Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 6 februari, 2023 - 16:28     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen weken heeft het ministerie van SZW, samen met partners binnen STAP, maatregelen genomen om misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget te voorkomen. Zo komt er een begrenzing van...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 17:11     Bron: Ministerie SZW
Schuldhulpverlening duurt te lang en te weinig mensen melden zich voor hulp bij de gemeente als ze met problematische schulden kampen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De krapte op de arbeidsmarkt neemt op de korte termijn naar verwachting iets af door verminderde economische groei. Tegelijkertijd blijven veel vacatures onvervuld en is de verwachting dat de krapte...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Drs. Ir. C.C.P (Christa) Klijn wordt programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering (WaU) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht...
dinsdag, 31 januari, 2023 - 10:07     Bron: Ministerie SZW
De Richtlijn Tijdelijke bescherming is verlengd tot 4 maart 2024. Voor het grootste gedeelte van de vluchtelingen uit Oekraïne, verandert er niets en behouden zij toegang tot de arbeidsmarkt....
vrijdag, 13 januari, 2023 - 17:14     Bron: Ministerie SZW
Vrijdag 13 januari 2023 heeft voorzitter Jolande Sap namens het Maatschappelijk Impact Team (MIT) het werkprogramma aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Karien van...
vrijdag, 13 januari, 2023 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Samen met de samenleving en vele verschillende organisaties wil het kabinet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken. Onder meer met wet- en regelgeving, publiekscampagnes,...
donderdag, 12 januari, 2023 - 14:18     Bron: Ministerie SZW
De Stand van de uitvoering 2022 is door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. 
dinsdag, 10 januari, 2023 - 13:13     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken. Op het wetsontwerp dat dit regelt, kunnen mensen tot en met 31 januari 2023 reageren via een internetconsultatie. De beoogde...
donderdag, 29 december, 2022 - 10:42     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Het kan zijn dat burgers met schulden het extra inkomen niet in hun portemonnee krijgen, omdat het deel dat zij er extra bij krijgen -door...
zaterdag, 24 december, 2022 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat mensen duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Om daaraan bij te dragen is in het coalitieakkoord opgenomen dat permanente scholing (scholing voor bij- of omscholing) via...
vrijdag, 23 december, 2022 - 16:40     Bron: Ministerie SZW
Het is van belang de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk te laten verlopen. Onderdeel daarvan is het gesprek tussen de werknemer en de werkgever. 
vrijdag, 23 december, 2022 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders...
donderdag, 22 december, 2022 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Minister van Gennip voegt een meldplicht voor discriminerende verzoeken door opdrachtgevers aan uitzendbureaus toe aan het wetsvoorstel gelijke kansen op werving en selectie. Daar stemde de...
woensdag, 21 december, 2022 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
In 2023 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.
woensdag, 21 december, 2022 - 10:15     Bron: Ministerie SZW
De nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) is sinds dit jaar gestart. De nieuwe wet moet het inburgeringsproces voor inburgeraars verbeteren en hen helpen sneller mee te doen aan onze samenleving. De...
dinsdag, 20 december, 2022 - 15:14     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verhoogt de vergoeding voor de kinderopvangkosten opnieuw. Hierdoor zullen de maximum uurprijzen voor 2023 in totaal met 1,74% extra stijgen voor alle vormen van kinderopvang. De maximum...
maandag, 19 december, 2022 - 10:30     Bron: Ministerie SZW
Het college van B...
vrijdag, 16 december, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Voor de zomer zijn hier langs drie lijnen maatregelen voor aangekondigd, inmiddels zijn deze...
vrijdag, 16 december, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Drs. M. (Marieke) van Wallenburg wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van...
dinsdag, 13 december, 2022 - 09:33     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft besloten om de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten verder te verhogen. De maximum uurprijs stijgt volgend jaar met een extra 0.94% voor alle vormen van kinderopvang. Dat...
maandag, 12 december, 2022 - 16:44     Bron: Ministerie SZW
Arbeidsmigranten krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Dat komt omdat zij in praktijk tegen verschillende drempels aan lopen. Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
maandag, 12 december, 2022 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te...
vrijdag, 9 december, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus. Het doel van de wet is dat...
dinsdag, 6 december, 2022 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
De Nederlandse regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg krijgen tot en met 2027 in totaal € 623 miljoen extra Europese ondersteuning...
maandag, 5 december, 2022 - 17:56     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2023 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
donderdag, 1 december, 2022 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Daarom presenteert staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) samen met ministers Schouten (Armoedebeleid) en De Jonge (...
woensdag, 30 november, 2022 - 12:06     Bron: Ministerie SZW
Het vaststellingsloket voor de NOW5 blijft langer open, namelijk tot en met 2 juni 2023. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Hiermee is de uiterlijke...
dinsdag, 29 november, 2022 - 14:14     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot en met 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten. De Eerste Kamer heeft daar...
maandag, 28 november, 2022 - 18:17     Bron: Ministerie SZW
Vandaag geeft minister Schouten invulling aan ruim 20 maatregelen die de Participatiewet meer in balans moeten brengen. Zo wordt de opstap naar werk gemakkelijker, mogen bijstandsgerechtigden giften...
maandag, 28 november, 2022 - 17:33     Bron: Ministerie SZW
Sinds maart dit jaar kunnen mensen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt zich inschrijven voor STAP-budget. Via STAP kunnen zij jaarlijks gebruik maken van 1.000 euro voor arbeidsmarktgerichte...
maandag, 28 november, 2022 - 17:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft op Prinsjesdag een tijdelijk noodfonds energie aangekondigd als onderdeel van een omvangrijk pakket aan maatregelen gericht op het dempen van de negatieve gevolgen van de hoge...
vrijdag, 25 november, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Dick Heederik wordt voorzitter van de adviescommissie Lijst beroepsziekten. De adviescommissie gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op wetenschappelijke basis adviseren over...
vrijdag, 25 november, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Roos Vermeij wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel. Deze commissie is door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingesteld om te...
donderdag, 24 november, 2022 - 15:02     Bron: Ministerie SZW
Werkzoekende senioren de kans bieden hun vaardigheden te laten zien voordat ze ergens solliciteren. Dat is de kern van een nieuwe pilot, waarbij senioren gratis een competentietest kunnen doen...
donderdag, 24 november, 2022 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Nog teveel arbeidsmigranten werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Daarom is het nodig dat het wetsvoorstel verplichte certificering zo snel als mogelijk wordt ingevoerd. Dit...
donderdag, 24 november, 2022 - 08:47     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet trekt de komende jaren structureel 120 miljoen euro uit voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Het geld gaat onder meer naar gemeenten zodat zij meer mensen...
vrijdag, 18 november, 2022 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De regeling voor de Aziatische horeca sector zal definitief vervallen. Sinds 1 januari 2022 was de regeling al stopgezet voor nieuwe gevallen. Dit heeft de ministerraad op voorstel van minister van...
vrijdag, 18 november, 2022 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil bij de uitvoering van de sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen in mensen. Dat schrijven de ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Schouten voor...
vrijdag, 18 november, 2022 - 13:11     Bron: Ministerie SZW
Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Het kabinet wil met de verhoging werken lonender maken.
maandag, 14 november, 2022 - 09:27     Bron: Ministerie SZW
Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld per uur 13 procent minder dan mannelijke collega’s. Dit loonverschil is de afgelopen jaren maar langzaam kleiner geworden, zo blijkt uit de ‘Monitor...
vrijdag, 11 november, 2022 - 15:46     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een eenmalige onverplichte tegemoetkoming voor een groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap. Het gaat om ouderen van Surinaamse herkomst die...
woensdag, 9 november, 2022 - 08:24     Bron: Ministerie SZW
De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in...
maandag, 7 november, 2022 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
‘Je staat er niet alleen voor’ Steeds meer huishoudens komen financieel in de knel door de hoge inflatie en de fors gestegen energierekening. Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen van de...
vrijdag, 4 november, 2022 - 16:29     Bron: Ministerie SZW
In Nederland vinden we het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving zonder dat inbreuk wordt gemaakt op iemands...
woensdag, 2 november, 2022 - 20:24     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het Besluit kwaliteit kinderopvang versoepelen en start daarom een internetconsultatie: iedereen die dat wil kan tot en met 20 november 2022 reageren op de voorgenomen wijzigingen. De...
dinsdag, 1 november, 2022 - 15:35     Bron: Ministerie SZW
Nog niet alle vluchtelingen uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen hebben een bewijs van verblijf (een sticker of O-document) opgehaald bij de IND. Hiermee kan hij/zij...
dinsdag, 1 november, 2022 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Uit twee onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar voren gekomen dat niet of nauwelijks werken en een laag inkomen criminaliteit in hand werkt. Inzetten op...
donderdag, 27 oktober, 2022 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Met het STAP-budget kunnen mensen hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Aanbieders van  opleidingen in het scholingsregister moeten aan eisen voldoen of tot een erkend keurmerk behoren. Na...
donderdag, 27 oktober, 2022 - 08:45     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten weten vaak niet goed hoeveel jongeren rondlopen met schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt het mogelijk dat de gemeente Amsterdam en DUO een pilot...