Arbeidsverhoudingen

TOESLAGEN BIJZONDERE UREN IN CAO’S IN 2016

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar afspraken in cao’s over toeslagen voor het werken tijdens bijzondere uren. Met bijzondere uren worden uren bedoeld die buiten de gebruikelijke arbeidstijden vallen en waarvoor om die reden veelal een toeslag wordt betaald. Het betreft met name het werken ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen. De definitie van gebruikelijke arbeidstijden is mede afhankelijk van de economische sector waaronder een bedrijf valt.