Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 21 november, 2017 - 09:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Deze week is de week tegen kindermishandeling, maar er is momenteel weinig reden tot vreugde. De behoefte aan zorg voor jongeren stijgt maar gemeenten hebben minder geld. Houdt Nederland nog wel van...
maandag, 20 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als onderzoeker observeerde Vicky Hölsgens in ruim een jaar 87 keukentafelgesprekken. Na afloop interviewde ze de 24 generalisten en consulenten met wie ze meeliep over de rol van zingeving tijdens...
donderdag, 16 november, 2017 - 09:40     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 17 november wordt in Utrecht het boek ‘1 op de 4 – Kindermishandeling, een publiek probleem’ gepresenteerd. Wetenschappers en experts onderzoeken daarin wat de aanpak van...
woensdag, 15 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Basisscholen laten zich in hun worsteling met de Zwarte Pietdiscussie vooral leiden door vermeende gevoelens van zwarte betrokkenen, blijkt uit een enquête. Maar die gevoelens zijn evengoed reden...
maandag, 13 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Word je van vrijwilligerswerk gezonder? Ja, ondervond de kersverse sociologe Riëtte Joosse. Vrijwilligers ervaren een betere gemoedstoestand, ontvangen meer sociale steun en dat verbetert hun...
zaterdag, 11 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het seksueel machtsmisbruik van producer Harvey Weinstein gaf aanleiding tot een stroom van #MeToo openbaringen. Maar macht leidt tot meer dan seksueel misbruik alleen. Katrien de Vaan van Regioplan...
vrijdag, 10 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel gemeentelijke managers en bestuurders ervaren overleg met hun cliënten- of participatieraad als een verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. Vaak worden deze raden ook niet bij het beleid...
donderdag, 9 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorgt diversiteitsbeleid voor meer inclusiviteit? Of staat het ‘verschildenken’ dat aan veel diversiteitsbeleid ten grondslag ligt een rechtvaardiger samenleving juist in de weg? Hoewel de uitvoering...
dinsdag, 7 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De opkomst van civic crowdfunding biedt mogelijkheden voor gemeentelijke overheden die burgerinitiatieven willen stimuleren. Maar slaat civic crowdfunding vooral aan bij een beperkte groep relatief...
maandag, 6 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het debat over sociale innovatie lijdt onder drie grote vergissingen. Het gaat overheid en markt vervangen als manier om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, het is apolitiek en het is...
zaterdag, 4 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid kan niet zorgen en geen maatwerk leveren. Daarvoor zijn tussenruimtes als coöperaties nodig, ondervond voormalig wethouder Arjo Klamer, die deelneemt aan de Empowerment-conferentie van 10...
vrijdag, 3 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe kunnen mensen ondanks morele verschillen goed met elkaar samenleven? Sawitri Saharso betoogt in haar oratie dat de overheid randvoorwaarden kan scheppen, maar dat hiervoor ook burgers nodig zijn...
donderdag, 2 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er wordt veel gesproken over mensen die door hun baas of hun slechte positie op de arbeidsmarkt ‘gedwongen’ als zelfstandige aan de slag gaan. Deze groep – bijna één op de tien zzp’ers – ervaart een...
woensdag, 1 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De wijk is een belangrijke plek om sociale netwerken te vormen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening. Maar het is ook een plek om hen om op gelijke voet mee te...
dinsdag, 31 oktober, 2017 - 09:04     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Politici als Thierry Baudet beweren dat Nederland een ‘ziekelijke afkeer’ koestert tegen eigen gewoonten en gebruiken. In zijn nieuwe boek Thuis – Het drama van de sentimentele samenleving betoogt...
maandag, 30 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Complexe vaardigheden, zoals het vermogen om te plannen, impulsen beheersen en het zich kunnen inleven in de ander zijn belangrijk voor het uitvoeren van doelgerichte taken. Deze zogenaamde ‘...
zaterdag, 28 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal verwarde personen groeit. Maar klopt dat wel? Wat zit er achter het cijfer van 75.000 politiemeldingen? Bauke Koekoek komt met een alternatieve hypothese. De ‘verwarde personen’ van...
donderdag, 26 oktober, 2017 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De creatieve stad, de slimme stad, de stad als emancipatiemachine: van de stad wordt veel verwacht. Maar hebben we nog wel oog voor de langzame, de zorgvriendelijke of, zoals de burgemeester van...
donderdag, 26 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Complotdenkers worden gezien als paranoïde personen met irrationele waanvoorstellingen die zeer gevaarlijk zijn voor onze samenlevingen. Maar verkettering helpt ons niet te begrijpen waarom zo veel...
woensdag, 25 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor veel wijkteams en sociale professionals is het inmiddels een heuse opdracht om samen met het ‘informele’ maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met als toverwoorden: verbinding,...
dinsdag, 24 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Netwerksamenleving’ is een term die suggereert dat het lief, verweven en kansrijk zal zijn. Maar netwerken van mensen met de juiste talenten en vaardigheden kunnen mensen ongemerkt achterlaten en...
maandag, 23 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Al sinds 1865 is er bij geboortes sprake van een duidelijke taakverdeling tussen verloskundigen (normale geboortes) en gynaecologen (pathologie). Door de steeds vroegere tests vervagen deze grenzen...
vrijdag, 20 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Nabij en integraal is beter’ luidt de slogan van de decentralisaties in het sociale domein. Volgens een recent rapport van Movisie gaat het over het algemeen goed met het realiseren van...
donderdag, 19 oktober, 2017 - 08:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moslims worden in nieuwsberichten veelvuldig in verband gebracht met extremisme, terrorisme en aanslagen. Media dragen zo – wellicht onbedoeld en slechts om de lezer te verleiden tot verder lezen –...
woensdag, 18 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bedrijven hebben hun mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ondertussen worden mensen met schulden via de achterdeur afgeknepen en wordt er maar moeizaam ingestemd met...
maandag, 16 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Socioloog Josien Arts komt op bezoek bij haar vader en vindt dat het buurtfeest dat hij met de bewonersvereniging organiseert, gericht lijkt op de lucky few van de eigen buurt. Wat is er gebeurd met...
maandag, 16 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als gevolg van technologische ontwikkelingen zullen er naar verwachting veel banen in het middensegment verdwijnen en van aard veranderen. Wat betekent dit voor mbo’ers, en hoe schatten zij zelf hun...
vrijdag, 13 oktober, 2017 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de voortvarende aanpak van kindermishandeling in de afgelopen decennia is er nog steeds ‘een olifant in de (kinder)kamer’, betoogde Majone Steketee in haar oratie gisteren. Enerzijds is er te...
vrijdag, 13 oktober, 2017 - 08:33     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Vertrouwen komt en gaat te voet, maar eenmaal weg is het ver weg’, zou het spreekwoord moeten luiden, legt Marcel Canoy uit. Een paar jaar economische voorspoed brengt dat vertrouwen niet met een...
woensdag, 11 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De grote publieke uitvoeringsorganisaties gaan gezamenlijk hun aanpak naar mensen met problematische schulden veranderen. We spraken met drie van hen, bestuurders van: het Centraal Justitieel...
dinsdag, 10 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Begin volgend jaar kiezen we nieuwe gemeenteraden. Daarbij zal het nauwelijks gaan over de invoering van de omgevingswet in 2019, terwijl deze behoorlijke consequenties heeft. De lokale politiek zou...
maandag, 9 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waarom lukt het Nederland maar niet om genoeg vrouwen aan de top te krijgen? Het heeft er alle schijn van dat er een relatie is tussen carrièrekansen van vrouwen en het krijgen van een gezin....
vrijdag, 6 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren delen op sociale media allerlei persoonlijke informatie. Jongerenwerkers krijgen daarvan veel onder ogen. Dat geeft nieuwe dilemma’s: ‘Dan zie je bijvoorbeeld iemand die zit in de klas. Die...
donderdag, 5 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wim Eickholt was een jaar dakloos en hield in die tijd een dagboek bij. Dit boek verschijnt morgen onder de titel: ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’. Over het rauwe leven op straat en de...
woensdag, 4 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het mobiliseren van ‘ondeskundige’ burgers in het sociale domein leidt onvermijdelijk tot gevaarlijke deprofessionalisering. Zulke kritiek op burgerkracht, onder meer verwoord door Evelien Tonkens,...
dinsdag, 3 oktober, 2017 - 08:59     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse economie groeit solide en de werkloosheid neemt snel af, ook bij jongeren. Maar niet alle jongeren vinden makkelijk een baan. Bovendien beweegt een groot deel zich buiten het beeld van...
dinsdag, 3 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waarom zijn er toch zoveel vooraanstaande mensen gaan geloven in ‘burgerkracht’? We zouden de burgers zelf moeten laten beslissen over hun leefomgeving. Negatief gezegd: waarom zijn ze ‘klaar’ met de...
vrijdag, 29 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren blijven langer thuis wonen en een groeiende groep keert na aanvankelijke zelfstandigheid terug naar het ouderlijk huis. Een zorgelijke ontwikkeling? En wat ligt eraan ten grondslag? Mieke...
donderdag, 28 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Studenten van de Bildung Academie in Amsterdam onderwierpen zich een week lang aan een digitale ‘detox’. Filosoof Hans Schnitzler interviewde vijftien van hen over deze ervaring. Hij deed verslag in...
woensdag, 27 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland vergrijst, wat betekent dat er ook op de werkvloer meer senioren rondlopen. De gemiddelde leeftijd van werkenden is sinds de eeuwwisseling met maar liefst vier jaar gestegen tot ruim 42...
dinsdag, 26 september, 2017 - 09:31     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen in de bijstand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden door regelgeving buitenspel gezet. Werkgevers zouden een actievere rol moeten krijgen in de oplossing van dit probleem. Dit...
maandag, 25 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen blijven langer thuis wonen. Sociaal leven en gezondheidsvragen raken zo steeds meer met elkaar verstrengeld. De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol in die verbinding en daardoor in...
donderdag, 21 september, 2017 - 09:25     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vier jaar nadat de koning in de troonrede het woord participatiesamenleving introduceerde, deed de NOS een onderzoek naar de resultaten van deze oproep. Tegelijkertijd kwam kenniscentrum Movisie met...
woensdag, 20 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bevolkingskrimp in de noordelijke regio’s is een langzaam proces. Sommige bewoners hebben het niet eens in de gaten, anderen ervaren het vertrek van dorpsgenoten en voorzieningen als een verlies. De...
dinsdag, 19 september, 2017 - 09:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Pesten gebeurt allang niet meer alleen op het schoolplein. Ook online wordt er flink gepest. Vaak anoniem, waardoor het moeilijk is er iets tegen te beginnen, schrijft Beau Oldenburg tijdens de Week...
maandag, 18 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu zo ongeveer iedereen een smartphone bezit, is het een ware hype in Nederland: whatsapp-preventiegroepen. In zijn recente overzichtsstudie De burger op wacht bespreekt Vasco Lub een...
vrijdag, 15 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten zetten massaal in op outreachende wijkteams, zonder dat ze scherp hebben welke doelen die wijkteams moeten realiseren. Jurriaan Omlo ziet zes interventierepertoires voor outreachend werken...
donderdag, 14 september, 2017 - 09:18     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige journalisten praten doping in de sport wel erg makkelijk goed. Maar wie de doping-zondaar vergeeft, begint oorlog in de sport, betoogt Wim Dubbink. Het is misschien maar een kleinigheid,...
woensdag, 13 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De neiging om de oplossing voor misstanden in de jeugdzorg te zoeken in meer professionals is hardnekkig. Terwijl we weten waar de oplossing zit: meer eigen omgeving. Vorige week schreef Charlotte...
dinsdag, 12 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eén op de tien mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Dat zijn ongeveer 400.000 helpers in Nederland. Waar deze mantelzorgers het meeste behoefte aan hebben is een luisterend oor. In kranten en...