Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 30 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Recent verscheen een polemische recensie van Harrie Verbon over het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Volgens professor Verbon is het boek niets meer dan ‘een langgerekte formulering...
donderdag, 29 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid kan personeelstekorten in de langdurige zorg tegengaan. Daarmee pakt migratie goed uit voor arbeidsmigranten, cliënten, zorgverleners en voor onze samenleving,...
woensdag, 28 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
22 wetenschappers hebben hun inzichten over politieke polarisatie in Nederland gebundeld in een boek. Eén van hen, hoogleraar Paul Dekker, licht toe. Oplopende tegenstellingen, dreigende...
dinsdag, 27 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ongehoord Nederland en minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius gaven onlangs ieder op eigen wijze stem aan het (extreem) rechtse geluid in Nederland. In haar boek Spreken en zijn maant de Duitse schrijfster...
maandag, 26 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af. Toch blijft een heel kleine groep zorgen baren. Zij plegen routineus vermogensdelicten met soms bruut geweld. Emeritus hoogleraar Ido Weijers pleit ervoor met...
vrijdag, 23 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren maken veel gebruik van sociale media, maar de effecten daarvan op hun identiteitsontwikkeling zijn afhankelijk van individuele eigenschappen. Dat concludeert Laura Mulder van Fontys...
donderdag, 22 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werkgevers willen wel mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar ze doen het (nog) niet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Significant APE rapporteren. Gezien de enorme krapte...
dinsdag, 20 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nog steeds bevatten databanken vooral interventies waarvan de werkzaamheid kwestieus is. Peer van der Helm, lector en bijzonder hoogleraar Onderwijs en Zorg maakt zich er boos over. Vooral omdat er...
maandag, 19 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ook onder sociaal werkers vinden we paradijsvogels. Professionals die welbewust buiten de lijntjes kleuren en aansprekende resultaten behalen. Mindert Rakhorst en Reinier van der Grijp doen in...
donderdag, 15 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds het toeslagenschandaal is er veel aandacht voor de (te) strikte uitvoering van sociale zekerheid. Thijs Lindner, Willem de Koster en Jeroen van der Waal van de Erasmus Universiteit onderzochten...
woensdag, 14 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gisteren overhandigde Rina Arendse het manifest voor een menselijke toegang tot de zorg aan voorzitter Bart Smals van de vaste Tweede Kamercommissie Zorg. Ze pleit daarin, gesteund door politiek en...
dinsdag, 13 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Austerlitz heeft een groep assertieve burgers een zorgcoöperatie opgezet. Een geslaagd experiment. Helaas lopen te veel van dergelijke initiatieven stuk op tegenwerking van ‘het systeem’....
maandag, 12 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De impact van een langdurige ziekte van een moeder of vader op het gezinsleven wordt onderschat. Margreth Hoek pleit ervoor deze ouders meer aandacht en ondersteuning te geven bij hun ouderschap....
vrijdag, 9 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De shortlist voor De Sociologische Bril is bekend. Wie wint deze prijs voor het beste sociologische publieksboek van 2021? De Sociologische Bril is in het leven geroepen om de publiekssociologie te...
donderdag, 8 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De democratie sterft niet met één klap. Ze dooft uit, als de waarden waarop ze gebouwd is vergeten worden, betoogt schrijver Edwin Zasada. Valt het niet op dat mensen zich in relatief homogene...
maandag, 5 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jonge Syrische mannelijke vluchtelingen en hun opvattingen over gender- en partnerrollen worden vaak als problematisch, gevaarlijk en onwenselijk beschouwd. Ze zouden afbreuk doen aan de Nederlandse...
donderdag, 1 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jeroen de Haan-Rissmann, senior ervaringsdeskundige bij Movisie, plaatst kanttekeningen bij de uitspraken van Kamerleden over ervaringsdeskundigheid. Ze getuigen van oppervlakkige kennis en een...
woensdag, 31 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De grote ophef in Albergen rondom de vestiging van een opvang van asielzoekers en de mensonwaardige omstandigheden in Ter Apel zijn evenzoveel kenmerken van een overheidsbeleid dat al decennialang...
dinsdag, 30 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Biedt de overheid burgers wel voldoende ruimte om mee te praten over het klimaatbeleid? Amy Eaglestone, expert democratisering en dialoog, ziet mogelijkheden tot verbetering. In zijn regeerakkoord...
vrijdag, 26 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De hulp aan jongeren met verslavingsproblematiek kan beter, vinden de inleiders op de dit voorjaar door Tranzo georganiseerde online Zorgsalon over ervaringskennis en samenwerking in verslavingszorg...
donderdag, 25 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Huilen is gezond, wordt vaak gezegd. Maar wat betekent dat eigenlijk? Professor Ad Vingerhoets ontdekte dat zichtbare tranen bij anderen empathie opwekken en een grotere bereidheid om te helpen en...
maandag, 8 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat is er nodig om de benutting van ervaringskennis en -deskundigheid nu eindelijk eens goed van de grond te krijgen? Hoogleraar Saskia Keuzenkamp, wetenschappelijk directeur van Movisie, doet in...
vrijdag, 5 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid streeft naar meer arbeidsdeelname én wil dat mensen onbetaalde hulp aan zieke naasten verlenen. Dat kan elkaar in de weg zitten, met name bij intensieve zorg, toont onderzoek van Alice de...
donderdag, 4 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We kunnen veel zeggen over de opvattingen van moslims over vrouwen, maar niet dat er weinig over gezegd wordt. Er wordt bij hoog en bij laag van alles beweerd. Maar hoe zit het nu? Integreren...
woensdag, 3 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De mate waarin we bewegen is niet gelijk verdeeld over de samenleving. Dit heeft alles te maken met sociaaleconomische verschillen. Beleidsmakers moeten daar meer aandacht voor hebben, betoogt...
maandag, 1 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt nog steeds, maar tegelijkertijd groeit het aantal jongeren dat het opleidingsniveau van hun ouders niet minstens weet te evenaren. Hoogleraar...
donderdag, 28 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Pedagogisch professionals zijn net mensen: ze hebben onbewuste vooroordelen. Dit raakt de kwaliteit van hun zorg en hulp aan gezinnen en kinderen. Zich bewust worden van deze impliciete bias ziet...
woensdag, 27 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Abortus was altijd een gevoelig onderwerp, maar stond nooit zo hoog op de maatschappelijke en politieke agenda als nu. Mensenrechtenjurist Wendy Guns vreest voor inperking van recht op abortus in...
dinsdag, 26 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gejubel rondom Nationaal Programma Rotterdam Zuid gaat voorbij aan het feit dat we amper weten wat de effectiviteit ervan is en welke bewoners daar precies baat bij hebben. Dat concludeert...
maandag, 25 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De positie van jongeren is de laatste jaren niet verbeterd en op een aantal gebieden zelfs verslechterd, blijkt uit de laatste verkenning van het SER Jongerenplatform. Ook blijft de ongelijkheid...
donderdag, 21 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marokkaanse gastarbeiders brachten de islam mee naar Nederland en droegen die zo over, zo wordt veelal aangenomen. Deze ‘volkse’ islam zou botsen met de meer ‘zuivere’ islam van hun kinderen....
woensdag, 20 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is weer aandacht voor de arme wijken. Hier en daar slaat het programma de plank echter flink mis, meent Reinout Kleinhans van de TU Delft. Hij...
maandag, 18 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen reageren verschillend in crisissituaties. Dat zagen (zien) we bij de coronapandemie, maar ook bij de ebolacrisis in Sierra Leone in 2014. Waar deze verschillen vandaan komen, is volgens...
vrijdag, 15 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten ons niet blindstaren op de opmars van professionele ervaringsdeskundigen, reageert directeur Trudy Jansen van de Veerkracht Centrale op het artikel met de visie van politieke partijen op...
donderdag, 14 juli, 2022 - 09:34     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vaak wordt verondersteld dat eigenbelang bepaalt of mensen tevreden zijn met sociale voorzieningen. Hoogleraar Paul de Beer onderzocht of dit ook geldt voor de coronasteunmaatregelen van de overheid...
dinsdag, 12 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Tweede Kamer vraagt al jaren tevergeefs om meer inzet van ervaringsdeskundigen. Waarom dat zo is, vroeg Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken aan vier Kamerleden. Het CDA wil opheldering van de...
maandag, 11 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De aankomende Omgevingswet dwingt gemeenten explicieter aandacht te geven aan gezondheid bij de inrichting van de publieke ruimte. Ambtenaren doen al hun stinkende best, maar lopen tegen beperkingen...
vrijdag, 8 juli, 2022 - 16:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We waren de coronacrisis nauwelijks te boven, of de Oekraïnecrisis verscheen. Om die megacrises, en ‘kleinere’ noodsituaties, de baas te kunnen, wil de overheid daadkrachtig kunnen optreden. Daarmee...
donderdag, 7 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft beperkt. Tegelijkertijd is er grote behoefte aan arbeidskrachten. Daarom pleit onderzoeker Linda Bakker voor een omkering: het is...
woensdag, 6 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel gemeenten hebben maatwerkbudgetten om knelpunten in de hulpverlening te doorbreken. Het bijzondere aan het minimaatwerkbudget is dat collega’s met elkaar kunnen beslissen over de inzet ervan....
dinsdag, 5 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de top van het bedrijfsleven. Dragana Stojmenovska deed onderzoek naar genderongelijkheid in leidinggevende posities. Waarom worden mannen nog altijd...
vrijdag, 1 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sporten kan helpen sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen. Sporteconoom Willem de Boer laat in zijn proefschrift zien dat er vooral onder lagere inkomensgroepen veel winst valt te...
donderdag, 30 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Corona had grote invloed op ons leven: scholen gingen dicht, het uitgaansleven stopte en sociale contacten werden tot een minimum beperkt. Wat betekende dit eigenlijk voor het seksleven van jongeren...
dinsdag, 28 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatwerk heeft de wind mee. Maar het is voor uitvoerende professionals en gemeenten moeilijk om een echte omslag tot stand te brengen als veranderingen casus voor casus tot stand moeten komen. Voor...
vrijdag, 24 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We zien mensen met dementie als patiënten. Maar we doen ze daarmee tekort. Volgens de Sociale Benadering Dementie is een bredere benadering wenselijk, schrijft hoogleraar Anne-Mei The. Stel niet de...
woensdag, 22 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld blijft onverminderd hoog. Zouden digitale technologieën kunnen helpen verhoogde risico’s op mishandeling te detecteren?...
dinsdag, 21 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De diversiteit van de grote stad vergt van het sociaal werk dat het voorbij de grenzen van oude vanzelfsprekendheden gaat. Internationale uitwisseling helpt daarbij, vinden docenten en onderzoekers...
maandag, 20 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De uitstroom van sociaal werkers is heel hoog. Onderzoeker Marc Hoijtink vreest dat het sociaal domein voor te veel sociaal werkers op te veel plekken een giftige, demotiverende cocktail is die zij...
vrijdag, 17 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Naast je bijstandsuitkering werken levert amper iets extra’s op. Wat je bijverdient gaat immers grotendeels van je uitkering af. Docent-onderzoeker Judith Elshout legt uit dat bijverdiensten echter...
donderdag, 16 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouderen met een migratieachtergrond maken veel minder gebruik van de thuiszorg. Ze vertrouwen niet altijd dat de zorg ook bij hen past. Met als gevolg overbelaste familieleden en crisissituaties....