Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 16 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jeugdzorgprofessionals vinden sinds de decentralisaties minder voldoening in hun werk, ze ervaren minder impact. En helaas neemt de bureaucratie ook weer toe, zo blijkt uit recent onderzoek. Sinds...
dinsdag, 15 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wil de ggz relevant blijven, dan moet haar focus, en dat van de politieke beleidsmakers, meer worden gericht op inclusie en participatie. Symptoombestrijding alleen verergert het lijden en kost...
maandag, 14 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals willen, naast één-op-één hulpverlenen, ook collectief voor- en met groepen werken. Echter, door tijdsdruk komen ze er vaak niet aan toe. Dat kan beter, ook al omdat de kennis en...
vrijdag, 11 oktober, 2019 - 00:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Minister Van Engelshoven werd weggehoond toen ze opperde dat ook in Nederland het stereotype onderscheid tussen meisjes- en jongensspeelgoed misschien niet meer van deze tijd is. ‘Laat haar eerst...
donderdag, 10 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Buren pesten is een fenomeen met onderschatte verwoestende kracht. Gedupeerden liggen er wakker van, zijn bang en voelen zich soms gedwongen te verhuizen. Verder heeft niemand er eigenlijk aandacht...
woensdag, 9 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Syrische statushouders wonen nogal eens op plekken waar zij weinig tot geen aansluiting vinden. Dit heeft gevolgen voor hun kansen op werk en op het thuis voelen. Promovendus Rik Huizinga meent dat...
maandag, 7 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Honderden seksueel misbruikte meisjes zitten in gesloten instellingen. Om hen tegen zichzelf te beschermen worden ze soms wekenlang, gehuld in een scheurjurk, met de deur op slot in afzondering gezet...
zaterdag, 5 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eenzaamheid onder jongeren is een taboe. Afgelopen zomer kreeg het probleem een gezicht dankzij de social media-actie van Nadï van de Watering (#maatjegezocht). Er is een stereotype beeld van de...
vrijdag, 4 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jim van Os leverde stevige kritiek op de ggz . Om te overleven, moet de ggz meer de wijk in en eCommunities opzetten. Ervaringsdeskundige Hans van Eeken vindt dat geen oplossing. Het biomedische...
donderdag, 3 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Westerse liberale landen doen hun uiterste best om migranten te weren. Ze voeren daarvoor een streng, inhumaan en niet effectief uitzettingsbeleid. Waarom tolereren we dit? Stel je voor dat een...
woensdag, 2 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeentelijk veiligheidsbeleid focust zich meestal op buurten en wijken. Bewoners hebben echter een andere perceptie van hun woonomgeving. Hun ´persoonlijke wooncirkels´ blijken meer te vertellen...
dinsdag, 1 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het wordt hoog tijd dat sociale professionals zich gaan bemoeien met de inzet van technologie in de samenleving. Maar dan wel met een taal die ‘WE-care’ centraal zet – als tegenwicht voor het...
maandag, 30 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Welke rol kunnen wijken en buurten spelen bij het herstel en de herintegratie van mensen met een beperking? Een concept waarbij mensen elkaar ontmoeten onder begeleiding van een coach probeert daar...
vrijdag, 27 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De uitgaven aan de jeugdzorg zijn hoger dan ooit. De aangedragen oplossingen, zoals van Stichting Beroepseer, lossen de problemen niet op. Het doel van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de...
donderdag, 26 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Achterstandswijken komen meestal negatief in het nieuws. Toch kunnen deze wijken voor de jongeren die er wonen veel betekenen. Zo voelen de Marokkaans-Nederlandse jongeren in Kanaleneiland en...
dinsdag, 24 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gezond oud worden, is niet alleen een kwestie van geld maar hangt ook af van veerkracht, concludeert socioloog Almar Kok. Veerkracht kent echter net als zelfredzaamheid wel zo zijn grenzen. Als je...
maandag, 23 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Afvaldumpingen en lozingen van giftig afval zijn aan de orde van de dag. Politie en justitie kijken vaak machteloos toe. Toepassing van het schadebeginsel kan de controle en bestraffing van...
zaterdag, 21 september, 2019 - 07:12     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Genezing is nog steeds ver weg. In plaats van als ziekte kunnen we Alzheimer beter beschouwen als een verandering die in sociale kring opgevangen moet worden....
vrijdag, 20 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kansenongelijkheid tussen jongeren neemt toe. Wie niet over de juiste relaties beschikt, heeft minder kans op een leuke stage of interessante baan, op financiële ondersteuning of op hulp bij het...
donderdag, 19 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor onderzoek is afstand nodig, zo luidt het heersende paradigma, maar dat is niet altijd effectief. De methode van het ‘actieleren’ heft de geforceerde scheiding tussen onderzoek en uitvoering op,...
woensdag, 18 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Grootschalige bezuinigingen van de overheid en het uitroepen van de ‘participatiesamenleving’ leidden in de voorbije crisis tot veel zorgen over het ontstaan van nieuwe ongelijkheden in participatie...
dinsdag, 17 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het probleem van dak- en thuisloosheid in ons land loopt uit de klauwen. Terwijl de oplossing ervan voor het grijpen ligt: biedt de doelgroep eerst een woning aan en dan pas begeleiding en niet...
vrijdag, 13 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, ziet  op zijn sabbatical in Berkeley in Californië bevestigd dat materiële zekerheid, welzijn en geluk nauw met elkaar...
donderdag, 12 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een recent rapport toont volgens Jos van der Lans het gelijk van de Vogelaar-aanpak van de veertig slechtste wijken van Nederland. Precies tien jaar geleden was mij de eer toebedeeld om één van de...
woensdag, 11 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De politie speelt een belangrijke rol bij de aanpak van lastige jeugdgroepen. Soms kiest ze voor een harde lijn waarbij ze de groepsleden dicht op de huid zit. Andere keren kiest ze voor een zachtere...
dinsdag, 10 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De particuliere woonzorgsector voor ouderen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Een dergelijke ontwikkeling gaat in Nederland al gauw gepaard met een vrees voor tweedeling in de samenleving. Hoe...
maandag, 9 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ggz moet volgens de hoogleraar psychiatrie Jim van Os haar onpersoonlijke en technische aanpak afzweren om van betekenis te kunnen blijven. Dat vereist echter wel een hele andere manier van denken...
vrijdag, 6 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Religie en vrouwenemancipatie verdragen elkaar niet, luidt het vooroordeel. Maar islamitische migranten die naar Europa komen blijken een progressiever gedachtegoed over te nemen. Saskia Glas...
donderdag, 5 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderwijs is een belangrijke veroorzaker van kansenongelijkheid en segregatie. Rotterdams onderzoek naar schoolkeuzemotieven biedt aanknopingspunten voor beleid om een van de urgentste sociale...
woensdag, 4 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De manier waarop armoede wordt gemeten, is cruciaal voor kennis over armoede en de bestrijding ervan. De maatstaven die verschillende bureaus hanteren lopen echter flink uiteen, betoogt Lei Delsen....
dinsdag, 3 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt lijken veelal te zijn opgegeven voor arbeidsmarktparticipatie. Voor hen is de bijstand eerder hangmat dan vangnet. Een aantal...
maandag, 2 september, 2019 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling en daarnaast te maken hebben met ander huiselijk geweld, meestal geweld tussen de eigen ouders of een ouder en diens (ex-)partner, zijn een zeer...
vrijdag, 30 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als de geestelijke gezondheidszorg wil overleven, dan moet ze haar onpersoonlijke en technische aanpak afzweren. Patiënten hebben geen behoefte aan symptoombestrijding, ze willen vooral steun om te...
donderdag, 29 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel mensen wachten met het krijgen van kinderen tot ze een partner, een vaste baan of een eigen huis hebben. Zij blijven het ouderschap alsmaar uitstellen. Sommigen blijven hierdoor uiteindelijk –...
dinsdag, 27 augustus, 2019 - 09:42     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgers zijn tevreden over de zorg. Tegelijkertijd zien ze de zorg als een maatschappelijk probleem met bureaucratie, wachtlijsten en hoge kosten voor gebruikers. Vooral mensen met lage inkomens...
maandag, 26 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moeten sociaal werkers hulp verlenen aan afzonderlijke individuen, of structurele misstanden aankaarten? Sinds een half jaar woedt daarover een verhit debat op socialevraagstukken.nl. Wat moet de...
vrijdag, 23 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Nederland heeft de politie een cruciale rol bij personen met verward gedrag. Politiemensen zeggen er alleen voor te staan. Gemeenten hebben sinds 2015 steeds meer verantwoordelijkheden gekregen...
woensdag, 21 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Amsterdamse lector Armoede Interventies Roeland Geuns verblijft voor een sabbatical in Berkeley, een universiteitsstad in Californië. De confrontatie met de enorme ongelijkheid in een van de...
dinsdag, 20 augustus, 2019 - 09:24     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit een eind juli verschenen onderzoek van bureau Ivestico blijkt dat er van de belofte van ggz-instellingen om separatie voorgoed uit te bannen bar weinig terecht komt. Terwijl het echt wel anders...
maandag, 19 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit een eind juli verschenen onderzoek van bureau Ivestico blijkt dat er van de belofte van ggz-instellingen om separatie voorgoed uit te bannen bar weinig terecht komt. Terwijl het echt wel anders...
woensdag, 14 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens de onderzoekers van het boek zijn de verwachtingen van het sociaal netwerk te hooggespannen. En dat de inzet van het sociaal netwerk leidt tot bezuinigingen is op zijn minst twijfelachtig, zo...
maandag, 12 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ooit stelde de overheid zich ten doel om 2,5 procent van het BNP uit te geven aan R&D. Dat doel is nooit gehaald. Volgens sommigen omdat geen rekening wordt gehouden met het economisch rendement...
donderdag, 8 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werkers die in aanraking komen met geweldsituaties worden geconfronteerd met hevige emoties en maken gebruik van emotie en lichaamswerk om situaties te de-escaleren. Maar wiens...
zaterdag, 3 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gokelementen in games kunnen ervoor zorgen dat jongeren gaan gokken, terwijl kwetsbare jongeren zelfs een gokverslaving kunnen ontwikkelen. Experts uiten hierover hun zorgen, maar gamende jongeren...
donderdag, 1 augustus, 2019 - 13:12     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het toezicht in ons land is gebaseerd op het idee dat controle de betere is van vertrouwen.  Dus worden er tandenborstels geteld, minuten geschreven en gedragingen genoteerd. Marcel Canoy bepleit een...
maandag, 22 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eindeloos wachten, je niet gehoord voelen en niet weten wat je rechten zijn. Dit zijn bevindingen uit een onderzoek dat de gemeentelijke kinderombudsman in de regio Rotterdam deed naar ervaringen van...
donderdag, 18 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Protestbewegingen kunnen niet zonder meer vertrouwen op socialmediaberichten om mensen te mobiliseren. Integendeel, zulke simpele berichten nodigen eerder uit tot twist en strijd. Zie het gekrakeel...
maandag, 15 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Medewerkers van sociale diensten en UWV Werkbedrijven verschillen in hoe ze de handhavingsregels toepassen en hoe ze reageren op overtredingen. Promotieonderzoek van Paulien de Winter wijst uit dat...
vrijdag, 12 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het UWV biedt de omvangrijke groep mensen die vanwege psychische problematiek gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn relatief veel ondersteuning. Toch blijft de werkhervatting van deze groep achter bij...
donderdag, 11 juli, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De verschillen in participatie en sociaal-culturele posities onder Syrische statushouders zijn opvallend groot, meldt het SCP-rapport ‘Opnieuw beginnen’. Dit wijst op uiteenlopende mogelijkheden,...