Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 18 september, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Het gaat goed met Nederland. De economie draait op volle toeren en de werkloosheid is op het laagste punt in zeventien jaar. Wie werkloos was en nu een baan vindt, voelt deze economische voorspoed...
dinsdag, 18 september, 2018 - 09:33     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De grote decentralisatieoperatie van 2015 is geen onverdeeld succes. Het heeft volgens de auteurs van het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken geleid tot grote tekorten geleid op...
maandag, 17 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In grote delen van onze steden kunnen mensen met een lager inkomen, dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrische of verstandelijke handicap en statushouders niet meer terecht. Dat is...
maandag, 17 september, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In dit TNO rapport doen de auteurs verslag van hun onderzoek (methode en resultaten) naar 82 casestudies uit het EU project: ‘SI-drive, Social innovation driving force of social change 2014-...
maandag, 17 september, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In dit artikel in het Tijdschrift voor HRM zetten Verbiest en Koopmans uiteen hoe HR professionals kunnen bijdragen aan de vier stappen die tot een gebalanceerde arbeidsflexibiliteit kunnen...
maandag, 17 september, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Deze bundel van TNO biedt een overzicht van de kennis over het concept ‘duurzame inzetbaarheid’. Diverse auteurs dragen daaraan bij in negen afzonderlijke hoofdstukken. ‘Duurzame inzetbaarheid...
donderdag, 13 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Drie jaar decentralisaties in het sociale domein brachten ons nabijheid van en maatwerk in de zorg. Maar het bracht ook een tekort aan professionaliteit, democratie en solidariteit, en onterecht een...
dinsdag, 11 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Discussies over het slagen, dan wel mislukken van passend onderwijs richten zich meestal op kinderen die thuis zitten in plaats van op school. Leerkrachten in het passend basisonderwijs blijken zeer...
maandag, 10 september, 2018 - 17:59     Bron: SER
maandag, 10 september, 2018 - 17:38     Bron: SER
maandag, 10 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werken met sekswerkers heeft invloed in de eigen ‘slaapkamer’ van hulpverleners – zowel positief als negatief. Om dat laatste tegen te gaan, is het volgens Anke van den Dries en Marc Hoijtink...
vrijdag, 7 september, 2018 - 17:03     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stopt met het uitwerken van het plan voor loondispensatie in de Participatiewet en start een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking die langs de kant staan aan het werk te...
vrijdag, 7 september, 2018 - 16:02     Bron: SER
vrijdag, 7 september, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom, prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer, prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi en dr. S.R.A. (Steven) van Eijck worden benoemd tot (plaatsvervangend) lid van de Sociaal-...
vrijdag, 7 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie het terrein van een willekeurig groot muziekfestival opwandelt zoals Lowlands, Rock Werchter, Glastonburry of Coachella is geneigd te denken dat muziek verbindt. Maar waarom is rock ‘n’ roll dan...
donderdag, 6 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoek naar de rol van de civil society bij de komst van vluchtelingen geeft een heel ander beeld van de participatiesamenleving dan we gewend zijn. Het schuurt meer, al blijkt dialoog ook...
woensdag, 5 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een ouderwetse stadswandeling is misschien wel het beste middel om burgers en beleidsmakers te laten zien wat het betekent om in een datagedreven slimme stad te wonen. Het nieuwste grote ideaal van...
dinsdag, 4 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ons parlement is best divers. Maar met hun hoge opleiding zijn Kamerleden met een migratieachtergrond zeker geen afspiegeling van de samenleving. Nederland staat bekend als een van de weinige landen...
maandag, 3 september, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De bezorgdheid over ongelijkheid is groot. Maar in analyses gaat het vaak over de gevolgen en veel minder over de vraag of die ongelijkheid zelf een probleem is. Dat is een verschraling van het debat...
zaterdag, 1 september, 2018 - 13:51     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
vrijdag, 31 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het idee dat er door technologische ontwikkeling en toenemende globalisering een ‘nieuwe economie’ is ontstaan, is hardnekkig. Maar dat we nu in een wezenlijk andere tijd leven dan pakweg dertig jaar...
donderdag, 30 augustus, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - Deze uitgave van MT Mediagroep BV heeft als doel bedrijven te ondersteunen bij het verhogen van hun vermogen om ‘snel te innoveren’. Dat lukt alleen als kennis moeiteloos wordt gedeeld en...
woensdag, 29 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Schoolprestaties van kinderen zijn afhankelijk van de mate waarin zij hun gedrag kunnen reguleren. Kinderen van lager opgeleide ouders zijn hier minder bedreven in, omdat ze dit thuis minder goed...
woensdag, 29 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na grote beroering rond gefuseerde instellingen zoals Vestia, Meavita, Amarantis en ROC Leiden leek schaalvergroting in de publieke en semipublieke sectoren taboe geworden. Niets is minder waar....
dinsdag, 28 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er ligt een historische tijdbom op de loer voor het vrijwilligerswerk die zich al decennia verschuilt in de bevolkingsopbouw van ons land. Ons vrijwilligerscorps is het waard om behouden te worden,...
maandag, 27 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu de instroom van vluchtelingen is afgenomen, komen integratie en participatie meer op de voorgrond te staan. Het is voor vluchtelingen ingewikkeld om te participeren in de Nederlandse samenleving,...
maandag, 27 augustus, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - de MT MediaGroep BV (MT.nl) heeft een boekje uitgegeven over de toekomst van de maakindustrie, met medewerking van diverse sponsors, waaronder de partijen die participeren in de Smart Industry...
maandag, 27 augustus, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In een presentatie bij een seminar over ‘Supply chain Innovations 2018’ op de KU Leuven stelt en beantwoordt Steven Dhondt de vraag: ‘kunnen we de trend in toegevoegde waarde per gewerkt uur...
maandag, 27 augustus, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - In het blad Zeggenschap betoogt Frank Pot dat werkgelegenheid niet zo zeer het gevolg is van technologische ontwikkelingen, zoals robotisering maar van hoe sociale partners en overheid arbeid...
vrijdag, 24 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We werken samen en helpen elkaar, niet vanuit een verkapte vorm van universeel egoïsme, maar omdat het functioneel is. Mensen hebben elkaar eenvoudigweg nodig om te overleven en vooruit te komen. En...
woensdag, 22 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoekers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht vinden dat het SCP en onderzoekers van de Radboud Universiteit te hoge verwachtingen hebben van voorlichting aan lager opgeleiden. Onterecht...
maandag, 20 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘We staan als samenleving machteloos tegenover een van de meest schadelijke van alle misdaden’, concludeerden vorig jaar de samenstellers van het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale...
maandag, 20 augustus, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - in een essay in het Tijdschrift voor Arbeidsverhoudingen zet Frank Pot uiteen dat vormen kortcyclische arbeid (KCA) die mensonwaardig zijn nog steeds (veel) voorkomen terwijl de kennis over...
donderdag, 16 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een handicap worden als een probleem beschouwd en als zodanig bejegend, met exclusie als gevolg. Wie z’n boerenverstand gebruikt, ziet dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Bijvoorbeeld...
woensdag, 15 augustus, 2018 - 13:18     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
maandag, 13 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van actieve burgers wordt verwacht dat zij met gezamenlijke inzet en vrijwilligerswerk hun leefomgeving leefbaar houden. Vooral voor dorpen zijn de verwachtingen van de overheid hooggespannen. Maar...
donderdag, 9 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijna veertig procent van alle mensen woont alleen, een percentage dat in de toekomst alleen maar zal toenemen. Alleenstaanden zijn op allerlei fronten slechter af. Een remedie is om de sluipende...
woensdag, 8 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen zijn de afgelopen jaren meer gaan verdienen, bij tweeverdieners dragen ze steeds meer bij aan de huishoudportemonnee. De inkomens van eenverdieners blijven daarbij achter. Het gemiddeld...
woensdag, 8 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er komen steeds meer verhalen naar boven over gewelddadige praktijken in de residentiële jeugdzorg, maar we moeten vooral niet doen alsof pas nu de deksel van de beerput wordt gehaald.  Er is al heel...
maandag, 6 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We zijn nog onvoldoende in staat om de reikwijdte en impact van cybersecurity vraagstukken te zien, meent professor Bibi van den Berg. Zij pleit voor een bredere focus, bijvoorbeeld door niet alleen...
donderdag, 2 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lokale veiligheidsprofessionals moeten binnen het anti-extremismebeleid inschatten of iemands gedachtegoed of gedrag een mogelijke bedreiging vormt voor de samenleving. Vaak doen ze daarbij een...
maandag, 30 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
 In Zwolle hebben jeugd- en gezinswerkers in veel huisartspraktijken een eigen spreekuur. Dit werkt zo goed dat er vaak helemaal geen psycholoog of jeugd ggz aan te pas hoeft te komen om problemen...
vrijdag, 27 juli, 2018 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren die in een pleeggezin wonen dragen vaak een heftig verleden met zich mee. Hierover praten met hun pleegouders of vrienden kan hen helpen om dit een plekje te geven. Maar hoe praat je over...
vrijdag, 27 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kritiek van Nicole Ketelaar en Jack de Swart op deze site op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de City Deal Inclusieve Stad slaat de plank mis en is niet duidelijk onderbouwd,...
donderdag, 26 juli, 2018 - 16:56     Bron: SER
donderdag, 26 juli, 2018 - 16:56     Bron: SER
woensdag, 25 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dorpsraden en andere overlegorganisaties die ooit zijn opgericht als gemeentelijke inspraakorganen, staan voor een moeilijke keuze: op de oude voet doorgaan of aanpassen? Onderzoek van de...
dinsdag, 24 juli, 2018 - 13:33     Bron: SER
maandag, 23 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zorg voor gedetineerden en forensisch psychiatrische patiënten ligt in Nederland onder een vergrootglas. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de uitkomst: het terugdringen van recidive en het...