Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 5 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe een gedeelde geschiedenis van mooie en minder mooie herinneringen kan leiden tot vertrouwen tussen hulpverlener en cliënt. Het roepen en tieren maakt de andere patiënten en personeelsleden...
dinsdag, 4 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Filosoof en journalist Karel Smouter interviewde als correspondent voor Oost-Nederland vaak streekbewoners. Dan vroegen zijn landelijke collega’s: ‘Gebeurt daar dan weleens wat?’ Sinds er veel...
maandag, 3 juli, 2023 - 12:30     Bron: Ministerie SZW
Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 van minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is vandaag door het Kabinet van de Koning aangeboden aan de Tweede Kamer. De...
maandag, 3 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beleidskeuzes over mobiliteit, bijvoorbeeld over de aanleg van een weg of een tunnel, kunnen kansenongelijkheid vergroten. Daardoor bestaat het risico op ‘mobiliteitsarmoede’. Tanja Vonk van TNO legt...
zaterdag, 1 juli, 2023 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Vandaag treedt de Wet toekomst pensioenen in werking. Daarmee begint een overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken en pensioenuitvoerders deze...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 16:56     Bron: Ministerie SZW
Oud-Kamerlid en oud-pensioenfondsbestuurder Roos Vermeij wordt voorzitter van de transitiecommissie pensioenen. Deze onafhankelijke commissie gaat ondersteuning bieden aan vakbonden en werkgevers bij...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 16:19     Bron: Ministerie SZW
Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar de hoogte van het bedrag dat ten minste nodig is om van te leven en mee te doen, het zogenaamde sociaal minimum. Vandaag overhandigde de voorzitter van de...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 16:06     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van de Commissie Sociaal Minimum  
vrijdag, 30 juni, 2023 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
In geval van een crisis zoals een overstroming, oorlog of pandemie is het belangrijk dat ondernemingen snel kunnen schakelen en zekerheid hebben over behoud van personeel. Om deze zekerheid te bieden...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jarenlang werden ze door de overheid gewantrouwd en in onmogelijke financiële en sociale posities gedrongen. Toch zetten gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal zich in voor het herstel van...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Digitale surveillancetechnieken kunnen een prima hulpmiddel zijn bij bestrijding van de criminaliteit. Maar alleen als de samenleving meer wordt betrokken bij ontwikkeling en gebruik ervan, vindt de...
donderdag, 29 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatschappelijk onbehagen blijft om verschillende redenen een belangrijk onderzoeksonderwerp, zo laten drie recent verschenen onderzoeken zien. De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, Het...
woensdag, 28 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De paradox van inclusie is dat het tot uitsluiting kán leiden. Het verplicht Engels spreken op universiteiten is daar een goed voorbeeld van. De Tilburgse hoogleraar Ethiek Wim Dubbink vraagt om...
woensdag, 28 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Arnhems onderzoek ‘Zin in de Wijk’ toont aan dat sociale wijkondernemingen unieke kansen aan gemeenten bieden. Onderzoeker en projectleider Erik Hendriks vindt dat andere gemeenten, mits ze...
dinsdag, 27 juni, 2023 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij het coronabeleid was het Rijk in control. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit menen dat dit schaalniveau misschien net te groot was. Een regionale aanpak kwam echter nooit van de grond. Dat...
dinsdag, 27 juni, 2023 - 09:44     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hans van Eeken is overleden. Van Eeken wist woorden te geven aan hoe het voelt om ervaringsdeskundig te zijn. Hij was openhartig over zijn ervaringen en kritisch over de hulpverlening. Voor een...
dinsdag, 27 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geldzorgen creëren stress en maken mensen afhankelijk van de verzorgingsstaat. Juist deze afhankelijkheid brengt nieuwe problemen met zich mee. Lector Anna Custers pleit voor systeemverandering naast...
maandag, 26 juni, 2023 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hans van Eeken is overleden. Van Eeken wist woorden te geven aan hoe het voelt om ervaringsdeskundig te zijn. Hij was openhartig over zijn ervaringen en kritisch over de hulpverlening. Voor een...
maandag, 26 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Directeur van de Edese woningcorporatie Woonstede Marco de Wilde waarschuwt dat we de wooncrisis niet alleen kunnen oplossen door huizen te bouwen. Woningcorporaties moeten ook weer, samen met andere...
vrijdag, 23 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het strenge bijstandsregime leidt niet tot meer uitstroom naar werk. Soepelere regels doen dat evenmin, maar zorgen wel voor meer gezondheid, participatie en politiek vertrouwen, blijkt uit...
donderdag, 22 juni, 2023 - 08:48     Bron: Ministerie SZW
Om de publieke dienstverlening toekomstbestendig en begrijpelijk te houden is het noodzakelijk wet- en regelgeving te vereenvoudigen. De mens moet centraal staan. Dat schrijven de ministers Karien...
donderdag, 22 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoekers bij het Ben Sajet Centrum Caroline van Dullemen en Petra Boersma zijn, ondanks enkele knelpunten, enthousiast over de sociale benadering van mensen met dementie in wooncomplex voor...
woensdag, 21 juni, 2023 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
De toeslagenaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het financieringsstelsel voor kinderopvang veel minder complex moet worden. Het kabinet werkt daarom aan een zorgvuldige herziening van het...
woensdag, 21 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we willen, kunnen we problemen op de huizenmarkt, in de ouderenzorg en met het klimaat gewoon aan, schrijft Marcel Canoy. Er is geen reden voor doemdenken. Het is haast een onwrikbare...
woensdag, 21 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen blijven in bijna alles achter bij mannen. Nog steeds. Cultuursocioloog Fiona Harmsen meent dat we de ‘onnatuurlijke’ verhalen van vrouwen nodig hebben om de emancipatie naar een hoger plan te...
dinsdag, 20 juni, 2023 - 08:12     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2023 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
dinsdag, 20 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werkers moeten een beter bewustzijn rond armoede ontwikkelen, vindt Michal Krumer-Nevo. Ze legt met haar ‘Armoedebewust Paradigma’ de brug van theorie naar praktijk. ‘Mensen in armoede...
maandag, 19 juni, 2023 - 10:46     Bron: Ministerie SZW
Tienduizenden Nederlanders worden ernstig beperkt door long covid. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor henzelf, hun directe omgeving en de samenleving. Het Maatschappelijk Impact Team (MIT)...
maandag, 19 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Utrechtse jongerencultuurhuis BOKS is bijna vijftien jaar oud. Oorspronkelijk met geld uit het potje voor de Vogelaarwijken, slaagt BOKS er al jaren in om jongeren met kunst en cultuur te...
zaterdag, 17 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ongeveer een op de tien volwassenen heeft meerdere problemen en te weinig hulpbronnen om die op te lossen. Onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau betogen dat gemeenten ‘levensbreed’...
vrijdag, 16 juni, 2023 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Oog hebben voor de uitvoering en uitvoerbaarheid is essentieel voor de effectiviteit van het beleid. Dat schrijven minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en minister Bruins...
vrijdag, 16 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het beleid in de jeugdzorg om vaker een-op-eenbegeleiding aan te bieden, moet worden tegengegaan, vindt lector en bijzonder hoogleraar Peer van der Helm. Het veroorzaakt eerder extra trauma’s dan dat...
donderdag, 15 juni, 2023 - 11:38     Bron: Ministerie SZW
Op basis van de voorlopige gegevens die gemeenten via het Beeld van de Uitvoering over 2022 hebben verstrekt, vindt een voorlopige verrekening van de Tozo plaats. Omdat voor 2022 geen voorschotten...
donderdag, 15 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe meer etnische diversiteit in een amateurvoetbalclub, des te groter het ledenverloop. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van socioloog Arend van Haaften. Hij bepleit meer steun van...
woensdag, 14 juni, 2023 - 18:11     Bron: Ministerie SZW
De kinderbijslag beweegt mee met de gemiddelde prijsontwikkeling. Dit is wettelijk zo vastgelegd en gebeurt aan de hand van de consumentenprijsindex (cpi). Na flinke stijgingen van de cpi, is er nu...
woensdag, 14 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In arme stadswijken raken collectieve voorzieningen steeds meer overbelast. Alleen de oplossing zoeken in meer vrijwilligers en meer fysieke ruimte is niet afdoende, betogen onderzoekers van de...
woensdag, 14 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongerenwerk is tegenwoordig vooral tienerwerk, talentontwikkeling en schoolondersteuning. Dat sluit sommige jongeren uit. Docent-onderzoeker Sebastian Abdallah ziet kansen in specialistisch...
dinsdag, 13 juni, 2023 - 16:44     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat het resterende STAP-budget per september gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer heeft hier vorige week een motie over aangenomen. Het...
dinsdag, 13 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bestuurskundigen Duco Bannink en Caroline van Dullemen van de Vrije Universiteit vinden dat de uitvoering van de Wet inburgering in Amsterdam beter kan. Door, typisch Nederlands, stevige...
maandag, 12 juni, 2023 - 13:02     Bron: Ministerie SZW
Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag tijdens de formele raad in Luxemburg een akkoord bereikt met haar Europese collega’s om platformwerkers beter te beschermen...
maandag, 12 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een gebrek aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking beschouwen we meestal niet als discriminatie, maar dat is het wel. Movisie-onderzoekers Caroline Harnacke en Hanneke Felten laten zien...
vrijdag, 9 juni, 2023 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De Participatiewet beter laten aansluiten op wat mensen (aan) kunnen en nodig hebben. Dat is in een notendop het doel dat minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen beschrijft...
vrijdag, 9 juni, 2023 - 15:29     Bron: Ministerie SZW
“We moeten moeilijk makkelijker maken.” Het kabinet omarmt deze boodschap uit het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Vereenvoudiging sociale zekerheid. Het sociale zekerheidstelsel is door de...
vrijdag, 9 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Oekraïense ontheemden vinden wel snel werk in Nederland, maar dat werk past vaak niet bij hun opleidingsniveau. Werkgevers, sociale partners en de overheid moeten zorgen voor begeleiding naar goed en...
donderdag, 8 juni, 2023 - 17:14     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt voor dit jaar acht miljoen euro beschikbaar om onder meer docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken...
donderdag, 8 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gastvrouwen, helpenden en verzorgenden in de langdurige ouderenzorg hebben steeds vaker te maken met bestaansonzekerheid. Gezondheidswetenschapper Saskia Duijs laat in haar proefschrift zien dat dit...
woensdag, 7 juni, 2023 - 19:28     Bron: Ministerie SZW
Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat is het doel van de Banenafspraak, waarvoor minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)...
woensdag, 7 juni, 2023 - 15:40     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Amerikaanse filosofe Susan Neiman heeft stevige kritiek op de woke-beweging binnen links. ‘Hun manier van denken brengt geen oplossing voor de grote maatschappelijke vraagstukken naderbij.’ In...
woensdag, 7 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenlevingsopbouw beleeft onder noemers als gemeenschapsversterking en community building een opvallende revival op lokaal niveau, zien Radboud Engbersen (Movisie) en Neeltje Spit (Universiteit voor...
dinsdag, 6 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Negatieve campagnevoering is groot geworden in de Verenigde Staten, maar wordt ook in Nederland volop toegepast. Docenten bestuurskunde Aron van Balveren en Petra Klap onderzochten de tweets van...