Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 14 juli, 2022 - 11:45     Bron: Ministerie SZW
De internetconsultatie over het wetsvoorstel voor het certificeringsstelsel voor uitzendbureaus is donderdag 14 juli 2022 gestart. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie...
donderdag, 14 juli, 2022 - 10:21     Bron: Ministerie SZW
Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling. Helaas hebben we ook op de Nederlandse arbeidsmarkt nog een lange weg te gaan. Te vaak nog krijgen mensen...
donderdag, 14 juli, 2022 - 09:34     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vaak wordt verondersteld dat eigenbelang bepaalt of mensen tevreden zijn met sociale voorzieningen. Hoogleraar Paul de Beer onderzocht of dit ook geldt voor de coronasteunmaatregelen van de overheid...
donderdag, 14 juli, 2022 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil met een wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) het aanbieden van dubbele kinderbijslag vereenvoudigen. Uit onderzoek blijkt dat het aanvragen ingewikkeld is voor sommige...
woensdag, 13 juli, 2022 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Voor veel studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage....
dinsdag, 12 juli, 2022 - 18:25     Bron: Ministerie SZW
Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te komen groot, door onvoldoende of onzekere inkomsten of doordat ze te maken hebben...
dinsdag, 12 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Tweede Kamer vraagt al jaren tevergeefs om meer inzet van ervaringsdeskundigen. Waarom dat zo is, vroeg Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken aan vier Kamerleden. Het CDA wil opheldering van de...
maandag, 11 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De aankomende Omgevingswet dwingt gemeenten explicieter aandacht te geven aan gezondheid bij de inrichting van de publieke ruimte. Ambtenaren doen al hun stinkende best, maar lopen tegen beperkingen...
vrijdag, 8 juli, 2022 - 16:52     Bron: Ministerie SZW
Richard van Zwol wordt voorzitter van de ‘Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050’. Een door het kabinet aangestelde commissie om hen te adviseren over de uitdagingen die de verwachte...
vrijdag, 8 juli, 2022 - 16:24     Bron: Ministerie SZW
Jaarlijks maakt onderzoeksbureau Panteia een rapportage over het werknemersbestand van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Vandaag maakt minister Schouten de rapportage over 2021 openbaar.
vrijdag, 8 juli, 2022 - 16:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We waren de coronacrisis nauwelijks te boven, of de Oekraïnecrisis verscheen. Om die megacrises, en ‘kleinere’ noodsituaties, de baas te kunnen, wil de overheid daadkrachtig kunnen optreden. Daarmee...
vrijdag, 8 juli, 2022 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
In het coalitieakkoord is afgesproken om iedere vier jaar het sociaal minimum te herijken en vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving. Als eerste stap...
donderdag, 7 juli, 2022 - 14:59     Bron: Ministerie SZW
Het aantal gerealiseerde banen binnen de banenafspraak blijft achter bij de doelstelling. Dat blijkt uit de totaalcijfers van 2021. Tijd om de banenafspraak een impuls te geven en te kijken naar het...
donderdag, 7 juli, 2022 - 08:14     Bron: Ministerie SZW
Ons uitgebreide stelsel van sociale zekerheid is gericht op bestaanszekerheid. De mensen om wie het gaat staan daarbij centraal tegen de achtergrond van het algemeen belang om het stelsel beschikbaar...
donderdag, 7 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft beperkt. Tegelijkertijd is er grote behoefte aan arbeidskrachten. Daarom pleit onderzoeker Linda Bakker voor een omkering: het is...
woensdag, 6 juli, 2022 - 14:08     Bron: Ministerie SZW
De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking veranderen de komende dertig jaar door vergrijzing en migratie. Deze demografische ontwikkelingen brengen grote uitdagingen en onzekerheden met...
woensdag, 6 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel gemeenten hebben maatwerkbudgetten om knelpunten in de hulpverlening te doorbreken. Het bijzondere aan het minimaatwerkbudget is dat collega’s met elkaar kunnen beslissen over de inzet ervan....
dinsdag, 5 juli, 2022 - 16:17     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil samen met ondernemers, werkgevers en werkenden toewerken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt daarom vandaag de...
dinsdag, 5 juli, 2022 - 13:40     Bron: Ministerie SZW
dinsdag, 5 juli, 2022 - 11:49     Bron: Ministerie SZW
Malafide uitzendbureaus omzeilen regels, en maken misbruik van kwetsbare mensen waaronder veel arbeidsmigranten. Dat leidt tot schrijnende situaties, onderbetaling, slechte huisvesting, en slechte...
dinsdag, 5 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de top van het bedrijfsleven. Dragana Stojmenovska deed onderzoek naar genderongelijkheid in leidinggevende posities. Waarom worden mannen nog altijd...
maandag, 4 juli, 2022 - 18:29     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en onderwijs. In de plannen geven de sectoren aan welke maatregelen zij nemen tegen corona wanneer dat nodig is.
maandag, 4 juli, 2022 - 15:25     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer nader toegelicht wat de prioriteiten zijn rondom het programma Werk aan Uitvoering (WaU).
vrijdag, 1 juli, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sporten kan helpen sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen. Sporteconoom Willem de Boer laat in zijn proefschrift zien dat er vooral onder lagere inkomensgroepen veel winst valt te...
donderdag, 30 juni, 2022 - 09:42     Bron: Ministerie SZW
In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is het initiatiefwetsvoorstel voor de invoering van een minimumuurloon van de PvdA en GroenLinks omarmd. Het minimumloon...
donderdag, 30 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Corona had grote invloed op ons leven: scholen gingen dicht, het uitgaansleven stopte en sociale contacten werden tot een minimum beperkt. Wat betekende dit eigenlijk voor het seksleven van jongeren...
dinsdag, 28 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatwerk heeft de wind mee. Maar het is voor uitvoerende professionals en gemeenten moeilijk om een echte omslag tot stand te brengen als veranderingen casus voor casus tot stand moeten komen. Voor...
maandag, 27 juni, 2022 - 17:35     Bron: Ministerie SZW
Ministers Dijkgraaf (OCW) en Van Gennip (SZW) komen met voorstellen voor de cultuurverandering die noodzakelijk is om de problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in de...
maandag, 27 juni, 2022 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
Ziek worden omdat je in het verleden tijdens je werk in aanraking bent gekomen met gevaarlijke stoffen. In Nederland overkomt het jaarlijks duizenden mensen. Het verhalen van schade via de rechter...
vrijdag, 24 juni, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken. Daarom wil het kabinet zorgen voor een gelijker speelveld in het arbeidsrecht en in de fiscale behandeling, en zorgen voor meer duidelijkheid over de...
vrijdag, 24 juni, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Er is volop werk. Dat biedt mensen kansen, ook voor hen die aan de kant staan of een minder sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Tegelijkertijd is er sprake van uitzonderlijke krapte in een...
vrijdag, 24 juni, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Johanna Hirscher treedt per 27 juni 2022 toe tot de raad van bestuur van UWV. Zij zal voor de periode tot 1 januari 2025 in deze functie worden benoemd. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en...
vrijdag, 24 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We zien mensen met dementie als patiënten. Maar we doen ze daarmee tekort. Volgens de Sociale Benadering Dementie is een bredere benadering wenselijk, schrijft hoogleraar Anne-Mei The. Stel niet de...
donderdag, 23 juni, 2022 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Ouders ontvangen vanaf 1 oktober per kwartaal zo’n € 20,- extra voor ieder kind. De kinderbijslag wordt jaarlijks in januari en juli verhoogd op basis van de gemiddelde prijsontwikkeling (inflatie).
woensdag, 22 juni, 2022 - 19:00     Bron: Ministerie SZW
Aan de vooravond van de 'Dag van de publieke dienstverlening' zijn de Stand van de uitvoering sociale zekerheid en de knelpuntenbrieven van UWV en de SVB aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer door...
woensdag, 22 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld blijft onverminderd hoog. Zouden digitale technologieën kunnen helpen verhoogde risico’s op mishandeling te detecteren?...
dinsdag, 21 juni, 2022 - 17:09     Bron: Ministerie SZW
Omzien naar elkaar. Het is niet zomaar de titel van het huidige coalitieakkoord. Het is ook de gedachte achter aanpak van de Participatiewet die minister Schouten vandaag presenteert. Met haar...
dinsdag, 21 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De diversiteit van de grote stad vergt van het sociaal werk dat het voorbij de grenzen van oude vanzelfsprekendheden gaat. Internationale uitwisseling helpt daarbij, vinden docenten en onderzoekers...
maandag, 20 juni, 2022 - 10:59     Bron: Ministerie SZW
Om gemeenten in staat te stellen de Tozo uit te voeren hebben zij voorschotten ontvangen op de rijksvergoeding. Gebleken is dat de hoogte van de voorschotten voor afzonderlijke gemeenten behoorlijk...
maandag, 20 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De uitstroom van sociaal werkers is heel hoog. Onderzoeker Marc Hoijtink vreest dat het sociaal domein voor te veel sociaal werkers op te veel plekken een giftige, demotiverende cocktail is die zij...
vrijdag, 17 juni, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. De verhoging van het minimumloon gaat volgend jaar in en gebeurt...
vrijdag, 17 juni, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Prof. dr. K. (Kim) Putters wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming op voordracht van minister Van Gennip van Sociale Zaken...
vrijdag, 17 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Naast je bijstandsuitkering werken levert amper iets extra’s op. Wat je bijverdient gaat immers grotendeels van je uitkering af. Docent-onderzoeker Judith Elshout legt uit dat bijverdiensten echter...
donderdag, 16 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouderen met een migratieachtergrond maken veel minder gebruik van de thuiszorg. Ze vertrouwen niet altijd dat de zorg ook bij hen past. Met als gevolg overbelaste familieleden en crisissituaties....
woensdag, 15 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet erkent bij monde van de Kamerbrief van staatssecretaris Marnix van Rij dat de fiscus zich jarenlang heeft bezondigd aan institutioneel racisme. Althans volgens menig krantenkop....
dinsdag, 14 juni, 2022 - 15:16     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
maandag, 13 juni, 2022 - 12:06     Bron: Ministerie SZW
Op 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd. Dankzij het gewijzigde besluit kunnen pensioenfondsen al dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de...
maandag, 13 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werkers moeten autonomer kunnen werken om complexe maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Én om te voorkomen dat ze het bijltje erbij neergooien. David ter Avest en Ympkje Albeda...
vrijdag, 10 juni, 2022 - 16:10     Bron: Ministerie SZW
Veel huishoudens die mogelijk recht hebben op de energietoeslag van 800 euro en deze zelf dienen aan te vragen, hebben zich nog niet gemeld bij de gemeente. Het ministerie van Sociale Zaken en...
vrijdag, 10 juni, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten moeten een heldere visie hebben op de waarde van vrijwilligerswerk, voordat ze keuzes maken over de inzet ervan. Onderzoekers Gregor Walz en Auke Witkamp vinden dat een te nauwe visie op de...