Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

zaterdag, 17 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor werkgevers inruilen voor een systeem waarbij iemand die niet genoeg verdient zelf aanvullende bijstand moet aanvragen. Voor de bijna...
vrijdag, 16 maart, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Mevrouw drs. M.I. Hamer (Mariëtte) is herbenoemd tot voorzitter van de SER tot 1 april 2020. Daarnaast zijn zeventien zittende kroonleden herbenoemd. De heer A. (Albert) van der Horst wordt benoemd...
vrijdag, 16 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland investeert te weinig in scholing. Het is daarom zaak om het aanbod en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Scholingsbeleid zou er met name op gericht moeten zijn om, in...
donderdag, 15 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In tegenstelling tot wat weleens wordt gedacht, bevordert de verzorgingsstaat sociaal contact met familie, vrienden en collega’s. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van ruim 250.000 personen in...
woensdag, 14 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De burgemeester van Etterbeek liet tijdens de afgelopen periode van vrieskou daklozen van straat halen. Soms tegen hun wil in. Omdat het soms nodig is om mensen tegen zichzelf te beschermen. Elke...
dinsdag, 13 maart, 2018 - 16:45     Bron: SER
dinsdag, 13 maart, 2018 - 11:01     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om met een gezamenlijke inzet van sociale partners en kabinet een doorbraak te bereiken op de permanente ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden....
dinsdag, 13 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerinitiatieven gericht op het vergroenen van plekken in de wijk zijn vaak slechts tijdelijk van aard. Blijvend succes voor een stadstuin hangt af van een goede inbedding in de lokale samenleving...
maandag, 12 maart, 2018 - 16:04     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om voorgenomen communicatie over pensioenresultaten in koopkracht en in vaste euro’s apart te houden om verwarring bij deelnemers te voorkomen.
maandag, 12 maart, 2018 - 16:02     Bron: Stichting van de Arbeid
Overzicht van alle publicaties van de Stichting van de Arbeid in 2018.
zaterdag, 10 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgers die meepraten over het lokale sociale beleid, daar kunnen we maar beter realistisch over zijn: niet iedereen doet mee, ook al zijn de meetings nog zo leuk en hip. Maar burgerparticipatie 3.0...
vrijdag, 9 maart, 2018 - 17:29     Bron: SER
vrijdag, 9 maart, 2018 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.
vrijdag, 9 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een economische ontwikkeling waarin verliezers van globalisering en technologische ontwikkeling beter beschermd worden, is een wenselijke zaak. Maar daarvoor hebben we wel een actievere overheid...
donderdag, 8 maart, 2018 - 15:54     Bron: Ministerie SZW
Het pensioenstelsel functioneert op de meeste onderdelen beter dan voorheen dankzij de Wet aanpassing financieel toetsingskader uit 2015. Vanaf 2015 zijn er bijvoorbeeld nauwelijks kortingen geweest...
donderdag, 8 maart, 2018 - 11:01     Bron: Ministerie SZW
Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister...
donderdag, 8 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Het is de dag waarop we de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld vieren en bevorderen. Een moment om onszelf te herinneren aan alleenstaande...
woensdag, 7 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is ondernemerschap de snelste weg naar integratie voor statushouders? Gezien hun wankele economische positie wordt daar veel van verwacht. Maar de cijfers zijn niet rooskleurig. En een goed idee is...
dinsdag, 6 maart, 2018 - 17:08     Bron: SER
dinsdag, 6 maart, 2018 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Afgelopen donderdag gaf Marian Verkerk bij EenVandaag een reactie op het zogenoemde ‘zelfdodingspoeder’ van de Coöperatie Laatste Wil. Dat was niet gemakkelijk. De redactie wilde het graag kort...
maandag, 5 maart, 2018 - 20:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige politici, bestuurders en ambtenaren spreken over de boze burger alsof het een bijzondere soort betreft. Maar de verontwaardiging van burgers laat ook zien waar zij belang aan hechten en waar...
maandag, 5 maart, 2018 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de werkgelegenheid in de aardbevingsregio in Groningen. In Uithuizen ondertekende de minister vanmiddag...
maandag, 5 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zorg is hard op weg onbetaalbaar te worden. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Maar hoe kan de minister maatschappelijk aanvaardbare keuzes maken? Het lijkt onvermijdelijk dat we in...
vrijdag, 2 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overblijf is een van de ongemakkelijkste hoekjes van het schoolse leven, en krijgt onmiskenbaar de prijs voor het meest verzwegen onderwerp van school. Ook De Luizenmoeder weet er nog geen raad...
donderdag, 1 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we blijven doorsukkelen zoals we dat nu doen, blijft de participatiesamenleving een politieke wensdroom die op de lange termijn vooral een investering zal blijken in de frustratie van...
woensdag, 28 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er klinkt een steeds luidere roep om niet vanuit solidariteit maar vanuit empathie voor elkaar te zorgen. Een kwalijke ontwikkeling, vindt de Vlaamse filosoof Ignaas Devisch. Want hoe meer we op...
dinsdag, 27 februari, 2018 - 18:22     Bron: SER
dinsdag, 27 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Jeugdwet (sinds januari 2015) en de decentralisatie van de jeugdzorg moeten ervoor zorgen dat jeugdigen en hun ouders zorg op maat krijgen. Uit de Eerste evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat de...
maandag, 26 februari, 2018 - 16:35     Bron: SER
maandag, 26 februari, 2018 - 10:23     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens voor paren gepubliceerd.
maandag, 26 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid maakt een fundamentele denkfout als ze benadrukt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen loont, zeggen critici. Bestuurskundige Pushpika Vishwanathan vond wel degelijk een relatie....
zondag, 25 februari, 2018 - 12:42     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
vrijdag, 23 februari, 2018 - 16:44     Bron: SER
vrijdag, 23 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het poldermodel, ooit beschouwd als de motor van welvaartsgroei, heeft een slechte naam gekregen. Maar nu marktdominantie oprukt, zou onze traditie van overleg en samenwerking een inspiratiebron voor...
donderdag, 22 februari, 2018 - 18:22     Bron: SER
donderdag, 22 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Drie jaar lang stimuleerden het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG lokale proeven met participatief bestuur. Onlangs riep het projectteam gemeenten op hun democratie nu echt flink te gaan ‘...
woensdag, 21 februari, 2018 - 11:34     Bron: Ministerie SZW
Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en...
woensdag, 21 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Grondgedachte bij de decentralisaties in het sociaal domein is dat nabijheid loont. Hoe dichter de maatschappelijke dienstverlening bij burgers wordt georganiseerd, hoe beter. Dit heeft een vertaling...
dinsdag, 20 februari, 2018 - 10:37     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof (of: partnerverlof) en het aanvullend geboorteverlof...
dinsdag, 20 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jonge niet-westerse immigranten staan voortdurend in de schijnwerpers. Hun ouders en grootouders krijgen die aandacht niet. Terwijl het met hen helemaal niet zo goed gaat, betoogt Jolien Klok....
maandag, 19 februari, 2018 - 16:04     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2017 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier voor 1 maart 2018 door het ministerie moet zijn ontvangen in de...
maandag, 19 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De duizenden stichtingen en verenigingen in ons land worden vrijwel allemaal bestuurd door gedreven en gepassioneerde vrijwilligers. Bestuurders die door de samenleving overvraagd dreigen te worden....
zaterdag, 17 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er zijn wetenschappers die opperen dat er een aantoonbaar verband is tussen IQ en ‘ras’. Zij vinden steeds vaker hun weg naar universiteiten en wetenschappelijke tijdschriften. Gwen van Eijk wijst op...
vrijdag, 16 februari, 2018 - 17:06     Bron: SER
vrijdag, 16 februari, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt...
vrijdag, 16 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlanders leven in gescheiden werelden. Dat is een adagium van deze tijd, maar dat wil niet zeggen dat ze elkaar nooit tegenkomen. School is een van de ontmoetingsplaatsen, en vaak gaat het om...
donderdag, 15 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid verwacht dat we met digitale hulpmiddelen de regie gaan nemen over onze eigen gezondheid. De potentie is groot, zo stelt onderzoekster Maartje Niezen van het Rathenau Instituut. Maar er...
woensdag, 14 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vraag naar wat werkt in het sociaal domein is nog steeds het thema van veel congressen en onderzoeksprogramma’s. Soms als algemene vraag, soms met de toevoeging ‘voor wie in welke omstandigheden...
dinsdag, 13 februari, 2018 - 14:10     Bron: SER
De Sociaal-Economische Raad adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partnerverlof...