Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 26 juni, 2014 - 09:44     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen periode hebben vakbonden met de werkgevers gesproken over een nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. In het zoeken naar oplossingen, is ook de nieuwe cao vanaf 1 januari 2015...
donderdag, 26 juni, 2014 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Voortaan komen niet alleen werkloze 55-plussers, maar ook werkzoekenden vanaf 50 jaar in aanmerking voor bijvoorbeeld een sollicitatietraining of geld voor scholing. Minister Asscher van Sociale...
woensdag, 25 juni, 2014 - 13:34     Bron: De Unie (nieuws)
In een gesprek met algemeen directeur Arno Dolders en de OR is er stil gestaan bij de afgekondigde reorganisatie en het opgestelde Sociaal Plan bij Legal & General. De Unie is van mening dat op...
woensdag, 25 juni, 2014 - 12:01     Bron: Ministerie SZW
Wanneer een nieuwkomer in Nederland wilt komen wonen is het belangrijk om, naast het leren van de Nederlandse taal, een snelle start te maken met het integratie- en participatieproces. Op 1 januari...
woensdag, 25 juni, 2014 - 11:34     Bron: Ministerie SZW
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, dient vandaag het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader in bij de Tweede Kamer. De Raad van State adviseert...
woensdag, 25 juni, 2014 - 10:30     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie  en de andere vakorganisaties nodigen jou uit voor 3 workshops over Het Nieuwe Organiseren. Wil jij meepraten over hoe ING Bank veranderen kan, dan is deze bijeenkomst echt iets voor jou...
woensdag, 25 juni, 2014 - 10:15     Bron: De Unie (nieuws)
Onlangs hebben wij van Flextronics een Melding Collectief Ontslag ontvangen. Een dergelijke melding betekent dat het bedrijf het voornemen heeft om binnen afzienbare tijd in ieder geval meer dan 20...
woensdag, 25 juni, 2014 - 09:55     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014. Dit komt doordat deze uitkeringen...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 17:03     Bron: De Unie (nieuws)
5xbeter sloot 23 juni de vijfde Week van Veilig en Gezond Werken af met haar jaarlijkse congres. Onder het motto Samen sterk voor veilig en gezond werk kwamen 300 werkgevers en werknemers uit de...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 16:39     Bron: Ministerie SZW
Minima krijgen dit jaar een extraatje. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van Staatssecretaris Klijnsma. Een echtpaar krijgt eenmalig €100, een alleenstaande ouder...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 16:19     Bron: SER
dinsdag, 24 juni, 2014 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Het woud aan regelingen voor ouders met kinderen wordt teruggebracht van tien nu, naar vier in 2015. Door deze vereenvoudiging worden de regelingen effectiever en werken vanuit de bijstand lonend. De...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 11:54     Bron: De Unie (nieuws)
We hoeven minder te werken en worden regisseur van ons eigen leven. De overheid is dienend. Dat zijn de conclusies uit een opinie-artikel van Unie-voorzitter Reinier Castelein, Erik Hallers (Sublime...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
Het aantal vakbondsleden in ondernemingsraden bij Nederlandse gemeenten is in nog geen twintig jaar bijna gehalveerd. Bezetten in 1996 vakbondsleden nog bijna tweederde (64,9%) van de zetels in de OR...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
Werknemers in de sector Metalektro - grootmetaal - vinden dat hun belangen het beste worden behartigd als de CAO tot stand komt door onderhandelingen tussen werkgevers en onafhankelijke vakbonden....
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
Vakbondsbestuurders bij Abvakabo FNV verdienen een aardig centje bij. De bedragen die ze krijgen voor het bijwonen van vergaderingen van allerlei commissies en besturen, de zogenaamde vacatiegelden,...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
De afdelingen Noord-Nederland van Abvakabo FNV willen de fusie met andere bonden in een ongedeelde FNV stopzetten. Dat zei het bestuurslid Jan de Jong van de afdeling Zuid-Friesland tijdens de...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
Het gaat niet goed met de vakbonden. In de meeste gevallen lopen de ledenaantallen snel terug. Er wordt veel gedaan om dichter bij werknemers te staan in de hoop die trend te keren. De FNV gooit...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
Catelene Passchier, vicevoorzitter van de FNV, is gekozen in het bestuur van de Internationale ArbeidsOrganisatie (ILO). Deze organisatie van de Verenigde Naties bestaat uit vertegenwoordigers van...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
De vakbonden zijn boos op de internationale werkgevers, inclusief VNO-NCW, die volgens hen afwillen van afspraken over internationale bescherming van het stakingsrecht. Op de sluitingsdag van de...
maandag, 23 juni, 2014 - 16:28     Bron: De Unie (nieuws)
Graag brengen wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rond jullie cao. Of beter gezegd over het uitblijven van die cao. Een aantal van jullie is wellicht onze eerdere uitnodiging ontgaan,...
maandag, 23 juni, 2014 - 16:14     Bron: De Unie (nieuws)
Verkenningen over en weer Op 17 juni was er, voorafgaand aan de cao-onderhandelingen, weer het nodige vertoon van betrokkenheid. Ideeën van de werkgever ten aanzien van ADV en compensatie-uren...
maandag, 23 juni, 2014 - 15:37     Bron: De Unie (nieuws)
In de achter ons liggende weken is er 6 maal langdurig overleg geweest over de inhoud van de nieuwe cao. Min of meer in lijn met de gematigde verhogingen uit de vorige cao (1,8% en 1,7%) zijn we voor...
maandag, 23 juni, 2014 - 15:18     Bron: De Unie (nieuws)
Voortgang in problematiek rond vlootschouw en verbetertrajecten     Wij hebben je gevraagd ervaringen met ons te delen over vlootschouw en verbetertrajecten. We hebben veel reacties...
maandag, 23 juni, 2014 - 13:20     Bron: Zeggenschap
De scholing voor ondernemingsraden loopt hard terug. Eind 2013 bleek de scholing met maar liefst 35% teruggevallen. Scholingsinstituten wijzen daarbij graag naar het wegvallen van de GBIO-subsidie...
maandag, 23 juni, 2014 - 12:35     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet kiest voor een geleidelijke inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden bij een nog op te richten organisatie. Schoonmaakmedewerkers komen in dienst van de Rijksoverheid en het schoonmaken...
maandag, 23 juni, 2014 - 08:45     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft samen met de andere vakbonden en BOVAG de handen ineen geslagen om alle informatie in de branche over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, maar ook over preventie, veilig en gezond...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 17:14     Bron: SER
vrijdag, 20 juni, 2014 - 17:14     Bron: SER
vrijdag, 20 juni, 2014 - 16:38     Bron: De Unie (nieuws)
Al ruim een half jaar praten we met UWV over een nieuwe cao. Dit gaat erg moeizaam, met name door het geringe loonbod van UWV. In het overleg op 9 april jl. heeft UWV een voorstel op hoofdlijnen...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 15:33     Bron: De Unie (nieuws)
Komende week starten de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao Heineken. Zoals ook in het vorige traject hebben MHP Heineken en De Unie de handen ineen geslagen en gezamenlijk een...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 14:54     Bron: De Unie (nieuws)
De afgelopen maanden is er tussen de vakorganisaties en De Alliantie onderhandeld over een sociaal plan bij de voorgenomen reorganisatie Qbiks. De vakorganisaties hebben een aantal stevige, maar...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 14:48     Bron: SER
vrijdag, 20 juni, 2014 - 14:20     Bron: Zeggenschap
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft voorgesteld om een rijksbrede ondernemingsraad in te stellen. Dat sluit aan op de Hervormingsagenda van het kabinet om de rijksdienst meer als ;;n concern...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 14:06     Bron: De Unie (nieuws)
Vrijdag 13 juni jl. heeft het 3e cao-overleg plaatsgevonden. Er is een resultaat tot stand gekomen waar de leden van de bonden over beslissen. Bedrijfstakpensioenfonds Heel belangrijk is dat het...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 13:42     Bron: SER
139 afspraken in realisatie Vandaag overhandigt Ed Nijpels namens de Borgingscommissie Energieakkoord de jaarlijkse voortgangsrapportage aan voorzitter van de SER Wiebe Draijer. De...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 10:59     Bron: De Unie (nieuws)
Op 10 juni 2014 is het voorstel voor de Wet Werk en Zekerheid in de Eerste Kamer aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor de wetswijzigingen. In het artikel in...
donderdag, 19 juni, 2014 - 11:27     Bron: De Unie (nieuws)
ABN Amro geeft hun topbankiers twintig procent loonsverhoging. Volgens de bank is dat nodig omdat de regering de bonussen van 100% naar maximaal 20% heeft beperkt. De bank is bang dat personeel...
woensdag, 18 juni, 2014 - 10:59     Bron: De Unie (nieuws)
Aangezien we nog geen zicht hebben op de effecten van de voorgenomen reorganisatie op het hoofdkantoor voor de Albert Heijn winkels, hebben we besloten alle leden bij AH en Ahold te informeren over...
woensdag, 18 juni, 2014 - 10:52     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft samen met een deurwaarder afgelopen week zeven bedrijven in Amsterdam bezocht die weigerden boetes te betalen. Het gaat hier om bestuurlijke boetes voor overtredingen van de...
woensdag, 18 juni, 2014 - 09:27     Bron: De Unie (nieuws)
KasBank vindt dat ze de loonsverhoging, zoals die in het onderhandelingsresultaat staat, niet kan betalen. Daarom willen ze eerst zeker zijn van de dispensatie op de loonparagraaf voordat ze met het...
woensdag, 18 juni, 2014 - 08:56     Bron: De Unie (nieuws)
Vrijdag 3 juni 2014 is het eindelijk gelukt om met de werkgeversonderhandelaars een onderhandelingsresultaat te bereiken. Na 2,5 jaar trekken, rekken, is er de laatste maanden in een goede sfeer...
woensdag, 18 juni, 2014 - 00:01     Bron: Ministerie SZW
Voortaan gelden voor medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde regels. Zo moet vanaf 1 januari 2015 het aantal medewerkers op groepen met 2- en 3-jarigen overal hetzelfde zijn. Dit...
woensdag, 18 juni, 2014 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dit hoofdstuk is een onderdeel van het boek “Duurzame inzetbaarheid in perspectief: Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau”, dat meerdere projecten van TNO beschrijft...
dinsdag, 17 juni, 2014 - 14:03     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met het wetsvoorstel van Minister Asscher om de export van de kinderbijslag en het kindgebonden budget te stoppen.
dinsdag, 17 juni, 2014 - 12:03     Bron: De Unie (nieuws)
De directie van CRV heeft na vier onderhandelingsrondes, een “eindbod“ voor de cao 2014, aan de vakbonden voorgelegd! Met de gezamenlijke kaderleden hebben we op 12 juni jl. het eindbod...
dinsdag, 17 juni, 2014 - 11:34     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen woensdag 11 juni heeft het tweede overleg plaatsgevonden met jullie werkgevers over de nieuwe cao. Proef individueel keuzebudget ITS Het overleg begon met een verslag van het ITS over de...
dinsdag, 17 juni, 2014 - 09:14     Bron: De Unie (nieuws)
Het huidige sociaal plan loopt tot 1 juli 2014. Bij reorganisaties van onder andere Intermediair, IT en Verkoop is het sociaal plan bij Allianz toegepast. Op een paar kleine punten na wisten...
vrijdag, 13 juni, 2014 - 16:02     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie is zeer actief in jouw sector. Dat vertaalt zich in periodiek overleg met HR en directie, samenwerking met de medezeggenschap en afstemming met onze Unie-kaderleden. De financiële sector...