Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 18 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een beroepsvereniging van sociaal werkers die sociale actie geen taak vindt voor de professional zit er helemaal naast, zegt Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving aan Hogeschool Inholland....
woensdag, 16 maart, 2022 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jan Willem Bruins’ betoog tegen politisering is gebaseerd op drogredenen en is tendentieus. Politiserende sociaal werkers beklimmen geen barricaden, maar verbinden kleine verhalen met grote thema’s....
woensdag, 16 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Goed onderzoek naar het effect van immigratie op de verzorgingsstaat is schaars. Dat komt door de politieke gevoeligheid van het thema, maar ook methodologische problemen liggen eraan ten grondslag....
dinsdag, 15 maart, 2022 - 15:09     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil ervoor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van circa 800 euro zo spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en...
vrijdag, 11 maart, 2022 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet neemt opnieuw aanvullende maatregelen om mensen met lage en middeninkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. Met name door de hogere...
donderdag, 10 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een directeur van de beroepsvereniging van sociaal werkers die betoogt dat politisering geen kernonderdeel is van het sociaal werk heeft het niet goed begrepen. De bijdrage van Jan Willem Bruins aan...
woensdag, 9 maart, 2022 - 08:31     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Politiserend sociaal werk is geen kernonderdeel van het sociaal werk, vindt Jan Willem Bruins. De directeur van de beroepsvereniging van sociaal werkers beargumenteert hieronder waarom niet. De...
dinsdag, 8 maart, 2022 - 08:36     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat mensen meer echte keuzes krijgen in de combinatie van zorg en werk. Het kabinet wil daarom de uitkering voor het betaald ouderschapverlof verhogen van 50 naar 70 procent van het...
dinsdag, 8 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalden nieuwkomers meer dan 10 procent van de stemmen. Dat resultaat weerspiegelde het wantrouwen van burgers ten aanzien van de traditionele politiek: te...
maandag, 7 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het begrip ‘brede welvaart’ is een beter concept dan het gangbare ‘bruto binnenlands product’ om een beeld te schetsen van de collectieve welvaart en het individuele welbevinden in een samenleving....
vrijdag, 4 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De (sociale) media staan bol van de oproepen om de menselijke maat terug te brengen in de  Participatiewet. Een manifest dat oproept tot ‘meer echte bijstand,’[1] columns en achtergrondreportages...
donderdag, 3 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niemand wil discriminatie en racisme op school. Toch zijn ze er wel: kinderen hebben vaak al op jonge leeftijd vooroordelen. Leermiddelen om deze te verminderen en discriminatie en racisme te...
woensdag, 2 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een laag-vertrouwensamenleving als de onze ligt sterke nadruk op controle en toezicht. Dit heeft z’n weerslag op onderwijspolitiek en -beleid. Menswording in het onderwijs is hierdoor ernstig...
dinsdag, 1 maart, 2022 - 11:52     Bron: Ministerie SZW
Minister van Gennip wil een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus toevoegen aan het wetsvoorstel ‘gelijke kansen bij werving en selectie’. Zij wil daarmee een nieuwe stap...
dinsdag, 1 maart, 2022 - 09:50     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vandaag kunnen mensen aanspraak maken op het STAP-budget. Via STAP kunnen volwassenen, met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks 1.000 euro subsidie aanvragen voor scholing en...
dinsdag, 1 maart, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Russische president Vladimir Poetin legitimeert de huidige inval van Oekraïne met de stelling dat Oekraïne dichter bij Rusland dan bij Europa staat, en dat de twee landen enkel gescheiden worden...
maandag, 28 februari, 2022 - 09:43     Bron: Ministerie SZW
Ouders die tijdens de laatste sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9 januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvingen én de eigen bijdrage in deze periode hebben...
maandag, 28 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Utrecht heeft als eerste gemeente in Nederland institutioneel racisme binnen de gemeentelijke organisatie laten onderzoeken. Dit onderzoek leverde eerste aanwijzingen op voor institutioneel racisme...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de profielschets voor de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
vrijdag, 25 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen zo snel mogelijk de eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten uitgekeerd krijgen. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 09:22     Bron: Ministerie SZW
Dinsdag 15 februari heeft het kabinet tijdens de persconferentie over versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd dat er met ingang van 25 februari nieuwe versoepelingen ingaan. Deze...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dankzij de heisa die is uitgebroken in de media rondom het boek van Joris Luyendijk, ‘Zeven Vinkjes. Hoe mannen zoals ik de baas spelen’, zullen wel meer mensen aan de gang zijn gegaan om...
donderdag, 24 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De steeds sterkere roep tot dekolonisatie van de Nederlandse cultuur brengt veel goeds. In zijn concrete uitwerking leidt de poging om onze cultuur woke en inclusief te maken echter ook tot nieuwe...
woensdag, 23 februari, 2022 - 12:51     Bron: Ministerie SZW
DUO hervat uiterlijk 1 maart het opleggen van de inburgeringsplicht aan gezinsmigranten. Uiterlijk 25 maart wordt het proces voor alle inburgeraars onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021) weer...
woensdag, 23 februari, 2022 - 12:11     Bron: Ministerie SZW
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat deze voorwaarde voor de...
woensdag, 23 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat onderscheidt ervaringskennis van professionele kennis, en hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Het zijn vragen die menig gesprek doen ontvlammen. Tot hun verrassing stuitten Saskia Keuzenkamp...
dinsdag, 22 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel mensen zijn bang voor de ouderdom. Aan deze angst ligt het idee ten grondslag dat we ons hele leven doorgroeien maar eindigen in een fase van enkel aftakeling. Liesbeth Woertman vraagt zich af...
maandag, 21 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Acht jaar nadat directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Kim Putters de term ‘verzorgingsstad’ introduceerde, zijn we enkele omvangrijke decentralisaties verder. Is het fundament voor Putters’...
vrijdag, 18 februari, 2022 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat de SER om een advies vragen over de relatie tussen gezondheidsverschillen en de sociaal-economische status van burgers. Burgers met een lage sociaal-economische status hebben vaker...
donderdag, 17 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gemeenschapsleven is veerkrachtig, organisaties vallen niet zomaar om en de wil om iets goeds te doen voor een ander verdwijnt niet snel. Deze conclusies staan in een onderzoek onder ruim duizend...
dinsdag, 15 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het huidige hbo onderwijs is geen ruimte voor enige inhoudelijke verdieping. Studenten zijn vooral gericht op het behalen van toetsen en docenten kampen met gebrek aan tijd, stellen Adriaan...
maandag, 14 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werd bij de uitbraak van de coronacrisis nog gevreesd voor grote werkloosheid, nu weten bedrijven van gekkigheid niet waar ze mensen vandaan moeten halen. Een inclusief werving- en selectieproces...
vrijdag, 11 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wijzigt haar standpunt ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om de onevenwichtigheid tussen vrouwen en mannen op de hoogste bestuursniveaus aan te pakken. Dit voorstel,...
vrijdag, 11 februari, 2022 - 11:41     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2021 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2022 door het ministerie moet zijn ontvangen in de...
vrijdag, 11 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De nieuwe Wet Inburgering maakt gemeentes verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. De lange wachttijd voor een woning is echter niet bevorderlijk voor maatschappelijke participatie. De relatief...
donderdag, 10 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Iedereen kan nog altijd van een dubbeltje en kwartje worden, was eerder hier te lezen. Voor sommigen is dat toch makkelijker gezegd dan gedaan. Kinderen die opgroeien in een omgeving waar armoede en...
woensdag, 9 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie werkloos wordt en een uitkering aanvraagt, krijgt te maken met diverse regels en verplichtingen. Dat leidt op den duur tot gevoelens van rancune. Nick Ottens vraagt zich af waarom zo’n streng...
dinsdag, 8 februari, 2022 - 15:35     Bron: Ministerie SZW
Op voordracht van het kabinet wordt Mariëtte Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder...
dinsdag, 8 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wereldwijd is er brede consensus dat integrale ondersteuning de beste manier is om mensen met multiproblematiek hun leefomstandigheden te laten verbeteren. Maar willen mensen met multiproblematiek...
woensdag, 2 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Huurachterstand gaat meestal gepaard met andere schulden. Een succesvolle interventie vraagt daarom om een gezamenlijke oplossing van schuldeisers, schuldenaren, gemeente en hulpverlening. Alleen dan...
dinsdag, 1 februari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Je zou verwachten dat het aantal mensen in de bijstand groeide door de coronacrisis. Niets is minder waar. De voortdurende krapte op de arbeidsmarkt biedt gemeenten kansen om zelfs ouderen en mensen...
maandag, 31 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouderschapsverlof dat geoormerkt is (de partner neemt het verlof op of het vervalt) zorgt ervoor dat vaders meer verlof nemen. Moeders gaan er echter niet meer door werken, terwijl dit wel een...
vrijdag, 28 januari, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
De Commissie Parameters wordt gevraagd een nieuw oordeel uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid,...
donderdag, 27 januari, 2022 - 17:16     Bron: Ministerie SZW
Sinds 1 januari 2022 ontvingen zo’n 500 personen een brief van DUO dat zij inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2021. Voor een deel van deze mensen was dat ten onrechte. Volgens de wet...
woensdag, 26 januari, 2022 - 17:17     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers die geraakt worden door de coronacrisis kunnen vanaf 14 februari bij UWV NOW-6 aanvragen. Ze krijgen dan, net als in de eerdere subsidierondes, een voorschot waarmee ze in de maanden...
woensdag, 26 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het jarenlange beleid om de negatieve ontwikkeling van achterstandswijken te doorbreken, heeft onvoldoende zoden aan de dijk gezet. Bij de start van een nieuwe ronde wijkontwikkeling, bieden Frank...
dinsdag, 25 januari, 2022 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 25 januari op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag gesproken met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,...
dinsdag, 25 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De meeste ggz-instellingen hebben tegenwoordig ervaringsdeskundigen in dienst. Er zijn opleidingen voor en kenniscentra over ervaringsdeskundigheid. Tegelijkertijd blijft de precieze rol of functie...
maandag, 24 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning ontvingen, had nog niet de helft medio 2020 een baan. Werkbedrijven en gemeenten kunnen samen met burgers de uitsluiting van vluchtelingen op...