Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 23 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Iedere politieke suggestie om prioriteiten te verschuiven in het welzijnswerk kreeg vroeger als reactie: kom maar met geld. Nooit overwoog men het eigen werk anders in te richten. Dat ziet Jos van...
dinsdag, 22 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jurenne Hooi probeerde als directeur twaalf jaar lang de schuldhulpverlening van binnenuit te veranderen. Dat ging niet vanzelf. Ze schreef er een boek over. ‘Er is te weinig kennis van de doelgroep...
maandag, 21 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerparticipatie is een welkom alternatief voor het uitgekauwde ‘luisteren naar het volk’. De hoop is dat burgers hun medeburgers van het burgerberaad gezag toekennen. Wat is er nodig volgens de...
vrijdag, 18 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid is voor velen de gebeten hond als het gaat om vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Bruno Servaege heeft een positieve kijk op onze verzorgingsstaat...
woensdag, 16 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beste gemeenteambtenaar, wees vooral een gelijkwaardige gesprekspartner voor inwoners, bepleit Sahar Noor. In zeker zin is polarisatie van alle tijden. Sociale bewegingen kunnen voor onrust en zelfs...
dinsdag, 15 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vooral in kwetsbare wijken en gebieden staat de leefbaarheid onder druk. Dat geeft stress en leidt tot grotere gezondheidsverschillen in de samenleving. Omgevingsbeleid kan deze verschillen helpen...
maandag, 14 augustus, 2023 - 13:04     Bron: Ministerie SZW
Jaarlijks maakt onderzoeksbureau Panteia een rapportage over het werknemersbestand van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Vandaag maakt minister Schouten de rapportage over 2022 openbaar. De...
maandag, 14 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Schoonmaken via een online platform is niet zonder risico’s. Erasmus-wetenschappers Jans Berden en Francisca Grommé signaleren dat platforms risico’s op bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag of...
vrijdag, 11 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat heeft tien jaar pleiten en strijden voor meer zeggenschap en ruimte voor bewonersgroepen om zelf initiatieven te nemen opgeleverd? Thijs van Mierlo, directeur van de landelijke vereniging van...
donderdag, 10 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een op de vijf jongeren kampt met financiële stress (Nibud 2022). Velen hebben bijvoorbeeld geen ouders die bijspringen of geen vaste woon-of verblijfplaats. In Eindhoven kregen dertig jongeren...
woensdag, 9 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten de welgestelden bijbrengen dat hun fijne leven niet zozeer aan hun IQ of hun eigen prestaties ligt. Rijken hebben sociologische training nodig, vindt Monique Kremer. Eindelijk is er in...
dinsdag, 8 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Slechts een beperkt deel van de dakloze mensen in Nederland is momenteel in beeld. Hogeschool Utrecht en Kansfonds introduceerden daarom een nieuwe telmethode die een beter inzicht geeft. Dat is hard...
maandag, 7 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
 Filosoof Hans Achterhuis bezingt in Ik wil begrijpen zijn idool Hannah Arendt. Het boek is een ware liefdesverklaring. Het werpt licht op minder bekende teksten van Arendt, en op Achterhuis zelf....
vrijdag, 4 augustus, 2023 - 10:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet alleen ons ecologische klimaat gaat naar de gallemiezen, ook het sociale klimaat, schrijft socioloog Mieke van Stigt. Ik heb nog zo’n ouderwetse echte tuin met bomen, bloemen en een grasveldje...
vrijdag, 4 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sloop van hun sociale huurwoningen is voor huurders vaak een drama. Ze moeten bijvoorbeeld hun vertrouwde buurt uit of een veel hogere huur gaan betalen. Docent-onderzoeker Paul van Grinsven laat...
donderdag, 3 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voorzitter Godfried Engbersen van de commissie Sociaal minimum gaf op 13 juli 2023 in een interview op deze site aan dat hij weinig kritiek heeft gehoord op het rapport van zijn commissie. Hoogleraar...
woensdag, 2 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waar staan we in lhbti+ emancipatie? Tegenstrijdige signalen en cijfers vliegen ons om de oren, ziet Niels Spierings, universitair hoofddocent sociologie aan de Radboud Universiteit. Waar gaan we...
dinsdag, 1 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe is het gesteld met het sociaal werk? Radboud Engbersen en Annemarieke van Egeraat stelden deze vraag aan betrokkenen. Wat moet er gebeuren met de identiteit van het sociaal werk, de opleidingen,...
maandag, 31 juli, 2023 - 09:09     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is ons land aan het individualiseren? Dat is maar de vraag. We hebben al eventjes afscheid genomen van de zuil en de kerk als sociaal smeermiddel, maar daarvoor zijn andere vormen van verbinding in...
maandag, 31 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog willen we steeds minder voor het eigen land vechten. Maar hoe post heroïsch is de mens nu eigenlijk, zo vragen de onderzoekers Wolfgang Wagner, Michal Onderco en...
vrijdag, 28 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Preventieve jeugdhulp in onze prestatiemaatschappij betekent al te vaak opsporen en (te) snel ingrijpen. Hoogleraar Geertjan Overbeek pleit voor meer stimuleren van veerkracht – bijvoorbeeld met...
woensdag, 26 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we willen dat mensen de maatschappij en de overheid niet meer de rug toekeren, moeten we als maatschappij en overheid betrouwbaarder worden, schrijft hoogleraar Gera Nagelhout. ‘Mensen die in...
dinsdag, 25 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatschappelijk onbehagen gaat vaak over verhulde persoonlijke zorgen, was eerder hier te lezen. Onderzoeker Frank Gootjes meent op basis van zijn promotieonderzoek dat er meer aan de hand is....
maandag, 24 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We zitten op een kantelpunt: een steeds sterker wordende en zich beter organiserende burger en een overheid die begint te beseffen dat deze nieuwe burgerkracht blijvend is, constateert Steven de Waal...
vrijdag, 21 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Rotterdamse huis- en straatarts en journalist Michelle van Tongerloo (39) vindt dat zorg over mensen moet gaan, niet over protocollen en richtlijnen. ‘Ik heb meer lef gekregen om fragmentering en...
donderdag, 20 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marco de Wilde van woningcorporatie Woonstede schreef onlangs dat corporaties een grotere welzijnsrol moeten pakken. Dat bewijst dat volkshuisvesters weinig zicht hebben op mensen die al lang geen...
woensdag, 19 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zo luidde in 1992 een kreet van Loesje. De degrowth-beweging heeft de discussie over grenzen aan economische groei weer nieuw leven ingeblazen. Marcel Canoy heeft kritiek, maar zoekt toch de...
dinsdag, 18 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen concludeert dat burgers in de Wmo weinig invloed hebben op hulp die zij krijgen. ‘Je kunt als systeemdenker heel enthousiast zijn over de decentralisaties,...
maandag, 17 juli, 2023 - 07:04     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stelt 70 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor scholing en begeleiding van mensen om hun positie...
maandag, 17 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse economie piept en kraakt door personeelstekorten. Dat ons land desondanks nauwelijks beroep doet op asielmigranten is economisch en juridisch niet houdbaar, vinden...
vrijdag, 14 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bewoners en lokale organisaties in Rotterdam blijken gefrustreerd door het feit dat het luisterend oor van de gemeente hun vaak te weinig oplevert. Geuite zorgen en ideeën blijken nauwelijks te...
donderdag, 13 juli, 2023 - 17:16     Bron: Ministerie SZW
Voor zestigplussers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsgeschikt raken, is het vaak moeilijk weer werk te vinden. In het pakket met maatregelen voor de arbeidsmarkt dat minister Van Gennip (Sociale...
donderdag, 13 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bestaanszekerheid is in de afgelopen jaren een kernthema geworden in het sociaal domein. De commissie Sociaal minimum, onder leiding van hoogleraar Godfried Engbersen, werkte op verzoek van inmiddels...
woensdag, 12 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We gebruiken elke dag allemaal veel woorden. Ook in de hulpverlening. Het vakjargon is nooit ver weg. Achter sommige woorden schuilen bredere sociale en culturele veranderingen, waarvan we ons vaak...
woensdag, 12 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gonneke Stevens, Saskia van Dorsselaer en Marlies Maes, auteurs van het rapport Jong na corona, gaan in op de kritiek op hun onderzoek in het artikel van Peer van der Helm en Bert Wienen dat deze...
woensdag, 12 juli, 2023 - 06:23     Bron: Ministerie SZW
Bij de handhaving van de regels in de sociale zekerheid moet er meer worden uitgegaan van vertrouwen in mensen Dat is het doel van het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid, waar mensen de...
dinsdag, 11 juli, 2023 - 15:16     Bron: Ministerie SZW
Om meer statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) aan werk te helpen, trekt het kabinet de komende drie jaar 37,5 miljoen euro uit. Dat schrijft minister Van Gennip (Sociale Zaken en...
dinsdag, 11 juli, 2023 - 00:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De nieuwe editie van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is uit. Het thema dit keer: nieuw denken over invloed voor burgers. Burgerparticipatie, burgerberaden, democratische innovatie… – over het...
maandag, 10 juli, 2023 - 16:58     Bron: Ministerie SZW
De mogelijkheden voor overwerk door personeel met een vast contract worden verruimd. Dit leidt tot lagere lasten voor werkgevers. Dat staat in een wetsvoorstel dat vandaag in internetconsultatie is...
maandag, 10 juli, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
In het Besluit IKV staan regels voor het gebruik van inkomstenverhoudingen (IKV’s) in de loonaangifte. Om het aanleveren van gegevens makkelijker te maken voor werkgevers, wordt het besluit aangepast...
maandag, 10 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De geestelijke gezondheid van jongeren is niet gebaat bij onderzoek dat groepen uitsluit en met therapieën die nauwelijks werken. Wel met een kritische reflectie op onderwijs en samenleving, betogen...
zondag, 9 juli, 2023 - 18:04     Bron: Ministerie SZW
De wet Meer zekerheid flexwerkers is vandaag in internetconsultatie gegaan. Het is de eerste wet van het in april gepresenteerde pakket met maatregelen voor meer zekerheid voor werkenden en meer...
vrijdag, 7 juli, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
René Steenvoorden zal per 1 oktober 2023 toetreden tot de raad van bestuur van UWV. Hij zal voor de periode tot 1 oktober 2028 in deze functie worden benoemd. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en...
vrijdag, 7 juli, 2023 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal...
vrijdag, 7 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Desinformatie geven is bewust misleiden met onware, inaccurate informatie. Maar niet alles wat onwaar is, is desinformatie. Het merendeel is misinformatie. Schrijver Edwin Zasada legt uit. Het...
donderdag, 6 juli, 2023 - 20:14     Bron: Ministerie SZW
In een brief die minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) vandaag aan de Tweede Kamer stuurt laat zij onder andere weten dat gemeenten meer geld krijgen voor beschut werk.
donderdag, 6 juli, 2023 - 19:11     Bron: Ministerie SZW
Sinds 2013 zijn er in totaal 81.117 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is goed nieuws, want het is belangrijk om steeds meer mensen, met en zonder beperking, aan de slag...
donderdag, 6 juli, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en 6 brancheorganisaties in de zorg (...
donderdag, 6 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wel of geen geld voor botox, dure kleding of neuscorrectie? Het verschil leidt volgens hoogleraar Sociologie Giselinde Kuipers tot een grotere kloof tussen rijk en arm. Het heeft consequenties voor...
woensdag, 5 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anita heeft een goede baan, maar raakt door privéomstandigheden in de schulden. Wat haar het meest heeft geschokt, was de impact die de schulden hadden op haar hele zijn. Ze vertelt openhartig haar...