Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 11 november, 2014 - 16:15     Bron: De Unie (nieuws)
Eind van dit jaar expireert de huidige cao al weer. De onlangs afgesproken cao kende een vrij korte looptijd. Dat was een bewuste keuze omdat begin 2015 de wettelijke kaders voor het sparen voor je...
dinsdag, 11 november, 2014 - 15:38     Bron: De Unie (nieuws)
De voorstellenbrief die De Unie ten behoeve van de komende cao onderhandelingen bij DSM heeft ingediend kun je hier downloaden. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen in overleg met jullie en jullie...
dinsdag, 11 november, 2014 - 14:18     Bron: De Unie (nieuws)
Veel van de onderhandelingstijd is besteed aan de pensioenregeling. Dit is een herhaling van vorig jaar, want ook toen ging het overleg voornamelijk over de pensioenregeling. We zijn er toen goed...
dinsdag, 11 november, 2014 - 13:55     Bron: De Unie (nieuws)
Op 7 november jongstleden is er opnieuw overleg geweest tussen de werkgevers in de Sigarenindustrie en de vakorganisaties. Het gat tussen loonvraag en loonaanbod bleef tijdens de onderhandelingen nog...
dinsdag, 11 november, 2014 - 13:24     Bron: De Unie (nieuws)
De leden van De Unie hebben in meerderheid ook tegen het verbeterde Persoonlijk Vervoersbudget gestemd. Zo’n 70% van de reacties was negatief, 30% Van de stemmen was voor het PVB. De Unie heeft...
dinsdag, 11 november, 2014 - 13:06     Bron: SER
dinsdag, 11 november, 2014 - 11:22     Bron: De Unie (nieuws)
Op 31 oktober jl. hebben we je een enquête gestuurd met de kop “Wat zijn de knelpunten voor de chauffeur m/v die werkzaam is in het beroepsgoederenvervoer”. Wellicht is de mail/...
dinsdag, 11 november, 2014 - 09:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgend jaar moeten sociale professionals generalistisch werken. Ze kunnen daarbij niet terugvallen op bewezen effectieve methoden. De enige manier om hun werk straks te verantwoorden is realistisch...
dinsdag, 11 november, 2014 - 08:54     Bron: Ministerie SZW
Een asbestbedrijf waarvan het certificaat was ingetrokken, is toch doorgegaan met het saneren van asbest. De saneringen deed het bedrijf onder naam van een ander bedrijf dat wel een certificaat had....
dinsdag, 11 november, 2014 - 07:46     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher heeft de regels aangepast voor het bepalen van de ontslagvolgorde in de zorg.
maandag, 10 november, 2014 - 16:08     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag heeft KPN aangekondigd een reorganisatie door te willen voeren in de zakelijke divisie van het bedrijf. KPN geeft aan dat de resultaten in de zakelijke markt tegenvallen als gevolg van nieuwe...
maandag, 10 november, 2014 - 15:37     Bron: De Unie (nieuws)
Deze maand is het de maand van de vakorganisaties. Via SAM ben je daar over geïnformeerd. In dat bericht wordt de rol van vakorganisaties en het belang van het lidmaatschap van de bonden belicht...
maandag, 10 november, 2014 - 15:04     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft met Rabobank overeenstemming bereikt over een nieuwe pensioenregeling per 2015 en verlenging van het sociaal plan & cao in 2016.   Pensioenwetgeving 2015 In 2013 hebben...
maandag, 10 november, 2014 - 14:02     Bron: De Unie (nieuws)
Er is een nieuwe wijzigingen in de huidige pensioenregeling van de PME ingebracht. Om de werknemers van Daf Trucks hierover beter te informeren heeft De Unie een bijeenkomst georganiseerd, waarvoor...
maandag, 10 november, 2014 - 12:41     Bron: De Unie (nieuws)
Er is een nieuwe wijzigingen in de huidige pensioenregeling van de PME ingebracht. Om de werknemers van VDL Nedcar hierover beter te informeren heeft De Unie een bijeenkomst georganiseerd, waarvoor...
maandag, 10 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dat overgewicht en obesitas de samenleving veel geld kosten weten we wel, maar dat ondervoeding nog meer geld kost, is ons volslagen onbekend. Karen Freijer legt uit hoe dat zit en laat zien hoe het...
zaterdag, 8 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In ons land zijn de contouren zichtbaar van een nieuwe sociaal-culturele scheidslijn in politiek en samenleving rondom globalisering en opleiding. Of de twee verschillende leefwerelden elkaar blijven...
vrijdag, 7 november, 2014 - 15:54     Bron: Ministerie SZW
De landelijke campagne over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is bedoeld om mensen met een tijdelijk contract te informeren over hun nieuwe rechten.
vrijdag, 7 november, 2014 - 12:30     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen periode is diverse malen met Volvo Cars Nederland overleg gevoerd over een Sociaal Plan en harmonisatie afspraken in verband met de overgang van een deel van het in Maastricht...
vrijdag, 7 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De huidige schuldsanering is surrealistisch en contraproductief. En dat terwijl er genoeg andere oplossingen voor het schuldprobleem zijn, betoogt Marcel Canoy. Creatieve oplossingen hoorde hij...
donderdag, 6 november, 2014 - 16:23     Bron: Ministerie SZW
Bij de voorbereidingen van de examenafname zijn er enige problemen ontstaan met de verbinding met de server in Nederland. Daardoor is het op dit moment nog niet mogelijk om het examen op de ambassade...
donderdag, 6 november, 2014 - 14:38     Bron: SER
donderdag, 6 november, 2014 - 13:54     Bron: De Unie (nieuws)
Na ruim een jaar onderhandelen tussen de vakbonden en werkgevers ligt er een eindbod voor een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer en logistiek. De cao die geldt voor ruim 160.000 werknemers in...
donderdag, 6 november, 2014 - 11:39     Bron: De Unie (nieuws)
Na een aantal sessies over pensioen, is er inmiddels ook een aantal andere onderwerpen aan de orde geweest. Ik wil je graag informeren over de arbeidsvoorwaarden waarover inmiddels is gesproken en ik...
donderdag, 6 november, 2014 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vandaag wordt afscheid genomen van Will Tinnemans, die vorige week in Frankrijk overleed. Op deze plek een verhaal dat hij een jaar geleden hield voor een gehoor van ouders en verzorgers van mensen...
woensdag, 5 november, 2014 - 12:32     Bron: De Unie (nieuws)
Uitnodiging ledenvergaderingen In de afgelopen periode is diverse malen overleg met ENCI gevoerd over de cao, de inhoud van een nieuwe pensioenregeling en de toekomst van het pensioenfonds ENCI. De...
woensdag, 5 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Verouderde beeldvorming en het gebrek aan beleidskaders staan een goede samenwerking tussen ambtenaren en sociaal ondernemers in de weg. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en Social...
woensdag, 5 november, 2014 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De AWVN doet met het manifest ‘Een verantwoorde weg naar groei. Nieuw sociaal beleid voor Nederland’ een oproep om een nieuwe en verantwoorde weg in te slaan.
dinsdag, 4 november, 2014 - 17:52     Bron: Stichting van de Arbeid
dinsdag, 4 november, 2014 - 11:44     Bron: De Unie (nieuws)
Onlangs hebben De Unie en de andere sociale partners in de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro een principeakkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Voor beide sectoren gaat straks...
dinsdag, 4 november, 2014 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal ruim twee miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan ‘Hellende daken’. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan bijna...
dinsdag, 4 november, 2014 - 08:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Goede begeleiding bij de overgang van school naar werk betekent voor jongeren met een beperking dat er meer rekening wordt gehouden met de ondergrens van hun kunnen. De huidige tendens van...
maandag, 3 november, 2014 - 16:38     Bron: De Unie (nieuws)
Vanmiddag, 3 november, heeft de eerste ronde plaatsgevonden van het cao overleg. Rekening houdend met de ledenraadpleging heeft De Unie uiteindelijk de volgende voorstellen ter wijziging van de cao...
maandag, 3 november, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We praten makkelijker over onze buikpijn dan over onze paniekaanvallen. Bang als we zijn voor onbegrip, stigmatisering en buitengesloten worden. We zouden anders moeten gaan denken over psychische...
vrijdag, 31 oktober, 2014 - 15:40     Bron: Ministerie SZW
Bedrijven die direct zijn getroffen door EU-sancties tegen Rusland, kunnen ook werktijdverkorting voor hun medewerkers aanvragen. Op 15 augustus had het kabinet al besloten de regeling open te...
vrijdag, 31 oktober, 2014 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Met een uitgebreid en samenhangend pakket aan maatregelen gaat het kabinet volwassenen stimuleren om te blijven leren, ook als ze al een baan hebben. Hbo-deeltijdstudenten in zorg, welzijn en...
vrijdag, 31 oktober, 2014 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Voor AOW-gerechtigden die dat willen wordt het gemakkelijker om door te werken. Op dit moment zijn AOW’ers vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp’er. Het kabinet vindt...
vrijdag, 31 oktober, 2014 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Er komt in 2015 een tijdelijk en eenvoudig vangnet voor gemeenten om eventuele grote financiële tekorten op te vangen. Deze gaat tegelijkertijd in met de invoering van een nieuw verdeelmodel...
vrijdag, 31 oktober, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor winstuitkering in ziekenhuizen en andere aanbieders van medisch-specialistische zorg op 1 juli zonder al te veel discussie aangenomen. Ten onrechte, aldus...
donderdag, 30 oktober, 2014 - 15:59     Bron: WRR Persberichten
Tot deze conclusies komen SCP en WRR in Gescheiden werelden, Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, die op 30 oktober 2014 is gepubliceerd. Daarin laat een divers...
donderdag, 30 oktober, 2014 - 15:59     Bron: WRR Persberichten
Tot deze conclusies komen SCP en WRR in Gescheiden werelden, Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, die op 30 oktober 2014 is gepubliceerd. Daarin laat een divers...
donderdag, 30 oktober, 2014 - 15:59     Bron: WRR Persberichten
Tot deze conclusies komen SCP en WRR in Gescheiden werelden, Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, die op 30 oktober 2014 is gepubliceerd. Daarin laat een divers...
donderdag, 30 oktober, 2014 - 15:26     Bron: De Unie (nieuws)
Gisteren, 29 oktober, is alweer het derde overleg over een nieuwe cao geweest. Er is geen resultaat geboekt. Integendeel, het overleg is stil gelegd. En er is geen nieuwe datum afgesproken voor een...
donderdag, 30 oktober, 2014 - 14:45     Bron: De Unie (nieuws)
Begin deze maand heeft De Unie aan je gevraagd je mening te geven over het persoonlijk vervoersbudget. Het voorstel is door de leden van De Unie afgewezen. De uitslag bij de andere vakbonden was niet...
donderdag, 30 oktober, 2014 - 13:55     Bron: Ministerie SZW
Het Verwey-Jonker Instituut en Movisie nemen vanaf 1 januari volgend jaar de functie van Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken, over. Minister Asscher van Sociale Zaken en...
donderdag, 30 oktober, 2014 - 12:47     Bron: De Unie (nieuws)
De leden van De Unie worden uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomsten over het onderhandelingsakkoord dat De Unie en de ander vakbonden met Delta Lloyd hebben gesloten. Toelichting op...
donderdag, 30 oktober, 2014 - 10:04     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal zeven miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan in de Timmerindustrie. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan bijna drie miljoen euro, de...
woensdag, 29 oktober, 2014 - 15:56     Bron: De Unie (nieuws)
Graag nodigen we je uit voor de Unie ledenvergadering op Datum: woensdag 12 november aanstaande, Tijd: 14.30 uur, Locatie: in de kleine vergaderzaal op de 7e etage van het SER gebouw. We willen dan...
woensdag, 29 oktober, 2014 - 14:55     Bron: SER
woensdag, 29 oktober, 2014 - 09:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De leenmentaliteit in Nederland is veranderd. Leenden we zeventig jaar geleden alleen als het echt nodig was, nu is de schaamte en terughoudendheid rond het aangaan van schulden aanzienlijk kleiner....