Arbeidsverhoudingen

Wet Melding Collectief Ontslag 2019

De Wet melding collectief ontslag (Wmco) ziet toe op de uitvoering van de Europese richtlijn betreffende collectief ontslag. Deze richtlijn stelt dat voorgenomen collectieve ontslagen om bedrijfseconomische redenen tijdig moeten worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden en aan de bevoegde overheidsinstantie (UWV).

In 2019 zijn 146 meldingen in het kader van de Wet melding collectief ontslag bij het UWV ingediend. In totaal werd voor 17.212 werknemers ontslag aangevraagd. Het aantal voorgenomen ontslagen in 2019 is ten opzichte van 2018 met 16% toegenomen.