Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 24 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Duizenden kinderen zijn dak- of thuisloos of dreigen dat te worden. Zij worden ernstig bedreigd in hun recht op een normale ontwikkeling en een gezinsleven. Max Huber, Karen van Leeuwen en Mijke...
donderdag, 23 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het conflict tussen Israël en Palestina ‘komt langs de voor- en achterdeur het sociaal werk binnen. Het is belangrijk dat sociaal werk de kant kiest van de slachtoffers, met mensenrechten als kompas...
woensdag, 22 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om niet achter het verzorgingsstaatnet te vissen, helpt het als je weet hoe instanties werken. Burgers zouden niet zo vreselijk veel ‘instantiekapitaal’ nodig moeten hebben, vindt Monique Kremer....
dinsdag, 21 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De bestaanszekerheid staat onder druk. In de huidige verkiezingsstrijd hebben politici er de mond van vol. De Participatiewet helpt onvoldoende en dan zijn er ook nog grote verschillen tussen...
maandag, 20 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het voorjaar kreeg de Tweede Kamer de bundel Zorgzame buurten aangeboden, over vijftien initiatieven die bijdragen aan zorgzame gemeenschappen, vaak tegen het systeem in. De Kamerleden Wieke...
vrijdag, 17 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Behandel je mensen oneerlijk, dan kan volgens hoogleraar Kees van den Bos polarisatie, zelfs complotdenken, ontstaan. ‘Als je als professional denkt dat je je werk goed doet en niet voor frustratie...
donderdag, 16 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De oorlog tussen Israël en Hamas houdt de hele wereld bezig, ook Nederlandse jongeren en jongerenwerkers. Lector Stijn Sieckelinck proeft onder hen veel ongenoegen en onbegrip over het leiderschap....
woensdag, 15 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Menno Hurenkamp sprak op 6 november 2023 bij de Raad van State onderstaande tekst uit over burgerschap. Volgens hem is de kern van burgerschap: vol in het leven staan, niet zonder zorgen...
woensdag, 15 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maak van etniciteit geen problematisch thema in verkiezingstijd, waarschuwt Sahar Noor. Op 22 november mogen we weer stemmen. Bij lange na weet ik niet op welke partij ik ga stemmen, laat staan op...
dinsdag, 14 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Iedereen lijkt het erover eens te zijn: zorgzame buurten hebben de toekomst. Toch lukt het politiek en systeempartijen niet voldoende om ze te omarmen, ziet hoogleraar Marcel Canoy. Hij vraagt om...
maandag, 13 november, 2023 - 17:16     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor duurzame bestaanszekerheid is meer nodig dan geld. Daarover gaat het Movisie-verkiezingsdebat met politici op 19 november 2023 in Rotterdam onder leiding van Marcel Ham, hoofdredacteur Sociale...
maandag, 13 november, 2023 - 10:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De cijfers rond burn-out en depressie pieken. Volgens de Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe doet een ontspoorde neoliberale samenleving ons meer kwaad dan goed. Maar na wanhoop is er hoop: ‘De...
vrijdag, 10 november, 2023 - 09:09     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Direct na het uitbreken van de oorlog namen Nederlandse gastgezinnen gevluchte Oekraïners op. Katja Rusinovic en Denise Jonker onderzochten met collega’s hoe dit verloopt en beschrijven oplossingen...
donderdag, 9 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De oorlog tussen Hamas en Israël leidt tot polarisatie in ons land, zegt terrorismedeskundige Najib Tuzani. Vooral jongeren dreigen te radicaliseren als een serieus debat over de ontwikkelingen in...
woensdag, 8 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Welvarende mannen leven 25 jaar langer in goede gezondheid dan de minst welvarende mannen. Marcel Canoy pleit voor gezondere scholen en een steviger sociale basis in buurten om gezondheidsverschillen...
dinsdag, 7 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelfs als hulpverleners aantonen dat het voor cliënt én samenleving beter is als maatwerk wordt toegepast, vangen ze vaak bot. Is het niet handig om in te zetten op het verminderen van de schaarste...
maandag, 6 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Overal in Europa neemt het aantal dak- en thuislozen toe. Behalve in Finland. Eind vorig jaar waren er nog 3686, binnen enkele jaren is de verwachting op nul uit te komen. Op reportage om te zien hoe...
vrijdag, 3 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anne Louise Schotel onderzocht in haar proefschrift de gevolgen van de zichtbaarheid van lhbti mensen voor de kwaliteit van politieke vertegenwoordiging van deze groep. Ze vindt dat de aankomende...
donderdag, 2 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Heeft een sociaalwerkdocent de plicht om de oorlog tussen Israël en Hamas bespreekbaar te maken in de klas, vraagt docent Social Work Hendrik Hofstra zich af. Dit is een vraag die me al ruim een...
donderdag, 2 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met beginnende dementie een prettige ontmoetingsplek bieden. Een plek waar oog is voor wie mensen zijn en niet gericht op wat ze hebben. Dat is de filosofie achter de Odensehuizen. Maar de...
woensdag, 1 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het herfstnummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken heeft ‘Agenda voor zorgzame buurten’ als thema. Het magazine is nu verkrijgbaar. De zorg dreigt onbetaalbaar te worden en de mensen die de...
woensdag, 1 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het ontbreken van regels maakt schoolmediatheken kwetsbaar. Daardoor kunnen er steeds meer verdwijnen. Tegelijkertijd biedt dit ongereguleerde karakter kinderen én mediathecarissen een grote vrijheid...
dinsdag, 31 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bestaanszekerheid is een kernthema in het maatschappelijk debat. De commissie Sociaal minimum, onder leiding van hoogleraar Godfried Engbersen, constateert onder meer dat juist onzekerheid leidt tot...
maandag, 30 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als je moeilijk kunt rondkomen, is sparen enorm lastig. Samen met anderen sparen helpt en biedt ook nog sociale en praktische steun. Dit betoogt onderzoeker Silvia Bunt op basis van literatuur en...
donderdag, 26 oktober, 2023 - 16:37     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Naar jaarlijkse traditie organiseert de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op donderdagmiddag 23 november 2023 het...
donderdag, 26 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe verschillend ouderen ook zijn,  altijd vragen ze naar toegankelijke voorzieningen, en een omgeving die uitnodigt tot deelname aan de samenleving. Vaak spelen gemeenten daar nog onvoldoende op in...
woensdag, 25 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de jeugdhulp hebben professionals weinig handelingsruimte. Beleid is leidend, oog voor de praktijk is er amper. Marion Welling pleit voor minder nieuwe beleidsnotities en hervormingsagenda’s en...
maandag, 23 oktober, 2023 - 13:06     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Femke Roosma bekleedt sinds enkele maanden de Joop den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt hoe sociaal beleid voor meer bestaanszekerheid en sociale verbinding kan zorgen....
maandag, 23 oktober, 2023 - 12:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sander Griek verkeert in een wereld met blauwe schimmen. Heerlijk effe weg. ‘Nou, ik kan bijna niet meer lopen van de buikpijn.’ ‘Lukt het u wel om hier om twaalf uur te zijn?’ ‘Eh lastig… een uur...
vrijdag, 20 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Theatervoorstellingen of films waarin jongeren zich herkennen, raken hen diep, blijkt uit onderzoek van Jacomijne Prins en collega’s. Om de maatschappelijke waarde van deze impact te vergroten,...
woensdag, 18 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat kunnen Nederlandse gemeenten in het licht van de strijd tussen Israël en Hamas doen om polarisatie tussen hun inwoners te voorkomen of te verminderen? Joline Verloove van Movisie deelt...
dinsdag, 17 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit voor het bevorderen van publieke familiariteit in wijken met een grote diversiteit: lichte en herhaalde contacten zouden de sociale...
maandag, 16 oktober, 2023 - 15:22     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Redelijkheid, rechtvaardigheid en menselijkheid lijken zoek, vooral nu het weer misgaat in het Midden-Oosten. Maar we kunnen het ons niet veroorloven om leugen, onrecht, hebzucht en eerzucht...
maandag, 16 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op het sociale medium Gossip Girl nagelen scholieren elkaar voortdurend aan de digitale schandpaal. Vooral kwetsbare jongeren lijden daaronder. Hoogleraar Onderwijs en Zorg Peer van der Helm vindt...
vrijdag, 13 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nacht van de Sociologie op 24 november 2023 bij Arminius in Rotterdam heeft onder anderen de Franse socioloog Didier Eribon, Jolande Withuis, Kees Schuyt en Hein de Haas op het programma. Tickets...
woensdag, 11 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zijn zzp’ers in de zorg een vloek of een zegen? Hoogleraar Marcel Canoy ziet dat het grote percentage zzp’ers niet zonder gevolgen blijft en komt met denkrichtingen voor oplossingen. Het leed dat...
dinsdag, 10 oktober, 2023 - 17:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Verantwoording en controle in de zorg zijn doorgeschoten. Dit leidt tot onnodige bureaucratie. Het is een opdracht aan het nieuwe kabinet om dit te veranderen, vinden Jet Bussemaker en Ageeth...
dinsdag, 10 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lotgenotencontact biedt een interessant beleidsalternatief voor de aanpak van bestaansonzekerheid. Maar er moet een verbinding blijven met de overheid. En educatie en begeleiding door professionals...
maandag, 9 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid verwacht veel van digitale toepassingen in zorg en welzijn.  Of die verwachtingen ingelost worden, hangt volgens de Friese onderzoekers Ietje Pastink, Jesse David Marinus, Job van ’t Veer...
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hardnekkige conflicten gaan vaak over verschillen in identiteit. Onderhandelen en argumenteren bieden dan geen oplossing. Filosoof Florian Bekkers bepleit een ‘transformatieve dialoog’, waarin...
woensdag, 4 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gaat niet goed met onze mannen. Maar waarom dan? Anja Meulenbelt ziet een verband tussen een machocultuur en klasse. Dit zou bijvoorbeeld weleens een belangrijke reden kunnen zijn dat jongens het...
dinsdag, 3 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten moeten volgens de Nationale ombudsman investeren in persoonlijk contact met bijstandsgerechtigden. En cliëntenraden actief ondersteunen en vroegtijdig betrekken, zodat ze invloed hebben op...
maandag, 2 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Amsterdams onderzoek naar experimentele begeleidingsvormen in de bijstand leverde drie belangrijke bevindingen op. Onderzoekers Mathieu Portielje, Sandra Bos, Kim van Berkel, Judith Elshout belichten...
zaterdag, 30 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse Vereniging voor Sociologie en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken introduceren De Sociologie Show, een podcast over actuele vraagstukken. De Sociologie Show: een plek waar...
vrijdag, 29 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Pleegouders worden ondergewaardeerd en krijgen te weinig steun. Zolang dit niet verandert, heeft nieuwe pleegouders werven geen zin, meent bestuurskundige Manouk Visser. Zij pleit voor betere...
donderdag, 28 september, 2023 - 11:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De plek waar sociologen van gedachten wisselen over het maatschappelijke gesprek van de dag. Marcel Ham en Tara Lewis interviewen sociologen over actuele vraagstukken. Een laagdrempelige én...
woensdag, 27 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid gaan voor Sahar Noor verder dan het creëren en behouden van een divers personeelsbestand en het vieren van diversiteit tijdens de Diversity Month. De...
dinsdag, 26 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met een pleidooi voor meer vertrouwen en meer vrije ruimte voor hulpverleners heeft student Suzanne in den Haak de essaywedstrijd gewonnen van het vak Sociale Agenda binnen Social Work aan de...
maandag, 25 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Breed draagvlak voor de nieuwe inburgeringswet, maar onderdelen zijn moeilijk uitvoerbaar, in de uitvoering ontstaan complexe ketens met vertraging als gevolg en er is onduidelijkheid over...
vrijdag, 22 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Genderongelijkheid bestrijden met mannelijkheid lijkt een paradox, maar is het niet. Professor Inge Bleijenbergh laat zien hoe mannelijkheid ingezet kan worden voor meer sekse-gelijkheid. Als een...