Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 13 december, 2022 - 09:33     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft besloten om de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten verder te verhogen. De maximum uurprijs stijgt volgend jaar met een extra 0.94% voor alle vormen van kinderopvang. Dat...
dinsdag, 13 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij de Nationale ombudsman komen klachten binnen over de overheid. Een selectie van bevreemdende situaties die bij burgers wantrouwen veroorzaken. Helaas is het een bekend verschijnsel: een overheid...
maandag, 12 december, 2022 - 16:44     Bron: Ministerie SZW
Arbeidsmigranten krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Dat komt omdat zij in praktijk tegen verschillende drempels aan lopen. Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
maandag, 12 december, 2022 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat racisme als een structureel probleem wordt ervaren bij het ministerie en bij ambassades. In een onderzoek...
maandag, 12 december, 2022 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te...
vrijdag, 9 december, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus. Het doel van de wet is dat...
vrijdag, 9 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Radboud Engbersen is een van de auteurs van het essay Het geheim van de lange relatie over continuïteit in het sociaal domein. In dit artikel gaat hij er verder op in. Drie experts reageren op het...
dinsdag, 6 december, 2022 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
De Nederlandse regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg krijgen tot en met 2027 in totaal € 623 miljoen extra Europese ondersteuning...
dinsdag, 6 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onbewuste mensbeelden van beleidsmakers kunnen heel verkeerd uitpakken voor burgers. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. SCP-onderzoekers Peteke Feijten en Winnie Gebhardt pleiten voor het expliciet...
maandag, 5 december, 2022 - 17:56     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2023 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
maandag, 5 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor jonge mensen met een licht verstandelijke beperking is geld extra belangrijk voor hun positie en hun eigenwaarde. In de hulpverlening is deze sociale betekenis van geld wel bekend, maar wordt er...
vrijdag, 2 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Honderd burgers uit heel Nederland startten twee jaar geleden een experiment van nieuwe praktijken om bestaanszekerheid te vergroten in Amsterdam. Wat beweegt hen? Actieonderzoeker Jaswina Elahi deed...
donderdag, 1 december, 2022 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Daarom presenteert staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) samen met ministers Schouten (Armoedebeleid) en De Jonge (...
donderdag, 1 december, 2022 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet presenteert op 5 december 2022 de Nieuwe Aanpak Dakloosheid. Een van de speerpunten is Housing First (wonen eerst). Anke Jansen en Melanie Schmit van Housing First Nederland en...
woensdag, 30 november, 2022 - 12:06     Bron: Ministerie SZW
Het vaststellingsloket voor de NOW5 blijft langer open, namelijk tot en met 2 juni 2023. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Hiermee is de uiterlijke...
dinsdag, 29 november, 2022 - 14:14     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot en met 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten. De Eerste Kamer heeft daar...
maandag, 28 november, 2022 - 18:17     Bron: Ministerie SZW
Vandaag geeft minister Schouten invulling aan ruim 20 maatregelen die de Participatiewet meer in balans moeten brengen. Zo wordt de opstap naar werk gemakkelijker, mogen bijstandsgerechtigden giften...
maandag, 28 november, 2022 - 17:33     Bron: Ministerie SZW
Sinds maart dit jaar kunnen mensen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt zich inschrijven voor STAP-budget. Via STAP kunnen zij jaarlijks gebruik maken van 1.000 euro voor arbeidsmarktgerichte...
maandag, 28 november, 2022 - 17:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft op Prinsjesdag een tijdelijk noodfonds energie aangekondigd als onderdeel van een omvangrijk pakket aan maatregelen gericht op het dempen van de negatieve gevolgen van de hoge...
vrijdag, 25 november, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Dick Heederik wordt voorzitter van de adviescommissie Lijst beroepsziekten. De adviescommissie gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op wetenschappelijke basis adviseren over...
vrijdag, 25 november, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Roos Vermeij wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel. Deze commissie is door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingesteld om te...
vrijdag, 25 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenlevingsopbouw is broodnodig in tijden van individualisering, maatschappelijke tegenstellingen en vereenzaming. Maar samenlevingsopbouw staat onder druk: er is te weinig continuïteit op...
donderdag, 24 november, 2022 - 15:02     Bron: Ministerie SZW
Werkzoekende senioren de kans bieden hun vaardigheden te laten zien voordat ze ergens solliciteren. Dat is de kern van een nieuwe pilot, waarbij senioren gratis een competentietest kunnen doen...
donderdag, 24 november, 2022 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Nog teveel arbeidsmigranten werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Daarom is het nodig dat het wetsvoorstel verplichte certificering zo snel als mogelijk wordt ingevoerd. Dit...
donderdag, 24 november, 2022 - 08:47     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet trekt de komende jaren structureel 120 miljoen euro uit voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Het geld gaat onder meer naar gemeenten zodat zij meer mensen...
donderdag, 24 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De uitkomst van de klimaattop in Sharm El-Sheikh is in veler ogen teleurstellend. Als we willen dat de klimaataanpak in het voordeel van mensen en aarde gaat werken, dan moet beleid volgens schrijver...
woensdag, 23 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De voortdurende verlenging van het beroepsleven geeft aanleiding tot bezorgdheid over sociale participatie van ouderen. Hebben zij dan nog wel tijd voor vrijwilligerswerk, mantelzorg en oppassen op...
dinsdag, 22 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bejubeld en verguisd lijkt het burgerforum toch zijn opwachting te maken in het nationaal beleid. Expert democratisering & dialoog en SER-medewerker Amy Eaglestone wijst op de dilemma’s van...
maandag, 21 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel maatschappelijke problemen hebben hun wortels in het verleden. Gewapend met een historisch perspectief kunnen sociaal werkers hun professioneel handelen beter doordenken, vindt de voorzitter van...
vrijdag, 18 november, 2022 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De regeling voor de Aziatische horeca sector zal definitief vervallen. Sinds 1 januari 2022 was de regeling al stopgezet voor nieuwe gevallen. Dit heeft de ministerraad op voorstel van minister van...
vrijdag, 18 november, 2022 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil bij de uitvoering van de sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen in mensen. Dat schrijven de ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Schouten voor...
vrijdag, 18 november, 2022 - 13:11     Bron: Ministerie SZW
Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Het kabinet wil met de verhoging werken lonender maken.
vrijdag, 18 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met het boek De macht der gewoonte presenteren Menno Hurenkamp en Jan Willem Duyvendak een pamflet tegen maatwerk. Psycholoog Sandra van Dijk en econoom Marcel Canoy nemen het tegengeluid ter harte...
donderdag, 17 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met een top-down initiatief bottom-up burgerparticipatie organiseren, kan dat? En wat is hierin de macht van sociaal werkers? Hogeschoolonderzoekers Huub Purmer en Paula Smith bekeken het in de...
maandag, 14 november, 2022 - 09:27     Bron: Ministerie SZW
Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld per uur 13 procent minder dan mannelijke collega’s. Dit loonverschil is de afgelopen jaren maar langzaam kleiner geworden, zo blijkt uit de ‘Monitor...
maandag, 14 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het strafrecht focust op het straffen van plegers van haatmisdrijven tegen LHBT-personen. Uit Europees onderzoek blijkt echter dat slachtoffers vooral behoefte hebben aan een vorm van herstel, zeggen...
vrijdag, 11 november, 2022 - 15:46     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een eenmalige onverplichte tegemoetkoming voor een groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap. Het gaat om ouderen van Surinaamse herkomst die...
vrijdag, 11 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op basis van hun nieuwe boek Macht der gewoonte keren politicoloog Menno Hurenkamp en hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak zich tegen maatwerk. Movisie-voorzitter Janny Bakker las hun betoog...
donderdag, 10 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Marcel Canoy beschrijft vijf soorten baten die het aannemelijke gevolg zijn van een breed toegankelijke ouderenzorg. Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat je er niet bij stilstaat...
woensdag, 9 november, 2022 - 08:24     Bron: Ministerie SZW
De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in...
woensdag, 9 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anja Meulenbelt heeft een klacht over hoe er in onze samenleving met ouderen wordt omgesprongen. Er is volgens haar sprake van discriminatie: ageism. Ouderen moeten meer gewaardeerd worden. Ik ben...
dinsdag, 8 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een ongekende wooncrisis houdt velen in z’n greep. Een groep die al decennia met een wooncrisis wordt geconfronteerd en snakt naar perspectief, zijn de woonwagenbewoners. Universitair docent Dominic...
maandag, 7 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een gezonde omgeving kan gezondheidsverschillen tussen mensen verminderen. Maar wat is een gezonde omgeving en welke kennis speelt daarbij een rol? Hoogleraar Klasien Horstman en universitair docent...
maandag, 7 november, 2022 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
‘Je staat er niet alleen voor’ Steeds meer huishoudens komen financieel in de knel door de hoge inflatie en de fors gestegen energierekening. Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen van de...
vrijdag, 4 november, 2022 - 16:29     Bron: Ministerie SZW
In Nederland vinden we het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving zonder dat inbreuk wordt gemaakt op iemands...
vrijdag, 4 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sport en beweging kunnen voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede een middel zijn om even de stress of moeilijkheden van thuis vergeten. Jamilla Vervoort van Kenniscentrum Sport &...
donderdag, 3 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie heeft er eigenlijk baat bij een wijkaanpak? Dat was de kernvraag bij een evenement in Rotterdam over leefbare wijken. Stadssocioloog Jan Rath: ‘De verantwoordelijkheid voor kommer en kwel en voor...
woensdag, 2 november, 2022 - 20:24     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het Besluit kwaliteit kinderopvang versoepelen en start daarom een internetconsultatie: iedereen die dat wil kan tot en met 20 november 2022 reageren op de voorgenomen wijzigingen. De...
dinsdag, 1 november, 2022 - 15:35     Bron: Ministerie SZW
Nog niet alle vluchtelingen uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen hebben een bewijs van verblijf (een sticker of O-document) opgehaald bij de IND. Hiermee kan hij/zij...
dinsdag, 1 november, 2022 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Uit twee onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar voren gekomen dat niet of nauwelijks werken en een laag inkomen criminaliteit in hand werkt. Inzetten op...