Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 1 november, 2019 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Die beperking geldt nu ook voor hun familie- of gezinsleden. Als zij een baan in loondienst willen accepteren, moet de...
vrijdag, 1 november, 2019 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer op basis...
vrijdag, 1 november, 2019 - 11:35     Bron: Ministerie SZW
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken draagt tot en met het kerstreces haar taken over. Haar herstel na een operatie aan haar bijholtes duurt langer dan verwacht vanwege een bijkomende medische...
vrijdag, 1 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Krijgt ook ons parlement binnenkort een burgerraad naast zich, die besluitvorming ‘weghaalt bij politici’? Dat is niet te hopen, betoogt Annemarie Kok. Wereldwijd is momenteel een zoektocht gaande...
donderdag, 31 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Denkend bestuur in de publieke sector? Nee, dat is geen contradictio in terminis. Mits bestuurders zich verantwoorden op basis van menselijk ervaringen in plaats van met bij elkaar geknipte en...
woensdag, 30 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jim van Os’ pleidooi voor een andere verdeling van middelen in de ggz ten faveure van eCommunities en Herstelacademies kreeg veel bijval. Maar er was ook kritiek op wat werd gezien als vasthouden aan...
dinsdag, 29 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lager opgeleiden zijn ondervertegenwoordigd in burgerinitiatieven door gebrek aan geld, sociaal kapitaal, tijd en kennis. Maar er is meer, betoogt Vivian Visser: lager opgeleide burgers voelen zich...
maandag, 28 oktober, 2019 - 17:52     Bron: Ministerie SZW
Alle zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. De zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen daarnaast de mogelijkheid om onder voorwaarden een zelfstandigenverklaring...
vrijdag, 25 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nadelige omstandigheden in de kinderjaren beperken iemands latere kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Door de groeiende waardering van menselijk kapitaal zijn de gevolgen hiervan groter...
woensdag, 23 oktober, 2019 - 16:57     Bron: Ministerie SZW
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2020.
woensdag, 23 oktober, 2019 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is veel enthousiasme over ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Maar het benutten van ervaringsdeskundigheid gebeurt teveel vanuit de bestaande denkwijzen, signaleert Saskia Keuzenkamp. Geef...
dinsdag, 22 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eergerelateerd geweld bestaat nog steeds. Eerconflicten onder met name Syrische migranten en de opruiende rol van sociale media zijn uiterst actueel. Maar waar het echt omgaat, volgens Janine Janssen...
maandag, 21 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De asielprocedure claimt vluchtelingen te helpen en gaat er tegelijkertijd vanuit dat vluchtelingen liegen. Zij worden met wantrouwen bejegend voor ze compassie in de vorm van een verblijfsstatus...
vrijdag, 18 oktober, 2019 - 11:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Arme mensen lijden niet het meest onder hun armoede, maar onder de aantasting van hun waardigheid. Ook hulpverleners dragen daarin bij: zij richten zich conform de regels op het versterken van...
vrijdag, 18 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale media worden met argusogen bekeken, omdat ze sociale cohesie zouden ondermijnen, aangezien er geen direct menselijk contact is. Maar is dit wel zo? Uit recent onderzoek blijkt dat...
donderdag, 17 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens sommige statistieken neemt de vleesconsumptie in Nederland af. Andere statistieken geven aan dat er nog weinig reden is voor optimisme. Toch wanen sommige fervente vlees-eters zich blijkbaar...
woensdag, 16 oktober, 2019 - 17:41     Bron: Ministerie SZW
Op woensdagmiddag 16 oktober bracht staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkbezoek aan de Waalbrug in Nijmegen. Op de Waalbrug zijn 12 methoden getest om chroom-6...
woensdag, 16 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jeugdzorgprofessionals vinden sinds de decentralisaties minder voldoening in hun werk, ze ervaren minder impact. En helaas neemt de bureaucratie ook weer toe, zo blijkt uit recent onderzoek. Sinds...
dinsdag, 15 oktober, 2019 - 09:44     Bron: Ministerie SZW
Het duurt vaak jaren voordat mensen met schulden de stap naar hulpverlening durven te zetten. Een simpele betalingsachterstand kan hierdoor uitgroeien tot een problematische schuld. Een wijziging in...
dinsdag, 15 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wil de ggz relevant blijven, dan moet haar focus, en dat van de politieke beleidsmakers, meer worden gericht op inclusie en participatie. Symptoombestrijding alleen verergert het lijden en kost...
maandag, 14 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals willen, naast één-op-één hulpverlenen, ook collectief voor- en met groepen werken. Echter, door tijdsdruk komen ze er vaak niet aan toe. Dat kan beter, ook al omdat de kennis en...
maandag, 14 oktober, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – Frank Pot beschrijft in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken hoe sociale partners en overheid in het verleden hebben geprobeerd de vormgeving van arbeid en technologie te beïnvloeden en...
vrijdag, 11 oktober, 2019 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat aan de slag met het advies en de aanbevelingen van commissie Vermeij. Dat betekent dat het kabinet inzet op verhoging van de vaccinatiegraad binnen en buiten de kinderopvang met...
vrijdag, 11 oktober, 2019 - 00:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Minister Van Engelshoven werd weggehoond toen ze opperde dat ook in Nederland het stereotype onderscheid tussen meisjes- en jongensspeelgoed misschien niet meer van deze tijd is. ‘Laat haar eerst...
donderdag, 10 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Buren pesten is een fenomeen met onderschatte verwoestende kracht. Gedupeerden liggen er wakker van, zijn bang en voelen zich soms gedwongen te verhuizen. Verder heeft niemand er eigenlijk aandacht...
woensdag, 9 oktober, 2019 - 10:48     Bron: Ministerie SZW
Mensen met een migratieachtergrond maken minder kans op een e-mail, voicemail of telefoontje naar aanleiding van een sollicitatie, dan mensen zonder migratieachtergrond. Ten opzichte van 2015 lijken...
woensdag, 9 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Syrische statushouders wonen nogal eens op plekken waar zij weinig tot geen aansluiting vinden. Dit heeft gevolgen voor hun kansen op werk en op het thuis voelen. Promovendus Rik Huizinga meent dat...
maandag, 7 oktober, 2019 - 10:14     Bron: Ministerie SZW
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start vandaag een voorlichtingstraject om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels op het gebied van arbeidscontracten en...
maandag, 7 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Honderden seksueel misbruikte meisjes zitten in gesloten instellingen. Om hen tegen zichzelf te beschermen worden ze soms wekenlang, gehuld in een scheurjurk, met de deur op slot in afzondering gezet...
zaterdag, 5 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eenzaamheid onder jongeren is een taboe. Afgelopen zomer kreeg het probleem een gezicht dankzij de social media-actie van Nadï van de Watering (#maatjegezocht). Er is een stereotype beeld van de...
vrijdag, 4 oktober, 2019 - 15:50     Bron: Ministerie SZW
Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een...
vrijdag, 4 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jim van Os leverde stevige kritiek op de ggz . Om te overleven, moet de ggz meer de wijk in en eCommunities opzetten. Ervaringsdeskundige Hans van Eeken vindt dat geen oplossing. Het biomedische...
donderdag, 3 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Westerse liberale landen doen hun uiterste best om migranten te weren. Ze voeren daarvoor een streng, inhumaan en niet effectief uitzettingsbeleid. Waarom tolereren we dit? Stel je voor dat een...
woensdag, 2 oktober, 2019 - 13:27     Bron: Ministerie SZW
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende...
woensdag, 2 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeentelijk veiligheidsbeleid focust zich meestal op buurten en wijken. Bewoners hebben echter een andere perceptie van hun woonomgeving. Hun ´persoonlijke wooncirkels´ blijken meer te vertellen...
dinsdag, 1 oktober, 2019 - 09:57     Bron: Ministerie SZW
Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).
dinsdag, 1 oktober, 2019 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 oktober start UWV, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ondersteuning van mensen met een...
dinsdag, 1 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het wordt hoog tijd dat sociale professionals zich gaan bemoeien met de inzet van technologie in de samenleving. Maar dan wel met een taal die ‘WE-care’ centraal zet – als tegenwicht voor het...
maandag, 30 september, 2019 - 17:11     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige verdeling 2020 evenals de definitieve verdeling 2019 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn opgenomen bij...
maandag, 30 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Welke rol kunnen wijken en buurten spelen bij het herstel en de herintegratie van mensen met een beperking? Een concept waarbij mensen elkaar ontmoeten onder begeleiding van een coach probeert daar...
vrijdag, 27 september, 2019 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven; dat vraagt om investeringen. Om werkgevers daartoe aan te sporen kunnen zij opleidingskosten die hun...
vrijdag, 27 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De uitgaven aan de jeugdzorg zijn hoger dan ooit. De aangedragen oplossingen, zoals van Stichting Beroepseer, lossen de problemen niet op. Het doel van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de...
donderdag, 26 september, 2019 - 19:27     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) brengt van 1 tot 5 oktober een bezoek aan Bonaire. De staatssecretaris gaat onder meer in gesprek met de partijen die deelnemen aan...
donderdag, 26 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Achterstandswijken komen meestal negatief in het nieuws. Toch kunnen deze wijken voor de jongeren die er wonen veel betekenen. Zo voelen de Marokkaans-Nederlandse jongeren in Kanaleneiland en...
woensdag, 25 september, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – dit najaar heeft de Task Force on the Work of the Future van het MIT een rapport uitgebracht ter voorbereiding van beleid dat nodig is om er voor te zorgen dat nieuwe technologieën leiden tot...
dinsdag, 24 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gezond oud worden, is niet alleen een kwestie van geld maar hangt ook af van veerkracht, concludeert socioloog Almar Kok. Veerkracht kent echter net als zelfredzaamheid wel zo zijn grenzen. Als je...
maandag, 23 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Afvaldumpingen en lozingen van giftig afval zijn aan de orde van de dag. Politie en justitie kijken vaak machteloos toe. Toepassing van het schadebeginsel kan de controle en bestraffing van...
maandag, 23 september, 2019 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2019 – dit is het eindrapport van een onderzoek naar de spanningsvelden voor ‘sociaal intelligent leiderschap’.
zaterdag, 21 september, 2019 - 07:12     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Genezing is nog steeds ver weg. In plaats van als ziekte kunnen we Alzheimer beter beschouwen als een verandering die in sociale kring opgevangen moet worden....
vrijdag, 20 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kansenongelijkheid tussen jongeren neemt toe. Wie niet over de juiste relaties beschikt, heeft minder kans op een leuke stage of interessante baan, op financiële ondersteuning of op hulp bij het...