Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 21 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het huidige implementatieplan van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bestaat wordt gecoördineerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (VWS). Dit is...
dinsdag, 18 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Activering zou mensen zonder baan moeten helpen voldoening te geven. Maar dat helpt niet tegen de verveling die mensen voelen als gevolg van onzekerheid. Deze verveling ontstaat als wat men...
zaterdag, 15 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatwerk, intensief contact met de bijstandscliënt, geen druk – dat zijn succesfactoren bij het activeren van mensen in de bijstand. Dat blijkt uit een analyse van honderd wetenschappelijke...
vrijdag, 14 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Al sinds de jaren ‘70 krijgen scholen extra geld voor achterstandsleerlingen. Maar dat gebeurt op basis van indicatoren die prestatieverschillen nauwelijks verklaren, stelt onderwijskundige Geert...
donderdag, 13 juli, 2017 - 17:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ervaringskennis in Nederland begon in de ggz, in Vlaanderen bij armoedebestrijding. Wat leert die andere historie van onze zuiderburen ons? Drie Vlaamse auteurs analyseren: mensenrechten zijn...
donderdag, 13 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongerenwerkers hebben een cruciale rol toegewezen gekregen in het bestrijden van terrorisme. Ze zijn er echter niet voor opgeleid en moeten bij gebrek aan duidelijke maatstaven handelen op basis van...
woensdag, 12 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, zijn er in Nederland geen bewezen effectieve interventies die leerlingen scholen in seksuele...
dinsdag, 11 juli, 2017 - 09:17     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor kinderen in de jeugdhulp kan hun 18e verjaardag uitlopen op een deceptie, ze zijn dan namelijk niet langer verzekerd van hulp. Gemeenten kunnen verlengde jeugdhulp toekennen maar dat gebeurt...
maandag, 10 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Differentiatie wordt in het onderwijs gezien als de oplossing voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Eddie Denessen ziet ook nadelen: een groeiende kansenongelijkheid en scherpere...
vrijdag, 7 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die in armoede leven en migranten lopen in de praktijk tegen dezelfde problemen aan. Niet alleen worden beide groepen op een negatieve manier benaderd en zijn ze het slachtoffer van...
woensdag, 5 juli, 2017 - 20:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anders dan vaak wordt beweerd, is er in Nederland geen sprake van een ‘uitholling’ van de middenklasse. Maar middengroepen zijn wel onzekerder geworden, concluderen de samenstellers van het WRR-...
woensdag, 5 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Zorgagenda van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) inspireerde Jaap van Velzen tot ideeën voor betere zorg. Hij pleit voor meer empathie, meer oplossingen zonder formulieren en...
maandag, 3 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving slaat met haar recente kritiek op evidence-based practice in de zorg de plank mis, betoogt Renske van der Zwet. Evidence based practice is geen kwestie van...
vrijdag, 30 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kleinschalige woonvormen laten zich financieren door persoonsgebonden budgetten. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg en zou verboden moeten worden, stelt Harrie Verbon. Vijf jaar geleden...
donderdag, 29 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gentrificatie zorgt voor betere voorzieningen, en sterkere schouders in de buurt kunnen dienen als rolmodel, stellen Doff en van der Sluis op deze site. Emily Miltenburg onderzocht het effect van de...
woensdag, 28 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De herinvoering van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen in de WW heeft als doel de werkloosheid onder ouderen te verkleinen. Het regeringsbeleid, activerend en stimulerend, leidt inderdaad...
maandag, 26 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kleine schulden worden grote schulden. De schuldenproblematiek ontstaat vooral doordat overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven het te ingewikkeld hebben gemaakt. In een advies draagt de...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 16:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit onvrede of betrokkenheid, burgers komen steeds vaker met alternatieven voor overheidsbeleid. Die overheid weet nog niet goed hoe daarmee om te gaan. De bestuurskunde kan helpen, maar dan moet die...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moslims sluiten binnenkort de vastenmaand Ramadan af met het Suikerfeest. Geen feest waar grote hoeveelheden suiker worden genuttigd, al doet de naam anders vermoeden. Waarom noemen we het dan toch...
woensdag, 21 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De huidige re-integratiedienstverlening van UWV en gemeenten past niet bij de steeds flexibelere arbeidsmarkt. Terwijl volgens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid juist daar de meeste...
maandag, 19 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het accent ligt in de zorg nu teveel op verantwoording, transparantie, standaardisatie en controle, meent de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat vandaag verschijnt. Zij...
vrijdag, 16 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten hebben een verzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in hun gemeente. Er is één probleempje: veel betrokkenen hebben hier geen weet van, sterker nog, ook bij de gemeenten zelf...
donderdag, 15 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor veel mensen die van een (zeer) laag inkomen moeten rondkomen, is het huidige systeem van armoedevoorzieningen te ingewikkeld. Roeland van Geuns en Mirre Stallen geven hulpverleners handreikingen...
woensdag, 14 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De opkomst van nationalisme en autoritarisme worden vaak gezien als het einde van het neoliberalisme. Maar dat gaat uit van een te beperkt idee van neoliberalisme, betoogt de Duitse professor en...
dinsdag, 13 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De nieuwste beleidsmode heet: ervaringsdeskundigheid. Voor professionals blijkt dat vooral een aanvulling op wat er is. Maar pas op, waarschuwt Jos van der Lans, ervaringsdeskundigheid zou wel eens...
maandag, 12 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om met elkaar samen te leven moet je weten wat er speelt. In heel veel buurten geeft de wijkkrant daartoe smoel aan de bewoners en aan de omgeving. Maar de wijkkrant staat onder zware druk. ‘De...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Belangengroepen hebben door dom gedrag weinig succes of ze komen erdoor in opspraak. Politicoloog Rinus van Schendelen laat in zijn nieuwste boek zien welke onnodige fouten worden gemaakt bij...
donderdag, 8 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ervaringsdeskundige is een politiek correcte schaamlap. De werkelijke inzet is nog klein. Om dat te veranderen, zijn gedurfde keuzes nodig, betoogt ervaringsdeskundige Hans van Eeken. De inzet...
woensdag, 7 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gender, leeftijd en etniciteit blijken een rol te spelen bij de wervingsvoorkeuren van Vlaamse politici, net als politieke ideologie, zo blijkt uit Nederlands/Deens onderzoek. Het zijn ook lessen...
dinsdag, 6 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het Brusselse BuurtPensioen worden de uren die vrijwilligers besteden aan het helpen van hun buurtgenoten op een spaarrekening gezet. De opgespaarde uren kunnen ze ruilen voor hulp voor zichzelf...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jan Willem Duyvendak heeft gelijk dat we de rechtspopulistische kiezer op zijn woord moeten geloven. Maar, reageert socioloog Paul Mepschen, laten we wel ook de groeiende sociale en economische...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
PVV-stemmers zouden zich volgens veel duiders ‘eigenlijk’ laten leiden door sociaaleconomische redenen. Waarom geloven we kiezers niet op hun woord, vraagt Jan Willem Duyvendak zich af. Ook als ze...
donderdag, 1 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij het digitale maaltijdenplatform Thuisafgehaald willen ze allereerst de wereld verbeteren, daarna komen ondernemen en financieel onafhankelijk zijn. Naar het blijkt een lastige mix, temeer daar...
woensdag, 31 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we verschillen in inkomen, gezondheid en geluk goed willen begrijpen, moeten we verder kijken dan individuele kenmerken zoals opleidingsniveau. Dat concludeert Sean de Hoon op basis van zijn...
dinsdag, 30 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In smart cities worden digitale technologieën en grote datastromen gebruikt om de stad aan te sturen. Maar de doorsnee stedeling die zich niet inlaat met hackatons of urban living labs heeft er nog...
maandag, 29 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij steeds meer aanbestedingen maken bedrijven alleen een kans om deze gegund te krijgen als ze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Voor individuele MKB’ers blijkt het echter...
vrijdag, 26 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor het boek ‘Bezielende interventies’ bezochten Marcel van Engelen, Peter Rensen en Marcel Ham het afgelopen jaar tien plekken waar sociaal werkers met bewezen en goed beschreven methoden werken....
donderdag, 25 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het subsidiebeleid voor lokale maatschappelijke projecten verandert. De nieuwe praktijk lijkt te zijn dat de gemeente alleen bij de start van een project en onder bepaalde voorwaarden meebetaalt....
woensdag, 24 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Rotterdam doet er alles aan om hoger opgeleiden oude volksbuurten binnen te loodsen. Oorspronkelijke wijkbewoners zien hun buurten daardoor snel veranderen. Met gerichte keuzes kan de stad die pijn...
dinsdag, 23 mei, 2017 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vertegenwoordigers van grote bedrijven die een krachtig klimaatbeleid bepleiten, het lijkt de goede kant op te gaan. Maar zijn zij ook bereid om het neoliberale model, oorzaak van de dreigende...
maandag, 22 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Je zou het niet verwachten, maar extra controles, strenge sancties en prestatiebeloningen lokken makkelijk fraude uit op het werk. Voor een beter ethisch werkklimaat moeten bedrijven volgens Naomi...
vrijdag, 19 mei, 2017 - 08:09     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk dat mensen helpt hun netwerk te vergroten kan ze helpen zich gezonder te voelen. Onderzoekers van het AMC stelden vast dat de deelnemers meer zelfvertrouwen kregen en minder depressief...
donderdag, 18 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Staatsgeweld is een blinde vlek bij academici, politici, journalisten en middenklassers die de status quo niet hoeven uit te dagen, en die ook niet zwart zijn. Zij weten niet tot welk geweld de staat...
woensdag, 17 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vraag ‘Zou u het niet zelf doen?’, kan even betuttelend zijn als het ouderwetse, ongevraagde overnemen van verantwoordelijkheden. Vooral mensen met een beperking kunnen nog wel wat extra hulp...
dinsdag, 16 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe kunnen morele revoluties op gang worden gebracht, zoals bij het tegengaan van eerwraak?  Kwame Anthony Appiah, een van de meeste invloedrijke filosofen van dit moment, deed historisch onderzoek...
maandag, 15 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vandaag is het de internationale ‘dag van het gezin’. In Nederland is daar sinds deze VN-dag in 1993 werd ingesteld niet veel aandacht voor. Rondom het gezin heerst in Nederland een sfeer van...
vrijdag, 12 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Platform 31, RIGO Research en Advies de leefbaarheid concluderen dat in 70 procent van de Vogelaarwijken de leefbaarheid weer achteruit gaat. Diverse recente publicaties suggereren dat de ambities...
donderdag, 11 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds sneller veranderen de traditionele rollen van de overheid en de burger. Kenmerkend is dat de overheid veel meer verwacht van de burger. Dat vraagt eerder om best persons dan om best practices...
woensdag, 10 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Diversiteit is een ruim begrip, en we verschillen over de manier waarop we het moeten omarmen. Maar in elk geval moeten we behoedzaam zijn voor verschillenblindheid. Diversiteit: zo onderhand wel...
dinsdag, 9 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe kun je mensen met dreigende schulden eerder bijspringen? Amsterdam screent mensen met een bijstandsuitkering en roept ze op voor een gesprek. Met een vriendelijke en uitnodigende brief....