Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 17 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om hun behandelingen te optimaliseren, willen instellingen en professionals in de zorg elkaars informatie delen. Privacyregels lijken dat soms in de weg te staan. Wat mag en wat niet? Eind februari...
maandag, 16 april, 2018 - 14:35     Bron: SER
maandag, 16 april, 2018 - 14:35     Bron: SER
maandag, 16 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Drie bewegingen lagen ten grondslag aan de Wmo 2015. Met de bestuurlijke transitie zijn de eerste stappen gezet, maar de beweging naar ‘de samenleving’ en het verder doorvoeren van ‘ieder het zijne’...
zaterdag, 14 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel Oost-Europese arbeidsmigranten verlaten de Nederlandse arbeidsmarkt na een eenmalige en langere periode gewerkt te hebben. Een aanzienlijk deel vestigt zich echter langdurig in Nederland, blijkt...
vrijdag, 13 april, 2018 - 16:23     Bron: Ministerie SZW
Er komt meer bescherming voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd, maar hun pensioen ontvangen van een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit kan voorkomen bij mensen die in dienst waren...
vrijdag, 13 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met de wet Passend Onderwijs in 2014 moesten alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen, bij voorkeur op een reguliere school. Dit klinkt goed, maar de wet heeft de situatie van...
donderdag, 12 april, 2018 - 15:51     Bron: SER
donderdag, 12 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe komt het toch dat standpunten in bepaalde verhitte discussies zo onoverbrugbaar zijn? Omdat tegenstanders er bij deze disputen een andere definitie van redelijkheid op na houden, betoogt filosoof...
woensdag, 11 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is een nieuw academisch-journalistiek genre aan het ontstaan, waarbij de auteur voor een deel reflecteert op zichzelf. Vaak behoren deze auteurs tot minderheidsgroeperingen. Het verwijt dat ze...
dinsdag, 10 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen voelen zich steeds onzekerder over hun baan. Dat schaadt niet alleen het welzijn van het individu, maar ondermijnt het hele gezinsleven, zo blijkt uit onderzoek. Vooral lager opgeleiden zijn...
maandag, 9 april, 2018 - 16:17     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet...
maandag, 9 april, 2018 - 16:05     Bron: Ministerie SZW
Nederland en België hebben vandaag een nieuwe stap gezet om grensoverschrijdende fraude op de sporen. Het gaat om bijstands- en werkloosheidsuitkeringen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en...
maandag, 9 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gemeente Rotterdam startte in 2014 samen met drie sociale initiatieven een experiment met de right to challenge. Het nam in de Maasstad echter een nieuwe vorm aan. In dit proeftraject werd al snel...
zaterdag, 7 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
 Er wordt veel geschreven over ongelijkheid. Uit al die publicaties blijkt dat de vermogens nog ongelijker verdeeld zijn dan de inkomens. Wat is de rol van erfenissen in de overdracht en de...
donderdag, 5 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van pesten worden kinderen populair. Het is met name voor middelbare scholieren dan ook zeer aantrekkelijk om een klasgenoot te jennen en zelf zo aanzien en bewondering te oogsten. Wat kunnen de...
woensdag, 4 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onze democratische cultuur is aan onderhoud toe. Daar kan het onderwijs een belangrijke bijdrage aan leveren, zegt Bram Eidhof in zijn pamflet ‘Het Wilhelmus Voorbij’. Maar dan moet...
dinsdag, 3 april, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door allerlei akkefietjes met sjoemelende bestuurders, stelende en frauderende ambtenaren zakte Nederland drie plaatsen op de ranglijst van Transparency International.  Onze collectieve...
zaterdag, 31 maart, 2018 - 16:17     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer jongeren in grote steden kampen met omstandigheden die hen overweldigen. Soms weten ze zich daaruit te ontworstelen en krijgen ze zicht op een beter leven. Positieve emoties en...
vrijdag, 30 maart, 2018 - 15:09     Bron: Ministerie SZW
Betaald werk is de snelste weg naar integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt zowel voor nieuwkomers als voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Daarom krijgt werk een...
vrijdag, 30 maart, 2018 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat het migratiebeleid toekomstbestendig maken door voortaan voor een brede, integrale benadering te kiezen. Door middel van een ‘zespijleragenda’, waarin de beleidsvoornemens uit het...
vrijdag, 30 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meisjes krijgen vaker dan jongens een te laag schooladvies bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Om zulke talentverspilling tegen te gaan is het aan te raden meisjes vaker...
donderdag, 29 maart, 2018 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderzoekt hoe kan worden voorkomen dat vanuit het buitenland bij Nederlandse maatschappelijke organisaties (waaronder religieuze en levensbeschouwelijke), onwenselijke invloed wordt...
donderdag, 29 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet alleen nu, maar ook in de toekomst zullen veel ouderen voor een deel van hun zorgvraag op mantelzorg aangewezen zijn. Na 2020 neemt het demografisch potentieel voor informele ondersteuning...
donderdag, 29 maart, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN Bulletin February 2018 2018 - Het Europese Netwerk voor Workplace Innovation (EUWIN)wordt na vier jaar subsidie door de Europese Commissie zelfstandig voortgezet door de par...
woensdag, 28 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerinitiatieven zijn het gesprek van de dag. Maar het blijkt dat bewonersbedrijven in Engeland, Zweden en Nederland worstelen met het ‘aantonen’ van hun meerwaarde en het afleggen van...
dinsdag, 27 maart, 2018 - 14:09     Bron: Ministerie SZW
Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk, terwijl het overgrote deel van hen wel wíl werken. Denk aan de overbuurman die door autisme niet veel prikkels aan kan, de...
dinsdag, 27 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond zijn veel minder gezond dan de gemiddelde burger. Zij zouden daarom meer of andere zorg moeten krijgen, meent Maria van den Muijsenbergh. Op de...
maandag, 26 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die vinden dat het slecht gaat met Nederland zijn meestal negatiever over het migratiebeleid. Met name de uitvoering van het inburgerings- en terugkeerbeleid kan rekenen op hun afkeuring. Zij...
zaterdag, 24 maart, 2018 - 11:09     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
vrijdag, 23 maart, 2018 - 16:21     Bron: Stichting van de Arbeid
Na twee jaar hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Stichting van de Arbeid besloten de activiteiten van de Wmo-kamer in de huidige opzet te staken.
vrijdag, 23 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is een breed gedragen ideaal dat mensen, indien mogelijk, zorg in de thuissituatie ontvangen, bij voorkeur door naasten. Daar zijn op deze site veel kanttekeningen bij geplaatst. Maar hoe zit het...
donderdag, 22 maart, 2018 - 10:22     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
donderdag, 22 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met meervoudige problemen krijgen hulp van een mêlee aan professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Ze dreigen daardoor de grip op hun leven te verliezen. De Raad voor Volksgezondheid en...
woensdag, 21 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Canadese stad Toronto bestuurt Google een eigen wijk. De straten hangen vol met sensoren en camera’s die behalve het verkeer en de luchtkwaliteit ook de gedragingen van inwoners registreren. De...
dinsdag, 20 maart, 2018 - 16:07     Bron: SER
dinsdag, 20 maart, 2018 - 15:24     Bron: SER
maandag, 19 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland heeft een nieuw taalbeleid nodig. Niet om de opmars van het Engels te stoppen, maar om ervoor te zorgen dat alle inwoners zich staande weten te houden in een gevarieerde samenleving. Een...
zaterdag, 17 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor werkgevers inruilen voor een systeem waarbij iemand die niet genoeg verdient zelf aanvullende bijstand moet aanvragen. Voor de bijna...
vrijdag, 16 maart, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Mevrouw drs. M.I. Hamer (Mariëtte) is herbenoemd tot voorzitter van de SER tot 1 april 2020. Daarnaast zijn zeventien zittende kroonleden herbenoemd. De heer A. (Albert) van der Horst wordt benoemd...
vrijdag, 16 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland investeert te weinig in scholing. Het is daarom zaak om het aanbod en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Scholingsbeleid zou er met name op gericht moeten zijn om, in...
donderdag, 15 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In tegenstelling tot wat weleens wordt gedacht, bevordert de verzorgingsstaat sociaal contact met familie, vrienden en collega’s. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van ruim 250.000 personen in...
woensdag, 14 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De burgemeester van Etterbeek liet tijdens de afgelopen periode van vrieskou daklozen van straat halen. Soms tegen hun wil in. Omdat het soms nodig is om mensen tegen zichzelf te beschermen. Elke...
dinsdag, 13 maart, 2018 - 16:45     Bron: SER
dinsdag, 13 maart, 2018 - 11:01     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om met een gezamenlijke inzet van sociale partners en kabinet een doorbraak te bereiken op de permanente ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden....
dinsdag, 13 maart, 2018 - 11:01     Bron: Stichting van de Arbeid
Jaarlijks stelt de Stichting van de Arbeid de Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het bereiken van de gemeenschappelijke Europese doelstellingen op. Hierin staan de belangrijkste...
dinsdag, 13 maart, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerinitiatieven gericht op het vergroenen van plekken in de wijk zijn vaak slechts tijdelijk van aard. Blijvend succes voor een stadstuin hangt af van een goede inbedding in de lokale samenleving...
maandag, 12 maart, 2018 - 16:04     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om voorgenomen communicatie over pensioenresultaten in koopkracht en in vaste euro’s apart te houden om verwarring bij deelnemers te voorkomen.