Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 19 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zo luidde in 1992 een kreet van Loesje. De degrowth-beweging heeft de discussie over grenzen aan economische groei weer nieuw leven ingeblazen. Marcel Canoy heeft kritiek, maar zoekt toch de...
dinsdag, 18 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen concludeert dat burgers in de Wmo weinig invloed hebben op hulp die zij krijgen. ‘Je kunt als systeemdenker heel enthousiast zijn over de decentralisaties,...
maandag, 17 juli, 2023 - 07:04     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stelt 70 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor scholing en begeleiding van mensen om hun positie...
maandag, 17 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse economie piept en kraakt door personeelstekorten. Dat ons land desondanks nauwelijks beroep doet op asielmigranten is economisch en juridisch niet houdbaar, vinden...
vrijdag, 14 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bewoners en lokale organisaties in Rotterdam blijken gefrustreerd door het feit dat het luisterend oor van de gemeente hun vaak te weinig oplevert. Geuite zorgen en ideeën blijken nauwelijks te...
donderdag, 13 juli, 2023 - 17:16     Bron: Ministerie SZW
Voor zestigplussers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsgeschikt raken, is het vaak moeilijk weer werk te vinden. In het pakket met maatregelen voor de arbeidsmarkt dat minister Van Gennip (Sociale...
donderdag, 13 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bestaanszekerheid is in de afgelopen jaren een kernthema geworden in het sociaal domein. De commissie Sociaal minimum, onder leiding van hoogleraar Godfried Engbersen, werkte op verzoek van inmiddels...
woensdag, 12 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We gebruiken elke dag allemaal veel woorden. Ook in de hulpverlening. Het vakjargon is nooit ver weg. Achter sommige woorden schuilen bredere sociale en culturele veranderingen, waarvan we ons vaak...
woensdag, 12 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gonneke Stevens, Saskia van Dorsselaer en Marlies Maes, auteurs van het rapport Jong na corona, gaan in op de kritiek op hun onderzoek in het artikel van Peer van der Helm en Bert Wienen dat deze...
woensdag, 12 juli, 2023 - 06:23     Bron: Ministerie SZW
Bij de handhaving van de regels in de sociale zekerheid moet er meer worden uitgegaan van vertrouwen in mensen Dat is het doel van het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid, waar mensen de...
dinsdag, 11 juli, 2023 - 15:16     Bron: Ministerie SZW
Om meer statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) aan werk te helpen, trekt het kabinet de komende drie jaar 37,5 miljoen euro uit. Dat schrijft minister Van Gennip (Sociale Zaken en...
dinsdag, 11 juli, 2023 - 00:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De nieuwe editie van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is uit. Het thema dit keer: nieuw denken over invloed voor burgers. Burgerparticipatie, burgerberaden, democratische innovatie… – over het...
maandag, 10 juli, 2023 - 16:58     Bron: Ministerie SZW
De mogelijkheden voor overwerk door personeel met een vast contract worden verruimd. Dit leidt tot lagere lasten voor werkgevers. Dat staat in een wetsvoorstel dat vandaag in internetconsultatie is...
maandag, 10 juli, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
In het Besluit IKV staan regels voor het gebruik van inkomstenverhoudingen (IKV’s) in de loonaangifte. Om het aanleveren van gegevens makkelijker te maken voor werkgevers, wordt het besluit aangepast...
maandag, 10 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De geestelijke gezondheid van jongeren is niet gebaat bij onderzoek dat groepen uitsluit en met therapieën die nauwelijks werken. Wel met een kritische reflectie op onderwijs en samenleving, betogen...
zondag, 9 juli, 2023 - 18:04     Bron: Ministerie SZW
De wet Meer zekerheid flexwerkers is vandaag in internetconsultatie gegaan. Het is de eerste wet van het in april gepresenteerde pakket met maatregelen voor meer zekerheid voor werkenden en meer...
vrijdag, 7 juli, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
René Steenvoorden zal per 1 oktober 2023 toetreden tot de raad van bestuur van UWV. Hij zal voor de periode tot 1 oktober 2028 in deze functie worden benoemd. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en...
vrijdag, 7 juli, 2023 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal...
vrijdag, 7 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Desinformatie geven is bewust misleiden met onware, inaccurate informatie. Maar niet alles wat onwaar is, is desinformatie. Het merendeel is misinformatie. Schrijver Edwin Zasada legt uit. Het...
donderdag, 6 juli, 2023 - 20:14     Bron: Ministerie SZW
In een brief die minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) vandaag aan de Tweede Kamer stuurt laat zij onder andere weten dat gemeenten meer geld krijgen voor beschut werk.
donderdag, 6 juli, 2023 - 19:11     Bron: Ministerie SZW
Sinds 2013 zijn er in totaal 81.117 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is goed nieuws, want het is belangrijk om steeds meer mensen, met en zonder beperking, aan de slag...
donderdag, 6 juli, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en 6 brancheorganisaties in de zorg (...
donderdag, 6 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wel of geen geld voor botox, dure kleding of neuscorrectie? Het verschil leidt volgens hoogleraar Sociologie Giselinde Kuipers tot een grotere kloof tussen rijk en arm. Het heeft consequenties voor...
woensdag, 5 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anita heeft een goede baan, maar raakt door privéomstandigheden in de schulden. Wat haar het meest heeft geschokt, was de impact die de schulden hadden op haar hele zijn. Ze vertelt openhartig haar...
woensdag, 5 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe een gedeelde geschiedenis van mooie en minder mooie herinneringen kan leiden tot vertrouwen tussen hulpverlener en cliënt. Het roepen en tieren maakt de andere patiënten en personeelsleden...
dinsdag, 4 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Filosoof en journalist Karel Smouter interviewde als correspondent voor Oost-Nederland vaak streekbewoners. Dan vroegen zijn landelijke collega’s: ‘Gebeurt daar dan weleens wat?’ Sinds er veel...
maandag, 3 juli, 2023 - 12:30     Bron: Ministerie SZW
Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 van minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is vandaag door het Kabinet van de Koning aangeboden aan de Tweede Kamer. De...
maandag, 3 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beleidskeuzes over mobiliteit, bijvoorbeeld over de aanleg van een weg of een tunnel, kunnen kansenongelijkheid vergroten. Daardoor bestaat het risico op ‘mobiliteitsarmoede’. Tanja Vonk van TNO legt...
zaterdag, 1 juli, 2023 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Vandaag treedt de Wet toekomst pensioenen in werking. Daarmee begint een overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken en pensioenuitvoerders deze...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 16:56     Bron: Ministerie SZW
Oud-Kamerlid en oud-pensioenfondsbestuurder Roos Vermeij wordt voorzitter van de transitiecommissie pensioenen. Deze onafhankelijke commissie gaat ondersteuning bieden aan vakbonden en werkgevers bij...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 16:19     Bron: Ministerie SZW
Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar de hoogte van het bedrag dat ten minste nodig is om van te leven en mee te doen, het zogenaamde sociaal minimum. Vandaag overhandigde de voorzitter van de...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 16:06     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van de Commissie Sociaal Minimum  
vrijdag, 30 juni, 2023 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
In geval van een crisis zoals een overstroming, oorlog of pandemie is het belangrijk dat ondernemingen snel kunnen schakelen en zekerheid hebben over behoud van personeel. Om deze zekerheid te bieden...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jarenlang werden ze door de overheid gewantrouwd en in onmogelijke financiële en sociale posities gedrongen. Toch zetten gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal zich in voor het herstel van...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Digitale surveillancetechnieken kunnen een prima hulpmiddel zijn bij bestrijding van de criminaliteit. Maar alleen als de samenleving meer wordt betrokken bij ontwikkeling en gebruik ervan, vindt de...
donderdag, 29 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatschappelijk onbehagen blijft om verschillende redenen een belangrijk onderzoeksonderwerp, zo laten drie recent verschenen onderzoeken zien. De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, Het...
woensdag, 28 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De paradox van inclusie is dat het tot uitsluiting kán leiden. Het verplicht Engels spreken op universiteiten is daar een goed voorbeeld van. De Tilburgse hoogleraar Ethiek Wim Dubbink vraagt om...
woensdag, 28 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Arnhems onderzoek ‘Zin in de Wijk’ toont aan dat sociale wijkondernemingen unieke kansen aan gemeenten bieden. Onderzoeker en projectleider Erik Hendriks vindt dat andere gemeenten, mits ze...
dinsdag, 27 juni, 2023 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij het coronabeleid was het Rijk in control. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit menen dat dit schaalniveau misschien net te groot was. Een regionale aanpak kwam echter nooit van de grond. Dat...
dinsdag, 27 juni, 2023 - 09:44     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hans van Eeken is overleden. Van Eeken wist woorden te geven aan hoe het voelt om ervaringsdeskundig te zijn. Hij was openhartig over zijn ervaringen en kritisch over de hulpverlening. Voor een...
dinsdag, 27 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geldzorgen creëren stress en maken mensen afhankelijk van de verzorgingsstaat. Juist deze afhankelijkheid brengt nieuwe problemen met zich mee. Lector Anna Custers pleit voor systeemverandering naast...
maandag, 26 juni, 2023 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hans van Eeken is overleden. Van Eeken wist woorden te geven aan hoe het voelt om ervaringsdeskundig te zijn. Hij was openhartig over zijn ervaringen en kritisch over de hulpverlening. Voor een...
maandag, 26 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Directeur van de Edese woningcorporatie Woonstede Marco de Wilde waarschuwt dat we de wooncrisis niet alleen kunnen oplossen door huizen te bouwen. Woningcorporaties moeten ook weer, samen met andere...
vrijdag, 23 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het strenge bijstandsregime leidt niet tot meer uitstroom naar werk. Soepelere regels doen dat evenmin, maar zorgen wel voor meer gezondheid, participatie en politiek vertrouwen, blijkt uit...
donderdag, 22 juni, 2023 - 08:48     Bron: Ministerie SZW
Om de publieke dienstverlening toekomstbestendig en begrijpelijk te houden is het noodzakelijk wet- en regelgeving te vereenvoudigen. De mens moet centraal staan. Dat schrijven de ministers Karien...
donderdag, 22 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoekers bij het Ben Sajet Centrum Caroline van Dullemen en Petra Boersma zijn, ondanks enkele knelpunten, enthousiast over de sociale benadering van mensen met dementie in wooncomplex voor...
woensdag, 21 juni, 2023 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
De toeslagenaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het financieringsstelsel voor kinderopvang veel minder complex moet worden. Het kabinet werkt daarom aan een zorgvuldige herziening van het...
woensdag, 21 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we willen, kunnen we problemen op de huizenmarkt, in de ouderenzorg en met het klimaat gewoon aan, schrijft Marcel Canoy. Er is geen reden voor doemdenken. Het is haast een onwrikbare...
woensdag, 21 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen blijven in bijna alles achter bij mannen. Nog steeds. Cultuursocioloog Fiona Harmsen meent dat we de ‘onnatuurlijke’ verhalen van vrouwen nodig hebben om de emancipatie naar een hoger plan te...
dinsdag, 20 juni, 2023 - 08:12     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2023 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.