Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 22 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Nederland denken we bij de term EU-migranten al snel aan clichés van Poolse bouwvakkers of Bulgaarse aardbeienplukkers, maar migratie in de EU is niet alleen een economisch fenomeen. Gregor Walz...
maandag, 21 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De hervorming van de gezondheidszorg legt een grotere nadruk op mantelzorg. De veronderstelling is dat burgers meer voor elkaar gaan zorgen als de overheid zich terugtrekt. Maar die aanname is...
donderdag, 17 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Regelingen en procedures voor mensen met financiële problemen zijn ingewikkeld. Het is noodzakelijk dat dit eenvoudig wordt. Anders haken niet alleen hulpvragers, maar ook vrijwilligers af. Mensen...
woensdag, 16 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In veel gemeenten wordt nog volop geformeerd. Martin Stam en Jean Pierre Wilken vinden dit een mooie gelegenheid om adviezen voor het collegeprogramma te geven over de (her)inrichting van het sociaal...
dinsdag, 15 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met het uitvaardigen van een collectief winkelverbod kunnen winkeliers boeven en overlastgevers de toegang tot een winkelgebied ontzeggen. In Den Haag zijn er inmiddels zoveel regels om ‘misbaksels,...
maandag, 14 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zouden alle cliënten die bij de verslavingszorg aankloppen gevraagd moeten worden of ze voor een andere cliënt als peersupporter in de benen willen komen? Veel verslaafden zouden ermee geholpen zijn...
vrijdag, 11 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Echte inclusie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt’s) op het werk vereist naast de gangbare beleidsaanpassingen een mentaliteitsverandering. Anders zullen collega’s misschien...
donderdag, 10 mei, 2018 - 09:46     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus wil gevaarlijk verkeersgedrag zwaarder bestraffen. Zijn wetsvoorstel sluit aan op de maatschappelijke wens om overtredingen te bestraffen....
woensdag, 9 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer mensen leven met schulden. Een oplossing van deze problematiek is vooralsnog niet eenvoudig. Marjolein Odekerken betoogt dat een hernieuwde ‘sociale’ invulling van de functie van de...
dinsdag, 8 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eerder betoogde Hans Van Heijningen op deze site dat links bondgenoot moet zijn van mensen die worden uitgesloten en gediscrimineerd. Politicoloog Menno Hurenkamp vindt het jammer dat Van Heijningen...
maandag, 7 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland telt tientallen oude inrichtingsterreinen, waar tot ver in de jaren tachtig vele honderden mensen waren opgenomen. Velen met een beperking of verslaving vertrokken naar gewone woonbuurten....
vrijdag, 4 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zijn de Dodenherdenking op 4 mei en de Bevrijdingsdag een exclusief ‘wit’ feestje of dagen van nationale verbondenheid? Uit onderzoek van socioloog Sabrina de Regt blijkt dat de rituelen bij kunnen...
donderdag, 3 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijstandsgerechtigden met een ‘korte afstand tot de arbeidsmarkt’ leren van klantmanagers de moed erin te houden ondanks belabberde baanperspectieven. Zo wordt er een ‘wrede’ hoop op een betere...
vrijdag, 27 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het sociaal werk heeft de taak om behalve individuele ook veel meer structurele problemen aan te pakken. ‘Sociale Actie Nieuwe Stijl’ is daarvoor een bruikbaar instrument, betoogt Margot Scholte in...
donderdag, 26 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met de zomer in zicht besluiten velen om te gaan afvallen. Psychologe Marieke Adriaanse vertelt hoe de psychologie ons kan helpen dit goede voornemen ook echt uit te voeren. Want met alleen...
dinsdag, 24 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer dan ooit zijn we op zoek naar avontuur. Wie wil er geen verre reizen maken, epische festivals bezoeken, of een baan vol uitdagingen hebben? Ook de auto, tandpasta, of bijbaan bij de plaatselijke...
maandag, 23 april, 2018 - 10:55     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim een miljoen Nederlanders hebben burn-out klachten. Het gemiddeld verzuim door werkstress is daardoor opgelopen van 24 naar 30 dagen. Tijd voor een stevige aanpak dus.  Veranderkundige Maarten de...
zaterdag, 21 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Inspectie van het Onderwijs heeft zulke omvangrijke taken dat ze daar niet op is berekend. De aanbevelingen van de Inspectie hebben daardoor een willekeurig karakter. Net als vorig jaar is De...
vrijdag, 20 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Te vaak wordt de boze burger beschouwd als een economisch slachtoffer van de globalisering. Maar diens wantrouwen is dieper geworteld dan dat. Een cultuursociologische blik kan beleidsmakers helpen...
donderdag, 19 april, 2018 - 08:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Prima als wetenschappers, al dan niet van minderheidsgroepen, hun identiteit onderzoeken. Maar, zegt Hans van Heijningen in reactie op Jan Willem Duyvendak: laten we samen iets doen aan de anderhalf...
woensdag, 18 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerschapsonderwijs staat weer op de agenda in Nederland. In het regeerakkoord wordt er geregeld naar verwezen. Maar wat is burgerschap precies? Nederland worstelt daarmee, maar in Europa zijn we...
dinsdag, 17 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om hun behandelingen te optimaliseren, willen instellingen en professionals in de zorg elkaars informatie delen. Privacyregels lijken dat soms in de weg te staan. Wat mag en wat niet? Eind februari...
maandag, 16 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Drie bewegingen lagen ten grondslag aan de Wmo 2015. Met de bestuurlijke transitie zijn de eerste stappen gezet, maar de beweging naar ‘de samenleving’ en het verder doorvoeren van ‘ieder het zijne’...
zaterdag, 14 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel Oost-Europese arbeidsmigranten verlaten de Nederlandse arbeidsmarkt na een eenmalige en langere periode gewerkt te hebben. Een aanzienlijk deel vestigt zich echter langdurig in Nederland, blijkt...
vrijdag, 13 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met de wet Passend Onderwijs in 2014 moesten alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen, bij voorkeur op een reguliere school. Dit klinkt goed, maar de wet heeft de situatie van...
donderdag, 12 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe komt het toch dat standpunten in bepaalde verhitte discussies zo onoverbrugbaar zijn? Omdat tegenstanders er bij deze disputen een andere definitie van redelijkheid op na houden, betoogt filosoof...
woensdag, 11 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is een nieuw academisch-journalistiek genre aan het ontstaan, waarbij de auteur voor een deel reflecteert op zichzelf. Vaak behoren deze auteurs tot minderheidsgroeperingen. Het verwijt dat ze...
dinsdag, 10 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen voelen zich steeds onzekerder over hun baan. Dat schaadt niet alleen het welzijn van het individu, maar ondermijnt het hele gezinsleven, zo blijkt uit onderzoek. Vooral lager opgeleiden zijn...
maandag, 9 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gemeente Rotterdam startte in 2014 samen met drie sociale initiatieven een experiment met de right to challenge. Het nam in de Maasstad echter een nieuwe vorm aan. In dit proeftraject werd al snel...
zaterdag, 7 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
 Er wordt veel geschreven over ongelijkheid. Uit al die publicaties blijkt dat de vermogens nog ongelijker verdeeld zijn dan de inkomens. Wat is de rol van erfenissen in de overdracht en de...
donderdag, 5 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van pesten worden kinderen populair. Het is met name voor middelbare scholieren dan ook zeer aantrekkelijk om een klasgenoot te jennen en zelf zo aanzien en bewondering te oogsten. Wat kunnen de...
woensdag, 4 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onze democratische cultuur is aan onderhoud toe. Daar kan het onderwijs een belangrijke bijdrage aan leveren, zegt Bram Eidhof in zijn pamflet ‘Het Wilhelmus Voorbij’. Maar dan moet...
dinsdag, 3 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door allerlei akkefietjes met sjoemelende bestuurders, stelende en frauderende ambtenaren zakte Nederland drie plaatsen op de ranglijst van Transparency International.  Onze collectieve...
zaterdag, 31 maart, 2018 - 16:17     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer jongeren in grote steden kampen met omstandigheden die hen overweldigen. Soms weten ze zich daaruit te ontworstelen en krijgen ze zicht op een beter leven. Positieve emoties en...
vrijdag, 30 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meisjes krijgen vaker dan jongens een te laag schooladvies bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Om zulke talentverspilling tegen te gaan is het aan te raden meisjes vaker...
donderdag, 29 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet alleen nu, maar ook in de toekomst zullen veel ouderen voor een deel van hun zorgvraag op mantelzorg aangewezen zijn. Na 2020 neemt het demografisch potentieel voor informele ondersteuning...
woensdag, 28 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerinitiatieven zijn het gesprek van de dag. Maar het blijkt dat bewonersbedrijven in Engeland, Zweden en Nederland worstelen met het ‘aantonen’ van hun meerwaarde en het afleggen van...
dinsdag, 27 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond zijn veel minder gezond dan de gemiddelde burger. Zij zouden daarom meer of andere zorg moeten krijgen, meent Maria van den Muijsenbergh. Op de...
maandag, 26 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die vinden dat het slecht gaat met Nederland zijn meestal negatiever over het migratiebeleid. Met name de uitvoering van het inburgerings- en terugkeerbeleid kan rekenen op hun afkeuring. Zij...
vrijdag, 23 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is een breed gedragen ideaal dat mensen, indien mogelijk, zorg in de thuissituatie ontvangen, bij voorkeur door naasten. Daar zijn op deze site veel kanttekeningen bij geplaatst. Maar hoe zit het...
donderdag, 22 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met meervoudige problemen krijgen hulp van een mêlee aan professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Ze dreigen daardoor de grip op hun leven te verliezen. De Raad voor Volksgezondheid en...
woensdag, 21 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Canadese stad Toronto bestuurt Google een eigen wijk. De straten hangen vol met sensoren en camera’s die behalve het verkeer en de luchtkwaliteit ook de gedragingen van inwoners registreren. De...
maandag, 19 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland heeft een nieuw taalbeleid nodig. Niet om de opmars van het Engels te stoppen, maar om ervoor te zorgen dat alle inwoners zich staande weten te houden in een gevarieerde samenleving. Een...
zaterdag, 17 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor werkgevers inruilen voor een systeem waarbij iemand die niet genoeg verdient zelf aanvullende bijstand moet aanvragen. Voor de bijna...
vrijdag, 16 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland investeert te weinig in scholing. Het is daarom zaak om het aanbod en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Scholingsbeleid zou er met name op gericht moeten zijn om, in...
donderdag, 15 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In tegenstelling tot wat weleens wordt gedacht, bevordert de verzorgingsstaat sociaal contact met familie, vrienden en collega’s. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van ruim 250.000 personen in...
woensdag, 14 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De burgemeester van Etterbeek liet tijdens de afgelopen periode van vrieskou daklozen van straat halen. Soms tegen hun wil in. Omdat het soms nodig is om mensen tegen zichzelf te beschermen. Elke...
dinsdag, 13 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerinitiatieven gericht op het vergroenen van plekken in de wijk zijn vaak slechts tijdelijk van aard. Blijvend succes voor een stadstuin hangt af van een goede inbedding in de lokale samenleving...
zaterdag, 10 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgers die meepraten over het lokale sociale beleid, daar kunnen we maar beter realistisch over zijn: niet iedereen doet mee, ook al zijn de meetings nog zo leuk en hip. Maar burgerparticipatie 3.0...
vrijdag, 9 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een economische ontwikkeling waarin verliezers van globalisering en technologische ontwikkeling beter beschermd worden, is een wenselijke zaak. Maar daarvoor hebben we wel een actievere overheid...