Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 9 juli, 2014 - 13:42     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen donderdag, 3 juli, heeft De Unie samen met de andere vakorganisaties een onderhandelingsresultaat gesloten voor een nieuwe cao met UWV. Na een aantal moeizame rondes hebben we goede...
woensdag, 9 juli, 2014 - 13:21     Bron: De Unie (nieuws)
De aanhoudende economische crisis, het baanverlies van ouders en de overheidsbezuinigingen zijn de uitdagingen waarop ESTRO in de achter ons liggende jaren een antwoord had moeten formuleren. De...
woensdag, 9 juli, 2014 - 11:04     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. In oktober start een nieuwe ESF-regeling (...
woensdag, 9 juli, 2014 - 10:40     Bron: De Unie (nieuws)
8 Juli zijn jullie geïnformeerd over de voornemens van jullie werkgever om de “4Stroke Services organisatie te stroomlijnen”. Dat betekent het opzetten van een nieuw bedrijf, en een...
woensdag, 9 juli, 2014 - 08:21     Bron: De Unie (nieuws)
Speelstad Oranje heeft het ontslag aangevraagd voor 51 werknemers, driekwart van het personeel. Dat heeft vakbond De Unie bekend gemaakt. Speelstad Oranje, een van de pretparken van ondernemer...
dinsdag, 8 juli, 2014 - 15:57     Bron: De Unie (nieuws)
Gisteren heeft overleg plaatsgevonden met Philips en de vakorganisaties over het stopzetten van de bijdrage aan het Philips-Van der Willigen fonds. Dit gesprek verliep zeer teleurstellend. Hoewel...
dinsdag, 8 juli, 2014 - 14:18     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW constateert dat de aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting (psa) in de zorg nodig blijft. Weliswaar ziet de Inspectie dat de aanpak van de werkdruk is verbeterd, maar het...
maandag, 7 juli, 2014 - 18:49     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) introduceren vandaag de huishoudelijke hulp toelage. Mensen die hulp nodig hebben maar niet alles zelf kunnen betalen, krijgen een toelage...
maandag, 7 juli, 2014 - 13:49     Bron: De Unie (nieuws)
De stemmen zijn geteld, de Algemene Banken cao is een feit! Een meerderheid van De Unie leden heeft ingestemd met de nieuwe Algemene Banken cao (ABC). Ook de leden van de andere vakbonden hebben...
vrijdag, 4 juli, 2014 - 17:11     Bron: Ministerie SZW
Het salaris mag niet meer volledig contant uitbetaald worden. Op die manier kan ontduiking van het wettelijk minimumloon (WML) effectiever bestreden worden. Per 1 januari 2015 moet minimaal het...
vrijdag, 4 juli, 2014 - 16:31     Bron: SER
vrijdag, 4 juli, 2014 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een voortgangsbrief over de stand van zaken...
vrijdag, 4 juli, 2014 - 14:13     Bron: De Unie (nieuws)
Gisteren hebben we gepraat met DuPont over het sociaal plan. Over een aantal zaken was overeenstemming. Maar ons bod over onder andere de ontslagvergoedingsfactor (C) was niet acceptabel voor DuPont...
vrijdag, 4 juli, 2014 - 12:02     Bron: De Unie (nieuws)
Al eerder zijn jullie geïnformeerd over de start van de onderhandelingen voor een nieuw Sociaal Plan in 2015. Duidelijk is dat Menzis onder het motto ‘aansluiting bij wat maatschappelijk...
vrijdag, 4 juli, 2014 - 11:41     Bron: De Unie (nieuws)
De ledenvergaderingen op 2 en 3 juli hebben de handen niet op elkaar kunnen krijgen voor het finale voorstel van de Master Blenders.   De grootste problemen zaten in: Modernisering ADV (...
vrijdag, 4 juli, 2014 - 11:16     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 2 juli hebben wij met Holland Casino gesproken over de uitkomst van de aanvragen VAA en het SP 2014 (nodig voor eventueel gedwongen ontslagen van All-in 2). En daar hebben we een ‘...
vrijdag, 4 juli, 2014 - 10:43     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft onlangs een onderzoek afgerond naar mogelijke stakingsbreking bij een vrachtafhandelaar op luchthaven Schiphol. Dit onderzoek is verricht op verzoek van FNV Bondgenoten. De...
donderdag, 3 juli, 2014 - 14:59     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 2 juli hebben wij, de vakbonden en werkgeversorganisatie VIGEF voor de vijfde keer overleg gehad over een cao Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (cao G&F). We zijn ver gekomen....
donderdag, 3 juli, 2014 - 09:34     Bron: Ministerie SZW
Bij een gezamenlijke controle van de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de IND op een tweetal kwekerijen en een geitenhouderij, werden onlangs zeven Chinese stagiaires aangetroffen die vermoedelijk...
woensdag, 2 juli, 2014 - 14:17     Bron: De Unie (nieuws)
Bijna een jaar na expiratie van de cao Zorgverzekeraars is er een onderhandelingsresultaat bereikt tussen vakbonden en zorgverzekeraars. Download hier de tekst, die vertelt hoe het resultaat er...
woensdag, 2 juli, 2014 - 11:47     Bron: De Unie (nieuws)
Vanmiddag, 2 juli 2014, brengen Minister-president Rutte en Minister Asscher een werkbezoek aan luchthaven Schiphol. Het bezoek is naar aanleiding van de € 5,4 mio die het kabinet heeft...
woensdag, 2 juli, 2014 - 10:03     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal € 11 miljoen beschikbaar voor een sectorplan in de luchtvaart. Het kabinet betaalt daarvan de helft, de andere helft wordt betaald door de werkgevers en vakbonden in de sector...
woensdag, 2 juli, 2014 - 09:58     Bron: Ministerie SZW
In 2013 zijn 433 malafide asbestsaneerders aangepakt. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. De aanpak van de Inspectie SZW om samen met andere toezichthouders malafide...
dinsdag, 1 juli, 2014 - 16:05     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 juli 2014 kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden een premiekorting toepassen bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde in de leeftijd van 18 tot 27 jaar.
dinsdag, 1 juli, 2014 - 14:48     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer heeft vandaag met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet en de Maatregelen in de Wet Werk en Bijstand van staatssecretaris Jetta Klijnsma , Sociale Zaken en...
dinsdag, 1 juli, 2014 - 14:41     Bron: De Unie (nieuws)
Nadat twee weken geleden de cao partijen uit elkaar zijn gegaan met de vaststelling dat er enkele flinke struikelblokken lagen, is vorige week geprobeerd die struikelblokken uit de weg te ruimen. Dat...
dinsdag, 1 juli, 2014 - 12:59     Bron: De Unie (nieuws)
Verzekeraars en vakbonden hebben gezamenlijk een Sociale agenda ontwikkeld voor de verzekeringsbranche, die stormachtige tijden beleeft. De op sectorniveau gedeelde visie van werk-gevers en...
dinsdag, 1 juli, 2014 - 12:35     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft onlangs een eerste onderzoek afgerond naar de wijze waarop een transportondernemer de CAO beroepsgoederenvervoer toepast. Dit onderzoek is verricht op verzoek van FNV...
dinsdag, 1 juli, 2014 - 12:14     Bron: Ministerie SZW
Met de aanbieding van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aan de Tweede Kamer voegt het kabinet een belangrijke bouwsteen toe aan de uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak...
dinsdag, 1 juli, 2014 - 12:14     Bron: De Unie (nieuws)
Dit is een uitnodiging voor gezamenlijke ledenvergaderingen van De Unie en andere vakbonden in de vestigingen van Delta Lloyd Groep. Dit naar aanleiding van het opschorten van de cao-onderhandelingen...
dinsdag, 1 juli, 2014 - 12:14     Bron: Ministerie SZW
Met de aanbieding van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aan de Tweede Kamer voegt het kabinet een belangrijke bouwsteen toe aan de uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak...
dinsdag, 1 juli, 2014 - 08:32     Bron: De Unie (nieuws)
Deutsche Bank Deutsche Bank grijpt hard in bij zijn Nederlandse dochter. Nog voor het einde van dit jaar zullen na twee opeenvolgende ontslagrondes circa 600 banen zijn geschrapt, oftewel ruim 40%...
maandag, 30 juni, 2014 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Ouderen krijgen vanaf 1 januari 2015 een inkomensondersteuning boven op hun AOW die afhankelijk is van het aantal jaren dat men in Nederland heeft gewoond. De inkomensondersteuning wordt daarmee...
maandag, 30 juni, 2014 - 11:07     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdagavond heeft de werkgever aan de bonden een eindbod voorgelegd. Voor werkgever het signaal om aan te geven dat verder onderhandelen over de cao, wat haar betreft, verder geen zin heeft en het...
maandag, 30 juni, 2014 - 10:27     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie en FNV Bondgenoten spraken jullie werkgever op 25 juni 2014 voor een 1ste cao-overleg. Tot onze blijde verrassing was ook Peter Davids in hernieuwd goede gezondheid aanwezig. ...
maandag, 30 juni, 2014 - 10:17     Bron: De Unie (nieuws)
Dinsdag 1 juli om 15.00 uur overhandigen ca. 40 uitzendkrachten een petitie aan de heer Winters, directeur van Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV (Aelbers), een groot uitzendbureau actief in de...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 16:49     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 25 juni hebben de drie woordvoerders van De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, te weten Emanuel Geurts, Jan van den Brink en Dolf Polders een gesprek gehad met een delegatie van KLM en...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 16:26     Bron: De Unie (nieuws)
Op 23 juni jl. hebben cao-partijen na langdurig onderhandelen toch een cao-resultaat behaald, dat de toets der redelijkheid kan doorstaan. Vooral bij het onderwerp pensioen in relatie tot het...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stelt voorwaarden aan de taalvaardigheid van mensen in de bijstand om de kans op betaald werk te vergroten. Deze maatregel is in het regeerakkoord al aangekondigd. De ministerraad heeft...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor de nieuwe parameters voor de pensioenen. De parameters zijn de vastgestelde variabelen waarmee de pensioenfondsen bijvoorbeeld het te...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De wettelijk verplichte informatie over pensioen is voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en omvangrijk. De ministerraad heeft daarom ingestemd met een wetsvoorstel om de...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 januari 2015 wordt bij het inburgeringsexamen meer aandacht besteed aan werk. Het kabinet wil dat inburgeraars in Nederland leren hoe zij aan een baan komen zodat de kans op werk voor deze...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 13:49     Bron: Stichting van de Arbeid
vrijdag, 27 juni, 2014 - 10:59     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 25 juni zijn De Unie en MHP Heineken gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe cao Heineken Nederland. Traditiegetrouw is de eerste ronde een ronde waarin vooral wordt toegelicht....
donderdag, 26 juni, 2014 - 16:53     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag werden wij door diversen onder jullie en door Flextronics op de hoogte gesteld van de inhoud van het Sociaal Plan dat jullie directie heeft afgesloten met de Ondernemingsraad. Wij zijn zeer...
donderdag, 26 juni, 2014 - 16:51     Bron: WRR Persberichten
Volgens de WRR dient de overheid bij elk risico- en veiligheidsvraagstuk steeds dezelfde 10 kernvragen te beantwoorden (zie hieronder). Dat bevordert zowel de consistentie als het vereiste maatwerk,...
donderdag, 26 juni, 2014 - 15:43     Bron: De Unie (nieuws)
Na twee intensieve onderhandelingsdata en na, weliswaar altijd met respect voor elkaars standpunten stevige discussies, hebben wij zoals jullie wellicht al weten een principe akkoord met jullie...
donderdag, 26 juni, 2014 - 15:08     Bron: De Unie (nieuws)
Na een maandenlang onderhandelingsproces over de Cao, de pensioenregeling en het sociaal plan hebben De Unie en de andere bonden de andere vakbondstaken weer opgepakt waaronder het reguliere...
donderdag, 26 juni, 2014 - 14:46     Bron: De Unie (nieuws)
Voorgenomen besluit, de gevolgen en het opvangen van die gevolgen. Inmiddels is bekend wat GE Energy Europe voor heeft met de locatie Rheden. Een en ander is vervat in een voorgenomen besluit...
donderdag, 26 juni, 2014 - 14:03     Bron: De Unie (nieuws)
Zijn wij nog goed bezig? In vervolg op ons bericht van 21 mei heeft er overleg plaatsgevonden. Er is weer een stap gezet naar één cao waarin de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld voor...