Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 30 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De krap 100 duizend Latijns-Amerikaanse migranten in Nederland maken zich grote zorgen om hun familie en vrienden in het land van herkomst vanwege Covid-19. De vooruitzichten voor met name de armen...
dinsdag, 29 september, 2020 - 15:50     Bron: Ministerie SZW
Het steun- en herstelpakket dat 1 oktober van start gaat, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Het pakket regelt onder andere de verlenging van de steunmaatregelen voor banen en economie en bevat...
maandag, 28 september, 2020 - 08:40     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken. Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met...
maandag, 28 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dat neoliberalisme dit jaar opnieuw als afzetpunt zou dienen bij de Algemene Politieke Beschouwingen viel te verwachten. De coronacrisis heeft politici van links tot rechts nog sterker de...
vrijdag, 25 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Voortdurend wordt benadrukt dat we samen in de coronacrisis zitten, dat corona ons allemaal treft en dat we er samen uit moeten komen. Maar corona treft ons niet allemaal en niet in gelijke mate....
donderdag, 24 september, 2020 - 07:23     Bron: Ministerie SZW
Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk. Tegelijkertijd ontstaat er ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen...
donderdag, 24 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer informalisering, andere vormen van kwetsbaarheid, een arbeidsmarkt met minder plek voor contact – Menno Hurenkamp zie in het licht van deze recente ontwikkelingen een nieuwe vorm van corona-...
woensdag, 23 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gevolgen van de coronacrisis op het Afrikaanse continent zijn dramatisch. Economieën gaan onderuit, overheden staan onder druk en er dreigen grote voedseltekorten. Internationale hulp is nodig,...
dinsdag, 22 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gezichtsherkenningssoftware werkt vaak beter bij mannen dan bij vrouwen. Vacaturewebsites bevelen goed betaalde banen vaker aan bij mannen dan bij vrouwen. Algoritmes die sollicitatiebrieven...
maandag, 21 september, 2020 - 17:27     Bron: Ministerie SZW
De coronacrisis heeft onze arbeidsmarkt in korte tijd veranderd. Verschillende sectoren draaien al maanden op halve kracht, waardoor mensen hun baan verliezen. Maar er zijn ook bedrijven die in deze...
maandag, 21 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Twee nieuwe wetsvoorstellen moeten de rechtspositie en de rechtsbescherming van jeugdigen in de specialistische jeugdhulp versterken. Peer van der Helm verwacht weinig van deze poging tot wijziging...
vrijdag, 18 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis is nog steeds ongekend. Voorlopig zal nog gedurende een behoorlijk lange tijd niets normaal zijn. In dit licht presenteert een groep van vijftig Tilburgse wetenschappers een nieuw...
woensdag, 16 september, 2020 - 14:55     Bron: Ministerie SZW
Met ingang van 1 oktober 2020 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de inburgeringsregelgeving. Dit schrijft de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. In het Besluit wijziging...
woensdag, 16 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren waarderen hulp vooral als zij concrete resultaten ervaren. Dit vraagt om alerte hulpverleners die in staat zijn te zien waar deze jongeren dagelijks mee te maken hebben.  Vanuit ons...
dinsdag, 15 september, 2020 - 12:16     Bron: Ministerie SZW
De impact van het coronavirus op de economie houdt aan en zal ook komend jaar bepalend zijn voor de arbeidsmarkt. Naar verwachting herstelt de economie zich deels, maar de werkloosheid loopt in 2021...
maandag, 14 september, 2020 - 17:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In tijden van grote onzekerheid is het zoeken naar houvast. Ook wetenschappers weten vooral wat ze niet weten. We weten dat kwetsbare groepen disproportioneel hard getroffen worden, maar tasten in...
vrijdag, 11 september, 2020 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Om uitvoeringsinstanties in staat te stellen burgers goed te (blijven) bedienen, moet onder meer bestaande complexe wet- en regelgeving worden vereenvoudigd en het regeerakkoord voor vaststelling...
vrijdag, 11 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het meedoen van mensen met een licht verstandelijke beperking op school en op het werk gaat nog niet goed, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn rapport ‘Meer meedoen.’ Vroegtijdig...
donderdag, 10 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met autisme ondervinden vaak problemen om zich in deze wereld staande te houden, soms dermate dat zij een doodswens ontwikkelen. Hulpverleners hebben hierop niet altijd een passend antwoord....
woensdag, 9 september, 2020 - 10:08     Bron: Ministerie SZW
Er zijn de afgelopen zomer stappen gezet rondom de nieuwe Wet inburgering. De wet is op 2 juli jl. aangenomen door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer zal zich er de komende periode over buigen. Op 2...
dinsdag, 8 september, 2020 - 19:58     Bron: Ministerie SZW
Er is grote verscheidenheid in de bedrijven die de NOW aanvragen. Daarom wordt er bij de eindafrekening van de NOW rekening gehouden met deze verschillen. Dat hebben minister Koolmees van Sociale...
dinsdag, 8 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren worden overal genoemd als de groep waar in de coronacrisis de grootste klappen zullen vallen. De kwetsbaren onder hen lopen hierdoor meer risico op straat te belanden. Marleen van der Kolk...
maandag, 7 september, 2020 - 18:47     Bron: Ministerie SZW
In het tweede noodpakket zijn voor de NOW ruim 65.000 aanvragen ingediend door bedrijven. Hiervan zijn er ruim 63.000 toegekend en 2000 afgewezen. Voor de Tozo 2 gaat het om naar schatting 103.000...
maandag, 7 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie denkt na de Covid-19 pandemie goedkoop een huis te kunnen kopen in de stad, staat waarschijnlijk een teleurstelling te wachten. In het verleden bleken steden enorm veerkrachtig na grote...
vrijdag, 4 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Rellende jongeren wegzetten als vreemde, ‘losgeslagen idioten’, zoals premier Rutte deze zomer deed, is kortzichtig en werkt niet. We moeten ons serieus verhouden tot hun belevingswereld en sociale...
donderdag, 3 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een wereldwijde pandemie heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van burgers. Het kan ook de gezondheid van een democratie aantasten doordat het regeringen voor grote uitdagingen stelt. Wanneer...
woensdag, 2 september, 2020 - 15:35     Bron: Ministerie SZW
Er komt een vergoeding voor ouders die tijdens de gedwongen sluiting van de kinderopvang vanwege Corona de rekening hebben doorbetaald en tot nu toe buiten de compensatieregeling vielen.
woensdag, 2 september, 2020 - 08:20     Bron: Ministerie SZW
De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus konden mensen een kortdurend traject aanvragen bij een...
dinsdag, 1 september, 2020 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten staan voor zwaar weer, met groeiende tekorten op hun begrotingen. In Hoogeveen staat het water tot aan de lippen. In een ontmoeting met gemeenteraadsleden vertelde Movisie-voorzitter Janny...
dinsdag, 1 september, 2020 - 09:09     Bron: Ministerie SZW
Het nieuwe studiejaar is vandaag van start gegaan. Hiermee gaan ook de eerste wijzigingen van de wet Vereenvoudiging Wajong in. Wajongers die studeren gaan erop vooruit. Jonggehandicapten die willen...
maandag, 31 augustus, 2020 - 13:20     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het terugdringen van obesitas bij kinderen is een grote maatschappelijke uitdaging. Kinderen met obesitas hebben een sterk verhoogde kans om te maken te krijgen met pesterijen en uitsluiting en om...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:18     Bron: Ministerie SZW
De coronacrisis raakt aan het werk en inkomen van veel Nederlanders. De economische recessie is voorlopig niet voorbij en naar bepaald werk zal de komende tijd mogelijk ook geen vraag meer zijn. Voor...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:14     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft vandaag besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen.
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:10     Bron: Ministerie SZW
De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Met de verlenging van de NOW steunt het kabinet opnieuw voor langere periode bedrijven en banen...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim twee jaar geleden stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau vast dat er voor de inburgering van Syriërs in Nederland een combinatie van specifiek en algemeen beleid nodig was. De Groningse...
donderdag, 27 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is veel aandacht voor de negatieve gevolgen van de coronacrisis onder studenten, zoals een verslechtering van de onderwijskwaliteit, de studievertraging die studenten oplopen en de onzekerheid en...
woensdag, 26 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ons gedrag is cruciaal in de strijd tegen het coronavirus. Om dat te beïnvloeden is meer en betere communicatie nodig dan op persconferenties meedelen wat de maatregelen zijn, betogen twaalf...
dinsdag, 25 augustus, 2020 - 11:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe reageren mensen als anderen hen discrimineren of stigmatiseren op grond van hun afkomst, cultuur, huidskleur of religie? Onderzoeker Jurriaan Omlo zag veel vermijdende strategieën. Onderzoek...
zaterdag, 22 augustus, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – De auteurs, Pulignano, Thompson en Doerflinger, verbonden met het ETUI (European Trade Union Institute) werpen de vraag op hoe de ruimte voor vakbondsactie bij door kapitaalaccumulatie...
vrijdag, 21 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Improvisatie en structuur zijn geen tegenpolen, maar vullen elkaar aan in het leveren van maatwerk in de jeugdzorg. Zo zijn het team, het mandaat van B en W en de manager die zich...
woensdag, 19 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel traditionele Syrische huwelijken lopen in Nederland op de klippen. Vooral sommige mannen hebben moeite om de nieuwe verhoudingen, in gezin en samenleving, te accepteren. Vrouwen juist niet, zij...
woensdag, 19 augustus, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In het tijdschriftEconomic and Industrial Democracy beschrijft Armaroli cases in de Italiaanse regio Brescia waarbij de vakbond FIM-CISL, opererend in de metaalindustrie, een nieuwe strategie...
dinsdag, 18 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Covid-19 leidt ertoe dat kwetsbare ouderen buitengesloten dreigen te raken. Ook sinds de versoepeling van de coronamaatregelen staat hun dagelijks leven nog steeds in het teken van beperkingen en...
dinsdag, 18 augustus, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In een bijdrage in het European Journal of Workplace innovation betogen Frank Pot, Peter Totterdill en Steven Dhondt dat de implementatie van de ‘Europese pijler van sociale rechten’ kan...
maandag, 17 augustus, 2020 - 07:11     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kun je met quota discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan? Ja, zeggen de voorstanders, de gelijkheid van kansen komt er anders nooit. Nee, zeggen de tegenstanders, quotering doet meer kwaad dan...
donderdag, 13 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als hemelbestormers noch hokjesafvinkers de hulp bieden die mensen nodig hebben, wie dan wel? Veldwerker en onderzoeker Marion Herben onderzocht de hulp aan tweeduizend jongeren en gezinnen. Op basis...
dinsdag, 11 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De afgelopen maanden kreeg het hbo veel lof voor de manier waarop het zijn onderwijs digitaal organiseerde. Opleidingen voor sociale beroepen kunnen echter niet zonder persoonlijke ontmoeting, vinden...
donderdag, 6 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is Nederland nou wel of geen racistisch land? Wordt hier structureel gediscrimineerd? Als we voorbij die welles-nietes discussie kijken naar de gevolgen van discriminatie en racisme, dan wordt...
dinsdag, 4 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet alleen horeca, vakantiegangers en de kunsten ervaren de onwelkome gevolgen van het ‘nieuwe normaal’, maar ook de zorg. En dan bedoel ik nu een keer niet de vragen rondom triage of...