Arbeidsverhoudingen

NVA-webinar over waardige arbeidsverhoudingen: een nieuw paradigma voor een post-neoliberale wereld

Recente rapporten en adviezen over de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld van de WRR, de commissie Borstlap en de SER, zijn unaniem in het wijzen op de noodzaak voor hervorming. Minder opvallend wellicht is dat uit deze rapporten ook een nieuwe consensus blijkt over de diverse waarden van werk. Professor Matthijs Bal zal gedurende dit webinar ingaan op de noodzaak voor fundamentele veranderingen in de denkwijze over HRM en arbeidsverhoudingen. Hij zal een nieuw paradigma introduceren op basis van de menselijke waardigheid.