Arbeidsverhoudingen

26/3; NVA-webinar 'Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid’

Hierbij nodigen we je uit voor het volgende NvA-webinar dat plaatsvindt op vrijdagochtend 26 maart van 9:30 tot 10:45 uur.

Als vertrekpunt voor deze discussie gebruiken we het essay van Paul de Beer ‘Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid’. In dit essay zijn de gevolgen onderzocht van de huidige crisis voor het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid. Een heel actueel thema, zeker een week na de verkiezingen.