Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 18 september, 2014 - 11:07     Bron: De Unie (nieuws)
Het gaat goed met de Delta Lloyd Groep, dat mag de buitenwereld wel weten, maar het personeel niet. Want ONS wordt verteld dat ze in ‘crisis’ zitten. De bedreigingen die op ze afkomen...
donderdag, 18 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De tijd is rijp voor de herontdekking van Eros als belangrijkste bron van betekenisvolle maatschappelijke ontwikkeling. Ringo Ossewaarde ziet de erotische kunst van het liefhebben, en niet de...
donderdag, 18 september, 2014 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in European Journal of Work and Organizational Psychology onderzoeken Paul Preenen, Annelies van Vianen en Irene de Pater de relatie tussen goal-orientations en uitdagende taken. Zij...
woensdag, 17 september, 2014 - 15:10     Bron: De Unie (nieuws)
In reactie op de Troonrede gaf Reinier Castelein aan "Na zeven magere en zure jaren zullen middeninkomens in hun portemonnee voelen dat ze maandelijks hooguit een Big Mac extra kunnen kopen. De...
woensdag, 17 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nudging is meer dan een duwtje in de rug van de burger zodat hij gezonder gaat leven of zich aan de snelheid houdt. Het is ook een overheidsstrategie om collectieve voorzieningen terug te dringen....
dinsdag, 16 september, 2014 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet neemt in 2015 extra maatregelen om mensen sneller aan het werk te krijgen en te houden. Zo komt er een Brug-WW die werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk moet helpen waar een...
dinsdag, 16 september, 2014 - 13:31     Bron: SER
dinsdag, 16 september, 2014 - 12:52     Bron: De Unie (nieuws)
Na in totaal 13 onderhandelingsronden en nog veel meer informele gesprekken is er dan eindelijk een cao-onderhandelaarsresultaat bereikt. Wij vragen nu jouw mening over dit akkoord. De Unie heeft...
dinsdag, 16 september, 2014 - 10:09     Bron: De Unie (nieuws)
Na liefst 8 onderhandelingsronde heeft De Unie een akkoord bereikt voor alle werknemers in de Technische Groothandel. De cao loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Naast afspraken over...
dinsdag, 16 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De versmelting tussen mens en techniek biedt prachtige mogelijkheden, maar dreigt ook een aantal kwaliteiten van ons intieme leven aan te tasten die tevens behoren tot de kernwaarden van onze...
maandag, 15 september, 2014 - 13:30     Bron: De Unie (nieuws)
Het voorstel van Samco aan om de geldende B-cao (bovenop de Metalektro cao met aanpassingen) ongewijzigd voort te zetten kun je hier downloaden. Uiteraard worden de in de Metalektro cao afgesproken...
maandag, 15 september, 2014 - 09:12     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een aanvulling op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft...
maandag, 15 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tuindorpbewoners in Amsterdam-Noord voelen zich onzeker. Het buurtcentrum sluit, de gezondheidszorg wordt duurder en het stadsdeel en de woningbouwcorporatie verdwijnen uit het zicht. Toch is er ook...
zaterdag, 13 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
 Medewerkers van de Hogeschool Utrecht vinden dat de commissie Boutellier met haar advies over het hoger dociaal onderwijs te veel leunt op het beleid en het huidige werkveld. Critici als Spierts en...
vrijdag, 12 september, 2014 - 16:56     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag 12 september, hebben we vanuit De Unie het eerder aangekondigde overleg gehad over de cao en alles wat wij daarbij hebben voorgesteld. In dit extra  bericht de uitkomsten van dit overleg...
vrijdag, 12 september, 2014 - 16:38     Bron: De Unie (nieuws)
Alle goede intenties ten spijt wil het maar niet opschieten met de cao-onderhandelingen. Daar zijn overigens wel redenen voor te noemen. Maar begrijpelijk als jullie die minder belangrijk zullen...
vrijdag, 12 september, 2014 - 15:48     Bron: De Unie (nieuws)
Op 10 september 2014 heeft op uitnodiging van de werkgevers een 3e cao-gespreksronde plaatsgevonden. In tegenstelling tot het vorige overleg van 10 februari jl., kunnen we stellen dat het overleg in...
vrijdag, 12 september, 2014 - 15:09     Bron: Ministerie SZW
Van 18 tot en met 25 september vindt de WerkWeek plaats, een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. In het hele land organiseren gemeenten, bedrijven, UWV, scholen,...
vrijdag, 12 september, 2014 - 13:30     Bron: De Unie (nieuws)
Na heel veel onderhandelingsronden ligt er eindelijk een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor PGI Nonwovens. Dit onderhandelingsresultaat  wil De Unie graag met jullie bespreken....
vrijdag, 12 september, 2014 - 12:03     Bron: De Unie (nieuws)
Eindbod cao afgewezen 10 september jl. hebben 4 van de 5 vakorganisaties (De Unie, FNV, CNV, CMHF/A95) aan APG kenbaar gemaakt dat zij het eindbod afwijzen. Vakbond VCPS heeft het eindbod wel...
vrijdag, 12 september, 2014 - 11:10     Bron: De Unie (nieuws)
Met dit bericht krijgen de werknemers informatie over het afbreken van de onderhandelingen tussen de Delta Lloyd Groep (DLG), De Unie,en de andere vakorganisaties over een nieuwe cao,...
vrijdag, 12 september, 2014 - 09:42     Bron: De Unie (nieuws)
Cao onderhandelingen afgebroken Na tien maanden onderhandelen over een nieuwe cao, pensioenregeling en een nieuw sociaal plan tussen de Delta Lloyd Groep (DLG) en vakbonden De Unie, FNV Finance en...
vrijdag, 12 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het uitgangspunt van de jeugdzorg anno 2014/2015 is dat jongeren met (ernstige) gedragsproblemen kunnen leren participeren in de Nederlandse samenleving. Gaat dit ook op voor delinquente jongeren in...
donderdag, 11 september, 2014 - 13:26     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals bekend verdwijnen er de komende jaren een fors aantal arbeidsplaatsen bij Equens SE. Equens heeft plannen gepresenteerd om te komen tot forse kostenbesparingen. Met de vakbonden is intensief...
donderdag, 11 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het groeiend leger aan 65-jarigen zou de zorg en andere collectieve voorzieningen onbetaalbaar maken. Maar zitten er enkel negatieve kanten aan dit verhaal? Nee, ouderen maken met hun kennis,...
woensdag, 10 september, 2014 - 16:17     Bron: Ministerie SZW
Het project Alleen jij bepaalt wie je bent wordt de komende jaren uitgebouwd. Daarover hebben de ministeries van Veiligheid en Justitie, VWS, Sociale Zaken en Onderwijs afspraken gemaakt tijdens de...
woensdag, 10 september, 2014 - 13:21     Bron: De Unie (nieuws)
Voor de zomervakantie hadden we een resultaat op hoofdlijnen bereikt over de nieuwe cao en het verlengen van het Sociaal Plan. Inmiddels zijn de teksten verder uitgewerkt en leggen we het akkoord nu...
woensdag, 10 september, 2014 - 11:54     Bron: WRR Persberichten
Centraal in het rapport staat de vraag wat de relevantie is van gedragswetenschappelijke kennis voor het overheidsbeleid. De laatste jaren bestaat daarvoor veel aandacht. In Engeland heeft het...
woensdag, 10 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten kunnen voor de aanbesteding van nieuwe zorg-, ondersteunings- en participatietaken putten uit ervaringen met de re-integratiepraktijk. Het kiezen van de beste dienstenleverancier bleek...
dinsdag, 9 september, 2014 - 16:52     Bron: De Unie (nieuws)
Op 1 juni 2014 is jullie cao bij Achmea afgelopen. Achmea, De Unie en de andere vakorganisaties hebben op maandag 15 september aanstaande een eerste bijeenkomst om onze globale inzet voor een nieuwe...
dinsdag, 9 september, 2014 - 16:31     Bron: De Unie (nieuws)
De cao van Deutsche Bank loopt per 1 januari 2015 af. Op 1 september jongstleden hebben we een eerste bijeenkomst gehad met de werkgever om over pensioen te spreken. Er staan nog twee bijeenkomsten...
dinsdag, 9 september, 2014 - 13:54     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag ( 9 september) ontvingen we bij De Unie van Martinair het bericht dat de directie Martinair voornemens is het RJC als zelfstandige BV, los van de vrachtactiviteiten, te positioneren. Na de...
dinsdag, 9 september, 2014 - 13:18     Bron: De Unie (nieuws)
De kop van het vorige nieuwsbericht was “buigen of barsten”. Het is gelukkig buigen geworden. We hebben elkaar heel erg diep in de ogen gekeken. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie...
dinsdag, 9 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na een jaar publiek debat ontberen we nog steeds een scherpe voorstelling van ‘de participatiesamenleving’. Ook missen we nog een wenkend perspectief om solidariteit anders te organiseren. Het...
maandag, 8 september, 2014 - 16:19     Bron: Ministerie SZW
Minister Lodewijk Asscher en voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland hebben vandaag in Rotterdam een intentieverklaring getekend om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het...
maandag, 8 september, 2014 - 13:24     Bron: SER
maandag, 8 september, 2014 - 11:18     Bron: De Unie (nieuws)
Voor de zomervakantie is aangekondigd dat het cao-overleg na de vakantie zou worden voortgezet. Op de afgesproken datum van 19 augustus zouden we verder praten over de CAO, maar inmiddels was bekend...
maandag, 8 september, 2014 - 10:19     Bron: De Unie (nieuws)
Ongeveer vijftig medewerkers van de chloorfabriek van AkzoNobel in het Botlekgebied zijn maandag 8 september om 06.00 uur begonnen met het afbouwen van de productie. De rechtbank had afgelopen...
maandag, 8 september, 2014 - 08:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wanneer ouderen in het ziekenhuis belanden, wordt hun kwetsbaarheid vooral vanuit een functioneel perspectief bekeken. Kwetsbaarheid is echter meer dan een haperend lijf; goede gezondheidszorg houdt...
zondag, 7 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraren deden onderzoek naar het toenemend beroep dat op vrijwilligers wordt gedaan in zorg en welzijn. Daaraan kleven een aantal nadelen, die een volledige vervanging van de betaalde krachten...
zaterdag, 6 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voordat Afrikaanse migranten de bootreis naar Europa aanvangen hebben ze al een lange, gevaarlijke tocht over land achter de rug. Honger en dorst, mishandeling en uitbuiting zijn heel normaal. Een...
vrijdag, 5 september, 2014 - 15:27     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen woensdag, 3 september 2014, heeft De Unie samen met de andere vakorganisaties een principeakkoord afgesloten met Unilever over een Sociaal Plan voor de SU Nassaukade. Zowel voor Fase 1 als...
vrijdag, 5 september, 2014 - 15:01     Bron: De Unie (nieuws)
Na een lang traject van besprekingen en daadwerkelijke onderhandelingen is het stadium bereikt waarop wij graag onze leden willen gaan raadplegen. De directie van CROW heeft namelijk een eindbod...
vrijdag, 5 september, 2014 - 14:38     Bron: SER
vrijdag, 5 september, 2014 - 13:24     Bron: De Unie (nieuws)
21 maanden met een stabiele loonontwikkeling  Donderdag 4 september 2014 hebben we te Utrecht opnieuw gesproken met jullie directie over de cao’s voor Coffee & Tea en Diensten. Het...
vrijdag, 5 september, 2014 - 09:05     Bron: De Unie (nieuws)
KLM/AirFrance heeft aangekondigd dat er zij haar vrachtdivisie gaat halveren. Dit zal grote gevolgen hebben voor de medewerkers van KLM en De Unie vreest dat dit honderden banen gaat kosten. ...
vrijdag, 5 september, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie zich aansluit bij  een terroristische organisatie zal worden ‘gevolgd, opgespoord, opgepakt en opgesloten’, aldus de ministers Ivo Opstelten en Lodewijk Asscher tijdens de presentatie van het...
donderdag, 4 september, 2014 - 18:55     Bron: De Unie (nieuws)
Op maandag 1 september zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Heineken verder gegaan. In dit overleg hebben we kennisgemaakt met de nieuwe directeur, de heer Gilet, en is het begrip ‘durf...
donderdag, 4 september, 2014 - 17:55     Bron: De Unie (nieuws)
Hier treffen jullie een flyer aan van de gezamenlijke vakorganisaties. Allereerst willen we jullie hiermee informeren over de cao-/pensioenontwikkelingen en de stand van zaken. Belangrijker nog is...
donderdag, 4 september, 2014 - 13:39     Bron: De Unie (nieuws)
Maandag 1 september hebben we opnieuw onderhandeld met de WTG om tot een nieuwe cao voor de technische groothandel te komen. Helaas wederom zonder resultaat. Hieronder in het kort de huidige stand...