Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 7 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Reclame grossiert vanouds in genderstereotypen. In hoe vrouwen en mannen in beeld komen, als in welke producten zij aanprijzen. Kunnen deze stereotypes doorbroken worden? Het is geen geheim dat...
donderdag, 6 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De participatiesamenleving drijft op interacties tussen bestuurders, beleidsmakers, welzijnsprofessionals en burgers. Dat leidt nogal eens tot onenigheid en discussie. Hoe kunnen publieke...
woensdag, 5 februari, 2020 - 13:56     Bron: Ministerie SZW
Vandaag deed de rechtbank Den Haag uitspraak in de zaak over het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Met behulp van SyRI kunnen fraude en misbruik met uitkeringen, toeslagen en belastingen worden...
woensdag, 5 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het prominent lid van de cliëntenbeweging in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) Ed van Hoorn ziet niets in pleidooien voor het inslaan van ongebaande paden of heruitvinden van de ggz. Cliënten zijn...
dinsdag, 4 februari, 2020 - 15:31     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat Turkse nieuwkomers verplichten om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Turkse burgers die naar Nederland komen moeten...
dinsdag, 4 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Precies 10 jaar geleden publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek ‘Liever Mark dan Mohammed’ waarin discriminatie op de arbeidsmarkt overtuigend werd aangetoond. Dit was het...
maandag, 3 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lex Veldboer waarschuwt dat politisering van het sociaal werk ten koste gaat van de balanceerkunst die voor de alledaagse praktijk nodig is. Zijn oproep tot professionele realpolitik gaat echter...
vrijdag, 31 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In onze maatschappij ligt veel nadruk op jezelf zijn en het beste uit jezelf halen. Tegelijkertijd zien we een sterke toename in psychiatrische diagnoses en media-aandacht voor psychische...
vrijdag, 31 januari, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – De Commissie Regulering van Werk (‘Commissie Borstlap’) brengt een advies uit aan de regering omtrent een nieuw ontwerp voor de regulering van werk.
donderdag, 30 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De opvatting overheerst dat de overheid zich niet moet bemoeien met de eigen gezondheidskeuzes van mensen. Deze keuzes zijn echter een stuk minder autonoom dan vaak wordt gedacht. Krachtig...
donderdag, 30 januari, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – Incentro is een landelijke ICT-dienstverlener. In heel Nederland werken er zo’n 350 mensen bij dit bedrijf. Deze casebeschrijving gaat vooral over de Rotterdamse vestiging of ‘Cel’, hier...
woensdag, 29 januari, 2020 - 10:36     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2019 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2020 door het ministerie moet zijn ontvangen in de...
woensdag, 29 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet langer centraal, maar decentraal; niet praten over, maar praten met, was de laatste tien jaar het motto in het zorglandschap. Nu is het tijd om het samen een keer te gaan doen. Door bijvoorbeeld...
maandag, 27 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Cliëntenraden zijn bedoeld om de ervaringen en emoties van cliënten mee te nemen in beleid. In de praktijk kan niet iedereen meedoen door zijn of haar aandoening, bijvoorbeeld mensen met een niet...
vrijdag, 24 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een kwart van de werkende 60-plusssers verleent wekelijks mantelzorg. De meesten halen hier voldoening uit, een kleiner aantal vindt het zwaar of stressvol. Dit hangt af van de zorgsituatie, maar ook...
donderdag, 23 januari, 2020 - 16:40     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontving op 23 januari 2020 het eindrapport "In wat voor land willen wij werken?" van de Commissie Regulering van werk onder leiding van Hans...
donderdag, 23 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Groen in de buurt is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van opgroeiende kinderen. In de stad komen groene buitenruimtes echter steeds meer in de verdrukking. Gemeentes en...
woensdag, 22 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Koning was in september 2013 nog niet uitgesproken of de participatiesamenleving werd enthousiast omarmd. Het enthousiasme duurde nog geen jaar. Toen duidelijk werd dat het verrekte ingewikkeld...
dinsdag, 21 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het maatschappelijk draagvlak voor het basisinkomen is groot, blijkt uit survey-onderzoek. Maar wat betekent die bijval precies? De invoering van een universeel basisinkomen staat sinds enkele jaren...
maandag, 20 januari, 2020 - 17:05     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen mkb’ers daarom een subsidieaanvraag indienen bij het...
maandag, 20 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gepensioneerden en ouderen kunnen het wel vergeten om rustig van hun welverdiende oude dag te genieten. Ze moeten actief blijven, zelfs als ze er de energie niet meer voor hebben en de samenleving...
vrijdag, 17 januari, 2020 - 10:25     Bron: Ministerie SZW
Op internet is de internetconsultatie Besluit Harmoniseren inkomensbegrip oWajong, Wajong2010, Wajong2015 en Besluit garantiebedrag Wajong gepubliceerd. Het doel van de harmonisering van het...
vrijdag, 17 januari, 2020 - 09:06     Bron: Ministerie SZW
Waar zich grote veiligheidsrisico’s kunnen voordoen doordat werknemers onder invloed verkeren van alcohol of drugs, moeten deze werknemers van de werkvloer geweerd kunnen worden. Niet alleen voor hun...
vrijdag, 17 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is momenteel veel kritiek op de jeugdzorg. Instellingen vallen om, er ontstaan tekorten en wachtlijsten. De minister wil een deel van de transitie terugdraaien. Toch heeft de transitie en...
donderdag, 16 januari, 2020 - 18:21     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) scherpt de toegang tot de bijstand aan voor mensen met openstaande vorderingen en boetes wegens fraude in de sociale zekerheid. Zij...
donderdag, 16 januari, 2020 - 08:46     Bron: Ministerie SZW
Kinderarmoede komt vaker voor dan veel mensen denken. Zo schat 70 procent van de Nederlanders het aantal kinderen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft te laag in of geeft aan geen idee te...
donderdag, 16 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kunnen we met quota de migratie naar Nederland beperken en beheersbaar maken? Of is het de markt die uiteindelijk bepaalt? Volgens hoogleraar Europees Migratierecht en vicevoorzitter van de...
woensdag, 15 januari, 2020 - 00:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. Daarom pleit de WRR er in zijn nieuwe rapport Het betere werk voor om...
woensdag, 15 januari, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft het rapport ‘Het betere werk’ geschreven omdat ‘goed werk essentieel is voor brede welvaart: voor de kwaliteit van leven van...
woensdag, 15 januari, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft het rapport ‘Het betere werk’ geschreven omdat ‘goed werk essentieel is voor brede welvaart: voor de kwaliteit van leven van...
dinsdag, 14 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er lijkt weinig reden voor een verjaardagsfeestje voor de vijfjarige decentralisatie van zorg en welzijn. Noodkreten uit de jeugdzorg en gemeenten in financieel zwaar weer domineren de berichtgeving...
maandag, 13 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het belang van vrijwilligerswerk in België en Nederland is geen punt van discussie. Alleen, hoe werf en behoud je al die vrijwilligers? In ieder geval niet door toepassing van managementmodellen die...
vrijdag, 10 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters wil af van het beeld dat de overgang naar een duurzame samenleving burgers alleen maar geld kost. De Bredase lectoren duurzaamheid Lars...
donderdag, 9 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds 1 januari 2015 is de Wet sociale werkvoorziening afgeschaft. De opdracht aan de Sociaal Werk-bedrijven is om te krimpen van 90.000 Wsw-medewerkers in 2015 naar 30.000 medewerkers op beschutte...
woensdag, 8 januari, 2020 - 14:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gepensioneerden hoeven niet meer te werken, maar ze willen, kunnen en doen vaak nog wel veel. Daarvoor maken we als samenleving te weinig ruimte. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving vindt dat...
woensdag, 8 januari, 2020 - 13:27     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Wet arbeid vreemdelingen gepubliceerd.
maandag, 6 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gemiddelde pensioenleeftijd in Nederland neemt al jaren toe door beleid dat langer doorwerken stimuleert. Maar hoogopgeleiden en mannen stoppen eerder met werken dan laagopgeleiden en vrouwen,...
maandag, 6 januari, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – This book is an anthology made by Frauenhofer Institute for Industrial Engineering, IAO in Stuttgart, Germany, based on the contributions to a conference on the ‘Future of Work’ in December...
dinsdag, 31 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In 2010 kwam het boek Witte zwanen, zwarte zwanen. De mythe van de zwarte school van onderwijsjournalist Anja Vink uit. Waar staan we tien jaar later volgens haar en wat staat ons te doen? Tijdens...
vrijdag, 27 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een eerlijke arbeidsmarkt kunnen mensen op een gezonde, veilige manier hun inkomen verdienen, worden de spelregels gevolgd, bestaat eerlijke concurrentie en wordt armoede voorkomen. Er zijn echter...
woensdag, 25 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Willen we de dakloze medisch goed verzorgen, dan moeten we ons niet vergissen in zijn ogenschijnlijke gelatenheid en vooral alledaagse gesprekken blijven voeren. We mogen de dakloze pas loslaten als...
dinsdag, 24 december, 2019 - 09:55     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De baankansen van mensen met een beperking moeten omhoog. Uitvoeringsprofessionals en arbeidsgehandicapten zelf weten wat daarvoor nodig is: eenvoudigere wetten en regels, minder wantrouwen,...
maandag, 23 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Deze zomer haalde Volkskrant-columnist Frank Kalshoven de woede van de volkshuisvestelijke goegemeente op zijn hals door te beweren dat de verhuurdersheffing ‘best wel een lekker ding is’. De...
vrijdag, 20 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoek naar wijkteams in sterk van elkaar verschillende gemeenten wordt vaak afgedaan als een weinig zinvolle vergelijking van appels en peren. Nieuw onderzoek laat zien dat verschillen tussen...
donderdag, 19 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vanzelfsprekende waarden en normen waar Nederland internationaal bekend om staat, zijn steeds vaker onderwerp van discussie. Zijn we de afgelopen tijd anders gaan denken over kernwaarden als vrijheid...
woensdag, 18 december, 2019 - 16:37     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk...
woensdag, 18 december, 2019 - 15:44     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in 2020.
woensdag, 18 december, 2019 - 14:40     Bron: Ministerie SZW
Nederlandse huishoudens hebben naar verwachting in 2020 in doorsnee iets meer te besteden. Dat komt deels doordat de lonen naar verwachting sterker stijgen dan het gemiddelde prijsniveau, en deels...
dinsdag, 17 december, 2019 - 15:29     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2020 treedt de Regeling onwerkbaar weer in werking. Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijv. vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet én is voldaan aan de...
dinsdag, 17 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Achter de huidige maatschappelijke ongelijkheid gaan vooral verschillen in intelligentie schuil. Het onderwijs produceert deze verschillen niet, maar spoort ze op en versterkt ze. En dat is maar goed...