Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 16 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Decennia van economisch groeidenken hebben mens, dier en planeet veel schade toegebracht. Ook de in toenemende mate beleden ‘groene groei’ doet meer kwaad dan goed, toont sociaal geograaf Karolien...
maandag, 15 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het lage politiek vertrouwen ligt volgens hoogleraar Politicologie Tom van der Meer niet aan de kiezer, maar aan de politiek. ‘Die moet het probleem bij de wortel aanpakken. En niet kunstmatig het...
vrijdag, 12 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kans lijkt groot dat het deze zomer weer crisis wordt bij het COA in Ter Apel. We vroegen Jojanneke Meijer en Nevil Henebury, medewerkers in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen...
donderdag, 11 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zonder een zekere mate van wederzijds vertrouwen tussen overheden, instanties en burgers kan de verzorgingsstaat weinig voor burgers betekenen. Hoogleraar Actief Burgerschap Monique Kremer laat zien...
woensdag, 10 mei, 2023 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vandaag, woensdag 10 mei, overhandigen de samenstellers van Zorgzame Buurten hun bundel aan de Tweede Kamer in Den Haag. Het boekje bevat vijftien initiatieven die, vaak ondanks het systeem,...
woensdag, 10 mei, 2023 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ymere organiseert op 5 juni in samenwerking met Marcel Canoy, Movisie, Nederland Zorgt voor Elkaar en Vilans een symposium over Zorgzame Samenlevingen. Dit als opvolger van het Manifest voor meer...
woensdag, 10 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We wijzen voor alles wat misgaat in de publieke sector graag naar de markt. Onterecht, meent hoogleraar Marcel Canoy. Hij ziet drie routes voor goed ondernemerschap bij publieke voorzieningen. Het...
dinsdag, 9 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de decentralisaties vraagt het sociaal domein van professionals en beleidsmakers om op een andere manier te denken en te handelen. Hoogleraar Bestuurskunde Jan-Kees Helderman: ‘Veel gemeenten...
maandag, 8 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie maatschappelijk onbehagen wil tegengaan, moet mensen ook meer grip geven op hun eigen leven, schrijven Will Tiemeijer en Anne-Greet Keizer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (...
vrijdag, 5 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lerende praktijken schieten als paddenstoelen uit de grond. De werkgroep Lerende Praktijken van de Werkplaatsen Sociaal domein is blij met de opkomst, maar heeft ook kritische kanttekeningen. Zij...
donderdag, 4 mei, 2023 - 10:59     Bron: Ministerie SZW
Op 3 mei 2023 is het nader voorlopige macrobudget bekend gemaakt. Het macrobudget wordt definitief vastgesteld in september.
donderdag, 4 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is marktwerking goed of slecht voor het sociaal domein? Cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans: ‘Sociaal werk is geen handelswaar.’ Jos van der Lans In zijn recente essay Ontsnappen aan...
woensdag, 3 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Simpele, rechtlijnige mensbeelden zijn een teken van luiheid, vindt Monique Kremer. Is de mens autonoom of verbindend? Zelfredzaam of hulpbehoevend? Homo economicus of homo sociales? Het mensbeeld...
dinsdag, 2 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale stijger Lenette Schuijt ervoer de subtiele verschillen tussen het milieu van haar afkomst en de klasse waarin ze terechtkwam. Ze schreef er een boek over en pleit ervoor om sociale klasse...
zondag, 30 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wil je een geslaagd begeleidingstraject? Kies dan voor nabijheid. Coach, docent en onderzoeker Greet Demesmaeker (AP Hogeschool Antwerpen) beschrijft het door haar ontwikkelde instrument om met de...
vrijdag, 28 april, 2023 - 15:23     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verkennen en implementeren van maatregelen om de wachtlijsten en achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen te verkleinen. Ook wordt voortdurend...
vrijdag, 28 april, 2023 - 14:14     Bron: Ministerie SZW
Vanuit de onderhandelingen rond de voorjaarsbesluitvorming heeft het kabinet besloten om het STAP-budget te beëindigen. Het Rijk maakt hier vanaf 2024 geen middelen meer voor vrij. 
vrijdag, 28 april, 2023 - 09:34     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verkent een gebaar van erkenning voor Surinaamse ouderen. Vooruitlopend op een definitief besluit staat er in de voorjaarsnota 122 miljoen euro hiervoor gereserveerd. 
vrijdag, 28 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk moet meer opkomen voor de collectieve belangen van jongeren met geldproblemen. Beschouw het niet als individuele problemen, betoogt docent en onderzoeker Paula Smith. We moeten anders...
donderdag, 27 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op sekswerk rust nog altijd een taboe dat sekswerkers ervan weerhoudt steun te vragen, blijkt uit onderzoek onder mannelijke sekswerkers. Onderzoekers Frank van Oorschot, Anke van den Dries en Marc...
woensdag, 26 april, 2023 - 15:57     Bron: Ministerie SZW
In het coalitieakkoord is afgesproken om het stelsel voor kinderopvangtoeslag te herzien. Het kabinet wil het kinderopvangstelsel eenvoudiger en betaalbaarder maken voor ouders. De afgelopen periode...
woensdag, 26 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige ideeën blijven hun waarde behouden, andere raken achterhaald. Nog steeds is het een eyeopener om huishoudelijk werk en zorgend werk als echt werk te bekijken, schrijft Rineke van Daalen....
dinsdag, 25 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Leo Lucassen zei hier dat wie vindt dat het in Nederland te druk of te divers wordt, aan de knop van de economie moet draaien, niet aan die van migratie. Drie Nijmeegse bevelen een...
maandag, 24 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Trink, trink, brüderlein trink, dit liedje van Will Glahé wordt door menig student na corona wel heel letterlijk genomen. De doelen van het Nationaal Preventie Akkoord dreigen daardoor uit het zicht...
vrijdag, 21 april, 2023 - 10:56     Bron: Ministerie SZW
Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben besloten re-integratieondersteuning door UWV tijdelijk óók...
vrijdag, 21 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Socioloog Mieke van Stigt is het met staatssecretaris Maarten van Ooijen eens dat te veel kinderen te horen krijgen dat er iets mis is met ze. Hij legt de schuld bij overbezorgde ouders, zij bij...
donderdag, 20 april, 2023 - 09:38     Bron: Ministerie SZW
De internetconsultatie over het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen uitlenende instanties is op 20 april 2023 gestart. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De...
donderdag, 20 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongerenwerkers hebben contact met veel jongeren. Gebrekkige verbinding tussen jongerenwerk en (gemeentelijke) instanties belemmert echter de hulpverlening. De Rotterdamse rekenkameronderzoekers...
woensdag, 19 april, 2023 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Vandaag kwamen burgemeesters en ministers samen om te praten over de gezamenlijke inzet rond het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen met lokale partners zet het Rijk zich de komende...
woensdag, 19 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een nooit verzadigde onderhandelingscultuur is ook doorgedrongen tot in het klaslokaal. Met het mobieltje als symbool van de moderne individualiteit als inzet, ziet Jos van der Lans. Begin januari...
dinsdag, 18 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De sociale basis staat hoog op gemeentelijke agenda’s. Nina Tom en Margot Leegwater van Platform31 onderzochten hoe lokale overheden de lokale sociale basis kunnen versterken. Essentieel zijn een...
maandag, 17 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim zeven jaar proberen we dakloosheid terug te dringen, door in te zetten op zelfstandig wonen. Goede ambitie, zeggen UvA-onderzoekers Nienke Boesveldt en Dolly Loomans, maar de voorwaardelijke...
vrijdag, 14 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Jan Rath laat in zijn afscheidsrede op 13 april zijn licht schijnen op gentrificering van volkswijken, met name in Rotterdam Zuid. Ruim baan voor middenklassen? Voor volkse ondernemers?...
donderdag, 13 april, 2023 - 17:52     Bron: Ministerie SZW
Het wordt verboden voor kinderen tot 16 jaar om te werken als flitsbezorger. Daarmee sluit het kabinet aan bij het bestaande verbod voor kinderen maaltijden te bezorgen. Het verbod gaat nog dit jaar...
donderdag, 13 april, 2023 - 11:39     Bron: Ministerie SZW
Vandaag start de internetconsultatie over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij het wetsvoorstel ‘toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.’ Dit wetsvoorstel heeft als doel om...
donderdag, 13 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een jaar geleden vertelden vijf in Nederland wonende Russen over de impact van de oorlog tegen Oekraïne op hun leven. In hoeverre zijn hun leven en hun kijk op de oorlog veranderd? Karina: ‘De...
woensdag, 12 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgers en professionals willen niet voortdurend zorgen en verzorgd worden. Verschuif budgetten naar de sociale basis, vindt Radboud Engbersen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zo...
dinsdag, 11 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mantelzorgers met een migratieachtergrond zijn vaker overbelast. Menal Ahmad onderzocht in het kader van haar promotieonderzoek hoe dit komt en welke ondersteuning zij nodig hebben. Haar advies:...
vrijdag, 7 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onder dwang eigen regie en autonomie versterken, lijkt een paradox. Volgens onderzoekers van HVO-Querido en Hogeschool Utrecht gaan deze zaken echter prima samen bij het werken met cliënten die van...
donderdag, 6 april, 2023 - 16:55     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten zijn druk doende met de uitvoering van het inburgeringsstelsel dat sinds 1 januari 2022 in werking is. Enkele onderdelen van de wet blijken lastig uitvoerbaar in de praktijk. Een van die...
donderdag, 6 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Gewoon meedoen’ in de samenleving: mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) willen dat zelf ook graag. Maar zo ‘gewoon’ is dat niet. De benodigde professionele inzet in de sociale basis...
woensdag, 5 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Intersekse kinderen en jongeren worden beperkt door sociale normen over sekse en gender. Medische trajecten veroorzaken gevoelens van schaamte en minderwaardigheid. Dit belemmert hun seksuele en...
maandag, 3 april, 2023 - 09:49     Bron: Ministerie SZW
Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag een pakket samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket zorgt ervoor dat mensen...
maandag, 3 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gelderse wetenschappers en professionals pleitten op deze website onlangs voor meer en betere preventie in de volksgezondheidszorg. Naast bijval kregen ze ook kritiek op hun pleidooi. Waarom keken de...
vrijdag, 31 maart, 2023 - 16:45     Bron: Ministerie SZW
Om kinderen al op jonge leeftijd in meerdere talen vaardig te maken wil het kabinet meertalige dagopvang mogelijk maken. Via het – vandaag aan de Raad van State voorgelegde –  wetsvoorstel mogen...
donderdag, 30 maart, 2023 - 12:24     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet kent voor de komende vier jaar in totaal 15,8 miljoen euro subsidie toe aan Stichting Voedselvangnet voor de inkoop van voedingsmiddelen en andere zaken zoals kleding, schoolspullen en...
donderdag, 30 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als sociaal werk een mensenrechtenberoep is of als mensenrechten de backbone of het moreel kompas zijn van het sociaal werk, dan behoeft dit een stevigere fundering vanuit de beroepsvereniging en...
woensdag, 29 maart, 2023 - 10:34     Bron: Ministerie SZW
Er zijn veel verschillende regelingen, vanuit verschillende overheidsinstanties, die bedoeld zijn om te zorgen dat mensen goed kunnen rondkomen en een zeker bestaan kunnen opbouwen. Dit is door de...
dinsdag, 28 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bestuurswetenschapper Sharon Stellaard deed gedegen promotieonderzoek naar veertig jaar jeugdzorg. Maar hoe laten we het kortetermijndenken in de jeugdzorg voortaan achter ons? Niet Stellaard, maar...
maandag, 27 maart, 2023 - 09:44     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoeken wijzen uit dat veel journalisten te maken hebben met geweld. Maar de ‘anatomie’ van incidenten van geweld blijkt meer van elkaar te verschillen dan oppervlakkige analyses en politieke...