Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 16 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In veel gemeenten wordt nog volop geformeerd. Martin Stam en Jean Pierre Wilken vinden dit een mooie gelegenheid om adviezen voor het collegeprogramma te geven over de (her)inrichting van het sociaal...
dinsdag, 15 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met het uitvaardigen van een collectief winkelverbod kunnen winkeliers boeven en overlastgevers de toegang tot een winkelgebied ontzeggen. In Den Haag zijn er inmiddels zoveel regels om ‘misbaksels,...
maandag, 14 mei, 2018 - 15:17     Bron: SER
maandag, 14 mei, 2018 - 12:44     Bron: Ministerie SZW
1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen.
maandag, 14 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zouden alle cliënten die bij de verslavingszorg aankloppen gevraagd moeten worden of ze voor een andere cliënt als peersupporter in de benen willen komen? Veel verslaafden zouden ermee geholpen zijn...
vrijdag, 11 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Echte inclusie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt’s) op het werk vereist naast de gangbare beleidsaanpassingen een mentaliteitsverandering. Anders zullen collega’s misschien...
donderdag, 10 mei, 2018 - 09:46     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus wil gevaarlijk verkeersgedrag zwaarder bestraffen. Zijn wetsvoorstel sluit aan op de maatschappelijke wens om overtredingen te bestraffen....
woensdag, 9 mei, 2018 - 16:07     Bron: Ministerie SZW
De Recherche SZW van de Inspectie SZW is op zoek naar getuigen in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket naar onder andere het te werkstellen en huisvesten van illegalen. Ze waren...
woensdag, 9 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer mensen leven met schulden. Een oplossing van deze problematiek is vooralsnog niet eenvoudig. Marjolein Odekerken betoogt dat een hernieuwde ‘sociale’ invulling van de functie van de...
dinsdag, 8 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eerder betoogde Hans Van Heijningen op deze site dat links bondgenoot moet zijn van mensen die worden uitgesloten en gediscrimineerd. Politicoloog Menno Hurenkamp vindt het jammer dat Van Heijningen...
maandag, 7 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland telt tientallen oude inrichtingsterreinen, waar tot ver in de jaren tachtig vele honderden mensen waren opgenomen. Velen met een beperking of verslaving vertrokken naar gewone woonbuurten....
vrijdag, 4 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zijn de Dodenherdenking op 4 mei en de Bevrijdingsdag een exclusief ‘wit’ feestje of dagen van nationale verbondenheid? Uit onderzoek van socioloog Sabrina de Regt blijkt dat de rituelen bij kunnen...
donderdag, 3 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijstandsgerechtigden met een ‘korte afstand tot de arbeidsmarkt’ leren van klantmanagers de moed erin te houden ondanks belabberde baanperspectieven. Zo wordt er een ‘wrede’ hoop op een betere...
woensdag, 2 mei, 2018 - 12:28     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd.
dinsdag, 1 mei, 2018 - 13:15     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
maandag, 30 april, 2018 - 12:30     Bron: Ministerie SZW
Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.
vrijdag, 27 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het sociaal werk heeft de taak om behalve individuele ook veel meer structurele problemen aan te pakken. ‘Sociale Actie Nieuwe Stijl’ is daarvoor een bruikbaar instrument, betoogt Margot Scholte in...
donderdag, 26 april, 2018 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Discriminatie op grond van afkomst komt het vaakst voor. Opvallend is de stijging van het aantal meldingen op basis van handicap en geslacht. Dat blijkt uit cijfers van de politie,...
donderdag, 26 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met de zomer in zicht besluiten velen om te gaan afvallen. Psychologe Marieke Adriaanse vertelt hoe de psychologie ons kan helpen dit goede voornemen ook echt uit te voeren. Want met alleen...
woensdag, 25 april, 2018 - 19:23     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020...
dinsdag, 24 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer dan ooit zijn we op zoek naar avontuur. Wie wil er geen verre reizen maken, epische festivals bezoeken, of een baan vol uitdagingen hebben? Ook de auto, tandpasta, of bijbaan bij de plaatselijke...
maandag, 23 april, 2018 - 10:55     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim een miljoen Nederlanders hebben burn-out klachten. Het gemiddeld verzuim door werkstress is daardoor opgelopen van 24 naar 30 dagen. Tijd voor een stevige aanpak dus.  Veranderkundige Maarten de...
zaterdag, 21 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Inspectie van het Onderwijs heeft zulke omvangrijke taken dat ze daar niet op is berekend. De aanbevelingen van de Inspectie hebben daardoor een willekeurig karakter. Net als vorig jaar is De...
vrijdag, 20 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Te vaak wordt de boze burger beschouwd als een economisch slachtoffer van de globalisering. Maar diens wantrouwen is dieper geworteld dan dat. Een cultuursociologische blik kan beleidsmakers helpen...
donderdag, 19 april, 2018 - 08:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Prima als wetenschappers, al dan niet van minderheidsgroepen, hun identiteit onderzoeken. Maar, zegt Hans van Heijningen in reactie op Jan Willem Duyvendak: laten we samen iets doen aan de anderhalf...
woensdag, 18 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerschapsonderwijs staat weer op de agenda in Nederland. In het regeerakkoord wordt er geregeld naar verwezen. Maar wat is burgerschap precies? Nederland worstelt daarmee, maar in Europa zijn we...
dinsdag, 17 april, 2018 - 09:11     Bron: Ministerie SZW
Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden...
dinsdag, 17 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om hun behandelingen te optimaliseren, willen instellingen en professionals in de zorg elkaars informatie delen. Privacyregels lijken dat soms in de weg te staan. Wat mag en wat niet? Eind februari...
maandag, 16 april, 2018 - 14:35     Bron: SER
maandag, 16 april, 2018 - 14:35     Bron: SER
maandag, 16 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Drie bewegingen lagen ten grondslag aan de Wmo 2015. Met de bestuurlijke transitie zijn de eerste stappen gezet, maar de beweging naar ‘de samenleving’ en het verder doorvoeren van ‘ieder het zijne’...
zaterdag, 14 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel Oost-Europese arbeidsmigranten verlaten de Nederlandse arbeidsmarkt na een eenmalige en langere periode gewerkt te hebben. Een aanzienlijk deel vestigt zich echter langdurig in Nederland, blijkt...
vrijdag, 13 april, 2018 - 16:23     Bron: Ministerie SZW
Er komt meer bescherming voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd, maar hun pensioen ontvangen van een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit kan voorkomen bij mensen die in dienst waren...
vrijdag, 13 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met de wet Passend Onderwijs in 2014 moesten alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen, bij voorkeur op een reguliere school. Dit klinkt goed, maar de wet heeft de situatie van...
donderdag, 12 april, 2018 - 15:51     Bron: SER
donderdag, 12 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe komt het toch dat standpunten in bepaalde verhitte discussies zo onoverbrugbaar zijn? Omdat tegenstanders er bij deze disputen een andere definitie van redelijkheid op na houden, betoogt filosoof...
woensdag, 11 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is een nieuw academisch-journalistiek genre aan het ontstaan, waarbij de auteur voor een deel reflecteert op zichzelf. Vaak behoren deze auteurs tot minderheidsgroeperingen. Het verwijt dat ze...
dinsdag, 10 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen voelen zich steeds onzekerder over hun baan. Dat schaadt niet alleen het welzijn van het individu, maar ondermijnt het hele gezinsleven, zo blijkt uit onderzoek. Vooral lager opgeleiden zijn...
maandag, 9 april, 2018 - 16:17     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet...
maandag, 9 april, 2018 - 16:05     Bron: Ministerie SZW
Nederland en België hebben vandaag een nieuwe stap gezet om grensoverschrijdende fraude op de sporen. Het gaat om bijstands- en werkloosheidsuitkeringen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en...
maandag, 9 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gemeente Rotterdam startte in 2014 samen met drie sociale initiatieven een experiment met de right to challenge. Het nam in de Maasstad echter een nieuwe vorm aan. In dit proeftraject werd al snel...
zaterdag, 7 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
 Er wordt veel geschreven over ongelijkheid. Uit al die publicaties blijkt dat de vermogens nog ongelijker verdeeld zijn dan de inkomens. Wat is de rol van erfenissen in de overdracht en de...
donderdag, 5 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van pesten worden kinderen populair. Het is met name voor middelbare scholieren dan ook zeer aantrekkelijk om een klasgenoot te jennen en zelf zo aanzien en bewondering te oogsten. Wat kunnen de...
woensdag, 4 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onze democratische cultuur is aan onderhoud toe. Daar kan het onderwijs een belangrijke bijdrage aan leveren, zegt Bram Eidhof in zijn pamflet ‘Het Wilhelmus Voorbij’. Maar dan moet...
dinsdag, 3 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door allerlei akkefietjes met sjoemelende bestuurders, stelende en frauderende ambtenaren zakte Nederland drie plaatsen op de ranglijst van Transparency International.  Onze collectieve...