Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 3 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gelderse wetenschappers en professionals pleitten op deze website onlangs voor meer en betere preventie in de volksgezondheidszorg. Naast bijval kregen ze ook kritiek op hun pleidooi. Waarom keken de...
vrijdag, 31 maart, 2023 - 16:45     Bron: Ministerie SZW
Om kinderen al op jonge leeftijd in meerdere talen vaardig te maken wil het kabinet meertalige dagopvang mogelijk maken. Via het – vandaag aan de Raad van State voorgelegde –  wetsvoorstel mogen...
donderdag, 30 maart, 2023 - 12:24     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet kent voor de komende vier jaar in totaal 15,8 miljoen euro subsidie toe aan Stichting Voedselvangnet voor de inkoop van voedingsmiddelen en andere zaken zoals kleding, schoolspullen en...
donderdag, 30 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als sociaal werk een mensenrechtenberoep is of als mensenrechten de backbone of het moreel kompas zijn van het sociaal werk, dan behoeft dit een stevigere fundering vanuit de beroepsvereniging en...
woensdag, 29 maart, 2023 - 10:34     Bron: Ministerie SZW
Er zijn veel verschillende regelingen, vanuit verschillende overheidsinstanties, die bedoeld zijn om te zorgen dat mensen goed kunnen rondkomen en een zeker bestaan kunnen opbouwen. Dit is door de...
dinsdag, 28 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bestuurswetenschapper Sharon Stellaard deed gedegen promotieonderzoek naar veertig jaar jeugdzorg. Maar hoe laten we het kortetermijndenken in de jeugdzorg voortaan achter ons? Niet Stellaard, maar...
maandag, 27 maart, 2023 - 09:44     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoeken wijzen uit dat veel journalisten te maken hebben met geweld. Maar de ‘anatomie’ van incidenten van geweld blijkt meer van elkaar te verschillen dan oppervlakkige analyses en politieke...
woensdag, 22 maart, 2023 - 19:32     Bron: Ministerie SZW
De actualiteiten laten keer op keer zien dat een grondige aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heel hard nodig is. Daarom komen vandaag 250 vertegenwoordigers van...
dinsdag, 21 maart, 2023 - 09:53     Bron: Ministerie SZW
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt 17,5 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) om de kansen te vergroten van mensen om volwaardig mee te doen...
dinsdag, 21 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In hun boek ‘Psychose begrijpen in 33 vragen’ rekenen de professoren Stijn Vanheule en Jim van Os af met veel misverstanden. Ze leggen uit hoe je kan praten met iemand die psychotisch is...
maandag, 20 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Depressie en depressieve klachten komen veel voor onder jongeren. Toch worden ze vaak niet herkend. Jongeren krijgen daardoor geen of pas laat hulp. Docent-onderzoeker Marieke Boone pleit voor een...
vrijdag, 17 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid stelt dat rechtvaardigheid een zelfstandig onderdeel moet zijn van klimaatbeleid. Goed nieuws, maar tegelijkertijd teleurstellend, vindt lector...
dinsdag, 14 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een lang en gezond leven hangt voor een groot deel samen met je sociaaleconomische status. We moeten er volgens CARE-onderzoeker Ilse Dijkstra echter voor waken om het gezondheidsbeleid te richten op...
maandag, 13 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regering presenteert dit voorjaar drie wetsvoorstellen om het zzp-schap eindelijk goed te definiëren. Maar lost die herdefinitie ook de arbeidstekorten in zorg en onderwijs op? Nee, daarvoor moet...
vrijdag, 10 maart, 2023 - 15:27     Bron: Ministerie SZW
Simon Sibma blijft ook de komende twee jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Schouten van...
vrijdag, 10 maart, 2023 - 08:22     Bron: Ministerie SZW
Werken helpt nieuwkomers om sneller te integreren. Het draagt bij aan het leren van de taal, het opbouwen van een netwerk en het geeft meer zelfvertrouwen. Het kabinet wil daarom dat statushouders,...
vrijdag, 10 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bewoners denken graag mee over het creëren van een leefbare woonomgeving, werd geconcludeerd tijdens een online bijeenkomst van Platform31. Maar ze doen alleen mee als ze weten dat ze straks ook een...
donderdag, 9 maart, 2023 - 09:20     Bron: Ministerie SZW
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vanochtend de ramingen voor 2024 gepubliceerd over onder meer de koopkrachtontwikkeling en armoede, in het zogeheten Centraal Economisch Plan. 
woensdag, 8 maart, 2023 - 11:03     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor het dichten van de kloof tussen systeem- en leefwereld is het inzetten van ervaringsdeskundigen onvoldoende. Volgens Tim ’S Jongers, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, moeten we in onze...
dinsdag, 7 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren worden steeds later volwassen – uit eigen keuze of noodgedwongen. Ondersteunende ouders zijn daarbij van wezenlijk belang, laat onderzoeker Lonneke van den Berg zien. Helaas hebben niet alle...
maandag, 6 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met ruim 1 miljard aan ‘schaamtegeld’ van het Rijk investeert het Nationaal Programma Groningen in de vernieuwing en revitalisering van de provincie. Een deel van het geld gaat naar Roemte, een...
vrijdag, 3 maart, 2023 - 11:36     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De toenemende zichtbaarheid van genderdiversiteit leidt soms tot negatieve reacties. De argumenten die daarbij gebruikt worden, houden echter bij toetsing geen stand. Waar wel bewijs voor is: de...
woensdag, 1 maart, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Tijdens de behandeling van psychische aandoeningen al aan het werk? Via de IPS-methode (Individuele Plaatsing en Steun) kan dit. Het kabinet en gemeenten samen maken dat mogelijk door er in 2023 ruim...
woensdag, 1 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk vertrekt vanuit mensenrechten, schrijft Redouan El Khayari. De docent-onderzoeker en Sociaal Werker van het Jaar 2022 zag hoe die onder druk zijn komen te staan. ‘Om onze positie als...
dinsdag, 28 februari, 2023 - 10:09     Bron: Ministerie SZW
Op 1 maart start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9:00 uur t/m 30 maart 17:00 uur.
dinsdag, 28 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
De strafbaarstelling van mensenhandel wordt uitgebreid en eenvoudiger. Hierdoor kunnen daders beter worden opgespoord en vervolgd. Slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting worden zo beter...
dinsdag, 28 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De integratie van asielmigranten verloopt stroef. Een van de manieren om hun deelname aan economie en samenleving te vergroten, is ondernemerschap. VU-onderzoeker Joris Amin vindt dat we...
maandag, 27 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De bezetting van een varkensstal in 2019 en de ‘grootste boerendemonstratie ooit’, aangekondigd voor 11 maart 2023, zijn nauw verbonden. Beide symboliseren de toenemende polarisatie tussen stad en...
donderdag, 23 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om het beleid rond preventie en gezondheidsbevordering eindelijk echt van de grond te krijgen, moeten we op impact sturen. Ook is er behoefte aan een volksgezondheidsexpert nieuwe stijl, aldus acht...
woensdag, 22 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vroege selectie in het Nederlandse onderwijs leidt tot ongewenste ongelijkheid. Een idee om het vmbo en de havo te versterken voor meer gelijkheid oogst bijval van socioloog Rineke van Daalen. Een...
woensdag, 22 februari, 2023 - 06:00     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten krijgen 15 miljoen euro om Oekraïense vluchtelingen op een laagdrempelige manier lessen Nederlands aan te bieden. Nederlands spreken maakt het makkelijker om een baan te vinden, helpt in...
dinsdag, 21 februari, 2023 - 14:03     Bron: Ministerie SZW
Wie te weinig AOW-premie betaalt wordt later niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Afschaffen Schuldig Nalatig’ dat minister Carola Schouten voor...
dinsdag, 21 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Met het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 past minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 aan. Op die...
maandag, 20 februari, 2023 - 17:19     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vandaag start de internetconsultatie voor de verruiming van de subsidie duurzame inzetbaarheid. Deze regeling heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen te laten halen...
maandag, 20 februari, 2023 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorgbestuurders, hoogleraren en prominenten roepen in een open brief het kabinet op er alles aan te doen dat mensen ziek worden door armoede. Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op...
maandag, 20 februari, 2023 - 11:07     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties krijgen meer ruimte om aan het vaste gezichtencriterium te voldoen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarvoor het Besluit kwaliteit kinderopvang...
maandag, 20 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De neoliberale wetgeving van de afgelopen decennia bevoordeelt vooral sterke, onafhankelijke burgers, ten koste van de kwetsbaren. Dat concludeert hoogleraar Marijke Malsch bij nadere beschouwing van...
zaterdag, 18 februari, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geven maandag 20 februari in Groningen samen met EU-commissaris Elisa Ferreira (...
vrijdag, 17 februari, 2023 - 17:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de zorg moet veel meer ruimte komen voor buurtinitiatieven. Hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy nam het initiatief tot een manifest waarin de bewindslieden Conny Helder, Karien van Gennip...
vrijdag, 17 februari, 2023 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het sociaal minimum op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De...
vrijdag, 17 februari, 2023 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Dubbele kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders...
donderdag, 16 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Polarisatie baart burgers veel zorgen, maar raakt niet iedereen in gelijke mate, constateren SCP-onderzoekers Daan Beekers en Emily Miltenburg. Dit roept de vraag op voor wie en wanneer...
woensdag, 15 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk dat achter de voordeur komt – het klinkt doortastend, maar is niet zonder risico’s. Socioloog Thomas Kampen laat de voordelen en valkuilen zien van een aanpak die ook historisch niet...
dinsdag, 14 februari, 2023 - 16:13     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vandaag start de internetconsultatie voor het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid. Deze wet heeft tot doel om bij de handhaving rondom uitkeringen en andere sociale regelingen een...
maandag, 13 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering (BvdU) over 2022 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2023 door het ministerie moet zijn ontvangen....
maandag, 13 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Staatssecretaris Van Huffelen (Digitale Zaken) wil ambtenaren verplichten een ‘mensenrechten-impact-assessment’ uit te voeren bij nieuwe én bestaande algoritmes. Een goede ontwikkeling, vinden...
donderdag, 9 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De klimaatcrisis zet mensenrechten onder druk. Sociaal werk heeft de taak niet alleen kwetsbare groepen te beschermen, maar ook de kwetsbare natuur. Dat vraagt een paradigmawisseling in het sociaal...
woensdag, 8 februari, 2023 - 16:27     Bron: Ministerie SZW
Als gevolg van de historisch hoge inflatie in 2022 lopen de kosten voor kinderopvangorganisaties op. Dit komt met name door hogere loonkosten (mede vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt) en...
dinsdag, 7 februari, 2023 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun...
dinsdag, 7 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouders hebben invloed op het opleidingsniveau van hun kinderen, maar ook grootouders spelen een rol. Tijd voor een driegeneratieperspectief op (ongelijke) onderwijskansen, laat hoogleraar Maarten...