Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 1 april, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Cultuureducatie stimuleert groepsontwikkeling bij jongeren en is een onmisbaar tegenwicht tegen individualisering. Dat vindt Ronald Kox van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en...
donderdag, 31 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Leo Lucassen reageert op de beschouwing van Harrie Verbon van 30 maart 2022, waarin hij wordt aangesproken. Lucassen schrijft onder meer dat je, om te beginnen, het Vluchtelingenverdrag...
woensdag, 30 maart, 2022 - 14:06     Bron: Ministerie SZW
In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Vandaag is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp)...
woensdag, 30 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu met de Oekraïne-oorlog het aantal vluchtelingen naar de EU een piek vertoont, is de vraag weer actueel of de EU een streng en selectief migratiebeleid moet voeren. Cijfers en modelschattingen...
dinsdag, 29 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Rotterdam experimenteerde met loting voor burgers die zitting willen nemen in wijkcomités. Wat blijkt? Buurtbewoners maken serieus werk van hun rol als volksvertegenwoordiger. Wel vergt het extra...
maandag, 28 maart, 2022 - 17:13     Bron: Ministerie SZW
Studenten die vanwege een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen krijgen vanaf 1 april een minimumbedrag aan studietoeslag om dat gat te dichten. Dat maakt minister Schouten vandaag...
vrijdag, 25 maart, 2022 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Per 1 april 2022 worden negentien zittende kroonleden herbenoemd voor de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met deze herbenoemingen op voorstel van minister Van Gennip...
vrijdag, 25 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op het artikel van Jan Willem Bruins over de vraag of sociaal activisme een kerntaak is van de professie sociaal werk verschenen drie felle reacties op socialevraagstukken.nl. Niet alleen de toon,...
vrijdag, 25 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Amsterdam-Noord loopt een project met kapitaal van honderd particulieren. Vijf werkende minima krijgen onder meer maandelijks 1000 euro, bovenop hun minimuminkomen. Onderzoeker Jaswina Elahi...
donderdag, 24 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van dakloosheid, qua kwaliteit van de opvang en begeleiding. Tegelijkertijd is er nog steeds te weinig aandacht voor de structurele oorzaken...
woensdag, 23 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Econoom Marcel Canoy houdt een ongemakkelijk gevoel over aan het lezen van de beschouwing over betaling van mantelzorgers. En hij doet een oproep aan gemeenten. Peters et al. analyseren de boeiende...
maandag, 21 maart, 2022 - 18:07     Bron: Ministerie SZW
DUO hervat 25 maart het vaststellen van de inburgeringsplicht van nieuwkomers onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021). De informatiesystemen zijn dan aangepast. Dit schrijft minister Karien van Gennip...
maandag, 21 maart, 2022 - 11:15     Bron: Ministerie SZW
Meer dan twee jaar lang gold het advies thuis te werken om zo de verspreiding van corona tegen te gaan. Gelukkig kunnen we de thuiswerkadviezen om het coronavirus te bestrijden achter ons laten en...
maandag, 21 maart, 2022 - 08:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Migranten worden gediscrimineerd bij het vinden van een baan en vrouwen bij het inschalen van hun loon. Maar wie worden volgens Nederlanders het vaakst gediscrimineerd? En wat geven deze groepen zelf...
vrijdag, 18 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een beroepsvereniging van sociaal werkers die sociale actie geen taak vindt voor de professional zit er helemaal naast, zegt Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving aan Hogeschool Inholland....
woensdag, 16 maart, 2022 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jan Willem Bruins’ betoog tegen politisering is gebaseerd op drogredenen en is tendentieus. Politiserende sociaal werkers beklimmen geen barricaden, maar verbinden kleine verhalen met grote thema’s....
woensdag, 16 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Goed onderzoek naar het effect van immigratie op de verzorgingsstaat is schaars. Dat komt door de politieke gevoeligheid van het thema, maar ook methodologische problemen liggen eraan ten grondslag....
dinsdag, 15 maart, 2022 - 15:09     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil ervoor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van circa 800 euro zo spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en...
vrijdag, 11 maart, 2022 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet neemt opnieuw aanvullende maatregelen om mensen met lage en middeninkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. Met name door de hogere...
donderdag, 10 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een directeur van de beroepsvereniging van sociaal werkers die betoogt dat politisering geen kernonderdeel is van het sociaal werk heeft het niet goed begrepen. De bijdrage van Jan Willem Bruins aan...
woensdag, 9 maart, 2022 - 08:31     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Politiserend sociaal werk is geen kernonderdeel van het sociaal werk, vindt Jan Willem Bruins. De directeur van de beroepsvereniging van sociaal werkers beargumenteert hieronder waarom niet. De...
dinsdag, 8 maart, 2022 - 08:36     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat mensen meer echte keuzes krijgen in de combinatie van zorg en werk. Het kabinet wil daarom de uitkering voor het betaald ouderschapverlof verhogen van 50 naar 70 procent van het...
dinsdag, 8 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalden nieuwkomers meer dan 10 procent van de stemmen. Dat resultaat weerspiegelde het wantrouwen van burgers ten aanzien van de traditionele politiek: te...
maandag, 7 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het begrip ‘brede welvaart’ is een beter concept dan het gangbare ‘bruto binnenlands product’ om een beeld te schetsen van de collectieve welvaart en het individuele welbevinden in een samenleving....
vrijdag, 4 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De (sociale) media staan bol van de oproepen om de menselijke maat terug te brengen in de  Participatiewet. Een manifest dat oproept tot ‘meer echte bijstand,’[1] columns en achtergrondreportages...
donderdag, 3 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niemand wil discriminatie en racisme op school. Toch zijn ze er wel: kinderen hebben vaak al op jonge leeftijd vooroordelen. Leermiddelen om deze te verminderen en discriminatie en racisme te...
woensdag, 2 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een laag-vertrouwensamenleving als de onze ligt sterke nadruk op controle en toezicht. Dit heeft z’n weerslag op onderwijspolitiek en -beleid. Menswording in het onderwijs is hierdoor ernstig...
dinsdag, 1 maart, 2022 - 11:52     Bron: Ministerie SZW
Minister van Gennip wil een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus toevoegen aan het wetsvoorstel ‘gelijke kansen bij werving en selectie’. Zij wil daarmee een nieuwe stap...
dinsdag, 1 maart, 2022 - 09:50     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vandaag kunnen mensen aanspraak maken op het STAP-budget. Via STAP kunnen volwassenen, met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks 1.000 euro subsidie aanvragen voor scholing en...
dinsdag, 1 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Russische president Vladimir Poetin legitimeert de huidige inval van Oekraïne met de stelling dat Oekraïne dichter bij Rusland dan bij Europa staat, en dat de twee landen enkel gescheiden worden...
maandag, 28 februari, 2022 - 09:43     Bron: Ministerie SZW
Ouders die tijdens de laatste sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9 januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvingen én de eigen bijdrage in deze periode hebben...
maandag, 28 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Utrecht heeft als eerste gemeente in Nederland institutioneel racisme binnen de gemeentelijke organisatie laten onderzoeken. Dit onderzoek leverde eerste aanwijzingen op voor institutioneel racisme...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen zo snel mogelijk de eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten uitgekeerd krijgen. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de profielschets voor de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
vrijdag, 25 februari, 2022 - 09:22     Bron: Ministerie SZW
Dinsdag 15 februari heeft het kabinet tijdens de persconferentie over versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd dat er met ingang van 25 februari nieuwe versoepelingen ingaan. Deze...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dankzij de heisa die is uitgebroken in de media rondom het boek van Joris Luyendijk, ‘Zeven Vinkjes. Hoe mannen zoals ik de baas spelen’, zullen wel meer mensen aan de gang zijn gegaan om...
donderdag, 24 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De steeds sterkere roep tot dekolonisatie van de Nederlandse cultuur brengt veel goeds. In zijn concrete uitwerking leidt de poging om onze cultuur woke en inclusief te maken echter ook tot nieuwe...
woensdag, 23 februari, 2022 - 12:51     Bron: Ministerie SZW
DUO hervat uiterlijk 1 maart het opleggen van de inburgeringsplicht aan gezinsmigranten. Uiterlijk 25 maart wordt het proces voor alle inburgeraars onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021) weer...
woensdag, 23 februari, 2022 - 12:11     Bron: Ministerie SZW
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat deze voorwaarde voor de...
woensdag, 23 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat onderscheidt ervaringskennis van professionele kennis, en hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Het zijn vragen die menig gesprek doen ontvlammen. Tot hun verrassing stuitten Saskia Keuzenkamp...
dinsdag, 22 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel mensen zijn bang voor de ouderdom. Aan deze angst ligt het idee ten grondslag dat we ons hele leven doorgroeien maar eindigen in een fase van enkel aftakeling. Liesbeth Woertman vraagt zich af...
maandag, 21 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Acht jaar nadat directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Kim Putters de term ‘verzorgingsstad’ introduceerde, zijn we enkele omvangrijke decentralisaties verder. Is het fundament voor Putters’...
vrijdag, 18 februari, 2022 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat de SER om een advies vragen over de relatie tussen gezondheidsverschillen en de sociaal-economische status van burgers. Burgers met een lage sociaal-economische status hebben vaker...
donderdag, 17 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gemeenschapsleven is veerkrachtig, organisaties vallen niet zomaar om en de wil om iets goeds te doen voor een ander verdwijnt niet snel. Deze conclusies staan in een onderzoek onder ruim duizend...
dinsdag, 15 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het huidige hbo onderwijs is geen ruimte voor enige inhoudelijke verdieping. Studenten zijn vooral gericht op het behalen van toetsen en docenten kampen met gebrek aan tijd, stellen Adriaan...
maandag, 14 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werd bij de uitbraak van de coronacrisis nog gevreesd voor grote werkloosheid, nu weten bedrijven van gekkigheid niet waar ze mensen vandaan moeten halen. Een inclusief werving- en selectieproces...
vrijdag, 11 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wijzigt haar standpunt ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om de onevenwichtigheid tussen vrouwen en mannen op de hoogste bestuursniveaus aan te pakken. Dit voorstel,...
vrijdag, 11 februari, 2022 - 11:41     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2021 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2022 door het ministerie moet zijn ontvangen in de...
vrijdag, 11 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De nieuwe Wet Inburgering maakt gemeentes verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. De lange wachttijd voor een woning is echter niet bevorderlijk voor maatschappelijke participatie. De relatief...