Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 28 maart, 2017 - 14:48     Bron: Ministerie SZW
Mensen zonder arbeidsovereenkomst, maar die op basis van een overeenkomst van opdracht werken (OVO), gaan minimaal het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. De Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd...
donderdag, 23 maart, 2017 - 09:41     Bron: Ministerie SZW
Drie verdachten zijn afgelopen dinsdag in Limburg aangehouden omdat ze een slachtoffer van een bedrijfsongeval hebben willen beïnvloeden. Door het geven van een vals certificaat en het onder druk...
woensdag, 22 maart, 2017 - 14:52     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat samen met maatschappelijke organisaties zwangerschapsdiscriminatie verder terugdringen. Zo komt er extra controle en wordt er meer aandacht besteed aan een betere melding en...
woensdag, 15 maart, 2017 - 12:16     Bron: Ministerie SZW
Een uitzendbureau gevestigd in de provincie Utrecht heeft een boete gekregen van de Inspectie SZW van € 578.000. De boete wordt opgelegd, omdat het uitzendbureau voor 68 werknemers niet inzichtelijk...
vrijdag, 10 maart, 2017 - 08:52     Bron: Ministerie SZW
Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun...
donderdag, 9 maart, 2017 - 18:24     Bron: Ministerie SZW
Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job krijgen de komende vier jaar 10 miljoen per jaar voor het bestrijden van armoede onder...
woensdag, 8 maart, 2017 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra hulp om toch uit de problemen te komen. Er komt een mogelijkheid...
dinsdag, 7 maart, 2017 - 13:03     Bron: Ministerie SZW
Ook mensen die schulden hebben moeten genoeg geld overhouden om in de basale kosten van levensonderhoud te voorzien. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Blok...
maandag, 6 maart, 2017 - 07:23     Bron: Ministerie SZW
Op 1 maart 2017 zijn het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en de Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet gepubliceerd. Deze treden op 1 april 2017 in werking. Met het besluit...
woensdag, 1 maart, 2017 - 11:55     Bron: Ministerie SZW
Voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft een schoonmaakbedrijf van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 230.000. De boete wordt opgelegd, omdat het...
woensdag, 1 maart, 2017 - 09:03     Bron: Ministerie SZW
Een 68-jarige Nederlander is gisteren, dinsdag 28 februari, in de provincie Noord-Brabant aangehouden op verdenking van het verkopen van valse ziekenhuisfacturen in Thailand. Het onderzoek en de...
donderdag, 23 februari, 2017 - 22:25     Bron: Ministerie SZW
De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 16:59     Bron: Ministerie SZW
Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 15:20     Bron: Ministerie SZW
Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook...
maandag, 20 februari, 2017 - 10:24     Bron: Ministerie SZW
Woensdag 15 februari vond bij SZW een internationale conferentie plaats over actief arbeidsmarktbeleid. De conferentie, “Designing and Implementing Evidence-Based Active Labor Market Policies” was...
donderdag, 16 februari, 2017 - 11:26     Bron: Ministerie SZW
Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waarover iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag door de Tweede Kamer als...
donderdag, 16 februari, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
Steeds meer mensen hebben een baan. In januari zijn er 24.000 mensen extra aan de slag gegaan. En daarmee zijn er voor het eerst meer dan 8,5 miljoen mensen aan het werk. Voor de elfde maand op rij...
maandag, 13 februari, 2017 - 16:31     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet, gemeenten en UWV willen in twee jaar tijd 28.500 jongeren die op eigen kracht niet aan de slag kunnen komen aan een baan helpen. Dat zijn er bijna een kwart (5500) meer dan eerder...
maandag, 6 februari, 2017 - 08:51     Bron: Ministerie SZW
2 Limburgse instellingen in de geestelijke gezondheidszorg hadden stagiaires in dienst die feitelijk een normale dienstbetrekking hadden. De stagiaires, die er werkten na hun afgeronde opleiding,...
dinsdag, 31 januari, 2017 - 11:32     Bron: Ministerie SZW
De grote meerderheid van de Nederlandse samenleving staat achter een democratische samenleving met gelijkheid, vrijheid en mensenrechten als belangrijkste waarden. Maar er lijkt wel steeds meer...
maandag, 30 januari, 2017 - 07:09     Bron: Ministerie SZW
Het verhogen van de huidige rekenrente leidt tot generatie-effecten en zorgt niet dat de financiële positie van pensioenfondsen verbetert. Dat blijkt uit een doorrekening die het Centraal Planbureau...
vrijdag, 27 januari, 2017 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Het overgrote deel van de pensioenfondsen hoeft dit jaar geen kortingen door te voeren. Daarom wijzigt het kabinet de wettelijke hersteltermijnen voor pensioenfondsen niet.
woensdag, 25 januari, 2017 - 12:34     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 4 miljoen beschikbaar voor projecten die armoede tegengaan en die voorkomen dat mensen in de schulden komen.
dinsdag, 24 januari, 2017 - 17:13     Bron: Ministerie SZW
Het minimumjeugdloon zal per 1 juli in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel van minister Asscher van...
dinsdag, 24 januari, 2017 - 13:52     Bron: Ministerie SZW
Vooruitlopend op de publicatie in de Staatscourant melden we de aantallen beschut werk per gemeente in 2017 (conform de ministeriële regeling) en de voorlopige aantallen voor 2018.  
vrijdag, 20 januari, 2017 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Prof. dr. K. (Kim) Putters en prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel worden benoemd tot (plaatsvervangend) lid van de Sociaal-Economische Raad. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister...
donderdag, 19 januari, 2017 - 17:39     Bron: Ministerie SZW
donderdag, 19 januari, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
De werkloosheid is het afgelopen jaar sterk gedaald. Een jaar geleden zaten nog 588.000 mensen zonder werk. Nu zijn er nog 482.000 mensen op zoek naar een baan. Dat blijkt uit werkloosheidscijfers...
dinsdag, 17 januari, 2017 - 14:38     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers en wijzigingen in verband met ...
dinsdag, 17 januari, 2017 - 13:44     Bron: Ministerie SZW
Twee verdachten van 37 en 42 jaar van arbeidsuitbuiting zijn vandaag, dinsdag 17 januari 2017, aangehouden in Apeldoorn. Daarnaast zijn twee woningen in Apeldoorn en een bedrijfspand in Deventer...
woensdag, 4 januari, 2017 - 10:03     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2017 dient het College van B...
vrijdag, 23 december, 2016 - 14:35     Bron: Ministerie SZW
donderdag, 22 december, 2016 - 12:07     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt...
woensdag, 21 december, 2016 - 11:11     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het naar werk begeleiden van mensen met psychische aandoeningen. Dit maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
woensdag, 21 december, 2016 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Naast werkgevers, werknemers en zelfstandigen hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, bijvoorbeeld als ze een werklocatie bieden of...
vrijdag, 16 december, 2016 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Scholen krijgen meer mogelijkheden om bij een winterse griepgolf zieke leerkrachten te vervangen. De werkgevers en werknemers in het onderwijs hebben van de mogelijkheid binnen de Wet werk en...
vrijdag, 16 december, 2016 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Opdrachtgevers in de bouw kunnen binnenkort steviger worden aangepakt als zij hun opdrachtnemers laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. De boetes voor opdrachtgevers bij overtredingen van...
donderdag, 15 december, 2016 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
Voor het eerst sinds begin 2012 zijn er minder dan een half miljoen werklozen. In november zaten 499.000 mensen zonder baan. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de...
woensdag, 14 december, 2016 - 14:25     Bron: Ministerie SZW
Op de website van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is een praktische factsheet beschikbaar voor gemeenten. De factsheet bevat relevante informatie over participatie en integratie van...
dinsdag, 13 december, 2016 - 11:59     Bron: Ministerie SZW
Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waar over iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag aan de Kamer aangeboden....
maandag, 12 december, 2016 - 10:50     Bron: Ministerie SZW
De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar fraude met PGB-gelden. In totaal worden zes verdachten ervan verdacht dat ze valsheid in...
dinsdag, 6 december, 2016 - 11:14     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts gepubliceerd.
maandag, 5 december, 2016 - 09:19     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet komt met een wet waarin de criteria voor buitenlandse financiering aan instellingen in ons land worden vastgelegd. Alle stichtingen in Nederland worden mogelijk verplicht om openheid te...
vrijdag, 2 december, 2016 - 16:39     Bron: Ministerie SZW
Mensen met een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling  kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt door...
vrijdag, 2 december, 2016 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
De kinderopvang is de afgelopen vijf jaar beter en veiliger geworden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de aanbevelingen van de commissie Gunning, uitgevoerd door...
donderdag, 1 december, 2016 - 10:27     Bron: Ministerie SZW
Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2017 vastgesteld op € 1.551,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Wet Participatiewet, per genoemde...
woensdag, 30 november, 2016 - 15:54     Bron: Ministerie SZW
De eerste resultaten ESF Actieve Inclusie over de periode 2014-2015 laten een gunstig beeld zien. Het subsidieprogramma, uitgevoerd door Agentschap SZW, voldoet aan belangrijke voorwaarden voor een...
dinsdag, 29 november, 2016 - 20:06     Bron: Ministerie SZW
Vrijwel de voltallige Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee mensen met een arbeidsbeperking meer...
maandag, 28 november, 2016 - 09:30     Bron: Ministerie SZW
Bijna 800.000 gezinnen krijgen volgend jaar meer geld voor hun kinderen. Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gaat omhoog, met maximaal 100 euro per kind. Dat staat in een Algemene...