Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 20 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie nauwlettend naar de jeugdzorg kijkt, ziet een praktijk van ‘oorlogspraktijken’, knip en plakwerkrapportages en systematisch onbenutte kennis aan zijn oog voorbijtrekken. Om de veiligheid van...
donderdag, 19 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In 2015 bereikte het aantal asielaanvragen in de Europese Unie een piek, met om en nabij 1.300.000 asielaanvragen, tegenover nog geen 200.000 in 2008. Veel Europese overheden bleken hier niet goed op...
dinsdag, 17 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks het breed gedeelde gelijkheidsideaal is in onze samenleving sprake van toenemende ongelijkheid. Niet iedereen kan meedoen en heeft een eerlijke kans om zich te ontwikkelen. Corona heeft de...
maandag, 16 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Consulenten voor Werk & Inkomen hebben ruimte en handvatten nodig om de complexe vraagstukken van hun cliënten aan te pakken zonder hun privacy te schenden. De Algemene Verordening...
dinsdag, 10 augustus, 2021 - 10:03     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Vaders, klagen bij de zandbak helpt niet’, schreef Andreas Jonkers in Trouw (10 juli 21) Hij heeft helemaal gelijk. Ondanks een halve eeuw emancipatie zijn vaders wel een beetje meer...
donderdag, 5 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaan na scholing meer werken, blijkt uit onderzoek van UWV. Na een korte of langere opleiding of cursus vinden ze vaker werk, met meer uren en gaandeweg...
donderdag, 29 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwelijke nieuwkomers komen in Nederland nauwelijks aan het werk. Na een verblijf van vijftien jaar heeft 45 procent van de vrouwelijke vluchtelingen nog geen betaald werk. Een individuele en...
maandag, 26 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ook de nieuwe Nederlandse inburgeringswet is weer calvinistisch streng: gij zult inburgeren, want anders… Het Duitse beleid laat zien dat een inburgeringsbeleid veel effectiever is als het...
donderdag, 22 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim twintig jaar na de introductie van de verplichte inburgering hebben nieuwkomers nog steeds grote moeite om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Voor een beter resultaat is geld...
maandag, 19 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jarenlang gedwongen nietsdoen in een asielzoekerscentrum, ver buiten de bewoonde wereld. Dat was het lot van menig asielmigrant eind jaren negentig. Nu zijn de procedures korter en biedt de opvang...
zaterdag, 17 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Duizenden medewerkers van de kinderopvang kwamen vorige week samen in een weiland uit protest tegen de te hoge werkdruk, en vanuit een behoefte aan erkenning en waardering. Door toch akkoord te gaan...
donderdag, 15 juli, 2021 - 17:26     Bron: Ministerie SZW
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks stelt Panteia een rapportage op over de omvang en de karakteristieken van de...
donderdag, 15 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om het EK-voetbal optimaal te kunnen volgen, hebben we een nieuwe tv nodig. Iedere paar jaar willen we een andere smartphone met de nieuwste snufjes. De oude apparaten doen het nog prima, maar we...
woensdag, 14 juli, 2021 - 11:37     Bron: Ministerie SZW
Koning Willem-Alexander heeft op 14 juli 2021, op voordracht van minister-president Rutte, met ingang van de datum van de beëdiging op 10 augustus 2021 benoemd: drs. Th.J.A.M. de Bruijn tot minister...
maandag, 12 juli, 2021 - 13:46     Bron: Ministerie SZW
Het budget van de TONK-regeling is enkele maanden geleden verdubbeld. Minister Koolmees laat nu weten dat veel gemeenten huishoudens in financiële nood ruimhartiger ondersteunen. De TONK-regeling is...
maandag, 12 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Corona- en vaccinsceptici uiten regelmatig hun twijfel over de waarde van wetenschap. Een twijfel gevoed door levensbeschouwelijke overtuigingen en te hooggespannen verwachtingen. De president van de...
vrijdag, 9 juli, 2021 - 08:10     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek dat minister Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd...
vrijdag, 9 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige huishoudens lopen vast op meerdere levensgebieden en wantrouwen officiële instanties. Amsterdamse buurtteams werken met een aanpak die juist voor hen bedoeld is. Essentieel: veldwerkers en...
donderdag, 8 juli, 2021 - 15:12     Bron: Ministerie SZW
Het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is voor het eerst niet gehaald. Dat laat minister Koolmees vandaag weten.
dinsdag, 6 juli, 2021 - 17:24     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen periode is het UWV en SVB gelukt om coronasteunregelingen uit te voeren en gelijktijdig de dienstverlening op peil te houden. Beide uitvoeringsorganisaties zetten voor het eerst in een...
dinsdag, 6 juli, 2021 - 16:44     Bron: Ministerie SZW
Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis. Ze hebben onderwijs op afstand moeten volgen, een stageplek vinden was lastig en veel jongeren zijn hun bijbaan of baan kwijtgeraakt. Juist nu de...
maandag, 5 juli, 2021 - 13:25     Bron: Ministerie SZW
De vereenvoudiging van de Wajong heeft onbedoeld geleid tot financiële achteruitgang bij enkele Wajongers en per ongeluk tot hogere uitkeringen bij anderen. Minister Koolmees laat weten dit samen met...
maandag, 5 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zijn vrijwilligers deze (super)zomer waterdragers? Blijven ze met lege handen achter? De super sport- en cultuurzomer met vanwege de coronacrisis uitgestelde evenementen als het Eurovisie...
donderdag, 1 juli, 2021 - 14:02     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2021 zijn ouderparticipatiecrèches (opc’s) in de Wet kinderopvang opgenomen. Dit is een uitwerking van een afspraak in het Regeerakkoord.
donderdag, 1 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om de verwachtingen bij de decentralisatie van het sociaal domein alsnog waar te maken, is meer dan extra geld nodig. Stevige lokale plannen en ruimte voor samenwerking in de uitvoering. De  ...
woensdag, 30 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
SCP-onderzoek laat zien dat kort na de uitbraak van de coronapandemie in ons land een positieve stemming overheerste. Van het saamhorigheidsgevoel en vertrouwen van destijds lijkt nu weinig meer over...
dinsdag, 29 juni, 2021 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De maatschappelijke en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de economie herstelt zich. Het gaat ook wezenlijk beter dan vier weken geleden bij de aankondiging van het nieuwe...
maandag, 28 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het extra miljard euro dat het Rijk de jeugdzorg onlangs toezegde, biedt tijdelijk enige soelaas. Maar de enige duurzame oplossing is een betere triage, zodat jongeren en gezinnen die het hardst hulp...
vrijdag, 25 juni, 2021 - 15:02     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil werk maken van betere publieke dienstverlening. Het heeft concrete acties voor de komende jaren vastgelegd in een zogenoemde overheidsbrede werkagenda. Het vertrouwen in de overheid...
vrijdag, 25 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten het vertrouwen in de overheid herstellen! Er is een nieuwe bestuurscultuur nodig! Een dunner regeerakkoord. Transparanter. In het politieke kwetternest aan het Binnenhof is de verdeeldheid...
donderdag, 24 juni, 2021 - 08:50     Bron: Ministerie SZW
Het ministerie van SZW wil graag meer inzicht krijgen in wat het ontvangen van de wezenuitkering betekent voor wezen en hun verzorgers en laat daarom onderzoek uitvoeren. Doel van het onderzoek is om...
donderdag, 24 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van een maandinkomen van tweehonderdvijfenvijftig euro kan niemand leven. Toch is dit de hoogte van een bijstandsuitkering voor jongvolwassenen. Hun ouders worden geacht nog financieel voor hen te...
woensdag, 23 juni, 2021 - 11:38     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.684,80 naar € 1....
woensdag, 23 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In haar reactie op de initiatiefwet ‘voltooid leven’ van D66 suggereert Anne Gouweloos dat zij beter weet dan mensen zelf wat goed voor hen is. Hard paternalisme is echter het laatste waaraan het...
dinsdag, 22 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de waarschuwingen voor een aanstaande pandemie, overviel de coronacrisis ons volkomen. De WRR zet de geleerde lessen op een rij, opdat de overheid toekomstige crises beter het hoofd kan...
maandag, 21 juni, 2021 - 12:19     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil niet alleen dat iedereen de regie over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling kan nemen, maar ook dat de mogelijkheden daartoe binnen hardbereik zijn. Per 2022 is dat voor iedereen die...
maandag, 21 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor de oplossing van racisme kijken we vaak naar de mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond. Maar de inzet van witte mensen is noodzakelijk. ‘Ze mogen dankbaar zijn dat ze hier...
vrijdag, 18 juni, 2021 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn aan gemeenten de beschikkingen verzonden met het 3e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het...
donderdag, 17 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Alleen Rotterdam telt al meer dan zevenduizend risicojongeren tussen de twaalf en zeventwintig jaar. Zij ervaren een opeenstapeling van problemen op het gebied van school, werk, gezondheid en...
woensdag, 16 juni, 2021 - 10:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kwaliteit van het openbaar bestuur in Nederland laat te wensen over. Er wordt vaak maar wat aan gerommeld zodat ons land op vele ranglijsten onderaan bungelt. Hoog tijd voor verbetering, vindt...
dinsdag, 15 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zoals de twintigste eeuw ideologisch was, zo is de 21ste eeuw identitair, dat wil zeggen de vraag wie we zijn staat centraal: als persoon, als Nederland, als Europa, als het Westen, stelt Hans...
maandag, 14 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het sociaal domein moet en wil iedereen helpen en verkoopt nooit nee. De tragiek van dit beleid is dat degenen die het meest zorg nodig hebben daardoor vaak buiten de boot vallen. Gemeenten moeten...
vrijdag, 11 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het concept van positieve gezondheid roept het beeld op als zouden ziekte, lijden en ongelijkheid niet meer bestaan, zeggen Rob Arnoldus en Mark de Koning. Onzin, zeggen de huisartsen Hans Peter Jung...
donderdag, 10 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een klassieke culturele smaak hebben meer sociale contacten met een hoger opleidingsniveau of hogere beroepsstatus, blijkt uit onderzoek. Dat dit met name geldt voor mensen die zijn...
woensdag, 9 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouders zouden hun informele sociale netwerk méér moeten aanspreken bij de opvoeding en andere ouderschapstaken, volgens het jeugdbeleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht of die...
dinsdag, 8 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer dan 80 procent van de mensen met langdurige psychische problemen heeft geen betaald werk. Dit terwijl de meerderheid van deze groep wel wil werken. En dat kan ook, als we afscheid nemen van het...
maandag, 7 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het opbouwwerk heeft in de coronacrisis zijn waarde bewezen, vinden Chantal van Lieshout & Maja Ročak van Zuyd Hogeschool. Ook nu de samenleving weer van slot gaat, moet het opbouwwerk voldoende...
vrijdag, 4 juni, 2021 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de regeling voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector voorlopig opschorten voor nieuwe koks die naar Nederland komen. Dat wil het kabinet na...
vrijdag, 4 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geweld tegen sociaal werkers is een structureel maatschappelijk probleem. Minder dan tien procent van sociaal werkers doet echter aangifte in gevallen van agressie. Hoe komt dat en hoe kunnen zij...
donderdag, 3 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De lang uitgestelde invoering van de omgevingswet is eindelijk nabij. Maar nog voordat ze wordt ingevoerd, is ze al weer achterhaald. Vooral buurtbewoners zijn de dupe, tenzij ze  gezamenlijk met...