Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 30 september, 2022 - 10:34     Bron: Ministerie SZW
Om het nieuwe inburgeringsstelsel echt een lerend stelsel te laten zijn, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een structuur ingericht om informatie en signalen uit de...
vrijdag, 30 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Recent verscheen een polemische recensie van Harrie Verbon over het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Volgens professor Verbon is het boek niets meer dan ‘een langgerekte formulering...
donderdag, 29 september, 2022 - 21:34     Bron: Ministerie SZW
Begin juli hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie COVID-19 gepresenteerd. In deze plannen zijn 4 scenario’s uitgewerkt met maatregelen behorende bij de...
donderdag, 29 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid kan personeelstekorten in de langdurige zorg tegengaan. Daarmee pakt migratie goed uit voor arbeidsmigranten, cliënten, zorgverleners en voor onze samenleving,...
woensdag, 28 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
22 wetenschappers hebben hun inzichten over politieke polarisatie in Nederland gebundeld in een boek. Eén van hen, hoogleraar Paul Dekker, licht toe. Oplopende tegenstellingen, dreigende...
dinsdag, 27 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ongehoord Nederland en minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius gaven onlangs ieder op eigen wijze stem aan het (extreem) rechtse geluid in Nederland. In haar boek Spreken en zijn maant de Duitse schrijfster...
maandag, 26 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af. Toch blijft een heel kleine groep zorgen baren. Zij plegen routineus vermogensdelicten met soms bruut geweld. Emeritus hoogleraar Ido Weijers pleit ervoor met...
vrijdag, 23 september, 2022 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Door zich te blijven ontwikkelen halen mensen meer plezier en voldoening uit hun werk. Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken – en om onze kenniseconomie te beschermen – is inzet...
vrijdag, 23 september, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1 januari 2023, in...
vrijdag, 23 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren maken veel gebruik van sociale media, maar de effecten daarvan op hun identiteitsontwikkeling zijn afhankelijk van individuele eigenschappen. Dat concludeert Laura Mulder van Fontys...
donderdag, 22 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werkgevers willen wel mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar ze doen het (nog) niet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Significant APE rapporteren. Gezien de enorme krapte...
dinsdag, 20 september, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Nederland kampt met een historisch hoge inflatie. De energierekening is dit jaar sterk gestegen en zal – in afwachting van het aangekondigde prijsplafond – hoog blijven. Veel mensen maken zich zorgen...
dinsdag, 20 september, 2022 - 13:46     Bron: Ministerie SZW
Nu de inflatie ongekend hoog is en steeds meer gezinnen en bedrijven in de problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen, stelt het kabinet een tijdelijk prijsplafond voor gas en...
dinsdag, 20 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nog steeds bevatten databanken vooral interventies waarvan de werkzaamheid kwestieus is. Peer van der Helm, lector en bijzonder hoogleraar Onderwijs en Zorg maakt zich er boos over. Vooral omdat er...
maandag, 19 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ook onder sociaal werkers vinden we paradijsvogels. Professionals die welbewust buiten de lijntjes kleuren en aansprekende resultaten behalen. Mindert Rakhorst en Reinier van der Grijp doen in...
vrijdag, 16 september, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat werkende Oekraïense ontheemden, en alle andere werkende ouders met een partner buiten de EU, aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een belangrijk...
donderdag, 15 september, 2022 - 09:39     Bron: Ministerie SZW
Nederland krijgt de komende jaren ruim 400 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds voor de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het tegengaan van armoede. De Europese...
donderdag, 15 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds het toeslagenschandaal is er veel aandacht voor de (te) strikte uitvoering van sociale zekerheid. Thijs Lindner, Willem de Koster en Jeroen van der Waal van de Erasmus Universiteit onderzochten...
woensdag, 14 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gisteren overhandigde Rina Arendse het manifest voor een menselijke toegang tot de zorg aan voorzitter Bart Smals van de vaste Tweede Kamercommissie Zorg. Ze pleit daarin, gesteund door politiek en...
dinsdag, 13 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Austerlitz heeft een groep assertieve burgers een zorgcoöperatie opgezet. Een geslaagd experiment. Helaas lopen te veel van dergelijke initiatieven stuk op tegenwerking van ‘het systeem’....
maandag, 12 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De impact van een langdurige ziekte van een moeder of vader op het gezinsleven wordt onderschat. Margreth Hoek pleit ervoor deze ouders meer aandacht en ondersteuning te geven bij hun ouderschap....
vrijdag, 9 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De shortlist voor De Sociologische Bril is bekend. Wie wint deze prijs voor het beste sociologische publieksboek van 2021? De Sociologische Bril is in het leven geroepen om de publiekssociologie te...
donderdag, 8 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De democratie sterft niet met één klap. Ze dooft uit, als de waarden waarop ze gebouwd is vergeten worden, betoogt schrijver Edwin Zasada. Valt het niet op dat mensen zich in relatief homogene...
maandag, 5 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jonge Syrische mannelijke vluchtelingen en hun opvattingen over gender- en partnerrollen worden vaak als problematisch, gevaarlijk en onwenselijk beschouwd. Ze zouden afbreuk doen aan de Nederlandse...
donderdag, 1 september, 2022 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Ouders die de facturen van de buitenschoolse opvang (bso) doorbetaalden tijdens de coronasluiting van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022, maar geen kinderopvangtoeslag of bijdrage van de...
donderdag, 1 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jeroen de Haan-Rissmann, senior ervaringsdeskundige bij Movisie, plaatst kanttekeningen bij de uitspraken van Kamerleden over ervaringsdeskundigheid. Ze getuigen van oppervlakkige kennis en een...
woensdag, 31 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De grote ophef in Albergen rondom de vestiging van een opvang van asielzoekers en de mensonwaardige omstandigheden in Ter Apel zijn evenzoveel kenmerken van een overheidsbeleid dat al decennialang...
dinsdag, 30 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Biedt de overheid burgers wel voldoende ruimte om mee te praten over het klimaatbeleid? Amy Eaglestone, expert democratisering en dialoog, ziet mogelijkheden tot verbetering. In zijn regeerakkoord...
maandag, 29 augustus, 2022 - 09:40     Bron: Ministerie SZW
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt € 50 miljoen uit Europese middelen ter beschikking aan gemeenten voor de begeleiding van werkzoekenden naar werk. Van het bedrag...
vrijdag, 26 augustus, 2022 - 17:45     Bron: Ministerie SZW
De wachtlijsten bij UWV voor sociaal-medische beoordelingen lopen hard op. Mensen die mogelijk arbeidsongeschikt zijn en wachten op een beoordeling, zitten hierdoor onaanvaardbaar lang in onzekerheid...
vrijdag, 26 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De hulp aan jongeren met verslavingsproblematiek kan beter, vinden de inleiders op de dit voorjaar door Tranzo georganiseerde online Zorgsalon over ervaringskennis en samenwerking in verslavingszorg...
donderdag, 25 augustus, 2022 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Vanaf donderdag 25 augustus kunnen Nederlanders op de website Onsnieuwepensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Als de Tweede en Eerste Kamer...
donderdag, 25 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Huilen is gezond, wordt vaak gezegd. Maar wat betekent dat eigenlijk? Professor Ad Vingerhoets ontdekte dat zichtbare tranen bij anderen empathie opwekken en een grotere bereidheid om te helpen en...
vrijdag, 19 augustus, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Nederland is uit de acute coronacrisis en teruggekeerd naar het normale dagelijks leven. Maar wanneer het in de toekomst toch nodig is om maatregelen te nemen, dan kan het kabinet leunen op adviezen...
maandag, 8 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat is er nodig om de benutting van ervaringskennis en -deskundigheid nu eindelijk eens goed van de grond te krijgen? Hoogleraar Saskia Keuzenkamp, wetenschappelijk directeur van Movisie, doet in...
vrijdag, 5 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid streeft naar meer arbeidsdeelname én wil dat mensen onbetaalde hulp aan zieke naasten verlenen. Dat kan elkaar in de weg zitten, met name bij intensieve zorg, toont onderzoek van Alice de...
donderdag, 4 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We kunnen veel zeggen over de opvattingen van moslims over vrouwen, maar niet dat er weinig over gezegd wordt. Er wordt bij hoog en bij laag van alles beweerd. Maar hoe zit het nu? Integreren...
woensdag, 3 augustus, 2022 - 13:08     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling van de twv (tewerkstellingsvergunning)-plicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor ontheemden uit Oekraïne geldt...
woensdag, 3 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De mate waarin we bewegen is niet gelijk verdeeld over de samenleving. Dit heeft alles te maken met sociaaleconomische verschillen. Beleidsmakers moeten daar meer aandacht voor hebben, betoogt...
maandag, 1 augustus, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt nog steeds, maar tegelijkertijd groeit het aantal jongeren dat het opleidingsniveau van hun ouders niet minstens weet te evenaren. Hoogleraar...
donderdag, 28 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Pedagogisch professionals zijn net mensen: ze hebben onbewuste vooroordelen. Dit raakt de kwaliteit van hun zorg en hulp aan gezinnen en kinderen. Zich bewust worden van deze impliciete bias ziet...
woensdag, 27 juli, 2022 - 14:51     Bron: Ministerie SZW
Door de invasie van Rusland in Oekraïne zijn veel Oekraïners ontheemd geraakt. Zij zoeken toevlucht in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Het gaat veelal om vrouwen met kinderen,...
woensdag, 27 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Abortus was altijd een gevoelig onderwerp, maar stond nooit zo hoog op de maatschappelijke en politieke agenda als nu. Mensenrechtenjurist Wendy Guns vreest voor inperking van recht op abortus in...
dinsdag, 26 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gejubel rondom Nationaal Programma Rotterdam Zuid gaat voorbij aan het feit dat we amper weten wat de effectiviteit ervan is en welke bewoners daar precies baat bij hebben. Dat concludeert...
maandag, 25 juli, 2022 - 10:40     Bron: Ministerie SZW
Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen. Minister Schouten maakt 25 juli 2022...
maandag, 25 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De positie van jongeren is de laatste jaren niet verbeterd en op een aantal gebieden zelfs verslechterd, blijkt uit de laatste verkenning van het SER Jongerenplatform. Ook blijft de ongelijkheid...
donderdag, 21 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marokkaanse gastarbeiders brachten de islam mee naar Nederland en droegen die zo over, zo wordt veelal aangenomen. Deze ‘volkse’ islam zou botsen met de meer ‘zuivere’ islam van hun kinderen....
woensdag, 20 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is weer aandacht voor de arme wijken. Hier en daar slaat het programma de plank echter flink mis, meent Reinout Kleinhans van de TU Delft. Hij...
maandag, 18 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen reageren verschillend in crisissituaties. Dat zagen (zien) we bij de coronapandemie, maar ook bij de ebolacrisis in Sierra Leone in 2014. Waar deze verschillen vandaan komen, is volgens...
vrijdag, 15 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten ons niet blindstaren op de opmars van professionele ervaringsdeskundigen, reageert directeur Trudy Jansen van de Veerkracht Centrale op het artikel met de visie van politieke partijen op...