Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 8 maart, 2018 - 15:54     Bron: Ministerie SZW
Het pensioenstelsel functioneert op de meeste onderdelen beter dan voorheen dankzij de Wet aanpassing financieel toetsingskader uit 2015. Vanaf 2015 zijn er bijvoorbeeld nauwelijks kortingen geweest...
donderdag, 8 maart, 2018 - 11:01     Bron: Ministerie SZW
Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister...
donderdag, 8 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Het is de dag waarop we de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld vieren en bevorderen. Een moment om onszelf te herinneren aan alleenstaande...
woensdag, 7 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is ondernemerschap de snelste weg naar integratie voor statushouders? Gezien hun wankele economische positie wordt daar veel van verwacht. Maar de cijfers zijn niet rooskleurig. En een goed idee is...
dinsdag, 6 maart, 2018 - 17:08     Bron: SER
dinsdag, 6 maart, 2018 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Afgelopen donderdag gaf Marian Verkerk bij EenVandaag een reactie op het zogenoemde ‘zelfdodingspoeder’ van de Coöperatie Laatste Wil. Dat was niet gemakkelijk. De redactie wilde het graag kort...
maandag, 5 maart, 2018 - 20:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige politici, bestuurders en ambtenaren spreken over de boze burger alsof het een bijzondere soort betreft. Maar de verontwaardiging van burgers laat ook zien waar zij belang aan hechten en waar...
maandag, 5 maart, 2018 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de werkgelegenheid in de aardbevingsregio in Groningen. In Uithuizen ondertekende de minister vanmiddag...
maandag, 5 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zorg is hard op weg onbetaalbaar te worden. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Maar hoe kan de minister maatschappelijk aanvaardbare keuzes maken? Het lijkt onvermijdelijk dat we in...
vrijdag, 2 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overblijf is een van de ongemakkelijkste hoekjes van het schoolse leven, en krijgt onmiskenbaar de prijs voor het meest verzwegen onderwerp van school. Ook De Luizenmoeder weet er nog geen raad...
donderdag, 1 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we blijven doorsukkelen zoals we dat nu doen, blijft de participatiesamenleving een politieke wensdroom die op de lange termijn vooral een investering zal blijken in de frustratie van...
woensdag, 28 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er klinkt een steeds luidere roep om niet vanuit solidariteit maar vanuit empathie voor elkaar te zorgen. Een kwalijke ontwikkeling, vindt de Vlaamse filosoof Ignaas Devisch. Want hoe meer we op...
dinsdag, 27 februari, 2018 - 18:22     Bron: SER
dinsdag, 27 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Jeugdwet (sinds januari 2015) en de decentralisatie van de jeugdzorg moeten ervoor zorgen dat jeugdigen en hun ouders zorg op maat krijgen. Uit de Eerste evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat de...
maandag, 26 februari, 2018 - 16:35     Bron: SER
maandag, 26 februari, 2018 - 10:23     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens voor paren gepubliceerd.
maandag, 26 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid maakt een fundamentele denkfout als ze benadrukt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen loont, zeggen critici. Bestuurskundige Pushpika Vishwanathan vond wel degelijk een relatie....
zondag, 25 februari, 2018 - 12:42     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
zondag, 25 februari, 2018 - 12:42     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
vrijdag, 23 februari, 2018 - 16:44     Bron: SER
vrijdag, 23 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het poldermodel, ooit beschouwd als de motor van welvaartsgroei, heeft een slechte naam gekregen. Maar nu marktdominantie oprukt, zou onze traditie van overleg en samenwerking een inspiratiebron voor...
donderdag, 22 februari, 2018 - 18:22     Bron: SER
donderdag, 22 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Drie jaar lang stimuleerden het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG lokale proeven met participatief bestuur. Onlangs riep het projectteam gemeenten op hun democratie nu echt flink te gaan ‘...
woensdag, 21 februari, 2018 - 11:34     Bron: Ministerie SZW
Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en...
woensdag, 21 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Grondgedachte bij de decentralisaties in het sociaal domein is dat nabijheid loont. Hoe dichter de maatschappelijke dienstverlening bij burgers wordt georganiseerd, hoe beter. Dit heeft een vertaling...
dinsdag, 20 februari, 2018 - 10:37     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof (of: partnerverlof) en het aanvullend geboorteverlof...
dinsdag, 20 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jonge niet-westerse immigranten staan voortdurend in de schijnwerpers. Hun ouders en grootouders krijgen die aandacht niet. Terwijl het met hen helemaal niet zo goed gaat, betoogt Jolien Klok....
maandag, 19 februari, 2018 - 16:04     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2017 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier voor 1 maart 2018 door het ministerie moet zijn ontvangen in de...
maandag, 19 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De duizenden stichtingen en verenigingen in ons land worden vrijwel allemaal bestuurd door gedreven en gepassioneerde vrijwilligers. Bestuurders die door de samenleving overvraagd dreigen te worden....
zaterdag, 17 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er zijn wetenschappers die opperen dat er een aantoonbaar verband is tussen IQ en ‘ras’. Zij vinden steeds vaker hun weg naar universiteiten en wetenschappelijke tijdschriften. Gwen van Eijk wijst op...
vrijdag, 16 februari, 2018 - 17:06     Bron: SER
vrijdag, 16 februari, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt...
vrijdag, 16 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlanders leven in gescheiden werelden. Dat is een adagium van deze tijd, maar dat wil niet zeggen dat ze elkaar nooit tegenkomen. School is een van de ontmoetingsplaatsen, en vaak gaat het om...
donderdag, 15 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid verwacht dat we met digitale hulpmiddelen de regie gaan nemen over onze eigen gezondheid. De potentie is groot, zo stelt onderzoekster Maartje Niezen van het Rathenau Instituut. Maar er...
woensdag, 14 februari, 2018 - 17:58     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
woensdag, 14 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vraag naar wat werkt in het sociaal domein is nog steeds het thema van veel congressen en onderzoeksprogramma’s. Soms als algemene vraag, soms met de toevoeging ‘voor wie in welke omstandigheden...
dinsdag, 13 februari, 2018 - 14:10     Bron: SER
De Sociaal-Economische Raad adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partnerverlof...
dinsdag, 13 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid wil dat we zoveel mogelijk ons eigen netwerk inschakelen als we hulp nodig hebben. Daar denken mensen genuanceerder over, ontdekte het Sociaal en Cultureel Planbureau: de meerderheid...
maandag, 12 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Waar kom je vandaan?’ Wie deze vraag te horen krijgt, wordt gezien en bestempeld als ‘anders’, afwijkend van een bepaalde norm, als buitenstaander. Lotte Thissen deed etnografisch onderzoek in...
zaterdag, 10 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dinsdag 13 februari is in de Tweede Kamer een hoorzitting over de intrekkingswet waarmee het kabinet Rutte-III het nationaal referendum wil afschaffen. Frank Hendriks heeft zijn bedenkingen bij deze...
vrijdag, 9 februari, 2018 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes...
vrijdag, 9 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Afkeurende hulpverleners die het beter weten maken weinig indruk op jonge meisjes in de prostitutie. ‘Ik wil het toch echt’, zegt het meisje. Een idee is om jonge meisjes te wijzen op de paradoxen...
donderdag, 8 februari, 2018 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf vandaag terecht bij het nieuwe Platform JEP (Platform Jeugd preventie...
donderdag, 8 februari, 2018 - 10:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een nieuwrechtse coalitie probeert sinds de jaren negentig de Nederlandse politiek op fundamentele wijze te veranderen. Niet enkel, zoals vaak wordt beweerd, vanuit de onderbuik, meent Merijn...
woensdag, 7 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In 2003 werd ’t Groene Sticht opgericht. Dit experimentele Utrechtse woon-werkproject combineert kwetsbare mensen (ex-daklozen en mensen met ggz-verleden, met een verslavingsachtergrond en met een...
dinsdag, 6 februari, 2018 - 15:58     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AmbachtsAcademie geopend. De AmbachtsAcademie gaat tweehonderd werkloze vijftigplussers omscholen tot ambachtsman – of vrouw, zoals...
dinsdag, 6 februari, 2018 - 09:53     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Studenten gebruiken op grote schaal ADHD-medicatie om beter te kunnen studeren. De roep om betere voorlichting miskent volgens verslavingsonderzoeker Jeroen Boekhoven het onderliggende probleem: de...
maandag, 5 februari, 2018 - 15:22     Bron: Ministerie SZW
Wie een arbeidsbeperking heeft, moet zich beschermd weten. Om te gaan werken als het beter gaat, om meer te gaan werken als het nog beter gaat, wetend dat hij/zij soepel terug kan vallen op een...
maandag, 5 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het vertrouwen in de financiële sector is door de crisis ernstig aangetast. Meer dan een kwart van de Nederlanders heeft nauwelijks vertrouwen in de Nederlandse banken. Een oplossing zou kunnen komen...
zondag, 4 februari, 2018 - 22:30     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringt de wachttijden rond de inburgeringsexamens terug. Die wachttijden zijn sterk opgelopen door een tekort aan examinatoren. De minister...