Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 17 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Alleen Rotterdam telt al meer dan zevenduizend risicojongeren tussen de twaalf en zeventwintig jaar. Zij ervaren een opeenstapeling van problemen op het gebied van school, werk, gezondheid en...
woensdag, 16 juni, 2021 - 10:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kwaliteit van het openbaar bestuur in Nederland laat te wensen over. Er wordt vaak maar wat aan gerommeld zodat ons land op vele ranglijsten onderaan bungelt. Hoog tijd voor verbetering, vindt...
dinsdag, 15 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zoals de twintigste eeuw ideologisch was, zo is de 21ste eeuw identitair, dat wil zeggen de vraag wie we zijn staat centraal: als persoon, als Nederland, als Europa, als het Westen, stelt Hans...
maandag, 14 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het sociaal domein moet en wil iedereen helpen en verkoopt nooit nee. De tragiek van dit beleid is dat degenen die het meest zorg nodig hebben daardoor vaak buiten de boot vallen. Gemeenten moeten...
vrijdag, 11 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het concept van positieve gezondheid roept het beeld op als zouden ziekte, lijden en ongelijkheid niet meer bestaan, zeggen Rob Arnoldus en Mark de Koning. Onzin, zeggen de huisartsen Hans Peter Jung...
donderdag, 10 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een klassieke culturele smaak hebben meer sociale contacten met een hoger opleidingsniveau of hogere beroepsstatus, blijkt uit onderzoek. Dat dit met name geldt voor mensen die zijn...
woensdag, 9 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouders zouden hun informele sociale netwerk méér moeten aanspreken bij de opvoeding en andere ouderschapstaken, volgens het jeugdbeleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht of die...
dinsdag, 8 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer dan 80 procent van de mensen met langdurige psychische problemen heeft geen betaald werk. Dit terwijl de meerderheid van deze groep wel wil werken. En dat kan ook, als we afscheid nemen van het...
maandag, 7 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het opbouwwerk heeft in de coronacrisis zijn waarde bewezen, vinden Chantal van Lieshout & Maja Ročak van Zuyd Hogeschool. Ook nu de samenleving weer van slot gaat, moet het opbouwwerk voldoende...
vrijdag, 4 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geweld tegen sociaal werkers is een structureel maatschappelijk probleem. Minder dan tien procent van sociaal werkers doet echter aangifte in gevallen van agressie. Hoe komt dat en hoe kunnen zij...
donderdag, 3 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De lang uitgestelde invoering van de omgevingswet is eindelijk nabij. Maar nog voordat ze wordt ingevoerd, is ze al weer achterhaald. Vooral buurtbewoners zijn de dupe, tenzij ze  gezamenlijk met...
woensdag, 2 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kwetsbare jongeren gaan gebukt onder grote stress, vanwege de coronamaatregelen. Ze zijn hun dagelijkse routine kwijt en staan daardoor nog meer onder druk van een steeds complexere samenleving en...
dinsdag, 1 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Armoede doorbreek je met financiële ondersteuning, speciale voorzieningen en met versterking van zelfredzaamheid. Onderzoek van drie Werkplaatsen Sociaal Domein laat zien dat er nog een schakel is:...
maandag, 31 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de flexibilisering van de arbeidsmarkt is de platformisering wel de meest opvallende ontwikkeling. Platformwerk als van Uber en Deliveroo staat vaak in kwaad daglicht. Is dat terecht? Het SCP...
vrijdag, 28 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dat dertienjarigen niet veel belang hechten aan democratie is op zich niet opmerkelijk. Wat wel zorgen baart zijn de verschillen tussen opleidingsniveaus. Zo vertonen vmbo’ers veel minder politieke...
donderdag, 27 mei, 2021 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vaker individuele hulpvragen verbinden met collectieve wijkvoorzieningen, is het devies voor buurt- en wijkteams. Dat is zeker zinvol, maar er zijn nog meer smaken bij collectieve hulpverlening dan ‘...
woensdag, 26 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal betaalde ervaringsdeskundigen bij instellingen lijkt te stagneren. Sommige instellingen timmeren op dit vlak wel aan de weg. Hoe doen ze dat? Wat kunnen we daar van leren? In het rapport...
dinsdag, 25 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Amsterdam hanteert sinds september 2019 een nieuw activerend beleid om mensen met een bijstandsuitkering naar werk te begeleiden. De Bijstandsbond verzamelde ervaringen van cliënten en maakt na twee...
vrijdag, 21 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vacatureteksten van het vrijwilligerswerk kunnen menig potentiële vrijwilliger afschrikken. Met hun taalgebruik geven ze ouderen, mensen met een bi-culturele achtergrond of handicap al dan niet...
donderdag, 20 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Welzijns-en gezondheidsinstanties omarmen schijnbaar gedachteloos het concept van positieve gezondheid. Met veerkracht, eigen regie en coping komt de zieke in beeld als een gezond mens. Het concept...
woensdag, 19 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Dit is goed nieuws. De nieuwe wet maakt gemeenten verantwoordelijk en vat inburgering breder op dan de oude. Maar dat is niet genoeg. Het zou...
dinsdag, 18 mei, 2021 - 16:52     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Denktank Jeugdsprong lanceerde vandaag een manifest dat pleit voor een andere opbouw van de dolgedraaide jeugdzorg. Een beginselverklaring – geïnspireerd door twijfels en klachten, over een...
dinsdag, 18 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel steden, zo ook Rotterdam, proberen toeristen te verleiden tot buiten het centrum. Cultuurwetenschapper en stadsgeograaf Shirley Nieuwland stelt echter dat het stimuleren van ‘duurzaam’ toerisme...
vrijdag, 14 mei, 2021 - 15:09     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Elke organisatie en toezichthouder moet een plan maken hoe de menselijke maat weer voorop moet komen te staan.’ Dat was een van de  voorstellen deze week van Mark Rutte om het vertrouwen van de...
vrijdag, 14 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beteugelen, die al sinds medio maart 2020 in Nederland en Vlaanderen van kracht zijn, hebben een versterkend effect op de ongelijkheden op...
woensdag, 12 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vorige zomer diende D66 de initiatiefwet ‘voltooid leven’ in. Anne Gouweloos waarschuwt voor ongewenste gevolgen: het ‘maatschappelijk lijden’ zal toenemen als het wettelijk mogelijk wordt dat...
dinsdag, 11 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelfs bij hoge arbeidsmigratie zal de beroepsbevolking tot 2050 minder sterk groeien dan de vraag naar langdurige zorg. Het NIDI adviseert het nieuwe kabinet daarom te investeren in onderwijs,...
maandag, 10 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dat mannen vanwege de lockdown-maatregelen vaker thuis zijn, leidt er niet toe dat huishoudelijke taken gelijker over mannen en vrouwen verdeeld worden. Er is eerder een versterking van het...
vrijdag, 7 mei, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds kort is passende huisvesting hoofdprioriteit bij hulp aan dakloze mensen. Waar nodig moet tevens passende begeleiding geboden worden. Maar wat is dat? Een overzicht opstellen van doelen op...
donderdag, 6 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De aanbevelingen van de Stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet nemen de perverse financiële prikkels in de jeugdzorg niet weg. Econoom en lid van een Rekenkamer in Midden Brabant...
woensdag, 5 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe te reageren op het ‘nieuwe nationalisme’? Met de aanhoudende toestroom van migranten wordt het hoog tijd om scherp te zijn over de vraag wat ons land nu eigenlijk bijeenhoudt, en daarin ook enig...
dinsdag, 4 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Etnische discriminatie is een probleem in de platformeconomie. Online beoordelingen worden als oplossing gezien, omdat minderheden daarmee een reputatie kunnen opbouwen. Maar zo simpel blijkt het...
maandag, 3 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beleidsmakers zien de Amsterdamse Wildemanbuurt als een ‘wetteloze jungle’ waar probleemjongeren, in dienst van criminele netwerken, de rest van de buurtbevolking terroriseren. Criminoloog Thijs...
donderdag, 29 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer politici en belangenverenigingen roepen om een ‘nationaal herstelplan’. Dit suggereert dat de huidige crisis plotseling zaken heeft geschaad die ook gemakkelijk hersteld kunnen worden....
woensdag, 28 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Middeleeuwen hadden almachtige koningen potsenmakers in dienst, wier onschuldig lijkende grappen de vorsten vaak tot reflectie bewogen. Een paar honderd jaar na zijn verdwijnen van het hof,...
dinsdag, 27 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eenzaamheid wordt vaak geassocieerd met ouderen. Maar iedereen voelt zich weleens eenzaam, ook jongeren. Wanneer wordt eenzaamheid voor hen een probleem en wat helpt er tegen? Komt eenzaamheid...
maandag, 26 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jeugdidool Bilal Wahib werd aan de schandpaal genageld na zijn grensoverschrijdende gedrag op internet. Waar het weinig over ging is hoe jongeren, door experimenteren en leren van fouten, online...
vrijdag, 23 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de installatie van het nieuwe parlement op 31 maart bezetten PVV, FVD en JA21 samen maar liefst 28 zetels. Dit betekent echter niet dat Nederlanders massaal het radicaal-rechtse gedachtegoed...
donderdag, 22 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Al jaren groeit het aantal opgelegde dwangmaatregelen in de ggz. Soms kan een beetje dwang helpen, maar vaak richt ze meer schade aan dan dat ze goed doet. Een humanitaire ggz volgt niet de logica...
woensdag, 21 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De affaire Sidney Smeets, het D66-Kamerlid, heeft gezorgd voor vele verhalen van jonge homo en bi mannen die op social media hun ervaringen delen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door veelal...
dinsdag, 20 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het schooladvies is sinds de Wet Eindtoetsing po leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Bijstelling naar boven kan wanneer het toetsadvies hoger is dan het schooladvies. Deze...
maandag, 19 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gezondheidsachterstanden hangen samen met werkloosheid, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. Ook de plaats waar je geboren en getogen bent, maakt verschil. De Raad...
donderdag, 15 april, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het straffen van plegers van misdaden lijkt heel logisch, rechtvaardig en noodzakelijk. Maar is dit wel zo humaan en effectief? Jacques Claessen ziet meer in herstelrecht dan in streng straffen en...
woensdag, 14 april, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Patiënten krijgen soms zorg waar ze geen baat bij hebben. Bijvoorbeeld omdat de dokter bang is iets te missen, de patiënt geruststelling zoekt en het ziekenhuis zoveel mogelijk zorg willen leveren...
dinsdag, 13 april, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In vrijwel geheel Europa, het oude continent dat zich op haar culturele, etnische en culturele diversiteit beroemt, blijken mensen eenzelfde rangorde van uitsluiting van minderheden te hebben,...
donderdag, 8 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een overheid die onvolledige informatie verschaft, zoals in de Toeslagenaffaire, of een premier die ronduit liegt, ontzegt burgers het recht op onafhankelijke meningsvorming. Politicoloog Peter...
woensdag, 7 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenlevingsopbouw is terug van weggeweest. Na jaren van samenlevingsafbouw is er opnieuw een breed gevoelde urgentie om aandacht te besteden aan samenlevingsopbouw. Ooit, in de wederopbouwjaren,...
dinsdag, 6 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op de particuliere markt voor huurwoningen wordt structureel gediscrimineerd. De manier waarop deze markt is georganiseerd biedt daar ruimte aan en lijkt soms zelfs discriminatie te stimuleren. Iris...
maandag, 5 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De rek is eruit: studenten willen weer naar school. Ze hebben genoeg van het online onderwijs. Meer interactie, betere informatie en vooral ook het betrekken van studenten bij het bedenken van...
vrijdag, 2 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tien van de zevenendertig lijsttrekkers bij de laatste verkiezingen was vrouw. Eén vrouw haalde een klinkende verkiezingsoverwinning met haar partij. Het percentage vrouwelijke...