11:45     Bron: De Unie (nieuws)
donderdag, 24 juli, 2014 - 13:20     Bron: Zeggenschap
FNV Bondgenoten gaat de strijd aan met de toenemende verdringing van betaalde banen in het stads-, streek- en (contract)taxivervoer door de inzet van onbetaalde vrijwilligers of...
donderdag, 24 juli, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er heersen nogal wat misverstanden over de participatiesamenleving. Evelien Tonkens, scheidend bijzonder hoogleraar Actief burgerschap, noemt er vijf. Voor de ideale participatiesamenleving moet aan...
woensdag, 23 juli, 2014 - 17:20     Bron: Zeggenschap
In 2013 hebben OR-leden minder gebruik gemaakt van scholingsfaciliteiten, zoals cursussen en trainingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER....
dinsdag, 22 juli, 2014 - 11:42     Bron: De Unie (nieuws)
dinsdag, 22 juli, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid trekt zich terug om meer over te laten aan de informele zorg, met eigen kracht en samenredzaamheid als motto. Movisie vroeg aan zeer kwetsbare mensen hoe zij tegen deWmo-idealen aan...
maandag, 21 juli, 2014 - 13:13     Bron: De Unie (nieuws)
Er zijn weer onderhandelingen geweest tussen de Delta Lloyd Groep (DLG), De Unie, en de andere bonden over een nieuwe cao, een nieuwe pensioenregeling en een nieuw sociaal plan. Terugkoppeling...
maandag, 21 juli, 2014 - 10:02     Bron: Ministerie SZW
Twee opdrachtgevers, een hoofdaannemer en twee onderaannemers hebben hoge boetes van de Inspectie SZW gekregen omdat zij de Wet arbeid vreemdelingen hebben overtreden. Het gaat hier om bedrijven die...
vrijdag, 18 juli, 2014 - 15:37     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals je misschien al hebt vernomen hebben wij en de collega bonden vorige week een principeakkoord bereikt met jullie werkgever over een nieuwe cao. Ik was nog even in afwachting van de definitieve...
vrijdag, 18 juli, 2014 - 15:04     Bron: De Unie (nieuws)
Op 17 juli zijn de gesprekken over een nieuwe reisbranche-cao afgerond met een positief resultaat. De nieuwe cao krijgt een looptijd tot 1 november 2015. De resultaten worden aan de achterbannen van...
vrijdag, 18 juli, 2014 - 11:42     Bron: De Unie (nieuws)
De afgelopen dagen is er weer onderhandeld over een nieuwe cao voor de medewerkers in de grafimedia. De vakorganisaties hebben hun voorstellen met de nodige onderbouwing bij de werkgeversdelegatie...
vrijdag, 18 juli, 2014 - 10:18     Bron: De Unie (nieuws)
Oerlikon Metco wil de arbeidsvoorwaarden aanpassen en daarmee een bezuiniging van ca. € 450.000,- op de loonkosten realiseren. Door deze bezuinigingen zal de winstgevendheid toenemen en zal de...
donderdag, 17 juli, 2014 - 14:24     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft met de werkgevers een principe akkoord gesloten met de werkgevers vlees (COV). We hebben een prima resultaat bereikt en willen dit met een positief advies aan jullie voorleggen....
donderdag, 17 juli, 2014 - 13:03     Bron: De Unie (nieuws)
Vanwege de druk op de woningcorporatiebranche worden forse reorganisaties verwacht. Om goede cao afspraken met werkgevers te kunnen maken, zullen we keuzes moeten maken. Ten eerste of we bereid zijn...
donderdag, 17 juli, 2014 - 11:18     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals je weet was De Unie namens de leden al een tijd in onderhandeling met de werkgever bij Michelin voor een nieuwe cao. Inmiddels, hebben wij, na intensieve en constructieve onderhandelingen, een...
donderdag, 17 juli, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uitermate kritisch zijn de Amsterdamse sociologen Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens over de participatiemaatschappij, die ‘van bovenaf’ wordt opgelegd. Maar Doortje Kal vindt dat ze daarmee...
woensdag, 16 juli, 2014 - 14:56     Bron: De Unie (nieuws)
Koning Willem-Alexander heropent morgen, donderdag 17 juli 2014, officieel de fabriek van VDL Nedcar in het Limburgse Born. De dag voorafgaand aan deze feestelijke gelegenheid trakteerde De Unie de...
woensdag, 16 juli, 2014 - 14:56     Bron: De Unie (nieuws)
Koning Willem-Alexander heropent morgen, donderdag 17 juli 2014, officieel de fabriek van VDL Nedcar in het Limburgse Born. De dag voorafgaand aan deze feestelijke gelegenheid tracteerde De Unie de...
woensdag, 16 juli, 2014 - 12:04     Bron: De Unie (nieuws)
In een gesprek met de directie van THR heeft De Unie een toelichting gekregen op de plannen van het bedrijf. De directie wil wederom personeel ontslaan om de tegenvallende resultaten op te vangen....
woensdag, 16 juli, 2014 - 10:59     Bron: De Unie (nieuws)
Samen met de andere vakbonden heeft De Unie een akkoord bereikt voor de cao Drankenindustrie. Het was niet eenvoudig om tot een cao te komen. Er waren meerdere overleggen nodig, vooral ook informele...
woensdag, 16 juli, 2014 - 08:35     Bron: De Unie (nieuws)
Bestuurders van FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Vakmensen feliciteren woensdagochtend de autobouwers van VDL Nedcar met de officiële opening van de fabriek in Born. Ze staan vanaf 5.30 uur aan...
woensdag, 16 juli, 2014 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht een groep experts onder leiding van Job Cohen hoe het jeugdstelsel effectiever en goedkoper kan. Van meer samenwerking tot flexibelere en...
dinsdag, 15 juli, 2014 - 15:52     Bron: De Unie (nieuws)
Met de vakantie voor de deur wil ik graag de balans opmaken en even vooruit kijken. We hebben tenslotte een turbulente periode achter de rug en ook de toekomst kent nog veel uitdagingen. Even...
dinsdag, 15 juli, 2014 - 14:06     Bron: De Unie (nieuws)
Vakorganisaties en werkgevers zijn al een hele tijd met elkaar in gesprek over een nieuwe cao voor de Technische Groothandel. Dit gaat zeer moeizaam. Enerzijds door de zeer beperkte loonruimte van...
dinsdag, 15 juli, 2014 - 12:10     Bron: De Unie (nieuws)
Begin juli zijn de werknemers geïnformeerd over het afwijzen van het finale voorstel van de werkgever door de leden van de gezamenlijke leden. Op 4 juli hebben we de werkgever daarvan op de...
dinsdag, 15 juli, 2014 - 12:10     Bron: De Unie (nieuws)
Begin juli zijn de werknemers geïnformeerd over het afwijzen van het finale voorstel van de werkgever door de leden van de gezamenlijke leden. Op 4 juli hebben we de werkgever daarvan op de...
dinsdag, 15 juli, 2014 - 11:30     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft aan een vastgoedbedrijf uit Maastricht een boete opgelegd van € 86.400,- voor het illegaal verwijderen van asbest uit een leegstaand schoolgebouw in Limburg.
maandag, 14 juli, 2014 - 15:53     Bron: De Unie (nieuws)
Bij De Unie zijn een aantal vragen en opmerkingen binnen gekomen van leden bij Ahrend over de loonontwikkeling. Tot 3 jaar geleden volgde directie van Ahrend namelijk de Metalektro cao, terwijl het...
maandag, 14 juli, 2014 - 13:43     Bron: De Unie (nieuws)
De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij APG zijn in een eindfase terecht gekomen. Vorige week leken de vakbonden met APG af te gaan op een onderhandelingsresultaat. De werkgeversdelegatie maakte...