Welkom op het platform arbeidsverhoudingen!

Het online platform beoogt de publieke discussie over de arbeidsverhoudingen te stimuleren. U kunt hier actief deelnemen aan forumdiscussies en artikelen en studies plaatsen. Dat kan gaan over vraagstukken die ons allemaal bezig houden: hoe staat het met de overlegeconomie, hoe kunnen cao’s worden geïnnoveerd, wat is de positie van de vakbeweging en van werkgevers, op welke wijze kan de economie en de werkgelegenheid worden gestimuleerd. En hoe werken we tegenwoordig?

Als lid van de NVA kunt u ideeën lanceren, teksten of werkdocumenten posten en daarmee de agenda op het terrein van de arbeidsverhoudingen beïnvloeden. Daarnaast hebben we ook een ledenplatform ingericht voor een gerichte uitwisseling achter de schermen over banen en werk. Bent u geen lid van de NVA, dan kunt u ook een account aanmaken en actief deelnemen aan het platform. Wel zijn er enkele verschillen:

  NVA-leden Overige deelnemers
(met account)
Forum: berichten plaatsen ja ja, na goedkeuring door redacteur
Forum: reageren op berichten ja ja
Activiteiten: plaatsen agendaberichten ja ja, na goedkeuring door redacteur
Publicaties plaatsen ja nee
Publicaties inzien ja ja
Inzage ledenlijst/profielen ja nee


Het platform is gefinancierd door de NVA met ondersteuning van het Ministerie SZW. Het platform wordt technisch ondersteund door Kleine Stappen (Tammo ter Hark). We hebben Aldo Dikker (hoofdredacteur Zeggenschap) bereid gevonden de verschillende discussies te modereren. We hopen dat we met deze nieuwe faciliteit de NVA als vereniging en iedereen die de arbeidsverhoudingen een warm hart toe draagt, een groot plezier te doen.

Namens het bestuur,
met vriendelijke groet,

Marc van der Meer
 

Log in als lid of Maak een account aan!