Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 8 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat is er nodig om de benutting van ervaringskennis en -deskundigheid nu eindelijk eens goed van de grond te krijgen? Hoogleraar Saskia Keuzenkamp, wetenschappelijk directeur van Movisie, doet in...
vrijdag, 5 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid streeft naar meer arbeidsdeelname én wil dat mensen onbetaalde hulp aan zieke naasten verlenen. Dat kan elkaar in de weg zitten, met name bij intensieve zorg, toont onderzoek van Alice de...
donderdag, 4 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We kunnen veel zeggen over de opvattingen van moslims over vrouwen, maar niet dat er weinig over gezegd wordt. Er wordt bij hoog en bij laag van alles beweerd. Maar hoe zit het nu? Integreren...
woensdag, 3 augustus, 2022 - 13:08     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling van de twv (tewerkstellingsvergunning)-plicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor ontheemden uit Oekraïne geldt...
woensdag, 3 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De mate waarin we bewegen is niet gelijk verdeeld over de samenleving. Dit heeft alles te maken met sociaaleconomische verschillen. Beleidsmakers moeten daar meer aandacht voor hebben, betoogt...
maandag, 1 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt nog steeds, maar tegelijkertijd groeit het aantal jongeren dat het opleidingsniveau van hun ouders niet minstens weet te evenaren. Hoogleraar...
donderdag, 28 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Pedagogisch professionals zijn net mensen: ze hebben onbewuste vooroordelen. Dit raakt de kwaliteit van hun zorg en hulp aan gezinnen en kinderen. Zich bewust worden van deze impliciete bias ziet...
woensdag, 27 juli, 2022 - 14:51     Bron: Ministerie SZW
Door de invasie van Rusland in Oekraïne zijn veel Oekraïners ontheemd geraakt. Zij zoeken toevlucht in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Het gaat veelal om vrouwen met kinderen,...
woensdag, 27 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Abortus was altijd een gevoelig onderwerp, maar stond nooit zo hoog op de maatschappelijke en politieke agenda als nu. Mensenrechtenjurist Wendy Guns vreest voor inperking van recht op abortus in...
dinsdag, 26 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gejubel rondom Nationaal Programma Rotterdam Zuid gaat voorbij aan het feit dat we amper weten wat de effectiviteit ervan is en welke bewoners daar precies baat bij hebben. Dat concludeert...
maandag, 25 juli, 2022 - 10:40     Bron: Ministerie SZW
Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen. Minister Schouten maakt 25 juli 2022...
maandag, 25 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De positie van jongeren is de laatste jaren niet verbeterd en op een aantal gebieden zelfs verslechterd, blijkt uit de laatste verkenning van het SER Jongerenplatform. Ook blijft de ongelijkheid...
donderdag, 21 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marokkaanse gastarbeiders brachten de islam mee naar Nederland en droegen die zo over, zo wordt veelal aangenomen. Deze ‘volkse’ islam zou botsen met de meer ‘zuivere’ islam van hun kinderen....
woensdag, 20 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is weer aandacht voor de arme wijken. Hier en daar slaat het programma de plank echter flink mis, meent Reinout Kleinhans van de TU Delft. Hij...
maandag, 18 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen reageren verschillend in crisissituaties. Dat zagen (zien) we bij de coronapandemie, maar ook bij de ebolacrisis in Sierra Leone in 2014. Waar deze verschillen vandaan komen, is volgens...
vrijdag, 15 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten ons niet blindstaren op de opmars van professionele ervaringsdeskundigen, reageert directeur Trudy Jansen van de Veerkracht Centrale op het artikel met de visie van politieke partijen op...
donderdag, 14 juli, 2022 - 11:45     Bron: Ministerie SZW
De internetconsultatie over het wetsvoorstel voor het certificeringsstelsel voor uitzendbureaus is donderdag 14 juli 2022 gestart. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie...
donderdag, 14 juli, 2022 - 10:21     Bron: Ministerie SZW
Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling. Helaas hebben we ook op de Nederlandse arbeidsmarkt nog een lange weg te gaan. Te vaak nog krijgen mensen...
donderdag, 14 juli, 2022 - 09:34     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vaak wordt verondersteld dat eigenbelang bepaalt of mensen tevreden zijn met sociale voorzieningen. Hoogleraar Paul de Beer onderzocht of dit ook geldt voor de coronasteunmaatregelen van de overheid...
donderdag, 14 juli, 2022 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil met een wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) het aanbieden van dubbele kinderbijslag vereenvoudigen. Uit onderzoek blijkt dat het aanvragen ingewikkeld is voor sommige...
woensdag, 13 juli, 2022 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Voor veel studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage....
dinsdag, 12 juli, 2022 - 18:25     Bron: Ministerie SZW
Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te komen groot, door onvoldoende of onzekere inkomsten of doordat ze te maken hebben...
dinsdag, 12 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Tweede Kamer vraagt al jaren tevergeefs om meer inzet van ervaringsdeskundigen. Waarom dat zo is, vroeg Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken aan vier Kamerleden. Het CDA wil opheldering van de...
maandag, 11 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De aankomende Omgevingswet dwingt gemeenten explicieter aandacht te geven aan gezondheid bij de inrichting van de publieke ruimte. Ambtenaren doen al hun stinkende best, maar lopen tegen beperkingen...
vrijdag, 8 juli, 2022 - 16:52     Bron: Ministerie SZW
Richard van Zwol wordt voorzitter van de ‘Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050’. Een door het kabinet aangestelde commissie om hen te adviseren over de uitdagingen die de verwachte...
vrijdag, 8 juli, 2022 - 16:24     Bron: Ministerie SZW
Jaarlijks maakt onderzoeksbureau Panteia een rapportage over het werknemersbestand van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Vandaag maakt minister Schouten de rapportage over 2021 openbaar.
vrijdag, 8 juli, 2022 - 16:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We waren de coronacrisis nauwelijks te boven, of de Oekraïnecrisis verscheen. Om die megacrises, en ‘kleinere’ noodsituaties, de baas te kunnen, wil de overheid daadkrachtig kunnen optreden. Daarmee...
vrijdag, 8 juli, 2022 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
In het coalitieakkoord is afgesproken om iedere vier jaar het sociaal minimum te herijken en vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving. Als eerste stap...
donderdag, 7 juli, 2022 - 14:59     Bron: Ministerie SZW
Het aantal gerealiseerde banen binnen de banenafspraak blijft achter bij de doelstelling. Dat blijkt uit de totaalcijfers van 2021. Tijd om de banenafspraak een impuls te geven en te kijken naar het...
donderdag, 7 juli, 2022 - 08:14     Bron: Ministerie SZW
Ons uitgebreide stelsel van sociale zekerheid is gericht op bestaanszekerheid. De mensen om wie het gaat staan daarbij centraal tegen de achtergrond van het algemeen belang om het stelsel beschikbaar...
donderdag, 7 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft beperkt. Tegelijkertijd is er grote behoefte aan arbeidskrachten. Daarom pleit onderzoeker Linda Bakker voor een omkering: het is...
woensdag, 6 juli, 2022 - 14:08     Bron: Ministerie SZW
De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking veranderen de komende dertig jaar door vergrijzing en migratie. Deze demografische ontwikkelingen brengen grote uitdagingen en onzekerheden met...
woensdag, 6 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel gemeenten hebben maatwerkbudgetten om knelpunten in de hulpverlening te doorbreken. Het bijzondere aan het minimaatwerkbudget is dat collega’s met elkaar kunnen beslissen over de inzet ervan....
dinsdag, 5 juli, 2022 - 16:17     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil samen met ondernemers, werkgevers en werkenden toewerken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt daarom vandaag de...
dinsdag, 5 juli, 2022 - 13:40     Bron: Ministerie SZW
dinsdag, 5 juli, 2022 - 11:49     Bron: Ministerie SZW
Malafide uitzendbureaus omzeilen regels, en maken misbruik van kwetsbare mensen waaronder veel arbeidsmigranten. Dat leidt tot schrijnende situaties, onderbetaling, slechte huisvesting, en slechte...
dinsdag, 5 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de top van het bedrijfsleven. Dragana Stojmenovska deed onderzoek naar genderongelijkheid in leidinggevende posities. Waarom worden mannen nog altijd...
maandag, 4 juli, 2022 - 18:29     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en onderwijs. In de plannen geven de sectoren aan welke maatregelen zij nemen tegen corona wanneer dat nodig is.
maandag, 4 juli, 2022 - 15:25     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer nader toegelicht wat de prioriteiten zijn rondom het programma Werk aan Uitvoering (WaU).
vrijdag, 1 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sporten kan helpen sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen. Sporteconoom Willem de Boer laat in zijn proefschrift zien dat er vooral onder lagere inkomensgroepen veel winst valt te...
donderdag, 30 juni, 2022 - 09:42     Bron: Ministerie SZW
In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is het initiatiefwetsvoorstel voor de invoering van een minimumuurloon van de PvdA en GroenLinks omarmd. Het minimumloon...
donderdag, 30 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Corona had grote invloed op ons leven: scholen gingen dicht, het uitgaansleven stopte en sociale contacten werden tot een minimum beperkt. Wat betekende dit eigenlijk voor het seksleven van jongeren...
dinsdag, 28 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatwerk heeft de wind mee. Maar het is voor uitvoerende professionals en gemeenten moeilijk om een echte omslag tot stand te brengen als veranderingen casus voor casus tot stand moeten komen. Voor...
maandag, 27 juni, 2022 - 17:35     Bron: Ministerie SZW
Ministers Dijkgraaf (OCW) en Van Gennip (SZW) komen met voorstellen voor de cultuurverandering die noodzakelijk is om de problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in de...
maandag, 27 juni, 2022 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
Ziek worden omdat je in het verleden tijdens je werk in aanraking bent gekomen met gevaarlijke stoffen. In Nederland overkomt het jaarlijks duizenden mensen. Het verhalen van schade via de rechter...
vrijdag, 24 juni, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Johanna Hirscher treedt per 27 juni 2022 toe tot de raad van bestuur van UWV. Zij zal voor de periode tot 1 januari 2025 in deze functie worden benoemd. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en...
vrijdag, 24 juni, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Er is volop werk. Dat biedt mensen kansen, ook voor hen die aan de kant staan of een minder sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Tegelijkertijd is er sprake van uitzonderlijke krapte in een...
vrijdag, 24 juni, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken. Daarom wil het kabinet zorgen voor een gelijker speelveld in het arbeidsrecht en in de fiscale behandeling, en zorgen voor meer duidelijkheid over de...
vrijdag, 24 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We zien mensen met dementie als patiënten. Maar we doen ze daarmee tekort. Volgens de Sociale Benadering Dementie is een bredere benadering wenselijk, schrijft hoogleraar Anne-Mei The. Stel niet de...
donderdag, 23 juni, 2022 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Ouders ontvangen vanaf 1 oktober per kwartaal zo’n € 20,- extra voor ieder kind. De kinderbijslag wordt jaarlijks in januari en juli verhoogd op basis van de gemiddelde prijsontwikkeling (inflatie).