Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 13 juni, 2023 - 16:44     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat het resterende STAP-budget per september gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer heeft hier vorige week een motie over aangenomen. Het...
maandag, 12 juni, 2023 - 13:02     Bron: Ministerie SZW
Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag tijdens de formele raad in Luxemburg een akkoord bereikt met haar Europese collega’s om platformwerkers beter te beschermen...
vrijdag, 9 juni, 2023 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De Participatiewet beter laten aansluiten op wat mensen (aan) kunnen en nodig hebben. Dat is in een notendop het doel dat minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen beschrijft...
vrijdag, 9 juni, 2023 - 15:29     Bron: Ministerie SZW
“We moeten moeilijk makkelijker maken.” Het kabinet omarmt deze boodschap uit het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Vereenvoudiging sociale zekerheid. Het sociale zekerheidstelsel is door de...
donderdag, 8 juni, 2023 - 17:14     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt voor dit jaar acht miljoen euro beschikbaar om onder meer docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken...
woensdag, 7 juni, 2023 - 19:28     Bron: Ministerie SZW
Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat is het doel van de Banenafspraak, waarvoor minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)...
maandag, 5 juni, 2023 - 17:17     Bron: Ministerie SZW
Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen de werknemer...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verhoogt de vergoeding voor kinderopvangkosten in 2024. De maximum uurprijs wordt voor alle opvangtypes met 6,01% verhoogd. Daarmee komt de maximum uurprijs voor dagopvang uit op €9,65,...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Huishoudens die financieel zijn getroffen door tegenstrijdige regelingen krijgen voorlopig financiële hulp via de bijzondere bijstand. Met Prinsjesdag wil het kabinet duidelijkheid geven over een...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Steeds vaker worden werknemers gehouden aan een concurrentiebeding. Dat betekent dat zij, na het einde van hun contract, niet hetzelfde soort werk mogen doen bij een concurrerend bedrijf. Deze...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 13:59     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken en heeft daarvoor een wijziging van de Wet kinderopvang voorbereid. Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kunnen...
woensdag, 31 mei, 2023 - 17:33     Bron: Ministerie SZW
Er bestaan momenteel grote verschillen in de kwaliteit van opvang die gastouders aanbieden. Om dit tegen te gaan wil minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) extra kwaliteitseisen in de...
dinsdag, 30 mei, 2023 - 22:30     Bron: Ministerie SZW
Overgang naar nieuw pensioenstelsel start op 1 juli 2023 Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer dinsdagavond ingestemd met de wet toekomst pensioenen. De Wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande...
woensdag, 17 mei, 2023 - 19:45     Bron: Ministerie SZW
Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen krijgen recht op een eenmalig bedrag van €5.000. Dat stelt het kabinet voor in een...
woensdag, 17 mei, 2023 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
Niet de regels, maar de mens centraal zetten. Dat is het uitgangspunt van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Dit wetsvoorstel staat vanaf middernacht open ter internetconsultatie voor alle...
donderdag, 4 mei, 2023 - 10:59     Bron: Ministerie SZW
Op 3 mei 2023 is het nader voorlopige macrobudget bekend gemaakt. Het macrobudget wordt definitief vastgesteld in september.
vrijdag, 28 april, 2023 - 15:23     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verkennen en implementeren van maatregelen om de wachtlijsten en achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen te verkleinen. Ook wordt voortdurend...
vrijdag, 28 april, 2023 - 14:14     Bron: Ministerie SZW
Vanuit de onderhandelingen rond de voorjaarsbesluitvorming heeft het kabinet besloten om het STAP-budget te beëindigen. Het Rijk maakt hier vanaf 2024 geen middelen meer voor vrij. 
vrijdag, 28 april, 2023 - 09:34     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verkent een gebaar van erkenning voor Surinaamse ouderen. Vooruitlopend op een definitief besluit staat er in de voorjaarsnota 122 miljoen euro hiervoor gereserveerd. 
woensdag, 26 april, 2023 - 15:57     Bron: Ministerie SZW
In het coalitieakkoord is afgesproken om het stelsel voor kinderopvangtoeslag te herzien. Het kabinet wil het kinderopvangstelsel eenvoudiger en betaalbaarder maken voor ouders. De afgelopen periode...
vrijdag, 21 april, 2023 - 10:56     Bron: Ministerie SZW
Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben besloten re-integratieondersteuning door UWV tijdelijk óók...
donderdag, 20 april, 2023 - 09:38     Bron: Ministerie SZW
De internetconsultatie over het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen uitlenende instanties is op 20 april 2023 gestart. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De...
woensdag, 19 april, 2023 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Vandaag kwamen burgemeesters en ministers samen om te praten over de gezamenlijke inzet rond het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen met lokale partners zet het Rijk zich de komende...
donderdag, 13 april, 2023 - 17:52     Bron: Ministerie SZW
Het wordt verboden voor kinderen tot 16 jaar om te werken als flitsbezorger. Daarmee sluit het kabinet aan bij het bestaande verbod voor kinderen maaltijden te bezorgen. Het verbod gaat nog dit jaar...
donderdag, 13 april, 2023 - 11:39     Bron: Ministerie SZW
Vandaag start de internetconsultatie over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij het wetsvoorstel ‘toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.’ Dit wetsvoorstel heeft als doel om...
donderdag, 6 april, 2023 - 16:55     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten zijn druk doende met de uitvoering van het inburgeringsstelsel dat sinds 1 januari 2022 in werking is. Enkele onderdelen van de wet blijken lastig uitvoerbaar in de praktijk. Een van die...
maandag, 3 april, 2023 - 09:49     Bron: Ministerie SZW
Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag een pakket samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket zorgt ervoor dat mensen...
vrijdag, 31 maart, 2023 - 16:45     Bron: Ministerie SZW
Om kinderen al op jonge leeftijd in meerdere talen vaardig te maken wil het kabinet meertalige dagopvang mogelijk maken. Via het – vandaag aan de Raad van State voorgelegde –  wetsvoorstel mogen...
donderdag, 30 maart, 2023 - 12:24     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet kent voor de komende vier jaar in totaal 15,8 miljoen euro subsidie toe aan Stichting Voedselvangnet voor de inkoop van voedingsmiddelen en andere zaken zoals kleding, schoolspullen en...
woensdag, 29 maart, 2023 - 10:34     Bron: Ministerie SZW
Er zijn veel verschillende regelingen, vanuit verschillende overheidsinstanties, die bedoeld zijn om te zorgen dat mensen goed kunnen rondkomen en een zeker bestaan kunnen opbouwen. Dit is door de...
woensdag, 22 maart, 2023 - 19:32     Bron: Ministerie SZW
De actualiteiten laten keer op keer zien dat een grondige aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heel hard nodig is. Daarom komen vandaag 250 vertegenwoordigers van...
dinsdag, 21 maart, 2023 - 09:53     Bron: Ministerie SZW
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt 17,5 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) om de kansen te vergroten van mensen om volwaardig mee te doen...
vrijdag, 10 maart, 2023 - 15:27     Bron: Ministerie SZW
Simon Sibma blijft ook de komende twee jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Schouten van...
vrijdag, 10 maart, 2023 - 08:22     Bron: Ministerie SZW
Werken helpt nieuwkomers om sneller te integreren. Het draagt bij aan het leren van de taal, het opbouwen van een netwerk en het geeft meer zelfvertrouwen. Het kabinet wil daarom dat statushouders,...
donderdag, 9 maart, 2023 - 09:20     Bron: Ministerie SZW
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vanochtend de ramingen voor 2024 gepubliceerd over onder meer de koopkrachtontwikkeling en armoede, in het zogeheten Centraal Economisch Plan. 
woensdag, 1 maart, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Tijdens de behandeling van psychische aandoeningen al aan het werk? Via de IPS-methode (Individuele Plaatsing en Steun) kan dit. Het kabinet en gemeenten samen maken dat mogelijk door er in 2023 ruim...
dinsdag, 28 februari, 2023 - 10:09     Bron: Ministerie SZW
Op 1 maart start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9:00 uur t/m 30 maart 17:00 uur.
dinsdag, 28 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
De strafbaarstelling van mensenhandel wordt uitgebreid en eenvoudiger. Hierdoor kunnen daders beter worden opgespoord en vervolgd. Slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting worden zo beter...
woensdag, 22 februari, 2023 - 06:00     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten krijgen 15 miljoen euro om Oekraïense vluchtelingen op een laagdrempelige manier lessen Nederlands aan te bieden. Nederlands spreken maakt het makkelijker om een baan te vinden, helpt in...
dinsdag, 21 februari, 2023 - 14:03     Bron: Ministerie SZW
Wie te weinig AOW-premie betaalt wordt later niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Afschaffen Schuldig Nalatig’ dat minister Carola Schouten voor...
dinsdag, 21 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Met het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 past minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 aan. Op die...
maandag, 20 februari, 2023 - 17:19     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vandaag start de internetconsultatie voor de verruiming van de subsidie duurzame inzetbaarheid. Deze regeling heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen te laten halen...
maandag, 20 februari, 2023 - 11:07     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties krijgen meer ruimte om aan het vaste gezichtencriterium te voldoen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarvoor het Besluit kwaliteit kinderopvang...
zaterdag, 18 februari, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geven maandag 20 februari in Groningen samen met EU-commissaris Elisa Ferreira (...
vrijdag, 17 februari, 2023 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het sociaal minimum op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De...
vrijdag, 17 februari, 2023 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Dubbele kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders...
dinsdag, 14 februari, 2023 - 16:13     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vandaag start de internetconsultatie voor het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid. Deze wet heeft tot doel om bij de handhaving rondom uitkeringen en andere sociale regelingen een...
maandag, 13 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering (BvdU) over 2022 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2023 door het ministerie moet zijn ontvangen....
woensdag, 8 februari, 2023 - 16:27     Bron: Ministerie SZW
Als gevolg van de historisch hoge inflatie in 2022 lopen de kosten voor kinderopvangorganisaties op. Dit komt met name door hogere loonkosten (mede vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt) en...
dinsdag, 7 februari, 2023 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun...