Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 28 november, 2022 - 17:33     Bron: Ministerie SZW
Sinds maart dit jaar kunnen mensen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt zich inschrijven voor STAP-budget. Via STAP kunnen zij jaarlijks gebruik maken van 1.000 euro voor arbeidsmarktgerichte...
maandag, 28 november, 2022 - 17:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft op Prinsjesdag een tijdelijk noodfonds energie aangekondigd als onderdeel van een omvangrijk pakket aan maatregelen gericht op het dempen van de negatieve gevolgen van de hoge...
vrijdag, 25 november, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Dick Heederik wordt voorzitter van de adviescommissie Lijst beroepsziekten. De adviescommissie gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op wetenschappelijke basis adviseren over...
vrijdag, 25 november, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Roos Vermeij wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel. Deze commissie is door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingesteld om te...
donderdag, 24 november, 2022 - 15:02     Bron: Ministerie SZW
Werkzoekende senioren de kans bieden hun vaardigheden te laten zien voordat ze ergens solliciteren. Dat is de kern van een nieuwe pilot, waarbij senioren gratis een competentietest kunnen doen...
donderdag, 24 november, 2022 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Nog teveel arbeidsmigranten werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Daarom is het nodig dat het wetsvoorstel verplichte certificering zo snel als mogelijk wordt ingevoerd. Dit...
donderdag, 24 november, 2022 - 08:47     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet trekt de komende jaren structureel 120 miljoen euro uit voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Het geld gaat onder meer naar gemeenten zodat zij meer mensen...
vrijdag, 18 november, 2022 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De regeling voor de Aziatische horeca sector zal definitief vervallen. Sinds 1 januari 2022 was de regeling al stopgezet voor nieuwe gevallen. Dit heeft de ministerraad op voorstel van minister van...
vrijdag, 18 november, 2022 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil bij de uitvoering van de sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen in mensen. Dat schrijven de ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Schouten voor...
vrijdag, 18 november, 2022 - 13:11     Bron: Ministerie SZW
Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Het kabinet wil met de verhoging werken lonender maken.
maandag, 14 november, 2022 - 09:27     Bron: Ministerie SZW
Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld per uur 13 procent minder dan mannelijke collega’s. Dit loonverschil is de afgelopen jaren maar langzaam kleiner geworden, zo blijkt uit de ‘Monitor...
vrijdag, 11 november, 2022 - 15:46     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een eenmalige onverplichte tegemoetkoming voor een groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap. Het gaat om ouderen van Surinaamse herkomst die...
woensdag, 9 november, 2022 - 08:24     Bron: Ministerie SZW
De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in...
maandag, 7 november, 2022 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
‘Je staat er niet alleen voor’ Steeds meer huishoudens komen financieel in de knel door de hoge inflatie en de fors gestegen energierekening. Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen van de...
vrijdag, 4 november, 2022 - 16:29     Bron: Ministerie SZW
In Nederland vinden we het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving zonder dat inbreuk wordt gemaakt op iemands...
woensdag, 2 november, 2022 - 20:24     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het Besluit kwaliteit kinderopvang versoepelen en start daarom een internetconsultatie: iedereen die dat wil kan tot en met 20 november 2022 reageren op de voorgenomen wijzigingen. De...
dinsdag, 1 november, 2022 - 15:35     Bron: Ministerie SZW
Nog niet alle vluchtelingen uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen hebben een bewijs van verblijf (een sticker of O-document) opgehaald bij de IND. Hiermee kan hij/zij...
dinsdag, 1 november, 2022 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Uit twee onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar voren gekomen dat niet of nauwelijks werken en een laag inkomen criminaliteit in hand werkt. Inzetten op...
donderdag, 27 oktober, 2022 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Met het STAP-budget kunnen mensen hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Aanbieders van  opleidingen in het scholingsregister moeten aan eisen voldoen of tot een erkend keurmerk behoren. Na...
donderdag, 27 oktober, 2022 - 08:45     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten weten vaak niet goed hoeveel jongeren rondlopen met schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt het mogelijk dat de gemeente Amsterdam en DUO een pilot...
dinsdag, 18 oktober, 2022 - 16:09     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (twv) voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne gold...
dinsdag, 18 oktober, 2022 - 11:19     Bron: Ministerie SZW
Iedereen op de arbeidsmarkt moet op een eerlijke, goede en veilige manier kunnen werken. Dat is niet altijd het geval. Zeker rondom platformwerk komt ‘schijnzelfstandigheid’ vaker voor. Daarbij wordt...
dinsdag, 11 oktober, 2022 - 16:23     Bron: Ministerie SZW
In deze tijden van personeelstekorten, is het belangrijk dat werkgevers, werkenden en werkzoekenden de juiste hulp krijgen als ze ergens aankloppen met vragen over werk. Om de match tussen vraag en...
dinsdag, 11 oktober, 2022 - 08:37     Bron: Ministerie SZW
Er komt extra financiering voor basisscholen in Caribisch Nederland voor het verstrekken van gratis schoolmaaltijden. Dat maakt minister Schouten voor armoedebeleid vandaag bekend.
vrijdag, 7 oktober, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samen met DUO, Toeslagen, UWV en SVB werken aan het ontwerpen en bouwen van een nieuw stelsel voor de financiering van kinderopvang. Op...
vrijdag, 7 oktober, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De komende tijd gaat de Adviescommissie Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde onder leiding van burgemeester Ahmed Marcouch onderzoek doen naar de ontwikkeling van (politieke) polarisatie...
vrijdag, 7 oktober, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
‘Betrek de doelgroep meer bij het ontwerpen van een nieuw stelsel voor de uitvoering van een wet. En maak een realistische planning.’ Dit zijn enkele aanbevelingen uit de rapportage ‘...
dinsdag, 4 oktober, 2022 - 16:16     Bron: Ministerie SZW
Op 500 basisscholen met een groot aandeel kwetsbare leerlingen wordt per direct gestart met het aanbieden van gratis schoolontbijt. De ministeries van SZW en OCW stellen 5 miljoen euro beschikbaar...
vrijdag, 30 september, 2022 - 13:22     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige bijstandsbudgetten 2023 en de definitieve bijstandsbudgetten 2022 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze...
vrijdag, 30 september, 2022 - 10:34     Bron: Ministerie SZW
Om het nieuwe inburgeringsstelsel echt een lerend stelsel te laten zijn, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een structuur ingericht om informatie en signalen uit de...
donderdag, 29 september, 2022 - 21:34     Bron: Ministerie SZW
Begin juli hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie COVID-19 gepresenteerd. In deze plannen zijn 4 scenario’s uitgewerkt met maatregelen behorende bij de...
vrijdag, 23 september, 2022 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Door zich te blijven ontwikkelen halen mensen meer plezier en voldoening uit hun werk. Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken – en om onze kenniseconomie te beschermen – is inzet...
vrijdag, 23 september, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1 januari 2023, in...
dinsdag, 20 september, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Nederland kampt met een historisch hoge inflatie. De energierekening is dit jaar sterk gestegen en zal – in afwachting van het aangekondigde prijsplafond – hoog blijven. Veel mensen maken zich zorgen...
dinsdag, 20 september, 2022 - 13:46     Bron: Ministerie SZW
Nu de inflatie ongekend hoog is en steeds meer gezinnen en bedrijven in de problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen, stelt het kabinet een tijdelijk prijsplafond voor gas en...
vrijdag, 16 september, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat werkende Oekraïense ontheemden, en alle andere werkende ouders met een partner buiten de EU, aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een belangrijk...
donderdag, 15 september, 2022 - 09:39     Bron: Ministerie SZW
Nederland krijgt de komende jaren ruim 400 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds voor de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het tegengaan van armoede. De Europese...
donderdag, 1 september, 2022 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Ouders die de facturen van de buitenschoolse opvang (bso) doorbetaalden tijdens de coronasluiting van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022, maar geen kinderopvangtoeslag of bijdrage van de...
maandag, 29 augustus, 2022 - 09:40     Bron: Ministerie SZW
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt € 50 miljoen uit Europese middelen ter beschikking aan gemeenten voor de begeleiding van werkzoekenden naar werk. Van het bedrag...
vrijdag, 26 augustus, 2022 - 17:45     Bron: Ministerie SZW
De wachtlijsten bij UWV voor sociaal-medische beoordelingen lopen hard op. Mensen die mogelijk arbeidsongeschikt zijn en wachten op een beoordeling, zitten hierdoor onaanvaardbaar lang in onzekerheid...
donderdag, 25 augustus, 2022 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Vanaf donderdag 25 augustus kunnen Nederlanders op de website Onsnieuwepensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Als de Tweede en Eerste Kamer...
vrijdag, 19 augustus, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Nederland is uit de acute coronacrisis en teruggekeerd naar het normale dagelijks leven. Maar wanneer het in de toekomst toch nodig is om maatregelen te nemen, dan kan het kabinet leunen op adviezen...
woensdag, 3 augustus, 2022 - 13:08     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling van de twv (tewerkstellingsvergunning)-plicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor ontheemden uit Oekraïne geldt...
woensdag, 27 juli, 2022 - 14:51     Bron: Ministerie SZW
Door de invasie van Rusland in Oekraïne zijn veel Oekraïners ontheemd geraakt. Zij zoeken toevlucht in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Het gaat veelal om vrouwen met kinderen,...
maandag, 25 juli, 2022 - 10:40     Bron: Ministerie SZW
Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen. Minister Schouten maakt 25 juli 2022...
donderdag, 14 juli, 2022 - 11:45     Bron: Ministerie SZW
De internetconsultatie over het wetsvoorstel voor het certificeringsstelsel voor uitzendbureaus is donderdag 14 juli 2022 gestart. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie...
donderdag, 14 juli, 2022 - 10:21     Bron: Ministerie SZW
Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling. Helaas hebben we ook op de Nederlandse arbeidsmarkt nog een lange weg te gaan. Te vaak nog krijgen mensen...
donderdag, 14 juli, 2022 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil met een wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) het aanbieden van dubbele kinderbijslag vereenvoudigen. Uit onderzoek blijkt dat het aanvragen ingewikkeld is voor sommige...
woensdag, 13 juli, 2022 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Voor veel studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage....
dinsdag, 12 juli, 2022 - 18:25     Bron: Ministerie SZW
Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te komen groot, door onvoldoende of onzekere inkomsten of doordat ze te maken hebben...