Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 2 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vroeger was alles beter. Veel Nederlanders lijken te denken dat dit inderdaad het geval is. Overal om ons heen zien we talloze voorbeelden van een nostalgische zucht naar een veel geroemd maar helaas...
zondag, 1 december, 2019 - 13:57     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet breidt het recht op kinderopvangtoeslag uit voor huishoudens waarin de ene partner werkt en de andere partner een permanente zorgindicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg (...
donderdag, 28 november, 2019 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gaat technologie ons werk helemaal veranderen? Hoe zit het met het evenwicht tussen vaste en flexibele banen? En waar komen al die burn-outs vandaan? We vroegen het Sociologenpanel zich te buigen...
donderdag, 28 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De laatste Algemene Beschouwingen lieten volgens politieke commentatoren een terugkeer zien naar de redelijkheid van het midden. Vanuit de flanken geen nieuws, het Forum ligt op apegapen en de VVD...
woensdag, 27 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie en Publieke GGZ, Jim van Os bepleitte hier al eerder voor een andere koers van de ggz. Om te voorkomen dat het accent nog meer verschuift van zo goed mogelijke...
woensdag, 27 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Hanne Shapiro heeft een rapport geschreven op basis van vier case-studies. Zij deed dat in opdracht van SIRI, een Deense tripartite commissie die moet adviseren over een innovatieve, duurzame...
maandag, 25 november, 2019 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals moeten minder volgzaam zijn en een eigen sociale agenda gaan voeren, zo horen we steeds vaker. Maar een nieuwe eenzijdigheid dreigt als het we spoor op gaan van politiseren. Dan wordt...
maandag, 25 november, 2019 - 11:10     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat de grensinformatiepunten vanaf komend jaar financieel ondersteunen. De tien infopunten, verspreid langs de grens, bieden dienstverlening aan werknemers die werken, wonen of studeren...
maandag, 25 november, 2019 - 11:06     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele...
maandag, 25 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kern van onze verzorgingsstaat staat op de tocht. Instituties en voorzieningen slagen er te vaak niet meer in om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. Zo zijn toeslagen bedoeld als aanvulling op het...
vrijdag, 22 november, 2019 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Voor welke opdracht mag een bedrijf een zzp’er inhuren en wanneer is iemand eigenlijk een werknemer? Over deze vraag loopt een lange discussie. Het kabinet gaat daarom de komende maanden in gesprek...
vrijdag, 22 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoewel er veel goed gaat in Nederland zijn veel mensen erg onzeker over de toekomst. Zijn er ook nieuwe zekerheden te ontwaren? Het gaat goed met Nederland. De werkloosheid is laag en na een enorme...
donderdag, 21 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het RISI (Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie) heeft een boek uitgebracht dat beoogt te laten zien hoe uiteenlopende organisaties in Nederland vorm geven aan sociale innovatie. Wat zijn hun...
donderdag, 21 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
  2019 – Cordaan Thuiszorg is onderdeel van de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan. Er werken zo’n duizend mensen: verzorgenden, verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. So...
donderdag, 21 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – Croonwolter&dros is een installatiebedrijf met 2800 medewerkers.  Sociale innovatieDit bedrijf kent ‘kraamkamers’ voor innovatie. In een kraamkamer werken medewerker...
donderdag, 21 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – Surfly is eensoftware developer in Amsterdam. Het bedrijf is in 2012 opgericht en de oprichter is thans de CEO. Er werken 12 mensen bij Surfly. Surfly is een van de drie cases in de TNO studie...
woensdag, 20 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen ontwikkelden onderzoekers en belangenbehartigers met een licht verstandelijke beperking samen een bordspel om eenzaamheid tegen te gaan. Kletsborden leert mensen...
woensdag, 20 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – Experius is een dienstverlener die ca. 125 klanten helpt bij hun digitale transformatie door het ontwikkelen, integreren en onderhouden van hun e-commerce omgeving. Ze bestaan sinds 2008 en er...
dinsdag, 19 november, 2019 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Werkenden, huishoudens met kinderen en uitkeringsgerechtigden in Caribisch Nederland gaan er per 1 januari 2020 op vooruit. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogt het...
dinsdag, 19 november, 2019 - 14:10     Bron: Ministerie SZW
Pensioenfondsen die in problemen verkeren krijgen onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de huidige gestelde financiële eisen. Met deze maatregel wordt naar verwachting voorkomen dat een...
dinsdag, 19 november, 2019 - 09:20     Bron: Ministerie SZW
Het eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord gaat vandaag in internetconsultatie. Het kabinet wil met het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’...
dinsdag, 19 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We appen, bellen en sms’en onszelf een ongeluk, soms letterlijk. We willen continu in contact staan met de buitenwereld. Waarom eigenlijk en wat doet dat met ons? Bijna iedereen in Nederland heeft...
maandag, 18 november, 2019 - 11:30     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het wijzigingsvoorstel Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 gepubliceerd.
maandag, 18 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Annemarie Kok las De meeste mensen deugen, het laatste boek van publicist Rutger Bregman. Zijn opvattingen over de ‘echte democratie’ – die ‘van onderop’ – zijn wel erg simplistisch, vindt ze. Of...
maandag, 18 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 – Op Managementsite.nl schreef Walter van Hulst een cover story over de gemeente Nijkerk en de organisatievernieuwingen die daar hebben plaatsgevonden in de jaren daarvoor.
zondag, 17 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – Het boek ‘Ondernemingsraad en robotisering’, geschreven door Nico Manshanden, heeft als ondertitel: ‘De bijdrage van de ondernemingsraad bij technologische- en sociale vernieuwingen.’
vrijdag, 15 november, 2019 - 16:23     Bron: Ministerie SZW
In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht. Doel hiervan is dat...
vrijdag, 15 november, 2019 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Drs. K. (Krista) Kuipers wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel minister...
vrijdag, 15 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steden worden vaak geassocieerd met jong, hip, happening en dynamiek, maar ze vormen ook een veilige haven voor veel ouderen. Waarom is de stad beter voor ouderen dan het platteland? En wat heeft dat...
vrijdag, 15 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 - Aldowa is een Rotterdams metaalbedrijf, gespecialiseerd in het maken van metalen gevelbekleding.Aldowa is een van de goede voorbeelden in het onderzoek Slimmer werken, anders organiseren, dat...
vrijdag, 15 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – YoungCapital is een uitzendbureau gespecialiseerd in banen voor studenten, starters en young professionals. Naast uitzenden en payrolling richt het bedrijf zich op werving en selectie,...
donderdag, 14 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ondersteuning van kwetsbare inwoners van Enschede kan nog beter. Voorwaarde is dat de sociale wijkteams en hun professionals meer tijd en ruimte krijgen om hun wettelijke kennis en vaardigheden op...
donderdag, 14 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – Rebel is een advies- en ontwikkelingsbedrijf dat is gericht op financieel-economische en strategische consultancy in binnen- en buitenland. Het bedrijf is opgericht in 2002 en bestaat nu uit...
donderdag, 14 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – Rijkswaterstaat is een semipublieke dienst die zorgt voor een ‘veilig, leefbaar en bereikbaar land’. Eind 2019 werken er 9.200 mensen. Het is één van de goede voorbeelden voor de Rotterdamse...
donderdag, 14 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – In het TNO rapport ‘Lerende en innovatieve organisaties’ worden een model voor ‘Innovatieve en lerende organisaties’ gepresenteerd en de resultaten beschreven van een toetsing van het model in...
woensdag, 13 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen met hartklachten worden vaak met een verkeerde diagnose en een paracetamolletje naar huis gestuurd. Maxime Valk pleit voor meer bekendheid van feminiene klachtenpatronen – die zijn echt...
woensdag, 13 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – De ZOR-F fabriek die enzymen produceert voor het vervaardigen van antibiotica, is een oude bekende in de literatuur over sociale innovatie en ook in deze kennisbank. We kennen deze fabriek...
woensdag, 13 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – Het IBM Client Innovation Center in Groningen of kortweg IBM Groningen levert technische diensten in heel Nederland. Het bedrijf bestaat sinds 2013 en er werken thans 300 mensen. IBM Groningen...
dinsdag, 12 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet-westerse moslimgezinnen raken steeds geïsoleerder als ze hulp nodig hebben. De participatiegedachte schrijft voor dat burgers eerst en vooral hun eigen netwerk moeten aanspreken. Maar steun uit...
maandag, 11 november, 2019 - 17:58     Bron: Ministerie SZW
MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date...
maandag, 11 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de bloei van sociale wijkteams is er van collectief sociaal werk weinig terechtgekomen de afgelopen jaren, constateert Lilian Linders. De individuele aanpak regeert. Wat ging er mis? En...
zaterdag, 9 november, 2019 - 16:53     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Al sinds ik vanmorgen opstond met kranten vol ‘recentralisatie’, probeer ik als early believer in de decentralisaties te achterhalen of mijn scepsis over de ingreep in de jeugdzorg van...
vrijdag, 8 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Elk jaar op 10 november staan we in Nederland stil bij de mantelzorg, oftewel de hulp die mensen aan hun zieke naasten geven. Burgers maken zich al lange tijd ongerust of er genoeg mantelzorg zal...
donderdag, 7 november, 2019 - 14:50     Bron: Ministerie SZW
Vandaag stemde de Tweede Kamer in met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels...
donderdag, 7 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Religie is een randverschijnsel in de samenleving aan het worden. Exotisch op zijn best, maar vaak ook een steen des aanstoots. Gelovigen moeten zich voor hun religie verantwoorden. Niet gelovig zijn...
woensdag, 6 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De officiële paniek over ‘verwarde mensen’ vertolkt duidelijk een grote angst van de heersers om niet iedereen in beeld te hebben. Karlijn Roex pleit voor minder controlezucht en meer openlaten....
woensdag, 6 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – De website https://toekomstbestendigondernemen.com/ is ontwikkeld door: Windesheim, Modernworkx en TNO. De site presenteert flextools voor bedrijven om hun flexbehoefte en huidige maatregelen...
woensdag, 6 november, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – In dit hoofdstukin het ‘International Handbook of Career Guidance‘ betogenAnnelies van Vianen, Irene de Pater en Paul Preenen dat werknemers vanwege de veranderende arbeidsmarkt hun loopbaan...
dinsdag, 5 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dak- en thuislozen hebben moeite om in de samenleving terug te keren. Gebrek aan geld en sociaal netwerk vormen de bottleneck. Een opvang die creatief te werk gaat en inzet op participatie, verhoogt...
maandag, 4 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In bijna alle sectoren van zorg en welzijn moeten professionals meer samenwerken met vrijwilligers. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het bijna vanzelfsprekend dat...