Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 20 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gepensioneerden en ouderen kunnen het wel vergeten om rustig van hun welverdiende oude dag te genieten. Ze moeten actief blijven, zelfs als ze er de energie niet meer voor hebben en de samenleving...
vrijdag, 17 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is momenteel veel kritiek op de jeugdzorg. Instellingen vallen om, er ontstaan tekorten en wachtlijsten. De minister wil een deel van de transitie terugdraaien. Toch heeft de transitie en...
donderdag, 16 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kunnen we met quota de migratie naar Nederland beperken en beheersbaar maken? Of is het de markt die uiteindelijk bepaalt? Volgens hoogleraar Europees Migratierecht en vicevoorzitter van de...
woensdag, 15 januari, 2020 - 00:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. Daarom pleit de WRR er in zijn nieuwe rapport Het betere werk voor om...
dinsdag, 14 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er lijkt weinig reden voor een verjaardagsfeestje voor de vijfjarige decentralisatie van zorg en welzijn. Noodkreten uit de jeugdzorg en gemeenten in financieel zwaar weer domineren de berichtgeving...
maandag, 13 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het belang van vrijwilligerswerk in België en Nederland is geen punt van discussie. Alleen, hoe werf en behoud je al die vrijwilligers? In ieder geval niet door toepassing van managementmodellen die...
vrijdag, 10 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters wil af van het beeld dat de overgang naar een duurzame samenleving burgers alleen maar geld kost. De Bredase lectoren duurzaamheid Lars...
donderdag, 9 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds 1 januari 2015 is de Wet sociale werkvoorziening afgeschaft. De opdracht aan de Sociaal Werk-bedrijven is om te krimpen van 90.000 Wsw-medewerkers in 2015 naar 30.000 medewerkers op beschutte...
woensdag, 8 januari, 2020 - 14:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gepensioneerden hoeven niet meer te werken, maar ze willen, kunnen en doen vaak nog wel veel. Daarvoor maken we als samenleving te weinig ruimte. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving vindt dat...
maandag, 6 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gemiddelde pensioenleeftijd in Nederland neemt al jaren toe door beleid dat langer doorwerken stimuleert. Maar hoogopgeleiden en mannen stoppen eerder met werken dan laagopgeleiden en vrouwen,...
dinsdag, 31 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In 2010 kwam het boek Witte zwanen, zwarte zwanen. De mythe van de zwarte school van onderwijsjournalist Anja Vink uit. Waar staan we tien jaar later volgens haar en wat staat ons te doen? Tijdens...
vrijdag, 27 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een eerlijke arbeidsmarkt kunnen mensen op een gezonde, veilige manier hun inkomen verdienen, worden de spelregels gevolgd, bestaat eerlijke concurrentie en wordt armoede voorkomen. Er zijn echter...
woensdag, 25 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Willen we de dakloze medisch goed verzorgen, dan moeten we ons niet vergissen in zijn ogenschijnlijke gelatenheid en vooral alledaagse gesprekken blijven voeren. We mogen de dakloze pas loslaten als...
dinsdag, 24 december, 2019 - 09:55     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De baankansen van mensen met een beperking moeten omhoog. Uitvoeringsprofessionals en arbeidsgehandicapten zelf weten wat daarvoor nodig is: eenvoudigere wetten en regels, minder wantrouwen,...
maandag, 23 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Deze zomer haalde Volkskrant-columnist Frank Kalshoven de woede van de volkshuisvestelijke goegemeente op zijn hals door te beweren dat de verhuurdersheffing ‘best wel een lekker ding is’. De...
vrijdag, 20 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoek naar wijkteams in sterk van elkaar verschillende gemeenten wordt vaak afgedaan als een weinig zinvolle vergelijking van appels en peren. Nieuw onderzoek laat zien dat verschillen tussen...
donderdag, 19 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vanzelfsprekende waarden en normen waar Nederland internationaal bekend om staat, zijn steeds vaker onderwerp van discussie. Zijn we de afgelopen tijd anders gaan denken over kernwaarden als vrijheid...
dinsdag, 17 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Achter de huidige maatschappelijke ongelijkheid gaan vooral verschillen in intelligentie schuil. Het onderwijs produceert deze verschillen niet, maar spoort ze op en versterkt ze. En dat is maar goed...
maandag, 16 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Huishoudelijke hulp is vaak een essentiële schakel om zelfstandig te kunnen blijven wonen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in haar rapport ‘Wat als zorg wegvalt’. Als deze hulp...
donderdag, 12 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De jeugdzorg staat zwaar onder druk. De oplossing voor een ontoereikend budget voor een almaar groeiende clientèle lijkt voor de hand te liggen: meer geld. Helaas, dat alleen zal geen soelaas bieden...
woensdag, 11 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jonggehandicapten hebben tegenwoordig vaker werk, maar minder inkomen. Financiële onafhankelijkheid blijft zo voor sommigen buiten bereik. Meer aandacht voor hun loopbaanontwikkeling en...
dinsdag, 10 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dick Jansen voerde negen jaar de directie over de Haarlemse welzijnsstichtring DOCK en is toch niet cynisch geworden. Een wonder bijna in een wereld waar Verkopers, Mensenredders en Romantici al te...
maandag, 9 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een debat over de betekenis van ervaring versus opleiding, zoals in de verpleegkunde, vindt in het sociaal domein niet plaats. Wel valt de focus op het hbo op, naast een geringe aandacht voor het mbo...
donderdag, 5 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit de recente evaluatie van de Participatiewet blijkt dat die nauwelijks tot meer baankansen van mensen met een bijstandsuitkering leidt. Het kán veel beter, betoogt Janny Bakker-Klein, maar dan...
dinsdag, 3 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Buurtveiligheidsapps leiden niet, zo blijkt uit Rotterdams onderzoek, tot een door de gemeente verwachte verbetering van de veiligheid. Toch hebben ze een belangrijke meerwaarde, namelijk meer kans...
maandag, 2 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vroeger was alles beter. Veel Nederlanders lijken te denken dat dit inderdaad het geval is. Overal om ons heen zien we talloze voorbeelden van een nostalgische zucht naar een veel geroemd maar helaas...
donderdag, 28 november, 2019 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gaat technologie ons werk helemaal veranderen? Hoe zit het met het evenwicht tussen vaste en flexibele banen? En waar komen al die burn-outs vandaan? We vroegen het Sociologenpanel zich te buigen...
donderdag, 28 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De laatste Algemene Beschouwingen lieten volgens politieke commentatoren een terugkeer zien naar de redelijkheid van het midden. Vanuit de flanken geen nieuws, het Forum ligt op apegapen en de VVD...
woensdag, 27 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie en Publieke GGZ, Jim van Os bepleitte hier al eerder voor een andere koers van de ggz. Om te voorkomen dat het accent nog meer verschuift van zo goed mogelijke...
maandag, 25 november, 2019 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals moeten minder volgzaam zijn en een eigen sociale agenda gaan voeren, zo horen we steeds vaker. Maar een nieuwe eenzijdigheid dreigt als het we spoor op gaan van politiseren. Dan wordt...
maandag, 25 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kern van onze verzorgingsstaat staat op de tocht. Instituties en voorzieningen slagen er te vaak niet meer in om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. Zo zijn toeslagen bedoeld als aanvulling op het...
vrijdag, 22 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoewel er veel goed gaat in Nederland zijn veel mensen erg onzeker over de toekomst. Zijn er ook nieuwe zekerheden te ontwaren? Het gaat goed met Nederland. De werkloosheid is laag en na een enorme...
woensdag, 20 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen ontwikkelden onderzoekers en belangenbehartigers met een licht verstandelijke beperking samen een bordspel om eenzaamheid tegen te gaan. Kletsborden leert mensen...
dinsdag, 19 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We appen, bellen en sms’en onszelf een ongeluk, soms letterlijk. We willen continu in contact staan met de buitenwereld. Waarom eigenlijk en wat doet dat met ons? Bijna iedereen in Nederland heeft...
maandag, 18 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Annemarie Kok las De meeste mensen deugen, het laatste boek van publicist Rutger Bregman. Zijn opvattingen over de ‘echte democratie’ – die ‘van onderop’ – zijn wel erg simplistisch, vindt ze. Of...
vrijdag, 15 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steden worden vaak geassocieerd met jong, hip, happening en dynamiek, maar ze vormen ook een veilige haven voor veel ouderen. Waarom is de stad beter voor ouderen dan het platteland? En wat heeft dat...
donderdag, 14 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ondersteuning van kwetsbare inwoners van Enschede kan nog beter. Voorwaarde is dat de sociale wijkteams en hun professionals meer tijd en ruimte krijgen om hun wettelijke kennis en vaardigheden op...
woensdag, 13 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen met hartklachten worden vaak met een verkeerde diagnose en een paracetamolletje naar huis gestuurd. Maxime Valk pleit voor meer bekendheid van feminiene klachtenpatronen – die zijn echt...
dinsdag, 12 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet-westerse moslimgezinnen raken steeds geïsoleerder als ze hulp nodig hebben. De participatiegedachte schrijft voor dat burgers eerst en vooral hun eigen netwerk moeten aanspreken. Maar steun uit...
maandag, 11 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de bloei van sociale wijkteams is er van collectief sociaal werk weinig terechtgekomen de afgelopen jaren, constateert Lilian Linders. De individuele aanpak regeert. Wat ging er mis? En...
zaterdag, 9 november, 2019 - 16:53     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Al sinds ik vanmorgen opstond met kranten vol ‘recentralisatie’, probeer ik als early believer in de decentralisaties te achterhalen of mijn scepsis over de ingreep in de jeugdzorg van...
vrijdag, 8 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Elk jaar op 10 november staan we in Nederland stil bij de mantelzorg, oftewel de hulp die mensen aan hun zieke naasten geven. Burgers maken zich al lange tijd ongerust of er genoeg mantelzorg zal...
donderdag, 7 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Religie is een randverschijnsel in de samenleving aan het worden. Exotisch op zijn best, maar vaak ook een steen des aanstoots. Gelovigen moeten zich voor hun religie verantwoorden. Niet gelovig zijn...
woensdag, 6 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De officiële paniek over ‘verwarde mensen’ vertolkt duidelijk een grote angst van de heersers om niet iedereen in beeld te hebben. Karlijn Roex pleit voor minder controlezucht en meer openlaten....
dinsdag, 5 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dak- en thuislozen hebben moeite om in de samenleving terug te keren. Gebrek aan geld en sociaal netwerk vormen de bottleneck. Een opvang die creatief te werk gaat en inzet op participatie, verhoogt...
maandag, 4 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In bijna alle sectoren van zorg en welzijn moeten professionals meer samenwerken met vrijwilligers. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het bijna vanzelfsprekend dat...
vrijdag, 1 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Krijgt ook ons parlement binnenkort een burgerraad naast zich, die besluitvorming ‘weghaalt bij politici’? Dat is niet te hopen, betoogt Annemarie Kok. Wereldwijd is momenteel een zoektocht gaande...
donderdag, 31 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Denkend bestuur in de publieke sector? Nee, dat is geen contradictio in terminis. Mits bestuurders zich verantwoorden op basis van menselijk ervaringen in plaats van met bij elkaar geknipte en...
woensdag, 30 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jim van Os’ pleidooi voor een andere verdeling van middelen in de ggz ten faveure van eCommunities en Herstelacademies kreeg veel bijval. Maar er was ook kritiek op wat werd gezien als vasthouden aan...
dinsdag, 29 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lager opgeleiden zijn ondervertegenwoordigd in burgerinitiatieven door gebrek aan geld, sociaal kapitaal, tijd en kennis. Maar er is meer, betoogt Vivian Visser: lager opgeleide burgers voelen zich...