Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 23 oktober, 2018 - 13:56     Bron: SER
dinsdag, 23 oktober, 2018 - 13:38     Bron: SER
dinsdag, 23 oktober, 2018 - 11:52     Bron: SER
Op vrijdag 19 oktober bezochten Tweede Kamerleden HEMA om zich te laten informeren over convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bij het werkbezoek...
dinsdag, 23 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het strafrecht bestaat een inherente spanning tussen ratio en emotie. We willen met z’n allen een vreedzame samenleving, maar slachtsoffers van een misdrijf zijn boos, verdrietig en willen...
maandag, 22 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We hebben het in Nederland wel erg ingewikkeld gemaakt allemaal. Voor mensen die gezond zijn, geen hulp behoeven, die de Nederlandse taal redelijk machtig zijn, geen analfabeet en niet verstandelijk...
vrijdag, 19 oktober, 2018 - 10:07     Bron: SER
vrijdag, 19 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werk zoeken kan een uitputtende bezigheid zijn. Vooral mentaal. Inge Hulshof onderzocht voor haar promotie hoe de zoektocht naar werk dragelijk gemaakt kan worden. De crisis is voorbij en de...
woensdag, 17 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De wijkteams in Rotterdam functioneren niet zoals het zou moeten, blijkt uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer. Met meer aandacht en ruimte voor de doorontwikkeling van de wijkteams kan er veel...
dinsdag, 16 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We zien steeds meer ervaringsdeskundigen aan het werk in het sociaal domein. Hoe kunnen beleidsmakers en werkers de rijke bron van ervaringskennis ontsluiten bij hun werk? Wilma Boevink geeft tips...
maandag, 15 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer onderzoek naar de aard van burn-out zal ons niet helpen meer grip te krijgen op de aandoening. Meer kennis van burn-out vertelt ons hoogstens hoe we ons leven hebben georganiseerd, betoogt Bram...
vrijdag, 12 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor anderhalf miljoen Nederlanders is het arbeidsmarktperspectief zeer mager. Jos Verhoeven pleit voor een nieuw type bedrijvigheid, een parallelle arbeidsmarkt, om hun kans op duurzaam werk en...
vrijdag, 12 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - Het Erasmus Centre for Business Innovation voert al meerdere jaren de Concurrentie- en Innovatie-Monitor uit. Eind 2017 werd het bijgaande rapport gepresenteerd (zie bijlage). 1190...
donderdag, 11 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is het ideaalbeeld van de participatiesamenleving: buurtbewoners die de handen ineenslaan voor de wijk. Gemeenten omarmen deze initiatieven dan ook vaak. De praktijk van buurtinitiatieven blijkt...
woensdag, 10 oktober, 2018 - 17:05     Bron: SER
Kernpunt van Leven Lang Ontwikkelen is dat mensen zelf de regie nemen om zich te blijven ontwikkelen in hun loopbaan. Daarvoor is een positieve leercultuur nodig, waarin leren en ontwikkelen...
woensdag, 10 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Seth Maenen, verbonden aan Flandres Synergy schreef het boek ‘Van Babel tot ontwerp’. Het is een gids voor anders en beter organiseren, met veel metaforen en voorbeelden, ook uit de eigen...
woensdag, 10 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - TNO voerde een case studie uit bij de Rabobank in het kader van een onderzoek naar de determinanten van en processen bij Interne Mobiliteit van medewerkers. Bij de ruim honderd lokale banken,...
woensdag, 10 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - TNO voerde een case studie uit bij Schiphol Group in het kader van een onderzoek naar de determinanten van en processen bij Interne Mobiliteit van medewerkers. Royal Schiphol Group is eigenaar...
dinsdag, 9 oktober, 2018 - 16:14     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd in de banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.
dinsdag, 9 oktober, 2018 - 15:42     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid onderschrijft dat gezamenlijke inzet van kabinet en sociale partners nodig is om te bereiken dat iedereen het gewoon vindt om zich te blijven scholen en ontwikkelen.
dinsdag, 9 oktober, 2018 - 09:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Social media worden vaak gezien als plek voor complotdenkers en klagers die het vertrouwen in publieke instituties aantasten. Rianne Dekker vergelijkt social media publiek liever met het koor in...
maandag, 8 oktober, 2018 - 15:46     Bron: Ministerie SZW
Er gaan steeds meer kinderen naar kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dat blijkt uit de tweede kwartaalrapportage 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
maandag, 8 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de invoering van de participatiewet en de decentralisaties in 2015 hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen. Het beperkte budget daarvoor leidt tot het inschakelen van sociaal...
zaterdag, 6 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De nadruk op de zelfredzaamheid van burgers is een weinig reële politieke wensgedachte. Vindt emeritus-hoogleraar Ido Weijers in navolging van de samenstellers van het onlangs verschenen Jaarboek van...
vrijdag, 5 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Jeugdwet heeft nog niet de gehoopte verbeteringen opgeleverd. Kees Bakker signaleert hier en daar zelfs verslechteringen van de jeugdzorg. Meer kinderen in jeugdhulp met verblijf, meer...
vrijdag, 5 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - TNO voerde een case studie uit bij de provincie Utrecht in het kader van een onderzoek naar de determinanten van en processen bij Interne Mobiliteit van medewerkers. De Provincie Utrecht heeft...
donderdag, 4 oktober, 2018 - 17:08     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan...
donderdag, 4 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het boek De verhuizing van de verzorgingsstaat biedt een overstelpende hoeveelheid waardevolle waarschuwingen tegen overspannen verwachtingen van de decentralisaties, leest Nico de Boer. Maar de...
woensdag, 3 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ook jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking willen graag zelf hun eigen financiën beheren. Ze kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Bijvoorbeeld door eenvoudigere taal op...
dinsdag, 2 oktober, 2018 - 15:57     Bron: Ministerie SZW
Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Vanaf begin volgend jaar een hele week. Nu is dat nog twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor...
dinsdag, 2 oktober, 2018 - 09:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De (neuro)psychologie overheerst het maatschappelijk debat. Die dominantie miskent de sociale complexiteit van alledag, betoogt Mark van Ostaijen in zijn nieuwe boek. Al is sociologisch denken is...
maandag, 1 oktober, 2018 - 17:32     Bron: Ministerie SZW
Ww-fraude door arbeidsmigranten wordt strenger aangepakt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hier met UWV afspraken over gemaakt.
maandag, 1 oktober, 2018 - 11:33     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige verdeling 2019 evenals de definitieve verdeling 2018 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente zijn opgenomen bij dit bericht. Deze bevatten...
maandag, 1 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer huurhuizen komen in handen van beleggers. Het gevolg: prijsopdrijving, uitsluiting en tweedeling. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan andere landen die al maatregelen namen....
vrijdag, 28 september, 2018 - 10:55     Bron: Ministerie SZW
Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties,...
vrijdag, 28 september, 2018 - 10:03     Bron: Ministerie SZW
Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
vrijdag, 28 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een migratieachtergrond lijken bij hetzelfde criminele gedrag vaker als verdachte te worden aangemerkt en worden vervolgens vaker veroordeeld. Betere registratie is daarom nodig. Het...
vrijdag, 28 september, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Actieprogramma Sociale Innovatie Topsector Logistiek. De Roadmap Sociale Innovatie Topsector Logistiek is opgesteld door Windesheim, TNO en TKI Dinalog in opdracht van de Taskforce Sociale Innovatie...
donderdag, 27 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ook al vinden we dat het niet hoort, toch doen we het allemaal zo nu en dan: roddelen. Rinus Feddes promoveerde erop en kwam tot de conclusie dat af en toe eens ongegeneerd roddelen zo z’n positieve...
woensdag, 26 september, 2018 - 15:56     Bron: Ministerie SZW
woensdag, 26 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat maakt een professional succesvol die langdurig werklozen aan een baan moet helpen? Hans Bosselaar onderzocht het en stuitte op ‘Dinges’. In 2010 waarschuwden onderzoekers dat in het veld van...
dinsdag, 25 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de politiek. Zij zoeken daarom andere manieren om hun onvrede te uiten en maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen. Hun acties gaan soms...
dinsdag, 25 september, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In dit rapport doet TNO verslag van een onderzoek naar innovatie-adoptie in de sector Logistiek. Het onderzoek werd gesubsidieerd door NWO. De onderzoeksvraag was: ‘hoe kan sociale innovatie...
maandag, 24 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wanneer we afgunstig zijn, doet andermans geluk ons pijn. We kunnen het maar moeilijk verdragen dat het die ene collega, teamgenoot, vriend of vriendin, broer of zus goed gaat. Hoe moeten we omgaan...
zondag, 23 september, 2018 - 12:33     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
vrijdag, 21 september, 2018 - 14:03     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
donderdag, 20 september, 2018 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van kinderen en jongeren wordt verwacht dat zij 24/7 scoren in een samenleving die weinig houvast biedt. Opvoeders en kinderen worstelen daarmee, maar staan er moederziel alleen voor. Maike Kooijmans...
donderdag, 20 september, 2018 - 13:56     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
woensdag, 19 september, 2018 - 18:07     Bron: SER
woensdag, 19 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Populisme is een veelgebruikt begrip. En wie de krant leest, ontkomt niet aan de indruk dat het ook voor andere Nederlandse politici veel gebruikt wordt. Voor ons onderzoek hebben we 386...
dinsdag, 18 september, 2018 - 18:43     Bron: SER