Arbeidsverhoudingen

NVA Jubileumsymposium ‘De toekomst van de arbeidsverhoudingen’

NVA Jubileumsymposium

Vrijdag 12 oktober 2018, Ministerie SZW, 9:30- 17:00 uur

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) bestaat in 2018 vijftig jaar. De vereniging werd in 1968 opgericht door Wil Albeda (1925-2014), vakbondsbestuurder, hoogleraar sociaaleconomisch beleid, ARP-politicus en minister van sociale zaken. Sinds de oprichting heeft de NVA zich ingespannen om het onderzoek naar en het maatschappelijk debat over de Nederlandse arbeidsverhoudingen te stimuleren.