Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 8 november, 2017 - 15:57     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie zet zich in voor een nieuwe cao Vleessector per 1 november 2017. Op 10 oktober 2017 zijn we gestart met het toelichten van de inzetbrieven voor een nieuwe cao. Woensdag 1 november 2017 zijn...
dinsdag, 7 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De opkomst van civic crowdfunding biedt mogelijkheden voor gemeentelijke overheden die burgerinitiatieven willen stimuleren. Maar slaat civic crowdfunding vooral aan bij een beperkte groep relatief...
maandag, 6 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het debat over sociale innovatie lijdt onder drie grote vergissingen. Het gaat overheid en markt vervangen als manier om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, het is apolitiek en het is...
zaterdag, 4 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid kan niet zorgen en geen maatwerk leveren. Daarvoor zijn tussenruimtes als coöperaties nodig, ondervond voormalig wethouder Arjo Klamer, die deelneemt aan de Empowerment-conferentie van 10...
vrijdag, 3 november, 2017 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers...
vrijdag, 3 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe kunnen mensen ondanks morele verschillen goed met elkaar samenleven? Sawitri Saharso betoogt in haar oratie dat de overheid randvoorwaarden kan scheppen, maar dat hiervoor ook burgers nodig zijn...
donderdag, 2 november, 2017 - 10:26     Bron: De Unie (nieuws)
Op intranet heb je kunnen lezen wat de huidige stand van zaken is wat jouw cao betreft. Het CBR heeft nieuwe voorstellen gedaan, maar deze komen niet tegemoet aan de opdracht waar jij als lid de...
donderdag, 2 november, 2017 - 09:50     Bron: De Unie (nieuws)
Dat zegt voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie over de uitgestoken hand in het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet Rutte III. In een reactie op BNR...
donderdag, 2 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er wordt veel gesproken over mensen die door hun baas of hun slechte positie op de arbeidsmarkt ‘gedwongen’ als zelfstandige aan de slag gaan. Deze groep – bijna één op de tien zzp’ers – ervaart een...
woensdag, 1 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De wijk is een belangrijke plek om sociale netwerken te vormen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening. Maar het is ook een plek om hen om op gelijke voet mee te...
dinsdag, 31 oktober, 2017 - 16:47     Bron: SER
dinsdag, 31 oktober, 2017 - 14:58     Bron: SER
dinsdag, 31 oktober, 2017 - 09:04     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Politici als Thierry Baudet beweren dat Nederland een ‘ziekelijke afkeer’ koestert tegen eigen gewoonten en gebruiken. In zijn nieuwe boek Thuis – Het drama van de sentimentele samenleving betoogt...
maandag, 30 oktober, 2017 - 15:00     Bron: De Unie (nieuws)
Het jaar is bijna ten einde en de volgende onderhandelingen staan al weer op stapel.     Naar een optimalisatie van arbeidsvoorwaarden  De meeste afspraken in de cao voor de...
maandag, 30 oktober, 2017 - 11:33     Bron: De Unie (nieuws)
Vorige week heeft er een overleg met jouw directie plaatsgevonden, hierbij een kort verslag.     Algemene gang van zaken In de nieuwsbrief van februari 2017 hebben we aangegeven dat er...
maandag, 30 oktober, 2017 - 11:17     Bron: De Unie (nieuws)
Op 9 oktober 2017 hebben alle partijen hun voorstellen toegelicht. Op 18 oktober en 26 oktober waren de eerste echte onderhandelingen. We hebben die vooral gebruikt om verder over de verschillende...
maandag, 30 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Complexe vaardigheden, zoals het vermogen om te plannen, impulsen beheersen en het zich kunnen inleven in de ander zijn belangrijk voor het uitvoeren van doelgerichte taken. Deze zogenaamde ‘...
zaterdag, 28 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal verwarde personen groeit. Maar klopt dat wel? Wat zit er achter het cijfer van 75.000 politiemeldingen? Bauke Koekoek komt met een alternatieve hypothese. De ‘verwarde personen’ van...
vrijdag, 27 oktober, 2017 - 15:48     Bron: De Unie (nieuws)
Op 19 oktober 2017 is in verschillende media berichtgeving verschenen over een mogelijke reorganisatie van Siemens Hengelo. Op woensdag 25 oktober 2017 is er contact geweest met het hoofdkantoor in...
vrijdag, 27 oktober, 2017 - 15:21     Bron: De Unie (nieuws)
Op 9 oktober 2017 hebben alle partijen hun voorstellen toegelicht. Op 18 oktober en 26 oktober waren de eerste echte onderhandelingen. We hebben die vooral gebruikt om verder over de verschillende...
vrijdag, 27 oktober, 2017 - 14:16     Bron: Ministerie SZW
Bijna iedereen gaat er de komende jaren op vooruit, gemiddeld zo’n 1,1% per jaar. Werkende middengroepen kunnen de grootste plus tegemoet zien. Dat blijkt uit een toelichting op de koopkrachteffecten...
vrijdag, 27 oktober, 2017 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Fred Paling is benoemd tot waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV. Hij vervangt Bruno Bruins die minister voor Medische Zorg is geworden in...
donderdag, 26 oktober, 2017 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De creatieve stad, de slimme stad, de stad als emancipatiemachine: van de stad wordt veel verwacht. Maar hebben we nog wel oog voor de langzame, de zorgvriendelijke of, zoals de burgemeester van...
donderdag, 26 oktober, 2017 - 14:22     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 25 oktober 2017 heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de directie van Nexperia Nederland. Tijdens dit overleg is over een aantal algemeenheden gesproken, maar ...
donderdag, 26 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Complotdenkers worden gezien als paranoïde personen met irrationele waanvoorstellingen die zeer gevaarlijk zijn voor onze samenlevingen. Maar verkettering helpt ons niet te begrijpen waarom zo veel...
woensdag, 25 oktober, 2017 - 16:14     Bron: De Unie (nieuws)
Per 1 januari 2018 is er een nieuwe cao nodig voor ABNAMRO omdat de huidige dan afloopt. Om tot een nieuwe cao te komen, zijn we op 27 september 2017 gestart met de toelichting op de inzetbrieven....
woensdag, 25 oktober, 2017 - 16:06     Bron: De Unie (nieuws)
Eind september 2017 heeft de belangenbehartiger Hans Korver zijn leden laten weten dat de Unieleden hebben ingestemd met het eindbod voor de nieuwe cao. De chauffeurs die lid zijn van De Unie hebben...
woensdag, 25 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor veel wijkteams en sociale professionals is het inmiddels een heuse opdracht om samen met het ‘informele’ maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met als toverwoorden: verbinding,...
dinsdag, 24 oktober, 2017 - 11:16     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid verzoekt Europese BTW-comité pensioenfondsen gelijk te behandelen.
dinsdag, 24 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Netwerksamenleving’ is een term die suggereert dat het lief, verweven en kansrijk zal zijn. Maar netwerken van mensen met de juiste talenten en vaardigheden kunnen mensen ongemerkt achterlaten en...
maandag, 23 oktober, 2017 - 16:52     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 19 oktober 2017 heeft De Unie gesproken met VGZ over de reparatie van het derde WW-jaar. Het overleg was bedoeld om informatie uit te wisselen over de private voorziening die kan worden...
maandag, 23 oktober, 2017 - 11:25     Bron: De Unie (nieuws)
Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met het straalmiddel Eurogrit, waarin asbestvezels zijn aangetroffen. Het straalmiddel is geleverd door het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht....
maandag, 23 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Al sinds 1865 is er bij geboortes sprake van een duidelijke taakverdeling tussen verloskundigen (normale geboortes) en gynaecologen (pathologie). Door de steeds vroegere tests vervagen deze grenzen...
vrijdag, 20 oktober, 2017 - 15:58     Bron: De Unie (nieuws)
De cao-onderhandelingen voor de cao CED en SOS International zijn van start gegaan. Hoewel deze in juli van dit jaar van start zouden gaan, is het door omstandigheden niet gelukt om deze gesprekken...
vrijdag, 20 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Nabij en integraal is beter’ luidt de slogan van de decentralisaties in het sociale domein. Volgens een recent rapport van Movisie gaat het over het algemeen goed met het realiseren van...
donderdag, 19 oktober, 2017 - 16:44     Bron: De Unie (nieuws)
Half september 2017 heeft De Unie met Randstad Groep Nederland drie dagen om de tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe cao. Helaas kwamen we er toen niet uit. In de tussentijd hebben we...
donderdag, 19 oktober, 2017 - 08:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moslims worden in nieuwsberichten veelvuldig in verband gebracht met extremisme, terrorisme en aanslagen. Media dragen zo – wellicht onbedoeld en slechts om de lezer te verleiden tot verder lezen –...
woensdag, 18 oktober, 2017 - 16:13     Bron: Ministerie SZW
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2018.  
woensdag, 18 oktober, 2017 - 13:12     Bron: SER
woensdag, 18 oktober, 2017 - 12:37     Bron: SER
woensdag, 18 oktober, 2017 - 12:37     Bron: SER
woensdag, 18 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bedrijven hebben hun mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ondertussen worden mensen met schulden via de achterdeur afgeknepen en wordt er maar moeizaam ingestemd met...
dinsdag, 17 oktober, 2017 - 14:26     Bron: Ministerie SZW
Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Die compensatie zal ongeveer 5.600 euro per persoon bedragen....
maandag, 16 oktober, 2017 - 18:24     Bron: SER
maandag, 16 oktober, 2017 - 12:48     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 11 oktober 2017 heeft er een tweede overleg plaatsgevonden over de cao Unilever 2017-2018.   Veel uitleg, nauwelijks vooruitgang In het eerste overleg zijn onze voorstellen...
maandag, 16 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Socioloog Josien Arts komt op bezoek bij haar vader en vindt dat het buurtfeest dat hij met de bewonersvereniging organiseert, gericht lijkt op de lucky few van de eigen buurt. Wat is er gebeurd met...
maandag, 16 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als gevolg van technologische ontwikkelingen zullen er naar verwachting veel banen in het middensegment verdwijnen en van aard veranderen. Wat betekent dit voor mbo’ers, en hoe schatten zij zelf hun...
maandag, 16 oktober, 2017 - 06:30     Bron: Ministerie SZW
Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016. Het...
vrijdag, 13 oktober, 2017 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de voortvarende aanpak van kindermishandeling in de afgelopen decennia is er nog steeds ‘een olifant in de (kinder)kamer’, betoogde Majone Steketee in haar oratie gisteren. Enerzijds is er te...