Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 13 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onder de noemer Is nabij beter? organiseert de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) vandaag een actualiteitencollege over de decentralisaties in de zorg. ‘De overheid heeft besloten dat ‘oost...
dinsdag, 12 december, 2017 - 10:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vaak wordt gedacht dat het kinderen van laagopgeleide immigranten in hun schoolloopbanen ontbreekt aan een stimulerende sociale omgeving. Maar uit promotieonderzoek van Sara Rezai blijkt juist dat de...
maandag, 11 december, 2017 - 10:05     Bron: Ministerie SZW
Er is een wezenlijk verschil tussen een experiment op basis van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en werkwijzen die gehanteerd kunnen worden binnen de kaders van de Participatiewet.
maandag, 11 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er zijn vaccins in de maak tegen roken, te veel eten en alcoholgebruik. Ze zijn nog niet verkrijgbaar, maar de verwachtingen ervan zijn hooggespannen. Toch moet er nog wel wat veranderen willen...
vrijdag, 8 december, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor...
vrijdag, 8 december, 2017 - 07:03     Bron: Ministerie SZW
Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 1.578,00 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum...
vrijdag, 8 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Participatie betekent vooral: red jezelf, waarbij de gewone, gemiddelde burger, zonder ziektes, beperkingen of ouderdom de norm is. Dit dreigt mensen uit te sluiten. Tineke Abma pleit voor een...
donderdag, 7 december, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt....
donderdag, 7 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werkgevers en vakbonden verkeren in een impasse. En dat terwijl de Nederlandse arbeidsmarkt zo verandert. Het wordt tijd dat het sociale stelsel meegaat met die verandering. Zodat zelfstandigen en...
dinsdag, 5 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor sociale professionals is humor vaak een belangrijke uitlaatklep die helpt om gevoelens van machteloosheid en frustratie een plek te geven. Beleidshumor is een directe reactie op het gevoerde...
maandag, 4 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Canon Sociaal Werk bestaat tien jaar. Twee initiatiefnemers blikken terug en houden een sterk pleidooi voor de Canon. Sociaal werkers moeten hun verleden omhelzen. Wie in de sociale sector werkt...
vrijdag, 1 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kleinschalige lokale voorzieningen voor mensen met psychische problemen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De bestaande regelingen sluiten soms slecht op elkaar aan. Daar is geen...
donderdag, 30 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel mensen willen best gezonder eten, maar vinden dit, om een understatement te gebruiken, erg lastig. Vanuit psychologisch perspectief is dit niet zo vreemd: we prefereren voedsel dat ons ‘beloont...
donderdag, 30 november, 2017 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Digitalisering heeft een sterke invloed op onze maatschappij en economie. Dat biedt groeikansen, maar vraagt bijvoorbeeld op de postmarkt ook om herzieningen. In ieder geval is concurrentie ten koste...
woensdag, 29 november, 2017 - 16:08     Bron: Ministerie SZW
Aansluitend op de publicatie in de Staatscourant van 29 november 2017 melden we de aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ...
woensdag, 29 november, 2017 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Op 29 november 2017 is de ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd waarin de verhoging is geregeld van de vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie op grond van artikel...
dinsdag, 28 november, 2017 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van ervaringsdeskundigen wordt tegenwoordig veel verwacht, constateert Saskia Keuzenkamp vandaag in haar oratie als bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU. Ze zouden volgens de...
dinsdag, 28 november, 2017 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op die manier worden álle medewerkers in de...
maandag, 27 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We leven in tijden van toenemende polarisatie. Dat komt door de liefde. Die leidt er toe dat we extra lang en tegen beter weten in, blijven volharden in gunstige beoordelingen van een persoon. Ik...
vrijdag, 24 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wij leven in tijden van omwenteling, een verandering van tijdperk, stelt Jan Rotmans in zijn nieuwe boek Omwenteling van mensen, organisaties en samenleving. De dreiging van een financiële,...
donderdag, 23 november, 2017 - 09:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om maatschappelijke doelstellingen effectiever en breder te realiseren, moeten organisaties – bedrijven en publieke instellingen – veel radicaler vermaatschappelijken dan nu gebeurt. Degenen die er...
woensdag, 22 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Alleenstaande moeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar zijn doorgaans in hoge mate bereid tot het leveren van een tegenprestatie, maar dit leidt er niet automatisch toe dat zij dit ook...
woensdag, 22 november, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - EUWIN, Het Europese lerende Netwerk voor Workplace Innovation (Sociale Innovatie), was actief in de periode 2013-2016. EUWIN startte in 2013 en had als doel bedrijven en instellingen in de EU...
dinsdag, 21 november, 2017 - 16:02     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft op woensdag 14 november 2017 met Achmea gesproken over de private reparatie van de WW en WGA. (In de wandelgangen heet dit reparatie derde ww-jaar). Achmea heeft besloten deze regeling...
dinsdag, 21 november, 2017 - 15:57     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft met Nationale Nederlanden Group gesproken over de private reparatie van de WW en WGA. (In de wandelgangen heet dit reparatie derde ww-jaar). NN-Group heeft besloten deze regeling uit te...
dinsdag, 21 november, 2017 - 15:46     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later...
dinsdag, 21 november, 2017 - 15:40     Bron: De Unie (nieuws)
Ondertussen hebben cao-partijen met elkaar een aantal onderwerpen in de afgelopen twee bijeenkomsten besproken. De onderhandelingen verlopen tot nu toe constructief. De Unie is echter kritisch en...
dinsdag, 21 november, 2017 - 15:32     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft de werkgevers bij de Zorgverzekeraars voorgesteld om  de reparatie-mogelijkheid van de WW en WGA aan te bieden. (In de wandelgangen heet dit reparatie derde ww-jaar).  De...
dinsdag, 21 november, 2017 - 15:24     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen weken heeft er overleg plaats gevonden tussen de Rabobank, De Unie en de andere vakbonden over de wettelijke wijziging van de fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018. In vorige...
dinsdag, 21 november, 2017 - 09:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Deze week is de week tegen kindermishandeling, maar er is momenteel weinig reden tot vreugde. De behoefte aan zorg voor jongeren stijgt maar gemeenten hebben minder geld. Houdt Nederland nog wel van...
maandag, 20 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als onderzoeker observeerde Vicky Hölsgens in ruim een jaar 87 keukentafelgesprekken. Na afloop interviewde ze de 24 generalisten en consulenten met wie ze meeliep over de rol van zingeving tijdens...
vrijdag, 17 november, 2017 - 16:59     Bron: De Unie (nieuws)
Het is onvoorstelbaar! Gisteren is het bericht uitgelekt dat de directie van Siemens in Duitsland een voorgenomen besluit heeft voorbereid om de vestiging Hengelo van Siemens te sluiten. Vandaag (17...
vrijdag, 17 november, 2017 - 15:27     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbond De Unie gaat proberen om de voorgenomen sluiting van Siemens tegen te houden "Het ergste vind ik dat de sluiting zonder enige vorm van legitieme reden gebeurt", vertelt Sjerp Holterman van De...
vrijdag, 17 november, 2017 - 11:13     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbond De Unie gaat proberen om de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo tegen te houden "Dit is een modern en efficiënt bedrijf met goede resultaten", zegt Sjerp Holterman van De Unie....
donderdag, 16 november, 2017 - 17:19     Bron: SER
donderdag, 16 november, 2017 - 09:40     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 17 november wordt in Utrecht het boek ‘1 op de 4 – Kindermishandeling, een publiek probleem’ gepresenteerd. Wetenschappers en experts onderzoeken daarin wat de aanpak van...
woensdag, 15 november, 2017 - 09:01     Bron: De Unie (nieuws)
Op dinsdag 7 en woensdag 8 november 2017 hebben we opnieuw overleg gehad over de nieuwe cao van de Volksbank per 1 januari 2018. Hoewel het overleg constructief is, liggen we op enkele belangrijke...
woensdag, 15 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Basisscholen laten zich in hun worsteling met de Zwarte Pietdiscussie vooral leiden door vermeende gevoelens van zwarte betrokkenen, blijkt uit een enquête. Maar die gevoelens zijn evengoed reden...
dinsdag, 14 november, 2017 - 09:02     Bron: De Unie (nieuws)
Volgens vakbondsvoorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie zijn Nederlandse multinationals allang niet meer de banenmotor van Nederland. De werkgelegenheid die zij creëren zouden zij...
maandag, 13 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Word je van vrijwilligerswerk gezonder? Ja, ondervond de kersverse sociologe Riëtte Joosse. Vrijwilligers ervaren een betere gemoedstoestand, ontvangen meer sociale steun en dat verbetert hun...
zaterdag, 11 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het seksueel machtsmisbruik van producer Harvey Weinstein gaf aanleiding tot een stroom van #MeToo openbaringen. Maar macht leidt tot meer dan seksueel misbruik alleen. Katrien de Vaan van Regioplan...
vrijdag, 10 november, 2017 - 16:42     Bron: De Unie (nieuws)
Ledenvergaderingen De Unie organiseert ledenvergaderingen om de leden bij te praten over: de cao-onderhandelingen de sociaal plan onderhandelingen de werkgroep pensioen De...
vrijdag, 10 november, 2017 - 16:27     Bron: De Unie (nieuws)
Al sinds een jaar proberen De Unie en de collegabonden NVLT, FNV Luchtvaart en CNV Vakmensen met Transavia afspraken te maken over een nieuwe cao. Tot onze teleurstelling hebben we afgelopen maandag...
vrijdag, 10 november, 2017 - 16:17     Bron: De Unie (nieuws)
In onze cao hebben we afspraken gemaakt over de reparatie en van de duur en opbouw van de WW. Op landelijk niveau is een akkoord bereikt hierover. De eventuele opname van de landelijke afspraken...
vrijdag, 10 november, 2017 - 10:58     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2018 dient het College van B...
vrijdag, 10 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel gemeentelijke managers en bestuurders ervaren overleg met hun cliënten- of participatieraad als een verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. Vaak worden deze raden ook niet bij het beleid...
donderdag, 9 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorgt diversiteitsbeleid voor meer inclusiviteit? Of staat het ‘verschildenken’ dat aan veel diversiteitsbeleid ten grondslag ligt een rechtvaardiger samenleving juist in de weg? Hoewel de uitvoering...
woensdag, 8 november, 2017 - 16:15     Bron: De Unie (nieuws)
In onze cao hebben we afspraken gemaakt over de reparatie en van duur en opbouw van de WW. Op landelijk niveau is een akkoord bereikt hierover. De eventuele opname van de landelijke afspraken zullen...
woensdag, 8 november, 2017 - 16:07     Bron: De Unie (nieuws)
Graag willen we jou informeren over de ontwikkelingen in het cao-traject. Nadat we eerst prioriteit hebben gegeven aan het afsluiten van een sociaal plan, mede op verzoek van de Ondernemingsraad,...