Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 10 mei, 2021 - 16:42     Bron: Ministerie SZW
De informatievoorziening aan het parlement moet adequater, opener en completer. Deze toezegging heeft het kabinet op 15 januari 2021 gedaan in reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de...
maandag, 10 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dat mannen vanwege de lockdown-maatregelen vaker thuis zijn, leidt er niet toe dat huishoudelijke taken gelijker over mannen en vrouwen verdeeld worden. Er is eerder een versterking van het...
vrijdag, 7 mei, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds kort is passende huisvesting hoofdprioriteit bij hulp aan dakloze mensen. Waar nodig moet tevens passende begeleiding geboden worden. Maar wat is dat? Een overzicht opstellen van doelen op...
donderdag, 6 mei, 2021 - 09:19     Bron: Ministerie SZW
Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een...
donderdag, 6 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De aanbevelingen van de Stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet nemen de perverse financiële prikkels in de jeugdzorg niet weg. Econoom en lid van een Rekenkamer in Midden Brabant...
woensdag, 5 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe te reageren op het ‘nieuwe nationalisme’? Met de aanhoudende toestroom van migranten wordt het hoog tijd om scherp te zijn over de vraag wat ons land nu eigenlijk bijeenhoudt, en daarin ook enig...
dinsdag, 4 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Etnische discriminatie is een probleem in de platformeconomie. Online beoordelingen worden als oplossing gezien, omdat minderheden daarmee een reputatie kunnen opbouwen. Maar zo simpel blijkt het...
maandag, 3 mei, 2021 - 16:53     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf vandaag zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer twee keer per week vrijwillig preventief...
maandag, 3 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beleidsmakers zien de Amsterdamse Wildemanbuurt als een ‘wetteloze jungle’ waar probleemjongeren, in dienst van criminele netwerken, de rest van de buurtbevolking terroriseren. Criminoloog Thijs...
donderdag, 29 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer politici en belangenverenigingen roepen om een ‘nationaal herstelplan’. Dit suggereert dat de huidige crisis plotseling zaken heeft geschaad die ook gemakkelijk hersteld kunnen worden....
woensdag, 28 april, 2021 - 16:33     Bron: Ministerie SZW
De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. Daarbij geldt een hogere norm voor...
woensdag, 28 april, 2021 - 10:34     Bron: Ministerie SZW
Het beroep op de voedselbanken neemt toe onder invloed van de coronacrisis, terwijl het aanbod van voedsel vanuit supermarkten en groothandels terugloopt. Het kabinet heeft eerder aangegeven vanwege...
woensdag, 28 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Middeleeuwen hadden almachtige koningen potsenmakers in dienst, wier onschuldig lijkende grappen de vorsten vaak tot reflectie bewogen. Een paar honderd jaar na zijn verdwijnen van het hof,...
dinsdag, 27 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eenzaamheid wordt vaak geassocieerd met ouderen. Maar iedereen voelt zich weleens eenzaam, ook jongeren. Wanneer wordt eenzaamheid voor hen een probleem en wat helpt er tegen? Komt eenzaamheid...
maandag, 26 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jeugdidool Bilal Wahib werd aan de schandpaal genageld na zijn grensoverschrijdende gedrag op internet. Waar het weinig over ging is hoe jongeren, door experimenteren en leren van fouten, online...
vrijdag, 23 april, 2021 - 17:48     Bron: Ministerie SZW
Op 23 april 2021 is het nader voorlopige macrobudget bekend gemaakt. Het macrobudget wordt definitief vastgesteld in september.
vrijdag, 23 april, 2021 - 11:32     Bron: Ministerie SZW
Nederland krijgt dit jaar ruim € 220 miljoen van de Europese Unie voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de Covid-19 pandemie. Het geld is onderdeel van een...
vrijdag, 23 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de installatie van het nieuwe parlement op 31 maart bezetten PVV, FVD en JA21 samen maar liefst 28 zetels. Dit betekent echter niet dat Nederlanders massaal het radicaal-rechtse gedachtegoed...
donderdag, 22 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Al jaren groeit het aantal opgelegde dwangmaatregelen in de ggz. Soms kan een beetje dwang helpen, maar vaak richt ze meer schade aan dan dat ze goed doet. Een humanitaire ggz volgt niet de logica...
woensdag, 21 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De affaire Sidney Smeets, het D66-Kamerlid, heeft gezorgd voor vele verhalen van jonge homo en bi mannen die op social media hun ervaringen delen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door veelal...
dinsdag, 20 april, 2021 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022...
dinsdag, 20 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het schooladvies is sinds de Wet Eindtoetsing po leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Bijstelling naar boven kan wanneer het toetsadvies hoger is dan het schooladvies. Deze...
maandag, 19 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gezondheidsachterstanden hangen samen met werkloosheid, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. Ook de plaats waar je geboren en getogen bent, maakt verschil. De Raad...
donderdag, 15 april, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het straffen van plegers van misdaden lijkt heel logisch, rechtvaardig en noodzakelijk. Maar is dit wel zo humaan en effectief? Jacques Claessen ziet meer in herstelrecht dan in streng straffen en...
woensdag, 14 april, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Patiënten krijgen soms zorg waar ze geen baat bij hebben. Bijvoorbeeld omdat de dokter bang is iets te missen, de patiënt geruststelling zoekt en het ziekenhuis zoveel mogelijk zorg willen leveren...
dinsdag, 13 april, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In vrijwel geheel Europa, het oude continent dat zich op haar culturele, etnische en culturele diversiteit beroemt, blijken mensen eenzelfde rangorde van uitsluiting van minderheden te hebben,...
maandag, 12 april, 2021 - 10:57     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn aan gemeenten de beschikkingen verzonden met het 2e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).
vrijdag, 9 april, 2021 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben nieuwe...
vrijdag, 9 april, 2021 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Drs. R.G. (Rits Gemme) de Boer wordt inspecteur-generaal bij de Inspectie SZW bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel...
donderdag, 8 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een overheid die onvolledige informatie verschaft, zoals in de Toeslagenaffaire, of een premier die ronduit liegt, ontzegt burgers het recht op onafhankelijke meningsvorming. Politicoloog Peter...
woensdag, 7 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenlevingsopbouw is terug van weggeweest. Na jaren van samenlevingsafbouw is er opnieuw een breed gevoelde urgentie om aandacht te besteden aan samenlevingsopbouw. Ooit, in de wederopbouwjaren,...
dinsdag, 6 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op de particuliere markt voor huurwoningen wordt structureel gediscrimineerd. De manier waarop deze markt is georganiseerd biedt daar ruimte aan en lijkt soms zelfs discriminatie te stimuleren. Iris...
maandag, 5 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De rek is eruit: studenten willen weer naar school. Ze hebben genoeg van het online onderwijs. Meer interactie, betere informatie en vooral ook het betrekken van studenten bij het bedenken van...
vrijdag, 2 april, 2021 - 11:00     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op donderdag 1 april 2021 een commissie van wijzen ‘onverplichte tegemoetkoming ouderen van Surinaamse herkomst’ ingesteld. Deze commissie bereidt een juridisch advies voor over...
vrijdag, 2 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tien van de zevenendertig lijsttrekkers bij de laatste verkiezingen was vrouw. Eén vrouw haalde een klinkende verkiezingsoverwinning met haar partij. Het percentage vrouwelijke...
donderdag, 1 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vandaag is het twintig jaar een feit in Nederland dat je mag trouwen met wie je wil. Dat is niet alleen gunstig geweest voor lesbische, homo- of bi-personen die graag willen trouwen, maar heeft...
woensdag, 31 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ervaringswerkers zijn bezig aan een gestage opmars in het sociale domein. Hoog tijd om de verschillen tussen hen en professionals te benoemen, vindt Ed van Hoorn. Die kunnen we maar beter onder ogen...
dinsdag, 30 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij de verkiezingen lijken kiezers zich vooral te hebben uitgesproken over hun vertrouwen in bepaalde leiders. Maar het vertrouwen in een leider mag torenhoog zijn, als wetten en regels het resultaat...
maandag, 29 maart, 2021 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het conflict met de kerkgangers op Urk en in Krimpen aan de IJssel zat eraan te komen, ziet lector Wim Dekker van de Christelijke Hogeschool Ede. De oproep om niet naar de kerk te gaan staat niet op...
maandag, 29 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kunnen burgerinitiatieven tegen een stootje? In vier gemeenten – Apeldoorn, Nijmegen, Houten en Utrecht – keken onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek of ze in de coronacrisis...
donderdag, 25 maart, 2021 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Gedupeerde ouders die zich vóór 15 februari hebben aangemeld voor de Catshuisregeling, krijgen uiterlijk 1 mei het bedrag van 30.000 euro overgemaakt. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT...
donderdag, 25 maart, 2021 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Strategisch of niet, Rutte flirt met JA21 als coalitiepartner na eerder Forum voor Democratie en PVV te hebben uitgesloten. Maar is er tussen het electoraat van deze rechts-radicale partijen wel zo’n...
donderdag, 25 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Toen mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht werden, begon een groep ongedocumenteerde mensen in Amsterdam ze zelf te maken. Dit groeide uit tot een sociale onderneming en empowert de makers....
dinsdag, 23 maart, 2021 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW  kan niet per 1 april 2021 vervallen. Dat betekent  onder meer dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien weken...
dinsdag, 23 maart, 2021 - 11:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het inburgeringsbeleid heeft een U-bocht genomen. Met de nieuwe inburgeringswet is het motto van ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de baan en krijgen gemeenten wederom de regie. Maar de marktwerking...
dinsdag, 23 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Amsterdam ontvangen parttime werkenden in de bijstand sinds kort een bijverdienpremie. Een eerder experiment laat zien dat deze premie loont: zij is goed voor de eigenwaarde van mensen, laat hun...
maandag, 22 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De helft van de wereldbevolking krijgt er vroeg of laat mee te maken: de overgang. Toch wordt er amper over gesproken. Dit taboe doorbreken betekent emancipatie. Of zoals Michelle Obama zegt: ‘Wat...
vrijdag, 19 maart, 2021 - 13:58     Bron: Ministerie SZW
Pensioenuitvoerders mogen in de toekomst alle kleine pensioenen overdragen aan een andere pensioenuitvoerder. Nu is dit alleen mogelijk voor kleine pensioenen die zijn ontstaan nadat iemand is...
vrijdag, 19 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In plaats van te luisteren naar modieuze ontwakingsretoriek kunnen we beter vasthouden aan de onzekerheid, nuance en voorlopigheid van de sociale wetenschappen, vindt de Utrechtse bestuurs- en...
donderdag, 18 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe urgenter mensen een probleem vinden, hoe meer ze geneigd zijn een niet-democratische oplossing voor te staan, blijkt uit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar het democratisch...