Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 24 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het Amsterdamse Oud Noord en Nieuw West staan bewoners vaak wantrouwend tegenover professionele hulpverleners. Bewoners- en vrijwilligersorganisaties fungeren er als gids om ervoor te zorgen dat...
dinsdag, 23 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in het veiliger maken van de zorg. Dat heeft veel goeds gebracht, maar we moeten wel accepteren dat risico’s nooit helemaal zijn uit te sluiten. En dat we...
zaterdag, 20 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we niet oppassen stijgt het gesprek over lokale democratie op wegens gebrek aan zwaartekracht, stellen Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens. Leuke voorbeelden zijn goed maar vergelijking van wat...
vrijdag, 19 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We weten waardoor jihadgangers hun heil bij geweld zoeken. Gegeven die kennis hoeven we ons niet af te vragen of deradicaliseringsprogramma’s werkzaam zijn. Dat ze dat wel zouden zijn is wensdenken...
donderdag, 18 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘De mens centraal’ is een veelvoorkomende uitdrukking in zorg en welzijn. Maar als we van professionals verlangen dat zij de mens centraal stellen, dan moeten we eerst de menselijke kwaliteiten van...
woensdag, 17 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het samenspel tussen wijkteams en vrijwilligers komt maar moeizaam van de grond. Professionals uit wijkteams en vrijwilligers van informele organisaties en bewonersorganisaties lijken elkaar in de...
dinsdag, 16 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen over wie de eigen ouders geen wettelijk gezag meer hebben, zien vaak een groot aantal professionele voogden aan zich voorbijtrekken met ontworteling als gevolg. Er is een alternatief. Ook...
maandag, 15 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bewoners die de gemeente boos en soms hysterisch tot de orde roepen, het is een inmiddels bekend tafereel. Niet verwonderlijk, want de overheid vindt weliswaar dat de burger het allemaal zelf mag...
zaterdag, 13 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We verwachten dat de liefde ons voor altijd volmaakt gelukkig zal maken. Tegelijkertijd zijn we steeds op zoek naar iets nieuws, naar het perfecte en willen we ook het meeste uit onszelf halen. Hoe...
donderdag, 11 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De #MeToo-discussie maakte het voor vrouwen makkelijker om te vertellen over seksueel misbruik. Maar mannen lijken niet kritischer naar zichzelf te kijken. Bij flirten in het uitgaansleven lijkt...
woensdag, 10 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waar blijft de stem van de sociaal professional als het gaat om het gemeentelijk sociaal beleid? Is die stem er eigenlijk wel of wordt deze niet gehoord door wethouders en beleidsmakers? Sociaal...
dinsdag, 9 april, 2019 - 08:32     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De samenleving staat voor enorme uitdagingen. De antwoorden daarop moeten ook komen van de wetenschap. Maar dan wel van een wetenschap die heeft geleerd om nauw samen te werken met o.a....
maandag, 8 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Repressie staat een effectieve behandeling van jongeren in de residentiële jeugdzorg in de weg. Kleinschalige en gezinsgerichte behandelingen kunnen helpen om repressie tegen te gaan. De afgelopen...
zaterdag, 6 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In maart vond een terroristische aanslag plaats op twee moskeeën in Christchurch, Nieuw Zeeland. Vijftig mensen lieten daarbij het leven. De dader komt uit Australië, een land dat volgens extremisten...
donderdag, 4 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De werkloosheid daalt al jaren, maar amper onder ouderen. Zij zouden onvoldoende hun best doen om een nieuwe baan te zoeken en te hoge looneisen hanteren. Maar: klopt dat wel? Er is inmiddels al...
woensdag, 3 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk dat politiseert, kan tegenwicht bieden aan neoliberaal beleid. In Vlaanderen is het sociaal werk daarin verder gevorderd dan in Nederland, maar dat is geen reden voor borstklopperij....
dinsdag, 2 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) stemmen veel minder dan andere Nederlanders. Dat is niet alleen ondemocratisch, maar mag ook niet volgens het VN-verdrag Handicap. Hoe kunnen...
vrijdag, 29 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De plotselinge dood is eng. Hoewel de gebeurtenissen van vorige week maandag in Utrecht een (nationale) schaduw werpen over de aanslagen in Nieuw-Zeeland, kun je aan de hand van de terreurdaad van...
donderdag, 28 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We hebben een probleem met controle in onze samenleving. We proberen ons leven zo in te richten dat we iedere stap kunnen beheersen. Toch lukt dit maar mondjesmaat. Veel vruchtbaarder is het, meent...
woensdag, 27 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
FvD lijkt de PVV leeg te eten, maar ook een groep nieuwe kiezers aan te spreken. De data zijn op dit moment schaars, maar op basis van wat we hebben lijkt het dat de FvD niet alleen de losers of...
dinsdag, 26 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen beschikken in sterk wisselende mate over sociaal kapitaal. Zijn die verschillen alleen terug te voeren op sekse, leeftijd, afkomst en opleiding? Nee, zeggen Amsterdamse sociologen. Ook...
maandag, 25 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe voelt het om uitgesloten te worden? In haar boek ‘Verborgen Verhalen’ schrijft vluchteling en politiek filosoof Tina Rahimy over het leven als een spook. Ook geeft ze aan hoe onderwijs een...
donderdag, 21 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de discussie over prostitutie gaat het vandaag de dag al snel over ‘rechten van de vrouw’ en over ondernemerschap. Daarbij wordt er te gemakkelijk aan voorbijgegaan dat het hier niet gaat om een ‘...
woensdag, 20 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ronkende taal van democratische vernieuwing, herontwerp en alternatieven suggereert dat het bestaande model van de lokale democratie is uitontwikkeld en voorbij de houdbaarheid. Ten onrechte,...
maandag, 18 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een plek vinden in de samenleving is voor iedereen een zware opgave. Vergelijkend internationaal onderzoek wijst uit dat het voor jongeren die de jeugdzorg verlaten nóg lastiger is, maar niet...
zaterdag, 16 maart, 2019 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Islamitisch fundamentalisme zou de gesel zijn die honderden miljoenen moslims terroriseert en zorgt voor achterstand in allerhande opzichten, betoogt socioloog Ruud Koopmans in zijn indringende...
vrijdag, 15 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is een polemiek aan het ontstaan over het politiserende karakter van het sociaal werk over de hoofden van de sociaal werkers heen. Waar blijft hun stem, en die van hun opleiders? Sociale...
donderdag, 14 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben meer kans om in de schulden te raken en schamen zich daar ook voor. Met de budgettraining ‘Grip op je Knip’ kunnen ze leren een kasboek bij te...
woensdag, 13 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Je leest wel eens uitspraken als: ‘in de Koerdische cultuur heeft een meisje niets te zeggen over met wie ze trouwt’ en ‘in de islam zijn vrouwen ondergeschikt’. Maar ook ‘in de westerse cultuur zijn...
dinsdag, 12 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Velen van ons maken weleens een foute grap. Maar grappen zijn niet altijd zo onschuldig als ze lijken en gaan vaak over de rug van iemand anders. Het is daarom niet zozeer de vraag of je foute...
zaterdag, 9 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ongeveer 50 jaar geleden arriveerden de eerste Marokkaanse en Turkse migranten in Nederland. Ze kwamen om geld te verdienen, maar bleven om een nieuw leven op te bouwen. De een met meer succes dan de...
vrijdag, 8 maart, 2019 - 10:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelf mogen bepalen met wie je trouwt, waar je avonds heen gaat of welke opleiding je volgt. Bekend is dat meisjes en vrouwen van migranten- en vluchtelingen afkomst hierin niet altijd vrij zijn....
vrijdag, 8 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Psychologische concepten staan momenteel erg centraal in het denken over professioneel handelen in het sociale domein. Wij doen een oproep aan sociaal werkers, opleiders en beleidsmakers om bij de...
donderdag, 7 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Recent onderzoek onder Rotterdamse uitgaanders laat zien dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ‘normaler’ wordt en bij het uitgaan ‘hoort’, en vooral vrouwen treft. Opvallend is dat dit bij mannen...
dinsdag, 5 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe hoger het onderwijsniveau en hoe minder mensen naar de kerk gaan, des te meer ruimdenkende burgers. Zou je denken. De werkelijkheid is ingewikkelder, ontdekte promovenda Paula Thijs. Bijvoorbeeld...
maandag, 4 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een bijstandsuitkering hebben vaker schulden dan andere mensen. Die schulden belemmeren hen in het zoeken van werk, terwijl juist werk de beste remedie tegen schulden is. Ingewikkeld? Ja,...
vrijdag, 1 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als het op lezen aankomt, blijven jongens steeds verder achter bij meisjes. Verschillen in schoolsystemen dragen daar aan bij. Op 9 februari was het Women and Girls Science Day. Met dit jaarlijkse...
woensdag, 27 februari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sluwe lobbyisten zaaien twijfel door selectief te winkelen in wetenschappelijke informatie. Stel daar de wijsheid van de groep tegenover, betoogt een drietal filosofen. Al leren de wetenschappelijke...
dinsdag, 26 februari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Buurtinitiatieven die zich met hun diensten en activiteiten inzetten voor maatschappelijke vraagstukken hebben vaak ondersteuning nodig. Maar externe partijen die financiële steun aanbieden, stellen...
maandag, 25 februari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorg- en welzijnsorganisaties bestoken hun cliënten met gestandaardiseerde vragenlijsten. De lijsten leveren weliswaar nuttige managementinformatie op, maar een werkelijke verbetering van de zorg...
zaterdag, 23 februari, 2019 - 10:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het debat over de politisering van sociaal werk dat op dit podium wordt gevoerd ontbreekt een kritisch perspectief op het proces van depolitiseren dat zich in de afgelopen tientallen jaren heeft...
vrijdag, 22 februari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geleidehond of rolstoel, begeleider of persoonlijk plan. Men kan nog zoveel zelfredzaamheid en eigen regie roepen, maar in de gehandicaptenzorg hoort afhankelijkheid er gewoon bij. Met een goede...
donderdag, 21 februari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De tevredenheid van mensen met hun partnerrelatie wordt beïnvloed door hun eigen werksituatie en die van hun partner. Vooral het werk van mannen blijkt – conform de traditionele opvattingen – van...
woensdag, 20 februari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim vier jaar na de start van passend onderwijs slagen we er nog onvoldoende in kinderen de benodigde zorg en onderwijs te bieden. De verzuimbrief van de minister Slob windt daar geen doekjes om....
dinsdag, 19 februari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal mensen met burn-out klachten blijft stijgen. Volgens de TNO-Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden ervaart 14 procent van de werkenden burn-out klachten. Door leerdoelen in plaats van...
maandag, 18 februari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In veel gemeenten zijn de beleidsvorming en de -uitvoering twee welhaast volledig gescheiden werelden. Dat is een probleem in een tijd van maatwerk leveren en werken ‘volgens de bedoeling’, vindt...
vrijdag, 15 februari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als het in beleid over laaggeletterdheid gaat, dan rijst al snel de vraag: wat levert het de maatschappij op aan verhoogde arbeidsproductiviteit, verminderde uitgaven aan uitkeringen, etc? Maar...
donderdag, 14 februari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Te lang zijn sociaal werkers opgeleid om zich te bekwamen in micro-interventies, zonder zich rekenschap te geven van de toenemende maatschappelijke ongelijkheid. Sjoukje Botman en Jeroen Gradener,...
woensdag, 13 februari, 2019 - 00:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van de vier miljoen mantelzorgers in Nederland heeft bijna de helft naast de zorg ook een betaalde baan. De combinatie van taken gaat hen over het algemeen goed af. Toch kan die ook heel lastig zijn...
dinsdag, 12 februari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor cyberpesten. Zij zijn door hun beperking minder goed in staat om ironie en grappen te begrijpen en makkelijker te beïnvloeden...