Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 29 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij steeds meer aanbestedingen maken bedrijven alleen een kans om deze gegund te krijgen als ze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Voor individuele MKB’ers blijkt het echter...
vrijdag, 26 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor het boek ‘Bezielende interventies’ bezochten Marcel van Engelen, Peter Rensen en Marcel Ham het afgelopen jaar tien plekken waar sociaal werkers met bewezen en goed beschreven methoden werken....
donderdag, 25 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het subsidiebeleid voor lokale maatschappelijke projecten verandert. De nieuwe praktijk lijkt te zijn dat de gemeente alleen bij de start van een project en onder bepaalde voorwaarden meebetaalt....
woensdag, 24 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Rotterdam doet er alles aan om hoger opgeleiden oude volksbuurten binnen te loodsen. Oorspronkelijke wijkbewoners zien hun buurten daardoor snel veranderen. Met gerichte keuzes kan de stad die pijn...
dinsdag, 23 mei, 2017 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vertegenwoordigers van grote bedrijven die een krachtig klimaatbeleid bepleiten, het lijkt de goede kant op te gaan. Maar zijn zij ook bereid om het neoliberale model, oorzaak van de dreigende...
maandag, 22 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Je zou het niet verwachten, maar extra controles, strenge sancties en prestatiebeloningen lokken makkelijk fraude uit op het werk. Voor een beter ethisch werkklimaat moeten bedrijven volgens Naomi...
vrijdag, 19 mei, 2017 - 08:09     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk dat mensen helpt hun netwerk te vergroten kan ze helpen zich gezonder te voelen. Onderzoekers van het AMC stelden vast dat de deelnemers meer zelfvertrouwen kregen en minder depressief...
donderdag, 18 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Staatsgeweld is een blinde vlek bij academici, politici, journalisten en middenklassers die de status quo niet hoeven uit te dagen, en die ook niet zwart zijn. Zij weten niet tot welk geweld de staat...
woensdag, 17 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vraag ‘Zou u het niet zelf doen?’, kan even betuttelend zijn als het ouderwetse, ongevraagde overnemen van verantwoordelijkheden. Vooral mensen met een beperking kunnen nog wel wat extra hulp...
dinsdag, 16 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe kunnen morele revoluties op gang worden gebracht, zoals bij het tegengaan van eerwraak?  Kwame Anthony Appiah, een van de meeste invloedrijke filosofen van dit moment, deed historisch onderzoek...
maandag, 15 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vandaag is het de internationale ‘dag van het gezin’. In Nederland is daar sinds deze VN-dag in 1993 werd ingesteld niet veel aandacht voor. Rondom het gezin heerst in Nederland een sfeer van...
vrijdag, 12 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Platform 31, RIGO Research en Advies de leefbaarheid concluderen dat in 70 procent van de Vogelaarwijken de leefbaarheid weer achteruit gaat. Diverse recente publicaties suggereren dat de ambities...
donderdag, 11 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds sneller veranderen de traditionele rollen van de overheid en de burger. Kenmerkend is dat de overheid veel meer verwacht van de burger. Dat vraagt eerder om best persons dan om best practices...
woensdag, 10 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Diversiteit is een ruim begrip, en we verschillen over de manier waarop we het moeten omarmen. Maar in elk geval moeten we behoedzaam zijn voor verschillenblindheid. Diversiteit: zo onderhand wel...
dinsdag, 9 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe kun je mensen met dreigende schulden eerder bijspringen? Amsterdam screent mensen met een bijstandsuitkering en roept ze op voor een gesprek. Met een vriendelijke en uitnodigende brief....
zaterdag, 6 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens Nico de Boer verrichtte de WRR met het recente rapport Weten is nog geen doen een goede daad omdat het ‘stem gaf aan wat veel sociaal werkers in hun dagelijkse praktijk tegenkomen: een...
vrijdag, 5 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds vaker nemen burgers het heft in eigen handen. Maar om burgerinitiatieven tot een succes te maken, is een professionele aanpak essentieel, concluderen Malika Igalla en Ingmar van Meerkerk....
donderdag, 4 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De huidige ‘post-truth’ samenleving dwingt ons om opnieuw na te denken over de relatie tussen waarheid, democratie en vrij spreken. Het vrijmoedig spreken van de waarheid, zegt filosofe Martine...
woensdag, 3 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Televisie krijgt vaak de schuld van verval van normen en waarden en verharding van de samenleving. Onterecht, ontdekte Serena Daalmans. Televisie is een reflectie van wat we als samenleving...
dinsdag, 2 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten zien wijkteams als dé manier om de burger integraal, direct en via één loket te helpen. Maar de aandacht voor werk en inkomen binnen de sociale wijkteams blijft beperkt. De vraag is of dat...
maandag, 1 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zonder juridische zelfredzaamheid hebben burgers geen toegang tot het recht. Helaas is dit voor een deel van de bevolking een realiteit, zoals ook de WRR vorige week erkende. Je recht halen betekent...
vrijdag, 28 april, 2017 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De verzorgingsstaat heeft geen goed verhaal meer, maar de participatiesamenleving is illusoir en gaat mislukken. Die alarmerende boodschap verkondigde Gabriël van den Brink, tegenwoordig hoogleraar...
donderdag, 27 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het favoriete vehikel van de transformatie van het sociale domein zijn de wijkteams. Die mogen zichzelf dan een 7,7 geven, er raakt wel de klad in. De gerichtheid op individuele hulpverlening drukt...
dinsdag, 25 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De decentralisaties in het sociale domein lijden onder een noodzakelijkheidsdiscours en een wenselijkheidsdiscours, betogen Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens. Daarmee wordt het een autoritaire...
maandag, 24 april, 2017 - 08:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelfstandig ondernemers worstelen met het combineren van werk en gezinsleven. Daar moet meer balans in komen. In de afgelopen twintig jaar is het aantal bedrijven in Nederland fors gestegen. ...
vrijdag, 21 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De uitgestrekte leegten van het platteland en de sluitende dorpsvoorzieningen symboliseren de vermeende teloorgang in krimpregio’s. SCP-onderzoek laat zien dat kleine dorpen in krimpregio’s op...
donderdag, 20 april, 2017 - 09:16     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale wijkteams zijn over het algemeen zeer tevreden over de eigen prestaties. Gemiddeld geven ze zichzelf een 7,7. De teamleden zijn het meest positief over de teamleider, de mate van...
woensdag, 19 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Denemarken heeft zijn ‘periferie’, Frankrijk ‘de onzichtbare Fransman’, het Verenigd Koninkrijk ‘de achtergebleven kiezer’ en in België is sprake van ‘de rechtse misnoegde randbewoner’. In veel...
dinsdag, 18 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Neerwaartse sociale mobiliteit vergroot politiek wantrouwen, schrijven Stijn Daenekindt, Jeroen van der Waal en Willem de Koster. ‘Het systeem’ wordt verantwoordelijk gehouden voor maatschappelijke...
zaterdag, 15 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We worden overspoeld met nieuws over de VS. Nieuws zonder toegevoegde waarde en ten koste van nieuws over de rest van de wereld. En bovenal: ten koste van aandacht voor onze eigen problemen. In heel...
vrijdag, 14 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als ontwikkelingslanden erin slagen om vluchtelingen te veranderen in waardevolle ‘activa’ , dan moet Europa dat toch ook kunnen. En dan zijn onze Westerse zorgen over de gevolgen van het opnemen van...
donderdag, 13 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De bedrijfsvoering in verpleeghuizen moet eerst efficiënter, zo stelt de zorgautoriteit (NZa) op basis van onderzoek. Pas dan kan er extra geld naar de ouderenzorg. Dit gaat voorbij aan de huidige...
woensdag, 12 april, 2017 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouders willen door de school van hun kind geïnformeerd én gehoord worden. Ze zoeken de  samenwerking met school. Dat gaat niet van leien dakje. Een obstakel is dat ouders zich opstellen als consument...
dinsdag, 11 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale professionals nemen talloze beslissingen op een dag. In hun eentje, en zonder veel overleg in hun team. En hoewel ze doorgaans verstandige beslissingen nemen, is de geringe aandacht voor...
maandag, 10 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Light communities ontstaan doordat mensen samen gemeenschappelijke problemen willen oplossen. Sociologen Halleh Ghorashi, Baukje Reitsma en Zsuzsa Kovacs onderzochten de betekenis van de Amsterdamse...
vrijdag, 7 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 9 op de 10 Nederlanders zich gelukkig voelt. Ons land staat echter ook in de top 10 van landen als het gaat om de...
donderdag, 6 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
CDA en VVD – het motorblok van de aanstaande coalitie – hanteren een enge opvatting van burgerschap waarin geen ruimte is voor wantrouwen en tegenspraak. Het plaatsen van vraagtekens bij onze...
woensdag, 5 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de voortdurend dalende criminaliteit, blijven sommige burgers zich onveilig voelen. Een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau wijst daar nog eens op. De oplossing begint met...
dinsdag, 4 april, 2017 - 08:04     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Druk gedrag van scholieren, gebreken van ouderen – problemen van mensen krijgen vaak ten onrechte een medisch etiket opgeplakt. Te vaak komen ze op het bordje van de arts terecht, terwijl...
maandag, 3 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlandse ouders krijgen veel minder verlof dan ouders in andere Europese landen zoals Ierland en Portugal. Het is symptomatisch voor het Nederlandse zorgmodel, dat vrouwen in hun zelfstandigheid...
zaterdag, 1 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dat de Nederlandse cultuur zou worden bedreigd is een tendentieuze en gevaarlijke stelling. Dat vrijwel elke politicus deze onderschrijft is misleidend. Onderzoeken laten telkens weer zien dat...
vrijdag, 31 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet alle burgers kunnen een bijdrage leveren aan hun buurt, stelt SCP-onderzoeker Lonneke van Noije. Sommigen willen dat ook niet. Een veilige wijk is pas het begin. Een terugkerende zorg is dat...
donderdag, 30 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorg wordt steeds meer private zorg van marktpartijen en civil society. Vanwege de terugtrekkende overheid, maar vooral ook omdat de burger het beter wil hebben dan z’n buren, ook in de zorg die hij...
woensdag, 29 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen kan niet alleen sneller, maar moet vooral beter. Dit constateren onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Tilburg. Nederlandse...
dinsdag, 28 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Evenals in de VS en het VK was er in Nederland tussen 2007 en 2015 een afname van autonomie in het werk, mentaal uitdagend werk, promotiemogelijkheden en werkuren, en een toename van flexcontracten...
maandag, 27 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse aanpak van radicalisering richt zich op jongeren tussen 15 en 25 jaar. Maar gevoelens van deprivatie beginnen al veel eerder. Die neem je niet weg met een reactief tegenverhaal, maar...
vrijdag, 24 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De samenleving staat voor complexe uitdagingen. Om die het hoofd te bieden, mogen we van de universiteit een grotere bijdrage verwachten aan het debat over mogelijke oplossingen. Het is zelfs...
donderdag, 23 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Migranten kloppen voor hulp meestal eerst aan bij hun eigen netwerken. Maar hun familie en vrienden wonen overal op de wereld en kunnen dus niet altijd concrete praktische steun en informatie bieden...
woensdag, 22 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werkers ervaren dag in dag uit de polarisatie in de samenleving. Met welk repertoire kunnen zij deze te lijf gaan, vraagt Marcel Spierts zich af in de Marie Kamphuis-lezing. Veel burgers...
dinsdag, 21 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) werden tot voor kort niet als risicogroep voor alcohol-, tabak-, of druggebruik gezien. Onterecht blijkt uit recent onderzoek. Niet onderkend...