Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 17 mei, 2018 - 16:58     Bron: Ministerie SZW
Hoe ziet ons werk er in de toekomst uit? Hoe kunnen we als samenleving hierop inspelen? Moeten we bijvoorbeeld meer inzetten op leren en ontwikkelen? Om goed beleid voor de arbeidsmarkt van de...
maandag, 14 mei, 2018 - 12:44     Bron: Ministerie SZW
1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen.
woensdag, 9 mei, 2018 - 16:07     Bron: Ministerie SZW
De Recherche SZW van de Inspectie SZW is op zoek naar getuigen in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket naar onder andere het te werkstellen en huisvesten van illegalen. Ze waren...
woensdag, 2 mei, 2018 - 12:28     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd.
maandag, 30 april, 2018 - 12:30     Bron: Ministerie SZW
Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.
donderdag, 26 april, 2018 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Discriminatie op grond van afkomst komt het vaakst voor. Opvallend is de stijging van het aantal meldingen op basis van handicap en geslacht. Dat blijkt uit cijfers van de politie,...
woensdag, 25 april, 2018 - 19:23     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020...
dinsdag, 17 april, 2018 - 09:11     Bron: Ministerie SZW
Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden...
vrijdag, 13 april, 2018 - 16:23     Bron: Ministerie SZW
Er komt meer bescherming voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd, maar hun pensioen ontvangen van een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit kan voorkomen bij mensen die in dienst waren...
maandag, 9 april, 2018 - 16:17     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet...
maandag, 9 april, 2018 - 16:05     Bron: Ministerie SZW
Nederland en België hebben vandaag een nieuwe stap gezet om grensoverschrijdende fraude op de sporen. Het gaat om bijstands- en werkloosheidsuitkeringen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en...
vrijdag, 30 maart, 2018 - 15:09     Bron: Ministerie SZW
Betaald werk is de snelste weg naar integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt zowel voor nieuwkomers als voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Daarom krijgt werk een...
vrijdag, 30 maart, 2018 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat het migratiebeleid toekomstbestendig maken door voortaan voor een brede, integrale benadering te kiezen. Door middel van een ‘zespijleragenda’, waarin de beleidsvoornemens uit het...
donderdag, 29 maart, 2018 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderzoekt hoe kan worden voorkomen dat vanuit het buitenland bij Nederlandse maatschappelijke organisaties (waaronder religieuze en levensbeschouwelijke), onwenselijke invloed wordt...
dinsdag, 27 maart, 2018 - 14:09     Bron: Ministerie SZW
Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk, terwijl het overgrote deel van hen wel wíl werken. Denk aan de overbuurman die door autisme niet veel prikkels aan kan, de...
vrijdag, 16 maart, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Mevrouw drs. M.I. Hamer (Mariëtte) is herbenoemd tot voorzitter van de SER tot 1 april 2020. Daarnaast zijn zeventien zittende kroonleden herbenoemd. De heer A. (Albert) van der Horst wordt benoemd...
vrijdag, 9 maart, 2018 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.
donderdag, 8 maart, 2018 - 15:54     Bron: Ministerie SZW
Het pensioenstelsel functioneert op de meeste onderdelen beter dan voorheen dankzij de Wet aanpassing financieel toetsingskader uit 2015. Vanaf 2015 zijn er bijvoorbeeld nauwelijks kortingen geweest...
donderdag, 8 maart, 2018 - 11:01     Bron: Ministerie SZW
Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister...
maandag, 5 maart, 2018 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de werkgelegenheid in de aardbevingsregio in Groningen. In Uithuizen ondertekende de minister vanmiddag...
maandag, 26 februari, 2018 - 10:23     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens voor paren gepubliceerd.
woensdag, 21 februari, 2018 - 11:34     Bron: Ministerie SZW
Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en...
dinsdag, 20 februari, 2018 - 10:37     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof (of: partnerverlof) en het aanvullend geboorteverlof...
maandag, 19 februari, 2018 - 16:04     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2017 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier voor 1 maart 2018 door het ministerie moet zijn ontvangen in de...
vrijdag, 16 februari, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt...
vrijdag, 9 februari, 2018 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes...
donderdag, 8 februari, 2018 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf vandaag terecht bij het nieuwe Platform JEP (Platform Jeugd preventie...
dinsdag, 6 februari, 2018 - 15:58     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AmbachtsAcademie geopend. De AmbachtsAcademie gaat tweehonderd werkloze vijftigplussers omscholen tot ambachtsman – of vrouw, zoals...
maandag, 5 februari, 2018 - 15:22     Bron: Ministerie SZW
Wie een arbeidsbeperking heeft, moet zich beschermd weten. Om te gaan werken als het beter gaat, om meer te gaan werken als het nog beter gaat, wetend dat hij/zij soepel terug kan vallen op een...
zondag, 4 februari, 2018 - 22:30     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringt de wachttijden rond de inburgeringsexamens terug. Die wachttijden zijn sterk opgelopen door een tekort aan examinatoren. De minister...
vrijdag, 2 februari, 2018 - 08:36     Bron: Ministerie SZW
Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en...
woensdag, 24 januari, 2018 - 09:13     Bron: Ministerie SZW
Werknemers krijgen meer te vertellen over topbeloningen. De directie van ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten vanaf volgend jaar verplicht in gesprek met de ondernemingsraad over de...
vrijdag, 12 januari, 2018 - 15:42     Bron: Ministerie SZW
Drs. H.A.M. (Hellen) van Dongen wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van...
donderdag, 28 december, 2017 - 14:27     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2018 verandert een aantal regels op SZW-terrein.
donderdag, 21 december, 2017 - 06:30     Bron: Ministerie SZW
Bijna 8,7 miljoen Nederlanders hebben een baan. Daarmee is nu een recordaantal mensen aan de slag. Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk als in de maand november. Vooral veel 45-plussers...
dinsdag, 19 december, 2017 - 16:56     Bron: Ministerie SZW
Zeevarenden krijgen betere arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming. In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zeevarenden voortaan een beroep doen op een verzekering. De Eerste...
vrijdag, 15 december, 2017 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en...
donderdag, 14 december, 2017 - 19:20     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Tamara van Ark koerst aan op een regeling waarbij het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet...
maandag, 11 december, 2017 - 10:05     Bron: Ministerie SZW
Er is een wezenlijk verschil tussen een experiment op basis van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en werkwijzen die gehanteerd kunnen worden binnen de kaders van de Participatiewet.
vrijdag, 8 december, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor...
vrijdag, 8 december, 2017 - 07:03     Bron: Ministerie SZW
Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 1.578,00 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum...
donderdag, 7 december, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt....
donderdag, 30 november, 2017 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Digitalisering heeft een sterke invloed op onze maatschappij en economie. Dat biedt groeikansen, maar vraagt bijvoorbeeld op de postmarkt ook om herzieningen. In ieder geval is concurrentie ten koste...
woensdag, 29 november, 2017 - 16:08     Bron: Ministerie SZW
Aansluitend op de publicatie in de Staatscourant van 29 november 2017 melden we de aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ...
woensdag, 29 november, 2017 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Op 29 november 2017 is de ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd waarin de verhoging is geregeld van de vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie op grond van artikel...
dinsdag, 28 november, 2017 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op die manier worden álle medewerkers in de...
dinsdag, 21 november, 2017 - 15:46     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later...
vrijdag, 10 november, 2017 - 10:58     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2018 dient het College van B...
vrijdag, 3 november, 2017 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers...
vrijdag, 27 oktober, 2017 - 14:16     Bron: Ministerie SZW
Bijna iedereen gaat er de komende jaren op vooruit, gemiddeld zo’n 1,1% per jaar. Werkende middengroepen kunnen de grootste plus tegemoet zien. Dat blijkt uit een toelichting op de koopkrachteffecten...