Arbeidsverhoudingen

NVA-jubileumboek: "Het poldermodel: een kat met negen levens"

Jubileumbundel van de NvA

 

In 1968 werd de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen opgericht. Op 18 april van dat jaar werd een seminar gehouden in De Burcht in Amsterdam onder de titel ‘Een terugblik, om vooruit te kijken’, en op 12 oktober 2018 volgde een congres over ‘De toekomst van de arbeidsverhoudingen’ met inbreng van prominente sprekers en van jongerenorganisaties, waarbij met ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als gastheer optrad.