Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 17 april, 2014 - 13:37     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft aan een rioleringsbedrijf een boete opgelegd van € 37.800,- voor malafide verwijdering van rioolbuizen met asbest. De werkzaamheden werden verricht in een woning in...
woensdag, 16 april, 2014 - 15:30     Bron: De Unie (nieuws)
Het is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen en jezelf weerbaar te maken in deze turbulente tijden op de arbeidsmarkt. De Unie heeft persoonlijke ontwikkeling hoog op agenda staan. Daarom...
woensdag, 16 april, 2014 - 13:55     Bron: De Unie (nieuws)
Op 3 maart 2014 heeft er een periodiek overleg plaatsgevonden met jullie werkgever International Flavors & Fragrances (IFF). Het belangrijkste agendapunt van dit periodiek overleg was de...
woensdag, 16 april, 2014 - 13:13     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher heeft vandaag het OESO-rapport ‘Ageing and Employment Policies: Netherlands 2014’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport bevat een analyse van de arbeidsmarkt voor...
woensdag, 16 april, 2014 - 11:52     Bron: De Unie (nieuws)
Na de actie bij de voordeur van Agrifirm te Apeldoorn op 26 februari jl. zijn de vakorganisaties uitgenodigd voor een gesprek met de directeur van Agrifirm, de heer Ton Loman. Op de agenda stonden de...
dinsdag, 15 april, 2014 - 19:14     Bron: SER
dinsdag, 15 april, 2014 - 16:03     Bron: De Unie (nieuws)
Na bijna 5 maanden nog geen cao! Jullie cao liep 1 januari j.l. af en zoals jullie misschien weten hebben we in de afgelopen periode een aantal besprekingen gevoerd met de werkgeversdelegatie om te...
dinsdag, 15 april, 2014 - 15:15     Bron: De Unie (nieuws)
Wat willen de leden bij Philip Morris van De Unie? Schroom niet. Alle suggesties en meningen zijn welkom! En jullie inzet is nu noodzakelijker dan ooit geweest is! In de afgelopen dagen is De Unie...
dinsdag, 15 april, 2014 - 09:46     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag,15 april 2014, heeft de directie van Equens SE aangekondigd dat er de komende jaren 230 arbeidsplaatsen komen te vervallen. De impact voor Equens in Nederland zal daarbij naar verwachting...
dinsdag, 15 april, 2014 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Het regioplan ‘Stedendriehoek’ en Noord-Veluwe is voor vijf miljoen euro goedgekeurd, de regio zelf investeert vijftien miljoen euro in het plan. Veertien gemeenten hebben samen met...
maandag, 14 april, 2014 - 19:27     Bron: De Unie (nieuws)
Dinsdagmiddag, 15 april, leggen werknemers van alle vestigingen van Holland Casino het werk neer. Het is de eerste landelijke staking en de achtste staking op rij door de werknemers. De afgelopen...
maandag, 14 april, 2014 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
Het loont voor werkzoekenden met een WW-uitkering boven de 45 jaar om actief te blijven solliciteren. Van de groep Ww’ers tussen de 45 en 55 jaar blijkt dat - in de periode 2006-2012 - circa 55...
maandag, 14 april, 2014 - 15:17     Bron: Stichting van de Arbeid
maandag, 14 april, 2014 - 14:51     Bron: De Unie (nieuws)
Sinds onze vorige berichtgeving aan jullie zijn er al diverse gesprekken geweest. Zowel gesprekken met jullie werkgever, als met de COR. Maar die gingen nog niet over het sociaal plan. De sluiting...
maandag, 14 april, 2014 - 14:39     Bron: De Unie (nieuws)
Vorig jaar is het niet gelukt om tot een nieuwe cao te komen. Belangrijkste reden daarvoor is dat er bij een grote meerderheid van het personeel geen draagvlak is voor de door de directie van CROW...
vrijdag, 11 april, 2014 - 14:40     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft het besluit goedgekeurd waarin per 1 januari 2015 een meer risicodekkende ziektewetpremie wordt vastgelegd voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen...
vrijdag, 11 april, 2014 - 14:07     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 9 april 2014 zijn te Amersfoort de onderhandelingen begonnen over de nieuwe afspraken in jullie cao. Bijgaand onze voorstellen en tevens de voorstellen van de werkgeversorganisatie NZO. (...
donderdag, 10 april, 2014 - 14:47     Bron: De Unie (nieuws)
Op 9 april jl. heeft De Unie een presentatie vanuit het management van PMH gekregen over de studie die de dames en heren van het PMI Committee hebben verricht over de volume daling op de Europese...
donderdag, 10 april, 2014 - 13:16     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW gaat in de maand mei intensief controleren of ladders, trappen en rolsteigers op kleinere bouwlocaties veilig en goed worden gebruikt. Jaarlijks gebeuren er met deze alledaagse...
woensdag, 9 april, 2014 - 11:09     Bron: De Unie (nieuws)
De cao-onderhandelingen bij Arbo Unie gaan deze maand weer van start. We hebben vaak overleg gevoerd bij Arbo Unie, maar altijd staan daarbij reorganisaties op de voorgrond. We hebben steeds voorrang...
woensdag, 9 april, 2014 - 10:31     Bron: De Unie (nieuws)
Nog steeds geen beweging in de cao-onderhandelingen De laatste tijd vragen steeds meer leden wanneer zij iets horen over het overleg dat De Unie voert voor de cao voor de Zorgverzekeraars. We...
woensdag, 9 april, 2014 - 09:41     Bron: De Unie (nieuws)
In november 2013 heeft Achmea de reorganisatie Versnellen&Vernieuwen aangekondigd. Een reorganisatie die diep zal ingrijpen in de organisatie en die naar verwachting een reductie van circa 4.000...
woensdag, 9 april, 2014 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ICT-sector zijn goedgekeurd. € 11 miljoen wordt uitgetrokken voor het onderwijsplan en € 5 miljoen voor de ICT-sector. De sectoren zelf leggen...
dinsdag, 8 april, 2014 - 15:26     Bron: De Unie (nieuws)
Wat: 24-uurs staking Wie: werknemers Holland Casino Valkenburg en Venlo Wanneer:  woensdag 9 april registratie stakers om 17.00 uur in Pub Henry VIII, Grotestraat Centrum 24 in Valkenburg...
dinsdag, 8 april, 2014 - 13:06     Bron: De Unie (nieuws)
EXTRA GEZAMENLIJKE MEDEDELING  PARTIJEN CAO Drankindustrie en de Groothandel in Dranken Op 3 april jl. hebben de werkgevers en de vakorganisaties een informeel verkennend gesprek gehad. Het...
dinsdag, 8 april, 2014 - 10:47     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen vrijdag kwam het bericht dat 90% van de medewerkers van Philip Morris hun baan kwijt raken. Een besluit dat grote impact heeft voor de medewerkers en ook voor de regio. De Unie heeft...
dinsdag, 8 april, 2014 - 10:47     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen vrijdag kwam het bericht dat 90% van de medewerkers van Philip Morris hun baan kwijt raken. Een besluit dat grote impact heeft op de medewerkers en ook op de regio. De Unie heeft speciaal...
dinsdag, 8 april, 2014 - 10:02     Bron: Ministerie SZW
Bij een toekomstige herziening van het belastingstelsel moet bekeken worden of de loonkosten van werknemers uit lagere loonschalen omlaag kunnen. Zo komen zij eerder aan de slag doordat bijvoorbeeld...
maandag, 7 april, 2014 - 15:31     Bron: SER
maandag, 7 april, 2014 - 14:25     Bron: De Unie (nieuws)
Op 26 maart jongstleden hebben we met ASR gesproken over de wensen van ASR om een groot aantal arbeidsvoorwaarden te versoberen. Specifiek over de onderwerpen die op het "bordje" van de vakbonden...
maandag, 7 april, 2014 - 12:07     Bron: De Unie (nieuws)
De afgelopen tien jaar heeft er in veel Nederlandse werkplaatsen een stevige verschuiving plaatsgevonden. Technische werkzaamheden waren in het verleden voornamelijk mechanisch van aard, maar...
maandag, 7 april, 2014 - 12:07     Bron: De Unie (nieuws)
De afgelopen tien jaar heeft er in veel Nederlandse werkplaatsen een stevige verschuiving plaatsgevonden. Technische werkzaamheden waren in het verleden voornamelijk mechanisch van aard, maar...
maandag, 7 april, 2014 - 10:16     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 juli 2014 moet een houder van een gastouderbureau naast een afschrift van de VOG van de gastouder, ook de VOG’s van de huisgenoten van de gastouder en van de vrijwilliger of stagiair...
vrijdag, 4 april, 2014 - 17:18     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen week hebben de vakorganisaties overleg gevoerd over de flexibiliteit binnen Daf. Jouw werkgever is al een tijd van mening dat de medewerkers bij Daf nog flexibeler inzetbaar moeten zijn....
vrijdag, 4 april, 2014 - 17:07     Bron: De Unie (nieuws)
Op 3 april jongstleden heeft een rechtszitting plaatsgevonden in Roermond. Het onderwerp van zitting was de uitbetaling van de loonsverhoging van 2,35 per 1 december die Componenta nog steeds niet...
vrijdag, 4 april, 2014 - 16:18     Bron: SER
vrijdag, 4 april, 2014 - 15:58     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) voor de pensioenen naar de Raad van State gestuurd voor advies. De verbeteringen zijn noodzakelijk, omdat de...
vrijdag, 4 april, 2014 - 15:44     Bron: De Unie (nieuws)
De vakorganisaties en Telegraaf Media Groep hebben met elkaar gesproken over een nieuw Sociaal Plan voor TMG. Het huidige Sociaal Plan is op 31 december jl. afgelopen. Het vorige eindbod is door...
vrijdag, 4 april, 2014 - 15:05     Bron: SER
Tijdens de openbare raadsvergadering op vrijdag 25 april wordt de winnaar van de SER-Scriptieprijs 2014 bekend gemaakt. Drie masterscripties zijn genomineerd: Jeroen Bastiaanssen –...
vrijdag, 4 april, 2014 - 15:05     Bron: SER
vrijdag, 4 april, 2014 - 10:00     Bron: De Unie (nieuws)
Vanochtend heeft sigarettenfabrikant Philip Morris tijdens een personeelsbijeenkomst bekend gemaakt dat het bedrijf stopt met het grootste deel van de productie in Bergen op Zoom. Van de 1370...
donderdag, 3 april, 2014 - 16:26     Bron: De Unie (nieuws)
Op 27 maart hebben we weer overleg gehad met de directie van Neways nadat jullie een eerder voorstel hadden afgewezen. Dat overleg heeft geresulteerd in een verbeterd eindbod van de directie....
donderdag, 3 april, 2014 - 13:59     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen periode hebben we een aantal overleggen gehad met UWV. Zij hebben nu meer duidelijkheid gegeven. Daarnaast hebben ze ook hun andere voorstellen meer toegelicht en verduidelijkt. Graag...
donderdag, 3 april, 2014 - 13:17     Bron: De Unie (nieuws)
De huidige omstandigheden om een nieuwe cao af te sluiten zijn niet gunstig. Maar de cao voor de Tandtechniek loopt af op 30 juni 2014 en deze zal ook weer verlengd moeten worden. Het 1ste overleg...
woensdag, 2 april, 2014 - 16:32     Bron: De Unie (nieuws)
Donderdag 12 september 2013 startten bonden en bank de Cao-onderhandelingen voor de medewerkers van ABN AMRO met het toelichten van de voorstellenbrieven. Woensdag 2 april 2014 bereikten we...
woensdag, 2 april, 2014 - 16:00     Bron: De Unie (nieuws)
Terwijl hun collega’s van de vestigingen in Scheveningen en Zandvoort  vanaf vanochtend staken, hebben de werknemers van Holland Casino in Enschede, Groningen en Leeuwarden aangekondigd...
dinsdag, 1 april, 2014 - 10:39     Bron: De Unie (nieuws)
Wij hebben de afgelopen periode enkele keren onderhandeld over een nieuwe cao. Het verloop van die onderhandelingen was op z’n minst bijzonder te noemen. Dat komt door de moeilijke situatie in...
maandag, 31 maart, 2014 - 16:18     Bron: De Unie (nieuws)
Wat: 24-uurs staking Wie: werknemers Holland Casino Scheveningen en Zandvoort Wanneer: woensdag 2 april vanaf 17.00 uur Waar: Holland Casino Scheveningen, Kurhausweg 1 te Den Haag  ...
maandag, 31 maart, 2014 - 14:50     Bron: De Unie (nieuws)
Op 25 maart 2014 hebben vakorganisaties en Jaarbeurs na een periode van intensief en constructief overleg de cao-onderhandelingen afgerond. Vóór deze cao-onderhandelingen zijn er...