Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 8 maart, 2022 - 08:36     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat mensen meer echte keuzes krijgen in de combinatie van zorg en werk. Het kabinet wil daarom de uitkering voor het betaald ouderschapverlof verhogen van 50 naar 70 procent van het...
dinsdag, 1 maart, 2022 - 11:52     Bron: Ministerie SZW
Minister van Gennip wil een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus toevoegen aan het wetsvoorstel ‘gelijke kansen bij werving en selectie’. Zij wil daarmee een nieuwe stap...
dinsdag, 1 maart, 2022 - 09:50     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vandaag kunnen mensen aanspraak maken op het STAP-budget. Via STAP kunnen volwassenen, met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks 1.000 euro subsidie aanvragen voor scholing en...
maandag, 28 februari, 2022 - 09:43     Bron: Ministerie SZW
Ouders die tijdens de laatste sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9 januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvingen én de eigen bijdrage in deze periode hebben...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de profielschets voor de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
vrijdag, 25 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen zo snel mogelijk de eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten uitgekeerd krijgen. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en...
vrijdag, 25 februari, 2022 - 09:22     Bron: Ministerie SZW
Dinsdag 15 februari heeft het kabinet tijdens de persconferentie over versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd dat er met ingang van 25 februari nieuwe versoepelingen ingaan. Deze...
woensdag, 23 februari, 2022 - 12:51     Bron: Ministerie SZW
DUO hervat uiterlijk 1 maart het opleggen van de inburgeringsplicht aan gezinsmigranten. Uiterlijk 25 maart wordt het proces voor alle inburgeraars onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021) weer...
woensdag, 23 februari, 2022 - 12:11     Bron: Ministerie SZW
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat deze voorwaarde voor de...
vrijdag, 18 februari, 2022 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat de SER om een advies vragen over de relatie tussen gezondheidsverschillen en de sociaal-economische status van burgers. Burgers met een lage sociaal-economische status hebben vaker...
vrijdag, 11 februari, 2022 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wijzigt haar standpunt ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om de onevenwichtigheid tussen vrouwen en mannen op de hoogste bestuursniveaus aan te pakken. Dit voorstel,...
vrijdag, 11 februari, 2022 - 11:41     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2021 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2022 door het ministerie moet zijn ontvangen in de...
dinsdag, 8 februari, 2022 - 15:35     Bron: Ministerie SZW
Op voordracht van het kabinet wordt Mariëtte Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder...
vrijdag, 28 januari, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
De Commissie Parameters wordt gevraagd een nieuw oordeel uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid,...
donderdag, 27 januari, 2022 - 17:16     Bron: Ministerie SZW
Sinds 1 januari 2022 ontvingen zo’n 500 personen een brief van DUO dat zij inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2021. Voor een deel van deze mensen was dat ten onrechte. Volgens de wet...
woensdag, 26 januari, 2022 - 17:17     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers die geraakt worden door de coronacrisis kunnen vanaf 14 februari bij UWV NOW-6 aanvragen. Ze krijgen dan, net als in de eerdere subsidierondes, een voorschot waarmee ze in de maanden...
dinsdag, 25 januari, 2022 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 25 januari op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag gesproken met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,...
donderdag, 20 januari, 2022 - 15:26     Bron: Ministerie SZW
Vrijdag 14 januari 2022 heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. Deze wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in het protocol.
maandag, 17 januari, 2022 - 15:57     Bron: Ministerie SZW
Vrijdag 14 januari 2022 heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen.
dinsdag, 28 december, 2021 - 15:04     Bron: Ministerie SZW
Op vrijdag 24 december is het OMT in haar advies dieper ingegaan op het quarantainebeleid voor medewerkers in de kinderopvang of het primair onderwijs. Het kabinet heeft dit advies overgenomen.
vrijdag, 24 december, 2021 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Rijnvarenden in loondienst die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies hebben betaald, bijvoorbeeld in Luxemburg en Nederland, kunnen onder voorwaarden de premies die zij in een ander...
vrijdag, 24 december, 2021 - 10:46     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vrijdag 24 december 2021 is er weer een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar.
donderdag, 23 december, 2021 - 19:06     Bron: Ministerie SZW
In 2022 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.
dinsdag, 21 december, 2021 - 10:49     Bron: Ministerie SZW
Nederland krijgt op 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Gemeenten gaan een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van nieuwkomers in Nederland die inburgeringsplichtig zijn.
dinsdag, 21 december, 2021 - 10:22     Bron: Ministerie SZW
Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet afgelopen zaterdag een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de...
dinsdag, 21 december, 2021 - 09:25     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)...
vrijdag, 17 december, 2021 - 15:49     Bron: Ministerie SZW
UWV en SVB werken samen met het ministerie van SZW hard aan het verder verbeteren van hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hiervoor hebben de uitvoeringsorganisaties meer ruimte nodig voor...
vrijdag, 17 december, 2021 - 15:17     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2022 dient het College van B...
vrijdag, 17 december, 2021 - 14:49     Bron: Ministerie SZW
Er is een nieuwe versie van het protocol kinderopvang en corona beschikbaar.
vrijdag, 17 december, 2021 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Daardoor hoeven zij minder verplichte inspectiepunten te doorlopen en is er...
donderdag, 16 december, 2021 - 08:55     Bron: Ministerie SZW
De combinatie van leren in de klas en doen in de praktijk is essentieel voor een goed inburgeringstraject. Ook is intensieve, persoonlijke begeleiding van inburgeraars gewenst. Dit zijn enkele...
dinsdag, 14 december, 2021 - 20:10     Bron: Ministerie SZW
Buitenschoolse opvangen gaan tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december dicht om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de...
dinsdag, 14 december, 2021 - 19:04     Bron: Ministerie SZW
Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Wel lijkt het er voorzichtig op dat we over deze piek van de deltavariant heen...
dinsdag, 14 december, 2021 - 19:00     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen...
maandag, 13 december, 2021 - 12:37     Bron: Ministerie SZW
Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook...
vrijdag, 10 december, 2021 - 15:34     Bron: Ministerie SZW
De coronacrisis heeft het ook voor Wajongers moeilijker gemaakt om nieuw werk te vinden. Hierom is besloten dat Wajongers die in 2021 hun baan verloren, langer de tijd krijgen een nieuwe baan te...
vrijdag, 10 december, 2021 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op...
vrijdag, 10 december, 2021 - 11:57     Bron: Ministerie SZW
Richard Wielinga (50) treedt per 28 februari 2022 toe tot de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Zijn benoeming is voor vijf jaar en is door demissionair staatssecretaris Wiersma van...
dinsdag, 7 december, 2021 - 13:05     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele...
dinsdag, 7 december, 2021 - 11:37     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 1.725,00 per maand. Ook de fiscale tarieven voor volgend jaar wijzigen. Als gevolg hiervan wijzigt het netto minimumloon, als...
dinsdag, 9 november, 2021 - 08:41     Bron: Ministerie SZW
Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) maakt een proef mogelijk waarbij gemeenten en hypotheekverstrekkers mensen met betalingsachterstanden sneller hulp kunnen bieden.
vrijdag, 5 november, 2021 - 16:10     Bron: Ministerie SZW
De AOW-leeftijd gaat in 2027 niet omhoog. Dat schrijft demissionair Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het kalenderjaar 2027 blijft...
vrijdag, 5 november, 2021 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Johanna Hirscher treedt per 1 december 2021 tijdelijk toe tot de Raad van Bestuur van UWV. Gedurende vijf maanden vervangt ze Nathalie van Berkel die met zwangerschapsverlof gaat. De ministerraad...
maandag, 1 november, 2021 - 08:43     Bron: Ministerie SZW
Bij een tekort aan producten kan een onafhankelijke stichting voortaan voedsel inkopen ten behoeve van de klanten van de voedselbanken. Daarvoor wordt geput uit de tijdens de coronacrisis door het...
vrijdag, 29 oktober, 2021 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
De Raad van State is door het kabinet om een advies gevraagd over de mogelijkheid van een onverplichte tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse herkomst. De ministerraad heeft ermee ingestemd het...
vrijdag, 29 oktober, 2021 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft ingestemd met de implementatie van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn bevordert beter voorspelbare werkgelegenheid en zorgt...
vrijdag, 15 oktober, 2021 - 15:20     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verhoogt per 2022 het kindgebonden budget vanaf het tweede kind met 70 euro per jaar. De ministerraad stuurt het besluit ter advisering naar de Raad van State.
dinsdag, 12 oktober, 2021 - 14:06     Bron: Ministerie SZW
Sectorfondsen en sociale partners kunnen vanaf deze week subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op de begeleiding naar werk en het opleiden van werkenden met een kwetsbare...
dinsdag, 12 oktober, 2021 - 13:32     Bron: Ministerie SZW
Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. Het is...