Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 13 maart, 2020 - 16:21     Bron: Ministerie SZW
Het RIVM adviseert bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Voor een kinderopvanglocatie kan dit betekenen dat er minder kinderen en minder...
vrijdag, 13 maart, 2020 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Een brede groep ouders die gedupeerd is door de manier waarop de kinderopvangtoeslag is uitgevoerd, krijgt hiervoor compensatie. Het kabinet neemt het advies van de commissie Donner (de...
vrijdag, 13 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er was de afgelopen jaren meer nationalisme in Nederland dan Wouter Beekers doet voorkomen in zijn essay, vindt Menno Hurenkamp. Zowel in het streven naar ‘nationaal gevoel’ als in wetgeving is...
donderdag, 12 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beleidsmakers zijn dol op data. Net als onderzoekers. Vooral kwantitatieve data, cijfers, hebben een sterke overtuigingskracht en worden gebruikt voor allerhande onderbouwingen. Maar maken ze de...
dinsdag, 10 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door de decentralisatie van de jeugdzorg en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen zijn instellingen in de jeugdzorg sterk gericht op overleven. Dat gaat ten koste van de jongeren die alle aandacht...
maandag, 9 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat blijkt? De ervaren discriminatie op de werkvloer is een belangrijke reden voor mensen met een zogenaamde migratieachtergrond om als zelfstandige te starten. Ons onderzoek richtte zich op de...
zondag, 8 maart, 2020 - 20:04     Bron: Ministerie SZW
Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Voor een kinderopvanglocatie kan dit...
donderdag, 5 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het ongewenst online verspreiden van naaktfoto’s en -filmpjes heeft grote gevolgen, vooral voor vrouwen met een migratieachtergrond. Docenten en ouders moeten jongeren helpen bij het vaststellen van...
woensdag, 4 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In sommige woonwijken levert het bijverdienen in de hennepteelt weinig gefronste wenkbrauwen op, worden lokale overheden vooral als ‘lastige instituties’ bestempeld en vindt men een rijbewijs halen...
woensdag, 4 maart, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – My Intrapreneurial Canvas (MIC) is een praktisch instrument voor werknemers die hun innovatieve en ondernemende ideeën willen laten landen in hun organisatie. In bijgaand TNO-rapport wordt...
woensdag, 4 maart, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – My Interpreneurial Canvas (MIC) is een praktisch instrument voor werknemers die hun innovatieve en ondernemende ideeën willen laten landen in hun organisatie. In bijgaand TNO-rapport wordt...
dinsdag, 3 maart, 2020 - 17:18     Bron: Ministerie SZW
Het is goed gesteld met de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Door kinderopvangorganisaties is de afgelopen jaren ingezet op kwaliteitsverbetering en professionalisering. Hierdoor kan ons...
dinsdag, 3 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland is nog altijd groot. Dat vraagt van schuldhulpverleners niet alleen individuele benaderingen, maar ook dat ze ook structurele oorzaken van armoede en...
maandag, 2 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Depressie is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Bert van den Bergh betoogt dat veel mensen kampen met een gemis aan elementaire verbondenheid met de wereld om zich heen. En dat...
zaterdag, 29 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Karin Wittebrood en collega’s schreven hier onlangs dat de commissie Van Wijngaarden te makkelijk een langdurige en weloverwogen doodswens afdoet  als ‘lijden aan het leven’. De commissie reageert nu...
vrijdag, 28 februari, 2020 - 13:10     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vrijdag 28 februari kan iedereen met vragen over het coronavirus terecht bij het publieksinformatienummer 0800 1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312...
vrijdag, 28 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Of het nu boeren zijn of klimaatspijbelaars, wie ontevreden is protesteert, zo lijkt het. Maar dat blijkt te simpel. Cruciaal is de beschikbaarheid van middelen. Protestgedrag is in de mode, zowel...
donderdag, 27 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals in het sociale domein werken in een ingewikkelde context. Aan de ene kant hebben ze te maken met allerlei regels en beroepsvoorschriften, aan de andere kant is wat ze doen sensitief en...
woensdag, 26 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vlak na zijn aanstelling als premier beloofde Boris Johnson een Verenigd Koninkrijk zonder daklozen in 2024. Of hij dat kan waarmaken is nog maar de vraag. Door eerdere beloftevolle hervormingen is...
dinsdag, 25 februari, 2020 - 10:47     Bron: Ministerie SZW
Op internet is de internetconsultatie over het Besluit kinderopvangtoeslag 2021 gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot 23 maart 2020.
dinsdag, 25 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het manifest van Ed van Hoorn voor afschaffing van de ggz eerder op deze site rammelt aan alle kanten, meent kinder- en jeugdpsycholoog Bert Vendrik. Maar het is ook een onrustbarend signaal: de ggz...
maandag, 24 februari, 2020 - 11:11     Bron: Ministerie SZW
Op internet is de internetconsultatie over de wijziging van de Wfsv gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot 20 maart 2020.
maandag, 24 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het onderzoek van de commissie Van Wijngaarden naar het zelfgekozen levenseinde onder ouderen is een gemiste kans. Het is te makkelijk om een langdurige en weloverwogen doodswens af te doen als ‘...
vrijdag, 21 februari, 2020 - 11:52     Bron: Ministerie SZW
Op internet is de internetconsultatie over het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot 3 april 2020.
vrijdag, 21 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving kan de overheid eenvoudigweg niet realiseren zonder de medewerking van woningeigenaren. Maar hoe kijken woningeigenaren naar aardgasvrij wonen? En is...
donderdag, 20 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wijkteamprofessionals verkennen (nog) onvoldoende de potentie van het eigen netwerk van zorgvragers. Dit is een van de conclusies van Rotterdams onderzoek naar activering van netwerksteun. Tussen...
woensdag, 19 februari, 2020 - 16:16     Bron: Ministerie SZW
Vandaag kondigt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat ze aan de slag gaat met de regels voor maaltijdbezorgers onder de 16 jaar. Naar aanleiding van enkele...
woensdag, 19 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De manier waarop jonge ouders omgaan met eten, drinken, slapen en bewegen van hun kleine kinderen wordt in sterke mate beïnvloed door professionele adviezen. Hun manieren van doen zijn niet simpel te...
dinsdag, 18 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is tijd om de kwaliteit en sociale rechtvaardigheid van dienstverlening aan bijstandsgerechtigden prioriteit te geven en ons niet blind te staren op rendement in termen van ‘uitstroom naar werk...
maandag, 17 februari, 2020 - 12:33     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderschrijft de conclusies van het SER Jongerenplatform en wil het perspectief van jongeren structureel betrekken bij beleidsvorming. Daarom gaat het kabinet, op voorstel van het SER...
maandag, 17 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dankzij toenemende welvaart en technologische ontwikkelingen is onze levensverwachting aanzienlijk toegenomen. Maar of we daar per se gelukkiger van worden, is nog maar de vraag. Uiteindelijk vormen...
vrijdag, 14 februari, 2020 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
De uitvoering staat onder druk. Uitvoeringsorganisaties merken dagelijks dat zij niet altijd zijn toegerust om aan de verwachtingen van mensen, burgers, instellingen en de politiek te kunnen voldoen...
vrijdag, 14 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet pleit voor meer maatwerk. Zodat de overheid dienstverlening kan afstemmen op de individuele situaties van mensen. Een rijksbreed uitvoeringsprogramma ligt in het verschiet. Daarmee zal...
donderdag, 13 februari, 2020 - 14:40     Bron: Ministerie SZW
De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Logisch want werk is meer dan alleen geld verdienen. Het betekent ook vooral...
donderdag, 13 februari, 2020 - 08:18     Bron: Ministerie SZW
Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen dat, wanneer...
donderdag, 13 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ex-gedetineerden komen ondanks de huidige arbeidsmarktkrapte maar moeilijk aan een betaalde baan. Vooroordelen en negatieve associaties weerhouden werkgevers ervan om ex-gevangenen in dienst te nemen...
woensdag, 12 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat beroepen in de publieke sector niet vooral worden geassocieerd met hoge werkdruk en administratieve lasten? Een pleidooi voor maatschappelijke diensttijd in...
maandag, 10 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is een groeiende aandacht voor zingeving in de samenleving, ook in de zorg- en sociale professies. Geestelijk verzorgers kunnen ons meer dan ooit helpen bij existentiële ervaringen die ons...
vrijdag, 7 februari, 2020 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de heer M.R.P.M. (Maarten) Camps per 1 juni 2020 voor een termijn van vijf jaar benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van...
vrijdag, 7 februari, 2020 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet voelt de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Daarom neemt het kabinet de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de...
vrijdag, 7 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Reclame grossiert vanouds in genderstereotypen. In hoe vrouwen en mannen in beeld komen, als in welke producten zij aanprijzen. Kunnen deze stereotypes doorbroken worden? Het is geen geheim dat...
donderdag, 6 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De participatiesamenleving drijft op interacties tussen bestuurders, beleidsmakers, welzijnsprofessionals en burgers. Dat leidt nogal eens tot onenigheid en discussie. Hoe kunnen publieke...
woensdag, 5 februari, 2020 - 13:56     Bron: Ministerie SZW
Vandaag deed de rechtbank Den Haag uitspraak in de zaak over het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Met behulp van SyRI kunnen fraude en misbruik met uitkeringen, toeslagen en belastingen worden...
woensdag, 5 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het prominent lid van de cliëntenbeweging in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) Ed van Hoorn ziet niets in pleidooien voor het inslaan van ongebaande paden of heruitvinden van de ggz. Cliënten zijn...
dinsdag, 4 februari, 2020 - 15:31     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat Turkse nieuwkomers verplichten om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Turkse burgers die naar Nederland komen moeten...
dinsdag, 4 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Precies 10 jaar geleden publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek ‘Liever Mark dan Mohammed’ waarin discriminatie op de arbeidsmarkt overtuigend werd aangetoond. Dit was het...
maandag, 3 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lex Veldboer waarschuwt dat politisering van het sociaal werk ten koste gaat van de balanceerkunst die voor de alledaagse praktijk nodig is. Zijn oproep tot professionele realpolitik gaat echter...
vrijdag, 31 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In onze maatschappij ligt veel nadruk op jezelf zijn en het beste uit jezelf halen. Tegelijkertijd zien we een sterke toename in psychiatrische diagnoses en media-aandacht voor psychische...
vrijdag, 31 januari, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – De Commissie Regulering van Werk (‘Commissie Borstlap’) brengt een advies uit aan de regering omtrent een nieuw ontwerp voor de regulering van werk.
donderdag, 30 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De opvatting overheerst dat de overheid zich niet moet bemoeien met de eigen gezondheidskeuzes van mensen. Deze keuzes zijn echter een stuk minder autonoom dan vaak wordt gedacht. Krachtig...