Arbeidsverhoudingen

Werktijdverkorting 2018

In 2018 hebben 52 ondernemingen in totaal 75 aanvragen om ontheffing van het verbod op werktijdverkorting ingediend. Het aantal aanvragen in 2018 is ten opzichte van 2017 met 25% gedaald. In 2018 was er, net als in 2017, geen sprake van grootschalige calamiteiten waarvoor werktijdverkorting zou kunnen worden verkregen. Wel heeft de extreem droge zomer van 2018 tot een aantal aanvragen geleid.