Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 13 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De digitale leefwereld van jongeren brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor wijkprofessionals in het sociaal en veiligheidsdomein. Hoe krijg je als gebiedsgebonden professional bijvoorbeeld zicht...
donderdag, 12 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij onrechtvaardige, illegitieme selectiviteit in de strafrechtspleging spreken we van klassenjustitie. Maar wanneer is selectiviteit illegitiem? En komt klassenjustitie voor in Nederland? De auteurs...
dinsdag, 10 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nieuwe gemeentebesturen staan voor grote uitdagingen in het sociaal domein, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onlangs verschenen rapport. Zij moeten scherpe keuzes maken in wie...
maandag, 9 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geen mantelzorger is hetzelfde, maar ze hebben wel bijna allemaal behoefte aan steun om op de been te blijven. In de praktijk ontbreekt vaak adequate ondersteuning, omdat geen rekening wordt gehouden...
woensdag, 4 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met regionale media die al jaren in de hoek zitten waar de klappen vallen, is het de vraag of burgers het lokale bestuur nog wel democratisch kunnen controleren. Hoe staat de lokale pers ervoor?...
vrijdag, 29 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het heersende beeld is dat huiselijk geweld vooral onder sociaaleconomisch zwakkeren voorkomt. Grensoverschrijdend gedrag manifesteert zich echter evenzeer onder ‘ons soort mensen’, de hoogopgeleiden...
donderdag, 28 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We leven in een tijd van ‘permanente morele paniek’. Die uit zich in energieke, irrationele en stigmatiserende reacties tegen mensen en groepen die worden gezien als symptomen van ongewenste...
woensdag, 27 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werkers hebben baat bij de grote verhalen uit het socialisme, liberalisme en christendemocratie. Aan pragmatisme hebben ze niet voldoende. Voor de praktijk van het sociaal werk is de...
maandag, 25 april, 2022 - 09:13     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Autoriteit Persoonsgegevens legde de Belastingdienst onlangs een boete op voor het gebruik van de ‘fraudesignaleringsvoorziening’, waarin jarenlang illegaal persoonsgegevens verwerkt werden....
vrijdag, 22 april, 2022 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als je wat voor elkaar wilt krijgen, dan heb je een goed verhaal nodig om draagvlak te creëren. Dit is essentieel bij beleid maken, hervormingen invoeren en bij handelen in tijden van crisis. Geen...
donderdag, 21 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe geven Nederlandse moslims invulling aan burgerschap? En wat zijn hierin de trends? Een eerste antwoord hierop kun je lezen in het verkennende onderzoek ‘Moslims en hun medemensen’ van...
woensdag, 20 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het crisisinterventieteam in Maastricht kan niet altijd voorkomen dat huurders uit hun huis worden gezet. Voor die huurders is er De Wachtkamer, een eenvoudige woonvoorziening waar ze een poosje...
woensdag, 13 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met onze oneindige zucht om de wereld te controleren, creëren we monsters, zoals een alles en iedereen wantrouwende overheid. Op een bijeenkomst van Radboud Reflects pleit de Duitse socioloog Hartmut...
maandag, 11 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Fries Sociaal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het verenigingsleven, dat onder druk staat. De onderzoekers komen met denkrichtingen om het verenigingsleven weer...
vrijdag, 8 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Te simplistisch’, reageerde hoogleraar Leo Lucassen op het artikel van emeritus hoogleraar Harrie Verbon over de aanzuigende werking van open grenzen op migranten. Verbon dient hem op...
maandag, 4 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Woningbouwcorporaties, particuliere verhuurders, de gemeentelijke uitkeringsinstantie en andere instellingen voor sociale dienstverlening werken in Amsterdam nauw samen om te voorkomen dat huurders...
vrijdag, 1 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Cultuureducatie stimuleert groepsontwikkeling bij jongeren en is een onmisbaar tegenwicht tegen individualisering. Dat vindt Ronald Kox van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en...
donderdag, 31 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Leo Lucassen reageert op de beschouwing van Harrie Verbon van 30 maart 2022, waarin hij wordt aangesproken. Lucassen schrijft onder meer dat je, om te beginnen, het Vluchtelingenverdrag...
woensdag, 30 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu met de Oekraïne-oorlog het aantal vluchtelingen naar de EU een piek vertoont, is de vraag weer actueel of de EU een streng en selectief migratiebeleid moet voeren. Cijfers en modelschattingen...
dinsdag, 29 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Rotterdam experimenteerde met loting voor burgers die zitting willen nemen in wijkcomités. Wat blijkt? Buurtbewoners maken serieus werk van hun rol als volksvertegenwoordiger. Wel vergt het extra...
vrijdag, 25 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op het artikel van Jan Willem Bruins over de vraag of sociaal activisme een kerntaak is van de professie sociaal werk verschenen drie felle reacties op socialevraagstukken.nl. Niet alleen de toon,...
vrijdag, 25 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Amsterdam-Noord loopt een project met kapitaal van honderd particulieren. Vijf werkende minima krijgen onder meer maandelijks 1000 euro, bovenop hun minimuminkomen. Onderzoeker Jaswina Elahi...
donderdag, 24 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van dakloosheid, qua kwaliteit van de opvang en begeleiding. Tegelijkertijd is er nog steeds te weinig aandacht voor de structurele oorzaken...
woensdag, 23 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Econoom Marcel Canoy houdt een ongemakkelijk gevoel over aan het lezen van de beschouwing over betaling van mantelzorgers. En hij doet een oproep aan gemeenten. Peters et al. analyseren de boeiende...
maandag, 21 maart, 2022 - 08:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Migranten worden gediscrimineerd bij het vinden van een baan en vrouwen bij het inschalen van hun loon. Maar wie worden volgens Nederlanders het vaakst gediscrimineerd? En wat geven deze groepen zelf...
vrijdag, 18 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een beroepsvereniging van sociaal werkers die sociale actie geen taak vindt voor de professional zit er helemaal naast, zegt Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving aan Hogeschool Inholland....
woensdag, 16 maart, 2022 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jan Willem Bruins’ betoog tegen politisering is gebaseerd op drogredenen en is tendentieus. Politiserende sociaal werkers beklimmen geen barricaden, maar verbinden kleine verhalen met grote thema’s....
woensdag, 16 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Goed onderzoek naar het effect van immigratie op de verzorgingsstaat is schaars. Dat komt door de politieke gevoeligheid van het thema, maar ook methodologische problemen liggen eraan ten grondslag....
donderdag, 10 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een directeur van de beroepsvereniging van sociaal werkers die betoogt dat politisering geen kernonderdeel is van het sociaal werk heeft het niet goed begrepen. De bijdrage van Jan Willem Bruins aan...
woensdag, 9 maart, 2022 - 08:31     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Politiserend sociaal werk is geen kernonderdeel van het sociaal werk, vindt Jan Willem Bruins. De directeur van de beroepsvereniging van sociaal werkers beargumenteert hieronder waarom niet. De...
dinsdag, 8 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalden nieuwkomers meer dan 10 procent van de stemmen. Dat resultaat weerspiegelde het wantrouwen van burgers ten aanzien van de traditionele politiek: te...
maandag, 7 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het begrip ‘brede welvaart’ is een beter concept dan het gangbare ‘bruto binnenlands product’ om een beeld te schetsen van de collectieve welvaart en het individuele welbevinden in een samenleving....
vrijdag, 4 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De (sociale) media staan bol van de oproepen om de menselijke maat terug te brengen in de  Participatiewet. Een manifest dat oproept tot ‘meer echte bijstand,’[1] columns en achtergrondreportages...
donderdag, 3 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niemand wil discriminatie en racisme op school. Toch zijn ze er wel: kinderen hebben vaak al op jonge leeftijd vooroordelen. Leermiddelen om deze te verminderen en discriminatie en racisme te...
woensdag, 2 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een laag-vertrouwensamenleving als de onze ligt sterke nadruk op controle en toezicht. Dit heeft z’n weerslag op onderwijspolitiek en -beleid. Menswording in het onderwijs is hierdoor ernstig...
dinsdag, 1 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Russische president Vladimir Poetin legitimeert de huidige inval van Oekraïne met de stelling dat Oekraïne dichter bij Rusland dan bij Europa staat, en dat de twee landen enkel gescheiden worden...
maandag, 28 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Utrecht heeft als eerste gemeente in Nederland institutioneel racisme binnen de gemeentelijke organisatie laten onderzoeken. Dit onderzoek leverde eerste aanwijzingen op voor institutioneel racisme...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dankzij de heisa die is uitgebroken in de media rondom het boek van Joris Luyendijk, ‘Zeven Vinkjes. Hoe mannen zoals ik de baas spelen’, zullen wel meer mensen aan de gang zijn gegaan om...
donderdag, 24 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De steeds sterkere roep tot dekolonisatie van de Nederlandse cultuur brengt veel goeds. In zijn concrete uitwerking leidt de poging om onze cultuur woke en inclusief te maken echter ook tot nieuwe...
woensdag, 23 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat onderscheidt ervaringskennis van professionele kennis, en hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Het zijn vragen die menig gesprek doen ontvlammen. Tot hun verrassing stuitten Saskia Keuzenkamp...
dinsdag, 22 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel mensen zijn bang voor de ouderdom. Aan deze angst ligt het idee ten grondslag dat we ons hele leven doorgroeien maar eindigen in een fase van enkel aftakeling. Liesbeth Woertman vraagt zich af...
maandag, 21 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Acht jaar nadat directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Kim Putters de term ‘verzorgingsstad’ introduceerde, zijn we enkele omvangrijke decentralisaties verder. Is het fundament voor Putters’...
donderdag, 17 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gemeenschapsleven is veerkrachtig, organisaties vallen niet zomaar om en de wil om iets goeds te doen voor een ander verdwijnt niet snel. Deze conclusies staan in een onderzoek onder ruim duizend...
dinsdag, 15 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het huidige hbo onderwijs is geen ruimte voor enige inhoudelijke verdieping. Studenten zijn vooral gericht op het behalen van toetsen en docenten kampen met gebrek aan tijd, stellen Adriaan...
maandag, 14 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werd bij de uitbraak van de coronacrisis nog gevreesd voor grote werkloosheid, nu weten bedrijven van gekkigheid niet waar ze mensen vandaan moeten halen. Een inclusief werving- en selectieproces...
vrijdag, 11 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De nieuwe Wet Inburgering maakt gemeentes verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. De lange wachttijd voor een woning is echter niet bevorderlijk voor maatschappelijke participatie. De relatief...
donderdag, 10 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Iedereen kan nog altijd van een dubbeltje en kwartje worden, was eerder hier te lezen. Voor sommigen is dat toch makkelijker gezegd dan gedaan. Kinderen die opgroeien in een omgeving waar armoede en...
woensdag, 9 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie werkloos wordt en een uitkering aanvraagt, krijgt te maken met diverse regels en verplichtingen. Dat leidt op den duur tot gevoelens van rancune. Nick Ottens vraagt zich af waarom zo’n streng...
dinsdag, 8 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wereldwijd is er brede consensus dat integrale ondersteuning de beste manier is om mensen met multiproblematiek hun leefomstandigheden te laten verbeteren. Maar willen mensen met multiproblematiek...
woensdag, 2 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Huurachterstand gaat meestal gepaard met andere schulden. Een succesvolle interventie vraagt daarom om een gezamenlijke oplossing van schuldeisers, schuldenaren, gemeente en hulpverlening. Alleen dan...