Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 10 oktober, 2018 - 17:05     Bron: SER
Kernpunt van Leven Lang Ontwikkelen is dat mensen zelf de regie nemen om zich te blijven ontwikkelen in hun loopbaan. Daarvoor is een positieve leercultuur nodig, waarin leren en ontwikkelen...
woensdag, 10 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - TNO voerde een case studie uit bij Schiphol Group in het kader van een onderzoek naar de determinanten van en processen bij Interne Mobiliteit van medewerkers. Royal Schiphol Group is eigenaar...
woensdag, 10 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - TNO voerde een case studie uit bij de Rabobank in het kader van een onderzoek naar de determinanten van en processen bij Interne Mobiliteit van medewerkers. Bij de ruim honderd lokale banken,...
woensdag, 10 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Seth Maenen, verbonden aan Flandres Synergy schreef het boek ‘Van Babel tot ontwerp’. Het is een gids voor anders en beter organiseren, met veel metaforen en voorbeelden, ook uit de eigen...
dinsdag, 9 oktober, 2018 - 16:14     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd in de banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.
dinsdag, 9 oktober, 2018 - 15:42     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid onderschrijft dat gezamenlijke inzet van kabinet en sociale partners nodig is om te bereiken dat iedereen het gewoon vindt om zich te blijven scholen en ontwikkelen.
dinsdag, 9 oktober, 2018 - 09:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Social media worden vaak gezien als plek voor complotdenkers en klagers die het vertrouwen in publieke instituties aantasten. Rianne Dekker vergelijkt social media publiek liever met het koor in...
maandag, 8 oktober, 2018 - 15:46     Bron: Ministerie SZW
Er gaan steeds meer kinderen naar kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dat blijkt uit de tweede kwartaalrapportage 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
maandag, 8 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de invoering van de participatiewet en de decentralisaties in 2015 hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen. Het beperkte budget daarvoor leidt tot het inschakelen van sociaal...
zaterdag, 6 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De nadruk op de zelfredzaamheid van burgers is een weinig reële politieke wensgedachte. Vindt emeritus-hoogleraar Ido Weijers in navolging van de samenstellers van het onlangs verschenen Jaarboek van...
vrijdag, 5 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Jeugdwet heeft nog niet de gehoopte verbeteringen opgeleverd. Kees Bakker signaleert hier en daar zelfs verslechteringen van de jeugdzorg. Meer kinderen in jeugdhulp met verblijf, meer...
vrijdag, 5 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - TNO voerde een case studie uit bij de provincie Utrecht in het kader van een onderzoek naar de determinanten van en processen bij Interne Mobiliteit van medewerkers. De Provincie Utrecht heeft...
donderdag, 4 oktober, 2018 - 17:08     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan...
donderdag, 4 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het boek De verhuizing van de verzorgingsstaat biedt een overstelpende hoeveelheid waardevolle waarschuwingen tegen overspannen verwachtingen van de decentralisaties, leest Nico de Boer. Maar de...
woensdag, 3 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ook jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking willen graag zelf hun eigen financiën beheren. Ze kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Bijvoorbeeld door eenvoudigere taal op...
dinsdag, 2 oktober, 2018 - 15:57     Bron: Ministerie SZW
Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Vanaf begin volgend jaar een hele week. Nu is dat nog twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor...
dinsdag, 2 oktober, 2018 - 09:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De (neuro)psychologie overheerst het maatschappelijk debat. Die dominantie miskent de sociale complexiteit van alledag, betoogt Mark van Ostaijen in zijn nieuwe boek. Al is sociologisch denken is...
maandag, 1 oktober, 2018 - 17:32     Bron: Ministerie SZW
Ww-fraude door arbeidsmigranten wordt strenger aangepakt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hier met UWV afspraken over gemaakt.
maandag, 1 oktober, 2018 - 11:33     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige verdeling 2019 evenals de definitieve verdeling 2018 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente zijn opgenomen bij dit bericht. Deze bevatten...
maandag, 1 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer huurhuizen komen in handen van beleggers. Het gevolg: prijsopdrijving, uitsluiting en tweedeling. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan andere landen die al maatregelen namen....
vrijdag, 28 september, 2018 - 10:55     Bron: Ministerie SZW
Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties,...
vrijdag, 28 september, 2018 - 10:03     Bron: Ministerie SZW
Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
vrijdag, 28 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een migratieachtergrond lijken bij hetzelfde criminele gedrag vaker als verdachte te worden aangemerkt en worden vervolgens vaker veroordeeld. Betere registratie is daarom nodig. Het...
vrijdag, 28 september, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Actieprogramma Sociale Innovatie Topsector Logistiek. De Roadmap Sociale Innovatie Topsector Logistiek is opgesteld door Windesheim, TNO en TKI Dinalog in opdracht van de Taskforce Sociale Innovatie...
donderdag, 27 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ook al vinden we dat het niet hoort, toch doen we het allemaal zo nu en dan: roddelen. Rinus Feddes promoveerde erop en kwam tot de conclusie dat af en toe eens ongegeneerd roddelen zo z’n positieve...
woensdag, 26 september, 2018 - 15:56     Bron: Ministerie SZW
woensdag, 26 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat maakt een professional succesvol die langdurig werklozen aan een baan moet helpen? Hans Bosselaar onderzocht het en stuitte op ‘Dinges’. In 2010 waarschuwden onderzoekers dat in het veld van...
dinsdag, 25 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de politiek. Zij zoeken daarom andere manieren om hun onvrede te uiten en maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen. Hun acties gaan soms...
dinsdag, 25 september, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In dit rapport doet TNO verslag van een onderzoek naar innovatie-adoptie in de sector Logistiek. Het onderzoek werd gesubsidieerd door NWO. De onderzoeksvraag was: ‘hoe kan sociale innovatie...
maandag, 24 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wanneer we afgunstig zijn, doet andermans geluk ons pijn. We kunnen het maar moeilijk verdragen dat het die ene collega, teamgenoot, vriend of vriendin, broer of zus goed gaat. Hoe moeten we omgaan...
zondag, 23 september, 2018 - 12:33     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
vrijdag, 21 september, 2018 - 14:03     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
donderdag, 20 september, 2018 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van kinderen en jongeren wordt verwacht dat zij 24/7 scoren in een samenleving die weinig houvast biedt. Opvoeders en kinderen worstelen daarmee, maar staan er moederziel alleen voor. Maike Kooijmans...
donderdag, 20 september, 2018 - 13:56     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
woensdag, 19 september, 2018 - 18:07     Bron: SER
woensdag, 19 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Populisme is een veelgebruikt begrip. En wie de krant leest, ontkomt niet aan de indruk dat het ook voor andere Nederlandse politici veel gebruikt wordt. Voor ons onderzoek hebben we 386...
dinsdag, 18 september, 2018 - 18:43     Bron: SER
dinsdag, 18 september, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Het gaat goed met Nederland. De economie draait op volle toeren en de werkloosheid is op het laagste punt in zeventien jaar. Wie werkloos was en nu een baan vindt, voelt deze economische voorspoed...
dinsdag, 18 september, 2018 - 09:33     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De grote decentralisatieoperatie van 2015 is geen onverdeeld succes. Het heeft volgens de auteurs van het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken geleid tot grote tekorten geleid op...
maandag, 17 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In grote delen van onze steden kunnen mensen met een lager inkomen, dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrische of verstandelijke handicap en statushouders niet meer terecht. Dat is...
maandag, 17 september, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Deze bundel van TNO biedt een overzicht van de kennis over het concept ‘duurzame inzetbaarheid’. Diverse auteurs dragen daaraan bij in negen afzonderlijke hoofdstukken. ‘Duurzame inzetbaarheid...
maandag, 17 september, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In dit artikel in het Tijdschrift voor HRM zetten Verbiest en Koopmans uiteen hoe HR professionals kunnen bijdragen aan de vier stappen die tot een gebalanceerde arbeidsflexibiliteit kunnen...
maandag, 17 september, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In dit TNO rapport doen de auteurs verslag van hun onderzoek (methode en resultaten) naar 82 casestudies uit het EU project: ‘SI-drive, Social innovation driving force of social change 2014-...
donderdag, 13 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Drie jaar decentralisaties in het sociale domein brachten ons nabijheid van en maatwerk in de zorg. Maar het bracht ook een tekort aan professionaliteit, democratie en solidariteit, en onterecht een...
dinsdag, 11 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Discussies over het slagen, dan wel mislukken van passend onderwijs richten zich meestal op kinderen die thuis zitten in plaats van op school. Leerkrachten in het passend basisonderwijs blijken zeer...
maandag, 10 september, 2018 - 17:59     Bron: SER
maandag, 10 september, 2018 - 17:38     Bron: SER
maandag, 10 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werken met sekswerkers heeft invloed in de eigen ‘slaapkamer’ van hulpverleners – zowel positief als negatief. Om dat laatste tegen te gaan, is het volgens Anke van den Dries en Marc Hoijtink...
vrijdag, 7 september, 2018 - 17:03     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stopt met het uitwerken van het plan voor loondispensatie in de Participatiewet en start een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking die langs de kant staan aan het werk te...
vrijdag, 7 september, 2018 - 16:02     Bron: SER