Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 20 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werkers moeten een beter bewustzijn rond armoede ontwikkelen, vindt Michal Krumer-Nevo. Ze legt met haar ‘Armoedebewust Paradigma’ de brug van theorie naar praktijk. ‘Mensen in armoede...
maandag, 19 juni, 2023 - 10:46     Bron: Ministerie SZW
Tienduizenden Nederlanders worden ernstig beperkt door long covid. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor henzelf, hun directe omgeving en de samenleving. Het Maatschappelijk Impact Team (MIT)...
maandag, 19 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Utrechtse jongerencultuurhuis BOKS is bijna vijftien jaar oud. Oorspronkelijk met geld uit het potje voor de Vogelaarwijken, slaagt BOKS er al jaren in om jongeren met kunst en cultuur te...
zaterdag, 17 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ongeveer een op de tien volwassenen heeft meerdere problemen en te weinig hulpbronnen om die op te lossen. Onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau betogen dat gemeenten ‘levensbreed’...
vrijdag, 16 juni, 2023 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Oog hebben voor de uitvoering en uitvoerbaarheid is essentieel voor de effectiviteit van het beleid. Dat schrijven minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en minister Bruins...
vrijdag, 16 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het beleid in de jeugdzorg om vaker een-op-eenbegeleiding aan te bieden, moet worden tegengegaan, vindt lector en bijzonder hoogleraar Peer van der Helm. Het veroorzaakt eerder extra trauma’s dan dat...
donderdag, 15 juni, 2023 - 11:38     Bron: Ministerie SZW
Op basis van de voorlopige gegevens die gemeenten via het Beeld van de Uitvoering over 2022 hebben verstrekt, vindt een voorlopige verrekening van de Tozo plaats. Omdat voor 2022 geen voorschotten...
donderdag, 15 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe meer etnische diversiteit in een amateurvoetbalclub, des te groter het ledenverloop. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van socioloog Arend van Haaften. Hij bepleit meer steun van...
woensdag, 14 juni, 2023 - 18:11     Bron: Ministerie SZW
De kinderbijslag beweegt mee met de gemiddelde prijsontwikkeling. Dit is wettelijk zo vastgelegd en gebeurt aan de hand van de consumentenprijsindex (cpi). Na flinke stijgingen van de cpi, is er nu...
woensdag, 14 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In arme stadswijken raken collectieve voorzieningen steeds meer overbelast. Alleen de oplossing zoeken in meer vrijwilligers en meer fysieke ruimte is niet afdoende, betogen onderzoekers van de...
woensdag, 14 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongerenwerk is tegenwoordig vooral tienerwerk, talentontwikkeling en schoolondersteuning. Dat sluit sommige jongeren uit. Docent-onderzoeker Sebastian Abdallah ziet kansen in specialistisch...
dinsdag, 13 juni, 2023 - 16:44     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat het resterende STAP-budget per september gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer heeft hier vorige week een motie over aangenomen. Het...
dinsdag, 13 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bestuurskundigen Duco Bannink en Caroline van Dullemen van de Vrije Universiteit vinden dat de uitvoering van de Wet inburgering in Amsterdam beter kan. Door, typisch Nederlands, stevige...
maandag, 12 juni, 2023 - 13:02     Bron: Ministerie SZW
Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag tijdens de formele raad in Luxemburg een akkoord bereikt met haar Europese collega’s om platformwerkers beter te beschermen...
maandag, 12 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een gebrek aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking beschouwen we meestal niet als discriminatie, maar dat is het wel. Movisie-onderzoekers Caroline Harnacke en Hanneke Felten laten zien...
vrijdag, 9 juni, 2023 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De Participatiewet beter laten aansluiten op wat mensen (aan) kunnen en nodig hebben. Dat is in een notendop het doel dat minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen beschrijft...
vrijdag, 9 juni, 2023 - 15:29     Bron: Ministerie SZW
“We moeten moeilijk makkelijker maken.” Het kabinet omarmt deze boodschap uit het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Vereenvoudiging sociale zekerheid. Het sociale zekerheidstelsel is door de...
vrijdag, 9 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Oekraïense ontheemden vinden wel snel werk in Nederland, maar dat werk past vaak niet bij hun opleidingsniveau. Werkgevers, sociale partners en de overheid moeten zorgen voor begeleiding naar goed en...
donderdag, 8 juni, 2023 - 17:14     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt voor dit jaar acht miljoen euro beschikbaar om onder meer docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken...
donderdag, 8 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gastvrouwen, helpenden en verzorgenden in de langdurige ouderenzorg hebben steeds vaker te maken met bestaansonzekerheid. Gezondheidswetenschapper Saskia Duijs laat in haar proefschrift zien dat dit...
woensdag, 7 juni, 2023 - 19:28     Bron: Ministerie SZW
Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat is het doel van de Banenafspraak, waarvoor minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)...
woensdag, 7 juni, 2023 - 15:40     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Amerikaanse filosofe Susan Neiman heeft stevige kritiek op de woke-beweging binnen links. ‘Hun manier van denken brengt geen oplossing voor de grote maatschappelijke vraagstukken naderbij.’ In...
woensdag, 7 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenlevingsopbouw beleeft onder noemers als gemeenschapsversterking en community building een opvallende revival op lokaal niveau, zien Radboud Engbersen (Movisie) en Neeltje Spit (Universiteit voor...
dinsdag, 6 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Negatieve campagnevoering is groot geworden in de Verenigde Staten, maar wordt ook in Nederland volop toegepast. Docenten bestuurskunde Aron van Balveren en Petra Klap onderzochten de tweets van...
maandag, 5 juni, 2023 - 17:17     Bron: Ministerie SZW
Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen de werknemer...
maandag, 5 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dalende leerprestaties en toenemende prestatiedruk onder leerlingen en studenten lijken tegengestelde ontwikkelingen, maar zijn beide terug te voeren op de opwaartse druk door ouders. Laat ieder kind...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verhoogt de vergoeding voor kinderopvangkosten in 2024. De maximum uurprijs wordt voor alle opvangtypes met 6,01% verhoogd. Daarmee komt de maximum uurprijs voor dagopvang uit op €9,65,...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Huishoudens die financieel zijn getroffen door tegenstrijdige regelingen krijgen voorlopig financiële hulp via de bijzondere bijstand. Met Prinsjesdag wil het kabinet duidelijkheid geven over een...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Steeds vaker worden werknemers gehouden aan een concurrentiebeding. Dat betekent dat zij, na het einde van hun contract, niet hetzelfde soort werk mogen doen bij een concurrerend bedrijf. Deze...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 13:59     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken en heeft daarvoor een wijziging van de Wet kinderopvang voorbereid. Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kunnen...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het publieke debat over de ggz heerst de tendens om psychische problematiek te verwijzen naar het sociaal domein en herstel- en zelfregiecentra. Annette Plooy, Alie Weerman, Daantje Daniëls en...
donderdag, 1 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Honderden mensen belanden jaarlijks in de gevangenis voor een verkeersboete. Voor iemand met geld zijn verkeersboetes een schijntje, voor armere mensen kunnen ze de nekslag zijn. Politiek econoom...
woensdag, 31 mei, 2023 - 17:33     Bron: Ministerie SZW
Er bestaan momenteel grote verschillen in de kwaliteit van opvang die gastouders aanbieden. Om dit tegen te gaan wil minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) extra kwaliteitseisen in de...
woensdag, 31 mei, 2023 - 09:54     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een oplossing van de toeslagenaffaire is nog ver weg. Onderzoeken naar de affaire helpen ook al niet door de curieuze vragen die volgens Windesheim-onderzoeker Pamela Jakobs worden gesteld. Zij komt...
woensdag, 31 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Hervormingsagenda Jeugd wordt geen akkoord over de toekomst van het jeugdzorgstelsel gesloten. Op zijn hoogst is er een akkoord over welke opgaven er zijn, betoogt emeritus hoogleraar Harrie...
dinsdag, 30 mei, 2023 - 22:30     Bron: Ministerie SZW
Overgang naar nieuw pensioenstelsel start op 1 juli 2023 Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer dinsdagavond ingestemd met de wet toekomst pensioenen. De Wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande...
dinsdag, 30 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het argument dat de vernieuwde Transgenderwet seksueel geweld tegen vrouwen in de hand werkt, berust op empirisch aantoonbare misvattingen. Vier gerenommeerde wetenschappers leggen het uit....
maandag, 29 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs publiceerde Socialevraagstukken.nl een artikel waarin de auteurs schamper deden over incassobedrijven die aangeven socialer te willen werken. Wim van Limpt, commercieel directeur bij de Groep...
vrijdag, 26 mei, 2023 - 15:37     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 25 mei zijn de winnaars bekendgemaakt van de twee competities die de Nederlandse Sociologische Vereniging geregeld uitschrijft. Het gaat om de tweejaarlijkse prijs voor het beste sociologische...
vrijdag, 26 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet alleen dragen stigma’s bij aan ongelijke posities binnen de samenleving, stigma’s versterken ook een negatief zelfbeeld. Dat moet anders, vindt Sahar Noor. Wist je dat alle menselijke gevoelens...
donderdag, 25 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een structurele personeelskrapte bedreigt de uitvoering van publieke taken, stelt de Sociaal-Economische Raad in een nieuw advies. Om de problemen te verminderen is een veel steviger, minder...
woensdag, 24 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel Nederlanders zijn somber over de samenleving. Verkiezingsuitslagen, demonstraties en maatschappelijke discussies worden vaak verbonden aan dit negatieve gemoed. Onderzoekers van het Sociaal en...
woensdag, 24 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen en jongeren gaan ten onder aan de almaar groeiende prestatiedruk. Naar de jeugd-ggz sturen leidt tot hoge kosten, lange wachtlijsten en instandhouding van de prestatiecultuur. Kinder- en...
dinsdag, 23 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat bedoelen burgers met ‘geen vertrouwen’? Kan de overheid vertrouwen terugwinnen? Onderzoekers spraken burgers en concluderen: burgers hebben te veel ‘instantiekapitaal’ nodig: ze moeten weten hoe...
maandag, 22 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door te investeren in de sociale basis kunnen gemeenten beter sturen op maatschappelijke ondersteuning. In het systeem dat Berenschot-onderzoekers Wouter Poels en Paul Schenderling voorstaan, komen...
vrijdag, 19 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Herdefinitie van wie zzp’er is en wie niet helpt zeker om de kwetsbare positie van de zzp’er te verbeteren. Maar de minister kan meer doen, zegt hoogleraar Paul de Beer. Hij pleit voor betere...
donderdag, 18 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De samenleving steekt ongelooflijk veel geld in de laatste 100 levensmaanden, maar veel ouderen vinden dat die fase absoluut niet verloopt zoals ze willen. Dat moet beter, betoogt Pieter Hilhorst van...
woensdag, 17 mei, 2023 - 19:45     Bron: Ministerie SZW
Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen krijgen recht op een eenmalig bedrag van €5.000. Dat stelt het kabinet voor in een...
woensdag, 17 mei, 2023 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
Niet de regels, maar de mens centraal zetten. Dat is het uitgangspunt van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Dit wetsvoorstel staat vanaf middernacht open ter internetconsultatie voor alle...
woensdag, 17 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Krimpflatie en graaiflatie raken vooral de kwetsbaren. Om hen beter hiertegen te beschermen pleit hoogleraar Marcel Canoy voor een overheid met een flexibel mensbeeld en naming-and-shaming van...