Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 25 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Crisisopvang is een van de mogelijkheden om slachtoffers te beschermen tegen ernstig huiselijk geweld. Om een indicatie van de benodigde zorg te krijgen, wordt dan gekeken naar de zelfredzaamheid van...
donderdag, 24 mei, 2018 - 18:38     Bron: SER
donderdag, 24 mei, 2018 - 16:43     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2018 vastgesteld op € 1.594,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde...
donderdag, 24 mei, 2018 - 16:16     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de...
donderdag, 24 mei, 2018 - 11:00     Bron: Ministerie SZW
Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. Want werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Vandaag tekenen...
donderdag, 24 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kwaliteit van de hulp aan minderjarige meisjes die ten prooi zijn gevallen aan loverboys, is goed aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De signalering en doorverwijzing naar de...
woensdag, 23 mei, 2018 - 08:40     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een...
woensdag, 23 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De folkband Pater Moeskroen bezong in 1991 moeders instructies voor de risicovolle tocht van ‘Roodkapje’ naar haar oma met het openbaar vervoer in de grote stad. Roodkapje zelf bleef rustig, net...
dinsdag, 22 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Nederland denken we bij de term EU-migranten al snel aan clichés van Poolse bouwvakkers of Bulgaarse aardbeienplukkers, maar migratie in de EU is niet alleen een economisch fenomeen. Gregor Walz...
maandag, 21 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De hervorming van de gezondheidszorg legt een grotere nadruk op mantelzorg. De veronderstelling is dat burgers meer voor elkaar gaan zorgen als de overheid zich terugtrekt. Maar die aanname is...
donderdag, 17 mei, 2018 - 16:58     Bron: Ministerie SZW
Hoe ziet ons werk er in de toekomst uit? Hoe kunnen we als samenleving hierop inspelen? Moeten we bijvoorbeeld meer inzetten op leren en ontwikkelen? Om goed beleid voor de arbeidsmarkt van de...
donderdag, 17 mei, 2018 - 16:46     Bron: SER
donderdag, 17 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Regelingen en procedures voor mensen met financiële problemen zijn ingewikkeld. Het is noodzakelijk dat dit eenvoudig wordt. Anders haken niet alleen hulpvragers, maar ook vrijwilligers af. Mensen...
woensdag, 16 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In veel gemeenten wordt nog volop geformeerd. Martin Stam en Jean Pierre Wilken vinden dit een mooie gelegenheid om adviezen voor het collegeprogramma te geven over de (her)inrichting van het sociaal...
dinsdag, 15 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met het uitvaardigen van een collectief winkelverbod kunnen winkeliers boeven en overlastgevers de toegang tot een winkelgebied ontzeggen. In Den Haag zijn er inmiddels zoveel regels om ‘misbaksels,...
maandag, 14 mei, 2018 - 15:17     Bron: SER
maandag, 14 mei, 2018 - 12:44     Bron: Ministerie SZW
1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen.
maandag, 14 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zouden alle cliënten die bij de verslavingszorg aankloppen gevraagd moeten worden of ze voor een andere cliënt als peersupporter in de benen willen komen? Veel verslaafden zouden ermee geholpen zijn...
vrijdag, 11 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Echte inclusie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt’s) op het werk vereist naast de gangbare beleidsaanpassingen een mentaliteitsverandering. Anders zullen collega’s misschien...
donderdag, 10 mei, 2018 - 09:46     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus wil gevaarlijk verkeersgedrag zwaarder bestraffen. Zijn wetsvoorstel sluit aan op de maatschappelijke wens om overtredingen te bestraffen....
woensdag, 9 mei, 2018 - 16:07     Bron: Ministerie SZW
De Recherche SZW van de Inspectie SZW is op zoek naar getuigen in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket naar onder andere het te werkstellen en huisvesten van illegalen. Ze waren...
woensdag, 9 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer mensen leven met schulden. Een oplossing van deze problematiek is vooralsnog niet eenvoudig. Marjolein Odekerken betoogt dat een hernieuwde ‘sociale’ invulling van de functie van de...
dinsdag, 8 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eerder betoogde Hans Van Heijningen op deze site dat links bondgenoot moet zijn van mensen die worden uitgesloten en gediscrimineerd. Politicoloog Menno Hurenkamp vindt het jammer dat Van Heijningen...
maandag, 7 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland telt tientallen oude inrichtingsterreinen, waar tot ver in de jaren tachtig vele honderden mensen waren opgenomen. Velen met een beperking of verslaving vertrokken naar gewone woonbuurten....
vrijdag, 4 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zijn de Dodenherdenking op 4 mei en de Bevrijdingsdag een exclusief ‘wit’ feestje of dagen van nationale verbondenheid? Uit onderzoek van socioloog Sabrina de Regt blijkt dat de rituelen bij kunnen...
donderdag, 3 mei, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijstandsgerechtigden met een ‘korte afstand tot de arbeidsmarkt’ leren van klantmanagers de moed erin te houden ondanks belabberde baanperspectieven. Zo wordt er een ‘wrede’ hoop op een betere...
woensdag, 2 mei, 2018 - 12:28     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd.
dinsdag, 1 mei, 2018 - 13:15     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
maandag, 30 april, 2018 - 12:30     Bron: Ministerie SZW
Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.
vrijdag, 27 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het sociaal werk heeft de taak om behalve individuele ook veel meer structurele problemen aan te pakken. ‘Sociale Actie Nieuwe Stijl’ is daarvoor een bruikbaar instrument, betoogt Margot Scholte in...
donderdag, 26 april, 2018 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Discriminatie op grond van afkomst komt het vaakst voor. Opvallend is de stijging van het aantal meldingen op basis van handicap en geslacht. Dat blijkt uit cijfers van de politie,...
donderdag, 26 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met de zomer in zicht besluiten velen om te gaan afvallen. Psychologe Marieke Adriaanse vertelt hoe de psychologie ons kan helpen dit goede voornemen ook echt uit te voeren. Want met alleen...
woensdag, 25 april, 2018 - 19:23     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020...
dinsdag, 24 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer dan ooit zijn we op zoek naar avontuur. Wie wil er geen verre reizen maken, epische festivals bezoeken, of een baan vol uitdagingen hebben? Ook de auto, tandpasta, of bijbaan bij de plaatselijke...
maandag, 23 april, 2018 - 10:55     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim een miljoen Nederlanders hebben burn-out klachten. Het gemiddeld verzuim door werkstress is daardoor opgelopen van 24 naar 30 dagen. Tijd voor een stevige aanpak dus.  Veranderkundige Maarten de...
zaterdag, 21 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Inspectie van het Onderwijs heeft zulke omvangrijke taken dat ze daar niet op is berekend. De aanbevelingen van de Inspectie hebben daardoor een willekeurig karakter. Net als vorig jaar is De...
vrijdag, 20 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Te vaak wordt de boze burger beschouwd als een economisch slachtoffer van de globalisering. Maar diens wantrouwen is dieper geworteld dan dat. Een cultuursociologische blik kan beleidsmakers helpen...
donderdag, 19 april, 2018 - 08:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Prima als wetenschappers, al dan niet van minderheidsgroepen, hun identiteit onderzoeken. Maar, zegt Hans van Heijningen in reactie op Jan Willem Duyvendak: laten we samen iets doen aan de anderhalf...
woensdag, 18 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerschapsonderwijs staat weer op de agenda in Nederland. In het regeerakkoord wordt er geregeld naar verwezen. Maar wat is burgerschap precies? Nederland worstelt daarmee, maar in Europa zijn we...
dinsdag, 17 april, 2018 - 09:11     Bron: Ministerie SZW
Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden...
dinsdag, 17 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om hun behandelingen te optimaliseren, willen instellingen en professionals in de zorg elkaars informatie delen. Privacyregels lijken dat soms in de weg te staan. Wat mag en wat niet? Eind februari...
maandag, 16 april, 2018 - 14:35     Bron: SER
maandag, 16 april, 2018 - 14:35     Bron: SER
maandag, 16 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Drie bewegingen lagen ten grondslag aan de Wmo 2015. Met de bestuurlijke transitie zijn de eerste stappen gezet, maar de beweging naar ‘de samenleving’ en het verder doorvoeren van ‘ieder het zijne’...
zaterdag, 14 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel Oost-Europese arbeidsmigranten verlaten de Nederlandse arbeidsmarkt na een eenmalige en langere periode gewerkt te hebben. Een aanzienlijk deel vestigt zich echter langdurig in Nederland, blijkt...