Arbeidsverhoudingen

NVA-seminar 9 januari 2020: De arbeidsmarkt in beweging: hoe verder?

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Er wordt alom nagedacht over hervormingen. Deze middag staat in het teken van drie initiatieven om de arbeidsmarkthervorming een stevige impuls te geven.

Diverse vooraanstaande sprekers zullen hun plannen en ideeën nader toelichten. Ook is er ruimte voor een speelse toepassing met de CaoGame: hoe verhoudt u zich tot de genoemde oplossingen?

Tenslotte zijn de aanvoerders van FNV, CNV en VNO-NCW aanwezig om de balans op te maken.

 

Programma: