Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 21 september, 2017 - 09:25     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vier jaar nadat de koning in de troonrede het woord participatiesamenleving introduceerde, deed de NOS een onderzoek naar de resultaten van deze oproep. Tegelijkertijd kwam kenniscentrum Movisie met...
woensdag, 20 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bevolkingskrimp in de noordelijke regio’s is een langzaam proces. Sommige bewoners hebben het niet eens in de gaten, anderen ervaren het vertrek van dorpsgenoten en voorzieningen als een verlies. De...
dinsdag, 19 september, 2017 - 09:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Pesten gebeurt allang niet meer alleen op het schoolplein. Ook online wordt er flink gepest. Vaak anoniem, waardoor het moeilijk is er iets tegen te beginnen, schrijft Beau Oldenburg tijdens de Week...
maandag, 18 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu zo ongeveer iedereen een smartphone bezit, is het een ware hype in Nederland: whatsapp-preventiegroepen. In zijn recente overzichtsstudie De burger op wacht bespreekt Vasco Lub een...
vrijdag, 15 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten zetten massaal in op outreachende wijkteams, zonder dat ze scherp hebben welke doelen die wijkteams moeten realiseren. Jurriaan Omlo ziet zes interventierepertoires voor outreachend werken...
donderdag, 14 september, 2017 - 09:18     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige journalisten praten doping in de sport wel erg makkelijk goed. Maar wie de doping-zondaar vergeeft, begint oorlog in de sport, betoogt Wim Dubbink. Het is misschien maar een kleinigheid,...
woensdag, 13 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De neiging om de oplossing voor misstanden in de jeugdzorg te zoeken in meer professionals is hardnekkig. Terwijl we weten waar de oplossing zit: meer eigen omgeving. Vorige week schreef Charlotte...
dinsdag, 12 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eén op de tien mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Dat zijn ongeveer 400.000 helpers in Nederland. Waar deze mantelzorgers het meeste behoefte aan hebben is een luisterend oor. In kranten en...
maandag, 11 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er wordt in wijken, geheel in lijn met de Wmo, steeds meer samengewerkt. Verschillende doelgroepen ontvangen bijvoorbeeld samen begeleiding en ondersteuning in één collectieve voorziening. Maar dat...
vrijdag, 8 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij alle alarmerende discussies over de zorg in onze verpleeghuizen zouden we bijna vergeten dat het veel 65-plussers heel goed lukt om zelfstandig thuis te blijven wonen. Hoe doen ze dat? Een...
donderdag, 7 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Financieel zelfbeheer is ook voor mensen met schulden het ideaal. Maar hoe begeleid je mensen daar naar toe? Eropaf! deed een proef, en leerde: persoonlijke ondersteuning blijft onontbeerlijk. Wie...
woensdag, 6 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Over pakweg vijf jaar kunnen alle Nederlanders via het beeldscherm zelf hun gezondheid meten en een zorgverlener raadplegen, zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  Dan moet...
dinsdag, 5 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De maatschappij vraagt niet meer om jongerenwerkers die zich enkel met de jongeren kunnen verbinden op hun eigen niveau, zij moeten hen ook kunnen meenemen naar een hoger niveau. ‘Yo tjappie, alles...
maandag, 4 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door de steeds grotere woningcrisis gentrificeren de grote Nederlandse steden in rap tempo. Dit proces neemt in Nederland echter andere vormen aan dan in Engeland of de VS. Waar in deze landen sprake...
donderdag, 31 augustus, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Leerkrachten zijn onvoldoende toegerust om pesten in hun klas te stoppen. Zij hebben in hun opleiding niet geleerd om signalen van pesten op te vangen. Maar er zijn ook leerkrachten die onder de...
maandag, 28 augustus, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Inwonende migrantenzorgwerkers zijn een kleine maar groeiende groep in Nederland. Sommigen zien deze buitenlandse zorgverleners als dé oplossing voor ons zorgvraagstuk, anderen zien hun komst als het...
donderdag, 24 augustus, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Stel je voor: je bent wijkagent en je hebt gehoord dat een meisje – dat jij kent – misschien wil uitreizen naar oorlogsgebied. Je maakt je zorgen, doet onderzoek en je gaat in gesprek. Keer op keer...
maandag, 21 augustus, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgers die hun buurman in de gaten houden om dat die misschien eenzaam is of zorg nodig heeft. In toenemende mate worden burgers ingezet om mogelijke problemen vroegtijdig te signaleren. Op die...
donderdag, 17 augustus, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe zorg je ervoor dat mensen met een lichte verstandelijke beperking niet verslaafd raken aan alcohol en drugs of aan andere vormen van verslaving toegeven? Stimuleer hen om hun gedrag te veranderen...
maandag, 14 augustus, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Stel, u mag één keer een muntje opgooien. Als het neerkomt met de kop boven, krijgt u van mij 150 euro. Ligt munt boven, dan betaalt u mij 100 euro. Hebt u zin om dat gokje te wagen? Ik zou...
maandag, 7 augustus, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Activisme tegen racisme, homogeweld en seksisme is terug van weggeweest. Bijzonder is dat verschillende soorten onderdrukten samen optrekken. Hun gezamenlijke bril heet ‘intersectionaliteit’. In...
donderdag, 3 augustus, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe meer iemand zichzelf als een milieuvriendelijk persoon ziet, des te milieuvriendelijker zal hij of zij zich gaan gedragen. Campagnes en interventies om duurzaam gedrag te stimuleren, moeten...
maandag, 31 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen in hokjes zetten, is demoniserend, discriminerend en zelfs racistisch. Maar het kan ook bevrijden en emanciperen. Hoe meer hokjes, hoe meer ruimte voor diversiteit. Een culturele avond die in...
vrijdag, 28 juli, 2017 - 07:04     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelfbedrog lijkt iets te zijn wat mensen per definitie zelf doen. Jij zelf bedriegt jezelf. Maar wie beter kijkt ziet dat het een sterk sociaal verankerd fenomeen is. Technologie en vooral sociale...
donderdag, 27 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid heeft het afgelopen jaar te weinig mensen aangenomen met een arbeidsbeperking. Maar het te simpel om te zeggen dat de overheid zich onvoldoende inspant, schrijft Leontine Treur van de...
dinsdag, 25 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Drugsbazen die optreden als welzijnswerkers in volkswijken en motorbendes die het verkeer regelen, kan het nog gekker? Jawel, want de criminaliteit ondermijnt de bestaande economische, sociale en...
vrijdag, 21 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het huidige implementatieplan van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bestaat wordt gecoördineerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (VWS). Dit is...
dinsdag, 18 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Activering zou mensen zonder baan moeten helpen voldoening te geven. Maar dat helpt niet tegen de verveling die mensen voelen als gevolg van onzekerheid. Deze verveling ontstaat als wat men...
zaterdag, 15 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatwerk, intensief contact met de bijstandscliënt, geen druk – dat zijn succesfactoren bij het activeren van mensen in de bijstand. Dat blijkt uit een analyse van honderd wetenschappelijke...
vrijdag, 14 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Al sinds de jaren ‘70 krijgen scholen extra geld voor achterstandsleerlingen. Maar dat gebeurt op basis van indicatoren die prestatieverschillen nauwelijks verklaren, stelt onderwijskundige Geert...
donderdag, 13 juli, 2017 - 17:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ervaringskennis in Nederland begon in de ggz, in Vlaanderen bij armoedebestrijding. Wat leert die andere historie van onze zuiderburen ons? Drie Vlaamse auteurs analyseren: mensenrechten zijn...
donderdag, 13 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongerenwerkers hebben een cruciale rol toegewezen gekregen in het bestrijden van terrorisme. Ze zijn er echter niet voor opgeleid en moeten bij gebrek aan duidelijke maatstaven handelen op basis van...
woensdag, 12 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, zijn er in Nederland geen bewezen effectieve interventies die leerlingen scholen in seksuele...
dinsdag, 11 juli, 2017 - 09:17     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor kinderen in de jeugdhulp kan hun 18e verjaardag uitlopen op een deceptie, ze zijn dan namelijk niet langer verzekerd van hulp. Gemeenten kunnen verlengde jeugdhulp toekennen maar dat gebeurt...
maandag, 10 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Differentiatie wordt in het onderwijs gezien als de oplossing voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Eddie Denessen ziet ook nadelen: een groeiende kansenongelijkheid en scherpere...
vrijdag, 7 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die in armoede leven en migranten lopen in de praktijk tegen dezelfde problemen aan. Niet alleen worden beide groepen op een negatieve manier benaderd en zijn ze het slachtoffer van...
woensdag, 5 juli, 2017 - 20:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anders dan vaak wordt beweerd, is er in Nederland geen sprake van een ‘uitholling’ van de middenklasse. Maar middengroepen zijn wel onzekerder geworden, concluderen de samenstellers van het WRR-...
woensdag, 5 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Zorgagenda van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) inspireerde Jaap van Velzen tot ideeën voor betere zorg. Hij pleit voor meer empathie, meer oplossingen zonder formulieren en...
maandag, 3 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving slaat met haar recente kritiek op evidence-based practice in de zorg de plank mis, betoogt Renske van der Zwet. Evidence based practice is geen kwestie van...
vrijdag, 30 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kleinschalige woonvormen laten zich financieren door persoonsgebonden budgetten. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg en zou verboden moeten worden, stelt Harrie Verbon. Vijf jaar geleden...
donderdag, 29 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gentrificatie zorgt voor betere voorzieningen, en sterkere schouders in de buurt kunnen dienen als rolmodel, stellen Doff en van der Sluis op deze site. Emily Miltenburg onderzocht het effect van de...
woensdag, 28 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De herinvoering van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen in de WW heeft als doel de werkloosheid onder ouderen te verkleinen. Het regeringsbeleid, activerend en stimulerend, leidt inderdaad...
maandag, 26 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kleine schulden worden grote schulden. De schuldenproblematiek ontstaat vooral doordat overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven het te ingewikkeld hebben gemaakt. In een advies draagt de...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 16:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit onvrede of betrokkenheid, burgers komen steeds vaker met alternatieven voor overheidsbeleid. Die overheid weet nog niet goed hoe daarmee om te gaan. De bestuurskunde kan helpen, maar dan moet die...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moslims sluiten binnenkort de vastenmaand Ramadan af met het Suikerfeest. Geen feest waar grote hoeveelheden suiker worden genuttigd, al doet de naam anders vermoeden. Waarom noemen we het dan toch...
woensdag, 21 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De huidige re-integratiedienstverlening van UWV en gemeenten past niet bij de steeds flexibelere arbeidsmarkt. Terwijl volgens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid juist daar de meeste...
maandag, 19 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het accent ligt in de zorg nu teveel op verantwoording, transparantie, standaardisatie en controle, meent de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat vandaag verschijnt. Zij...
vrijdag, 16 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten hebben een verzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in hun gemeente. Er is één probleempje: veel betrokkenen hebben hier geen weet van, sterker nog, ook bij de gemeenten zelf...
donderdag, 15 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor veel mensen die van een (zeer) laag inkomen moeten rondkomen, is het huidige systeem van armoedevoorzieningen te ingewikkeld. Roeland van Geuns en Mirre Stallen geven hulpverleners handreikingen...
woensdag, 14 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De opkomst van nationalisme en autoritarisme worden vaak gezien als het einde van het neoliberalisme. Maar dat gaat uit van een te beperkt idee van neoliberalisme, betoogt de Duitse professor en...