Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 23 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De incassowereld ontwikkelt zich langzaam maar zeker in een meer sociale richting. Weg van de keiharde aanpak, hoewel ook de term social greenwashing soms valt. Catelijne Akkermans en Marc Räkers...
donderdag, 19 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De meeste mensen met een basisbaan bouwen geen pensioen op. Onderzoekers van de Tilburg University – Ton Wilthagen, Zeger Kluit en Michael Visser – vragen zich hardop af of dit erg is....
woensdag, 18 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoekers van de Radboud Universiteit onderzochten hoe mensen elkaar beïnvloeden in online sportnetwerken. Ze delen hun constateringen en geven aanknopingspunten voor het maken van beleid gericht...
maandag, 16 januari, 2023 - 07:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hanneke Felten van Movisie en Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) beschrijft drie tactieken om racisme onder het tapijt te vegen. Ze reageert hiermee op het artikel van Hans Siebers over...
maandag, 16 januari, 2023 - 07:10     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na de verschijning van hun onderzoek naar racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvingen de onderzoekers veel reacties. Waaronder enkele kritieken, zoals die van Hans Siebers. De...
vrijdag, 13 januari, 2023 - 17:14     Bron: Ministerie SZW
Vrijdag 13 januari 2023 heeft voorzitter Jolande Sap namens het Maatschappelijk Impact Team (MIT) het werkprogramma aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Karien van...
vrijdag, 13 januari, 2023 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Samen met de samenleving en vele verschillende organisaties wil het kabinet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken. Onder meer met wet- en regelgeving, publiekscampagnes,...
vrijdag, 13 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De veerkracht van kinderen hangt niet alleen af van hun ouders, maar ook van de samenleving als geheel. Onderzoekers en docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam pleiten voor een breder...
donderdag, 12 januari, 2023 - 14:18     Bron: Ministerie SZW
De Stand van de uitvoering 2022 is door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. 
donderdag, 12 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Begin deze eeuw kwam het new public management (NPM) in zwang in het sociaal domein, als methode om goedkoper en efficiënter te werken. Bedrijfskundige en historicus Marjolein Quené concludeert dat...
woensdag, 11 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Barneveld werkt nauw samen met de lokale welzijnsorganisatie Welzijn Barneveld. Aan aanbesteden doet de gemeente niet bij het welzijnswerk, zegt wethouder Hans van Daalen. Want dat leidt alleen maar...
dinsdag, 10 januari, 2023 - 13:13     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken. Op het wetsontwerp dat dit regelt, kunnen mensen tot en met 31 januari 2023 reageren via een internetconsultatie. De beoogde...
dinsdag, 10 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het boek The Return of the Native onderzoekt de terugkeer van nativisme. Auteurs Jan Willem Duyvendak en Josip Kesic schrijven over het veelgemaakte onderscheid tussen ‘echte’ en ‘onechte’...
maandag, 9 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren staan voor grote maatschappelijke problemen. Of ze zich staande houden of oplossingen kunnen aandragen, is afhankelijk van hun veerkracht. En dat hangt weer ervan af of overheid en...
donderdag, 5 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat al langer duidelijk was, werd in de coronacrisis nog zichtbaarder: sociaal werk kan en moet digitaler. In de praktijk zijn sociaal professionals nog te weinig toegerust voor ‘digisociaal werk’....
maandag, 2 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Buurt- en dorpshuizen in Brabant kunnen voor ondersteuning en modernisering terecht bij ’t Heft. In Oss komen nieuwe inzichten tot leven. ‘We zetten de deuren van het dorpshuis open zonder dat er per...
vrijdag, 30 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het vertrouwen van Nederlanders in de overheid en politiek is op een historisch dieptepunt beland. Om dat vertrouwen te verhogen, moet het openbaar bestuur door het oog van de burger leren kijken,...
donderdag, 29 december, 2022 - 10:42     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Het kan zijn dat burgers met schulden het extra inkomen niet in hun portemonnee krijgen, omdat het deel dat zij er extra bij krijgen -door...
woensdag, 28 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hbo-opleidingen hrm besteden steeds meer aandacht aan inclusie en antidiscriminatie. Het thema wordt zelfs een expliciet onderdeel van het profiel van hrm-medewerkers, schrijft Hanneke Felten van...
dinsdag, 27 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het debat over het delen van persoonsgegevens gaat al te vaak over privacy, menen Daniel Kapitan en Egge van der Poel. Volgens de twee docenten/adviseurs moeten we het meer hebben over de...
maandag, 26 december, 2022 - 11:33     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 12 december 2022 is Bart van Heerikhuizen overleden. Hij was een gedreven socioloog die met zijn inspirerende hoorcolleges generaties studenten enthousiast heeft gemaakt voor het vak. Toen hij...
zaterdag, 24 december, 2022 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat mensen duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Om daaraan bij te dragen is in het coalitieakkoord opgenomen dat permanente scholing (scholing voor bij- of omscholing) via...
vrijdag, 23 december, 2022 - 16:40     Bron: Ministerie SZW
Het is van belang de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk te laten verlopen. Onderdeel daarvan is het gesprek tussen de werknemer en de werkgever. 
vrijdag, 23 december, 2022 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders...
vrijdag, 23 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland maakt zich op voor kerst. Lees hier twee kerstverhalen van jongeren die ver afstonden van warmte en gezelligheid, maar net als veel mensen hoopten op een kerstwonder. Ervaar de kracht en...
donderdag, 22 december, 2022 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Minister van Gennip voegt een meldplicht voor discriminerende verzoeken door opdrachtgevers aan uitzendbureaus toe aan het wetsvoorstel gelijke kansen op werving en selectie. Daar stemde de...
donderdag, 22 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met financiële problemen kunnen voor hulp terecht bij beroepskrachten van de formele schuldhulpverlening en bij vrijwilligers. Jansje van Middendorp onderzocht voor haar proefschrift wanneer...
woensdag, 21 december, 2022 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
In 2023 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.
woensdag, 21 december, 2022 - 10:15     Bron: Ministerie SZW
De nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) is sinds dit jaar gestart. De nieuwe wet moet het inburgeringsproces voor inburgeraars verbeteren en hen helpen sneller mee te doen aan onze samenleving. De...
woensdag, 21 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er mankeert van alles aan methoden en begrippen in rapporten over institutioneel racisme, vindt universitair hoofddocent Hans Siebers. Dat leidt tot verkeerde aanbevelingen. De term ‘institutioneel...
dinsdag, 20 december, 2022 - 15:14     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verhoogt de vergoeding voor de kinderopvangkosten opnieuw. Hierdoor zullen de maximum uurprijzen voor 2023 in totaal met 1,74% extra stijgen voor alle vormen van kinderopvang. De maximum...
dinsdag, 20 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vliegen is not done geworden. Wetenschappers Félice van Nunspeet en Naomi van Steenbergen laten zien hoe we elkaar het beste kunnen aanspreken op ons vlieggedrag – in het belang van iedereen. Stel,...
maandag, 19 december, 2022 - 10:30     Bron: Ministerie SZW
Het college van B...
maandag, 19 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Verhalen van jongeren die niet passen in bestaande scripts van vallen, opstaan en succes worden niet serieus genomen. We luisteren niet eens naar hen. In de ‘Bibliotheek van tussenverhalen’ gebeurt...
vrijdag, 16 december, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Voor de zomer zijn hier langs drie lijnen maatregelen voor aangekondigd, inmiddels zijn deze...
vrijdag, 16 december, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Drs. M. (Marieke) van Wallenburg wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van...
dinsdag, 13 december, 2022 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is sprake van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo wordt geconcludeerd in een onderzoek op dit ministerie. Nu is de vraag: wat kan je eraan doen? Hanneke Felten van...
dinsdag, 13 december, 2022 - 09:33     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft besloten om de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten verder te verhogen. De maximum uurprijs stijgt volgend jaar met een extra 0.94% voor alle vormen van kinderopvang. Dat...
dinsdag, 13 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij de Nationale ombudsman komen klachten binnen over de overheid. Een selectie van bevreemdende situaties die bij burgers wantrouwen veroorzaken. Helaas is het een bekend verschijnsel: een overheid...
maandag, 12 december, 2022 - 16:44     Bron: Ministerie SZW
Arbeidsmigranten krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Dat komt omdat zij in praktijk tegen verschillende drempels aan lopen. Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
maandag, 12 december, 2022 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat racisme als een structureel probleem wordt ervaren bij het ministerie en bij ambassades. In een onderzoek...
maandag, 12 december, 2022 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te...
vrijdag, 9 december, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus. Het doel van de wet is dat...
vrijdag, 9 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Radboud Engbersen is een van de auteurs van het essay Het geheim van de lange relatie over continuïteit in het sociaal domein. In dit artikel gaat hij er verder op in. Drie experts reageren op het...
dinsdag, 6 december, 2022 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
De Nederlandse regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg krijgen tot en met 2027 in totaal € 623 miljoen extra Europese ondersteuning...
dinsdag, 6 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onbewuste mensbeelden van beleidsmakers kunnen heel verkeerd uitpakken voor burgers. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. SCP-onderzoekers Peteke Feijten en Winnie Gebhardt pleiten voor het expliciet...
maandag, 5 december, 2022 - 17:56     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2023 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
maandag, 5 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor jonge mensen met een licht verstandelijke beperking is geld extra belangrijk voor hun positie en hun eigenwaarde. In de hulpverlening is deze sociale betekenis van geld wel bekend, maar wordt er...
vrijdag, 2 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Honderd burgers uit heel Nederland startten twee jaar geleden een experiment van nieuwe praktijken om bestaanszekerheid te vergroten in Amsterdam. Wat beweegt hen? Actieonderzoeker Jaswina Elahi deed...
donderdag, 1 december, 2022 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Daarom presenteert staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) samen met ministers Schouten (Armoedebeleid) en De Jonge (...