Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 18 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zal ik wel of niet stoppen met mijn baan? Wat moet ik studeren? Wil ik een nieuwe auto? Blijf ik in deze relatie? Hoe moet je keuzes maken? Het is in ieder geval belangrijk om verder te kijken dan...
vrijdag, 15 juni, 2018 - 17:10     Bron: Stichting van de Arbeid
In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer kondigen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid aan de handen ineen te slaan om de diversiteit in de pensioenfondsbesturen te bevorderen.
vrijdag, 15 juni, 2018 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Maar de bloeiende economie onderstreept vooral de noodzaak om in actie te komen en de...
vrijdag, 15 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In verschillende landen wordt gediscussieerd over de opkomst en gevolgen van de kluseconomie (of: ‘gig economy’). Ook in Nederland. Voor sommigen zijn het ‘Amerikaanse toestanden’. Maar de...
donderdag, 14 juni, 2018 - 15:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De publieke sociologie in Nederland leeft. Dat is de indruk van de jury van de Prijs voor Publieke Sociologie, dit jaar in het leven geroepen door de Nederlandse Sociologische Vereniging en Sociale...
donderdag, 14 juni, 2018 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
donderdag, 14 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Huurders in Europa vinden vaker dan kopers dat de overheid inkomensverschillen moet verkleinen. Vooral in landen waar het eigen huis als investering wordt gezien en de keuzemogelijkheden in de...
donderdag, 14 juni, 2018 - 06:30     Bron: Ministerie SZW
Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. ...
woensdag, 13 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vaak wordt gedacht dat migranten met een hogere opleiding en een betaalde baan sneller integreren in de Nederlandse samenleving. Uit onderzoek blijkt echter dat zij zich gemiddeld genomen juist...
woensdag, 13 juni, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Het dubbeldikke nummer van het ledenmagazine geeft een overzicht van diverse projecten uitgevoerd door of onder leiding van Flanders Synergy (FS); het is geïllustreerd met vele cases van...
dinsdag, 12 juni, 2018 - 12:16     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van laaggeletterdheid. Zij verzoekt de Tweede Kamer om in het Algemeen overleg over dit onderwerp, dat...
dinsdag, 12 juni, 2018 - 11:35     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van SZW wil dat er meer vrouwen en jongeren zitting krijgen in de besturen van pensioenfondsen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen.
dinsdag, 12 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Organisaties die willen diversifiëren, doen er goed aan te erkennen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en een cultuur te stimuleren waarin de seksen elkaar empoweren en aanvullen, advocaat...
maandag, 11 juni, 2018 - 13:08     Bron: SER
maandag, 11 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Net zoals er vergeten groenten zijn, zijn er vergeten woorden. Lang voordat we spraken over de ‘participatiesamenleving’, spraken we over ‘solidariteit’. In Nederland zijn er nog altijd veel mensen...
zaterdag, 9 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jonge moeders kunnen hulp goed gebruiken. Maar in het tv-programma Vier Handen op een Buik verkopen ze hun sores en privacy aan BNNVARA. Op 2 juni publiceerde NRC een kritisch artikel over het...
vrijdag, 8 juni, 2018 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo...
vrijdag, 8 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de media lijkt er geen twijfel over te bestaan dat het Passend Onderwijs totaal mislukt is. Als bewijs wordt aangehaald dat er 4000 kinderen thuis zitten, maar dat ligt niet aan de invoering van...
donderdag, 7 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een Rotterdamse en een Antwerpse ‘moeilijke’ wijk ervaren de bewoners meer veiligheid dan de cijfers en de enquêtes laten zien, maar ze voelen zich tegelijkertijd weinig betrokken bij het lokale...
woensdag, 6 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het recente WRR-rapport over diversiteit is suggestief en ingegeven door methodisch nationalisme, betoogt Hans Siebers. Dinsdag 29 mei publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid...
dinsdag, 5 juni, 2018 - 10:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens de Jeugdwet stopt jeugdhulp op het moment dat een kind achttien wordt. Voor veel kwetsbare jongeren komt deze leeftijdsgrens veel te vroeg. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)...
dinsdag, 5 juni, 2018 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
De conceptregeling tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met invoering persoonsregisters is op internet gepubliceerd.
maandag, 4 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zonnepanelen, elektrische auto’s en biologisch vlees. Duurzaam is hot, dat lijkt mooi. Maar niet iedereen kan meedoen of wil dat. Er dreigt een scheefgroei tussen een ‘eco-elite’ en ‘grijze...
zaterdag, 2 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, inmiddels algemeen bekend als de AVG, is een gruwel.  Niet alleen omdat elke burger die over een e-mailadres beschikt er mee doodgegooid wordt, maar...
vrijdag, 1 juni, 2018 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De heer G.B.F. (Guus) van Weelden treedt toe tot de raad van bestuur van UWV. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministerraad. De benoeming gaat in per 1...
vrijdag, 1 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Technologische ontwikkelingen veranderen ons werk snel. Maar dat pakt niet altijd even positief uit voor ons functioneren en ons contact met collega’s. Werk is aan het veranderen, en technologie is...
donderdag, 31 mei, 2018 - 14:27     Bron: Ministerie SZW
Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten. Op mijnpensioenoverzicht.nl worden drie...
donderdag, 31 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Nederland worden nog steeds lesbische, homo, biseksuele, transgender of intersekse (LHBTI) jongeren door hun familie afgewezen. Jongeren lopen weg of worden op straat gezet. Zowel voor...
woensdag, 30 mei, 2018 - 16:09     Bron: SER
woensdag, 30 mei, 2018 - 16:09     Bron: SER
woensdag, 30 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Amsterdam concentreert sociale uitsluiting zich meer en meer in de buitenwijken. Probleemcumulaties en afstemmingskwesties maken het werk hier complex voor stedelijk sociaal werkers. Toch is hun ‘...
dinsdag, 29 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs kopte Trouw: ‘Een familielid als jeugdhulpverlener. De JIM rukt op’. Eén van de ontwikkelaars van deze methode zegt in het artikel dat een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) niet een professional...
maandag, 28 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wetenschappers worden voortdurend geprikkeld om zichzelf te profileren en hun successen breed uit te meten. Historicus Herman Paul vindt dat ze ook deugden als moed, bescheidenheid en collegialiteit...
vrijdag, 25 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Crisisopvang is een van de mogelijkheden om slachtoffers te beschermen tegen ernstig huiselijk geweld. Om een indicatie van de benodigde zorg te krijgen, wordt dan gekeken naar de zelfredzaamheid van...
donderdag, 24 mei, 2018 - 18:38     Bron: SER
donderdag, 24 mei, 2018 - 16:43     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2018 vastgesteld op € 1.594,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde...
donderdag, 24 mei, 2018 - 16:16     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de...
donderdag, 24 mei, 2018 - 11:00     Bron: Ministerie SZW
Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. Want werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Vandaag tekenen...
donderdag, 24 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kwaliteit van de hulp aan minderjarige meisjes die ten prooi zijn gevallen aan loverboys, is goed aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De signalering en doorverwijzing naar de...
woensdag, 23 mei, 2018 - 08:40     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een...
woensdag, 23 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De folkband Pater Moeskroen bezong in 1991 moeders instructies voor de risicovolle tocht van ‘Roodkapje’ naar haar oma met het openbaar vervoer in de grote stad. Roodkapje zelf bleef rustig, net...
dinsdag, 22 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Nederland denken we bij de term EU-migranten al snel aan clichés van Poolse bouwvakkers of Bulgaarse aardbeienplukkers, maar migratie in de EU is niet alleen een economisch fenomeen. Gregor Walz...
maandag, 21 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De hervorming van de gezondheidszorg legt een grotere nadruk op mantelzorg. De veronderstelling is dat burgers meer voor elkaar gaan zorgen als de overheid zich terugtrekt. Maar die aanname is...
donderdag, 17 mei, 2018 - 16:58     Bron: Ministerie SZW
Hoe ziet ons werk er in de toekomst uit? Hoe kunnen we als samenleving hierop inspelen? Moeten we bijvoorbeeld meer inzetten op leren en ontwikkelen? Om goed beleid voor de arbeidsmarkt van de...
donderdag, 17 mei, 2018 - 16:46     Bron: SER
donderdag, 17 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Regelingen en procedures voor mensen met financiële problemen zijn ingewikkeld. Het is noodzakelijk dat dit eenvoudig wordt. Anders haken niet alleen hulpvragers, maar ook vrijwilligers af. Mensen...