Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 15 februari, 2024 - 14:43     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties moeten uurtarieven en openingstijden op de website vermelden. Ook moeten ouders beter geïnformeerd worden over stappen die zij kunnen zetten bij een geschil of klacht. Dit...
donderdag, 15 februari, 2024 - 10:08     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen weken hebben veel mensen die in aanmerking komen voor steun het Tijdelijk Noodfonds Energie weten te vinden. Op dit moment hebben meer dan 85.000 mensen een aanvraag gedaan.
vrijdag, 9 februari, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het mogelijk maken dat UWV, SVB en gemeenten mensen actief gaan wijzen op uitkeringen en voorzieningen waar zij mogelijk recht op hebben. Het kabinet wil zo het gebruik van regelingen...
vrijdag, 9 februari, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Kom tot één vereenvoudigde regeling met één wettelijk kader. Dat is volgens een ambtelijke verkenning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Dienst Toeslagen, de SVB en het...
vrijdag, 9 februari, 2024 - 13:52     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer de voortgangsrapportage 2023 van het programma Werk aan uitvoering (WaU) aangeboden.
woensdag, 7 februari, 2024 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Als onderdeel van de bredere aanpak om personeelstekorten in de kinderopvang te verminderen, is het ‘ontwikkelpad kinderopvang’ vormgegeven. Het ontwikkelpad ondersteunt de stapsgewijze ontwikkeling...
vrijdag, 2 februari, 2024 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Werkzoekende zestigplussers die moeilijk weer een nieuwe baan vinden, kunnen ook de komende jaren op een passend vangnet rekenen. Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met...
maandag, 29 januari, 2024 - 19:20     Bron: Ministerie SZW
Werk draagt sterk bij aan de integratie van statushouders. Vijf gemeenten en regio’s zijn gestart met het direct aanbieden van betaalde banen aan statushouders die zich vanuit de asielopvang vestigen...
woensdag, 24 januari, 2024 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Om misstanden tegen te gaan, komt het kabinet met een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Voor hun werk, woning, vervoer en de ziekteverzekering zijn arbeidsmigranten vaak afhankelijk van...
dinsdag, 23 januari, 2024 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Het UWV en de SVB werken aan meer persoonlijke en proactieve dienstverlening. Zo kent het UWV sinds kort een speciaal Team Geldzorgen dat mensen met financiële problemen ondersteunt, en daarbij ook...
maandag, 22 januari, 2024 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van het Tijdelijk Noodfonds Energie.
maandag, 15 januari, 2024 - 14:25     Bron: Ministerie SZW
Vanmiddag publiceerde de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 haar rapport ‘Gematigde groei’. De commissie heeft scenario’s voor Nederland in kaart gebracht, net als de manieren waarop...
maandag, 15 januari, 2024 - 13:20     Bron: Ministerie SZW
Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2 procent omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. De spoedwet die daarvoor nodig is, is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
donderdag, 11 januari, 2024 - 18:11     Bron: Ministerie SZW
Minister-president Rutte neemt dinsdag 16 en woensdag 17 januari 2024 in het Zwitserse Davos deel aan het World Economic Forum (WEF).
woensdag, 10 januari, 2024 - 16:07     Bron: Ministerie SZW
In het verleden heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onrechtmatig persoonsgegevens verwerkt in onderzoeken naar salafisme en aanverwante onderwerpen. Personen van wie...
vrijdag, 22 december, 2023 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Voor mensen bij wie het tegenzit hebben we in Nederland een vangnet. Zo heeft iemand die zijn of haar baan verliest vanuit de Werkloosheidswet (WW) recht op een uitkering. Dat is een belangrijk goed...
donderdag, 21 december, 2023 - 17:30     Bron: Ministerie SZW
In 2024 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.
woensdag, 20 december, 2023 - 18:22     Bron: Ministerie SZW
Verschillende instanties willen experimenteren met mogelijkheden om gemeenten beter en sneller in te lichten op het moment dat mensen betalingsachterstanden oplopen. Door gegevensdeling mogelijk te...
dinsdag, 19 december, 2023 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Carola Schouten, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft vandaag de voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze...
maandag, 18 december, 2023 - 16:51     Bron: Ministerie SZW
Ongeveer 6.400 huishoudens hebben onbedoeld een lager besteedbaar inkomen dan mensen met een bijstandsuitkering. Door een samenloop van regelingen krijgen zij minder zorg- en huurtoeslag dan nodig....
maandag, 18 december, 2023 - 11:46     Bron: Ministerie SZW
Het college van B...
donderdag, 14 december, 2023 - 13:03     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2024 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
vrijdag, 8 december, 2023 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het stelsel van inkomensondersteuning vereenvoudigen, om zo de bestaanszekerheid en de (arbeids)participatie van mensen te verbeteren. Het huidige stelsel is erg complex geworden voor...
vrijdag, 8 december, 2023 - 07:50     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil kijken of ze de uitkering voor wezen makkelijker kan maken en kan vervangen door een eenvoudigere regeling. Hierdoor zou een...
donderdag, 7 december, 2023 - 10:59     Bron: Ministerie SZW
Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) opnieuw onderzoek gedaan naar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Uit de nieuwe ‘Monitor...
woensdag, 6 december, 2023 - 13:05     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van het Tijdelijk Noodfonds Energie.
maandag, 4 december, 2023 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Als werknemers tijdens het werk worden blootgesteld aan zogenaamde reprotoxische stoffen kan dat schadelijke effecten hebben op de voortplanting, het ongeboren kind en borstvoeding. Voorbeelden zijn...
vrijdag, 1 december, 2023 - 12:50     Bron: Ministerie SZW
Er zijn dit jaar grote stappen gezet in de aanpak van misstanden rond arbeidsmigranten. De voornaamste wet- en regelgeving is in 2023 in gang gezet of in werking getreden. En steeds meer gemeenten...
woensdag, 29 november, 2023 - 12:21     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet past de regels aan voor asielzoekers die willen werken, nadat de Raad van State vandaag oordeelde dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Asielzoekers mogen meer...
vrijdag, 24 november, 2023 - 13:40     Bron: Ministerie SZW
Met ingang van 1 januari 2024 start professor Fieke van der Lecq als regeringscommissaris transitie pensioenen. Zij bezet de leerstoel Pensioenmarkten aan de School of Business and Economics van de...
vrijdag, 24 november, 2023 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
Prof. dr. Josette Dijkhuizen en dr. Fabian Dekker worden benoemd tot Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip van...
vrijdag, 24 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Duizenden kinderen zijn dak- of thuisloos of dreigen dat te worden. Zij worden ernstig bedreigd in hun recht op een normale ontwikkeling en een gezinsleven. Max Huber, Karen van Leeuwen en Mijke...
donderdag, 23 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het conflict tussen Israël en Palestina ‘komt langs de voor- en achterdeur het sociaal werk binnen. Het is belangrijk dat sociaal werk de kant kiest van de slachtoffers, met mensenrechten als kompas...
woensdag, 22 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om niet achter het verzorgingsstaatnet te vissen, helpt het als je weet hoe instanties werken. Burgers zouden niet zo vreselijk veel ‘instantiekapitaal’ nodig moeten hebben, vindt Monique Kremer....
dinsdag, 21 november, 2023 - 17:48     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 januari 2024 kunnen mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen bij UWV terecht voor speciale hulpmiddelen en werkvoorzieningen, zoals een voorleeshulp. Op dit moment...
dinsdag, 21 november, 2023 - 10:47     Bron: Ministerie SZW
Een deel van de mensen met een Wajong-uitkering komt sinds dit jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Hierdoor dreigen zij in koopkracht...
dinsdag, 21 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De bestaanszekerheid staat onder druk. In de huidige verkiezingsstrijd hebben politici er de mond van vol. De Participatiewet helpt onvoldoende en dan zijn er ook nog grote verschillen tussen...
maandag, 20 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het voorjaar kreeg de Tweede Kamer de bundel Zorgzame buurten aangeboden, over vijftien initiatieven die bijdragen aan zorgzame gemeenschappen, vaak tegen het systeem in. De Kamerleden Wieke...
vrijdag, 17 november, 2023 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
De achterstanden van sociaal medische beoordelingen voor een WIA-uitkering lijken voor het eerst in jaren te stagneren en zelfs af te nemen. Desondanks zijn er nog steeds forse achterstanden. Daarom...
vrijdag, 17 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Behandel je mensen oneerlijk, dan kan volgens hoogleraar Kees van den Bos polarisatie, zelfs complotdenken, ontstaan. ‘Als je als professional denkt dat je je werk goed doet en niet voor frustratie...
donderdag, 16 november, 2023 - 17:33     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en kenniscentrum Divosa hebben gezamenlijk een plan gemaakt om de schuldhulp in...
donderdag, 16 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De oorlog tussen Israël en Hamas houdt de hele wereld bezig, ook Nederlandse jongeren en jongerenwerkers. Lector Stijn Sieckelinck proeft onder hen veel ongenoegen en onbegrip over het leiderschap....
woensdag, 15 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Menno Hurenkamp sprak op 6 november 2023 bij de Raad van State onderstaande tekst uit over burgerschap. Volgens hem is de kern van burgerschap: vol in het leven staan, niet zonder zorgen...
woensdag, 15 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maak van etniciteit geen problematisch thema in verkiezingstijd, waarschuwt Sahar Noor. Op 22 november mogen we weer stemmen. Bij lange na weet ik niet op welke partij ik ga stemmen, laat staan op...
dinsdag, 14 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Iedereen lijkt het erover eens te zijn: zorgzame buurten hebben de toekomst. Toch lukt het politiek en systeempartijen niet voldoende om ze te omarmen, ziet hoogleraar Marcel Canoy. Hij vraagt om...
maandag, 13 november, 2023 - 17:16     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor duurzame bestaanszekerheid is meer nodig dan geld. Daarover gaat het Movisie-verkiezingsdebat met politici op 19 november 2023 in Rotterdam onder leiding van Marcel Ham, hoofdredacteur Sociale...
maandag, 13 november, 2023 - 13:13     Bron: Ministerie SZW
Woensdag 15 november opent het STAP-loket voor de laatste keer. Om 10.00 uur kunnen geïnteresseerden zich via het inschrijfportaal van UWV inschrijven voor scholing. Net als bij de vorige ronde is er...
maandag, 13 november, 2023 - 10:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De cijfers rond burn-out en depressie pieken. Volgens de Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe doet een ontspoorde neoliberale samenleving ons meer kwaad dan goed. Maar na wanhoop is er hoop: ‘De...
vrijdag, 10 november, 2023 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de kinderbijslag in 2024 extra te verhogen. Daarvoor is € 250 miljoen euro beschikbaar gesteld. Per kind gaat de kinderbijslag volgend jaar met maximaal...
vrijdag, 10 november, 2023 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schouten voor armoedebeleid, participatie en pensioenen....