Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 29 mei, 2019 - 16:32     Bron: Ministerie SZW
Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe eigenaar. Alleen als er bij de overgang arbeidsplaatsen...
woensdag, 29 mei, 2019 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
De verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden wordt gemoderniseerd. Dat wordt beoogd met het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 waarmee de ministerraad op voorstel van...
woensdag, 29 mei, 2019 - 13:26     Bron: Ministerie SZW
Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering moeten, als ze gaan werken, in inkomsten erop vooruitgaan. Ook moeten zij naast hun uitkering onderwijs kunnen volgen, zonder dat ze erop achteruitgaan....
woensdag, 29 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het naderende uitrollen van het 5G netwerk over Nederland laat zien wat er mis kan gaan met technologiebeleid. De manier waarop de overheid dit wicked problem aanpakt laat burgers, beleidsmakers en...
dinsdag, 28 mei, 2019 - 15:34     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer heeft vandaag de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Hierdoor krijgen mensen in een kwetsbare positie...
maandag, 27 mei, 2019 - 08:16     Bron: Ministerie SZW
Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden...
maandag, 27 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het islamdebat zetten opponenten elkaar steevast weg als ‘politiek correct.’ Dat iedere groepering de term naar eigen inzicht interpreteert, maakt de discussie er niet gemakkelijker op. Zo wordt...
vrijdag, 24 mei, 2019 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast....
vrijdag, 24 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlanders met een migratieachtergrond worden steeds ouder. Naast de beperkingen die ouderdom nu eenmaal met zich meebrengt, hebben migrantenouderen ook te maken met vooroordelen. Maar over ouder...
donderdag, 23 mei, 2019 - 09:50     Bron: Ministerie SZW
Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En...
donderdag, 23 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Belgische socioloog en literator Geert van Istendael is een groot voorstander van de Europese Unie (EU), maar niet zoals deze nú is. Hij pleit voor een ommekeer, weg van de verkilling, en de focus...
woensdag, 22 mei, 2019 - 19:54     Bron: Ministerie SZW
Hulpverleners in de wijk moeten inwoners met complexe en urgente sociale problemen beter en eerder kunnen helpen. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de...
woensdag, 22 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De transformatie moest de jeugdhulp kort, licht en nabij maken. Net als in de rest van Nederland komen gemeenten in West-Brabant geld tekort voor jeugdhulp. De inrichting van het jeugdstelsel is...
dinsdag, 21 mei, 2019 - 09:34     Bron: Ministerie SZW
De internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel implementatie herziene detacheringsrichtlijn is gepubliceerd.
maandag, 20 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De laatste jaren tekent zich een nieuwe machtlaag af, ziet Jos van der Lans: de zevende macht. Die wordt gevormd door een nieuw soort quasi-beroepsgroep, de toezichthouders. Zo’n twintig jaar...
maandag, 20 mei, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Peter Oeij, Diana Rus, Steven Dhondt en Geert Van Hootegem hebben als gastredacteuren een speciaal nummer van het International Journal of Technology Transfer en Communicatie gemaakt, dat is geweid...
zaterdag, 18 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het midden gaat ondergronds en de brutalen hebben de hele wereld weer voor zichzelf. In het publieke debat overheerst de extreme stem over de gematigde. Denker des Vaderlands Daan Roovers toont ons...
zaterdag, 18 mei, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het CAOP wil met de uitgave van een e-book waarin 17 verhalen staan van mensen die in maatschappelijke diensten werken, laten zien hoe mooi en zinvol (‘betekenisvol’ het werk in publieke en private...
vrijdag, 17 mei, 2019 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft besloten om de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken...
donderdag, 16 mei, 2019 - 22:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De toenemende ongelijkheid in Amsterdam is sociaal en politiek ongewenst en vraagt om een antwoord. Dat kan er echter alleen komen als wetenschappers, praktijkprofessionals en beleidsmakers...
donderdag, 16 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘In 2017 werden ruim 838 duizend banen vervuld door buitenlandse werknemers’, berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 4 april jl. Dit bericht verraste ons, omdat wij op basis van...
woensdag, 15 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De verantwoording in de zorg is te zeer gebaseerd op wantrouwen en biedt nauwelijks ruimte om te leren en zorg en ondersteuning te verbeteren. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vindt...
woensdag, 15 mei, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dit is het tweede ‘special issue’ over workplace innovation en ‘social innovation’ dat de European Association of Work and Organizational Psychologists (EAWOP) uitgeeft. Het eerste is ook in deze...
woensdag, 15 mei, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Message from Frank Pot about the dissertation of ms. Nga Hoang Thanh Dang. Workplace innovation is globally recognised as important for policy and for research, but mainly in the so called Western...
dinsdag, 14 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Duitse socioloog Ali Konyali onderzocht het ‘onwaarschijnlijke’ succes van nakomelingen van laagopgeleide migranten uit Turkije in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zweden. Hij pleit voor een...
maandag, 13 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Naast familieleden of vrienden zijn er nog vele andere mensen die welzijnstaken verrichten in superdiverse landen als België en Nederland. Ze krijgen echter niet de aandacht die ze verdienen, omdat...
vrijdag, 10 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het wantrouwen in politici wordt niet enkel gevoed door wat politici vinden, maar ook door de culturele superioriteit die zij zichzelf met name volgens lageropgeleiden toedichten met hun progressieve...
donderdag, 9 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De cultuursector wil graag ‘inclusief’ zijn en is voor film en theater op zoek naar meer diversiteit onder vertellers met nieuwe verhalen. Maar als die verhalen beperkt blijven tot jongeren die...
woensdag, 8 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de sociale wijkteams wordt, naast het streven naar een optimale samenwerking tussen professionals en wijkbewoners, gepoogd casework en communitywerk met elkaar te verbinden. In de praktijk gaat...
woensdag, 8 mei, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel gaan Oeij, Van der Torre, Vaas en Dhondt in op de vraag: ‘wat leren we over processen van sociale innovatie (‘social innovation’ hier in de betekenis van ‘maatschappelijke innovatie’)...
dinsdag, 7 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorg, ondersteuning en woningaanbod sluiten onvoldoende aan bij de behoeften van zelfstandig wonende ouderen. Om de zorg voor ouderen thuis ook in de toekomst op peil te houden, moet er nog het een...
zaterdag, 4 mei, 2019 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet veel elementen worden zo clichématig verbonden aan Nederland als het wisselvallige weer. Met de druilerige Koningsdag in gedachten en de aanhoudende wetenschappelijke debatten over de vermeende...
vrijdag, 3 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vele leegstaande kerken getuigen ervan: de secularisatie in Nederland heeft evenals in de rest van de westerse wereld hard toegeslagen. Opvallend is echter dat vrouwen minder dan mannen van hun...
donderdag, 2 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het sociaal beleid gaat doorgaans over de armen en de kwetsbaren in de samenleving. Ingrid Robeyns pleit ervoor om de superrijken mee te nemen in de discussie over het sociaal beleid. Want, zo stelt...
woensdag, 1 mei, 2019 - 09:45     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het wijzigingsvoorstel  van de Participatiewet en Ziektewet in verband met het breed offensief gepubliceerd.
woensdag, 1 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Purmerend krijgen sociale professionals volop de gelegenheid om actieve buurtbewoners te betrekken in hun werk en informeel nabij te zijn. Zij krijgen een grote professionele handelingsvrijheid en...
woensdag, 1 mei, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De Forschungsbeirat van het Platform Industrie 4.0 in Duitsland heeft een tussenrapport uitgebracht over de adoptie van digitale technologie in het kader van Industrie 4.0. Het is het resultaat van...
woensdag, 1 mei, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – In 2011 nam de Kennisbank een item op over Moneypenny; wij ontleenden dat aan de website van de voormalige stichting Telewerkforum. Dat verhaal is nu als bijlage toegevoegd aan dit nieuwe item...
dinsdag, 30 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Therapieën voor kinderen met negatieve jeugdervaringen doen soms meer kwaad dan goed. Naast het medisch model is een pedagogisch en educatief model nodig. De huidige behandelpraktijk voor kinderen...
maandag, 29 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Schulden zijn inherent aan de manier van organiseren in onze maatschappij waarbij menselijke relaties steeds vaker in financiële termen worden gedefinieerd. Een verhaal uit de praktijk van de...
vrijdag, 26 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorg op maat, persoonlijke steun, helpende collega’s en familie – dat zijn factoren die bepalen of mensen met een psychische problematiek of een verstandelijke beperking succesvol aan het werk komen...
vrijdag, 26 april, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Voor het ontwikkelen, accepteren en implementeren van innovaties moet er binnen het bedrijf én in de keten èn met collega-bedrijven samengewerkt worden. Dat was ook een hoofdboodschap van minister...
donderdag, 25 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sport is meer, zo was eerder al op deze site te lezen, dan het aanleren van sporttechnieken en tactieken. Je kan er ook vriendschappen mee opbouwen, de taal leren en life skills verwerven. Is sport...
woensdag, 24 april, 2019 - 15:48     Bron: Ministerie SZW
Op 25 april 2019 zijn de nader voorlopige budgetten voor de Gebundelde Uitkering Participatiewet 2019 bekend gemaakt. Het macrobudget wordt definitief vastgesteld in september.
woensdag, 24 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het Amsterdamse Oud Noord en Nieuw West staan bewoners vaak wantrouwend tegenover professionele hulpverleners. Bewoners- en vrijwilligersorganisaties fungeren er als gids om ervoor te zorgen dat...
dinsdag, 23 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in het veiliger maken van de zorg. Dat heeft veel goeds gebracht, maar we moeten wel accepteren dat risico’s nooit helemaal zijn uit te sluiten. En dat we...
zaterdag, 20 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we niet oppassen stijgt het gesprek over lokale democratie op wegens gebrek aan zwaartekracht, stellen Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens. Leuke voorbeelden zijn goed maar vergelijking van wat...
zaterdag, 20 april, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In het ESB Dossier Meten van Welvaart, houden Pot en Smulders een pleidooi voor het in de monitor opnemen van Arbeidskwaliteit als een indicator voor brede welvaart.
vrijdag, 19 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We weten waardoor jihadgangers hun heil bij geweld zoeken. Gegeven die kennis hoeven we ons niet af te vragen of deradicaliseringsprogramma’s werkzaam zijn. Dat ze dat wel zouden zijn is wensdenken...
vrijdag, 19 april, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De Roadmap Sociale Innovatie is een initiatief van de Taskforce Sociale Innovatie, onderdeel van de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek. Het project is opgezet om de kennis en inzichten...