Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 1 oktober, 2014 - 10:37     Bron: De Unie (nieuws)
De ontwikkelingen in de luchtvaart volgen elkaar in hoog tempo op. Van reductie in vrachtvloot naar verzelfstandiging van het RJC, tot aan stakingen die de AF/KLM groep in de volle omvang raken. De...
dinsdag, 30 september, 2014 - 15:23     Bron: De Unie (nieuws)
Unie-voorzitter Reinier Castelein gaf vandaag, 30 september 2014, in het radioprogramma Stand.nl zijn visie op de waarschuwing van minister Lodwijk Asscher dat veel bestaande banen verdwijnen door de...
dinsdag, 30 september, 2014 - 14:58     Bron: De Unie (nieuws)
Op 24 september jl. is er onderhandeld over de cao. Opmerkingen van leden zijn tijdens het overleg over de nieuwe afspraken in de cao naar voren gebracht. Voorts hebben we geput uit het algemeen...
dinsdag, 30 september, 2014 - 13:43     Bron: De Unie (nieuws)
Op 29 september heeft eindelijk het eerste cao overleg plaatsgevonden bij Ardagh over de nieuwe cao die per 1 juli 2014 moet ingaan. In dit overleg heeft ook De Unie haar cao voorstellen ingediend....
dinsdag, 30 september, 2014 - 13:17     Bron: De Unie (nieuws)
Inmiddels is er overeenstemming over een nieuw sociaal plan. Een sociaal plan dat in grote lijnen is gebaseerd op de laatste VAA-regeling en een looptijd heeft tot juli 2016. Vooral dat laatste is...
dinsdag, 30 september, 2014 - 12:00     Bron: De Unie (nieuws)
Vorige week vonden er stiptheidsacties plaats bij Papyrus in Wijchen. Vandaag bereidt het actiecomité de acties in de tweede fase voor, waarbij werkonderbreking op korte termijn uitgesloten is...
dinsdag, 30 september, 2014 - 11:00     Bron: De Unie (nieuws)
5xbeter is het gezamenlijke project van de vijf cao partijen in de metaalbewerking en metalektro: De Unie, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, Koninklijke Metaalunie en FME, Het doel van 5xbeter is het...
dinsdag, 30 september, 2014 - 10:33     Bron: De Unie (nieuws)
Ben je een technische vakvrouw, doe je graag inspiratie op voor je werk en wil je collega-vakvrouwen ontmoeten? Ben je een P&O-er of werkgever die zich graag inzet voor meer vrouwen in de...
dinsdag, 30 september, 2014 - 10:33     Bron: De Unie (nieuws)
Ben je een technische vakvrouw, doe je graag inspiratie op voor je werk en wil je collega-vakvrouwen ontmoeten? Ben je een P&O-er of werkgever die zich graag inzet voor meer vrouwen in de...
dinsdag, 30 september, 2014 - 10:20     Bron: Zeggenschap
Afgelopen zondag is Ieke van den Burg op 62-jarige leeftijd overleden. Sinds 2005 schreef zij een column in Zeggenschap.
dinsdag, 30 september, 2014 - 10:06     Bron: Ministerie SZW
In de nacht van zondag 21 op maandag 22 september zijn bij 14 filialen van een landelijke fastfoodketen werknemers van twee schoonmaakbedrijven gecontroleerd. Bij de controles waren de Inspectie SZW...
dinsdag, 30 september, 2014 - 09:33     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De verplichte tewerkstelling van arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden in ruil voor overheidsopdrachten leidt tot verdringing van mensen met een baan. Het arbeidsmarktdeel van de...
dinsdag, 30 september, 2014 - 08:54     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Schulden hangen ons als een steeds zwaarder worden molensteen om de nek. Met de huidige financieel-juridische aanpak komen we er niet meer uit. Een effectieve aanpak van schulden kan niet om de...
maandag, 29 september, 2014 - 21:31     Bron: Ministerie SZW
De budgetten die gemeenten vanaf 2015 krijgen voor het uitkeren van de bijstand en loonkostensubsidie zijn vandaag op het gemeenteloket gepubliceerd. Het budget voor bijstandsuitkeringen wordt met de...
maandag, 29 september, 2014 - 13:11     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen 5 en 25 september hebben weer twee cao-overleggen plaatsgevonden met de werkgevers over de nieuwe cao. Tussen het overleg van 5 september en 25 september zijn de kaderleden van de...
maandag, 29 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Pronken met wapens, stapels geld en drugs op Twitter en YouTube. Waar vroeger de fysieke straathoek fungeerde als podium voor vormgeving van een straatimago, zoeken jongeren nu naar status op...
zaterdag, 27 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Net als eerder in ons land grijpt ook in Vlaanderen de vermarkting van zorg en welzijn om zich heen. Met een verwijzing naar het schrikbeeld van Nederland betogen twee Vlaamse auteurs dat het ook...
vrijdag, 26 september, 2014 - 18:09     Bron: SER
vrijdag, 26 september, 2014 - 16:30     Bron: De Unie (nieuws)
Maandag 22 september hebben wij samen met FNV Kiem onderhandeld over de nieuwe cao voor Vendor. Uiteindelijk hebben deze onderhandelingen geresulteerd in een onderhandelingsresultaat....
vrijdag, 26 september, 2014 - 15:42     Bron: De Unie (nieuws)
Op 15 september heeft De Unie een cao onderhandelingsresultaat bereikt met Corbion Purac. Onderhandelingsresultaat De inhoud van het onderhandelingsresultaat tref je als download aan. Dit resultaat...
vrijdag, 26 september, 2014 - 12:07     Bron: De Unie (nieuws)
Eindelijk hebben De Unie en de andere cao-partijen in Metaal&Techniek (MT) en Metalektro (ME) een principeakkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor de Techniek-sector. De nieuwe...
vrijdag, 26 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Scheiden kan binnenkort ook online. Op deze wijze kunnen stellen samen de juridische en praktische obstakels nemen en tot duurzame oplossingen en afspraken komen. De online-dienstverlening zet...
donderdag, 25 september, 2014 - 16:51     Bron: Ministerie SZW
In totaal komt 12,5 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan Uitgeverij. Het geld is bestemd voor onder meer de begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk en extra scholing. Minister...
donderdag, 25 september, 2014 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
Bij een aantal Turkse organisaties in Nederland is sprake van een gebrek aan transparantie. Daarom is het bijna onmogelijk om te bepalen of en hoe deze organisaties de integratie van Turkse...
donderdag, 25 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Deze week is de Week tegen Pesten. Veel scholen zullen braaf of enthousiast meedoen, vervolgens een vinkje zetten bij ‘activiteit tegen pesten’ en opgelucht doorgaan met de gewone gang van zaken....
woensdag, 24 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De infantilisering van het onderwijs en de almacht van het empiristische paradigma hebben de universitaire studie psychologie geen goed gedaan, zegt klinisch psycholoog Jan Derksen.  Deze gang van...
dinsdag, 23 september, 2014 - 16:23     Bron: De Unie (nieuws)
Vanochtend vroeg maakte de Topman Frans van Houten wereldkundig dat Philips zich gaat opsplitsen. Binnenkort wordt Philips opgesplitst in Philips Healthtech en Philips Lighting Solution. Consumer...
dinsdag, 23 september, 2014 - 15:57     Bron: De Unie (nieuws)
Op 18 september 2014 bleken De Unie en de andere vakorganisaties uitonderhandeld te zijn met jullie werkgever. Deze zal met een eindbod komen dat wij op vrijdag 3 oktober 2014 om 12.30 uur, 14.15 uur...
dinsdag, 23 september, 2014 - 13:44     Bron: De Unie (nieuws)
Al ruim een week wordt er door de piloten van Air France gestaakt. Een staking die nu al groter is dan welke staking ook in de geschiedenis van deze onderneming en helaas is het einde nog niet in...
dinsdag, 23 september, 2014 - 08:11     Bron: Ministerie SZW
Er komt een uitgebreid onderzoek naar de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Ook gaan de Nederlandse ambassades in Polen, Bulgarije en Roemenië meer...
dinsdag, 23 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tijdens de algemene beschouwingen ging het voor een groot deel over de stand van ons land. ‘Nederland is prachtig’, zei de regering. ‘Nee vreselijk’, antwoordde de oppositie. Wat kunnen we van deze...
maandag, 22 september, 2014 - 14:34     Bron: Ministerie SZW
Het basisexamen inburgering in het buitenland verandert van vorm. De belangrijkste verandering is dat het examen niet meer per telefoon maar per computer afgenomen wordt. Het nieuwe basisexamen gaat...
maandag, 22 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerinitiatieven proberen een antwoord te formuleren op een ervaren gebrek of ongemak. Burgers zélf zetten er gezamenlijk de schouders onder, in samenwerking met de lokale overheid. Maar op de...
zondag, 21 september, 2014 - 16:20     Bron: Zeggenschap
De bouwsector heeft met veel ongewenste vormen van flexibele arbeid te maken. FNV Bouw heeft in 2013 daarom veel ge;nvesteerd in ondernemingsraden om dit onderwerp aan te pakken. Begin 2014 heeft de...
zondag, 21 september, 2014 - 16:20     Bron: Zeggenschap
Doordat de subsidie op scholing voor ondernemingsraden is afgeschaft na opheffing van het GBIO, is het aantal cursussen bij erkende scholingsinstituten met zo;n 40% teruggelopen. In plaats daarvan...
zaterdag, 20 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten werken hard aan een verordening die per 1 januari 2015 de tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden in goede banen moet leiden. Bijstandsgerechtigden worden daarmee weggezet als luie...
vrijdag, 19 september, 2014 - 17:52     Bron: SER
vrijdag, 19 september, 2014 - 15:17     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 20 september 2014 kunnen ook personen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld.
vrijdag, 19 september, 2014 - 14:21     Bron: Ministerie SZW
De Europese Commissie heeft ingestemd met het Nederlandse programma voor het Europees Sociaal Fonds tot 2020. In dit plan staat hoe Nederland de in totaal 507 miljoen euro aan ESF middelen gaat...
vrijdag, 19 september, 2014 - 13:20     Bron: Zeggenschap
De FNV wil een onafhankelijke bedrijfsarts, die zijn aandacht kan richten op objectief medisch handelen als de zieke werknemer wordt behandeld in het kader van verzuim. Dat blijkt niet mogelijk als...
vrijdag, 19 september, 2014 - 13:14     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 17 september hebben we voor de tweede keer met de directie van Heineken gesproken over een nieuwe cao. Er worden kleine stapjes gezet, maar een akkoord ligt er nog niet. In deze...
vrijdag, 19 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die voor ondersteuning bij gemeenten aankloppen, zullen deze als eerste uit hun eigen netwerk moeten halen. Wat willen en kunnen mensen voor elkaar doen en hoe kunnen we het potentieel aan...
donderdag, 18 september, 2014 - 15:18     Bron: Ministerie SZW
Een voorhoedegroep van 26 bedrijven gaat investeren in jongeren door vacatures voor starters, extra leerbanen en stages te bieden. Ook stellen ze hun medewerkers en hun kennis en expertise...
donderdag, 18 september, 2014 - 12:00     Bron: De Unie (nieuws)
Er verandert veel bij woningcorporaties, daar kan niemand omheen. De fundamenten onder je werk zijn een stuk minder stevig dan vroeger. Sterker nog, er is kans dat jouw baan ingrijpend verandert of...
donderdag, 18 september, 2014 - 11:07     Bron: De Unie (nieuws)
Het gaat goed met de Delta Lloyd Groep, dat mag de buitenwereld wel weten, maar het personeel niet. Want ONS wordt verteld dat ze in ‘crisis’ zitten. De bedreigingen die op ze afkomen...
donderdag, 18 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De tijd is rijp voor de herontdekking van Eros als belangrijkste bron van betekenisvolle maatschappelijke ontwikkeling. Ringo Ossewaarde ziet de erotische kunst van het liefhebben, en niet de...
donderdag, 18 september, 2014 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in European Journal of Work and Organizational Psychology onderzoeken Paul Preenen, Annelies van Vianen en Irene de Pater de relatie tussen goal-orientations en uitdagende taken. Zij...
woensdag, 17 september, 2014 - 15:10     Bron: De Unie (nieuws)
In reactie op de Troonrede gaf Reinier Castelein aan "Na zeven magere en zure jaren zullen middeninkomens in hun portemonnee voelen dat ze maandelijks hooguit een Big Mac extra kunnen kopen. De...
woensdag, 17 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nudging is meer dan een duwtje in de rug van de burger zodat hij gezonder gaat leven of zich aan de snelheid houdt. Het is ook een overheidsstrategie om collectieve voorzieningen terug te dringen....
dinsdag, 16 september, 2014 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet neemt in 2015 extra maatregelen om mensen sneller aan het werk te krijgen en te houden. Zo komt er een Brug-WW die werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk moet helpen waar een...