Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 22 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het onderscheid dat in beleid en onderzoek tussen de zorg voor kinderen en zorg voor oude ouders wordt gemaakt doet geen recht aan de parallellen tussen deze activiteiten. Door ze in gezamenlijkheid...
donderdag, 21 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In haar strijd tegen de eenzaamheid, roept de overheid ons op er vooral zelf mee aan de slag te gaan. Met dat appèl gaat ze er aan voorbij dat haar soms onbuigzame institutionele logica ook bijdraagt...
woensdag, 20 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als beleidsmakers de aannames van sociale duurzaamheid niet expliciteren, is de kans groot dat investeringen in een betere woonomgeving hun doel voorbijschieten. De vraag is wanneer burgers en...
dinsdag, 19 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tijdens de coronacrisis is betaald werk bij velen minder centraal komen te staan. Tegelijkertijd gingen we het maatschappelijk belang van en de waardering voor hun werk belangrijker vinden: werk...
maandag, 18 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vanwege de snel groeiende zorguitgaven groeit vanuit verschillende hoeken de roep om meer preventie. Gemeenten moeten veel meer gaan sturen op preventie om hun inwoners gezond te houden, vooral omdat...
vrijdag, 15 oktober, 2021 - 15:20     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verhoogt per 2022 het kindgebonden budget vanaf het tweede kind met 70 euro per jaar. De ministerraad stuurt het besluit ter advisering naar de Raad van State.
donderdag, 14 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Binnen publieke beroepen wordt geworsteld met een goede genderbalans. Zo is de politie van oorsprong een mannenbolwerk, zijn de vrouwelijke huisartsen sinds kort in de meerderheid en zien we ook...
woensdag, 13 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op het internet worden we steeds vaker geconfronteerd met foto’s, video’s en geluidsfragmenten die niet echt blijken. Ze zijn steeds moeilijker van echt te onderscheiden. Onze virtuele identiteit...
dinsdag, 12 oktober, 2021 - 14:06     Bron: Ministerie SZW
Sectorfondsen en sociale partners kunnen vanaf deze week subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op de begeleiding naar werk en het opleiden van werkenden met een kwetsbare...
dinsdag, 12 oktober, 2021 - 13:32     Bron: Ministerie SZW
Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. Het is...
dinsdag, 12 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ‘professionele vriend’ is een sociaal werkende die zich precies daar begeeft waar het meestal wringt tussen burger en samenleving. Het concept werd ooit bedacht door Hans van Ewijk, inmiddels...
maandag, 11 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om de doelgroep van de Participatiewet meer kansen te bieden, voldoen kleine aanpassingen in het arbeidsmarktbeleid niet. Er zijn fundamentele wijzigingen nodig, aldus de samenstellers van het...
vrijdag, 8 oktober, 2021 - 08:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Verschillen tussen mensen kunnen het leven interessant maken, maar wanneer ze leiden tot ongelijke levenskansen of sociale achterstanden is het een andere kwestie. Zulke verschillen zijn niet...
donderdag, 7 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het staat buiten kijf dat vrouwen veel vaker dan mannen slachtoffer worden van geweld in de intieme sfeer. Maar als we daar iets aan willen doen, helpt zwart-wit denken niet. Het wordt hoog tijd om...
woensdag, 6 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het was op 12 april 2017. In de Amsterdamse rechtbank zat een rij verdachten. De gelegenheid: het Openbaar Ministerie had de historische beslissing genomen dat de stroom aan racistische en...
maandag, 4 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijna 20 procent van de sociaal werkers zegt over vijf jaar een ander beroep te hebben, 40 procent twijfelt. De uitstroomcijfers uit het sociaal werk zijn op dit moment uitzonderlijk hoog. Toch...
zaterdag, 2 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vindt dat de rechtspositie en rechtsbescherming van kinderen en ouders beter moet. De vraag is of het debat over haar onlangs verschenen...
vrijdag, 1 oktober, 2021 - 16:04     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige bijstandsbudgetten 2022 en de definitieve bijstandsbudgetten 2021 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze...
vrijdag, 1 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim vijftien jaar geleden introduceerde de overheid een zorgfilosofie die bol staat van wantrouwen. Nu moeten burgers en overheid elkaar weer leren vertrouwen. Sociaal werk kan daarin een...
donderdag, 30 september, 2021 - 14:40     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering in werking. Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. De beschikkingen met de...
donderdag, 30 september, 2021 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Vandaag is het rapport over de zes pilots ‘B1-route: van A2 naar B1’ van het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd. Dat is de laatste in de reeks met zes verschillende pilotthema’s.
donderdag, 30 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
België kent evenals Nederland een woningcrisis. Meer dan 300 duizend huishoudens zijn er de dupe van. Naast wanhopige verhalen van gezinnen die in krotten, garageboxen en overbevolkte kamers leven,...
woensdag, 29 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Deze week verklaarde de rechter een klacht van: Amnesty International, Control Alt Delete, Radar en anderen, tegen etnisch profileren ongegrond. Huidskleur kan ‘een objectieve aanwijzing zijn van...
maandag, 27 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘We varen op zicht’, zei de premier over maatregelen die hij in het voorjaar 2020 trof om de coronapandemie onder controle te houden. De aandacht ging vooral uit naar de ziekenhuiszorg. Voor de...
vrijdag, 24 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In deze tijd van krapte op de woningmarkt doen vastgoedbedrijven enorm goede zaken. Dat leidt tot uitbuiting en ellende, net als in de 19e eeuw. Daarom is de tijd rijp voor weer een minister van...
donderdag, 23 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de psychiatrie is het op alle fronten uit de hand gelopen. Damiaan Denys laat zien wat er loos is. Het zorgstelsel faalt door tweeslachtige doelen en marktwerking. De psychiatrie is niet in staat...
dinsdag, 21 september, 2021 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Nederland staat er beter voor dan verwacht. De vaccinatiegraad stijgt en de economische vooruitzichten zijn gunstig. Mede dankzij de steunpakketten en de veerkracht van ondernemers en werkenden komt...
dinsdag, 21 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op Prinsjesdag spreekt de koning weer de Troonrede uit. In de loop van het jaar ondertekent hij alle wetten en Koninklijke besluiten en bekrachtigt hij internationale verdragen. Toch heeft hij in...
maandag, 20 september, 2021 - 17:47     Bron: Ministerie SZW
De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid geven of werk door een zelfstandige of een werknemer gedaan mag worden. Bij in elk...
maandag, 20 september, 2021 - 17:14     Bron: Ministerie SZW
Zo’n 14.000 werkgevers hebben voor de maanden juli, augustus en september van 2021 de loonsteun NOW ontvangen. De inkomenssteun voor zelfstandigen Tozo is in dezelfde periode ongeveer 40.000 keer...
maandag, 20 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met individuele gedragsverandering gaan we de klimaatproblemen niet oplossen. Integendeel, er zijn vooral politieke en collectieve strategieën nodig om de steeds grotere problemen op te lossen. En om...
vrijdag, 17 september, 2021 - 10:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die geen corona-vaccin willen of daar nog over twijfelen, worden vaak op één hoop gegooid. Uit het onderzoek ‘De maatschappelijke impact van COVID-19′ blijkt dat dit onterecht is: de...
donderdag, 16 september, 2021 - 20:00     Bron: Ministerie SZW
Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen vanaf vandaag terecht bij alle 35 regionale mobiliteitsteams....
donderdag, 16 september, 2021 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn twee eindrapporten van de pilotthema’s 'zelfredzaamheidsroute' en ‘financieel ontzorgen' gepubliceerd.
donderdag, 16 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In België en Nederland leven veel mensen in armoede. Ze zijn politiek afgehaakt, maar hebben paradoxaal genoeg wel de wil om in de politiek te geloven. ‘Dienstbetoon’ is een ijzersterke manier om het...
dinsdag, 14 september, 2021 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Door de coronacrisis hebben veel ondernemers en ZZP’ers te maken gekregen met financiële zorgen. Ook al is de werkgelegenheid in de meeste sectoren weer op peil en trekt de economie aan, het betekent...
vrijdag, 10 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Verenigde Staten is er een tijd voor en een tijd na de aanslagen van ‘9/11’,  twintig jaar geleden. Waren de aanslagen op de Twin Towers ook voor Nederland een waterscheiding? Deze week is het...
donderdag, 9 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In onderwijs, welzijn en zorg overheerst de gedachte dat jongeren in kwetsbare situaties eerst hun leven op de rails moeten hebben, alvorens ze goed over hun toekomst kunnen nadenken. Maar het...
woensdag, 8 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De woningnood in Nederland is politieke chefsache: prijzen zijn te hoog, wachttijden te lang. Iedereen wil oplossingen, maar voor oplossingen heb je eerst oorzaken nodig. Sommige daarvan liggen voor...
dinsdag, 7 september, 2021 - 15:42     Bron: Ministerie SZW
De beroepsorganisatie voor accountants (NBA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar accountants soms tegenaan lopen...
dinsdag, 7 september, 2021 - 09:24     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vijf jaar en een aantal onderzoeken verder is het overduidelijk: de invoering van reguliere tijdelijke huurcontracten heeft geleid tot normalisering van flexhuur met zeer negatieve gevolgen voor...
maandag, 6 september, 2021 - 12:05     Bron: Ministerie SZW
Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen voor alle opvanguren die zij hebben doorbetaald. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt in 2021 daardoor niet af van het aantal gewerkte uren....
maandag, 6 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samira Shadid ziet hoe jongeren door gentrificatie de stad worden uitgedrukt, ten gunste van een rijke elite. Dat legt een verantwoordelijkheid op de schouders van sociaal werkers. Om namens jongeren...
vrijdag, 3 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland heeft een inclusietekort – of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam...
donderdag, 2 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De route waarmee iemand Nederland binnenkomt bepaalt grotendeels welke steun hij of zij ontvangt bij het vinden van werk. In plaats van met aandacht voor individuele verschillen worden migranten nog...
dinsdag, 31 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De meesten van ons weten heus wel dat we ons gedrag moeten veranderen om de wereld leefbaar te houden. Alleen de verleidingen, een stedentrip of een jurkje voor een paar tientjes, zijn soms te groot...
maandag, 30 augustus, 2021 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de...
maandag, 30 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het menselijke is uit het werk gehaald. Vooral mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt gaan daardoor gebukt onder overbelasting, onzekerheid en discriminatie. De coronacrisis maakt de behoefte...
donderdag, 26 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zorg in Nederland komt vele handen tekort. Een probleem dat voor een deel verlicht kan worden als asielmigranten een faire kans krijgen om in te springen. Overheden en zorgorganisaties moeten dan...
dinsdag, 24 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse verzorgingsstaat streeft ernaar iedere burger een menswaardig bestaan te bieden, maar kille bureaucratie en paternalistisch overheidsoptreden liggen voortdurend op de loer. De beste...