Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 4 oktober, 2019 - 15:50     Bron: Ministerie SZW
Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een...
vrijdag, 4 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jim van Os leverde stevige kritiek op de ggz . Om te overleven, moet de ggz meer de wijk in en eCommunities opzetten. Ervaringsdeskundige Hans van Eeken vindt dat geen oplossing. Het biomedische...
donderdag, 3 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Westerse liberale landen doen hun uiterste best om migranten te weren. Ze voeren daarvoor een streng, inhumaan en niet effectief uitzettingsbeleid. Waarom tolereren we dit? Stel je voor dat een...
woensdag, 2 oktober, 2019 - 13:27     Bron: Ministerie SZW
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende...
woensdag, 2 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeentelijk veiligheidsbeleid focust zich meestal op buurten en wijken. Bewoners hebben echter een andere perceptie van hun woonomgeving. Hun ´persoonlijke wooncirkels´ blijken meer te vertellen...
dinsdag, 1 oktober, 2019 - 09:57     Bron: Ministerie SZW
Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).
dinsdag, 1 oktober, 2019 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 oktober start UWV, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ondersteuning van mensen met een...
dinsdag, 1 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het wordt hoog tijd dat sociale professionals zich gaan bemoeien met de inzet van technologie in de samenleving. Maar dan wel met een taal die ‘WE-care’ centraal zet – als tegenwicht voor het...
maandag, 30 september, 2019 - 17:11     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige verdeling 2020 evenals de definitieve verdeling 2019 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn opgenomen bij...
maandag, 30 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Welke rol kunnen wijken en buurten spelen bij het herstel en de herintegratie van mensen met een beperking? Een concept waarbij mensen elkaar ontmoeten onder begeleiding van een coach probeert daar...
vrijdag, 27 september, 2019 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven; dat vraagt om investeringen. Om werkgevers daartoe aan te sporen kunnen zij opleidingskosten die hun...
vrijdag, 27 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De uitgaven aan de jeugdzorg zijn hoger dan ooit. De aangedragen oplossingen, zoals van Stichting Beroepseer, lossen de problemen niet op. Het doel van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de...
donderdag, 26 september, 2019 - 19:27     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) brengt van 1 tot 5 oktober een bezoek aan Bonaire. De staatssecretaris gaat onder meer in gesprek met de partijen die deelnemen aan...
donderdag, 26 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Achterstandswijken komen meestal negatief in het nieuws. Toch kunnen deze wijken voor de jongeren die er wonen veel betekenen. Zo voelen de Marokkaans-Nederlandse jongeren in Kanaleneiland en...
woensdag, 25 september, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – dit najaar heeft de Task Force on the Work of the Future van het MIT een rapport uitgebracht ter voorbereiding van beleid dat nodig is om er voor te zorgen dat nieuwe technologieën leiden tot...
dinsdag, 24 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gezond oud worden, is niet alleen een kwestie van geld maar hangt ook af van veerkracht, concludeert socioloog Almar Kok. Veerkracht kent echter net als zelfredzaamheid wel zo zijn grenzen. Als je...
maandag, 23 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Afvaldumpingen en lozingen van giftig afval zijn aan de orde van de dag. Politie en justitie kijken vaak machteloos toe. Toepassing van het schadebeginsel kan de controle en bestraffing van...
maandag, 23 september, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – dit is het eindrapport van een onderzoek naar de spanningsvelden voor ‘sociaal intelligent leiderschap’.
zaterdag, 21 september, 2019 - 07:12     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Genezing is nog steeds ver weg. In plaats van als ziekte kunnen we Alzheimer beter beschouwen als een verandering die in sociale kring opgevangen moet worden....
vrijdag, 20 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kansenongelijkheid tussen jongeren neemt toe. Wie niet over de juiste relaties beschikt, heeft minder kans op een leuke stage of interessante baan, op financiële ondersteuning of op hulp bij het...
donderdag, 19 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor onderzoek is afstand nodig, zo luidt het heersende paradigma, maar dat is niet altijd effectief. De methode van het ‘actieleren’ heft de geforceerde scheiding tussen onderzoek en uitvoering op,...
woensdag, 18 september, 2019 - 11:44     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het wijzigingsvoorstel Besluit SUWI gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit is een uitwerking van de aanpak ‘het breed offensief’ van de staatssecretaris van Sociale Zaken en...
woensdag, 18 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Grootschalige bezuinigingen van de overheid en het uitroepen van de ‘participatiesamenleving’ leidden in de voorbije crisis tot veel zorgen over het ontstaan van nieuwe ongelijkheden in participatie...
dinsdag, 17 september, 2019 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Werk is niet alleen de sleutel tot een inkomen, werk zorgt ervoor dat mensen ook echt mee kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft het kabinet komend jaar extra aandacht voor kwetsbare groepen op...
dinsdag, 17 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het probleem van dak- en thuisloosheid in ons land loopt uit de klauwen. Terwijl de oplossing ervan voor het grijpen ligt: biedt de doelgroep eerst een woning aan en dan pas begeleiding en niet...
maandag, 16 september, 2019 - 17:45     Bron: Ministerie SZW
Wie gaat scheiden, wil niet nog jarenlang aan een ex-partner vast zitten. Toch moeten mensen nu soms jaren na dato nog met hun ex-partner om de tafel over de verdeling van het pensioen dat zij...
maandag, 16 september, 2019 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Dertig statushouders worden opgeleid voor een vaste baan in de spoorsector. Dat voornemen staat in de intentieverklaring “Duurzame arbeidsmarkt op de rails” die minister Koolmees van Sociale Zaken en...
vrijdag, 13 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, ziet  op zijn sabbatical in Berkeley in Californië bevestigd dat materiële zekerheid, welzijn en geluk nauw met elkaar...
donderdag, 12 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een recent rapport toont volgens Jos van der Lans het gelijk van de Vogelaar-aanpak van de veertig slechtste wijken van Nederland. Precies tien jaar geleden was mij de eer toebedeeld om één van de...
woensdag, 11 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De politie speelt een belangrijke rol bij de aanpak van lastige jeugdgroepen. Soms kiest ze voor een harde lijn waarbij ze de groepsleden dicht op de huid zit. Andere keren kiest ze voor een zachtere...
dinsdag, 10 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De particuliere woonzorgsector voor ouderen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Een dergelijke ontwikkeling gaat in Nederland al gauw gepaard met een vrees voor tweedeling in de samenleving. Hoe...
maandag, 9 september, 2019 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Koningin Máxima woonde op maandag 9 september het congres ‘Kom uit je schuld’ bij in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Centraal stond de vraag hoe de taboes die spelen rondom...
maandag, 9 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ggz moet volgens de hoogleraar psychiatrie Jim van Os haar onpersoonlijke en technische aanpak afzweren om van betekenis te kunnen blijven. Dat vereist echter wel een hele andere manier van denken...
vrijdag, 6 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Religie en vrouwenemancipatie verdragen elkaar niet, luidt het vooroordeel. Maar islamitische migranten die naar Europa komen blijken een progressiever gedachtegoed over te nemen. Saskia Glas...
vrijdag, 6 september, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Korea to build 30.000 Smart Factories by 2022 to improve SME competitiveness 2018 – De auteur Jung Suk-yee beschrijft in een artikel in Business Korea de plannen van het Zuid Ko...
donderdag, 5 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderwijs is een belangrijke veroorzaker van kansenongelijkheid en segregatie. Rotterdams onderzoek naar schoolkeuzemotieven biedt aanknopingspunten voor beleid om een van de urgentste sociale...
donderdag, 5 september, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2009 – Totterdill et. al. deden een studie naar de ontwikkeling van (overheids)programma’s workplace innovation (WPI, sociale innovatie) in enkele Europese landen. Het rapport van deze studie is nog...
woensdag, 4 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De manier waarop armoede wordt gemeten, is cruciaal voor kennis over armoede en de bestrijding ervan. De maatstaven die verschillende bureaus hanteren lopen echter flink uiteen, betoogt Lei Delsen....
dinsdag, 3 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt lijken veelal te zijn opgegeven voor arbeidsmarktparticipatie. Voor hen is de bijstand eerder hangmat dan vangnet. Een aantal...
dinsdag, 3 september, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – op NRClive een drieluik (waarvan de eerste begin september verscheen) over de toekomst van werk.
maandag, 2 september, 2019 - 13:43     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aan de gegevensuitwisseling rondom detentie en uitkeringen te verbeteren. Er zijn opnieuw...
maandag, 2 september, 2019 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling en daarnaast te maken hebben met ander huiselijk geweld, meestal geweld tussen de eigen ouders of een ouder en diens (ex-)partner, zijn een zeer...
zondag, 1 september, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – In een essay in opdracht van de European Agency for Safety and Health (EU-OSHA) betoogt Jeffrey Saunders dat de vierde industriële revolutie en de opkomst van de ‘innovation society’ nieuw...
zondag, 1 september, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – In een essay in opdracht van de European Agency for Safety and Health (EU-OSHA) betoogt Jeffrey Saunders dat de vierde industriële revolutie en de opkomst van de ‘innovation society’ nieuw...
vrijdag, 30 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als de geestelijke gezondheidszorg wil overleven, dan moet ze haar onpersoonlijke en technische aanpak afzweren. Patiënten hebben geen behoefte aan symptoombestrijding, ze willen vooral steun om te...
donderdag, 29 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel mensen wachten met het krijgen van kinderen tot ze een partner, een vaste baan of een eigen huis hebben. Zij blijven het ouderschap alsmaar uitstellen. Sommigen blijven hierdoor uiteindelijk –...
dinsdag, 27 augustus, 2019 - 09:42     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgers zijn tevreden over de zorg. Tegelijkertijd zien ze de zorg als een maatschappelijk probleem met bureaucratie, wachtlijsten en hoge kosten voor gebruikers. Vooral mensen met lage inkomens...
dinsdag, 27 augustus, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 – Eurofoundheeft een rapport uitgebracht over de relatie tussen de arbeidsrelatie van een werknemer (employment status) en zijn/haar baan- en arbeidskwaliteit.
maandag, 26 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moeten sociaal werkers hulp verlenen aan afzonderlijke individuen, of structurele misstanden aankaarten? Sinds een half jaar woedt daarover een verhit debat op socialevraagstukken.nl. Wat moet de...
vrijdag, 23 augustus, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Nederland heeft de politie een cruciale rol bij personen met verward gedrag. Politiemensen zeggen er alleen voor te staan. Gemeenten hebben sinds 2015 steeds meer verantwoordelijkheden gekregen...