Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 24 november, 2023 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
Prof. dr. Josette Dijkhuizen en dr. Fabian Dekker worden benoemd tot Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip van...
vrijdag, 24 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Duizenden kinderen zijn dak- of thuisloos of dreigen dat te worden. Zij worden ernstig bedreigd in hun recht op een normale ontwikkeling en een gezinsleven. Max Huber, Karen van Leeuwen en Mijke...
donderdag, 23 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het conflict tussen Israël en Palestina ‘komt langs de voor- en achterdeur het sociaal werk binnen. Het is belangrijk dat sociaal werk de kant kiest van de slachtoffers, met mensenrechten als kompas...
woensdag, 22 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om niet achter het verzorgingsstaatnet te vissen, helpt het als je weet hoe instanties werken. Burgers zouden niet zo vreselijk veel ‘instantiekapitaal’ nodig moeten hebben, vindt Monique Kremer....
dinsdag, 21 november, 2023 - 17:48     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 januari 2024 kunnen mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen bij UWV terecht voor speciale hulpmiddelen en werkvoorzieningen, zoals een voorleeshulp. Op dit moment...
dinsdag, 21 november, 2023 - 10:47     Bron: Ministerie SZW
Een deel van de mensen met een Wajong-uitkering komt sinds dit jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Hierdoor dreigen zij in koopkracht...
dinsdag, 21 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De bestaanszekerheid staat onder druk. In de huidige verkiezingsstrijd hebben politici er de mond van vol. De Participatiewet helpt onvoldoende en dan zijn er ook nog grote verschillen tussen...
maandag, 20 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het voorjaar kreeg de Tweede Kamer de bundel Zorgzame buurten aangeboden, over vijftien initiatieven die bijdragen aan zorgzame gemeenschappen, vaak tegen het systeem in. De Kamerleden Wieke...
vrijdag, 17 november, 2023 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
De achterstanden van sociaal medische beoordelingen voor een WIA-uitkering lijken voor het eerst in jaren te stagneren en zelfs af te nemen. Desondanks zijn er nog steeds forse achterstanden. Daarom...
vrijdag, 17 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Behandel je mensen oneerlijk, dan kan volgens hoogleraar Kees van den Bos polarisatie, zelfs complotdenken, ontstaan. ‘Als je als professional denkt dat je je werk goed doet en niet voor frustratie...
donderdag, 16 november, 2023 - 17:33     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en kenniscentrum Divosa hebben gezamenlijk een plan gemaakt om de schuldhulp in...
donderdag, 16 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De oorlog tussen Israël en Hamas houdt de hele wereld bezig, ook Nederlandse jongeren en jongerenwerkers. Lector Stijn Sieckelinck proeft onder hen veel ongenoegen en onbegrip over het leiderschap....
woensdag, 15 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Menno Hurenkamp sprak op 6 november 2023 bij de Raad van State onderstaande tekst uit over burgerschap. Volgens hem is de kern van burgerschap: vol in het leven staan, niet zonder zorgen...
woensdag, 15 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maak van etniciteit geen problematisch thema in verkiezingstijd, waarschuwt Sahar Noor. Op 22 november mogen we weer stemmen. Bij lange na weet ik niet op welke partij ik ga stemmen, laat staan op...
dinsdag, 14 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Iedereen lijkt het erover eens te zijn: zorgzame buurten hebben de toekomst. Toch lukt het politiek en systeempartijen niet voldoende om ze te omarmen, ziet hoogleraar Marcel Canoy. Hij vraagt om...
maandag, 13 november, 2023 - 17:16     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor duurzame bestaanszekerheid is meer nodig dan geld. Daarover gaat het Movisie-verkiezingsdebat met politici op 19 november 2023 in Rotterdam onder leiding van Marcel Ham, hoofdredacteur Sociale...
maandag, 13 november, 2023 - 13:13     Bron: Ministerie SZW
Woensdag 15 november opent het STAP-loket voor de laatste keer. Om 10.00 uur kunnen geïnteresseerden zich via het inschrijfportaal van UWV inschrijven voor scholing. Net als bij de vorige ronde is er...
maandag, 13 november, 2023 - 10:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De cijfers rond burn-out en depressie pieken. Volgens de Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe doet een ontspoorde neoliberale samenleving ons meer kwaad dan goed. Maar na wanhoop is er hoop: ‘De...
vrijdag, 10 november, 2023 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de kinderbijslag in 2024 extra te verhogen. Daarvoor is € 250 miljoen euro beschikbaar gesteld. Per kind gaat de kinderbijslag volgend jaar met maximaal...
vrijdag, 10 november, 2023 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schouten voor armoedebeleid, participatie en pensioenen....
vrijdag, 10 november, 2023 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Sekswerkers worden door vooroordelen over het werk te vaak niet behandeld zoals andere werkenden. Daarom wordt de sociale en juridische positie van sekswerkers verbeterd. Dat staat in de aanpak die...
vrijdag, 10 november, 2023 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten van armoedebeleid, participatie en pensioenen aan de Tweede Kamer.
vrijdag, 10 november, 2023 - 09:09     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Direct na het uitbreken van de oorlog namen Nederlandse gastgezinnen gevluchte Oekraïners op. Katja Rusinovic en Denise Jonker onderzochten met collega’s hoe dit verloopt en beschrijven oplossingen...
donderdag, 9 november, 2023 - 10:39     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangcentra mogen vanaf 1 februari 2024 meertalige dagopvang aanbieden. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
donderdag, 9 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De oorlog tussen Hamas en Israël leidt tot polarisatie in ons land, zegt terrorismedeskundige Najib Tuzani. Vooral jongeren dreigen te radicaliseren als een serieus debat over de ontwikkelingen in...
woensdag, 8 november, 2023 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden is ook in de Nederlandse samenleving voelbaar. Gemeenten hebben behoefte aan concrete en praktische tips om lokaal het gesprek aan te gaan met...
woensdag, 8 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Welvarende mannen leven 25 jaar langer in goede gezondheid dan de minst welvarende mannen. Marcel Canoy pleit voor gezondere scholen en een steviger sociale basis in buurten om gezondheidsverschillen...
dinsdag, 7 november, 2023 - 14:29     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2024 extra te verhogen. Op deze manier gaat de maximum uurprijs beter aansluiten bij de tarieven...
dinsdag, 7 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelfs als hulpverleners aantonen dat het voor cliënt én samenleving beter is als maatwerk wordt toegepast, vangen ze vaak bot. Is het niet handig om in te zetten op het verminderen van de schaarste...
maandag, 6 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Overal in Europa neemt het aantal dak- en thuislozen toe. Behalve in Finland. Eind vorig jaar waren er nog 3686, binnen enkele jaren is de verwachting op nul uit te komen. Op reportage om te zien hoe...
vrijdag, 3 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anne Louise Schotel onderzocht in haar proefschrift de gevolgen van de zichtbaarheid van lhbti mensen voor de kwaliteit van politieke vertegenwoordiging van deze groep. Ze vindt dat de aankomende...
donderdag, 2 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Heeft een sociaalwerkdocent de plicht om de oorlog tussen Israël en Hamas bespreekbaar te maken in de klas, vraagt docent Social Work Hendrik Hofstra zich af. Dit is een vraag die me al ruim een...
donderdag, 2 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met beginnende dementie een prettige ontmoetingsplek bieden. Een plek waar oog is voor wie mensen zijn en niet gericht op wat ze hebben. Dat is de filosofie achter de Odensehuizen. Maar de...
woensdag, 1 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het herfstnummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken heeft ‘Agenda voor zorgzame buurten’ als thema. Het magazine is nu verkrijgbaar. De zorg dreigt onbetaalbaar te worden en de mensen die de...
woensdag, 1 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het ontbreken van regels maakt schoolmediatheken kwetsbaar. Daardoor kunnen er steeds meer verdwijnen. Tegelijkertijd biedt dit ongereguleerde karakter kinderen én mediathecarissen een grote vrijheid...
dinsdag, 31 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bestaanszekerheid is een kernthema in het maatschappelijk debat. De commissie Sociaal minimum, onder leiding van hoogleraar Godfried Engbersen, constateert onder meer dat juist onzekerheid leidt tot...
maandag, 30 oktober, 2023 - 07:28     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat niemand meer overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden. Daarvoor is een trendbreuk nodig: een fundamentele verbetering in de manier waarop werkgevers, werknemers en de overheid...
maandag, 30 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als je moeilijk kunt rondkomen, is sparen enorm lastig. Samen met anderen sparen helpt en biedt ook nog sociale en praktische steun. Dit betoogt onderzoeker Silvia Bunt op basis van literatuur en...
vrijdag, 27 oktober, 2023 - 17:25     Bron: Ministerie SZW
In het coalitieakkoord is afgesproken om het lage-inkomensvoordeel (LIV) af te schaffen. De tegemoetkoming in loonkosten draagt te weinig bij om werkgevers te stimuleren mensen met een kwetsbare...
donderdag, 26 oktober, 2023 - 16:37     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Naar jaarlijkse traditie organiseert de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op donderdagmiddag 23 november 2023 het...
donderdag, 26 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe verschillend ouderen ook zijn,  altijd vragen ze naar toegankelijke voorzieningen, en een omgeving die uitnodigt tot deelname aan de samenleving. Vaak spelen gemeenten daar nog onvoldoende op in...
woensdag, 25 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de jeugdhulp hebben professionals weinig handelingsruimte. Beleid is leidend, oog voor de praktijk is er amper. Marion Welling pleit voor minder nieuwe beleidsnotities en hervormingsagenda’s en...
maandag, 23 oktober, 2023 - 13:06     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Femke Roosma bekleedt sinds enkele maanden de Joop den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt hoe sociaal beleid voor meer bestaanszekerheid en sociale verbinding kan zorgen....
maandag, 23 oktober, 2023 - 12:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sander Griek verkeert in een wereld met blauwe schimmen. Heerlijk effe weg. ‘Nou, ik kan bijna niet meer lopen van de buikpijn.’ ‘Lukt het u wel om hier om twaalf uur te zijn?’ ‘Eh lastig… een uur...
vrijdag, 20 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Theatervoorstellingen of films waarin jongeren zich herkennen, raken hen diep, blijkt uit onderzoek van Jacomijne Prins en collega’s. Om de maatschappelijke waarde van deze impact te vergroten,...
woensdag, 18 oktober, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Mensenhandel is één van de meest mensonterende vormen van criminaliteit en een grove schending van mensenrechten. Daarom stuurt het kabinet vandaag, op de Europese dag tegen Mensenhandel, het...
woensdag, 18 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat kunnen Nederlandse gemeenten in het licht van de strijd tussen Israël en Hamas doen om polarisatie tussen hun inwoners te voorkomen of te verminderen? Joline Verloove van Movisie deelt...
dinsdag, 17 oktober, 2023 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Mkb’ers en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen jaarlijks aanspraak maken op subsidie vanuit de SLIM-regeling. Deze regeling helpt ondernemers om leren en ontwikkelen...
dinsdag, 17 oktober, 2023 - 15:28     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. De nieuwe wet maakt...
dinsdag, 17 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit voor het bevorderen van publieke familiariteit in wijken met een grote diversiteit: lichte en herhaalde contacten zouden de sociale...