Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 8 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Repressie staat een effectieve behandeling van jongeren in de residentiële jeugdzorg in de weg. Kleinschalige en gezinsgerichte behandelingen kunnen helpen om repressie tegen te gaan. De afgelopen...
zaterdag, 6 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In maart vond een terroristische aanslag plaats op twee moskeeën in Christchurch, Nieuw Zeeland. Vijftig mensen lieten daarbij het leven. De dader komt uit Australië, een land dat volgens extremisten...
vrijdag, 5 april, 2019 - 17:58     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet roept de hulp in van opdrachtgevers bij het verder uitwerken van de webmodule die wordt ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe zzp-maatregelen. Vanaf vandaag ontvangen opdrachtgevers een...
donderdag, 4 april, 2019 - 12:29     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers moeten met een eenvoudige online tool risico’s voor werknemers zoals arbeidsomstandigheden en hygiëne kunnen inventariseren en oplossen. Dat is één van de voorgestelde maatregelen om...
donderdag, 4 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De werkloosheid daalt al jaren, maar amper onder ouderen. Zij zouden onvoldoende hun best doen om een nieuwe baan te zoeken en te hoge looneisen hanteren. Maar: klopt dat wel? Er is inmiddels al...
woensdag, 3 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk dat politiseert, kan tegenwicht bieden aan neoliberaal beleid. In Vlaanderen is het sociaal werk daarin verder gevorderd dan in Nederland, maar dat is geen reden voor borstklopperij....
dinsdag, 2 april, 2019 - 08:58     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het wijzigingsvoorstel  van het Besluit Wfsv in verband met aanpassingen in de premiestelling voor startende werkgevers gepubliceerd.
dinsdag, 2 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) stemmen veel minder dan andere Nederlanders. Dat is niet alleen ondemocratisch, maar mag ook niet volgens het VN-verdrag Handicap. Hoe kunnen...
dinsdag, 2 april, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit boek legt Rick Pastoor uit hoe je meer grip kunt krijgen en houden op je eigen werk en daarmee op je eigen leven.
maandag, 1 april, 2019 - 18:26     Bron: Ministerie SZW
Het aantal huishoudens met kinderen dat een laag inkomen heeft, gaat omlaag en ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit kan meedoen; dat zijn de ambities van staatssecretaris Tamara...
maandag, 1 april, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit Kennisdocument inventariseert de Sociaal Economische Raad de stand vanwetenschap op het gebied van de effecten van technologisering. Dat had de Raad in haar rapport van 2016 ‘Mens en...
maandag, 1 april, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit Kennisdocument inventariseert de Sociaal Economische Raad de stand vanwetenschap op het gebied van de effecten van technologisering. Dat had de Raad in haar rapport van 2016 ‘Mens en...
vrijdag, 29 maart, 2019 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Slachtoffers van het OPS-syndroom de zogenaamde ‘Schilderziekte’, krijgen een eenmalige financiële tegemoetkoming van 20.730 euro. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van...
vrijdag, 29 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De plotselinge dood is eng. Hoewel de gebeurtenissen van vorige week maandag in Utrecht een (nationale) schaduw werpen over de aanslagen in Nieuw-Zeeland, kun je aan de hand van de terreurdaad van...
donderdag, 28 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We hebben een probleem met controle in onze samenleving. We proberen ons leven zo in te richten dat we iedere stap kunnen beheersen. Toch lukt dit maar mondjesmaat. Veel vruchtbaarder is het, meent...
woensdag, 27 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
FvD lijkt de PVV leeg te eten, maar ook een groep nieuwe kiezers aan te spreken. De data zijn op dit moment schaars, maar op basis van wat we hebben lijkt het dat de FvD niet alleen de losers of...
dinsdag, 26 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen beschikken in sterk wisselende mate over sociaal kapitaal. Zijn die verschillen alleen terug te voeren op sekse, leeftijd, afkomst en opleiding? Nee, zeggen Amsterdamse sociologen. Ook...
maandag, 25 maart, 2019 - 19:19     Bron: Ministerie SZW
De Europese Commissie is van plan om de Europese regelgeving rond de sociale zekerheid zo aan te passen dat het makkelijker wordt om in een ander land te werken. Dit is ook in Nederlands belang. Maar...
maandag, 25 maart, 2019 - 10:04     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het wijzigingsvoorstel  van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) gepubliceerd.
maandag, 25 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe voelt het om uitgesloten te worden? In haar boek ‘Verborgen Verhalen’ schrijft vluchteling en politiek filosoof Tina Rahimy over het leven als een spook. Ook geeft ze aan hoe onderwijs een...
maandag, 25 maart, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Pentascope is een BV waaraan thans 25 mensen verbonden zijn, een ‘werkverbond’. Deze mensen bieden organisatie-adviesdiensten aan. Pentascope wil bijdragen aan een duurzame wereld en intern aan alle...
donderdag, 21 maart, 2019 - 07:13     Bron: Ministerie SZW
Het werkloosheidspercentage is in februari 2019 uitgekomen op 3,4%. Dat is het laagste punt sinds de werkloosheid op deze manier wordt gemeten in 2003. Er zijn nu ruim 8,9 miljoen werkenden. Het...
donderdag, 21 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de discussie over prostitutie gaat het vandaag de dag al snel over ‘rechten van de vrouw’ en over ondernemerschap. Daarbij wordt er te gemakkelijk aan voorbijgegaan dat het hier niet gaat om een ‘...
woensdag, 20 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ronkende taal van democratische vernieuwing, herontwerp en alternatieven suggereert dat het bestaande model van de lokale democratie is uitontwikkeld en voorbij de houdbaarheid. Ten onrechte,...
maandag, 18 maart, 2019 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
Om laaggeletterdheid aan te pakken, trekt het kabinet € 425 miljoen uit in de periode 2020-2024. Dat is ruim € 35 miljoen méér dan in de periode 2015-2019. Onderdeel van de nieuwe aanpak is onder...
maandag, 18 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een plek vinden in de samenleving is voor iedereen een zware opgave. Vergelijkend internationaal onderzoek wijst uit dat het voor jongeren die de jeugdzorg verlaten nóg lastiger is, maar niet...
maandag, 18 maart, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In het kader van het verspreiden van de ‘boodschap’ en de resultaten van de Roadmap Sociale Innovatie in de Logistiek werd een poster gemaakt.
zaterdag, 16 maart, 2019 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Islamitisch fundamentalisme zou de gesel zijn die honderden miljoenen moslims terroriseert en zorgt voor achterstand in allerhande opzichten, betoogt socioloog Ruud Koopmans in zijn indringende...
vrijdag, 15 maart, 2019 - 14:36     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd de Sociaal-Economische Raad (SER) om vijf adviezen te vragen.
vrijdag, 15 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is een polemiek aan het ontstaan over het politiserende karakter van het sociaal werk over de hoofden van de sociaal werkers heen. Waar blijft hun stem, en die van hun opleiders? Sociale...
donderdag, 14 maart, 2019 - 13:05     Bron: Ministerie SZW
Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, opent...
donderdag, 14 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben meer kans om in de schulden te raken en schamen zich daar ook voor. Met de budgettraining ‘Grip op je Knip’ kunnen ze leren een kasboek bij te...
woensdag, 13 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Je leest wel eens uitspraken als: ‘in de Koerdische cultuur heeft een meisje niets te zeggen over met wie ze trouwt’ en ‘in de islam zijn vrouwen ondergeschikt’. Maar ook ‘in de westerse cultuur zijn...
dinsdag, 12 maart, 2019 - 17:30     Bron: Ministerie SZW
Een document van twee kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet. Dat is het financieel cv, dat minister Koolmees van Sociale Zaken en...
dinsdag, 12 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Velen van ons maken weleens een foute grap. Maar grappen zijn niet altijd zo onschuldig als ze lijken en gaan vaak over de rug van iemand anders. Het is daarom niet zozeer de vraag of je foute...
zaterdag, 9 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ongeveer 50 jaar geleden arriveerden de eerste Marokkaanse en Turkse migranten in Nederland. Ze kwamen om geld te verdienen, maar bleven om een nieuw leven op te bouwen. De een met meer succes dan de...
vrijdag, 8 maart, 2019 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Inburgeringsplichtigen die werken, worden vrijgesteld van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) bij het inburgeringsexamen. Als iemand al gedurende de inburgeringstijd...
vrijdag, 8 maart, 2019 - 10:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelf mogen bepalen met wie je trouwt, waar je avonds heen gaat of welke opleiding je volgt. Bekend is dat meisjes en vrouwen van migranten- en vluchtelingen afkomst hierin niet altijd vrij zijn....
vrijdag, 8 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Psychologische concepten staan momenteel erg centraal in het denken over professioneel handelen in het sociale domein. Wij doen een oproep aan sociaal werkers, opleiders en beleidsmakers om bij de...
donderdag, 7 maart, 2019 - 15:23     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Raad van Bestuur van UWV versterken de positie van de interne Auditcommissie van UWV. Daardoor komen vraagstukken en risico’s in de...
donderdag, 7 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Recent onderzoek onder Rotterdamse uitgaanders laat zien dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ‘normaler’ wordt en bij het uitgaan ‘hoort’, en vooral vrouwen treft. Opvallend is dat dit bij mannen...
dinsdag, 5 maart, 2019 - 15:49     Bron: Ministerie SZW
Schadeafhandelingen van beroepsziekten zoals ziekten die veroorzaakt zijn door Chroom-6, moeten in de toekomst gemakkelijker worden; minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Staatssecretaris Van...
dinsdag, 5 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe hoger het onderwijsniveau en hoe minder mensen naar de kerk gaan, des te meer ruimdenkende burgers. Zou je denken. De werkelijkheid is ingewikkelder, ontdekte promovenda Paula Thijs. Bijvoorbeeld...
dinsdag, 5 maart, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
met de Technology Impact Method (TIM) introduceert TNO een nieuw instrument om bedrijven te helpen de toekomst van werk inzichtelijk te maken en keuzes te maken die leiden tot toekomstbestendige...
maandag, 4 maart, 2019 - 14:43     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stellen drie miljoen euro beschikbaar om schulden en armoede...
maandag, 4 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een bijstandsuitkering hebben vaker schulden dan andere mensen. Die schulden belemmeren hen in het zoeken van werk, terwijl juist werk de beste remedie tegen schulden is. Ingewikkeld? Ja,...
zondag, 3 maart, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Vanuit de Albeda-leerstoel voor ‘Arbeidsvoorwaardenvorming in de publieke sector' werd voor het eerst (het plan is om dit periodiek te herhalen) een studie gepubliceerd waarin de recent afgesloten...
zondag, 3 maart, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Vanuit de Albeda-leerstoel voor ‘Arbeidsvoorwaardenvorming in de publieke sector' werd voor het eerst (het plan is om dit periodiek te herhalen) een studie gepubliceerd waarin de recent afgesloten...
vrijdag, 1 maart, 2019 - 12:48     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
vrijdag, 1 maart, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als het op lezen aankomt, blijven jongens steeds verder achter bij meisjes. Verschillen in schoolsystemen dragen daar aan bij. Op 9 februari was het Women and Girls Science Day. Met dit jaarlijkse...