Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 28 oktober, 2014 - 17:37     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal 5,6 miljoen euro beschikbaar voor een regionaal sectorplan in Helmond – De Peel. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan anderhalf...
dinsdag, 28 oktober, 2014 - 14:59     Bron: Ministerie SZW
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2015.
dinsdag, 28 oktober, 2014 - 10:30     Bron: De Unie (nieuws)
Na een intensieve onderhandelingsronde op vrijdag 24 oktober heeft De Unie Woondiensten helaas moeten constateren dat we niet verder zijn gekomen. Het enige lichtpuntje is het pensioen: het...
dinsdag, 28 oktober, 2014 - 09:27     Bron: De Unie (nieuws)
Doordat KLM in zwaar weer verkeert, verliezen 7500 mensen hun baan. De luchtvaartmaatschappij gaat werk uitbesteden waardoor duur KLM-personeel overbodig wordt, melde het AD. Een op de vier...
dinsdag, 28 oktober, 2014 - 09:20     Bron: De Unie (nieuws)
KLM krijgt te maken met een half miljard verlies door stakingen bij Air France. Kan KLM niet alleen verder? Vakbond De Unie ziet een stand-alone als een mogelijkheid. Swen Laarveld van deze vakbond...
dinsdag, 28 oktober, 2014 - 08:47     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal mensen met problematische schulden groeit hard. Van eigen kracht is in schuldhulpverlening nog geen sprake. En de individuele financieel-juridische aanpak van schulden – simpelweg gericht...
maandag, 27 oktober, 2014 - 12:30     Bron: Ministerie SZW
Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Een derde van het werk gerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer...
maandag, 27 oktober, 2014 - 09:45     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 30 oktober 2014 heb ik overleg bij ArboNed. We praten over de cao voor 2015. Aan de orde is in ieder geval de aanpassing van de pensioenregeling.   Pensioenregeling De overheid...
maandag, 27 oktober, 2014 - 08:56     Bron: De Unie (nieuws)
Ondersteun de handtekeningen actie! Tijdens de ledenvergaderingen, die we de afgelopen weken hebben gehouden in Heereveen, Apeldoorn en Nuland, hebben de leden gesproken over het ‘eindbod van...
maandag, 27 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe kunnen de kleine en grote graaiers van deze samenleving worden aangepakt? Door een intensiever opsporingsbeleid en steeds zwaardere sancties? Onderzoek naar frauderende afvalbedrijven laat de...
zaterdag, 25 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel wordt recentelijk verwacht van buurthulp, van buurtbewoners die elkaar helpen. Maar uit veel onderzoeken blijkt twijfel over de buurt als plek waar mensen naar elkaar omkijken. Voor een deel...
vrijdag, 24 oktober, 2014 - 14:59     Bron: De Unie (nieuws)
De Persgroep heeft het voornemen om Wegener over te nemen. Er is al een overeenkomst om Mecom, het Britste moederbedrijf van onder andere Wegener, in bezit te krijgen. De Unie heeft heeft hierover...
vrijdag, 24 oktober, 2014 - 14:33     Bron: De Unie (nieuws)
Na de zomer is het periodiek overleg bij ABN Amro weer hervat. De Unie en de andere bonden hebben in september en oktober periodiek overleg gehad. In dit bericht lees je een samenvatting van de...
vrijdag, 24 oktober, 2014 - 14:30     Bron: De Unie (nieuws)
Onze rondgang langs een viertal CBR-kantoren heeft genoeg stof opgeleverd om met het CBR in gesprek te gaan over niet alleen een nieuwe cao maar ook over een aantal zaken dat in jullie ogen...
vrijdag, 24 oktober, 2014 - 11:05     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen week is er van alles gebeurd en jullie hebben zeker tussen hoop en vrees geleefd. Op donderdagavond 23 oktober kreeg ik van de curator het goede nieuws te horen, dat de Andus Group de...
vrijdag, 24 oktober, 2014 - 11:04     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbond De Unie is opgelucht over de overname van een deel van het failliete Nedstaal door de Andus Group. Een groot deel van de medewerkers zal daardoor hun baan behouden. De Unie blijft zich echter...
vrijdag, 24 oktober, 2014 - 09:53     Bron: De Unie (nieuws)
PENSIOENEN EN ZORG, WAT BRENGT DE TOEKOMST Begin september is er door verschillende organisaties een discussienota gepresenteerd onder de titel ‘Naar een nastrevenswaardig pensioenstelsel...
vrijdag, 24 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrijwilligers zijn geen professionals. Toch streeft de participatiesamenleving naar een grotere inzet van vrijwilligers in het verlenen van zorg aan kwetsbare medeburgers. Dit kan negatieve effecten...
donderdag, 23 oktober, 2014 - 18:45     Bron: SER
donderdag, 23 oktober, 2014 - 09:26     Bron: De Unie (nieuws)
Op 20 oktober jl. hebben vakbonden, De Unie en FNV Bondgenoten (CNV Vakmensen was wegens ziekte afwezig) een gesprek gevoerd met de OR-en van zowel Putte als Roosendaal, met de Directie (de heer...
donderdag, 23 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gesubsidieerde jongerenwerk van welzijnsinstellingen is niet meer van deze tijd. Het nieuwe elan komt van jonge ondernemers die bekend zijn met de jongerencultuur. In tegenstelling tot het...
woensdag, 22 oktober, 2014 - 15:18     Bron: De Unie (nieuws)
Eindelijk resultaat Al lange tijd spreken de vakorganisaties, waaronder De Unie, met jullie werkgever over aanpassing van de op jou van toepassing zijnde rechtspositie ArboVitale, als onderdeel van...
woensdag, 22 oktober, 2014 - 14:00     Bron: De Unie (nieuws)
Eindelijk is het zo ver! We hebben met de ABU werkgevers een akkoord bereikt. Met een positief advies leggen we dit aan jullie voor. De hoofdpunten van het akkoord:  Vanaf maandag 30 maart...
woensdag, 22 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nog een paar maanden en de transitie van de jeugdzorg is een feit, maar zijn de gemeenten er voldoende op voorbereid? De Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Transitiebureau Jeugd bieden...
dinsdag, 21 oktober, 2014 - 13:48     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals wij tijdens onze ledenvergadering van 14 oktober jl. hebben besproken, werd afgelopen vrijdag een gezamenlijke vakbondsledenraadpleging gehouden. Tijdens deze bijeenkomst werd het...
dinsdag, 21 oktober, 2014 - 11:37     Bron: De Unie (nieuws)
Eindelijk valt er wat nieuws te melden vanuit de vakbonden. Niet over de cao, want dat loopt zeer moeizaam. Daarover later meer. Echter wel over de pensioenregeling MITT want daarin hebben we een...
maandag, 20 oktober, 2014 - 15:33     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 35 miljoen euro extra beschikbaar voor de invoering van de Participatiewet. Het geld is bedoeld voor de inrichting van de...
maandag, 20 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een groeiend aantal mensen kampt met schulden. Om hen uit de financiële en sociale misère te helpen, is een andere visie op schuldhulpverlening nodig. Een aanpak die minder bestraffend en vernederend...
zaterdag, 18 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tien jaar DigiD laat zien dat de internetverbinding met de overheid nog niet veilig is. Maar hoe zit het met uw verbinding of dat van het bedrijf om de hoek? Volgens Michel van Eeten, hoogleraar...
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 18:56     Bron: SER
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 18:17     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het oneigenlijk gebruik van alfahulpen voorkomen. Juist tegen de achtergrond van de veranderingen in de langdurige zorg is extra aandacht nodig voor oneigenlijk gebruik van...
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 18:09     Bron: SER
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 17:34     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 350.000 euro beschikbaar dat Voedselbanken Nederland gaat gebruiken voor de bestrijding van armoede. Dit maakte ze in Utrecht...
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 17:29     Bron: Ministerie SZW
Er komt 1 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan voor de huisartsen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag komt van...
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 17:13     Bron: Ministerie SZW
Vandaag gaf staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startschot voor de campagne ‘koopkrachttegemoetkoming’. De campagne is opgezet om mensen met een laag...
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 15:49     Bron: Stichting van de Arbeid
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 15:30     Bron: SER
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 14:12     Bron: SER
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 13:20     Bron: Zeggenschap
Eind juli meldde de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER met veel bombarie dat de scholing van ondernemingsraden veel minder terug was gelopen dan verwacht. Het onderzoek waar deze...
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 11:53     Bron: De Unie (nieuws)
Kas Bank wil toch een loonsverhoging geven en meedoen aan de nieuwe cao Banken. Na enkele onderhandelingssessies is Kas Bank bereid om per 1-1-2015 1% eenmalig en per 1-1-2016 1% structureel te...
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 11:29     Bron: De Unie (nieuws)
Gisterochtend, 16 oktober 2014, heeft De Unie via de pers moeten vernemen dat Nedstaal op 15 oktober surseance van betaling heeft aangevraagd. Ondanks het feit dat het in de laatste jaren niet...
vrijdag, 17 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouderen moeten langer voor zichzelf blijven zorgen. Daarbij is mantelzorg cruciaal. Ondersteuning die geboden wordt door instanties is vooral gericht op de cliënt. De mantelzorgers worden vaak over...
donderdag, 16 oktober, 2014 - 15:08     Bron: De Unie (nieuws)
Hier tref je de cao aan van het cao Fonds voor de Graan be- en verwerkende industrie. Dit cao fonds is opgericht om de bijdragen voor bepaalde projecten die vanuit het verleden werden gedaan door het...
donderdag, 16 oktober, 2014 - 14:17     Bron: De Unie (nieuws)
Cao akkoord door WTG afgewezen   Een nieuwe cao technische Groothandel was echt heel dichtbij. De onderhandelaars van alle partijen hadden immers een onderhandelaarsakkoord bereikt. De leden van...
donderdag, 16 oktober, 2014 - 13:47     Bron: De Unie (nieuws)
Geen steek opgeschoten Gisteren is het tweede overleg over een nieuwe cao geweest. Duidelijk is geworden dat de Bovag en de vakorganisaties een groot verschil van inzicht hebben in de...
donderdag, 16 oktober, 2014 - 10:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Gezondheidsraad stelt voor om te investeren in kennisontwikkeling en professionalisering van sociale professionals. Nico de Boer suggereerde dat burgers ook zelf wel sociaal werk kunnen doen. Maar...
donderdag, 16 oktober, 2014 - 09:16     Bron: Ministerie SZW
Bij een grootschalige controle van 935 bedrijven, zijn door de Inspectie SZW bij 136 bedrijven mogelijke overtredingen geconstateerd. Maar liefst 165 personen werden aangetroffen die geen...
donderdag, 16 oktober, 2014 - 07:35     Bron: Ministerie SZW
Er komt 13 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan in de metalektro. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag komt van...