Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 26 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Grensoverschrijdend gedrag, wordt alom geroepen, komt door de cultuur op de werkvloer. Die moet veranderen. Maar dat gebeurt niet. Erik Essen, onderzoeker aan de HvA, ziet dat het vooral bij de top...
woensdag, 25 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tijdens de Sociaalwerkconferentie 2022 in Antwerpen werd Publiek gaan gepresenteerd. Dit boek gaat over vele manieren van politisering van sociaal werk. De Vlaamse onderzoekers Joris De Corte, Koen...
dinsdag, 24 mei, 2022 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een oplossing gevonden voor de nieuwkomers die in januari ten onrechte een brief hadden ontvangen dat ze onder de Wet inburgering (Wi)...
dinsdag, 24 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijstandsgerechtigden, ook degenen met parttime werk, hadden tijdens de pandemie nog minder dan anders het idee grip te hebben op hun leven, werk en inkomen. HvA-onderzoekers Judith Elshout en Hafid...
maandag, 23 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veertien adviesraden voor regering en parlement roepen in een gezamenlijke essaybundel samenleving en politiek op om te zorgen voor een hoopvolle toekomst voor jongeren. De auteurs van de bijdrage...
vrijdag, 20 mei, 2022 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het tweede aanvraagtijdvak voor het STAP-budget genoot opnieuw grote belangstelling. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat een kleine 44.000 mensen met behulp van STAP kunnen beginnen aan een...
vrijdag, 20 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De hoogopgeleide, goed geïnformeerde en tijd bezittende mens probeert alles om uit puur eigenbelang urgente opgaven te torpederen. Volgens socioloog Frans Soeterbroek schetsen overheden dit foute...
donderdag, 19 mei, 2022 - 12:27     Bron: Ministerie SZW
Met ingang van 1 juni 2022 verandert een aantal zaken in de procedure van het beoordelen van aanvragen voor de SLIM-regeling: Samenwerkingsverbanden en grootbedrijf.
donderdag, 19 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tijdelijkheid, wisseling en discontinuïteit lijken het sociaal beleid te domineren. Terwijl er juist behoefte is aan vertrouwdheid, vaste contacten, rust en zekerheid. Het is volgens drie auteurs in...
woensdag, 18 mei, 2022 - 13:19     Bron: Ministerie SZW
Minister-president Rutte neemt dinsdag 24 en woensdag 25 mei 2022 in het Zwitserse Davos deel aan het World Economic Forum (WEF). Ook minister Kaag van Financiën, minister Ollongren van Defensie,...
woensdag, 18 mei, 2022 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
DUO hervat voor 1 juni 2022 het opleggen van de inburgeringsplicht aan nieuwkomers die onder de Wet inburgering (Wi)2013 vallen. Voor inburgeraars die onder de Wet inburgering (Wi)2021 moeten...
woensdag, 18 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De inkomensafhankelijke huurverhoging zou alsnog van tafel moeten. Evenals de reguliere huurverhoging, schrijft Jan Kok. De bestuurder van de Huurdersvereniging Amsterdam vindt de verhoging extreem...
dinsdag, 17 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het burgerschapsonderwijs is nog altijd niet op niveau. Anton Boonen en Mirjam van der Ven van Hogeschool Utrecht verwachten weinig van de nieuwe wet die de burgerschapsopdracht verduidelijkt. Zij...
vrijdag, 13 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De digitale leefwereld van jongeren brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor wijkprofessionals in het sociaal en veiligheidsdomein. Hoe krijg je als gebiedsgebonden professional bijvoorbeeld zicht...
donderdag, 12 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij onrechtvaardige, illegitieme selectiviteit in de strafrechtspleging spreken we van klassenjustitie. Maar wanneer is selectiviteit illegitiem? En komt klassenjustitie voor in Nederland? De auteurs...
dinsdag, 10 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nieuwe gemeentebesturen staan voor grote uitdagingen in het sociaal domein, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onlangs verschenen rapport. Zij moeten scherpe keuzes maken in wie...
maandag, 9 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geen mantelzorger is hetzelfde, maar ze hebben wel bijna allemaal behoefte aan steun om op de been te blijven. In de praktijk ontbreekt vaak adequate ondersteuning, omdat geen rekening wordt gehouden...
woensdag, 4 mei, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met regionale media die al jaren in de hoek zitten waar de klappen vallen, is het de vraag of burgers het lokale bestuur nog wel democratisch kunnen controleren. Hoe staat de lokale pers ervoor?...
vrijdag, 29 april, 2022 - 16:35     Bron: Ministerie SZW
Op 29 april 2022 is het nader voorlopige macrobudget bekend gemaakt. Het macrobudget wordt definitief vastgesteld in september.
vrijdag, 29 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het heersende beeld is dat huiselijk geweld vooral onder sociaaleconomisch zwakkeren voorkomt. Grensoverschrijdend gedrag manifesteert zich echter evenzeer onder ‘ons soort mensen’, de hoogopgeleiden...
donderdag, 28 april, 2022 - 16:35     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet maakt 175 miljoen euro extra vrij voor de uitvoering door gemeenten van de eenmalige energietoeslag van 800 euro. Voor de regeling, die is bedoeld om huishoudens met een minimuminkomen te...
donderdag, 28 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We leven in een tijd van ‘permanente morele paniek’. Die uit zich in energieke, irrationele en stigmatiserende reacties tegen mensen en groepen die worden gezien als symptomen van ongewenste...
woensdag, 27 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werkers hebben baat bij de grote verhalen uit het socialisme, liberalisme en christendemocratie. Aan pragmatisme hebben ze niet voldoende. Voor de praktijk van het sociaal werk is de...
maandag, 25 april, 2022 - 09:13     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Autoriteit Persoonsgegevens legde de Belastingdienst onlangs een boete op voor het gebruik van de ‘fraudesignaleringsvoorziening’, waarin jarenlang illegaal persoonsgegevens verwerkt werden....
vrijdag, 22 april, 2022 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als je wat voor elkaar wilt krijgen, dan heb je een goed verhaal nodig om draagvlak te creëren. Dit is essentieel bij beleid maken, hervormingen invoeren en bij handelen in tijden van crisis. Geen...
donderdag, 21 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe geven Nederlandse moslims invulling aan burgerschap? En wat zijn hierin de trends? Een eerste antwoord hierop kun je lezen in het verkennende onderzoek ‘Moslims en hun medemensen’ van...
woensdag, 20 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het crisisinterventieteam in Maastricht kan niet altijd voorkomen dat huurders uit hun huis worden gezet. Voor die huurders is er De Wachtkamer, een eenvoudige woonvoorziening waar ze een poosje...
woensdag, 13 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met onze oneindige zucht om de wereld te controleren, creëren we monsters, zoals een alles en iedereen wantrouwende overheid. Op een bijeenkomst van Radboud Reflects pleit de Duitse socioloog Hartmut...
maandag, 11 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Fries Sociaal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het verenigingsleven, dat onder druk staat. De onderzoekers komen met denkrichtingen om het verenigingsleven weer...
vrijdag, 8 april, 2022 - 16:13     Bron: Ministerie SZW
Met ingang van maandag 11 april gelden er aanpassingen in het protocol en testbeleid. Deze aanpassingen zijn door de branchepartijen in overleg met het ministerie van SZW vertaald in het protocol...
vrijdag, 8 april, 2022 - 16:06     Bron: Ministerie SZW
De eerste aanvraagmogelijkheid voor het STAP-budget genoot grote belangstelling. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat 36.000 mensen met behulp van STAP kunnen beginnen aan een opleiding.
vrijdag, 8 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Te simplistisch’, reageerde hoogleraar Leo Lucassen op het artikel van emeritus hoogleraar Harrie Verbon over de aanzuigende werking van open grenzen op migranten. Verbon dient hem op...
dinsdag, 5 april, 2022 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Onafhankelijke regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, is vandaag gestart. Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder...
maandag, 4 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Woningbouwcorporaties, particuliere verhuurders, de gemeentelijke uitkeringsinstantie en andere instellingen voor sociale dienstverlening werken in Amsterdam nauw samen om te voorkomen dat huurders...
vrijdag, 1 april, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
De corona-aanpak wordt voorspelbaarder door de inzet van vier scenario’s die de samenleving zoveel mogelijk open moeten houden. Dat vergt een gedeelde inspanning van burgers, overheid en...
vrijdag, 1 april, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft de langetermijnstrategie COVID-19 naar de Tweede Kamer gestuurd. Een open samenleving en voorbereid zijn op verschillende besmettingsscenario’s zijn hierin het uitgangspunt. De...
vrijdag, 1 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Cultuureducatie stimuleert groepsontwikkeling bij jongeren en is een onmisbaar tegenwicht tegen individualisering. Dat vindt Ronald Kox van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en...
donderdag, 31 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Leo Lucassen reageert op de beschouwing van Harrie Verbon van 30 maart 2022, waarin hij wordt aangesproken. Lucassen schrijft onder meer dat je, om te beginnen, het Vluchtelingenverdrag...
woensdag, 30 maart, 2022 - 14:06     Bron: Ministerie SZW
In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Vandaag is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp)...
woensdag, 30 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu met de Oekraïne-oorlog het aantal vluchtelingen naar de EU een piek vertoont, is de vraag weer actueel of de EU een streng en selectief migratiebeleid moet voeren. Cijfers en modelschattingen...
dinsdag, 29 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Rotterdam experimenteerde met loting voor burgers die zitting willen nemen in wijkcomités. Wat blijkt? Buurtbewoners maken serieus werk van hun rol als volksvertegenwoordiger. Wel vergt het extra...
maandag, 28 maart, 2022 - 17:13     Bron: Ministerie SZW
Studenten die vanwege een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen krijgen vanaf 1 april een minimumbedrag aan studietoeslag om dat gat te dichten. Dat maakt minister Schouten vandaag...
vrijdag, 25 maart, 2022 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Per 1 april 2022 worden negentien zittende kroonleden herbenoemd voor de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met deze herbenoemingen op voorstel van minister Van Gennip...
vrijdag, 25 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op het artikel van Jan Willem Bruins over de vraag of sociaal activisme een kerntaak is van de professie sociaal werk verschenen drie felle reacties op socialevraagstukken.nl. Niet alleen de toon,...
vrijdag, 25 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Amsterdam-Noord loopt een project met kapitaal van honderd particulieren. Vijf werkende minima krijgen onder meer maandelijks 1000 euro, bovenop hun minimuminkomen. Onderzoeker Jaswina Elahi...
donderdag, 24 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van dakloosheid, qua kwaliteit van de opvang en begeleiding. Tegelijkertijd is er nog steeds te weinig aandacht voor de structurele oorzaken...
woensdag, 23 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Econoom Marcel Canoy houdt een ongemakkelijk gevoel over aan het lezen van de beschouwing over betaling van mantelzorgers. En hij doet een oproep aan gemeenten. Peters et al. analyseren de boeiende...
maandag, 21 maart, 2022 - 18:07     Bron: Ministerie SZW
DUO hervat 25 maart het vaststellen van de inburgeringsplicht van nieuwkomers onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021). De informatiesystemen zijn dan aangepast. Dit schrijft minister Karien van Gennip...
maandag, 21 maart, 2022 - 11:15     Bron: Ministerie SZW
Meer dan twee jaar lang gold het advies thuis te werken om zo de verspreiding van corona tegen te gaan. Gelukkig kunnen we de thuiswerkadviezen om het coronavirus te bestrijden achter ons laten en...
maandag, 21 maart, 2022 - 08:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Migranten worden gediscrimineerd bij het vinden van een baan en vrouwen bij het inschalen van hun loon. Maar wie worden volgens Nederlanders het vaakst gediscrimineerd? En wat geven deze groepen zelf...