Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 13 oktober, 2017 - 10:18     Bron: De Unie (nieuws)
Maandag 9 oktober 2017 heeft Gert Jan Tommel met een aantal collega’s van Vesting Finance gezeten om de huidige situatie van het overleg met jouw werkgever te bespreken. Doel van de bijeenkomst...
vrijdag, 13 oktober, 2017 - 08:33     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Vertrouwen komt en gaat te voet, maar eenmaal weg is het ver weg’, zou het spreekwoord moeten luiden, legt Marcel Canoy uit. Een paar jaar economische voorspoed brengt dat vertrouwen niet met een...
donderdag, 12 oktober, 2017 - 12:41     Bron: De Unie (nieuws)
In tegenstelling tot eerdere berichten zal er op maandag 16 oktober 2017 niet verder worden gepraat over de cao voor de Groothandel in Levensmiddelen. Op verzoek van de werkgeversdelegatie is dit...
woensdag, 11 oktober, 2017 - 11:20     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Resato is een machinefabrikant in Assen waar ongeveer 80 mensen op 75 fte werken. In 2012 is er voor deze Kennisbank een beschrijving van de sociale innovatie bij Resato gemaakt. September 2017 zijn...
woensdag, 11 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De grote publieke uitvoeringsorganisaties gaan gezamenlijk hun aanpak naar mensen met problematische schulden veranderen. We spraken met drie van hen, bestuurders van: het Centraal Justitieel...
dinsdag, 10 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Begin volgend jaar kiezen we nieuwe gemeenteraden. Daarbij zal het nauwelijks gaan over de invoering van de omgevingswet in 2019, terwijl deze behoorlijke consequenties heeft. De lokale politiek zou...
maandag, 9 oktober, 2017 - 14:53     Bron: De Unie (nieuws)
Per 1 januari 2018 is er een nieuwe cao nodig voor ABN AMRO omdat de huidige dan afloopt. Om tot een nieuwe cao te komen, zijn we op 27 september 2017 gestart met de toelichting op de inzetbrieven....
maandag, 9 oktober, 2017 - 09:49     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in verband met het mogelijk maken van het deactiveren van de quotumheffing gepubliceerd.
maandag, 9 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waarom lukt het Nederland maar niet om genoeg vrouwen aan de top te krijgen? Het heeft er alle schijn van dat er een relatie is tussen carrièrekansen van vrouwen en het krijgen van een gezin....
vrijdag, 6 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren delen op sociale media allerlei persoonlijke informatie. Jongerenwerkers krijgen daarvan veel onder ogen. Dat geeft nieuwe dilemma’s: ‘Dan zie je bijvoorbeeld iemand die zit in de klas. Die...
donderdag, 5 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wim Eickholt was een jaar dakloos en hield in die tijd een dagboek bij. Dit boek verschijnt morgen onder de titel: ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’. Over het rauwe leven op straat en de...
woensdag, 4 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het mobiliseren van ‘ondeskundige’ burgers in het sociale domein leidt onvermijdelijk tot gevaarlijke deprofessionalisering. Zulke kritiek op burgerkracht, onder meer verwoord door Evelien Tonkens,...
dinsdag, 3 oktober, 2017 - 08:59     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse economie groeit solide en de werkloosheid neemt snel af, ook bij jongeren. Maar niet alle jongeren vinden makkelijk een baan. Bovendien beweegt een groot deel zich buiten het beeld van...
dinsdag, 3 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waarom zijn er toch zoveel vooraanstaande mensen gaan geloven in ‘burgerkracht’? We zouden de burgers zelf moeten laten beslissen over hun leefomgeving. Negatief gezegd: waarom zijn ze ‘klaar’ met de...
vrijdag, 29 september, 2017 - 16:00     Bron: De Unie (nieuws)
De maand oktober is de maand van de vakbond. Jouw collega’s die nog geen lid zijn kunnen dan gratis lid worden. NN Group en Delta Lloyd betalen voor nieuwe leden het eerste jaar van het...
vrijdag, 29 september, 2017 - 15:45     Bron: De Unie (nieuws)
Het heeft wat tijd gekost om na heen en weer te hebben gecommuniceerd tot de conclusie te komen dat jouw werkgever geen bereidheid toont om een nieuw sociaal plan af te spreken met beter toegesneden...
vrijdag, 29 september, 2017 - 15:05     Bron: De Unie (nieuws)
De maand oktober is de maand van de vakbond. Jouw collega’s die nog geen lid zijn kunnen dan gratis lid worden. NN Group en Delta Lloyd betalen voor nieuwe leden het eerste jaar van het...
vrijdag, 29 september, 2017 - 14:13     Bron: SER
vrijdag, 29 september, 2017 - 13:40     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige verdeling 2018 evenals de definitieve verdeling 2017 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente zijn opgenomen bij dit bericht. Deze bevatten...
vrijdag, 29 september, 2017 - 13:25     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie zet voor de nieuwe Transavia Grond cao 2017-2018 in op een structurele loonsverhoging van   2 * 2% en goede afspraken over duurzame inzetbaarheid. De verbeterde financiële en...
vrijdag, 29 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren blijven langer thuis wonen en een groeiende groep keert na aanvankelijke zelfstandigheid terug naar het ouderlijk huis. Een zorgelijke ontwikkeling? En wat ligt eraan ten grondslag? Mieke...
donderdag, 28 september, 2017 - 15:50     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 21 september 2017 hebben wij je geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Tata Steel en wat wij als De Unie daarover weten. In dat bericht gaven we aan, donderdagmiddag met de...
donderdag, 28 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Studenten van de Bildung Academie in Amsterdam onderwierpen zich een week lang aan een digitale ‘detox’. Filosoof Hans Schnitzler interviewde vijftien van hen over deze ervaring. Hij deed verslag in...
woensdag, 27 september, 2017 - 13:50     Bron: SER
woensdag, 27 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland vergrijst, wat betekent dat er ook op de werkvloer meer senioren rondlopen. De gemiddelde leeftijd van werkenden is sinds de eeuwwisseling met maar liefst vier jaar gestegen tot ruim 42...
dinsdag, 26 september, 2017 - 09:31     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen in de bijstand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden door regelgeving buitenspel gezet. Werkgevers zouden een actievere rol moeten krijgen in de oplossing van dit probleem. Dit...
maandag, 25 september, 2017 - 12:54     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals in de ledenvergadering van vrijdag 22 september 2017 aangegeven, vragen wij je om je mening te geven over de “Uitvoeringsovereenkomst winstdeling 2013”. De volledige tekst kun je...
maandag, 25 september, 2017 - 12:50     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet trekt ruim € 6,2 miljoen uit om werkzoekende Groningers de mogelijkheid te geven zich om te scholen naar banen in de aardbevingsgerelateerde bouw- en technieksector. Minister Asscher van...
maandag, 25 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen blijven langer thuis wonen. Sociaal leven en gezondheidsvragen raken zo steeds meer met elkaar verstrengeld. De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol in die verbinding en daardoor in...
vrijdag, 22 september, 2017 - 12:05     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
vrijdag, 22 september, 2017 - 12:05     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
donderdag, 21 september, 2017 - 11:37     Bron: De Unie (nieuws)
Het cao-overleg begint op woensdag 20 september 2017. De werkgevers hebben inmiddels hun voorstellen op papier gezet. In dit bericht kun je lezen wat de werkgevers voorstellen. En je kunt lezen wat...
donderdag, 21 september, 2017 - 09:25     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vier jaar nadat de koning in de troonrede het woord participatiesamenleving introduceerde, deed de NOS een onderzoek naar de resultaten van deze oproep. Tegelijkertijd kwam kenniscentrum Movisie met...
donderdag, 21 september, 2017 - 07:27     Bron: Ministerie SZW
Een recordaantal mensen heeft een baan. Vooral veel 45-plussers vonden in augustus werk. De werkloosheid is gedaald naar het laagste niveau in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal...
woensdag, 20 september, 2017 - 16:47     Bron: De Unie (nieuws)
Het aantal stemmen dat ik mocht ontvangen over de nieuwe afspraken rond verlofmanagement waren er zeer weinig. Minder dan 3% van de leden bracht een stem uit. Dat kunnen we geen democratische uitslag...
woensdag, 20 september, 2017 - 11:45     Bron: De Unie (nieuws)
Voor de tweede keer is er gesproken over een nieuwe cao voor jou en jouw collega’s, maar niet over de lonen. Dat is namelijk een onderdeel van de mantel-cao. Nu hebben we het vooral gehad over...
woensdag, 20 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bevolkingskrimp in de noordelijke regio’s is een langzaam proces. Sommige bewoners hebben het niet eens in de gaten, anderen ervaren het vertrek van dorpsgenoten en voorzieningen als een verlies. De...
dinsdag, 19 september, 2017 - 16:36     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft in juli 2017 samen met de andere vakorganisaties en ING een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao, een nieuw sociaal plan en de fiscale pensioenwijziging. Daarna was het...
dinsdag, 19 september, 2017 - 16:29     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals eerder is aangekondigd wordt begin september 2017 aan jou een tweede functienaam toegekend door je werkgever. We willen je in deze nieuwsbrief graag vertellen waar je op moet letten.  ...
dinsdag, 19 september, 2017 - 15:22     Bron: Ministerie SZW
Nederland staat er goed voor: de Nederlandse economie groeit dit jaar het hardst van alle Europese landen en de werkloosheid bereikt in 2018 het laagste punt sinds 2008. Helaas voelt niet iedereen...
dinsdag, 19 september, 2017 - 09:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Pesten gebeurt allang niet meer alleen op het schoolplein. Ook online wordt er flink gepest. Vaak anoniem, waardoor het moeilijk is er iets tegen te beginnen, schrijft Beau Oldenburg tijdens de Week...
maandag, 18 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu zo ongeveer iedereen een smartphone bezit, is het een ware hype in Nederland: whatsapp-preventiegroepen. In zijn recente overzichtsstudie De burger op wacht bespreekt Vasco Lub een...
maandag, 18 september, 2017 - 06:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept werkgevers op om zwangere vrouwen niet anders te behandelen dan anderen. Dat komt volgens het College voor de Rechten van de Mens...
vrijdag, 15 september, 2017 - 17:56     Bron: SER
vrijdag, 15 september, 2017 - 17:56     Bron: SER
vrijdag, 15 september, 2017 - 16:27     Bron: De Unie (nieuws)
Na het eerdere cao-akkoord is er afgelopen weken hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de zogenaamde 4-weeks onderwerpen. Inmiddels zijn we met Holland Casino tot overeenstemming gekomen. In dit...
vrijdag, 15 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten zetten massaal in op outreachende wijkteams, zonder dat ze scherp hebben welke doelen die wijkteams moeten realiseren. Jurriaan Omlo ziet zes interventierepertoires voor outreachend werken...