Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 28 september, 2018 - 10:55     Bron: Ministerie SZW
Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties,...
vrijdag, 28 september, 2018 - 10:03     Bron: Ministerie SZW
Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
woensdag, 26 september, 2018 - 15:56     Bron: Ministerie SZW
dinsdag, 18 september, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Het gaat goed met Nederland. De economie draait op volle toeren en de werkloosheid is op het laagste punt in zeventien jaar. Wie werkloos was en nu een baan vindt, voelt deze economische voorspoed...
vrijdag, 7 september, 2018 - 17:03     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stopt met het uitwerken van het plan voor loondispensatie in de Participatiewet en start een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking die langs de kant staan aan het werk te...
vrijdag, 7 september, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom, prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer, prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi en dr. S.R.A. (Steven) van Eijck worden benoemd tot (plaatsvervangend) lid van de Sociaal-...
vrijdag, 13 juli, 2018 - 16:19     Bron: Ministerie SZW
In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapport.
dinsdag, 10 juli, 2018 - 16:42     Bron: Ministerie SZW
Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee...
maandag, 9 juli, 2018 - 16:51     Bron: Ministerie SZW
Scholen in het primair onderwijs (het basisonderwijs en speciaal onderwijs) kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden....
donderdag, 5 juli, 2018 - 12:43     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met dit...
maandag, 2 juli, 2018 - 15:21     Bron: Ministerie SZW
Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan is afgesproken. In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben...
maandag, 2 juli, 2018 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Het inburgeringsbeleid gaat drastisch op de schop. Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 17:22     Bron: Ministerie SZW
Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten het beter krijgen. De kosten van basale uitgaven zoals huur, eten en drinken zijn nu voor veel mensen hoog in verhouding tot hun inkomen. Daarom...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt een aantal maatregelen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken. Deze...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Met andere kinderen spelen, eten en leren, buiten schooltijden om of als je nog niet eens naar school gaat. Steeds meer kinderen doen dat. In het eerste kwartaal van 2018 gingen 778.000 kinderen naar...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd de Sociaal-Economische...
vrijdag, 22 juni, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet is een stap verder met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp'ers, maar heeft ook nog werk te verrichten. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij zzp en gaat het...
vrijdag, 22 juni, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Meer gezinnen krijgen recht op kindgebonden budget. Het kabinet trekt daar bijna 500 miljoen euro voor uit. De grens van het gezamenlijk toetsingsinkomen waarmee mensen in aanmerking komen voor...
vrijdag, 22 juni, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De samenleving verandert door globalisering, technologische vooruitgang en flexibilisering. Sommige mensen varen daar wel bij, anderen raken achterop. Het kabinet vindt het belangrijk dat iedereen in...
woensdag, 20 juni, 2018 - 16:20     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk...
dinsdag, 19 juni, 2018 - 16:39     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet zet vol in op de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Bedrijven die discrimineren moeten aangepakt worden. Daarom wil staatssecretaris Van Ark toezicht van de Inspectie SZW op...
maandag, 18 juni, 2018 - 12:10     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine...
vrijdag, 15 juni, 2018 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Maar de bloeiende economie onderstreept vooral de noodzaak om in actie te komen en de...
donderdag, 14 juni, 2018 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
donderdag, 14 juni, 2018 - 06:30     Bron: Ministerie SZW
Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. ...
dinsdag, 12 juni, 2018 - 11:35     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van SZW wil dat er meer vrouwen en jongeren zitting krijgen in de besturen van pensioenfondsen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen.
vrijdag, 8 juni, 2018 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo...
dinsdag, 5 juni, 2018 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
De conceptregeling tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met invoering persoonsregisters is op internet gepubliceerd.
vrijdag, 1 juni, 2018 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De heer G.B.F. (Guus) van Weelden treedt toe tot de raad van bestuur van UWV. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministerraad. De benoeming gaat in per 1...
donderdag, 31 mei, 2018 - 14:27     Bron: Ministerie SZW
Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten. Op mijnpensioenoverzicht.nl worden drie...
donderdag, 24 mei, 2018 - 16:43     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2018 vastgesteld op € 1.594,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde...
donderdag, 24 mei, 2018 - 16:16     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de...
donderdag, 24 mei, 2018 - 11:00     Bron: Ministerie SZW
Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. Want werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Vandaag tekenen...
woensdag, 23 mei, 2018 - 08:40     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een...
donderdag, 17 mei, 2018 - 16:58     Bron: Ministerie SZW
Hoe ziet ons werk er in de toekomst uit? Hoe kunnen we als samenleving hierop inspelen? Moeten we bijvoorbeeld meer inzetten op leren en ontwikkelen? Om goed beleid voor de arbeidsmarkt van de...
maandag, 14 mei, 2018 - 12:44     Bron: Ministerie SZW
1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen.
woensdag, 9 mei, 2018 - 16:07     Bron: Ministerie SZW
De Recherche SZW van de Inspectie SZW is op zoek naar getuigen in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket naar onder andere het te werkstellen en huisvesten van illegalen. Ze waren...
woensdag, 2 mei, 2018 - 12:28     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd.
maandag, 30 april, 2018 - 12:30     Bron: Ministerie SZW
Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.
donderdag, 26 april, 2018 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Discriminatie op grond van afkomst komt het vaakst voor. Opvallend is de stijging van het aantal meldingen op basis van handicap en geslacht. Dat blijkt uit cijfers van de politie,...
woensdag, 25 april, 2018 - 19:23     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020...
dinsdag, 17 april, 2018 - 09:11     Bron: Ministerie SZW
Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden...
vrijdag, 13 april, 2018 - 16:23     Bron: Ministerie SZW
Er komt meer bescherming voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd, maar hun pensioen ontvangen van een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit kan voorkomen bij mensen die in dienst waren...
maandag, 9 april, 2018 - 16:17     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet...
maandag, 9 april, 2018 - 16:05     Bron: Ministerie SZW
Nederland en België hebben vandaag een nieuwe stap gezet om grensoverschrijdende fraude op de sporen. Het gaat om bijstands- en werkloosheidsuitkeringen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en...
vrijdag, 30 maart, 2018 - 15:09     Bron: Ministerie SZW
Betaald werk is de snelste weg naar integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt zowel voor nieuwkomers als voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Daarom krijgt werk een...
vrijdag, 30 maart, 2018 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat het migratiebeleid toekomstbestendig maken door voortaan voor een brede, integrale benadering te kiezen. Door middel van een ‘zespijleragenda’, waarin de beleidsvoornemens uit het...
donderdag, 29 maart, 2018 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderzoekt hoe kan worden voorkomen dat vanuit het buitenland bij Nederlandse maatschappelijke organisaties (waaronder religieuze en levensbeschouwelijke), onwenselijke invloed wordt...
dinsdag, 27 maart, 2018 - 14:09     Bron: Ministerie SZW
Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk, terwijl het overgrote deel van hen wel wíl werken. Denk aan de overbuurman die door autisme niet veel prikkels aan kan, de...
vrijdag, 16 maart, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Mevrouw drs. M.I. Hamer (Mariëtte) is herbenoemd tot voorzitter van de SER tot 1 april 2020. Daarnaast zijn zeventien zittende kroonleden herbenoemd. De heer A. (Albert) van der Horst wordt benoemd...