Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 15 januari, 2020 - 00:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. Daarom pleit de WRR er in zijn nieuwe rapport Het betere werk voor om...
woensdag, 15 januari, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft het rapport ‘Het betere werk’ geschreven omdat ‘goed werk essentieel is voor brede welvaart: voor de kwaliteit van leven van...
woensdag, 15 januari, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft het rapport ‘Het betere werk’ geschreven omdat ‘goed werk essentieel is voor brede welvaart: voor de kwaliteit van leven van...
dinsdag, 14 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er lijkt weinig reden voor een verjaardagsfeestje voor de vijfjarige decentralisatie van zorg en welzijn. Noodkreten uit de jeugdzorg en gemeenten in financieel zwaar weer domineren de berichtgeving...
maandag, 13 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het belang van vrijwilligerswerk in België en Nederland is geen punt van discussie. Alleen, hoe werf en behoud je al die vrijwilligers? In ieder geval niet door toepassing van managementmodellen die...
vrijdag, 10 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters wil af van het beeld dat de overgang naar een duurzame samenleving burgers alleen maar geld kost. De Bredase lectoren duurzaamheid Lars...
donderdag, 9 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds 1 januari 2015 is de Wet sociale werkvoorziening afgeschaft. De opdracht aan de Sociaal Werk-bedrijven is om te krimpen van 90.000 Wsw-medewerkers in 2015 naar 30.000 medewerkers op beschutte...
woensdag, 8 januari, 2020 - 14:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gepensioneerden hoeven niet meer te werken, maar ze willen, kunnen en doen vaak nog wel veel. Daarvoor maken we als samenleving te weinig ruimte. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving vindt dat...
woensdag, 8 januari, 2020 - 13:27     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Wet arbeid vreemdelingen gepubliceerd.
maandag, 6 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gemiddelde pensioenleeftijd in Nederland neemt al jaren toe door beleid dat langer doorwerken stimuleert. Maar hoogopgeleiden en mannen stoppen eerder met werken dan laagopgeleiden en vrouwen,...
maandag, 6 januari, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – This book is an anthology made by Frauenhofer Institute for Industrial Engineering, IAO in Stuttgart, Germany, based on the contributions to a conference on the ‘Future of Work’ in December...
dinsdag, 31 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In 2010 kwam het boek Witte zwanen, zwarte zwanen. De mythe van de zwarte school van onderwijsjournalist Anja Vink uit. Waar staan we tien jaar later volgens haar en wat staat ons te doen? Tijdens...
vrijdag, 27 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een eerlijke arbeidsmarkt kunnen mensen op een gezonde, veilige manier hun inkomen verdienen, worden de spelregels gevolgd, bestaat eerlijke concurrentie en wordt armoede voorkomen. Er zijn echter...
woensdag, 25 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Willen we de dakloze medisch goed verzorgen, dan moeten we ons niet vergissen in zijn ogenschijnlijke gelatenheid en vooral alledaagse gesprekken blijven voeren. We mogen de dakloze pas loslaten als...
dinsdag, 24 december, 2019 - 09:55     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De baankansen van mensen met een beperking moeten omhoog. Uitvoeringsprofessionals en arbeidsgehandicapten zelf weten wat daarvoor nodig is: eenvoudigere wetten en regels, minder wantrouwen,...
maandag, 23 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Deze zomer haalde Volkskrant-columnist Frank Kalshoven de woede van de volkshuisvestelijke goegemeente op zijn hals door te beweren dat de verhuurdersheffing ‘best wel een lekker ding is’. De...
vrijdag, 20 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoek naar wijkteams in sterk van elkaar verschillende gemeenten wordt vaak afgedaan als een weinig zinvolle vergelijking van appels en peren. Nieuw onderzoek laat zien dat verschillen tussen...
donderdag, 19 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vanzelfsprekende waarden en normen waar Nederland internationaal bekend om staat, zijn steeds vaker onderwerp van discussie. Zijn we de afgelopen tijd anders gaan denken over kernwaarden als vrijheid...
woensdag, 18 december, 2019 - 16:37     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk...
woensdag, 18 december, 2019 - 15:44     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in 2020.
woensdag, 18 december, 2019 - 14:40     Bron: Ministerie SZW
Nederlandse huishoudens hebben naar verwachting in 2020 in doorsnee iets meer te besteden. Dat komt deels doordat de lonen naar verwachting sterker stijgen dan het gemiddelde prijsniveau, en deels...
dinsdag, 17 december, 2019 - 15:29     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2020 treedt de Regeling onwerkbaar weer in werking. Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijv. vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet én is voldaan aan de...
dinsdag, 17 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Achter de huidige maatschappelijke ongelijkheid gaan vooral verschillen in intelligentie schuil. Het onderwijs produceert deze verschillen niet, maar spoort ze op en versterkt ze. En dat is maar goed...
maandag, 16 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Huishoudelijke hulp is vaak een essentiële schakel om zelfstandig te kunnen blijven wonen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in haar rapport ‘Wat als zorg wegvalt’. Als deze hulp...
vrijdag, 13 december, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 - Albert Hein ontwikkelde samen met winkelpersoneel een app. voor gebruik in de winkels: WINK
donderdag, 12 december, 2019 - 17:11     Bron: Ministerie SZW
Werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken voor een tijdelijke klus krijgen straks recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden. Het...
donderdag, 12 december, 2019 - 12:28     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het voor...
donderdag, 12 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De jeugdzorg staat zwaar onder druk. De oplossing voor een ontoereikend budget voor een almaar groeiende clientèle lijkt voor de hand te liggen: meer geld. Helaas, dat alleen zal geen soelaas bieden...
woensdag, 11 december, 2019 - 14:55     Bron: Ministerie SZW
Vandaag start de internetconsultatie van het wetsvoorstel verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand (een wijziging van de Participatiewet). De internetconsultatie loopt tot en met 22...
woensdag, 11 december, 2019 - 13:04     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2020 dient het College van B...
woensdag, 11 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jonggehandicapten hebben tegenwoordig vaker werk, maar minder inkomen. Financiële onafhankelijkheid blijft zo voor sommigen buiten bereik. Meer aandacht voor hun loopbaanontwikkeling en...
dinsdag, 10 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dick Jansen voerde negen jaar de directie over de Haarlemse welzijnsstichtring DOCK en is toch niet cynisch geworden. Een wonder bijna in een wereld waar Verkopers, Mensenredders en Romantici al te...
maandag, 9 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een debat over de betekenis van ervaring versus opleiding, zoals in de verpleegkunde, vindt in het sociaal domein niet plaats. Wel valt de focus op het hbo op, naast een geringe aandacht voor het mbo...
donderdag, 5 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit de recente evaluatie van de Participatiewet blijkt dat die nauwelijks tot meer baankansen van mensen met een bijstandsuitkering leidt. Het kán veel beter, betoogt Janny Bakker-Klein, maar dan...
dinsdag, 3 december, 2019 - 15:32     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 1.653,60 per maand. Ook de fiscale tarieven voor volgend jaar wijzigen. Als gevolg hiervan wijzigt het netto minimumloon, als...
dinsdag, 3 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Buurtveiligheidsapps leiden niet, zo blijkt uit Rotterdams onderzoek, tot een door de gemeente verwachte verbetering van de veiligheid. Toch hebben ze een belangrijke meerwaarde, namelijk meer kans...
maandag, 2 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vroeger was alles beter. Veel Nederlanders lijken te denken dat dit inderdaad het geval is. Overal om ons heen zien we talloze voorbeelden van een nostalgische zucht naar een veel geroemd maar helaas...
zondag, 1 december, 2019 - 13:57     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet breidt het recht op kinderopvangtoeslag uit voor huishoudens waarin de ene partner werkt en de andere partner een permanente zorgindicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg (...
donderdag, 28 november, 2019 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gaat technologie ons werk helemaal veranderen? Hoe zit het met het evenwicht tussen vaste en flexibele banen? En waar komen al die burn-outs vandaan? We vroegen het Sociologenpanel zich te buigen...
donderdag, 28 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De laatste Algemene Beschouwingen lieten volgens politieke commentatoren een terugkeer zien naar de redelijkheid van het midden. Vanuit de flanken geen nieuws, het Forum ligt op apegapen en de VVD...
woensdag, 27 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie en Publieke GGZ, Jim van Os bepleitte hier al eerder voor een andere koers van de ggz. Om te voorkomen dat het accent nog meer verschuift van zo goed mogelijke...
woensdag, 27 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Hanne Shapiro heeft een rapport geschreven op basis van vier case-studies. Zij deed dat in opdracht van SIRI, een Deense tripartite commissie die moet adviseren over een innovatieve, duurzame...
maandag, 25 november, 2019 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals moeten minder volgzaam zijn en een eigen sociale agenda gaan voeren, zo horen we steeds vaker. Maar een nieuwe eenzijdigheid dreigt als het we spoor op gaan van politiseren. Dan wordt...
maandag, 25 november, 2019 - 11:10     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat de grensinformatiepunten vanaf komend jaar financieel ondersteunen. De tien infopunten, verspreid langs de grens, bieden dienstverlening aan werknemers die werken, wonen of studeren...
maandag, 25 november, 2019 - 11:06     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele...
maandag, 25 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kern van onze verzorgingsstaat staat op de tocht. Instituties en voorzieningen slagen er te vaak niet meer in om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. Zo zijn toeslagen bedoeld als aanvulling op het...
vrijdag, 22 november, 2019 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Voor welke opdracht mag een bedrijf een zzp’er inhuren en wanneer is iemand eigenlijk een werknemer? Over deze vraag loopt een lange discussie. Het kabinet gaat daarom de komende maanden in gesprek...
vrijdag, 22 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoewel er veel goed gaat in Nederland zijn veel mensen erg onzeker over de toekomst. Zijn er ook nieuwe zekerheden te ontwaren? Het gaat goed met Nederland. De werkloosheid is laag en na een enorme...
donderdag, 21 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – Surfly is eensoftware developer in Amsterdam. Het bedrijf is in 2012 opgericht en de oprichter is thans de CEO. Er werken 12 mensen bij Surfly. Surfly is een van de drie cases in de TNO studie...
donderdag, 21 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – Croonwolter&dros is een installatiebedrijf met 2800 medewerkers.  Sociale innovatieDit bedrijf kent ‘kraamkamers’ voor innovatie. In een kraamkamer werken medewerker...