Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 15 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel mensen met een psychische aandoening of ziekte verzwijgen die op hun werk, uit angst voor negatieve reacties of zelfs ontslag. Hun onzichtbaarheid staat haaks op het streven van politiek,...
vrijdag, 12 januari, 2018 - 15:42     Bron: Ministerie SZW
Drs. H.A.M. (Hellen) van Dongen wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van...
vrijdag, 12 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jonge mensen van niet-westerse komaf komen niet altijd even makkelijk aan het werk. Zij hebben het gevoel gediscrimineerd te worden op de arbeidsmarkt. Toch vindt een deel van hen desondanks een baan...
donderdag, 11 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten willen graag dat kwetsbare burgers elkaar helpen. Maar dat doe je niet met kortlopende pilotprojecten, zoals nu vaak gebeurt. Socioloog Fenneke Wekker ontdekte de heilzame werking van...
woensdag, 10 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Afgaand op de berichtgeving uit de media lijkt er sprake van een verruwing in het voetbal. Maar Jan Eberg ziet op termijn het tegenovergestelde: voetbal civiliseert. Als er wordt gesproken over...
dinsdag, 9 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet-Rutte III poogt burgerschapseducatie nieuw leven in te blazen. Om te beginnen moeten kinderen verplicht het Wilhelmus leren, een bezoek brengen aan de Tweede Kamer en aan het Rijksmuseum...
vrijdag, 5 januari, 2018 - 10:43     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de jeugdwet uit 2015 staat dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur in een pleeggezin of in een gezinshuis moeten worden geplaatst. Nederland telt momenteel zo’n 750 gezinshuizen...
donderdag, 4 januari, 2018 - 09:57     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De rem is er bij veel mensen af, zo zagen we in 2017. We kennen het uit de psychotherapeutische praktijk: Datgene wat eerder door angst, schuld- en schaamtegevoelens ingeklemd werd gehouden kwam vrij...
woensdag, 3 januari, 2018 - 14:08     Bron: SER
woensdag, 3 januari, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - Het familiebedrijf Van Dorp is een landelijk werkende totaalinstallateur die duurzame (energie) concepten voor de utiliteitsbouw levert. Landelijk werken er ongeveer 1000 werknemers. De...
woensdag, 3 januari, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - ZZG Zorggroep is een grote intra- en extramurale zorgorganisatie werkend in: Nijmegen, Wijchen en het Maas- en Waalgebied. De zorggroep biedt wijkverpleging, herstelzorg, beschermd wonen en...
woensdag, 3 januari, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - Gemeente Breda heeft 1750 medewerkers in dienst. Na een periode van zware bezuinigingen, vele structuurwijzigingen en een sterk hiërarchische aansturing is vanaf 2015 gekozen voor een andere...
woensdag, 3 januari, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - De Openbare Bibliotheek in Amsterdam (OBA) heeft 25 filialen en meer dan 300 medewerkers. De OBA beseft dat innovatie nodig is in deze tijd waarin men dankzij digitalisering niet meer naar de...
woensdag, 3 januari, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - De Rabobank is een internationale financiële dienstverlener. In Nederland zijn er ruim honderd lokale Rabobanken die een grote mate van zelfstandigheid hebben. Het hoofdkantoor van de Rabobank...
dinsdag, 2 januari, 2018 - 13:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het huisvesten van middengroepen – het zogenoemde ‘middensegment’ – is een populair beleidsdoel, van gemeenten en kabinet. Daar zijn serieuze vraagtekens bij te plaatsen. Het zogenaamde ‘...
maandag, 1 januari, 2018 - 14:10     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zowel Leeuwarden als Tilburg schatten van ongeveer de helft van hun bijstandsgerechtigden in dat ze weinig kans hebben op betaald werk. Deze twee middelgrote steden, beide vier jaar lang bestuurd...
vrijdag, 29 december, 2017 - 13:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Utrecht vervullen wijkteams een sleutelrol in de activering van bijstandsklanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En de voorgeschreven tegenprestatie wordt niet gehandhaafd. Hoe pakt dat...
donderdag, 28 december, 2017 - 14:27     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2018 verandert een aantal regels op SZW-terrein.
donderdag, 28 december, 2017 - 13:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlandse gemeenten strijden stoer en daadkrachtig tegen criminaliteit en overlast. In Rotterdam groeit echter het inzicht dat je met straffen en wapenstok alleen geen veilige en leefbare...
woensdag, 27 december, 2017 - 12:16     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe gaat Amsterdam om met mensen in de bijstand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe ziet de uitnodigende aanpak eruit? Een duik in de hoofdstedelijke ideologie en praktijk. Het ‘...
zaterdag, 23 december, 2017 - 14:09     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Rotterdam moet je iets terugdoen voor je uitkering. Hoe gaat dat in werkelijkheid? ‘Niet iedereen is zelfstandig, velen raken geïsoleerd, die moet je een zetje geven. Noem het gezond paternalisme...
donderdag, 21 december, 2017 - 15:50     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatwerk, intensief contact met de bijstandscliënt, geen druk – dat zijn succesfactoren bij het activeren van mensen in de bijstand. Dat blijkt uit een analyse van honderd wetenschappelijke...
donderdag, 21 december, 2017 - 15:22     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er voltrekt zich een stille revolutie. Ruwweg de helft van de mensen in de bijstand is opgegeven voor betaalde arbeid. Zij hoeven niet meer te solliciteren, zij krijgen geen hulp naar werk. Voor hen...
donderdag, 21 december, 2017 - 11:07     Bron: SER
donderdag, 21 december, 2017 - 06:30     Bron: Ministerie SZW
Bijna 8,7 miljoen Nederlanders hebben een baan. Daarmee is nu een recordaantal mensen aan de slag. Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk als in de maand november. Vooral veel 45-plussers...
woensdag, 20 december, 2017 - 15:04     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
woensdag, 20 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nee zeggen is erg moeilijk, ervaren jonge vrouwen in de creatieve sector. Flexcontracten, vrijwilligerswerk en stages maken kwetsbaar. ‘Dus dan wil je als vrouw pleasen, want je wilt toch meer...
dinsdag, 19 december, 2017 - 16:56     Bron: Ministerie SZW
Zeevarenden krijgen betere arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming. In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zeevarenden voortaan een beroep doen op een verzekering. De Eerste...
dinsdag, 19 december, 2017 - 15:57     Bron: SER
dinsdag, 19 december, 2017 - 13:58     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
maandag, 18 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werkers maken vaak op vanzelfsprekende wijze gebruik van sociaalwetenschappelijke kennis. Er zit echter een keerzijde aan deze kennis, met name aan het categoriserende spreken over mensen....
vrijdag, 15 december, 2017 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en...
vrijdag, 15 december, 2017 - 14:50     Bron: SER
vrijdag, 15 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het fenomeen pesten krijgt steeds meer serieuze aandacht. In een stadje in de Verenigde Staten is onlangs een wet aangenomen die ouders aansprakelijk stelt voor pestgedrag van hun kinderen. Op basis...
donderdag, 14 december, 2017 - 19:20     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Tamara van Ark koerst aan op een regeling waarbij het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet...
donderdag, 14 december, 2017 - 14:33     Bron: SER
donderdag, 14 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie luiheid als een deugd leert beschouwen, begrijpt dat het irrelevant is voor zijn geluk en welzijn dat de buren een nieuwe auto hebben of op wintersport gaan. Johan Braeckman houdt een pleidooi...
woensdag, 13 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onder de noemer Is nabij beter? organiseert de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) vandaag een actualiteitencollege over de decentralisaties in de zorg. ‘De overheid heeft besloten dat ‘oost...
dinsdag, 12 december, 2017 - 10:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vaak wordt gedacht dat het kinderen van laagopgeleide immigranten in hun schoolloopbanen ontbreekt aan een stimulerende sociale omgeving. Maar uit promotieonderzoek van Sara Rezai blijkt juist dat de...
maandag, 11 december, 2017 - 10:05     Bron: Ministerie SZW
Er is een wezenlijk verschil tussen een experiment op basis van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en werkwijzen die gehanteerd kunnen worden binnen de kaders van de Participatiewet.
maandag, 11 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er zijn vaccins in de maak tegen roken, te veel eten en alcoholgebruik. Ze zijn nog niet verkrijgbaar, maar de verwachtingen ervan zijn hooggespannen. Toch moet er nog wel wat veranderen willen...
vrijdag, 8 december, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor...
vrijdag, 8 december, 2017 - 07:03     Bron: Ministerie SZW
Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 1.578,00 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum...
vrijdag, 8 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Participatie betekent vooral: red jezelf, waarbij de gewone, gemiddelde burger, zonder ziektes, beperkingen of ouderdom de norm is. Dit dreigt mensen uit te sluiten. Tineke Abma pleit voor een...
donderdag, 7 december, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt....
donderdag, 7 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werkgevers en vakbonden verkeren in een impasse. En dat terwijl de Nederlandse arbeidsmarkt zo verandert. Het wordt tijd dat het sociale stelsel meegaat met die verandering. Zodat zelfstandigen en...
dinsdag, 5 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor sociale professionals is humor vaak een belangrijke uitlaatklep die helpt om gevoelens van machteloosheid en frustratie een plek te geven. Beleidshumor is een directe reactie op het gevoerde...
maandag, 4 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Canon Sociaal Werk bestaat tien jaar. Twee initiatiefnemers blikken terug en houden een sterk pleidooi voor de Canon. Sociaal werkers moeten hun verleden omhelzen. Wie in de sociale sector werkt...
vrijdag, 1 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kleinschalige lokale voorzieningen voor mensen met psychische problemen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De bestaande regelingen sluiten soms slecht op elkaar aan. Daar is geen...