Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 17 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Publicist Jos van der Lans begon direct na de intelligente lockdown een actie voor (onbetaald)#huurverlof voor huurders die door botte pech hun inkomsten waren kwijtgeraakt. Massaal trad een noodlot...
donderdag, 16 april, 2020 - 21:10     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft gemeenten en provincies donderdag gevraagd om de tweede helft van dit jaar 6.500 asielzoekers met een verblijfsvergunning van een woning...
donderdag, 16 april, 2020 - 09:12     Bron: Ministerie SZW
Sinds de opening begin april van de noodregeling SZW voor Caribisch Nederland zijn er voor ruim tweeduizend personen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius aanvragen ingediend. Ongeveer de helft is...
donderdag, 16 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ggz-patiënten op digitale afstand blijken opvallend positief te reageren op de coronacrisis, constateert Ed van Hoorn. Hij vermoedt dat andere zaken dan zorg nu even belangrijker zijn. Filosoof Ivan...
woensdag, 15 april, 2020 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Corona-maatregelen in de verstandelijk gehandicaptenzorg verstoren routines en dagbesteding waar cliënten bij gedijen. Een zorgvuldiger en rechtvaardiger belangenafweging is nodig, zeker naarmate de...
dinsdag, 14 april, 2020 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
                    Hits: 14
dinsdag, 14 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In deze coronatijden moeten we zoveel mogelijk fysiek afstand houden, omdat we elkaar anders ziek kunnen maken. Hoe ervaren jongeren de persoonlijke afstand en nabijheid van hulpverleners in het...
dinsdag, 14 april, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Echt applaus komt na de feiten 2020 – In het Belgische Magazine Knack trekken drie onderzoekers conclusies over wat er na de corona-crisis snel moet gebeuren en veranderen in de woon- zorgcentra in...
dinsdag, 14 april, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In een column inhet Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken betoogt Frank Pot dat het huidige debat over vaardigheden nogal eenzijdig gaat over onderwijs en individuele verantwoordelijkheid van...
maandag, 13 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nog geen week na de eerste coronamaatregelen ontstonden er spontane acties om eenzame ouderen een hart onder de riem te steken. Er is echter weinig oog voor de behoeften en wensen van...
zondag, 12 april, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Het proefschrift van Maarten Renkema beschrijft vijf verschillende studies. Deze vijf studies helpen om ons begrip te vergroten hoe HRM onderzoekers de multilevel relaties tussen HRM en...
zaterdag, 11 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis is in al haar uitzonderlijkheid toch gewoon. Ze maakt deel uit van de tragiek van het bestaan waarmee we ons nu eenmaal moeten verzoenen, terwijl we toch moeten handelen, zegt...
vrijdag, 10 april, 2020 - 15:19     Bron: Ministerie SZW
Per 1 mei worden Turkse nieuwkomers met een asielstatus verplicht om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Zij moeten straks met succes...
vrijdag, 10 april, 2020 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het coronavirus heeft Spanje hard getroffen. De regering in Madrid zet alle zeilen bij om de volksgezondheid te beschermen. De bevolking mag alleen nog de straat op voor noodzakelijke zaken en...
vrijdag, 10 april, 2020 - 14:13     Bron: Ministerie SZW
De coronamaatregelen van de overheid hebben ook invloed op inburgeren. Het is van belang dat inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot inburgeringsonderwijs en het al geleerde niet verloren...
vrijdag, 10 april, 2020 - 13:37     Bron: Ministerie SZW
Minister-president Rutte en staatssecretaris Tamara van Ark hebben veel lof voor het harde werk in de kinderopvangsector tijdens de coronacrisis. Zij bezochten vandaag twee locaties van kinderopvang...
donderdag, 9 april, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Workforce Innovation to Foster Positive Learning Environments in Canada. Getting Skills Right.  2020-  In dit  rapport doet de OESO verslag van een onderzoek met als vraag of e...
donderdag, 9 april, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De Europese ondernemingsraad van Solvay en de Solvay Group sloten een ‘Global Framework Agreement on Digital Transformation’
woensdag, 8 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regering compenseert bedrijven en flexwerkers voor hun verlies aan inkomsten vanwege de coronacrisis. Gelukkig. Tegelijkertijd is de crisis aanleiding voor bezinning. Moeten we niet eens afkicken...
woensdag, 8 april, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – De cover story van ManagementSite van  6 april 2020 is ontleend aan het promotie-onderzoek van Irene Sinteur. In het onderstaande wordt dit verhaal kort samengevat. Bevi...
maandag, 6 april, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Racefietsers, dicht op elkaar lopende groepen wandelaars: met hun gedrag lijken zij de risico’s van besmetting door het coronavirus te negeren. Wie daar iets van zegt, krijgt te horen dat hij ‘lekker...
vrijdag, 3 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wereldwijd treffen landen verregaande maatregelen om de verspreiding van corona te voorkomen, van het verzamelen van locatiedata via telefoons tot het bestraffen van ‘coronahoesten’. Leven we straks...
woensdag, 1 april, 2020 - 16:03     Bron: Ministerie SZW
Mensen met problematische schulden krijgen straks hulp die beter is toegespitst op hun situatie. Gemeenten kunnen de rechter adviseren of deze mensen het beste kunnen worden geholpen door een...
woensdag, 1 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wouter Beekers vindt terecht dat er een antwoord moet worden gevonden op het ‘nieuwe nationalisme’. En de Coronacrisis leert ons dat een zeker nationalisme zelfs onvermijdelijk is. Maar dat is iets...
dinsdag, 31 maart, 2020 - 08:38     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de...
dinsdag, 31 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim twee weken geleden was er de eerste coronabesmetting op het Griekse eiland Lesbos. Als de vluchtelingen uit het daar gelegen kamp Moria niet snel geëvacueerd worden, ligt er een drama in het...
maandag, 30 maart, 2020 - 11:43     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door het coronavirus ligt de hele wereld plat. In een zeldzame bui van bescheidenheid wil ik best toegeven dat econoom bepaald geen ‘vitaal’ beroep is, maar dat weerhoudt ons er niet van het fenomeen...
vrijdag, 27 maart, 2020 - 16:01     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling...
vrijdag, 27 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marcel Verweij en Roland Pierik gooiden eind vorige week een fikse knuppel in het hoenderhok op de opiniepagina van de Volkskrant. In geval van schaarste op de intensive care moeten jongere...
donderdag, 26 maart, 2020 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Fotograaf Robert Lagendijk maakt in deze coronatijd regelmatig een ommetje door Amsterdam. Wat ziet hij?             Hits: 18
woensdag, 25 maart, 2020 - 21:01     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra...
woensdag, 25 maart, 2020 - 16:53     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu de inkomsten van menig zzp‘er en kleine ondernemer door de coronacrisis rap teruglopen, hebben ook ondernemende migranten misschien ondersteuning nodig. Eerder onderzoek laat zien dat de toegang...
woensdag, 25 maart, 2020 - 15:50     Bron: Ministerie SZW
Er is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met alle betrokken partijen, waaronder Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een servicedocument 'Mogelijkheden van afstand...
dinsdag, 24 maart, 2020 - 20:13     Bron: Ministerie SZW
Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiele hulp van het kabinet. Dat hebben staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) besloten. Er wordt eenmalig een subsidie...
dinsdag, 24 maart, 2020 - 13:49     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hanneke Felten beschrijft hoe het voelt om uitgesloten te worden, nu iedereen anderhalve meter afstand probeert te houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu iedereen opeens weet...
maandag, 23 maart, 2020 - 13:10     Bron: Ministerie SZW
De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden opgeschoven naar 1 juli 2021. Rijksoverheid, gemeenten en andere betrokken organisaties hebben een extra half jaar nodig om de...
maandag, 23 maart, 2020 - 11:35     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vanwege het corona-virus moeten we elkaar fysiek zoveel mogelijk ontlopen. Dankzij dezelfde ziekteverwekker kijken we echter weer naar elkaar om. Achter één op de drie voordeuren in Nederland woont...
maandag, 23 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een diverse stad als Rotterdam is het best lastig om recht te doen aan alle verschillen in generatie, cultuur en sociaaleconomische klasse. Met dialoog en debat is dit nog niet gelukt. Liesbeth...
vrijdag, 20 maart, 2020 - 19:38     Bron: Ministerie SZW
De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders...
vrijdag, 20 maart, 2020 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marloes van Houten woonde en werkte van 2012 tot begin 2017 in Oost-Azië en in 2017 in Italië. Die ervaringen maken haar kritisch over de Nederlandse omgang met het coronavirus. Landen met sars-...
vrijdag, 20 maart, 2020 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Per 1 april 2020 worden mevrouw L.C. (Luce) van Kempen BSc, dr. P.F. (Pieter) Hasekamp namens het Centraal Planbureau (CPB) en prof. dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen namens De Nederlandsche Bank (DNB)...
donderdag, 19 maart, 2020 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de afgekondigde sociale onthouding vanwege het corona-virus kunnen psychische en psychiatrische behandelingen via een systeem van beeldbellen gewoon doorgaan, zegt klinisch psycholoog Jan...
donderdag, 19 maart, 2020 - 11:54     Bron: Ministerie SZW
De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal, maar in deze tijden is het belangrijk ervoor te waken dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving niet nog zwaarder getroffen worden. De...
donderdag, 19 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gedoe is geen onderwerp in de spreekkamer maar het hoort er wel. Al het gedoe, vooral het gedoe dat niet gehoord of erkend wordt, levert stress op voor patiënten en staat herstel en kwaliteit van...
woensdag, 18 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regering vraagt ons om hulp bij tegen verdere verspreiding van het corona-virus. We dienen ons ‘sociaal te onthouden.’ Het gevaar bestaat dat vooral ouderen daardoor vereenzamen. Hoogleraren...
dinsdag, 17 maart, 2020 - 18:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen...
dinsdag, 17 maart, 2020 - 09:02     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met schulden hebben vaak te maken met automatische systemen van schuldinning en inkomensderving. Nu door corona de schuldhulpverlening in het gedrang komt, zijn huisbezoeken onwenselijk en...
maandag, 16 maart, 2020 - 15:39     Bron: Ministerie SZW
Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang.
maandag, 16 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten hebben de afgelopen jaren – onder druk van met krimpende rijksbudgetten ingevoerde decentralisaties – gestreefd naar kostenbesparing. De gemeente Rotterdam ging met een beroep...
zondag, 15 maart, 2020 - 17:35     Bron: Ministerie SZW
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en...