Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

zaterdag, 22 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlandse jongeren die afreizen naar Syrië en Irak om lid te worden van Islamitische Staat, het is ook menig moslim hier te lande een gruwel. En dat tegengeluid willen moslims ook graag laten horen...
vrijdag, 21 november, 2014 - 17:34     Bron: SER
vrijdag, 21 november, 2014 - 13:43     Bron: De Unie (nieuws)
De leden nu aan het woord. Kom daarom naar de ledenvergaderingen op donderdag 27 november a.s. Op 5 september jl. hebben jullie een brief van mij ontvangen, over het door De Unie bereikte principe...
vrijdag, 21 november, 2014 - 13:03     Bron: Ministerie SZW
Er komt een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale...
vrijdag, 21 november, 2014 - 12:37     Bron: De Unie (nieuws)
Na ruim een jaar onderhandelen, waarin we heen en weer zijn geslingerd tussen hoop en vrees, is er afgelopen dinsdag een principe akkoord gesloten voor een nieuwe cao. Een akkoord met daarin de door...
vrijdag, 21 november, 2014 - 12:05     Bron: De Unie (nieuws)
Op 14 november heeft er overleg over een nieuwe cao voor ITN plaatsgevonden. Inzet voor deze cao vanuit De Unie was de voorstellenbrief die we de leden eerder hebben gestuurd. Tijdens dit overleg...
vrijdag, 21 november, 2014 - 11:40     Bron: De Unie (nieuws)
Bij deze nodigen we de leden uit voor De Unie ledenvergadering op maandag 1 december aanstaande om 12.00 uur, in het Dudokhuis, CR-6 Boschlust, adres code 2H-27. We willen dan met onze leden praten...
vrijdag, 21 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Trudie Knijn en Marcel Hoogenboom schreven vorige week dat de decentralisaties het evidence-based debat op scherp zetten. Daarbij vallen zij de databanken met effectieve interventies aan van Movisie...
donderdag, 20 november, 2014 - 22:21     Bron: Ministerie SZW
Op macroniveau leidt de komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa tot verdringing in de bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport. Dat komt door ongelijke concurrentie. De...
donderdag, 20 november, 2014 - 15:14     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft met Deutsche Bank een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe kop-cao en pensioenregeling voor het personeel van Deutsche Bank.      Inhoud resultaat Naast...
donderdag, 20 november, 2014 - 14:41     Bron: De Unie (nieuws)
De vijf gehouden ledenbijeenkomsten zijn goed bezocht en er zijn goede vragen gesteld over de uitkomsten van het onderhandelingsresultaat. Zoals ook bij de bijeenkomsten is aangegeven, volgt nu de...
donderdag, 20 november, 2014 - 13:32     Bron: De Unie (nieuws)
Eerlijk gezegd leek het er vooraf niet op dat wij er uit zouden kunnen komen. Maar de op dinsdag 18  en woensdag 19 november jl. met Rexel gevoerde gesprekken verliepen zeer constructief. Van...
donderdag, 20 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na publicaties van de economen Thomas Piketty en Joseph Stiglitz is er een internationaal debat ontstaan over de toegenomen inkomensverschillen en de vermogensongelijkheid in het bijzonder. Gek...
woensdag, 19 november, 2014 - 22:00     Bron: Ministerie SZW
Het extra geld voor armoede- en schuldenbeleid dat gemeenten sinds 2013 ontvangen, wordt ingezet voor het doel waar het voor bedoeld is. Gemeenten zetten het extra geld vooral in voor...
woensdag, 19 november, 2014 - 17:34     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2015 voor...
woensdag, 19 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veerkracht is hét toverwoord als het gaat om zorg zonder overheidsbemoeienis – lees: zonder overheidsuitgaven. Ook van kwetsbare burgers wordt permanent maximale veerkracht verwacht en dat is...
dinsdag, 18 november, 2014 - 16:46     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 5 november hebben werknemersorganisaties gesproken met de directie van amateurvoetbal. De loonsverhoging van 1% in 2014   Jullie werkgever wenst de loonsverhoging van 1% ter...
dinsdag, 18 november, 2014 - 14:27     Bron: SER
dinsdag, 18 november, 2014 - 14:19     Bron: De Unie (nieuws)
Vorige week brak Aedes de cao Woondiensten onderhandelingen af. Verder onderhandelen zou volgens Aedes geen zin meer hebben. Terugblikkend op 8 bijzondere onderhandelingsrondes kunnen te zeggen:...
dinsdag, 18 november, 2014 - 14:03     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen maanden hebben we meerdere keren met Heineken en de overige vakorganisaties gesproken over een nieuwe cao. Belangrijkste uitgangspunt voor De Unie  is dat jullie een resultaat...
dinsdag, 18 november, 2014 - 12:02     Bron: Stichting van de Arbeid
dinsdag, 18 november, 2014 - 09:27     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De onderzoeken over sociale teams buitelen over elkaar heen. Gemeenten zijn zoekende en de sociale teams en hun werkers zijn erg in ontwikkeling. Maar teveel ontwikkeling kan leiden tot verwarring....
dinsdag, 18 november, 2014 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal bijna 20 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in het openbaar vervoer. Minister Asscher betaalt daarvan 7 miljoen euro, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en...
maandag, 17 november, 2014 - 15:34     Bron: Ministerie SZW
De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke...
maandag, 17 november, 2014 - 15:20     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen dinsdag vond een extra cao-overleg plaats waarin door beide partijen werd gepoogd de dreigende impasse ten aanzien van de cai te doorbreken. Daarvoor had AkzoNobel al tweemaal een eindbod...
maandag, 17 november, 2014 - 13:15     Bron: De Unie (nieuws)
Op 12 november is het cao-overleg weer voortgezet. De vakbonden hadden vooraf aan de werkgever gevraagd om duidelijkheid te geven over de loonontwikkeling. We zijn op 12 november dan ook ...
maandag, 17 november, 2014 - 11:45     Bron: De Unie (nieuws)
Het is enige tijd geleden dat we ledenvergaderingen hebben gehouden en na een toelichting een stemming hebben gehouden omtrent het cao eindbod van Lindegas. Wij hebben uw werkgever op de hoogte...
maandag, 17 november, 2014 - 09:16     Bron: WRR Persberichten
Maatschappelijke initiatieven De stelsels van wonen, zorg en pensioenen verkeren in een transitiefase. De afgelopen jaren zijn stapsgewijze herzieningen doorgevoerd en ook de komende jaren staan nog...
maandag, 17 november, 2014 - 09:16     Bron: WRR Persberichten
Maatschappelijke initiatieven De stelsels van wonen, zorg en pensioenen verkeren in een transitiefase. De afgelopen jaren zijn stapsgewijze herzieningen doorgevoerd en ook de komende jaren staan nog...
maandag, 17 november, 2014 - 09:16     Bron: WRR Persberichten
Maatschappelijke initiatieven De stelsels van wonen, zorg en pensioenen verkeren in een transitiefase. De afgelopen jaren zijn stapsgewijze herzieningen doorgevoerd en ook de komende jaren staan nog...
maandag, 17 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Politiek en samenleving zijn gebeten op bijstandsfraudeurs. Ze moeten daarom gestraft worden, liefst zo zwaar mogelijk. Bestuurskundige Menno Fenger vindt echter dat de focus van het fraudebeleid...
vrijdag, 14 november, 2014 - 16:31     Bron: De Unie (nieuws)
Op 1 januari 2015 loopt de cao en het sociaal plan bij ING af. ING en de vakorganisaties zijn bezig om eerste bijeenkomst in te plannen om de globale inzet voor een nieuwe cao en sociaal plan aan...
vrijdag, 14 november, 2014 - 16:08     Bron: SER
vrijdag, 14 november, 2014 - 14:45     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 12 november hebben we opnieuw gesproken met transavia.com over de pensioenen en over de cao. Bij beide onderwerpen zijn we er nog niet uit, op 12 december praten we verder. Pensioenen: In...
vrijdag, 14 november, 2014 - 14:21     Bron: De Unie (nieuws)
De ledenvergadering van leden van De Unie en FNV Finance was gisteren druk bezocht. De redenen daartoe zijn ook helder. Onderstaand een kort verslag daarvan. Huidig voorstel versus een transparant...
vrijdag, 14 november, 2014 - 14:21     Bron: De Unie (nieuws)
De ledenvergadering van leden van De Unie en FNV Finance was gisteren druk bezocht. De redenen daartoe zijn ook helder. Onderstaand een kort verslag daarvan. Huidig voorstel versus een transparant...
vrijdag, 14 november, 2014 - 13:42     Bron: De Unie (nieuws)
Donderdag 13 november heeft De Unie en de overige vakorganisaties voor grondpersoneel met KLM overleg gehad over de KLM pensioenregeling per 2015. Het wettelijk fiscaal kader verplicht tot een lager...
vrijdag, 14 november, 2014 - 11:18     Bron: De Unie (nieuws)
Op 24 november aanstaande gaan we om 12.00 uur onze petitie met daarbij de handtekeningen van onze leden en overige CRV medewerkers aan de directie (de heer Kersten) overhandigen. Voor de ingang van...
vrijdag, 14 november, 2014 - 10:22     Bron: De Unie (nieuws)
Vrijdag 14 november werd bij de presentatie van de derde kwartaalcijfers een nieuwe reorganisatie bij ABN AMRO bekend gemaakt. Belangenbehartiger Erwin Rog: "binnen de Retail organisatie zullen de...
vrijdag, 14 november, 2014 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Er wordt in totaal bijna acht miljoen euro uitgetrokken voor het sectorplan in het primair onderwijs. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid investeert de helft daarvan, de sector legt...
vrijdag, 14 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Omvangrijk evaluatieonderzoek dat moet laten zien hoe effectief sociale interventies zijn, wordt steeds complexer. In deze tijd van slinkende overheidsbudgetten is er een alternatief: het doorlichten...
donderdag, 13 november, 2014 - 17:58     Bron: SER
donderdag, 13 november, 2014 - 15:11     Bron: De Unie (nieuws)
Op 15 oktober 2014 is een webcast gehouden voor de werknemers van ArboUnie. Het onderwerp van de webcast was het cao-overleg. Daarna hebben De Unie en de andere vakorganisaties nog twee keer opnieuw...
donderdag, 13 november, 2014 - 09:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Decentralisatie, bezuiniging en Participatiewet trekken het vloerkleed onder het opbouwwerk in Nederland vandaan. Of is dat te somber bekeken? De Belgische socioloog Hanne Bastiaensen ziet als ‘...
woensdag, 12 november, 2014 - 15:44     Bron: De Unie (nieuws)
Op 11 november jongstleden is er een mailing gestuurd over het eindbod van werkgevers in de Sigarenindustrie en een uitnodiging voor de gezamenlijke ledenvergadering op: Maandag 17 november om 16....
woensdag, 12 november, 2014 - 13:23     Bron: De Unie (nieuws)
Het is ronduit zorgwekkend. Twee maanden geleden was onze boodschap dat de onderhandelingen over jullie cao wel erg moeizaam verliepen. Probleem was het uitblijven van een voldoende loonbod. Grootste...
woensdag, 12 november, 2014 - 11:31     Bron: Ministerie SZW
Twee verdachten zijn op dinsdag 11 november aangehouden op verdenking van fraude met subsidiegelden verstrekt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het zou in totaal gaan om een fraudebedrag van ruim...
woensdag, 12 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regie in de jeugdzorg komt in de handen van het kind. Voor de vaak met dedain behandelde professionals blijft er na de transitie een rol over, maar een voorwaarde daarvoor is dat zij durf tonen en...
dinsdag, 11 november, 2014 - 16:36     Bron: De Unie (nieuws)
Er is de afgelopen tijd veel gebeurd! De ontwikkelingen volgden elkaar zo snel op dat wij ervoor gekozen hebben geen extra olie op het vuur te gooien met allerlei communicatie en eerst even af te...