Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 19 juni, 2020 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis maakt duidelijk dat er enkele nieuwe spanningsvelden zijn ontstaan waarin sociaal werkers hun draai moeten zien te vinden. Daarbij leggen zij veel inventiviteit aan de dag, maar...
vrijdag, 19 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor de naleving van de coronamaatregelen leunden de Nederlandse en Belgische regeringen de afgelopen maanden sterk op de burgerzin van mensen. Dat laatste blijkt cruciaal voor het draagvlak van het...
donderdag, 18 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de dood van George Floyd spreken mensen zich over de hele wereld massaal uit tegen racisme. Beelden van omstreden historische figuren en instanties worden beklad en omvergetrokken; dagelijkse...
woensdag, 17 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein neemt toe en is in de mode. Goed nieuws, maar het risico is dat organisaties ervaringsdeskundigen aannemen zonder goed na te denken over de...
dinsdag, 16 juni, 2020 - 08:07     Bron: Ministerie SZW
Nederland bevindt zich in een uitzonderlijke situatie door de uitbraak van het coronavirus. Veel mensen zijn door deze crisis acuut in de financiële problemen gekomen. Dit kan zorgen voor een sterke...
maandag, 15 juni, 2020 - 14:10     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen periode is wederom gebleken dat discriminatie en racisme hardnekkige problemen in onze samenleving zijn. “Discriminatie is een diepgeworteld probleem en het bestrijden ervan vereist de...
maandag, 15 juni, 2020 - 11:21     Bron: Ministerie SZW
Een deel van de bedrijven zal in de toekomst de werkrelatie anders moeten vormgeven als ze een opdracht door een zzp’er willen laten uitvoeren. Dat blijkt uit de testfase van de webmodule, een...
maandag, 15 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij elke crisis worden we gedwongen om stil te staan. Onze normale routine wordt verstoord. Dat geldt nu ook. Maar wat Halleh Ghorashi opvalt bij deze coronacrisis is dat ze, anders dan de financiële...
vrijdag, 12 juni, 2020 - 18:32     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond, op basis van de doelen uit het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Zo worden...
vrijdag, 12 juni, 2020 - 09:30     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een vierde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).
vrijdag, 12 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben onevenredig veel kans op goed basisonderwijs. De coronacrisis maakt dat extra duidelijk. Afschaffing van automatische plaatsing bij aanmelding voor de...
donderdag, 11 juni, 2020 - 13:29     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag namens het kabinet de eerste aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer in...
donderdag, 11 juni, 2020 - 08:31     Bron: Ministerie SZW
Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke...
woensdag, 10 juni, 2020 - 14:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het ervaringswerk in het sociaal domein heeft een nieuwe stimulans nodig. Na een enthousiast onthaal en veel aandacht in tijdschriften en op congressen, lijkt de aandacht nu wat weg te ebben. Meer en...
dinsdag, 9 juni, 2020 - 11:33     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele...
dinsdag, 9 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vrijwillige energie die is losgebarsten met de coronacrisis is hartverwarmend en mooi. Nederland heeft op haar vrijwilligers kunnen rekenen en dat zal naar onze inschatting in de toekomst niet...
maandag, 8 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu door de COVID-19 pandemie een grote instroom van bijstandsgerechtigden met zeer diverse achtergrond aanstaande is, zal een aanpak met persoonlijke aandacht gebaseerd op eigen regie, maatwerk en/of...
vrijdag, 5 juni, 2020 - 16:26     Bron: Ministerie SZW
De loonkostenregeling NOW heeft de afgelopen drie maanden ruim 2,1 miljoen werkenden bereikt. Op de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO werd zo’n 374.000 keer een beroep gedaan. Dat...
vrijdag, 5 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anderhalve meter afstand houden vinden we steeds moeilijker worden. Vooral jongeren lijken er minder toe bereid. Investeer daarom nationaal in een alternatieve aanpak, betogen vier wetenschappers:...
donderdag, 4 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Conflicten met leidinggevenden hebben verstrekkende gevolgen in de privésfeer. Ze kunnen zelfs een weerslag krijgen in politiek zwart-witdenken, waar populistische partijen op inspelen. Dat je baas...
woensdag, 3 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als na de zomer een nieuwe generatie schoolverlaters de arbeidsmarkt op stroomt, kan het probleem van jeugdwerkloosheid urgent worden. Snel handelen is daarom het devies. Daarbij kunnen we leren van...
dinsdag, 2 juni, 2020 - 17:09     Bron: Ministerie SZW
In de Participatiewet zijn bloedverwanten in de tweede graad, zoals broer en zus of grootouder en kleinkind, bij een beroep op bijstand uitgezonderd van de gehuwdennorm als ze een gezamenlijke...
dinsdag, 2 juni, 2020 - 13:02     Bron: Ministerie SZW
Op 2 juni 2020 opent het Validatie en Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden in de asbestverwijdering zijn deuren. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark...
dinsdag, 2 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
True crime documentaires en waargebeurde drama’s zijn niet aan te slepen. Mensen rijden langzaam op de snelweg omdat er aan de andere kant een ongeluk is gebeurd. Artikelen over moord en doodslag...
maandag, 1 juni, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen die in hun jeugd te maken hadden met mishandeling of echtscheiding behalen een lager opleidingsniveau. Dat geldt ook voor degenen die opgroeien in welgestelde gezinnen. Sterker nog, juist...
vrijdag, 29 mei, 2020 - 15:34     Bron: Ministerie SZW
Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket. Dit houdt onder...
vrijdag, 29 mei, 2020 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel. In dit nieuwe stelsel leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. Meedoen is...
vrijdag, 29 mei, 2020 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2020 vastgesteld op €1.680,00 per maand. In verband hiermee wijzigt het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde...
vrijdag, 29 mei, 2020 - 09:28     Bron: Ministerie SZW
De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen extra geld om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. Voor het schooljaar 2020-2021 was hier al 8,5 miljoen euro...
vrijdag, 29 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de maatregelen rond corona vergeet de regering volwassenen en kinderen met ernstige beperkingen of psychiatrische problemen. Nu ingrijpen is noodzakelijk. Voor de Tweede Wereldoorlog werden...
donderdag, 28 mei, 2020 - 12:54     Bron: Ministerie SZW
In de periode 1 oktober 2017 tot 1 januari 2020 zijn 6 experimenten uitgevoerd in de gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht, Wageningen, Deventer en Nijmegen. Doel is om te kijken hoe...
donderdag, 28 mei, 2020 - 11:06     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stelt € 90 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten ten behoeve van de sociale werkvoorziening. Door de coronacrisis zijn sociale werkbedrijven noodgedwongen geheel of gedeeltelijk...
donderdag, 28 mei, 2020 - 10:18     Bron: Ministerie SZW
Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de...
woensdag, 27 mei, 2020 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Laaggeletterden hebben moeite om de huidige crisiscommunicatie te begrijpen. Afgesloten van hun eigen netwerk, scholen, taalcursusssen en buurthuizen ervaren zij nu meer dan anders de noodzaak om hun...
woensdag, 27 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Curlingouders proberen met hun bezempje zoveel mogelijk de weg vrij te maken voor hun kind naar een succesvolle toekomst. Dat de kindertijd daarmee wat in de verdrukking raakt, lijken ze voor lief te...
dinsdag, 26 mei, 2020 - 16:18     Bron: Ministerie SZW
Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee is het wetvoorstel aangenomen. Nieuw is dat de...
dinsdag, 26 mei, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe doen sociaal werkers hun werk in coronatijden? Wat betekent het beeldbellen voor de kern van hun beroep: contact onderhouden? Het wordt moeilijker voor ze om onder deze omstandigheden hun...
maandag, 25 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regering sluit bezuinigingen niet meer uit. Bezuinigingen die waarschijnlijk ten koste zullen gaan van ‘de gewone man’ en de rijken alleen maar rijker zullen maken. Hoe kunnen we de sterkste...
zaterdag, 23 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vele tijdelijke solidariteitsacties van de afgelopen weken laten zien dat aan innovatieve ideeën geen gebrek is in Nederland. De vraag is alleen: hoe ervoor zorgen dat ze van een ‘nice-to-have’...
vrijdag, 22 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis maakt mensen angstig, gestrest of somber. Maar waarom precies? Wat is het verhaal achter de cijfers? Onderzoeker Marianne van Bochove dook in de antwoorden op de open vragen van het...
woensdag, 20 mei, 2020 - 16:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een gezaghebbende imam in Turkije heeft bij het begin van de Ramadan frontaal de aanval geopend op LHBTI-personen. Maar in ons land is ook een tegenbeweging. Die kan steun van Nederlandse gemeenten...
woensdag, 20 mei, 2020 - 16:01     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven...
woensdag, 20 mei, 2020 - 14:09     Bron: Ministerie SZW
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind...
woensdag, 20 mei, 2020 - 13:52     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet is op verzoek van de Tweede Kamer op zoek gegaan naar een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor flexwerkers die werkloos zijn geworden en niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of...
woensdag, 20 mei, 2020 - 13:35     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet...
woensdag, 20 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om de verspreiding het coronavirus af te kunnen remmen, werd wereldwijd al vroeg gesproken over de mogelijkheid van een app. Onderzoeksbureau Motivaction en het Centrum voor BOLD Cities onderzochten...
dinsdag, 19 mei, 2020 - 19:13     Bron: Ministerie SZW
Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.
dinsdag, 19 mei, 2020 - 19:04     Bron: Ministerie SZW
De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders...
dinsdag, 19 mei, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Sociale innovatie: een bedrijfskundige opgave. 2020 – In LoopbaanVisie zet Van Kommen zijn visie op het verband tussen sociale innovatie en sociaal ondernemerschap uiteen. Kort...
dinsdag, 19 mei, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In LoopbaanVisie zet Van Kammen zijn visie op het verband tussen sociale innovatie en sociaal ondernemerschap uiteen.