Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 4 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Conflicten met leidinggevenden hebben verstrekkende gevolgen in de privésfeer. Ze kunnen zelfs een weerslag krijgen in politiek zwart-witdenken, waar populistische partijen op inspelen. Dat je baas...
woensdag, 3 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als na de zomer een nieuwe generatie schoolverlaters de arbeidsmarkt op stroomt, kan het probleem van jeugdwerkloosheid urgent worden. Snel handelen is daarom het devies. Daarbij kunnen we leren van...
dinsdag, 2 juni, 2020 - 17:09     Bron: Ministerie SZW
In de Participatiewet zijn bloedverwanten in de tweede graad, zoals broer en zus of grootouder en kleinkind, bij een beroep op bijstand uitgezonderd van de gehuwdennorm als ze een gezamenlijke...
dinsdag, 2 juni, 2020 - 13:02     Bron: Ministerie SZW
Op 2 juni 2020 opent het Validatie en Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden in de asbestverwijdering zijn deuren. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark...
dinsdag, 2 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
True crime documentaires en waargebeurde drama’s zijn niet aan te slepen. Mensen rijden langzaam op de snelweg omdat er aan de andere kant een ongeluk is gebeurd. Artikelen over moord en doodslag...
maandag, 1 juni, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen die in hun jeugd te maken hadden met mishandeling of echtscheiding behalen een lager opleidingsniveau. Dat geldt ook voor degenen die opgroeien in welgestelde gezinnen. Sterker nog, juist...
vrijdag, 29 mei, 2020 - 15:34     Bron: Ministerie SZW
Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket. Dit houdt onder...
vrijdag, 29 mei, 2020 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel. In dit nieuwe stelsel leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. Meedoen is...
vrijdag, 29 mei, 2020 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2020 vastgesteld op €1.680,00 per maand. In verband hiermee wijzigt het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde...
vrijdag, 29 mei, 2020 - 09:28     Bron: Ministerie SZW
De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen extra geld om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. Voor het schooljaar 2020-2021 was hier al 8,5 miljoen euro...
vrijdag, 29 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de maatregelen rond corona vergeet de regering volwassenen en kinderen met ernstige beperkingen of psychiatrische problemen. Nu ingrijpen is noodzakelijk. Voor de Tweede Wereldoorlog werden...
donderdag, 28 mei, 2020 - 12:54     Bron: Ministerie SZW
In de periode 1 oktober 2017 tot 1 januari 2020 zijn 6 experimenten uitgevoerd in de gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht, Wageningen, Deventer en Nijmegen. Doel is om te kijken hoe...
donderdag, 28 mei, 2020 - 11:06     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stelt € 90 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten ten behoeve van de sociale werkvoorziening. Door de coronacrisis zijn sociale werkbedrijven noodgedwongen geheel of gedeeltelijk...
donderdag, 28 mei, 2020 - 10:18     Bron: Ministerie SZW
Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de...
woensdag, 27 mei, 2020 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Laaggeletterden hebben moeite om de huidige crisiscommunicatie te begrijpen. Afgesloten van hun eigen netwerk, scholen, taalcursusssen en buurthuizen ervaren zij nu meer dan anders de noodzaak om hun...
woensdag, 27 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Curlingouders proberen met hun bezempje zoveel mogelijk de weg vrij te maken voor hun kind naar een succesvolle toekomst. Dat de kindertijd daarmee wat in de verdrukking raakt, lijken ze voor lief te...
dinsdag, 26 mei, 2020 - 16:18     Bron: Ministerie SZW
Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee is het wetvoorstel aangenomen. Nieuw is dat de...
dinsdag, 26 mei, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe doen sociaal werkers hun werk in coronatijden? Wat betekent het beeldbellen voor de kern van hun beroep: contact onderhouden? Het wordt moeilijker voor ze om onder deze omstandigheden hun...
maandag, 25 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regering sluit bezuinigingen niet meer uit. Bezuinigingen die waarschijnlijk ten koste zullen gaan van ‘de gewone man’ en de rijken alleen maar rijker zullen maken. Hoe kunnen we de sterkste...
zaterdag, 23 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vele tijdelijke solidariteitsacties van de afgelopen weken laten zien dat aan innovatieve ideeën geen gebrek is in Nederland. De vraag is alleen: hoe ervoor zorgen dat ze van een ‘nice-to-have’...
vrijdag, 22 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis maakt mensen angstig, gestrest of somber. Maar waarom precies? Wat is het verhaal achter de cijfers? Onderzoeker Marianne van Bochove dook in de antwoorden op de open vragen van het...
woensdag, 20 mei, 2020 - 16:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een gezaghebbende imam in Turkije heeft bij het begin van de Ramadan frontaal de aanval geopend op LHBTI-personen. Maar in ons land is ook een tegenbeweging. Die kan steun van Nederlandse gemeenten...
woensdag, 20 mei, 2020 - 16:01     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven...
woensdag, 20 mei, 2020 - 14:09     Bron: Ministerie SZW
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind...
woensdag, 20 mei, 2020 - 13:52     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet is op verzoek van de Tweede Kamer op zoek gegaan naar een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor flexwerkers die werkloos zijn geworden en niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of...
woensdag, 20 mei, 2020 - 13:35     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet...
woensdag, 20 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om de verspreiding het coronavirus af te kunnen remmen, werd wereldwijd al vroeg gesproken over de mogelijkheid van een app. Onderzoeksbureau Motivaction en het Centrum voor BOLD Cities onderzochten...
dinsdag, 19 mei, 2020 - 19:13     Bron: Ministerie SZW
Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.
dinsdag, 19 mei, 2020 - 19:04     Bron: Ministerie SZW
De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders...
dinsdag, 19 mei, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Sociale innovatie: een bedrijfskundige opgave. 2020 – In LoopbaanVisie zet Van Kommen zijn visie op het verband tussen sociale innovatie en sociaal ondernemerschap uiteen. Kort...
dinsdag, 19 mei, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In LoopbaanVisie zet Van Kammen zijn visie op het verband tussen sociale innovatie en sociaal ondernemerschap uiteen.
maandag, 18 mei, 2020 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers die over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland), in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor...
maandag, 18 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs publiceerde een adviesgroep van hoge Haagse ambtenaren onderzoek naar mogelijke beleidsopties bij crises. Een van de voorgestelde maatregelen is een verlaging van uitkeringen. Echter,...
vrijdag, 15 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten lering trekking uit de coronacrisis om de klimaatcrisis effectief te lijf te gaan en de duurzaamheidstransitie te versnellen. Om het populair te zeggen: de ander-halve-meter-samenleving...
donderdag, 14 mei, 2020 - 16:21     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 juli kunnen werkgevers met de Barometer Culturele Diversiteit inzicht krijgen in de culturele diversiteit van hun organisatie. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft...
donderdag, 14 mei, 2020 - 13:44     Bron: Ministerie SZW
Werknemers die ziek worden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen hebben belang bij een snelle tegemoetkoming, zonder ingewikkelde rechterlijke procedures. Dat concludeert de...
donderdag, 14 mei, 2020 - 09:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het begon zo goed: samen overwinnen wij het virus! Samen klappen voor de zorgverleners, met z’n allen ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ zingen en met elkaar wennen...
donderdag, 14 mei, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In Tijdschrift voor Arbeidsverhoudingen (TvA) schreef Karin Manuel een artikel over randvoorwaarden voor sociale innovatie in de industrie.
donderdag, 14 mei, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – Dit is de eerste editie van WEA 2019 Resultaten in vogelvlucht. Deze TNO publicatie beschrijft de uitkomsten van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2019.
woensdag, 13 mei, 2020 - 14:17     Bron: Ministerie SZW
Op 13 mei 2020 zijn de nader voorlopige budgetten voor de Gebundelde Uitkering bekend gemaakt. Eind september wordt dit budget definitief vastgesteld.
woensdag, 13 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bert Roes is ouder van een wooninitiatief voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. Hij vraagt aandacht voor de grote regeldruk waarmee dit soort initiatieven in coronatijd te maken...
maandag, 11 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geef daklozen een huis. Het door de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving bepleitte nieuwe daklozenbeleid klinkt simpel en effectief. Maar het laat na het dakloosheidsvraagstuk bij de wortel...
zaterdag, 9 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hulpvraag en hulpaanbod blijken in deze tijd niet altijd op elkaar aan te sluiten. Lilian Linders, tien jaar geleden munter van het begrip ‘vraagverlegenheid’, pakte haar proefschrift er nog eens bij...
vrijdag, 8 mei, 2020 - 15:16     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In zijn onderzoek naar spanningen in de Haagse wijk Duindorp signaleert Jurriaan Omlo veel onvrede onder zowel ‘gevestigde bewoners’ als ‘nieuwkomers’. ‘Nieuwe’ bewoners krijgen het verwijt dat ze...
vrijdag, 8 mei, 2020 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet is van plan de Sociaal-Economische Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd...
vrijdag, 8 mei, 2020 - 14:03     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een derde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).
vrijdag, 8 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vanwege de coronacrisis zal groep 8 dit jaar geen Eindtoets maken. Onderwijssocioloog Sara Geven ondervroeg betrokkenen op scholen en waarschuwt: kansenongelijkheid ligt op de loer. Op 18 maart...
donderdag, 7 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Hulpverleners, laat je eigen shit thuis!’, zo schreven Lilian Linders en collega’s van de Hogeschool InHolland hier onlangs. Maar volgens Alie Weerman, Jason Bhugwandass en Maurits Boote is het...
woensdag, 6 mei, 2020 - 13:49     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het coronavirus legt ondubbelzinnig een structureel probleem bloot in de verhoudingen tussen Nederland en Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De relaties worden feitelijk beheerst door een uitgesproken...
woensdag, 6 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis slaat hard toe, vooral in de levens van mensen die al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hadden: zzp’ers en werkenden in tijdelijke banen. Relatief veel jongeren hebben een...