Arbeidsverhoudingen

Tussenevaluatie cao-jaar 2020: Cao in coronatijd

 

Welkom bij het erste NVA-webinar!

Helaas maakt de coronacrisis fysieke ledenactiviteiten nog steeds onmogelijk. Toch willen we graag een debat organiseren over arbeidsvoorwaarden in coronatijd. Er is immers veel te bespreken.

De jaarlijkse tussenevaluatie van het cao-jaar vindt daarom plaats in de vorm van een webinar. Op donderdag 18 juni, van 14-15 uur, zullen FNV en AWVN met elkaar in gesprek gaan over de actuele stand van zaken, en over wat moet er moet gebeuren?

 

Deelnemen