Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 16 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De debatten voor de Tweede Kamerverkiezingen verlopen saai en voorspelbaar. We zouden daardoor bijna vergeten dat de democratie onder druk staat. Voormalig ambtenaar, lobbyist en consultant Maarten...
maandag, 15 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De weg van statushouders naar werk verloopt meestal via een aantal tussenstappen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen hen hierbij. Recent onderzoek leert hen zes lessen voor effectieve...
vrijdag, 12 maart, 2021 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (...
vrijdag, 12 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Rotterdam Zuid wordt al bijna tien jaar geprobeerd een evenwichtiger bevolkingssamenstelling te krijgen, met meer middengroepen. Recent onderzoek laat een lichte vooruitgang zien, maar het...
donderdag, 11 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De energietransitie en plannen voor biodiversiteitsherstel leiden in tal van gemeenten tot discussie en soms langlopende conflicten. Verduurzamingsplannen concurreren soms met andere maatschappelijke...
dinsdag, 9 maart, 2021 - 12:57     Bron: Ministerie SZW
Zo’n 54.000 werkgevers hebben voor de eerste drie maanden van 2021 een beroep gedaan op de Now. Met steun van deze subsidie kunnen naar schatting de salarissen van ruim een half miljoen werknemers...
dinsdag, 9 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een recent artikel op deze site wordt vastgesteld dat de aanstaande Tweede Kamer bepaald geen afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. De auteurs wijzen specifiek op geslacht,...
maandag, 8 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Toen hij in 2009 gevraagd werd om onderzoek te gaan doen naar een zelfbeheerde opvang, was zijn eerste gedachte: zelfbeheer door daklozen, dat wordt toch een grote rotzooi? Max Huber promoveert op 10...
zaterdag, 6 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gevolgen van corona raken ons allemaal. Tegelijk laat de samenleving veerkracht zien. Het vertrouwen en het welbevinden is ondanks de maatregelen en de effecten daarvan op ons leven nog altijd...
vrijdag, 5 maart, 2021 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Meer maatwerk, uitvoerbare wet- en regelgeving en betere samenwerking tussen (Rijks)overheid, uitvoeringsinstanties en de politiek. De overheid gaat de komende jaren werk maken van betere...
vrijdag, 5 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sekswerkers zijn slachtoffers van discriminatie. In plaats van gelijke behandeling en gelijke rechten hebben ze te maken met onmogelijke regelgeving, repressie en criminalisering. De...
dinsdag, 2 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is financiële afhankelijkheid een risicofactor voor partnergeweld tegen vrouwen? En omgekeerd, beschermt financiële onafhankelijkheid dan tegen partnergeweld? Deze vragen blijken niet eenduidig te...
maandag, 1 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De politieke entree van moslima Kauthar Bouchallikht bij GroenLinks verliep, zacht uitgezegd, niet zonder slag of stoot. Hoe komt het toch dat er zo’n heisa gemaakt wordt als vrouwen met een...
maandag, 1 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op deze site keert de vraag of het sociaal werk moet politiseren regelmatig terug. Politiseren gaat over allerlei praktijken waarbij sociaal werkers als democratische professionals (Spierts, 2017)...
vrijdag, 26 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lessen, geleerd uit internationaal onderzoek, tonen aan dat een goede en betaalbare ouderenzorg niet overal op dezelfde manier tot stand kan komen, maar altijd maatschappelijk draagvlak vereist. En...
dinsdag, 23 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De aanstaande Tweede Kamer zal waarschijnlijk voor een derde uit vrouwen bestaan. Het aantal leden met een migratieachtergrond neemt in vergelijking met nu toe. Maar de volksvertegenwoordigers met...
maandag, 22 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer tijdelijke huurcontracten, alsmaar stijgende huren, groeiend achterstallig onderhoud en een slechtere rechtspositie, maken huurders kwetsbaar. Deze precarisatie van huren tast hun...
woensdag, 17 februari, 2021 - 15:29     Bron: Ministerie SZW
Normaal gesproken moet het College van B...
woensdag, 17 februari, 2021 - 09:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals in het sociale domein vinden dat hun werk bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Maar het valt nog niet mee om de toegevoegde waarde economisch in beeld te brengen. Dit jaar is...
dinsdag, 16 februari, 2021 - 14:11     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het afschieten door de rechter van de avondklok kan ook opgevat worden als een belangrijk signaal, betoogt Jean- Pierre Wilken. Een keerpunt om eens goed na te denken over de consequenties voor ons...
dinsdag, 16 februari, 2021 - 09:44     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De pandemie heeft grote gevolgen voor het fysieke en mentale welbevinden van Nederlanders. Vooral jongeren hebben last van angst en stressgevoelens. Dit blijkt uit drie internetenquêtes uitgevoerd in...
dinsdag, 16 februari, 2021 - 09:31     Bron: Ministerie SZW
De coronacrisis raakt een groot aantal mensen in hun portemonnee, zoals jongeren en flexwerkers die hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt. Of ondernemers en zzp’ers die inkomsten missen en noodgedwongen...
maandag, 15 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De transitie van school naar werk is een belangrijke periode in de carrière. Vaak wordt gedacht dat jongeren met een beroepsspecifieke opleiding een voordeel hebben bij het betreden van de...
vrijdag, 12 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Investeringen in kwetsbare perifere regio’s zijn noodzakelijk om gezinnen en personen uit situaties van vernederende afhankelijkheid en financiële malaise te halen. De verkiezingsprogramma’s hebben...
donderdag, 11 februari, 2021 - 11:30     Bron: Ministerie SZW
Op 5 februari 2021 is de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 5244). Via deze beleidsregel maakt de minister van SZW bekend op welke wijze hij, met betrekking...
donderdag, 11 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Diepgaande gesprekken met hoger opgeleide ouders leggen twee zeer verschillende redenen voor vaccinatiescepsis bloot. Waar sommigen hun intuïtie en de natuur omarmen, staat voor anderen kritische...
dinsdag, 9 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Premier Rutte moet er niet veel van hebben, maar sociologie kan hem helpen begrijpen waar zijn coronabeleid toe leidt, menen Jan Willem Duyvendak, Pearl Dykstra, Godfried Engbersen en Mark van...
maandag, 8 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Glazenwassers die kindermishandeling ‘opsporen’ en ouders die mishandeling wordt verweten als hun kind niet ontbijt of spijbelt. Media spreken van een ‘meldcultuur’. Mariëlle Dekker weerspreekt dit...
vrijdag, 5 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We denken al gauw dat iemand die zich Marokkaan of Turk noemt, niet geïntegreerd is. Tijdens haar promotieonderzoek ontdekte Pomme van de Weerd dat dit gecompliceerder ligt. Zo gebruiken leerlingen...
donderdag, 4 februari, 2021 - 08:20     Bron: Ministerie SZW
De situatie rondom het coronavirus is zeer zorgelijk. Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een van de belangrijkste maatregelen. Uit onderzoeken blijkt dat verreweg de meeste mensen die...
donderdag, 4 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Private beleggers die investeren in sociale vraagstukken – social impact bonds – rukken op in Nederland. Maar dat gebeurt in grote stilte. De contracten blijven geheim, gemeenteraden praten er niet...
dinsdag, 2 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Dit is crimineel gedrag en dan gaan we niet zoeken naar diepe sociologische betekenissen of oorzaken’, aldus premier Rutte. Het geweld behoeft geen uitleg, zo meende de premier. Het moet slechts...
maandag, 1 februari, 2021 - 14:12     Bron: Ministerie SZW
Sectoren kunnen per 1 februari gebruik maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Met deze subsidieregeling, die voortkomt uit het Pensioenakkoord, ondersteunt...
maandag, 1 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs meldde de Volkskrant op gezag van het Nibud dat meer dan een miljoen mensen problematische schulden hebben. En de verwachting is dat dit aantal stijgt door de pandemie. Hoog tijd om meer...
zondag, 31 januari, 2021 - 17:42     Bron: Ministerie SZW
Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Dat heeft het kabinet vandaag besloten.
dinsdag, 26 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dan toch nog een avondklok. Daarmee lijkt er weinig over van de ‘intelligente’ crisisaanpak, die vertrouwede op het gezond verstand van burgers die in crisistijd hun eigen verantwoordelijkheid zouden...
maandag, 25 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De analyse van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van een steeds gevarieerdere migratie is ook relevant voor Vlaanderen, vindt de Vlaamse socioloog Dirk Geldof. De telkens grotere...
vrijdag, 22 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet wil bewustwordingscursussen voor de ambtenaren van de belastingdienst, zodat ze zich bewust worden van hun eigen vooroordelen. Dat moet het institutioneel racisme binnen de...
donderdag, 21 januari, 2021 - 17:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor...
donderdag, 21 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Trap het gaspedaal in,’ laten Radboud Engbersen en Monique Kremer weten op dit platform. Hans Boutellier kan zich volledig vinden in hun hartenkreet, maar vult er graag een en ander op aan. De...
woensdag, 20 januari, 2021 - 11:04     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een 1e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). 
woensdag, 20 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volkshuisvesting en wijkenbeleid zijn weer alive and kicking, zie het volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro dat het kabinet recent inrichtte om armere wijken op te knappen en energiezuinig te...
dinsdag, 19 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse verloskundige zorg dreigt in de verdrukking te komen wanneer integrale bekostiging van de verloskunde wordt ingevoerd. Als het zover komt, krijgen ziekenhuizen het recht om contracten...
maandag, 18 januari, 2021 - 17:34     Bron: Ministerie SZW
Vandaag is demissionair staatssecretaris Van ‘t Wout op bezoek geweest bij het Werkplein Hart van West-Brabant, digitaal weliswaar. Daar sprak hij met ondernemers over de uitdagingen waarmee zij...
maandag, 18 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek veroorzaken niet alleen leed bij anderen, maar gaan zelf ook gebukt onder hun eigen gedrag. Een beroep op de ggz is meestal tevergeefs. Bijzonder...
zondag, 17 januari, 2021 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De basisscholen en de kinderopvanglocaties blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en...
vrijdag, 15 januari, 2021 - 16:05     Bron: Ministerie SZW
Het rapport ‘Ongekend onrecht’ toont een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse overheid. Door een samenspel van harde regelgeving, vooringenomen handelen en vooral door geen gehoor...
donderdag, 14 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De impact van de coronacrisis op de samenleving wordt steeds duidelijker en komt het hardst aan in wijken die kampen met eenzaamheid, slechte woonsituatie en gezondheid, armoede of onvoldoende...
woensdag, 13 januari, 2021 - 16:36     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2021 dient het College van B...
woensdag, 13 januari, 2021 - 14:25     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekend gemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het...