Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 19 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit een eind juli verschenen onderzoek van bureau Ivestico blijkt dat er van de belofte van ggz-instellingen om separatie voorgoed uit te bannen bar weinig terecht komt. Terwijl het echt wel anders...
woensdag, 14 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens de onderzoekers van het boek zijn de verwachtingen van het sociaal netwerk te hooggespannen. En dat de inzet van het sociaal netwerk leidt tot bezuinigingen is op zijn minst twijfelachtig, zo...
maandag, 12 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ooit stelde de overheid zich ten doel om 2,5 procent van het BNP uit te geven aan R&D. Dat doel is nooit gehaald. Volgens sommigen omdat geen rekening wordt gehouden met het economisch rendement...
donderdag, 8 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werkers die in aanraking komen met geweldsituaties worden geconfronteerd met hevige emoties en maken gebruik van emotie en lichaamswerk om situaties te de-escaleren. Maar wiens...
zaterdag, 3 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gokelementen in games kunnen ervoor zorgen dat jongeren gaan gokken, terwijl kwetsbare jongeren zelfs een gokverslaving kunnen ontwikkelen. Experts uiten hierover hun zorgen, maar gamende jongeren...
donderdag, 1 augustus, 2019 - 13:12     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het toezicht in ons land is gebaseerd op het idee dat controle de betere is van vertrouwen.  Dus worden er tandenborstels geteld, minuten geschreven en gedragingen genoteerd. Marcel Canoy bepleit een...
maandag, 22 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eindeloos wachten, je niet gehoord voelen en niet weten wat je rechten zijn. Dit zijn bevindingen uit een onderzoek dat de gemeentelijke kinderombudsman in de regio Rotterdam deed naar ervaringen van...
donderdag, 18 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Protestbewegingen kunnen niet zonder meer vertrouwen op socialmediaberichten om mensen te mobiliseren. Integendeel, zulke simpele berichten nodigen eerder uit tot twist en strijd. Zie het gekrakeel...
maandag, 15 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Medewerkers van sociale diensten en UWV Werkbedrijven verschillen in hoe ze de handhavingsregels toepassen en hoe ze reageren op overtredingen. Promotieonderzoek van Paulien de Winter wijst uit dat...
vrijdag, 12 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het UWV biedt de omvangrijke groep mensen die vanwege psychische problematiek gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn relatief veel ondersteuning. Toch blijft de werkhervatting van deze groep achter bij...
donderdag, 11 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De verschillen in participatie en sociaal-culturele posities onder Syrische statushouders zijn opvallend groot, meldt het SCP-rapport ‘Opnieuw beginnen’. Dit wijst op uiteenlopende mogelijkheden,...
woensdag, 10 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongerenwerk, dat is toch een beetje kletsen en gamen met pubers? Of is jongerenwerk meer dan dat en helpt het jongeren om zich te ontwikkelen? Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van...
dinsdag, 9 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ons vermogen om tegenslagen het hoofd te bieden, is medebepalend voor onze gezondheid. GGD Limburg-Noord en GGD Zuid-Limburg ontwikkelen een model dat dit vermogen versterkt en de gezondheid van mens...
maandag, 8 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een superdiverse wijk spreekt het niet voor zichzelf dat buren dagelijks voor elkaar zorgen. In de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld – meer dan de helft van de mensen met een niet-westerse...
vrijdag, 5 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In onze oordeelsvorming zitten tal van vertekeningen. Actuele, sensationele én negatieve berichten kleuren ons beeld, maar benemen ons zicht op de werkelijkheid. Zo zijn jonge moslims in Nederland...
donderdag, 4 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waarom heeft een jeugdinstelling of school aparte wc´s voor medewerkers? Omdat de kinderen er nog klein zijn, waardoor een kleine wc voor hen handig is en voor medewerkers niet? Of omdat medewerkers...
dinsdag, 2 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Alle aandacht na de decentralisaties gaat uit naar het lokaal bestuur. Ten onrechte, de decentralisaties vragen ook van de Rijksoverheid een andere opstelling. Die vervalt nog te gemakkelijk in haar...
maandag, 1 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Draagvlak voor sociale zekerheid is niet vanzelfsprekend. Of we vinden dat iemand recht heeft op overheidssteun, hangt af van ons mensbeeld. Wie verdient een uitkering? Deze vraag wordt regelmatig...
vrijdag, 28 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een op de vier Nederlanders wordt als kind verwaarloosd of mishandeld. Historica Jorien Meerdink laat aan de hand van haar eigen ervaringen in een welvarende Delftse nieuwbouwwijk zien dat het...
vrijdag, 28 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse Sociologische Vereniging en Sociale Vraagstukken reiken in 2019 voor de tweede keer de prijs voor publieke sociologie uit. Deze prijs is voor Nederlandse sociologen die zich op...
woensdag, 26 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zoektocht naar het eigen ‘ik’ is typerend voor jonge mensen, maar voor jongeren met dubbele wortels heeft die een extra lading. Hoe geef je vorm aan je identiteit als anderen je altijd beschouwen...
dinsdag, 25 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het negatieve imago van Amsterdam Bijlmer past allang niet meer bij hoe bewoners de buurt ervaren. Toch komt de wijk maar niet af van haar iconische status als hét voorbeeld van een Nederlands getto...
maandag, 24 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een kind dat opgroeit met van een uitkering afhankelijke ouders is later vaak hetzelfde lot beschoren. Hoe valt dit te verklaren? ‘De uitslag van mijn toets luidde ondubbelzinnig: vwo, maar de...
vrijdag, 21 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nepnieuws lijkt in Nederland nog geen groot probleem. Maar het is voor een weerbare democratie belangrijk om op digitalisering te anticiperen, betogen de auteurs van een recent advies van de Raad...
donderdag, 20 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een intensievere strijd tegen laaggeletterdheid – daarvoor pleit de Sociaal Economische Raad (SER). Maar de adviezen zullen weinig uitrichten, betogen Krispijn Faddegon en Eelco van Wijk, want die...
woensdag, 19 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Energietransitie en klimaatbeleid leiden tot een nieuwe tweedeling in de samenleving. Waar Han van de Wiel eerder pleitte voor meer zelforganisatie in de armere wijken om dat te voorkomen, stelt...
dinsdag, 18 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeente- en provincieambtenaren hebben een wat romantisch beeld van burgerinitiatieven, zij vinden een initiatief al succesvol als burgers actief zijn en zelf regie voeren. Initiatiefnemers denken...
maandag, 17 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mannen wier vader minder is gaan werken in hun jeugd hebben een twee keer zo grote kans om zelf ook minder te gaan werken na de geboorte van hun kind dan mannen van wie de vader dat niet heeft gedaan...
vrijdag, 14 juni, 2019 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelfredzaam zijn en participeren: we willen het wel, maar kunnen het niet altijd. Soms hebben we hulp nodig. Sociaal werk kan helpen, als het zich meer dan nu richt op empowerment en sociale...
vrijdag, 14 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met enige regelmaat duiken er in de media alarmerende berichten op over ‘verwarde mensen’ of mensen met ‘verward gedrag’. Als argeloze mediaconsument kun je gemakkelijk de indruk krijgen dat verward...
donderdag, 13 juni, 2019 - 09:28     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lastpakken met multiproblematiek komen vaak pas in beeld bij gemeenten als ze een bijstandsuitkering aanvragen. Precies dan zouden gemeenten moeten toeslaan en deze probleemjongeren helpen hun leven...
woensdag, 12 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Deze maand bestaat de Kindertelefoon veertig jaar. Natuurlijk zullen zij daar uitgebreid aandacht aan besteden. Maar – zo leerde mij een telefoontje met de communicatiemedewerkster – niet aan de...
dinsdag, 11 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gele hesjes, de Brexiteers, Occupy Wall Street en de huidige protesten in Soedan – allen uiten hun onvrede vanuit een verlangen om een nieuwe start te maken met de samenleving. Marli Huijer wijst...
vrijdag, 7 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Amper vijftig jaar geleden nog borgen we mensen met een verstandelijk beperking op in instellingen, ver van de ‘gewone’ wereld. De geschiedenis van de Hafakker toont de ontwikkeling van de...
donderdag, 6 juni, 2019 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De landelijke sinterklaasintocht is dit  jaar in Apeldoorn, zo maakte de NTR onlangs bekend. Liesbeth Hulst en Kees van den Bos waarschuwen lokale bestuurders voor gewelddadigheden. Goede...
woensdag, 5 juni, 2019 - 13:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor de voortvarende overgang naar duurzame energie is het essentieel dat de overheid huishoudens met lagere inkomens tegemoet komt. Dat is een van de uitkomsten van het eerste Sociologenpanel, een...
maandag, 3 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Toerisme is schuldig vermaak geworden en de roep om oplossingen is niet onopgemerkt gebleven. Martijn Duineveld en Ko Koens onderzoeken of toerisme niet ook een positieve bijdrage kan leveren aan ons...
vrijdag, 31 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kranten en sociale media berichtten dat de transformatie is mislukt en dat gemeentelijke uitgaven oplopen, met name op het gebied van jeugdzorg. Tegelijk vallen in de berichtgeving ook de schrijnende...
woensdag, 29 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het naderende uitrollen van het 5G netwerk over Nederland laat zien wat er mis kan gaan met technologiebeleid. De manier waarop de overheid dit wicked problem aanpakt laat burgers, beleidsmakers en...
maandag, 27 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het islamdebat zetten opponenten elkaar steevast weg als ‘politiek correct.’ Dat iedere groepering de term naar eigen inzicht interpreteert, maakt de discussie er niet gemakkelijker op. Zo wordt...
vrijdag, 24 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlanders met een migratieachtergrond worden steeds ouder. Naast de beperkingen die ouderdom nu eenmaal met zich meebrengt, hebben migrantenouderen ook te maken met vooroordelen. Maar over ouder...
donderdag, 23 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Belgische socioloog en literator Geert van Istendael is een groot voorstander van de Europese Unie (EU), maar niet zoals deze nú is. Hij pleit voor een ommekeer, weg van de verkilling, en de focus...
woensdag, 22 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De transformatie moest de jeugdhulp kort, licht en nabij maken. Net als in de rest van Nederland komen gemeenten in West-Brabant geld tekort voor jeugdhulp. De inrichting van het jeugdstelsel is...
maandag, 20 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De laatste jaren tekent zich een nieuwe machtlaag af, ziet Jos van der Lans: de zevende macht. Die wordt gevormd door een nieuw soort quasi-beroepsgroep, de toezichthouders. Zo’n twintig jaar...
zaterdag, 18 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het midden gaat ondergronds en de brutalen hebben de hele wereld weer voor zichzelf. In het publieke debat overheerst de extreme stem over de gematigde. Denker des Vaderlands Daan Roovers toont ons...
donderdag, 16 mei, 2019 - 22:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De toenemende ongelijkheid in Amsterdam is sociaal en politiek ongewenst en vraagt om een antwoord. Dat kan er echter alleen komen als wetenschappers, praktijkprofessionals en beleidsmakers...
donderdag, 16 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘In 2017 werden ruim 838 duizend banen vervuld door buitenlandse werknemers’, berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 4 april jl. Dit bericht verraste ons, omdat wij op basis van...
woensdag, 15 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De verantwoording in de zorg is te zeer gebaseerd op wantrouwen en biedt nauwelijks ruimte om te leren en zorg en ondersteuning te verbeteren. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vindt...
dinsdag, 14 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Duitse socioloog Ali Konyali onderzocht het ‘onwaarschijnlijke’ succes van nakomelingen van laagopgeleide migranten uit Turkije in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zweden. Hij pleit voor een...
maandag, 13 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Naast familieleden of vrienden zijn er nog vele andere mensen die welzijnstaken verrichten in superdiverse landen als België en Nederland. Ze krijgen echter niet de aandacht die ze verdienen, omdat...