Arbeidsverhoudingen

Werktijdverkorting 2016

In bijzondere omstandigheden kunnen bedrijven werktijdverkorting voor (een deel van) hun werknemers aanvragen. Onderzocht is hoeveel ondernemingen zo'n aanvraag hebben ingediend en hoeveel aanvragen zijn toe- of afgewezen. Daarnaast is gekeken naar de economische sectoren waar deze ondernemingen uit afkomstig zijn, en naar de grootte van de ondernemingen. Tot slot is de ontwikkeling van het aantal WTV-aanvragen sinds 1998 in beeld gebracht.