Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 22 mei, 2014 - 08:32     Bron: De Unie (nieuws)
Maandag 19 mei hebben wij transavia.com laten weten niet aanwezig te zullen zijn bij het Periodiek Beraad van die dag. Het Periodiek Beraad vindt twee keer per jaar plaats en gaat over de laatste...
woensdag, 21 mei, 2014 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
De veranderingen in het basisexamen zitten vooral in de wijze waarop het examen wordt afgenomen. Wordt het examen nu nog afgenomen per telefoon, vanaf 1 november 2014 gaat dit gebeuren met de...
woensdag, 21 mei, 2014 - 15:46     Bron: De Unie (nieuws)
NEDAP is een bijzonder bedrijf. En dat is het. Het overleg met jullie directie was - evenals voorgaande jaren - doordrongen van het feit dat NEDAP een heel bijzonder bedrijf is en wenst te blijven...
woensdag, 21 mei, 2014 - 15:20     Bron: De Unie (nieuws)
Hoe verder met cao Arcadis? Begin mei hadden vakbonden een vervolgoverleg over jullie cao. Aan de hand van de enquête van de OR en met de aanvullingen van enkelen van jullie hebben we een onze...
woensdag, 21 mei, 2014 - 12:54     Bron: De Unie (nieuws)
Verkenningen over en weer  De Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014 en verder  Op dinsdag 20 mei is het overleg over de arbeidsvoorwaardelijke ontwikkeling binnen Douwe Egberts weer van...
woensdag, 21 mei, 2014 - 11:48     Bron: De Unie (nieuws)
Niet alleen een goede loonsverhoging voor nu, maar ook een pensioenbudget dat op lange termijn voldoende waarborgen biedt voor de koopkracht op je oude dag. Die wens van de vakbonden voor het...
woensdag, 21 mei, 2014 - 08:41     Bron: De Unie (nieuws)
Na vier lange onderhandelingsdagen zijn de onderhandelingen over het sociaal plan voor de werknemers van Philip Morris (PM) gestrand. Volgens de vakbonden komt Philip Morris de beloftes aan zijn...
maandag, 19 mei, 2014 - 16:40     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft in 2013 succesvol geïnvesteerd in een risicogerichte aanpak. Hierdoor is het aantal werkgevers, dat op het terrein van ‘Eerlijk werken’ een boete kreeg...
maandag, 19 mei, 2014 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft de afgelopen periode voor ruim 1 miljoen euro aan boetes opgelegd tegen 16 transportondernemers. In alle gevallen betrof het chauffeurs die niet beschikten over de benodigde...
maandag, 19 mei, 2014 - 13:27     Bron: De Unie (nieuws)
Het cao-overleg is nog steeds in een aftastende fase. Arbo Unie heeft aangegeven welke arbeidsvoorwaarden naar de mening van de werkgever veranderd moeten worden (zie download). Ook door de vakbonden...
maandag, 19 mei, 2014 - 10:04     Bron: De Unie (nieuws)
De gevolgen van de reorganisatie, fusie, Visie2016, vergelijken en verzilveren en Mars worden bij Rabobank alsmaar duidelijker. Ook het jaar 2016 komt steeds dichterbij. Het Sociaal Plan zoals we...
zaterdag, 17 mei, 2014 - 08:17     Bron: Ministerie SZW
Discriminatie vindt vaak onbewust plaats, ingegeven door vooroordelen. Daarom start het kabinet een voorlichtingscampagne. Ook juicht het de inzet van werkgevers- en werknemersorganisaties toe voor...
vrijdag, 16 mei, 2014 - 16:25     Bron: De Unie (nieuws)
Graag vraag ik jullie aandacht voor de tekst hieronder van mijn mailing van 12 mei jongstleden (pdf bestand). In deze mailing hebben wij een oproep aan jullie gedaan om toch vooral je stem uit te...
vrijdag, 16 mei, 2014 - 15:44     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen maanden hebben de vakorganisaties meerdere malen over verschillende onderwerpen overlegd met SNS REAAL. Helaas hebben die overleggen tot op heden nog geen concreet resultaat gehad. We...
vrijdag, 16 mei, 2014 - 11:59     Bron: De Unie (nieuws)
Aviko heeft je onlangs drie opties voorgeschoteld over een nieuwe pensioenregeling. Helaas heeft Aviko je daarbij niet het hele verhaal verteld. Omdat wij wel vinden dat je daar recht op hebt, volgen...
vrijdag, 16 mei, 2014 - 11:27     Bron: De Unie (nieuws)
Gisteren is de Jongerenkieswijzer op www.jongerenkieswijzer.nl gelanceerd! In twintig eenvoudig geformuleerde stellingen is een eigen politieke keuze snel gemaakt. Bovendien laat de...
donderdag, 15 mei, 2014 - 20:40     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbonden eisen hogere schadevergoeding van sigarettenfabrikant    De vakbonden en Philip Morris hebben tot woensdagnacht onderhandeld over een sociaal plan voor de 1230 werknemers die...
donderdag, 15 mei, 2014 - 15:41     Bron: De Unie (nieuws)
Als download tref je de voorstellen van De Unie aan voor de cao in de Sigarenindustrie. Kortheidshalve verwijs ik je graag naar de inhoud daarvan. Deze is dit jaar mede namens CNV Vakmensen gedaan....
donderdag, 15 mei, 2014 - 15:27     Bron: De Unie (nieuws)
Begin van dit jaar heb ik jullie geïnformeerd over het resultaat van het overleg met jullie werkgever d.d. 17 januari. Ik heb jullie ook gevraagd mij aan te geven of je al dan niet met dit...
donderdag, 15 mei, 2014 - 14:50     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen periode zijn er een aantal onderwerpen besproken in het GO (georganiseerd overleg). Een aantal onderwerpen is nog punt van overleg. Wel hebben we over de afkoop van de leaseauto...
donderdag, 15 mei, 2014 - 11:49     Bron: Ministerie SZW
Budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies voor gemeenten zullen na de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 verdeeld worden volgens een model waarmee de...
donderdag, 15 mei, 2014 - 11:30     Bron: De Unie (nieuws)
Als download tref je een overzicht aan van de voorstellen van De Unie bij aanvang van de onderhandelingen van de cao Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf en cao Dagbladuitgeverijbedrijf. Het...
donderdag, 15 mei, 2014 - 11:11     Bron: De Unie (nieuws)
Door middel van de petitie “sta nu op voor een fatsoenlijke uitzend-cao” kunnen uitzendkrachten en andere werkenden en sympathisanten de NBBU werkgevers dringend verzoeken een goede cao...
donderdag, 15 mei, 2014 - 10:50     Bron: De Unie (nieuws)
De stemmen zijn geteld! Uitslag van de ledenraadpleging is als volgt: 92% heeft voor het akkoord gestemd.  6% heeft tegen gestemd en 2% heeft zich van stemming onthouden. Conclusie is dus dat...
donderdag, 15 mei, 2014 - 10:29     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 14 mei 2014 heeft er een afrondend overleg plaatsgevonden over de nieuwe cao bij MN. Er zijn mondeling een aantal wijzigingen overeengekomen op het eerdere eindbod van MN. Deze wijzigingen...
donderdag, 15 mei, 2014 - 09:05     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal 34 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de metaalsector. Minister Asscher betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de...
woensdag, 14 mei, 2014 - 15:30     Bron: De Unie (nieuws)
Reeds in januari 2014 is er in de ledenvergadering vastgesteld dat het voorstel van de werkgever voor collectieve verhoging van de salarissen niet acceptabel was. Werkgever wenste niet verder te...
woensdag, 14 mei, 2014 - 15:06     Bron: De Unie (nieuws)
Nadat wij het “laatste” bod hebben afgewezen zijn er van beide kanten pogingen ondernomen om het vastgelopen cao-overleg weer vlot te trekken. Dit heeft ertoe geleid dat wij op 12 mei...
woensdag, 14 mei, 2014 - 10:24     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie starten een petitie tegen de nieuwe NBBU-cao onder het motto ´Sta nu op voor een fatsoenlijke uitzendcao´. Zij roepen de NBBU, de...
dinsdag, 13 mei, 2014 - 14:41     Bron: Ministerie SZW
De lidstaten van de Europese Unie hebben vandaag ingestemd met de handhavingsrichtlijn bij het detacheren van werknemers. Hierdoor komen opdrachtgevers in de bouw niet langer weg met onderbetaling...
dinsdag, 13 mei, 2014 - 13:44     Bron: Stichting van de Arbeid
dinsdag, 13 mei, 2014 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en...
maandag, 12 mei, 2014 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt meer maatregelen om malafiditeit in de uitzendbranche aan te pakken. De Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de branche...
maandag, 12 mei, 2014 - 14:26     Bron: Ministerie SZW
De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft vrijdag 9 mei in de gemeente Goeree-Overflakkee een 56-jarige man aangehouden op verdenking van mensenhandel. De man, eigenaar van een...
maandag, 12 mei, 2014 - 11:13     Bron: De Unie (nieuws)
De Nederlandse luchtvaart ligt op ramkoers met Schiphol en de regering in Den Haag. Inzet is volgens werkgevers, waaronder KLM, het voorkomen van een kaalslag voor het relatief dure wereldknooppunt...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 15:12     Bron: De Unie (nieuws)
Kort samengevat was dit het verschil tussen de voorstellen van de vakbonden en de werkgevers. We wisten dat de werkgevers met vergaande voorstellen zouden komen, maar dat de voorstellen zo diep...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 14:36     Bron: De Unie (nieuws)
Er is op 7 mei uitgebreid stilgestaan bij de verschillende onderwerpen. Dit heeft nog niet geleid tot een verandering van de standpunten van beide kanten. Wel is duidelijk dat de gevolgen van de...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 14:33     Bron: De Unie (nieuws)
Het eerste overleg voor een nieuwe cao staat gepland op vrijdag 6 juni aanstaande. Ter voorbereiding op de onderhandelingen zou ik graag willen vernemen of de conceptvoorstellen voldoen. Wat...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 13:49     Bron: De Unie (nieuws)
Op 6 mei vond er een bespreking plaats met jullie werkgever over een mogelijke reorganisatie. Aan de Ondernemingsraad is een advies gevraagd op 16 april in verband met een voorgenomen besluit...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 10:16     Bron: SER
vrijdag, 9 mei, 2014 - 06:51     Bron: Ministerie SZW
Zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk in het land waar iemand aan de slag gaat, is een van de belangrijkste taken van de nieuwe Europese Commissie. Het aanpakken van de negatieve gevolgen van het...
donderdag, 8 mei, 2014 - 15:24     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft bij bouwwerkzaamheden in Den Haag drie illegale bouwvakkers aangehouden. De drie zijn afkomstig uit India en hadden geen verblijfsvergunning. Hun werkgever beschikte niet over...
donderdag, 8 mei, 2014 - 15:21     Bron: De Unie (nieuws)
Een week geleden moesten wij jullie berichten dat we op dood spoor zaten voor wat betreft de onderhandelingen over een sociaal plan. De beide collega-vakbonden waren zelfs al druk doende met het...
donderdag, 8 mei, 2014 - 13:51     Bron: De Unie (nieuws)
Hier tref je de voorstellen van De Unie aan voor de cao bij O-I. Kortheidshalve verwijs ik je graag naar de inhoud daarvan. Tevens wijs ik je op de mogelijkheid om, als je zelf bepaalde voorstellen...
donderdag, 8 mei, 2014 - 11:30     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag heeft jullie belangenbehartiger, Jan Admiraal, de brief met cao-voorstellen van De Unie aan de directie van Linde Gas Benelux BV toegezonden.  Download hier de brief aan de...
donderdag, 8 mei, 2014 - 08:50     Bron: De Unie (nieuws)
Op 6 mei is er dan eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao-contractcatering met een looptijd van 15 maanden. Er waren enkele zeer belangrijke onderwerpen die moeizaam verliepen en de nodige...
woensdag, 7 mei, 2014 - 09:08     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft een chemisch bedrijf in Zuid-Holland een boete opgelegd van €150.000,-. De boete krijgt het bedrijf omdat zij “onvoldoende invulling had gegeven aan de identificatie...