Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 16 januari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op het WRR-rapport over de gevolgen van etnische verscheidenheid in buurten kwam flink wat commentaar. Onderzoeker Roel Jennissen dient de critici van repliek. Net zoals de meeste automonteurs van...
dinsdag, 15 januari, 2019 - 09:14     Bron: Ministerie SZW
Op internet is de concept regeling tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit en Dagloonbesluit in verband met het aanvullend geboorteverlof gepubliceerd.
dinsdag, 15 januari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De armlastige burger die voor de rechter tegenover een schuldeisende overheid komt te staan geniet weinig bescherming. Het vangnet van schuldsanering en de beslagvrije voet functioneert niet. Om de...
dinsdag, 15 januari, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Het themanummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken over ‘een leven lang leren’, bevat bijdragen met theorieën en inzichten, cijfers en onderzoeksresultaten die kunnen bijdragen aan...
dinsdag, 15 januari, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Het blad Economische en Statistische Berichten (ESB) heeft een dossier uitgebracht over ‘Digitale platformen; de economie van klussen, delen en liken’. ‘Het platformbedrijf’ bestaat niet,...
dinsdag, 15 januari, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In dit TNO-rapport wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling en de opbouw van de Massive Open Online Course (MOOC) over sociale innovatie in de logistiek en worden de ervaringen van...
dinsdag, 15 januari, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - DSV is een wereldwijde leverancier van logistieke oplossingen. DSV Solutions is een van de drie divisies, naast DSV Road en DSV Air...
dinsdag, 15 januari, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Jordex Shipping & Forwarding BV vervoert vrachten van A naar B met 65 personeelsleden. Het bedrijf stelt de klant centraal, wil maatwerk leveren en voortdurend vernieuwen.
dinsdag, 15 januari, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - FNV Bouwen en Wonen looft de ‘Sociale Innovatie prijs FNV Bouwen en Wonen’ uit, om bedrijven en werknemers te stimuleren. Sociale innovatie wordt hier opgevat als vernieuwing van...
dinsdag, 15 januari, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2014 - Deze catalogus is de vrucht van een samenwerking tussen TNO en de NSvP. ‘‘Job engineering’ is een overkoepelende term voor verschillende typen baaninterventies die als doel hebben dat wat de...
dinsdag, 15 januari, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In dit TNO-rapport wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling en de opbouw van de Massive Open Online Course (MOOC) over sociale innovatie in de logistiek en worden de ervaringen van...
maandag, 14 januari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Om tien uur ’s avonds hoor ik vaak pas of ik de volgende dag moet werken of niet.’ Werkenden die in continue werk- en bestaansonzekerheid verkeren, vormen een maatschappelijk probleem dat meer...
vrijdag, 11 januari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale menging is een voortdurend terugkerend thema in stedelijk beleid. Het politieke en maatschappelijke debat hierover verloopt moeizaam, omdat verschillende interpretaties van het begrip...
donderdag, 10 januari, 2019 - 17:16     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft tijdens haar bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire een meerjarenplan getekend voor het versterken van de kinderopvang in ...
woensdag, 9 januari, 2019 - 14:26     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ophef rondom de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring zindert na. Met name de handtekening van Kees van der Staaij roept negatieve reacties op. Maar moet de actie van de SGP-Tweede...
woensdag, 9 januari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Overheden en bedrijven doen steeds vaker een beroep op big data en algoritmen om menselijk gedrag te kwantificeren, voorspellen en bij te sturen. Dit nieuwe ‘data-regime’ heeft ingrijpende...
dinsdag, 8 januari, 2019 - 10:34     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu het nog steeds niet echt goed gaat met de jeugdhulp in Nederland, zijn gemeenten geneigd te vervallen in oude patronen. Maar de wenselijke situatie is pas haalbaar wanneer gemeenten bereid zijn de...
maandag, 7 januari, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Podcast - 'Sociale innovatie laat vernieuwing slagen'
maandag, 7 januari, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Podcast - 'Sociale innovatie laat vernieuwing slagen'
maandag, 7 januari, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Podcast - 'Sociale innovatie laat vernieuwing slagen'
zaterdag, 5 januari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Vlaanderen is een beweging in opkomst om het sociaal werk te zien als hoeder van sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. Dat maakt het vak collectiever en politieker. Verdient deze beweging...
vrijdag, 4 januari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om de toenemende complexiteit van migratie en diversiteit het hoofd te bieden, pleit Peter Scholten voor een omslag in denken. Beleid wordt nu nog te vaak gedreven door vervreemding van deze...
donderdag, 3 januari, 2019 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Niet twee dagen, maar een hele week vrij na de geboorte van een baby. Dat krijgt de partner van de moeder vanaf 1 januari 2019. Alle reden voor minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en...
woensdag, 2 januari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De maatregelen om mensen langer door te laten werken zijn effectief: Nederlanders gaan op steeds latere leeftijd met pensioen. Maar de late arbeidsjaren zijn anders dan gevreesd niet instabieler...
woensdag, 2 januari, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een eenzaam mens help je met een bezoekje – zou je denken, maar de geleerden denken daar net even anders over. Eenzaamheid blijkt een complex probleem dat je eerst stevig moet doorgronden en waarna...
maandag, 31 december, 2018 - 12:21     Bron: Ministerie SZW
Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Een loopbaanadviseur...
maandag, 31 december, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De burger wordt ongehoorzamer en tegelijkertijd neemt het onbegrip voor deze ongehoorzame burger toe. Dit laatste is onterecht, meent Mathijs van de Sande. Een pleidooi voor een herwaardering van de...
vrijdag, 28 december, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met de stille dood van het grotestedenbeleid leek ook de stads- en wijkvernieuwing dood en begraven. Om het leefklimaat in kwetsbare wijken weer op peil te brengen, kunnen gemeenten niet anders dan...
donderdag, 27 december, 2018 - 12:30     Bron: Ministerie SZW
Het afgelopen jaar is het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid in gesprek gegaan met mensen met een arbeidsbeperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere...
donderdag, 27 december, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het burgerschapsonderwijs wil maar niet goed op gang komen. Dat is slecht voor het draagvlak en de kwaliteit van de democratie. Leerlingen met lager opgeleide ouders en op lagere schooltypen hebben...
dinsdag, 25 december, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De moderniteit, met name de vrije markt heeft de westerse mens bevrijd. Maar biedt ze daarmee dus ook een goed antwoord op de vraag naar het goede leven? Nee, want de vrije markt ontmenselijkt ook....
vrijdag, 21 december, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De rol van anti-Pietdemonstranten bij het aanjagen van polarisatie is tot nu toe onderbelicht gebleven, schrijft Hans Siebers. De Sint is weer met zijn stoomboot terug naar Spanje. Hij heeft de...
donderdag, 20 december, 2018 - 12:00     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
donderdag, 20 december, 2018 - 11:46     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Werkgevers en werknemers gaan zich inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke werknemers....
donderdag, 20 december, 2018 - 10:06     Bron: Ministerie SZW
Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen...
donderdag, 20 december, 2018 - 07:17     Bron: Ministerie SZW
Het werkloosheidspercentage is voor het eerst lager dan het laagste punt vlak voor het uitbreken van de crisis. In november is het werkloosheidspercentage gedaald tot 3,5%. Er zijn nu 326 duizend...
donderdag, 20 december, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrienden en klasgenoten van pubers worden vaak gezien als bron van negatieve beïnvloeding. Dit is onterecht, ontdekte Loes van Rijsewijk in haar promotieonderzoek: de meeste jongeren helpen elkaar...
donderdag, 20 december, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - CAOP en SFA (Stichting Fonds Architectenbureaus) hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een beroepencao.
donderdag, 20 december, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Op 24 oktober organiseerde het Noordoostbrabantse platform Vijfsterren Logistiek een Masterclass over de toepassing van robots in magazijnen. De masterclass vond plaats bij Vanderlande...
donderdag, 20 december, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Het blad LogistiekProfs beschrijft de aanleiding en de zwaartepunten van het project Social Innovator Logistics Limburg (SILL) dat is gestart door KennisDC Logistiek.
woensdag, 19 december, 2018 - 14:51     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2019 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit zijn de wijzigingen in 2019 in alfabetische volgorde:
woensdag, 19 december, 2018 - 12:49     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
woensdag, 19 december, 2018 - 12:47     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2019 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW. Dat komt...
woensdag, 19 december, 2018 - 12:18     Bron: Ministerie SZW
De meeste Nederlanders zullen op hun loonstrookje van januari een plus zien. Met name werkenden met een middeninkomen zien volgend jaar een hoger nettoloon tegemoet. Maar ook voor mensen die bijstand...
woensdag, 19 december, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouders en kinderen hebben grosso modo geen hoge pet op van jeugdhulp. Ze verwachten dat de hulp niet zal werken, dat de relatie met hulpverlener niet goed zal zijn of ze zien op tegen eventuele...
dinsdag, 18 december, 2018 - 12:43     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
dinsdag, 18 december, 2018 - 09:21     Bron: Ministerie SZW
Er komt een strengere procedure voor de toelating van nieuwe aspirant-taalscholen die inburgeringscursussen aan nieuwkomers verzorgen. Deze strengere procedure is nodig om te voorkomen dat malafide...
dinsdag, 18 december, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Nederland is de arbeidsparticipatie van 55-plussers behoorlijk toegenomen, van 21procent in 2003 tot ruim 33 procent in 2018. Maar de positie van ouderen blijft precair, want eenmaal werkloos...
vrijdag, 14 december, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderwijsinstellingen fungeren steeds vaker als een doorgangshuis voor tijdelijk verblijvende migrantenleerlingen. Het leren van Nederlands als tweede taal is voor hen cruciaal. Stel je eens voor:...
dinsdag, 11 december, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Europese Unie staat onder grote druk van groeiend populisme en nieuw nationalisme. Om de EU voor de ondergang te behoeden moeten burgers veel meer zeggenschap krijgen, vindt Ulrike Guérot. Zij...