Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 27 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het jaarboek bij het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken biedt het broodnodige tegenwicht aan de rooskleurige verhalen over zelfredzaamheid. Tegelijkertijd onderschatten de onderzoekers de...
maandag, 26 november, 2018 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Één op de vier werkgevers heeft moeite zijn vacatures te vervullen. Het kabinet pakt deze krapte aan door de werking van de arbeidsmarkt structureel te verbeteren en zo veel mogelijk mensen aan het...
maandag, 26 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeentes en fondsen ondersteunen graag bewonersinitiatieven, maar liefst eenmalig. De liefde en interesse voor ondernemende burgers is hevig, maar kort. Kan het ook anders? Wat kunnen gemeentes en...
zaterdag, 24 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogbouw lijkt bijna overal in Europa terug van weggeweest. Sinds het begin van deze eeuw verrijzen er weer tal van hoge kantoor- en woontorens in onze binnensteden. Bouwen we nu de nieuwe getto’s...
vrijdag, 23 november, 2018 - 14:03     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
vrijdag, 23 november, 2018 - 12:40     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de...
vrijdag, 23 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen zouden minder vaak in topfuncties belanden en vaker parttime werken vanwege een gebrek aan motivatie, wordt vaak beweerd. Maar het zijn nog steeds sociale normen die hen rolpatronen opleggen...
donderdag, 22 november, 2018 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. Doen ze dat niet dan riskeren ze een boete. De Inspectie SZW gaat hier namelijk op...
woensdag, 21 november, 2018 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Een akkoord met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel is nu niet mogelijk. De gesprekken binnen de SER en tussen het kabinet en sociale partners hebben niet tot overeenstemming...
woensdag, 21 november, 2018 - 16:05     Bron: Ministerie SZW
Kinderen horen niet op te groeien met geldzorgen. Ze moeten zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, los van de financiële draagkracht van hun ouders. Het kabinet heeft aandacht voor armoede onder...
woensdag, 21 november, 2018 - 13:55     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
woensdag, 21 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De trek naar de stad betekent dat familie niet altijd dicht in de buurt woont. Ouderen in het noorden, oosten en in Zeeland kunnen daardoor minder snel hulp van hun kinderen krijgen. Het zou goed...
dinsdag, 20 november, 2018 - 16:07     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept van het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong gepubliceerd.
dinsdag, 20 november, 2018 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
'Heb je een arbeidsbeperking en ga je een dag extra werken, dan moet je ook meer loon overhouden. Heb je als werkgever drie mensen met een arbeidsbeperking in dienst, dan moet de subsidie voor alle...
dinsdag, 20 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moslims zijn steeds meer de focus van publieke vrees geworden. Marjo Buitelaar wil niet-moslims het besef bijbrengen dat ze veel meer met moslims delen dan de ‘hete hangijzers’ in politiek en media...
maandag, 19 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kickboksen, mixed martial arts en muay thai zijn vooral populair bij jongeren in achterstandssituaties. De vechtsportschool is voor hen als een tweede thuis waar ze een ander, positiever perspectief...
zaterdag, 17 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Leefbaarheid armste wijken gaat achteruit’, kopte de voorpagina van Volkskrant op 8 november. Ook het NOS-journaal van acht uur opende ermee. De dalende leefbaarheid in kwetsbare wijken is het...
vrijdag, 16 november, 2018 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Met een gerichte aanpak via werk kunnen nieuwkomers en Nederlanders met een migratie-achtergrond sneller integreren en meedoen in de Nederlandse samenleving. Een achttal specifieke pilots wordt...
vrijdag, 16 november, 2018 - 10:59     Bron: Ministerie SZW
Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking is niet aan het werk. Dat is veel te veel, vindt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘We kunnen het ons niet...
vrijdag, 16 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De individuele sociale netwerken van kwetsbare mensen worden niet uitgebreider of sterker van laagdrempelige buurtprojecten. Dit hoeft helemaal niet erg te zijn, want iedereen is er toch gewoon...
donderdag, 15 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het felle migratiedebat worden feiten en meningen vaak door elkaar gehaald. Emeritus hoogleraar Migratie- en Integratiestudies Han Entzinger ontwart de kluwen en geeft de aanzet tot een beleid dat...
woensdag, 14 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat moet een Wmo-medewerker als hij tijdens een keukentafelgesprek een vuurwapen in de la ziet liggen? Vermenging van de onder- en bovenwereld is een maatschappelijk probleem dat ons allen raakt....
dinsdag, 13 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals proberen aan de keukentafel burgers te activeren tot meer zelfredzaamheid en het inzetten van het eigen netwerk. In de algemene beeldvorming symboliseert het keukentafelgesprek steeds...
maandag, 12 november, 2018 - 13:34     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees werkt daarom aan een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken.
maandag, 12 november, 2018 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zelfgekozen dood is meer dan een vorm van zelfbeschikking. Sterker nog, zegt bestuurskundige Paul Frissen in zijn nieuwe boek ‘Staat en Taboe, politiek van de goede dood’, het besluit over leven...
maandag, 12 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Nederlanderschap biedt migranten meer kansen op werk, een beter inkomen en een eigen huis. Dit geldt met name voor degenen die afkomstig zijn uit economisch laagontwikkelde en politiek instabiele...
zaterdag, 10 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid is bezig het verschil tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Gaston van der Meulen wil nog een stap verdergaan: hef vaste en flexibele contracten op en maak één flexibele...
vrijdag, 9 november, 2018 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2019 dient het College van B...
vrijdag, 9 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na jaren van werkloosheid in de zorg en de bouw worden we nu opeens met tekorten aan arbeidskrachten. Kunnen we dat voortaan ook beter plannen?  Wie de afgelopen acht jaar overziet, kan soms zijn...
donderdag, 8 november, 2018 - 10:49     Bron: Ministerie SZW
Vijf projecten die gefinancierd worden door het Europees Sociaal Fonds (ESF) streden woensdag 7 november om de ESF-Award 2018. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
donderdag, 8 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat hebben de decentralisaties ons gebracht? Volgens de auteurs van De verhuizing van de verzorgingsstaat hebben ze vooral geleid tot tekorten en tot manipulatie en instrumentalisering van emoties....
woensdag, 7 november, 2018 - 14:37     Bron: Ministerie SZW
De arbeidsmarkt krijgt de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen, zoals robotisering en platformisering. Daarnaast hebben mensen andere wensen over de vormgeving van hun werk dan...
woensdag, 7 november, 2018 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vandaag heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit...
woensdag, 7 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We leggen de nadruk te veel op verschillen en te weinig op wat we gemeenschappelijk hebben met migranten, stelt Halleh Ghorashi. Onbedoeld leidt dit tot uitsluiting. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat...
dinsdag, 6 november, 2018 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Het risico dat werknemers en omwonenden hebben gelopen door het gebruik van met asbest verontreinigend straalgrit, is zeer klein. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en RIVM dat vandaag aan de Tweede...
dinsdag, 6 november, 2018 - 12:57     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
dinsdag, 6 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor- en tegenstanders van wapenbezit bestoken elkaar steeds weer met dezelfde standpunten. Een van de argumenten die voorstanders gebruiken, is dat beter bewapende bewakers mogelijke schietpartijen...
maandag, 5 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zwanenzang van de publieke sociologie is al vaak gezongen. Maar wie goed kijkt, ziet juist dat er iets broeit. Deze publieke sociologie is meer dan de som van krantencolumns en televisieoptredens...
vrijdag, 2 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het boek De verhuizing van de verzorgingsstaat geeft terecht aanleiding tot een grondige discussie over de decentralisatie. Maar daarmee dreigt iets wezenlijks onder te sneeuwen: hoe sociaal werkers...
donderdag, 1 november, 2018 - 09:30     Bron: Ministerie SZW
De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale...
donderdag, 1 november, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het idee dat de toenemende inzet van vrijwilligers in zorg en welzijn vanzelfsprekend ten koste gaat van de professionals, klopt niet. Wel vraagt het om een andere manier van werken van de sociaal...
woensdag, 31 oktober, 2018 - 15:59     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet investeert de komende jaren structureel € 50,5 miljoen per jaar extra in de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark vandaag aan de Tweede Kamer.
woensdag, 31 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Maatschappelijke Alliantie, een verbond van filantropische fondsen, zorgde eind 2017 voor groot nieuws met haar ambitieuze programma voor de integratie van vluchtelingen. Sprongen filantropen hier...
dinsdag, 30 oktober, 2018 - 17:09     Bron: SER
maandag, 29 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Criminelen die al op jonge leeftijd begonnen, houden er nooit mee op. Maar hoe waarschijnlijk is het dat jong geleerd inderdaad oud gedaan blijft? De Universiteit Utrecht deed er onderzoek naar. De...
vrijdag, 26 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er lijken steeds meer kinderen weg te lopen uit jeugdzorginstellingen. De politie klaagt over extra inzet, gemeenteraadslieden, plaatselijke kranten en burgemeesters klagen. Her en der wordt al...
donderdag, 25 oktober, 2018 - 09:56     Bron: Ministerie SZW
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019.
donderdag, 25 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kritische onderzoek van De verhuizing van de verzorgingsstaat noopt niet tot heroverweging van de decentralisaties. Integendeel, betogen Wim Dekker en Elize Lam, als mensen geen netwerk blijken...
woensdag, 24 oktober, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De onderzoekers van De verhuizing van de verzorgingsstaat constateren dat familie of vrienden niet bijspringen bij een langdurige zorgbehoefte. Volgens de beleidsvisie is dan de overheid aan zet....
dinsdag, 23 oktober, 2018 - 18:20     Bron: Ministerie SZW
Om zo snel mogelijk tot een nieuwe inburgeringswet te komen is een helder tijdpad nodig, een duidelijke prioriteitsstelling en een overzicht van wie-doet-wat. Dit staat uitgewerkt in de brief over...