Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 16 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De individuele sociale netwerken van kwetsbare mensen worden niet uitgebreider of sterker van laagdrempelige buurtprojecten. Dit hoeft helemaal niet erg te zijn, want iedereen is er toch gewoon...
donderdag, 15 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het felle migratiedebat worden feiten en meningen vaak door elkaar gehaald. Emeritus hoogleraar Migratie- en Integratiestudies Han Entzinger ontwart de kluwen en geeft de aanzet tot een beleid dat...
woensdag, 14 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat moet een Wmo-medewerker als hij tijdens een keukentafelgesprek een vuurwapen in de la ziet liggen? Vermenging van de onder- en bovenwereld is een maatschappelijk probleem dat ons allen raakt....
dinsdag, 13 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals proberen aan de keukentafel burgers te activeren tot meer zelfredzaamheid en het inzetten van het eigen netwerk. In de algemene beeldvorming symboliseert het keukentafelgesprek steeds...
maandag, 12 november, 2018 - 13:34     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees werkt daarom aan een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken.
maandag, 12 november, 2018 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zelfgekozen dood is meer dan een vorm van zelfbeschikking. Sterker nog, zegt bestuurskundige Paul Frissen in zijn nieuwe boek ‘Staat en Taboe, politiek van de goede dood’, het besluit over leven...
maandag, 12 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Nederlanderschap biedt migranten meer kansen op werk, een beter inkomen en een eigen huis. Dit geldt met name voor degenen die afkomstig zijn uit economisch laagontwikkelde en politiek instabiele...
zaterdag, 10 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid is bezig het verschil tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Gaston van der Meulen wil nog een stap verdergaan: hef vaste en flexibele contracten op en maak één flexibele...
vrijdag, 9 november, 2018 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2019 dient het College van B...
vrijdag, 9 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na jaren van werkloosheid in de zorg en de bouw worden we nu opeens met tekorten aan arbeidskrachten. Kunnen we dat voortaan ook beter plannen?  Wie de afgelopen acht jaar overziet, kan soms zijn...
donderdag, 8 november, 2018 - 10:49     Bron: Ministerie SZW
Vijf projecten die gefinancierd worden door het Europees Sociaal Fonds (ESF) streden woensdag 7 november om de ESF-Award 2018. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
donderdag, 8 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat hebben de decentralisaties ons gebracht? Volgens de auteurs van De verhuizing van de verzorgingsstaat hebben ze vooral geleid tot tekorten en tot manipulatie en instrumentalisering van emoties....
woensdag, 7 november, 2018 - 14:37     Bron: Ministerie SZW
De arbeidsmarkt krijgt de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen, zoals robotisering en platformisering. Daarnaast hebben mensen andere wensen over de vormgeving van hun werk dan...
woensdag, 7 november, 2018 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vandaag heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit...
woensdag, 7 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We leggen de nadruk te veel op verschillen en te weinig op wat we gemeenschappelijk hebben met migranten, stelt Halleh Ghorashi. Onbedoeld leidt dit tot uitsluiting. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat...
dinsdag, 6 november, 2018 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Het risico dat werknemers en omwonenden hebben gelopen door het gebruik van met asbest verontreinigend straalgrit, is zeer klein. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en RIVM dat vandaag aan de Tweede...
dinsdag, 6 november, 2018 - 12:57     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
dinsdag, 6 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor- en tegenstanders van wapenbezit bestoken elkaar steeds weer met dezelfde standpunten. Een van de argumenten die voorstanders gebruiken, is dat beter bewapende bewakers mogelijke schietpartijen...
maandag, 5 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zwanenzang van de publieke sociologie is al vaak gezongen. Maar wie goed kijkt, ziet juist dat er iets broeit. Deze publieke sociologie is meer dan de som van krantencolumns en televisieoptredens...
vrijdag, 2 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het boek De verhuizing van de verzorgingsstaat geeft terecht aanleiding tot een grondige discussie over de decentralisatie. Maar daarmee dreigt iets wezenlijks onder te sneeuwen: hoe sociaal werkers...
donderdag, 1 november, 2018 - 09:30     Bron: Ministerie SZW
De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale...
donderdag, 1 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het idee dat de toenemende inzet van vrijwilligers in zorg en welzijn vanzelfsprekend ten koste gaat van de professionals, klopt niet. Wel vraagt het om een andere manier van werken van de sociaal...
woensdag, 31 oktober, 2018 - 15:59     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet investeert de komende jaren structureel € 50,5 miljoen per jaar extra in de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark vandaag aan de Tweede Kamer.
woensdag, 31 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Maatschappelijke Alliantie, een verbond van filantropische fondsen, zorgde eind 2017 voor groot nieuws met haar ambitieuze programma voor de integratie van vluchtelingen. Sprongen filantropen hier...
dinsdag, 30 oktober, 2018 - 17:09     Bron: SER
maandag, 29 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Criminelen die al op jonge leeftijd begonnen, houden er nooit mee op. Maar hoe waarschijnlijk is het dat jong geleerd inderdaad oud gedaan blijft? De Universiteit Utrecht deed er onderzoek naar. De...
vrijdag, 26 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er lijken steeds meer kinderen weg te lopen uit jeugdzorginstellingen. De politie klaagt over extra inzet, gemeenteraadslieden, plaatselijke kranten en burgemeesters klagen. Her en der wordt al...
donderdag, 25 oktober, 2018 - 09:56     Bron: Ministerie SZW
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019.
donderdag, 25 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kritische onderzoek van De verhuizing van de verzorgingsstaat noopt niet tot heroverweging van de decentralisaties. Integendeel, betogen Wim Dekker en Elize Lam, als mensen geen netwerk blijken...
woensdag, 24 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De onderzoekers van De verhuizing van de verzorgingsstaat constateren dat familie of vrienden niet bijspringen bij een langdurige zorgbehoefte. Volgens de beleidsvisie is dan de overheid aan zet....
dinsdag, 23 oktober, 2018 - 18:20     Bron: Ministerie SZW
Om zo snel mogelijk tot een nieuwe inburgeringswet te komen is een helder tijdpad nodig, een duidelijke prioriteitsstelling en een overzicht van wie-doet-wat. Dit staat uitgewerkt in de brief over...
dinsdag, 23 oktober, 2018 - 13:56     Bron: SER
dinsdag, 23 oktober, 2018 - 13:38     Bron: SER
dinsdag, 23 oktober, 2018 - 11:52     Bron: SER
Op vrijdag 19 oktober bezochten Tweede Kamerleden HEMA om zich te laten informeren over convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bij het werkbezoek...
dinsdag, 23 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het strafrecht bestaat een inherente spanning tussen ratio en emotie. We willen met z’n allen een vreedzame samenleving, maar slachtsoffers van een misdrijf zijn boos, verdrietig en willen...
maandag, 22 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We hebben het in Nederland wel erg ingewikkeld gemaakt allemaal. Voor mensen die gezond zijn, geen hulp behoeven, die de Nederlandse taal redelijk machtig zijn, geen analfabeet en niet verstandelijk...
vrijdag, 19 oktober, 2018 - 10:07     Bron: SER
vrijdag, 19 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werk zoeken kan een uitputtende bezigheid zijn. Vooral mentaal. Inge Hulshof onderzocht voor haar promotie hoe de zoektocht naar werk dragelijk gemaakt kan worden. De crisis is voorbij en de...
woensdag, 17 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De wijkteams in Rotterdam functioneren niet zoals het zou moeten, blijkt uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer. Met meer aandacht en ruimte voor de doorontwikkeling van de wijkteams kan er veel...
dinsdag, 16 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We zien steeds meer ervaringsdeskundigen aan het werk in het sociaal domein. Hoe kunnen beleidsmakers en werkers de rijke bron van ervaringskennis ontsluiten bij hun werk? Wilma Boevink geeft tips...
maandag, 15 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer onderzoek naar de aard van burn-out zal ons niet helpen meer grip te krijgen op de aandoening. Meer kennis van burn-out vertelt ons hoogstens hoe we ons leven hebben georganiseerd, betoogt Bram...
vrijdag, 12 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor anderhalf miljoen Nederlanders is het arbeidsmarktperspectief zeer mager. Jos Verhoeven pleit voor een nieuw type bedrijvigheid, een parallelle arbeidsmarkt, om hun kans op duurzaam werk en...
vrijdag, 12 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - Het Erasmus Centre for Business Innovation voert al meerdere jaren de Concurrentie- en Innovatie-Monitor uit. Eind 2017 werd het bijgaande rapport gepresenteerd (zie bijlage). 1190...
donderdag, 11 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is het ideaalbeeld van de participatiesamenleving: buurtbewoners die de handen ineenslaan voor de wijk. Gemeenten omarmen deze initiatieven dan ook vaak. De praktijk van buurtinitiatieven blijkt...
woensdag, 10 oktober, 2018 - 17:05     Bron: SER
Kernpunt van Leven Lang Ontwikkelen is dat mensen zelf de regie nemen om zich te blijven ontwikkelen in hun loopbaan. Daarvoor is een positieve leercultuur nodig, waarin leren en ontwikkelen...
woensdag, 10 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - TNO voerde een case studie uit bij Schiphol Group in het kader van een onderzoek naar de determinanten van en processen bij Interne Mobiliteit van medewerkers. Royal Schiphol Group is eigenaar...
woensdag, 10 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - TNO voerde een case studie uit bij de Rabobank in het kader van een onderzoek naar de determinanten van en processen bij Interne Mobiliteit van medewerkers. Bij de ruim honderd lokale banken,...
woensdag, 10 oktober, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Seth Maenen, verbonden aan Flandres Synergy schreef het boek ‘Van Babel tot ontwerp’. Het is een gids voor anders en beter organiseren, met veel metaforen en voorbeelden, ook uit de eigen...
dinsdag, 9 oktober, 2018 - 16:14     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd in de banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.
dinsdag, 9 oktober, 2018 - 15:42     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid onderschrijft dat gezamenlijke inzet van kabinet en sociale partners nodig is om te bereiken dat iedereen het gewoon vindt om zich te blijven scholen en ontwikkelen.