Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 23 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het poldermodel, ooit beschouwd als de motor van welvaartsgroei, heeft een slechte naam gekregen. Maar nu marktdominantie oprukt, zou onze traditie van overleg en samenwerking een inspiratiebron voor...
donderdag, 22 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Drie jaar lang stimuleerden het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG lokale proeven met participatief bestuur. Onlangs riep het projectteam gemeenten op hun democratie nu echt flink te gaan ‘...
woensdag, 21 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Grondgedachte bij de decentralisaties in het sociaal domein is dat nabijheid loont. Hoe dichter de maatschappelijke dienstverlening bij burgers wordt georganiseerd, hoe beter. Dit heeft een vertaling...
dinsdag, 20 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jonge niet-westerse immigranten staan voortdurend in de schijnwerpers. Hun ouders en grootouders krijgen die aandacht niet. Terwijl het met hen helemaal niet zo goed gaat, betoogt Jolien Klok....
maandag, 19 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De duizenden stichtingen en verenigingen in ons land worden vrijwel allemaal bestuurd door gedreven en gepassioneerde vrijwilligers. Bestuurders die door de samenleving overvraagd dreigen te worden....
zaterdag, 17 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er zijn wetenschappers die opperen dat er een aantoonbaar verband is tussen IQ en ‘ras’. Zij vinden steeds vaker hun weg naar universiteiten en wetenschappelijke tijdschriften. Gwen van Eijk wijst op...
vrijdag, 16 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlanders leven in gescheiden werelden. Dat is een adagium van deze tijd, maar dat wil niet zeggen dat ze elkaar nooit tegenkomen. School is een van de ontmoetingsplaatsen, en vaak gaat het om...
donderdag, 15 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid verwacht dat we met digitale hulpmiddelen de regie gaan nemen over onze eigen gezondheid. De potentie is groot, zo stelt onderzoekster Maartje Niezen van het Rathenau Instituut. Maar er...
woensdag, 14 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vraag naar wat werkt in het sociaal domein is nog steeds het thema van veel congressen en onderzoeksprogramma’s. Soms als algemene vraag, soms met de toevoeging ‘voor wie in welke omstandigheden...
dinsdag, 13 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid wil dat we zoveel mogelijk ons eigen netwerk inschakelen als we hulp nodig hebben. Daar denken mensen genuanceerder over, ontdekte het Sociaal en Cultureel Planbureau: de meerderheid...
maandag, 12 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Waar kom je vandaan?’ Wie deze vraag te horen krijgt, wordt gezien en bestempeld als ‘anders’, afwijkend van een bepaalde norm, als buitenstaander. Lotte Thissen deed etnografisch onderzoek in...
zaterdag, 10 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dinsdag 13 februari is in de Tweede Kamer een hoorzitting over de intrekkingswet waarmee het kabinet Rutte-III het nationaal referendum wil afschaffen. Frank Hendriks heeft zijn bedenkingen bij deze...
vrijdag, 9 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Afkeurende hulpverleners die het beter weten maken weinig indruk op jonge meisjes in de prostitutie. ‘Ik wil het toch echt’, zegt het meisje. Een idee is om jonge meisjes te wijzen op de paradoxen...
donderdag, 8 februari, 2018 - 10:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een nieuwrechtse coalitie probeert sinds de jaren negentig de Nederlandse politiek op fundamentele wijze te veranderen. Niet enkel, zoals vaak wordt beweerd, vanuit de onderbuik, meent Merijn...
woensdag, 7 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In 2003 werd ’t Groene Sticht opgericht. Dit experimentele Utrechtse woon-werkproject combineert kwetsbare mensen (ex-daklozen en mensen met ggz-verleden, met een verslavingsachtergrond en met een...
dinsdag, 6 februari, 2018 - 09:53     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Studenten gebruiken op grote schaal ADHD-medicatie om beter te kunnen studeren. De roep om betere voorlichting miskent volgens verslavingsonderzoeker Jeroen Boekhoven het onderliggende probleem: de...
maandag, 5 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het vertrouwen in de financiële sector is door de crisis ernstig aangetast. Meer dan een kwart van de Nederlanders heeft nauwelijks vertrouwen in de Nederlandse banken. Een oplossing zou kunnen komen...
vrijdag, 2 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De wereld telt meer dan 250 miljoen mensen die uit hun geboorteland zijn vertrokken, ongeveer twee miljoen van hen wonen in Nederland. Martijn Hendriks ziet het als een grote uitdaging om meer uit...
donderdag, 1 februari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer dan de helft van de Nederlanders facebookt dagelijks. Bas Hofstra vroeg zich af met wie ze hun leven online delen en of ze wel genoeg oog voor hun privacy. Dat laatste valt tegen en veel online...
woensdag, 31 januari, 2018 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het basisinkomen wordt vaak geprezen om zijn ‘groene’ karakter. Maar deze vermeende ecologische duurzaamheid is  niet zo evident als op het eerste gezicht lijkt. Het basisinkomen zou in theorie ook...
dinsdag, 30 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kindermishandeling is een ‘wicked problem’ waarvoor geen eenvoudige oplossing bestaat. Ook een goede screening bij de Spoedeisende Eerste Hulp van ziekenhuizen kan mishandeling niet voorkomen. Wel...
maandag, 29 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De liberale verwachting is dat als de overheid terugtreedt de samenleving via haar organisaties zelf de strijd tegen maatschappelijke noden aangaat en financiert. VU-onderzoeker Arjen de Wit plaatst...
vrijdag, 26 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De toenemende internationalisering en migratie zorgen ervoor dat de Nederlandse samenleving steeds diverser wordt. Mensen met verschillende etnische, culturele, en religieuze achtergronden zullen...
donderdag, 25 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgers worden verondersteld eerst zelf te proberen hun problemen op te lossen en dan pas een beroep te doen op professionele hulp van het gemeentelijke wijkteam. Deze eigen kracht drempel is in...
woensdag, 24 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Frans, voormalig lingua franca in Europa, heeft de afgelopen jaren flink aan belang ingeboet in het Nederlandse onderwijs. Hoe komt dat, en is het erg? Sociologe Marjolijn Voogel onderzocht het...
dinsdag, 23 januari, 2018 - 09:12     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen in de bijstand worden gecategoriseerd op basis van hun ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Grote groepen worden daarmee uitgesloten van dienstverlening en investeringen, waardoor hun kansen op werk...
maandag, 22 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Slachtoffers van huiselijk geweld zijn geneigd hun situatie te bagatelliseren als het te lang duurt voor ze hulp krijgen. Het is daarom zaak om gelijktijdig met of direct na politieoptreden hulp aan...
zaterdag, 20 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ongeveer de helft van 450.000 mensen in de bijstand heeft vanwege hun lange afstand tot de arbeidsmarkt weinig perspectief op werk. Nu de economie aantrekt zou er voor deze groep meer mogelijk moeten...
vrijdag, 19 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De donut-econome Kate Raworth is hip, en zoals met alle modes klinkt er ook meteen kritiek. Haar ecologische doelen zouden bijvoorbeeld slechts een herverpakking zijn van VN-doelen. Maar het...
donderdag, 18 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de zorg is de focus rondom een hulpvrager meer op familie, vrienden en buren komen te liggen. Ook vrijwilligers helpen. Met de meeste van hen gaat het goed, maar sommigen vinden het...
woensdag, 17 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het buitenland kijken ze nieuwsgierig naar de Nederlandse aanpak om kansarme bijstandscliënten te activeren naar vrijwilligerswerk. Zelf doen ze het liever anders. In Duitsland zoeken ze de...
dinsdag, 16 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de introductie van de participatiesamenleving is co-creatie in de mode geraakt. Het samenspel tussen overheid en burgers leidt echter niet altijd tot goede muziek, betoogt William Voorberg op...
maandag, 15 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel mensen met een psychische aandoening of ziekte verzwijgen die op hun werk, uit angst voor negatieve reacties of zelfs ontslag. Hun onzichtbaarheid staat haaks op het streven van politiek,...
vrijdag, 12 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jonge mensen van niet-westerse komaf komen niet altijd even makkelijk aan het werk. Zij hebben het gevoel gediscrimineerd te worden op de arbeidsmarkt. Toch vindt een deel van hen desondanks een baan...
donderdag, 11 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten willen graag dat kwetsbare burgers elkaar helpen. Maar dat doe je niet met kortlopende pilotprojecten, zoals nu vaak gebeurt. Socioloog Fenneke Wekker ontdekte de heilzame werking van...
woensdag, 10 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Afgaand op de berichtgeving uit de media lijkt er sprake van een verruwing in het voetbal. Maar Jan Eberg ziet op termijn het tegenovergestelde: voetbal civiliseert. Als er wordt gesproken over...
dinsdag, 9 januari, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet-Rutte III poogt burgerschapseducatie nieuw leven in te blazen. Om te beginnen moeten kinderen verplicht het Wilhelmus leren, een bezoek brengen aan de Tweede Kamer en aan het Rijksmuseum...
vrijdag, 5 januari, 2018 - 10:43     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de jeugdwet uit 2015 staat dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur in een pleeggezin of in een gezinshuis moeten worden geplaatst. Nederland telt momenteel zo’n 750 gezinshuizen...
donderdag, 4 januari, 2018 - 09:57     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De rem is er bij veel mensen af, zo zagen we in 2017. We kennen het uit de psychotherapeutische praktijk: Datgene wat eerder door angst, schuld- en schaamtegevoelens ingeklemd werd gehouden kwam vrij...
dinsdag, 2 januari, 2018 - 13:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het huisvesten van middengroepen – het zogenoemde ‘middensegment’ – is een populair beleidsdoel, van gemeenten en kabinet. Daar zijn serieuze vraagtekens bij te plaatsen. Het zogenaamde ‘...
maandag, 1 januari, 2018 - 14:10     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zowel Leeuwarden als Tilburg schatten van ongeveer de helft van hun bijstandsgerechtigden in dat ze weinig kans hebben op betaald werk. Deze twee middelgrote steden, beide vier jaar lang bestuurd...
vrijdag, 29 december, 2017 - 13:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Utrecht vervullen wijkteams een sleutelrol in de activering van bijstandsklanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En de voorgeschreven tegenprestatie wordt niet gehandhaafd. Hoe pakt dat...
donderdag, 28 december, 2017 - 13:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlandse gemeenten strijden stoer en daadkrachtig tegen criminaliteit en overlast. In Rotterdam groeit echter het inzicht dat je met straffen en wapenstok alleen geen veilige en leefbare...
woensdag, 27 december, 2017 - 12:16     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe gaat Amsterdam om met mensen in de bijstand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe ziet de uitnodigende aanpak eruit? Een duik in de hoofdstedelijke ideologie en praktijk. Het ‘...
zaterdag, 23 december, 2017 - 14:09     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Rotterdam moet je iets terugdoen voor je uitkering. Hoe gaat dat in werkelijkheid? ‘Niet iedereen is zelfstandig, velen raken geïsoleerd, die moet je een zetje geven. Noem het gezond paternalisme...
donderdag, 21 december, 2017 - 15:50     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatwerk, intensief contact met de bijstandscliënt, geen druk – dat zijn succesfactoren bij het activeren van mensen in de bijstand. Dat blijkt uit een analyse van honderd wetenschappelijke...
donderdag, 21 december, 2017 - 15:22     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er voltrekt zich een stille revolutie. Ruwweg de helft van de mensen in de bijstand is opgegeven voor betaalde arbeid. Zij hoeven niet meer te solliciteren, zij krijgen geen hulp naar werk. Voor hen...
woensdag, 20 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nee zeggen is erg moeilijk, ervaren jonge vrouwen in de creatieve sector. Flexcontracten, vrijwilligerswerk en stages maken kwetsbaar. ‘Dus dan wil je als vrouw pleasen, want je wilt toch meer...
maandag, 18 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werkers maken vaak op vanzelfsprekende wijze gebruik van sociaalwetenschappelijke kennis. Er zit echter een keerzijde aan deze kennis, met name aan het categoriserende spreken over mensen....
vrijdag, 15 december, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het fenomeen pesten krijgt steeds meer serieuze aandacht. In een stadje in de Verenigde Staten is onlangs een wet aangenomen die ouders aansprakelijk stelt voor pestgedrag van hun kinderen. Op basis...