Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

zaterdag, 31 maart, 2018 - 16:17     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer jongeren in grote steden kampen met omstandigheden die hen overweldigen. Soms weten ze zich daaruit te ontworstelen en krijgen ze zicht op een beter leven. Positieve emoties en...
vrijdag, 30 maart, 2018 - 15:09     Bron: Ministerie SZW
Betaald werk is de snelste weg naar integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt zowel voor nieuwkomers als voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Daarom krijgt werk een...
vrijdag, 30 maart, 2018 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat het migratiebeleid toekomstbestendig maken door voortaan voor een brede, integrale benadering te kiezen. Door middel van een ‘zespijleragenda’, waarin de beleidsvoornemens uit het...
vrijdag, 30 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meisjes krijgen vaker dan jongens een te laag schooladvies bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Om zulke talentverspilling tegen te gaan is het aan te raden meisjes vaker...
donderdag, 29 maart, 2018 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderzoekt hoe kan worden voorkomen dat vanuit het buitenland bij Nederlandse maatschappelijke organisaties (waaronder religieuze en levensbeschouwelijke), onwenselijke invloed wordt...
donderdag, 29 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet alleen nu, maar ook in de toekomst zullen veel ouderen voor een deel van hun zorgvraag op mantelzorg aangewezen zijn. Na 2020 neemt het demografisch potentieel voor informele ondersteuning...
donderdag, 29 maart, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN Bulletin February 2018 2018 - Het Europese Netwerk voor Workplace Innovation (EUWIN)wordt na vier jaar subsidie door de Europese Commissie zelfstandig voortgezet door de par...
woensdag, 28 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerinitiatieven zijn het gesprek van de dag. Maar het blijkt dat bewonersbedrijven in Engeland, Zweden en Nederland worstelen met het ‘aantonen’ van hun meerwaarde en het afleggen van...
dinsdag, 27 maart, 2018 - 14:09     Bron: Ministerie SZW
Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk, terwijl het overgrote deel van hen wel wíl werken. Denk aan de overbuurman die door autisme niet veel prikkels aan kan, de...
dinsdag, 27 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond zijn veel minder gezond dan de gemiddelde burger. Zij zouden daarom meer of andere zorg moeten krijgen, meent Maria van den Muijsenbergh. Op de...
maandag, 26 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die vinden dat het slecht gaat met Nederland zijn meestal negatiever over het migratiebeleid. Met name de uitvoering van het inburgerings- en terugkeerbeleid kan rekenen op hun afkeuring. Zij...
zaterdag, 24 maart, 2018 - 11:09     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
vrijdag, 23 maart, 2018 - 16:21     Bron: Stichting van de Arbeid
Na twee jaar hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Stichting van de Arbeid besloten de activiteiten van de Wmo-kamer in de huidige opzet te staken.
vrijdag, 23 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is een breed gedragen ideaal dat mensen, indien mogelijk, zorg in de thuissituatie ontvangen, bij voorkeur door naasten. Daar zijn op deze site veel kanttekeningen bij geplaatst. Maar hoe zit het...
donderdag, 22 maart, 2018 - 10:22     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
donderdag, 22 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met meervoudige problemen krijgen hulp van een mêlee aan professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Ze dreigen daardoor de grip op hun leven te verliezen. De Raad voor Volksgezondheid en...
woensdag, 21 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Canadese stad Toronto bestuurt Google een eigen wijk. De straten hangen vol met sensoren en camera’s die behalve het verkeer en de luchtkwaliteit ook de gedragingen van inwoners registreren. De...
dinsdag, 20 maart, 2018 - 16:07     Bron: SER
dinsdag, 20 maart, 2018 - 15:24     Bron: SER
maandag, 19 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland heeft een nieuw taalbeleid nodig. Niet om de opmars van het Engels te stoppen, maar om ervoor te zorgen dat alle inwoners zich staande weten te houden in een gevarieerde samenleving. Een...
zaterdag, 17 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor werkgevers inruilen voor een systeem waarbij iemand die niet genoeg verdient zelf aanvullende bijstand moet aanvragen. Voor de bijna...
vrijdag, 16 maart, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Mevrouw drs. M.I. Hamer (Mariëtte) is herbenoemd tot voorzitter van de SER tot 1 april 2020. Daarnaast zijn zeventien zittende kroonleden herbenoemd. De heer A. (Albert) van der Horst wordt benoemd...
vrijdag, 16 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland investeert te weinig in scholing. Het is daarom zaak om het aanbod en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Scholingsbeleid zou er met name op gericht moeten zijn om, in...
donderdag, 15 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In tegenstelling tot wat weleens wordt gedacht, bevordert de verzorgingsstaat sociaal contact met familie, vrienden en collega’s. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van ruim 250.000 personen in...
woensdag, 14 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De burgemeester van Etterbeek liet tijdens de afgelopen periode van vrieskou daklozen van straat halen. Soms tegen hun wil in. Omdat het soms nodig is om mensen tegen zichzelf te beschermen. Elke...
dinsdag, 13 maart, 2018 - 16:45     Bron: SER
dinsdag, 13 maart, 2018 - 11:01     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om met een gezamenlijke inzet van sociale partners en kabinet een doorbraak te bereiken op de permanente ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden....
dinsdag, 13 maart, 2018 - 11:01     Bron: Stichting van de Arbeid
Jaarlijks stelt de Stichting van de Arbeid de Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het bereiken van de gemeenschappelijke Europese doelstellingen op. Hierin staan de belangrijkste...
dinsdag, 13 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerinitiatieven gericht op het vergroenen van plekken in de wijk zijn vaak slechts tijdelijk van aard. Blijvend succes voor een stadstuin hangt af van een goede inbedding in de lokale samenleving...
maandag, 12 maart, 2018 - 16:04     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om voorgenomen communicatie over pensioenresultaten in koopkracht en in vaste euro’s apart te houden om verwarring bij deelnemers te voorkomen.
maandag, 12 maart, 2018 - 16:02     Bron: Stichting van de Arbeid
Overzicht van alle publicaties van de Stichting van de Arbeid in 2018.
zaterdag, 10 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgers die meepraten over het lokale sociale beleid, daar kunnen we maar beter realistisch over zijn: niet iedereen doet mee, ook al zijn de meetings nog zo leuk en hip. Maar burgerparticipatie 3.0...
vrijdag, 9 maart, 2018 - 17:29     Bron: SER
vrijdag, 9 maart, 2018 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.
vrijdag, 9 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een economische ontwikkeling waarin verliezers van globalisering en technologische ontwikkeling beter beschermd worden, is een wenselijke zaak. Maar daarvoor hebben we wel een actievere overheid...
donderdag, 8 maart, 2018 - 15:54     Bron: Ministerie SZW
Het pensioenstelsel functioneert op de meeste onderdelen beter dan voorheen dankzij de Wet aanpassing financieel toetsingskader uit 2015. Vanaf 2015 zijn er bijvoorbeeld nauwelijks kortingen geweest...
donderdag, 8 maart, 2018 - 11:01     Bron: Ministerie SZW
Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister...
donderdag, 8 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Het is de dag waarop we de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld vieren en bevorderen. Een moment om onszelf te herinneren aan alleenstaande...
woensdag, 7 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is ondernemerschap de snelste weg naar integratie voor statushouders? Gezien hun wankele economische positie wordt daar veel van verwacht. Maar de cijfers zijn niet rooskleurig. En een goed idee is...
dinsdag, 6 maart, 2018 - 17:08     Bron: SER
dinsdag, 6 maart, 2018 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Afgelopen donderdag gaf Marian Verkerk bij EenVandaag een reactie op het zogenoemde ‘zelfdodingspoeder’ van de Coöperatie Laatste Wil. Dat was niet gemakkelijk. De redactie wilde het graag kort...
maandag, 5 maart, 2018 - 20:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige politici, bestuurders en ambtenaren spreken over de boze burger alsof het een bijzondere soort betreft. Maar de verontwaardiging van burgers laat ook zien waar zij belang aan hechten en waar...
maandag, 5 maart, 2018 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de werkgelegenheid in de aardbevingsregio in Groningen. In Uithuizen ondertekende de minister vanmiddag...
maandag, 5 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zorg is hard op weg onbetaalbaar te worden. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Maar hoe kan de minister maatschappelijk aanvaardbare keuzes maken? Het lijkt onvermijdelijk dat we in...
vrijdag, 2 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overblijf is een van de ongemakkelijkste hoekjes van het schoolse leven, en krijgt onmiskenbaar de prijs voor het meest verzwegen onderwerp van school. Ook De Luizenmoeder weet er nog geen raad...
donderdag, 1 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we blijven doorsukkelen zoals we dat nu doen, blijft de participatiesamenleving een politieke wensdroom die op de lange termijn vooral een investering zal blijken in de frustratie van...
woensdag, 28 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er klinkt een steeds luidere roep om niet vanuit solidariteit maar vanuit empathie voor elkaar te zorgen. Een kwalijke ontwikkeling, vindt de Vlaamse filosoof Ignaas Devisch. Want hoe meer we op...
dinsdag, 27 februari, 2018 - 18:22     Bron: SER
dinsdag, 27 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Jeugdwet (sinds januari 2015) en de decentralisatie van de jeugdzorg moeten ervoor zorgen dat jeugdigen en hun ouders zorg op maat krijgen. Uit de Eerste evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat de...