Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 14 december, 2021 - 19:04     Bron: Ministerie SZW
Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Wel lijkt het er voorzichtig op dat we over deze piek van de deltavariant heen...
dinsdag, 14 december, 2021 - 19:00     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen...
dinsdag, 14 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vinger pulse oximeters en spirometers vervullen een belangrijke rol in de zorg rond COVID-19. Beide apparaten kennen echter een bias, waardoor bepaalde patiënten systematisch benadeeld kunnen worden...
maandag, 13 december, 2021 - 12:37     Bron: Ministerie SZW
Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook...
maandag, 13 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In zorgbeleid wordt thuis gezien als een vertrouwde omgeving met informele hulp en contacten binnen handbereik. Achterliggend motto: ‘de juiste zorg op de juiste plek’ organiseren. Vooral de zorg...
vrijdag, 10 december, 2021 - 15:34     Bron: Ministerie SZW
De coronacrisis heeft het ook voor Wajongers moeilijker gemaakt om nieuw werk te vinden. Hierom is besloten dat Wajongers die in 2021 hun baan verloren, langer de tijd krijgen een nieuwe baan te...
vrijdag, 10 december, 2021 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op...
vrijdag, 10 december, 2021 - 11:57     Bron: Ministerie SZW
Richard Wielinga (50) treedt per 28 februari 2022 toe tot de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Zijn benoeming is voor vijf jaar en is door demissionair staatssecretaris Wiersma van...
vrijdag, 10 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ubuntu – ik ben omdat wij zijn. Psychiater Glenn Helberg neemt in zijn werk de kracht mee die mensen halen uit hun eigen achtergrond. Hij laat hen beseffen dat iedereen, ook de hulpverlener, altijd...
donderdag, 9 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kritiek op de ggz viert hoogtij en dat heeft een grond, het systeem kraakt in haar voegen. De berichtgeving is echter overmatig negatief, het lijkt alsof er niets deugt. Een triest hoogtepunt...
dinsdag, 7 december, 2021 - 13:05     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele...
dinsdag, 7 december, 2021 - 11:37     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 1.725,00 per maand. Ook de fiscale tarieven voor volgend jaar wijzigen. Als gevolg hiervan wijzigt het netto minimumloon, als...
dinsdag, 7 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vele reacties op het artikel ‘Buren pesten is een blinde vlek in de samenleving’ op deze site bevestigen dat dit fenomeen iedereen kan treffen en kapot kan maken. Slachtoffers zijn vaak wanhopig,...
maandag, 6 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Marie Kamphuislezing van dit jaar stelt Evelien Tonkens fundamentele vragen over politiserend handelen door het sociaal werk. Haar betoog versimpelt complexe vraagstukken tot simpele of-of...
vrijdag, 3 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tientallen jaren lang stimuleerde de overheid mensen om het beste uit zichzelf halen, en hun kansen te pakken. Dat dit ten koste ging van anderen, mocht de pret niet drukken. Het verzet tegen de...
donderdag, 2 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Over het belang van publieke ruimten verschijnt de ene na de andere studie. We moeten naar buiten. Bewegen, stappen tellen, gezond worden, ontmoeten, verbinden. Vooral met personen die we in de eigen...
woensdag, 1 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een patiënt die niet door jou aangeraakt wil worden vanwege je huidskleur. Een cliënt die je deskundigheid in twijfel trekt omdat je een hoofddoek draagt. Het blijkt dat zorgverleners daar heel...
dinsdag, 30 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlanders zullen, ook na de komst van de Omikonvariant van het coronavirus, de uitgevaardigde gedragsregels niet beter gaan opvolgen. Integendeel, ze vertrouwen de virologen en beleidsmakers niet...
maandag, 29 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Monique Kremers blikt terug op haar jeugd, waarin ze als studente uit de provincie kennismaakte met het intellectuele leven van de grote stad.  Ze ziet bij de huidige generatie migrantenkinderen een...
donderdag, 25 november, 2021 - 17:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het streven naar meer diversiteit in organisaties blijkt niet altijd garant te staan voor een inclusieve werkomgeving. Voor het vinden van werk maakt het uit tot welke ‘groep’ iemand behoort....
donderdag, 25 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder is psychisch kwetsbaar. Dit hoge percentage, mede het gevolg van de telkens opflakkerende coronacrisis, kan omlaag door jongeren laagdrempelig en...
woensdag, 24 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrijwel alle coronamaatregelen moeten van tafel. Het gaat inmiddels niet meer om corona, maar om de levensvragen die het virus bij ons op tafel legt. In plaats van rellen kunnen we ook proberen die...
dinsdag, 23 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderombudsvrouw, Margrite Kalverboer vindt dat pesten strafbaar moet worden gemaakt. Overdreven? De film Un monde laat duidelijk zien wat het is om een verschoppeling op school te zijn en dat we...
maandag, 22 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Succesvolle bewonersinitiatieven kunnen op feestelijk eerbetoon rekenen, de mislukte initiatieven daarentegen worden doodgezwegen. Ten onrechte.  Want we kunnen juist zo veel van hun mislukking leren...
zaterdag, 20 november, 2021 - 16:51     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrijdagavond wordt tijdens de Nacht van de Sociologie in Arminius in Rotterdam de eerste Sociologische Bril uitgereikt. Een nieuwe prijs, voor het beste Nederlandstalige sociologische publieksboek....
vrijdag, 19 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moeten we de zorg centraal of lokaal organiseren? Moeten de schotten weg en de verantwoordelijkheid voor de zorg bij één partij komen, om spanningen te voorkomen? Nee, zeggen Sarah van Duijn en Duco...
donderdag, 18 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De financiële problematiek onder mensen die een delict hebben gepleegd is erg groot. Schulden hebben een sterke negatieve invloed op al hun levensdomeinen en vergroten het risico op terugval in...
woensdag, 17 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tijdens de Algemene Beschouwingen dit jaar was er kritiek uit de Tweede Kamer dat er van de ‘nieuwe bestuurscultuur’, veelvuldig met de mond beleden, nog helemaal niets terecht komt. SCP-directeur...
dinsdag, 16 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gevolgen van de COVID-19 pandemie en de genomen maatregelen vallen ongelijk uit. Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) en/of een migratieachtergrond hebben qua gezondheid en...
vrijdag, 12 november, 2021 - 09:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De abrupte prioritering van gezondheid als gevolg van de COVID-19-pandemie maakt dat andere maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, in de verdrukking raken. Hoe kan klimaatactivisme...
donderdag, 11 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De meest verkochte snack in Nederland is de frikandel. De frikandel en de ggz lijken op elkaar, ziet Ed van Hoorn. De kosten van allebei zijn hoger dan de baten, en toch kicken we er maar niet vanaf...
woensdag, 10 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorg vormt de kern van ons bestaan. Opkomend nieuw economisch denken, aangevoerd door vrouwelijke economen, en burgercollectieven zoeken naar een samenleving die niet winst en groei centraal stelt,...
dinsdag, 9 november, 2021 - 15:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wil het sociaal werk in Rotterdam zijn cliënten en bewoners echt kunnen ondersteunen, dan is een kritische visie op vak en beroep, maar ook op de relatie met politiek, bestuur en beleid onmisbaar....
dinsdag, 9 november, 2021 - 08:41     Bron: Ministerie SZW
Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) maakt een proef mogelijk waarbij gemeenten en hypotheekverstrekkers mensen met betalingsachterstanden sneller hulp kunnen bieden.
maandag, 8 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de jaren zestig en zeventig vierden zelfontdekking en bevrijding van maatschappelijke inperking hoogtij. Jos van der Lans trekt de lijn van de individuele vrijheid door naar ons coronatijdperk en...
vrijdag, 5 november, 2021 - 16:10     Bron: Ministerie SZW
De AOW-leeftijd gaat in 2027 niet omhoog. Dat schrijft demissionair Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het kalenderjaar 2027 blijft...
vrijdag, 5 november, 2021 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Johanna Hirscher treedt per 1 december 2021 tijdelijk toe tot de Raad van Bestuur van UWV. Gedurende vijf maanden vervangt ze Nathalie van Berkel die met zwangerschapsverlof gaat. De ministerraad...
donderdag, 4 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voorkomen is beter dan genezen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in preventie loont. Toch ligt de nadruk nog steeds op het oplossen van problemen nadat die al ontstaan zijn. Een integrale...
woensdag, 3 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Projectontwikkelaars pretenderen in toenemende mate het goede leven te brengen met hun plannen, maar missen de ‘skin in the game’ om dat waar te maken. Een dialoog tussen overheid en burgers moet de...
dinsdag, 2 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op de klimaatconferentie in Glasgow is het ‘vijf voor twaalf’, sommigen zeggen zelfs ‘te laat’. Hoe dan ook is duidelijk dat duurzaamheid een sociaal thema is dat het sociaal werk of de sociale...
maandag, 1 november, 2021 - 11:13     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na bijna twintig jaar veroorzaakt de Rotterdamwet nog altijd debat. De wet maakt selectieve woningtoewijzing mogelijk in kwetsbare wijken en buurten waar de leefbaarheid en veiligheid ernstig onder...
maandag, 1 november, 2021 - 08:43     Bron: Ministerie SZW
Bij een tekort aan producten kan een onafhankelijke stichting voortaan voedsel inkopen ten behoeve van de klanten van de voedselbanken. Daarvoor wordt geput uit de tijdens de coronacrisis door het...
maandag, 1 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Bijverdienpremie kan menig huishouden in de bijstand meer financiële ruimte en rust bieden. Maar dan moet de verrekening van inkomsten wel eenvoudig en inzichtelijk gebeuren. Anders geven...
vrijdag, 29 oktober, 2021 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft ingestemd met de implementatie van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn bevordert beter voorspelbare werkgelegenheid en zorgt...
vrijdag, 29 oktober, 2021 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
De Raad van State is door het kabinet om een advies gevraagd over de mogelijkheid van een onverplichte tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse herkomst. De ministerraad heeft ermee ingestemd het...
vrijdag, 29 oktober, 2021 - 16:03     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We vinden als samenleving dat iedereen moet kunnen sporten. Ook mensen met een beperking. De vraag is hoe? Aangepast? Of zoals de huidige beleidstendens voorschrijft: inclusief. Dat is sporten bij de...
donderdag, 28 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kunnen we de groeiende zorg blijven betalen, is er voldoende personeel om te voldoen aan de steeds maar toenemende zorgvraag en zijn Nederlanders bereid om de daartoe benodigde solidariteit op te...
dinsdag, 26 oktober, 2021 - 17:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijna twee decennia lang probeert Rotterdam in bepaalde wijken de instroom van woningenzoekenden met een uitkering wettelijk in te dammen om de leefbaarheid te vergroten. Tevergeefs. Vanaf volgend...
dinsdag, 26 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gedupeerden van de kindertoeslagaffaire worden betrokken bij de kabinetsformatie, zo lieten de informateurs Koolmees en Remkes vorige week weten. Maar voor werkelijke genoegdoening moeten we ook naar...
maandag, 25 oktober, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderdrukking en achterstelling schaden mensen. Racisme, seksisme, maar ook het meemaken van een ‘klassenmigratie’ kan diepe wonden slaan. Anja Meulenbelt laat zien dat klasse een geleefde...