Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 15 oktober, 2014 - 18:27     Bron: SER
woensdag, 15 oktober, 2014 - 15:24     Bron: De Unie (nieuws)
Op 14 oktober is er opnieuw cao-overleg geweest tussen Ardagh en de vakorganisaties. Na een hele dag van onderhandelen bleken partijen elkaar toch te kunnen vinden, zodat die dag met een resultaat...
woensdag, 15 oktober, 2014 - 10:00     Bron: De Unie (nieuws)
Het ontslagrecht wijzigt per 1 juli 2015 en de nieuwe regelingen zorgen er in veel gevallen voor dat de ontslagen werknemer met een lagere vergoeding op straat komt te staan. In de media is hier en...
woensdag, 15 oktober, 2014 - 10:00     Bron: De Unie (nieuws)
Het ontslagrecht wijzigt per 1 juli 2015 en de nieuwe regelingen zorgen er in veel gevallen voor dat de ontslagen werknemer met een lagere vergoeding op straat komt te staan. In de media is er...
woensdag, 15 oktober, 2014 - 09:16     Bron: De Unie (nieuws)
Na het eerdere bericht aan de leden, waarin Uniebestuurder Patrick Meerts gedegen kon uitleggen dat na geduldig maar vastberaden onderhandelen, er een mooi onderhandelingsresultaat bereikt was, bleek...
woensdag, 15 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In april 2014 verscheen het advies van de verkenningscommissie Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs onder de titel: Meer van Waarde. Filosoof en hogeschooldocent Klaas Mulder vindt dat de commissie zich...
woensdag, 15 oktober, 2014 - 00:10     Bron: De Unie (nieuws)
Vanavond is bekend geworden dat Camiel Eurlings na amper een jaar vertrekt als topman van KLM. Voorzitter van De Unie Reinier Castelein reageert bezorgd op het vertrek van Eurlings. Volgens Castelein...
dinsdag, 14 oktober, 2014 - 16:16     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft vandaag met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en...
dinsdag, 14 oktober, 2014 - 14:17     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer laten weten dat zij met een voorstel komt om in de wet Werk en bijstand te regelen dat gemeenten mensen die een beroep op de bijstand doen, niet mogen...
dinsdag, 14 oktober, 2014 - 13:56     Bron: De Unie (nieuws)
Bij ons zijn de stemmen geteld! Op een enkele onthouding na, is iedereen akkoord met het nieuwe Sociaal Plan. En dat is goed nieuws! Inmiddels hebben wij al wel de eerste verzoeken binnen voor hulp...
dinsdag, 14 oktober, 2014 - 08:53     Bron: De Unie (nieuws)
Het sectorplan Metalektro is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd.  Met het plan geven  sociale partners  in de Metalektro (CNV Vakmensen, FME-CWM, FNV...
dinsdag, 14 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kerken hebben een groot arsenaal aan eigen kracht. De participatiesamenleving kan daar z’n voordeel mee doen. Voorwaarden zijn nieuwsgierigheid naar de eigenheid van kerkelijke vrijwilligers en...
maandag, 13 oktober, 2014 - 13:51     Bron: De Unie (nieuws)
Per 1 januari 2015 wijzigen de fiscale kaders rondom de facilitering van pensioenopbouw. Het maximum pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op € 100.000,-, het maximale opbouwpercentage wordt...
maandag, 13 oktober, 2014 - 11:22     Bron: De Unie (nieuws)
Geen partij bij de cao IN 2014 Het onderhandelingsresultaat dat ik in februari aan jullie voor heb gelegd werd niet alleen afgewezen het strookte ook niet met het beleid van De Unie en dan met name...
maandag, 13 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel gemeenten profileren zich als strenge fraudebestrijders. Fraude mag niet lonen, is de mantra waarop hun aanpak is gebaseerd. Deze aanpak, met hardere sancties, gaat uit van een bepaald beeld van...
zondag, 12 oktober, 2014 - 19:27     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De professionalisering van vrijwilligers neemt steeds verder toe, ook binnen de schuldhulpverlening. Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze mensen met schulden – na een training – zelfstandig...
zaterdag, 11 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de jaren ’80  ging onder studenten een instructie rond over hoe je onder militaire dienst uit kon komen.  Nu instrueren dakloze jongeren elkaar over wat ze moeten zeggen tegen hulpverleners...
vrijdag, 10 oktober, 2014 - 14:27     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het socialezekerheidsverdrag met Marokko opzeggen omdat de onderhandelingen met Marokko over aanpassing van het verdrag niet tot overeenstemming hebben geleid. De onderhandelingen...
vrijdag, 10 oktober, 2014 - 14:19     Bron: Ministerie SZW
Er komt een nieuw soort pensioenfonds: het algemeen pensioenfonds (APF). Dit pensioenfonds krijgt een plek naast de bestaande beroeps-, bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen en biedt sociale...
vrijdag, 10 oktober, 2014 - 12:40     Bron: SER
vrijdag, 10 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zijn ‘roze ouderen’ slechter af dan heteroseksuele ouderen nu er minder plek is in verzorgingshuizen? Of liggen er juist kansen: groepswonen voor roze ouderen? Het Consortium Roze 50+ inventariseerde...
donderdag, 9 oktober, 2014 - 21:13     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft samen met de andere bonden een akkoord bereikt over het nieuwe vervoersbudget. Wij leggen dit akkoord met een positief advies aan je voor.  Op 2 oktober 2014 hebben we overleg...
donderdag, 9 oktober, 2014 - 14:49     Bron: De Unie (nieuws)
Jaargang 3 nr 6 oktober 2014 Dinsdag 7 september 2014 heeft het vierde cao-overleg plaatsgevonden met de werkgevers in de beroepsgoederenvervoer en logistiek. De Unie en de collega-bonden hebben...
donderdag, 9 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De transitie naar een andere overheid is hot in Den Haag. De buitenwereld opzoeken, externe verbinding leggen, geen beleid achter je bureau bedenken, aansluiten bij de energie van burgers en...
woensdag, 8 oktober, 2014 - 15:34     Bron: De Unie (nieuws)
Nog lange weg te gaan Gisteren is het overleg over een nieuwe cao voor onze sector gestart. Alle cao-partijen hebben hun voorstellenbrieven toegelicht en vragen beantwoord. Volgende week wordt het...
woensdag, 8 oktober, 2014 - 14:18     Bron: De Unie (nieuws)
Uitnodiging voor ledenvergadering Het is alweer even geleden dat we de laatste ledenbijeenkomst organiseerden inzake de voorgenomen plannen van jullie werkgever. Als gevolg hiervan verdwijnen er...
woensdag, 8 oktober, 2014 - 13:28     Bron: De Unie (nieuws)
ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO APG: Verder EN geduldig onderhandelen loont!   Terugblik Afgelopen zomer hebben jullie een eindbod van werkgever afgewezen. De crux bij de afwijzing zat voor...
woensdag, 8 oktober, 2014 - 10:07     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft tijdens een controle op een bouwplaats in Eindhoven een tien jarige jongen aangetroffen die daar werkte. Dit is een overtreding van de Arbeidstijdenwet. Tegen de eigenaar van...
woensdag, 8 oktober, 2014 - 09:16     Bron: De Unie (nieuws)
Op 7 oktober hebben de vakbonden opnieuw met BNI overlegd over jullie cao. De cao is al per 1 mei 2014 afgelopen en de onderhandelingen waren uitgesteld vanwege de reorganisatie. De...
woensdag, 8 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelfmanagement van ouderen met kanker – het levert soms schokkende verhalen op. Zoals van meneer Klaassen, 85 jaar, een zelfstandige oudere met een bewogen geschiedenis. Hoe overleef je als oudere in...
dinsdag, 7 oktober, 2014 - 15:08     Bron: De Unie (nieuws)
Er is vanaf 1 januari 2015 één cao van toepassing voor werknemers werkzaam bij een uitgeverijbedrijf: de cao voor het uitgeverijbedrijf. Hierover heeft De Unie een akkoord bereikt met...
dinsdag, 7 oktober, 2014 - 15:08     Bron: De Unie (nieuws)
Er is vanaf 1 januari 2015 één cao van toepassing voor werknemers werkzaam bij een uitgeverijbedrijf: de cao voor het uitgeverijbedrijf. Hierover heeft De Unie een akkoord bereikt met...
dinsdag, 7 oktober, 2014 - 11:46     Bron: Ministerie SZW
Tijdens een controle zondagavond 5 oktober van de Inspectie SZW in de omgeving van Den Haag zijn bij drie Chinese restaurants zes Chinezen aangetroffen die hier niet mochten werken. De drie...
dinsdag, 7 oktober, 2014 - 10:59     Bron: De Unie (nieuws)
Na lange en moeizame onderhandelingen bereikten De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond met de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) een akkoord waarmee de ABU-cao voor Uitzendkrachten ...
dinsdag, 7 oktober, 2014 - 10:33     Bron: Ministerie SZW
Minister-president Rutte en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nemen woensdag 8 oktober 2014 deel aan de werkgelegenheidstop in Milaan.
dinsdag, 7 oktober, 2014 - 08:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het grote publiek staat steeds wantrouwender tegenover de wetenschap. Is wetenschap dan slechts een mening? Of moet het louter om feiten draaien? Neen. In het communiceren over wetenschappelijke...
maandag, 6 oktober, 2014 - 15:14     Bron: SER
maandag, 6 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anders dan Lies Schilder afgelopen vrijdag op deze site is Nico de Boer niet zo enthousiast over het advies van de Gezondheidsraad voor een stimuleringsprogramma voor de sociaal werker. Met deze vorm...
zaterdag, 4 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vooruitlopend op het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties geeft Tjerk Gualthérie van Weezel advies voor beter toezicht. Met een rol voor een speciale toezichthouder:...
vrijdag, 3 oktober, 2014 - 19:25     Bron: Stichting van de Arbeid
vrijdag, 3 oktober, 2014 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Een onafhankelijke commissie onder leiding van Jan van Zijl, voorzitter van MBO Nederland, gaat onderzoeken welke kansen en mogelijkheden er in Oost-Groningen benut kunnen worden om meer mensen in...
vrijdag, 3 oktober, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 juli 2015 moeten alle jeugdverblijven, waaronder de zogenaamde moskee-internaten, aan nieuwe wettelijke regels voldoen. Gemeenten gaan toezicht houden op de strengere eisen, die bedoeld zijn...
vrijdag, 3 oktober, 2014 - 13:48     Bron: De Unie (nieuws)
Alle medewerkers hebben van de directie nieuws gekregen over het door Air France-KLM afstoten van een groot deel van de vrachtvloot. Slecht nieuws wat niet alleen bij onze leden tot verbazing en...
vrijdag, 3 oktober, 2014 - 13:23     Bron: De Unie (nieuws)
Ondanks de moeizame start van het sociaal plan overleg hebben we onlangs een principeakkoord bereikt voor een nieuw sociaal plan. Een sociaal plan dat doorloopt tot na 1 juli 2015. In deze info meer...
vrijdag, 3 oktober, 2014 - 13:18     Bron: De Unie (nieuws)
Een overgrote meerderheid heeft ingestemd met de nieuwe cao en de verlenging van het sociaal plan. Ruim 97% van de stemmen heeft ingestemd. De leden zijn blij met de verlenging van het sociaal plan...
vrijdag, 3 oktober, 2014 - 10:56     Bron: De Unie (nieuws)
Het lopende sociaal plan is gewijzigd. Download hier een nieuw addendum bij het sociaal plan. De wijzigingen zijn noodzakelijk vanwege de op handen zijnde wetswijzigingen in verband met de straks...
vrijdag, 3 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs kwam het advies Sociaal werk op solide basis uit. De Gezondheidsraad beveelt daarin een stimuleringsprogramma aan dat leidt tot een kennissysteem voor sociaal werkers. Een verstandige raad...
donderdag, 2 oktober, 2014 - 11:36     Bron: WRR Persberichten
Nederland staat voor lange termijn strategische afwegingen op het gebied van voedsel. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport Naar een voedselbeleid. Er...
donderdag, 2 oktober, 2014 - 10:57     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 28 augustus 2013 zijn De Unie, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten door Cofely geïnformeerd over een voorgenomen reorganisatie bij Cofely Experts. Cofely heeft aangegeven afscheid te...