Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 6 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Klaas Rozemond van de Vrije Universiteit betoogt dat ons land een hof voor de mensenrechten nodig heeft. Een hof dat burgers daadwerkelijk beschermt tegen de overheid die inbreuken maakt op hun...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De laatste tijd zien we een opleving van de aandacht voor het betrekken van burgers bij beleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) moedigt deze ontwikkeling aan, maar geeft ook een...
donderdag, 2 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensenrechten moeten een spiegel zijn voor alle wetten, regels en praktijken die mensen in de steek laten, schrijven Erik Dannenberg en Pieter Hilhorst van de Raad voor Volksgezondheid &...
dinsdag, 31 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenwerking tussen sociale ondernemingen en reguliere werkgevers kan meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Onderzoekers Linda Bakker en Leendert de Bell over...
vrijdag, 27 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marc Räkers is al 35 jaar sociaal werker. Vanuit activistische drijfveren en een diepgevoelde missie. Speciaal voor Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken schrijft hij zijn persoonlijke verhaal over...
donderdag, 26 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kristin Janssens is bezig met het opzetten van een woon-zorggemeenschap volgens de principes van ‘omgekeerde integratie’: mensen zónder beperking kunnen integreren op een woon- en leefplek voor...
woensdag, 25 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Racisme en discriminatie zijn ziekmakend. Zorgverleners onderkennen dit vaak niet. Rotterdam Scriptieprijswinnaar Ingrid Blankesteijn onderzocht voor haar masterscriptie hoe zorgverleners racisme (...
dinsdag, 24 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lang werd gedacht dat jongeren agressief en verslaafd raakten van gamen. Gedragswetenschapper Joanneke Weerdmeester laat zien dat dit reuze meevalt. Gamen maakt jongeren onder meer juist socialer en...
maandag, 23 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De incassowereld ontwikkelt zich langzaam maar zeker in een meer sociale richting. Weg van de keiharde aanpak, hoewel ook de term social greenwashing soms valt. Catelijne Akkermans en Marc Räkers...
donderdag, 19 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De meeste mensen met een basisbaan bouwen geen pensioen op. Onderzoekers van de Tilburg University – Ton Wilthagen, Zeger Kluit en Michael Visser – vragen zich hardop af of dit erg is....
woensdag, 18 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoekers van de Radboud Universiteit onderzochten hoe mensen elkaar beïnvloeden in online sportnetwerken. Ze delen hun constateringen en geven aanknopingspunten voor het maken van beleid gericht...
maandag, 16 januari, 2023 - 07:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hanneke Felten van Movisie en Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) beschrijft drie tactieken om racisme onder het tapijt te vegen. Ze reageert hiermee op het artikel van Hans Siebers over...
maandag, 16 januari, 2023 - 07:10     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na de verschijning van hun onderzoek naar racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvingen de onderzoekers veel reacties. Waaronder enkele kritieken, zoals die van Hans Siebers. De...
vrijdag, 13 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De veerkracht van kinderen hangt niet alleen af van hun ouders, maar ook van de samenleving als geheel. Onderzoekers en docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam pleiten voor een breder...
donderdag, 12 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Begin deze eeuw kwam het new public management (NPM) in zwang in het sociaal domein, als methode om goedkoper en efficiënter te werken. Bedrijfskundige en historicus Marjolein Quené concludeert dat...
woensdag, 11 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Barneveld werkt nauw samen met de lokale welzijnsorganisatie Welzijn Barneveld. Aan aanbesteden doet de gemeente niet bij het welzijnswerk, zegt wethouder Hans van Daalen. Want dat leidt alleen maar...
dinsdag, 10 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het boek The Return of the Native onderzoekt de terugkeer van nativisme. Auteurs Jan Willem Duyvendak en Josip Kesic schrijven over het veelgemaakte onderscheid tussen ‘echte’ en ‘onechte’...
maandag, 9 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren staan voor grote maatschappelijke problemen. Of ze zich staande houden of oplossingen kunnen aandragen, is afhankelijk van hun veerkracht. En dat hangt weer ervan af of overheid en...
donderdag, 5 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat al langer duidelijk was, werd in de coronacrisis nog zichtbaarder: sociaal werk kan en moet digitaler. In de praktijk zijn sociaal professionals nog te weinig toegerust voor ‘digisociaal werk’....
maandag, 2 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Buurt- en dorpshuizen in Brabant kunnen voor ondersteuning en modernisering terecht bij ’t Heft. In Oss komen nieuwe inzichten tot leven. ‘We zetten de deuren van het dorpshuis open zonder dat er per...
vrijdag, 30 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het vertrouwen van Nederlanders in de overheid en politiek is op een historisch dieptepunt beland. Om dat vertrouwen te verhogen, moet het openbaar bestuur door het oog van de burger leren kijken,...
woensdag, 28 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hbo-opleidingen hrm besteden steeds meer aandacht aan inclusie en antidiscriminatie. Het thema wordt zelfs een expliciet onderdeel van het profiel van hrm-medewerkers, schrijft Hanneke Felten van...
dinsdag, 27 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het debat over het delen van persoonsgegevens gaat al te vaak over privacy, menen Daniel Kapitan en Egge van der Poel. Volgens de twee docenten/adviseurs moeten we het meer hebben over de...
maandag, 26 december, 2022 - 11:33     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 12 december 2022 is Bart van Heerikhuizen overleden. Hij was een gedreven socioloog die met zijn inspirerende hoorcolleges generaties studenten enthousiast heeft gemaakt voor het vak. Toen hij...
vrijdag, 23 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland maakt zich op voor kerst. Lees hier twee kerstverhalen van jongeren die ver afstonden van warmte en gezelligheid, maar net als veel mensen hoopten op een kerstwonder. Ervaar de kracht en...
donderdag, 22 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met financiële problemen kunnen voor hulp terecht bij beroepskrachten van de formele schuldhulpverlening en bij vrijwilligers. Jansje van Middendorp onderzocht voor haar proefschrift wanneer...
woensdag, 21 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er mankeert van alles aan methoden en begrippen in rapporten over institutioneel racisme, vindt universitair hoofddocent Hans Siebers. Dat leidt tot verkeerde aanbevelingen. De term ‘institutioneel...
dinsdag, 20 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vliegen is not done geworden. Wetenschappers Félice van Nunspeet en Naomi van Steenbergen laten zien hoe we elkaar het beste kunnen aanspreken op ons vlieggedrag – in het belang van iedereen. Stel,...
maandag, 19 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Verhalen van jongeren die niet passen in bestaande scripts van vallen, opstaan en succes worden niet serieus genomen. We luisteren niet eens naar hen. In de ‘Bibliotheek van tussenverhalen’ gebeurt...
dinsdag, 13 december, 2022 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is sprake van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo wordt geconcludeerd in een onderzoek op dit ministerie. Nu is de vraag: wat kan je eraan doen? Hanneke Felten van...
dinsdag, 13 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij de Nationale ombudsman komen klachten binnen over de overheid. Een selectie van bevreemdende situaties die bij burgers wantrouwen veroorzaken. Helaas is het een bekend verschijnsel: een overheid...
maandag, 12 december, 2022 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat racisme als een structureel probleem wordt ervaren bij het ministerie en bij ambassades. In een onderzoek...
vrijdag, 9 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Radboud Engbersen is een van de auteurs van het essay Het geheim van de lange relatie over continuïteit in het sociaal domein. In dit artikel gaat hij er verder op in. Drie experts reageren op het...
dinsdag, 6 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onbewuste mensbeelden van beleidsmakers kunnen heel verkeerd uitpakken voor burgers. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. SCP-onderzoekers Peteke Feijten en Winnie Gebhardt pleiten voor het expliciet...
maandag, 5 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor jonge mensen met een licht verstandelijke beperking is geld extra belangrijk voor hun positie en hun eigenwaarde. In de hulpverlening is deze sociale betekenis van geld wel bekend, maar wordt er...
vrijdag, 2 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Honderd burgers uit heel Nederland startten twee jaar geleden een experiment van nieuwe praktijken om bestaanszekerheid te vergroten in Amsterdam. Wat beweegt hen? Actieonderzoeker Jaswina Elahi deed...
donderdag, 1 december, 2022 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet presenteert op 5 december 2022 de Nieuwe Aanpak Dakloosheid. Een van de speerpunten is Housing First (wonen eerst). Anke Jansen en Melanie Schmit van Housing First Nederland en...
vrijdag, 25 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenlevingsopbouw is broodnodig in tijden van individualisering, maatschappelijke tegenstellingen en vereenzaming. Maar samenlevingsopbouw staat onder druk: er is te weinig continuïteit op...
donderdag, 24 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De uitkomst van de klimaattop in Sharm El-Sheikh is in veler ogen teleurstellend. Als we willen dat de klimaataanpak in het voordeel van mensen en aarde gaat werken, dan moet beleid volgens schrijver...
woensdag, 23 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De voortdurende verlenging van het beroepsleven geeft aanleiding tot bezorgdheid over sociale participatie van ouderen. Hebben zij dan nog wel tijd voor vrijwilligerswerk, mantelzorg en oppassen op...
dinsdag, 22 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bejubeld en verguisd lijkt het burgerforum toch zijn opwachting te maken in het nationaal beleid. Expert democratisering & dialoog en SER-medewerker Amy Eaglestone wijst op de dilemma’s van...
maandag, 21 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel maatschappelijke problemen hebben hun wortels in het verleden. Gewapend met een historisch perspectief kunnen sociaal werkers hun professioneel handelen beter doordenken, vindt de voorzitter van...
vrijdag, 18 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met het boek De macht der gewoonte presenteren Menno Hurenkamp en Jan Willem Duyvendak een pamflet tegen maatwerk. Psycholoog Sandra van Dijk en econoom Marcel Canoy nemen het tegengeluid ter harte...
donderdag, 17 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met een top-down initiatief bottom-up burgerparticipatie organiseren, kan dat? En wat is hierin de macht van sociaal werkers? Hogeschoolonderzoekers Huub Purmer en Paula Smith bekeken het in de...
maandag, 14 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het strafrecht focust op het straffen van plegers van haatmisdrijven tegen LHBT-personen. Uit Europees onderzoek blijkt echter dat slachtoffers vooral behoefte hebben aan een vorm van herstel, zeggen...
vrijdag, 11 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op basis van hun nieuwe boek Macht der gewoonte keren politicoloog Menno Hurenkamp en hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak zich tegen maatwerk. Movisie-voorzitter Janny Bakker las hun betoog...
donderdag, 10 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Marcel Canoy beschrijft vijf soorten baten die het aannemelijke gevolg zijn van een breed toegankelijke ouderenzorg. Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat je er niet bij stilstaat...
woensdag, 9 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anja Meulenbelt heeft een klacht over hoe er in onze samenleving met ouderen wordt omgesprongen. Er is volgens haar sprake van discriminatie: ageism. Ouderen moeten meer gewaardeerd worden. Ik ben...
dinsdag, 8 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een ongekende wooncrisis houdt velen in z’n greep. Een groep die al decennia met een wooncrisis wordt geconfronteerd en snakt naar perspectief, zijn de woonwagenbewoners. Universitair docent Dominic...
maandag, 7 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een gezonde omgeving kan gezondheidsverschillen tussen mensen verminderen. Maar wat is een gezonde omgeving en welke kennis speelt daarbij een rol? Hoogleraar Klasien Horstman en universitair docent...