Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 2 juni, 2021 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn de eindrapporten van de eerste drie pilotthema’s 'duale trajecten', 'brede intake en PIP' en 'vrouwelijke nareizigers' gepubliceerd.
woensdag, 2 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kwetsbare jongeren gaan gebukt onder grote stress, vanwege de coronamaatregelen. Ze zijn hun dagelijkse routine kwijt en staan daardoor nog meer onder druk van een steeds complexere samenleving en...
dinsdag, 1 juni, 2021 - 18:30     Bron: Ministerie SZW
Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) waar het kabinet 18 miljoen euro voor vrijmaakt in het komende politiek jaar. Door de ggz-...
dinsdag, 1 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Armoede doorbreek je met financiële ondersteuning, speciale voorzieningen en met versterking van zelfredzaamheid. Onderzoek van drie Werkplaatsen Sociaal Domein laat zien dat er nog een schakel is:...
maandag, 31 mei, 2021 - 18:02     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet start een pilot in de vorm van een verblijfsregeling die het voor innovatieve startups makkelijker maakt om personeel met gewilde expertise vanuit het buitenland aan te trekken. Voor...
maandag, 31 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de flexibilisering van de arbeidsmarkt is de platformisering wel de meest opvallende ontwikkeling. Platformwerk als van Uber en Deliveroo staat vaak in kwaad daglicht. Is dat terecht? Het SCP...
vrijdag, 28 mei, 2021 - 12:31     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet investeert vanaf 2022 structureel 100 miljoen euro extra in de uitvoering van UWV en SVB. De investering is nodig om de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties aan burgers en...
vrijdag, 28 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dat dertienjarigen niet veel belang hechten aan democratie is op zich niet opmerkelijk. Wat wel zorgen baart zijn de verschillen tussen opleidingsniveaus. Zo vertonen vmbo’ers veel minder politieke...
donderdag, 27 mei, 2021 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben...
donderdag, 27 mei, 2021 - 13:36     Bron: Ministerie SZW
Om gemeenten in staat te stellen de Tozo uit te voeren hebben zij voorschotten ontvangen op de rijksvergoeding. Gebleken is dat de hoogte van de voorschotten voor afzonderlijke gemeenten behoorlijk...
donderdag, 27 mei, 2021 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vaker individuele hulpvragen verbinden met collectieve wijkvoorzieningen, is het devies voor buurt- en wijkteams. Dat is zeker zinvol, maar er zijn nog meer smaken bij collectieve hulpverlening dan ‘...
donderdag, 27 mei, 2021 - 11:38     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2021 vastgesteld op € 1.701,00 per maand. In verband hiermee wijzigt per 1 juli 2021 ook het netto minimumloon, zoals bedoeld in artikel 37 van de...
woensdag, 26 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal betaalde ervaringsdeskundigen bij instellingen lijkt te stagneren. Sommige instellingen timmeren op dit vlak wel aan de weg. Hoe doen ze dat? Wat kunnen we daar van leren? In het rapport...
dinsdag, 25 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Amsterdam hanteert sinds september 2019 een nieuw activerend beleid om mensen met een bijstandsuitkering naar werk te begeleiden. De Bijstandsbond verzamelde ervaringen van cliënten en maakt na twee...
vrijdag, 21 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vacatureteksten van het vrijwilligerswerk kunnen menig potentiële vrijwilliger afschrikken. Met hun taalgebruik geven ze ouderen, mensen met een bi-culturele achtergrond of handicap al dan niet...
donderdag, 20 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Welzijns-en gezondheidsinstanties omarmen schijnbaar gedachteloos het concept van positieve gezondheid. Met veerkracht, eigen regie en coping komt de zieke in beeld als een gezond mens. Het concept...
woensdag, 19 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Dit is goed nieuws. De nieuwe wet maakt gemeenten verantwoordelijk en vat inburgering breder op dan de oude. Maar dat is niet genoeg. Het zou...
dinsdag, 18 mei, 2021 - 16:52     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Denktank Jeugdsprong lanceerde vandaag een manifest dat pleit voor een andere opbouw van de dolgedraaide jeugdzorg. Een beginselverklaring – geïnspireerd door twijfels en klachten, over een...
dinsdag, 18 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel steden, zo ook Rotterdam, proberen toeristen te verleiden tot buiten het centrum. Cultuurwetenschapper en stadsgeograaf Shirley Nieuwland stelt echter dat het stimuleren van ‘duurzaam’ toerisme...
maandag, 17 mei, 2021 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Het huidige kabinet heeft naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke roep een verkenning gedaan naar een andere vormgeving van de kostendelersnorm. Verschillende opties zijn verkend. De...
vrijdag, 14 mei, 2021 - 15:09     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Elke organisatie en toezichthouder moet een plan maken hoe de menselijke maat weer voorop moet komen te staan.’ Dat was een van de  voorstellen deze week van Mark Rutte om het vertrouwen van de...
vrijdag, 14 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beteugelen, die al sinds medio maart 2020 in Nederland en Vlaanderen van kracht zijn, hebben een versterkend effect op de ongelijkheden op...
woensdag, 12 mei, 2021 - 15:14     Bron: Ministerie SZW
Ongeveer 570.000 ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en de factuur voor de kinderopvang doorbetaald hebben tijdens de afgelopen sluitingsperiode ontvangen eind mei een tegemoetkoming in de eigen...
woensdag, 12 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vorige zomer diende D66 de initiatiefwet ‘voltooid leven’ in. Anne Gouweloos waarschuwt voor ongewenste gevolgen: het ‘maatschappelijk lijden’ zal toenemen als het wettelijk mogelijk wordt dat...
dinsdag, 11 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelfs bij hoge arbeidsmigratie zal de beroepsbevolking tot 2050 minder sterk groeien dan de vraag naar langdurige zorg. Het NIDI adviseert het nieuwe kabinet daarom te investeren in onderwijs,...
maandag, 10 mei, 2021 - 17:07     Bron: Ministerie SZW
De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per...
maandag, 10 mei, 2021 - 17:02     Bron: Ministerie SZW
Met het afsluiten van het pensioenakkoord hebben werkgevers, werknemers en kabinet ook besproken hoe belangrijk het is dat iedereen gezond het pensioen haalt. De Aow-leeftijd gaat daarom minder snel...
maandag, 10 mei, 2021 - 16:42     Bron: Ministerie SZW
De informatievoorziening aan het parlement moet adequater, opener en completer. Deze toezegging heeft het kabinet op 15 januari 2021 gedaan in reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de...
maandag, 10 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dat mannen vanwege de lockdown-maatregelen vaker thuis zijn, leidt er niet toe dat huishoudelijke taken gelijker over mannen en vrouwen verdeeld worden. Er is eerder een versterking van het...
vrijdag, 7 mei, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds kort is passende huisvesting hoofdprioriteit bij hulp aan dakloze mensen. Waar nodig moet tevens passende begeleiding geboden worden. Maar wat is dat? Een overzicht opstellen van doelen op...
donderdag, 6 mei, 2021 - 09:19     Bron: Ministerie SZW
Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een...
donderdag, 6 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De aanbevelingen van de Stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet nemen de perverse financiële prikkels in de jeugdzorg niet weg. Econoom en lid van een Rekenkamer in Midden Brabant...
woensdag, 5 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe te reageren op het ‘nieuwe nationalisme’? Met de aanhoudende toestroom van migranten wordt het hoog tijd om scherp te zijn over de vraag wat ons land nu eigenlijk bijeenhoudt, en daarin ook enig...
dinsdag, 4 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Etnische discriminatie is een probleem in de platformeconomie. Online beoordelingen worden als oplossing gezien, omdat minderheden daarmee een reputatie kunnen opbouwen. Maar zo simpel blijkt het...
maandag, 3 mei, 2021 - 16:53     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf vandaag zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer twee keer per week vrijwillig preventief...
maandag, 3 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beleidsmakers zien de Amsterdamse Wildemanbuurt als een ‘wetteloze jungle’ waar probleemjongeren, in dienst van criminele netwerken, de rest van de buurtbevolking terroriseren. Criminoloog Thijs...
donderdag, 29 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer politici en belangenverenigingen roepen om een ‘nationaal herstelplan’. Dit suggereert dat de huidige crisis plotseling zaken heeft geschaad die ook gemakkelijk hersteld kunnen worden....
woensdag, 28 april, 2021 - 16:33     Bron: Ministerie SZW
De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. Daarbij geldt een hogere norm voor...
woensdag, 28 april, 2021 - 10:34     Bron: Ministerie SZW
Het beroep op de voedselbanken neemt toe onder invloed van de coronacrisis, terwijl het aanbod van voedsel vanuit supermarkten en groothandels terugloopt. Het kabinet heeft eerder aangegeven vanwege...
woensdag, 28 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Middeleeuwen hadden almachtige koningen potsenmakers in dienst, wier onschuldig lijkende grappen de vorsten vaak tot reflectie bewogen. Een paar honderd jaar na zijn verdwijnen van het hof,...
dinsdag, 27 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eenzaamheid wordt vaak geassocieerd met ouderen. Maar iedereen voelt zich weleens eenzaam, ook jongeren. Wanneer wordt eenzaamheid voor hen een probleem en wat helpt er tegen? Komt eenzaamheid...
maandag, 26 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jeugdidool Bilal Wahib werd aan de schandpaal genageld na zijn grensoverschrijdende gedrag op internet. Waar het weinig over ging is hoe jongeren, door experimenteren en leren van fouten, online...
vrijdag, 23 april, 2021 - 17:48     Bron: Ministerie SZW
Op 23 april 2021 is het nader voorlopige macrobudget bekend gemaakt. Het macrobudget wordt definitief vastgesteld in september.
vrijdag, 23 april, 2021 - 11:32     Bron: Ministerie SZW
Nederland krijgt dit jaar ruim € 220 miljoen van de Europese Unie voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de Covid-19 pandemie. Het geld is onderdeel van een...
vrijdag, 23 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de installatie van het nieuwe parlement op 31 maart bezetten PVV, FVD en JA21 samen maar liefst 28 zetels. Dit betekent echter niet dat Nederlanders massaal het radicaal-rechtse gedachtegoed...
donderdag, 22 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Al jaren groeit het aantal opgelegde dwangmaatregelen in de ggz. Soms kan een beetje dwang helpen, maar vaak richt ze meer schade aan dan dat ze goed doet. Een humanitaire ggz volgt niet de logica...
woensdag, 21 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De affaire Sidney Smeets, het D66-Kamerlid, heeft gezorgd voor vele verhalen van jonge homo en bi mannen die op social media hun ervaringen delen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door veelal...
dinsdag, 20 april, 2021 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022...
dinsdag, 20 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het schooladvies is sinds de Wet Eindtoetsing po leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Bijstelling naar boven kan wanneer het toetsadvies hoger is dan het schooladvies. Deze...
maandag, 19 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gezondheidsachterstanden hangen samen met werkloosheid, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. Ook de plaats waar je geboren en getogen bent, maakt verschil. De Raad...