Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 29 juli, 2014 - 15:48     Bron: De Unie (nieuws)
De achterban van De Unie heeft ingestemd met het cao-akkoord dat de onderhandelaars van ANVR en vakbonden onlangs sloten. Daarmee is er een nieuwe 2-jarige cao. “Gezien de marktomstandigheden...
dinsdag, 29 juli, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We vragen maar moeilijk om hulp, en bieden het spaarzaam aan. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Maar er is ook een groep die zich hierdoor niet laat belemmeren en zich de hulp heerlijk...
vrijdag, 25 juli, 2014 - 13:24     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 24 juli hebben we overleg gehad met de interim directeur van Beenhakker, mevrouw Saarloos, over de huidige situatie bij Beenhakker. Het betrof de financiële situatie en een...
vrijdag, 25 juli, 2014 - 11:45     Bron: De Unie (nieuws)
donderdag, 24 juli, 2014 - 13:20     Bron: Zeggenschap
FNV Bondgenoten gaat de strijd aan met de toenemende verdringing van betaalde banen in het stads-, streek- en (contract)taxivervoer door de inzet van onbetaalde vrijwilligers of...
donderdag, 24 juli, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er heersen nogal wat misverstanden over de participatiesamenleving. Evelien Tonkens, scheidend bijzonder hoogleraar Actief burgerschap, noemt er vijf. Voor de ideale participatiesamenleving moet aan...
woensdag, 23 juli, 2014 - 17:20     Bron: Zeggenschap
In 2013 hebben OR-leden minder gebruik gemaakt van scholingsfaciliteiten, zoals cursussen en trainingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER....
dinsdag, 22 juli, 2014 - 11:42     Bron: De Unie (nieuws)
dinsdag, 22 juli, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid trekt zich terug om meer over te laten aan de informele zorg, met eigen kracht en samenredzaamheid als motto. Movisie vroeg aan zeer kwetsbare mensen hoe zij tegen deWmo-idealen aan...
maandag, 21 juli, 2014 - 13:13     Bron: De Unie (nieuws)
Er zijn weer onderhandelingen geweest tussen de Delta Lloyd Groep (DLG), De Unie, en de andere bonden over een nieuwe cao, een nieuwe pensioenregeling en een nieuw sociaal plan. Terugkoppeling...
maandag, 21 juli, 2014 - 10:02     Bron: Ministerie SZW
Twee opdrachtgevers, een hoofdaannemer en twee onderaannemers hebben hoge boetes van de Inspectie SZW gekregen omdat zij de Wet arbeid vreemdelingen hebben overtreden. Het gaat hier om bedrijven die...
vrijdag, 18 juli, 2014 - 15:37     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals je misschien al hebt vernomen hebben wij en de collega bonden vorige week een principeakkoord bereikt met jullie werkgever over een nieuwe cao. Ik was nog even in afwachting van de definitieve...
vrijdag, 18 juli, 2014 - 15:04     Bron: De Unie (nieuws)
Op 17 juli zijn de gesprekken over een nieuwe reisbranche-cao afgerond met een positief resultaat. De nieuwe cao krijgt een looptijd tot 1 november 2015. De resultaten worden aan de achterbannen van...
vrijdag, 18 juli, 2014 - 11:42     Bron: De Unie (nieuws)
De afgelopen dagen is er weer onderhandeld over een nieuwe cao voor de medewerkers in de grafimedia. De vakorganisaties hebben hun voorstellen met de nodige onderbouwing bij de werkgeversdelegatie...
vrijdag, 18 juli, 2014 - 10:18     Bron: De Unie (nieuws)
Oerlikon Metco wil de arbeidsvoorwaarden aanpassen en daarmee een bezuiniging van ca. € 450.000,- op de loonkosten realiseren. Door deze bezuinigingen zal de winstgevendheid toenemen en zal de...
donderdag, 17 juli, 2014 - 14:24     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft met de werkgevers een principe akkoord gesloten met de werkgevers vlees (COV). We hebben een prima resultaat bereikt en willen dit met een positief advies aan jullie voorleggen....
donderdag, 17 juli, 2014 - 13:03     Bron: De Unie (nieuws)
Vanwege de druk op de woningcorporatiebranche worden forse reorganisaties verwacht. Om goede cao afspraken met werkgevers te kunnen maken, zullen we keuzes moeten maken. Ten eerste of we bereid zijn...
donderdag, 17 juli, 2014 - 11:18     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals je weet was De Unie namens de leden al een tijd in onderhandeling met de werkgever bij Michelin voor een nieuwe cao. Inmiddels, hebben wij, na intensieve en constructieve onderhandelingen, een...
donderdag, 17 juli, 2014 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uitermate kritisch zijn de Amsterdamse sociologen Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens over de participatiemaatschappij, die ‘van bovenaf’ wordt opgelegd. Maar Doortje Kal vindt dat ze daarmee...
woensdag, 16 juli, 2014 - 14:56     Bron: De Unie (nieuws)
Koning Willem-Alexander heropent morgen, donderdag 17 juli 2014, officieel de fabriek van VDL Nedcar in het Limburgse Born. De dag voorafgaand aan deze feestelijke gelegenheid trakteerde De Unie de...
woensdag, 16 juli, 2014 - 14:56     Bron: De Unie (nieuws)
Koning Willem-Alexander heropent morgen, donderdag 17 juli 2014, officieel de fabriek van VDL Nedcar in het Limburgse Born. De dag voorafgaand aan deze feestelijke gelegenheid tracteerde De Unie de...
woensdag, 16 juli, 2014 - 12:04     Bron: De Unie (nieuws)
In een gesprek met de directie van THR heeft De Unie een toelichting gekregen op de plannen van het bedrijf. De directie wil wederom personeel ontslaan om de tegenvallende resultaten op te vangen....
woensdag, 16 juli, 2014 - 10:59     Bron: De Unie (nieuws)
Samen met de andere vakbonden heeft De Unie een akkoord bereikt voor de cao Drankenindustrie. Het was niet eenvoudig om tot een cao te komen. Er waren meerdere overleggen nodig, vooral ook informele...
woensdag, 16 juli, 2014 - 08:35     Bron: De Unie (nieuws)
Bestuurders van FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Vakmensen feliciteren woensdagochtend de autobouwers van VDL Nedcar met de officiële opening van de fabriek in Born. Ze staan vanaf 5.30 uur aan...
woensdag, 16 juli, 2014 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht een groep experts onder leiding van Job Cohen hoe het jeugdstelsel effectiever en goedkoper kan. Van meer samenwerking tot flexibelere en...
dinsdag, 15 juli, 2014 - 15:52     Bron: De Unie (nieuws)
Met de vakantie voor de deur wil ik graag de balans opmaken en even vooruit kijken. We hebben tenslotte een turbulente periode achter de rug en ook de toekomst kent nog veel uitdagingen. Even...
dinsdag, 15 juli, 2014 - 14:06     Bron: De Unie (nieuws)
Vakorganisaties en werkgevers zijn al een hele tijd met elkaar in gesprek over een nieuwe cao voor de Technische Groothandel. Dit gaat zeer moeizaam. Enerzijds door de zeer beperkte loonruimte van...
dinsdag, 15 juli, 2014 - 12:10     Bron: De Unie (nieuws)
Begin juli zijn de werknemers geïnformeerd over het afwijzen van het finale voorstel van de werkgever door de leden van de gezamenlijke leden. Op 4 juli hebben we de werkgever daarvan op de...
dinsdag, 15 juli, 2014 - 12:10     Bron: De Unie (nieuws)
Begin juli zijn de werknemers geïnformeerd over het afwijzen van het finale voorstel van de werkgever door de leden van de gezamenlijke leden. Op 4 juli hebben we de werkgever daarvan op de...
dinsdag, 15 juli, 2014 - 11:30     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft aan een vastgoedbedrijf uit Maastricht een boete opgelegd van € 86.400,- voor het illegaal verwijderen van asbest uit een leegstaand schoolgebouw in Limburg.
maandag, 14 juli, 2014 - 15:53     Bron: De Unie (nieuws)
Bij De Unie zijn een aantal vragen en opmerkingen binnen gekomen van leden bij Ahrend over de loonontwikkeling. Tot 3 jaar geleden volgde directie van Ahrend namelijk de Metalektro cao, terwijl het...
maandag, 14 juli, 2014 - 13:43     Bron: De Unie (nieuws)
De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij APG zijn in een eindfase terecht gekomen. Vorige week leken de vakbonden met APG af te gaan op een onderhandelingsresultaat. De werkgeversdelegatie maakte...
maandag, 14 juli, 2014 - 13:10     Bron: SER
maandag, 14 juli, 2014 - 11:14     Bron: De Unie (nieuws)
Er is een akkoord bereikt over het sociaal plan SNS Reaal. Gelet op de toekomstige verkoop van Reaal is dat goed nieuws. Sociaal plan  Wij hebben over het sociaal plan gesproken. Luid en...
vrijdag, 11 juli, 2014 - 16:09     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen periode hebben diverse cao-overleggen plaatsgevonden, waarin de toekomst van de pensioenregeling en die van het pensioenfonds ENCI centraal op de agenda stond. Het laatste overleg was...
vrijdag, 11 juli, 2014 - 15:06     Bron: De Unie (nieuws)
Op 10 juli is er weer cao-overleg geweest. Dat heeft voor wat de cao zelf betreft geen concrete zaken opgeleverd. Dus wat dat betreft zijn de zaken onveranderd, vergeleken met mijn vorige bericht aan...
vrijdag, 11 juli, 2014 - 15:02     Bron: SER
vrijdag, 11 juli, 2014 - 13:55     Bron: De Unie (nieuws)
Na vier onderhandelingsrondes liggen de standpunten van partijen, op een aantal terreinen nog ver uit elkaar. AkzoNobel heeft besloten om een eindbod te formuleren dat de bonden aan hun achterbannen...
vrijdag, 11 juli, 2014 - 13:13     Bron: De Unie (nieuws)
Eind februari is na overleg met jullie een voorstellenbrief opgesteld met betrekking tot het aankomend cao-overleg bij Coca-Cola Enterprises b.v. (CCE-NL). Vervolgens hebben De Unie, en de andere...
vrijdag, 11 juli, 2014 - 12:06     Bron: De Unie (nieuws)
Op 3 juli jl. hebben we op uitnodiging van de werkgever het cao-overleg hervat, nadat we hadden laten weten dat de leden van de 3 vakorganisaties unaniem hadden aangegeven dat het loonbod van Linde...
vrijdag, 11 juli, 2014 - 11:38     Bron: De Unie (nieuws)
In de laatste Rabobank bericht kondigde ik al aan dat we in gesprek gaan over Pensioen en over verlenging van het Sociaal Plan. Ook heeft De Unie om je mening gevraagd. De banken zijn ook weer (of...
vrijdag, 11 juli, 2014 - 10:55     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbonden en werkgever hebben de afgelopen maanden intensief gesproken over aanpassing van de pensioenregeling bij Astellas. Er ligt nu een resultaat op tafel waar de leden van de bonden hun mening...
donderdag, 10 juli, 2014 - 15:36     Bron: De Unie (nieuws)
Bij de start van de besprekingen over het afschaffen van de variabele beloning voor de binnendienst en hoe dit te compenseren lagen de meningen van De Unie en ASR ver uit elkaar. De veranderingen in...
donderdag, 10 juli, 2014 - 13:12     Bron: De Unie (nieuws)
Aviko legt de redelijke wensen van de vakbonden voor een nieuwe cao naast zich neer. Vakbondsdelegaties niet onder de indruk van dreigend eindbod Aviko Hoe goed mag de cao zijn voor de medewerkers...
donderdag, 10 juli, 2014 - 11:28     Bron: Ministerie SZW
De regels voor vrijwilligerswerk door mensen met een WW-uitkering worden verruimd. Voortaan mogen WW-ers op vrijwillige basis aan de slag op bijvoorbeeld een sportvereniging of festival, als de taken...
woensdag, 9 juli, 2014 - 17:07     Bron: SER
woensdag, 9 juli, 2014 - 14:19     Bron: De Unie (nieuws)
Begin dit jaar hebben wij de leden gevraagd om in te stemmen met onze wijzigingsvoorstellen voor de nieuwe cao. Daarna hebben wij die voorstellen bij de werkgevers ingediend. Sinds die tijd hebben...
woensdag, 9 juli, 2014 - 13:46     Bron: Ministerie SZW
Sinds 1 maart 2013 vindt er een continue screening plaats op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. De hiervoor benodigde gegevens van de werkenden in de...