Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 25 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de jeugdhulp hebben professionals weinig handelingsruimte. Beleid is leidend, oog voor de praktijk is er amper. Marion Welling pleit voor minder nieuwe beleidsnotities en hervormingsagenda’s en...
maandag, 23 oktober, 2023 - 13:06     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Femke Roosma bekleedt sinds enkele maanden de Joop den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt hoe sociaal beleid voor meer bestaanszekerheid en sociale verbinding kan zorgen....
maandag, 23 oktober, 2023 - 12:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sander Griek verkeert in een wereld met blauwe schimmen. Heerlijk effe weg. ‘Nou, ik kan bijna niet meer lopen van de buikpijn.’ ‘Lukt het u wel om hier om twaalf uur te zijn?’ ‘Eh lastig… een uur...
vrijdag, 20 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Theatervoorstellingen of films waarin jongeren zich herkennen, raken hen diep, blijkt uit onderzoek van Jacomijne Prins en collega’s. Om de maatschappelijke waarde van deze impact te vergroten,...
woensdag, 18 oktober, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Mensenhandel is één van de meest mensonterende vormen van criminaliteit en een grove schending van mensenrechten. Daarom stuurt het kabinet vandaag, op de Europese dag tegen Mensenhandel, het...
woensdag, 18 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat kunnen Nederlandse gemeenten in het licht van de strijd tussen Israël en Hamas doen om polarisatie tussen hun inwoners te voorkomen of te verminderen? Joline Verloove van Movisie deelt...
dinsdag, 17 oktober, 2023 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Mkb’ers en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen jaarlijks aanspraak maken op subsidie vanuit de SLIM-regeling. Deze regeling helpt ondernemers om leren en ontwikkelen...
dinsdag, 17 oktober, 2023 - 15:28     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. De nieuwe wet maakt...
dinsdag, 17 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit voor het bevorderen van publieke familiariteit in wijken met een grote diversiteit: lichte en herhaalde contacten zouden de sociale...
maandag, 16 oktober, 2023 - 15:22     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Redelijkheid, rechtvaardigheid en menselijkheid lijken zoek, vooral nu het weer misgaat in het Midden-Oosten. Maar we kunnen het ons niet veroorloven om leugen, onrecht, hebzucht en eerzucht...
maandag, 16 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op het sociale medium Gossip Girl nagelen scholieren elkaar voortdurend aan de digitale schandpaal. Vooral kwetsbare jongeren lijden daaronder. Hoogleraar Onderwijs en Zorg Peer van der Helm vindt...
vrijdag, 13 oktober, 2023 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Kleine en middelgrote werkgevers en hun werknemers krijgen na het eerste ziektejaar duidelijkheid over de vervanging van een werknemer. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt...
vrijdag, 13 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nacht van de Sociologie op 24 november 2023 bij Arminius in Rotterdam heeft onder anderen de Franse socioloog Didier Eribon, Jolande Withuis, Kees Schuyt en Hein de Haas op het programma. Tickets...
woensdag, 11 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zijn zzp’ers in de zorg een vloek of een zegen? Hoogleraar Marcel Canoy ziet dat het grote percentage zzp’ers niet zonder gevolgen blijft en komt met denkrichtingen voor oplossingen. Het leed dat...
dinsdag, 10 oktober, 2023 - 18:36     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderschrijft de conclusie van de commissie sociaal minimum dat het realiseren van bestaanszekerheid voor mensen van groot belang is en dat er nog belangrijke stappen te zetten zijn...
dinsdag, 10 oktober, 2023 - 17:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Verantwoording en controle in de zorg zijn doorgeschoten. Dit leidt tot onnodige bureaucratie. Het is een opdracht aan het nieuwe kabinet om dit te veranderen, vinden Jet Bussemaker en Ageeth...
dinsdag, 10 oktober, 2023 - 15:49     Bron: Ministerie SZW
Malafide uitzendbureaus maken misbruik van kwetsbare mensen. Deze bureaus omzeilen de regels en dit leidt tot schrijnende situaties voor arbeidsmigranten. Ook hebben malafide bureaus een financieel...
dinsdag, 10 oktober, 2023 - 14:11     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Afschaffen Schuldig Nalatig van minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Hierdoor ontvangen mensen die in...
dinsdag, 10 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lotgenotencontact biedt een interessant beleidsalternatief voor de aanpak van bestaansonzekerheid. Maar er moet een verbinding blijven met de overheid. En educatie en begeleiding door professionals...
maandag, 9 oktober, 2023 - 12:03     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75 procent. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Het gaat om een...
maandag, 9 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid verwacht veel van digitale toepassingen in zorg en welzijn.  Of die verwachtingen ingelost worden, hangt volgens de Friese onderzoekers Ietje Pastink, Jesse David Marinus, Job van ’t Veer...
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 18:10     Bron: Ministerie SZW
Het voorkomen en oplossen van problematische schulden wordt belangrijker bij het innen van achterstallige betalingen en schulden door de overheid. Zo komt er een makkelijk online-overzicht voor alle...
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 18:02     Bron: Ministerie SZW
De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt. Hierdoor weten werkenden en werkgevenden sneller of een klus door een zelfstandige gedaan mag worden of door een...
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 15:52     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van de Commissie Sociaal minimum Caribisch Nederland
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Er is een voorzichtige kentering zichtbaar in de omvang van de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen bij UWV. De komende jaren lijkt deze verbetering door te zetten, maar de prognoses...
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
In 2022 is wereldwijd een stijging van migratie te zien ten opzichte van 2021. Dit geldt ook voor Nederland: 403.108 personen kwamen naar ons land, dat is 61% meer dan het jaar ervoor. Internationale...
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hardnekkige conflicten gaan vaak over verschillen in identiteit. Onderhandelen en argumenteren bieden dan geen oplossing. Filosoof Florian Bekkers bepleit een ‘transformatieve dialoog’, waarin...
woensdag, 4 oktober, 2023 - 12:34     Bron: Ministerie SZW
Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen, krijgen recht op een eenmalig bedrag van €5.000. Dat heeft het kabinet definitief...
woensdag, 4 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gaat niet goed met onze mannen. Maar waarom dan? Anja Meulenbelt ziet een verband tussen een machocultuur en klasse. Dit zou bijvoorbeeld weleens een belangrijke reden kunnen zijn dat jongens het...
dinsdag, 3 oktober, 2023 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
Na de Tweede Kamer heeft vandaag ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Gemeenten kunnen daardoor beginnen om – net als in 2022 – huishoudens op of net...
dinsdag, 3 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten moeten volgens de Nationale ombudsman investeren in persoonlijk contact met bijstandsgerechtigden. En cliëntenraden actief ondersteunen en vroegtijdig betrekken, zodat ze invloed hebben op...
maandag, 2 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Amsterdams onderzoek naar experimentele begeleidingsvormen in de bijstand leverde drie belangrijke bevindingen op. Onderzoekers Mathieu Portielje, Sandra Bos, Kim van Berkel, Judith Elshout belichten...
zaterdag, 30 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse Vereniging voor Sociologie en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken introduceren De Sociologie Show, een podcast over actuele vraagstukken. De Sociologie Show: een plek waar...
vrijdag, 29 september, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige bijstandsbudgetten 2024 en de definitieve bijstandsbudgetten 2023 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze...
vrijdag, 29 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Pleegouders worden ondergewaardeerd en krijgen te weinig steun. Zolang dit niet verandert, heeft nieuwe pleegouders werven geen zin, meent bestuurskundige Manouk Visser. Zij pleit voor betere...
donderdag, 28 september, 2023 - 11:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De plek waar sociologen van gedachten wisselen over het maatschappelijke gesprek van de dag. Marcel Ham en Tara Lewis interviewen sociologen over actuele vraagstukken. Een laagdrempelige én...
donderdag, 28 september, 2023 - 10:27     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van de Commissie Sociaal Minimum De bestaanszekerheid moet landelijk worden aangepakt met een centrale rol voor de rijksoverheid. Structureel beleid is nodig om ervoor te...
woensdag, 27 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid gaan voor Sahar Noor verder dan het creëren en behouden van een divers personeelsbestand en het vieren van diversiteit tijdens de Diversity Month. De...
dinsdag, 26 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met een pleidooi voor meer vertrouwen en meer vrije ruimte voor hulpverleners heeft student Suzanne in den Haak de essaywedstrijd gewonnen van het vak Sociale Agenda binnen Social Work aan de...
maandag, 25 september, 2023 - 08:41     Bron: Ministerie SZW
Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen die het kabinet met Prinsjesdag aankondigde, blijven veel huishoudens bezorgd over hun financiële situatie. Het ministerie van Sociale Zaken en...
maandag, 25 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Breed draagvlak voor de nieuwe inburgeringswet, maar onderdelen zijn moeilijk uitvoerbaar, in de uitvoering ontstaan complexe ketens met vertraging als gevolg en er is onduidelijkheid over...
vrijdag, 22 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Genderongelijkheid bestrijden met mannelijkheid lijkt een paradox, maar is het niet. Professor Inge Bleijenbergh laat zien hoe mannelijkheid ingezet kan worden voor meer sekse-gelijkheid. Als een...
woensdag, 20 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Over de noodzaak van een gendersensitieve aanpak van huiselijk geweld heerst grote eensgezindheid. Toch worstelen gemeenten hiermee. Onderzoek van Suzanne Bouma en Gregor Walz laat zien dat de wil om...
dinsdag, 19 september, 2023 - 16:42     Bron: Ministerie SZW
De financiering van de onderwijsroute, een van de leerroutes van het inburgeringsstelsel, is tot en met 2029 zeker gesteld. Hiermee geeft het kabinet langdurige zekerheid voor deze leerroute. Dat is...
dinsdag, 19 september, 2023 - 16:18     Bron: Ministerie SZW
Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden. Minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs, minister Schouten van Armoedebeleid,...
dinsdag, 19 september, 2023 - 15:35     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet neemt extra maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag (midden)inkomen of een uitkering, en grote gezinnen, te verbeteren. Daarom investeert het kabinet komend jaar € 2 miljard...
dinsdag, 19 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren die angstig, boos of verslaafd zijn, zijn vatbaar voor crimineel gedrag. Volgens lector Peer van der Helm is er meer nodig dan therapie. Ook de samenleving moet veranderen, onder meer door...
maandag, 18 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op zoek naar een effectieve integrale ondersteuning in het sociaal domein, experimenteerde de gemeente Leidschendam-Voorburg met subsidietafels. De eerste resultaten stellen teleur, maar bieden ook...
vrijdag, 15 september, 2023 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het stelsel...
vrijdag, 15 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten zijn voortdurend bezig hun toegang tot zorg te optimaliseren. Rienk Janssens, sociaal strateeg bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zocht naar werkzame praktijken. Goede redenaties...