Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 21 juni, 2017 - 13:41     Bron: Stichting van de Arbeid
De bijdrage van de Nederlandse sociale partners in 2016-2017 aan het Nationaal hervormingsprogramma
woensdag, 21 juni, 2017 - 13:04     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
woensdag, 21 juni, 2017 - 10:40     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
woensdag, 21 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De huidige re-integratiedienstverlening van UWV en gemeenten past niet bij de steeds flexibelere arbeidsmarkt. Terwijl volgens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid juist daar de meeste...
dinsdag, 20 juni, 2017 - 16:23     Bron: Ministerie SZW
Het Ministerie van SZW heeft het mogelijk gemaakt om op experimentele basis, meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Deelnemende organisaties kunnen maximaal vijftig...
dinsdag, 20 juni, 2017 - 14:07     Bron: Ministerie SZW
Alle nieuwkomers moeten als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring doorlopen bij de gemeente. Doel is om hen zo snel mogelijk bekend te maken met de...
maandag, 19 juni, 2017 - 16:23     Bron: De Unie (nieuws)
Vorige week heeft De Unie onderhandeld over de mantel-cao: de ‘Cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen’. Afspraken die ook voor jou gelden. Over de teleurstellende uitkomst zo...
maandag, 19 juni, 2017 - 13:32     Bron: SER
Internationaal MVO convenant “Verantwoord goud” ondertekend: weten, laten zien en verbeteren.
maandag, 19 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het accent ligt in de zorg nu teveel op verantwoording, transparantie, standaardisatie en controle, meent de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat vandaag verschijnt. Zij...
vrijdag, 16 juni, 2017 - 15:36     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangcentra krijgen iets langer de tijd om aan alle nieuwe en strengere eisen te voldoen van de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale...
vrijdag, 16 juni, 2017 - 13:01     Bron: SER
‘Enzo Knol om werken in de ouderenzorg aantrekkelijk te maken’
vrijdag, 16 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten hebben een verzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in hun gemeente. Er is één probleempje: veel betrokkenen hebben hier geen weet van, sterker nog, ook bij de gemeenten zelf...
donderdag, 15 juni, 2017 - 17:23     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen...
donderdag, 15 juni, 2017 - 11:35     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2017 vastgesteld op € 1.565,40 per maand (was: € 1551,60). In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet...
donderdag, 15 juni, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
Nederland heeft nu de laagste jeugdwerkloosheid in ruim 8 jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn nu meer jongeren aan het werk dan voor de crisis...
donderdag, 15 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor veel mensen die van een (zeer) laag inkomen moeten rondkomen, is het huidige systeem van armoedevoorzieningen te ingewikkeld. Roeland van Geuns en Mirre Stallen geven hulpverleners handreikingen...
woensdag, 14 juni, 2017 - 20:26     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbonden De Unie, FNV Zakelijke Dienstverlening en ABC hebben met Holland Casino een onderhandelaarsakkoord bereikt over een cao en sociaal plan voor de 3.000 werknemers van het staatsgokbedrijf. '...
woensdag, 14 juni, 2017 - 15:18     Bron: De Unie (nieuws)
Deze week hebben we met de werkgevers afspraken gemaakt over een nieuwe cao. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste punten. Officiële tekst van het akkoord. We vragen onze leden van De Unie...
woensdag, 14 juni, 2017 - 08:38     Bron: De Unie (nieuws)
Vorige maand hebben we de leden gevraagd om te stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao. Die cao is een samenvoeging van de voormalige Cao Beroepsgoederenvervoer (TLN) en de Cao...
woensdag, 14 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De opkomst van nationalisme en autoritarisme worden vaak gezien als het einde van het neoliberalisme. Maar dat gaat uit van een te beperkt idee van neoliberalisme, betoogt de Duitse professor en...
woensdag, 14 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
'Eelloo’ is een bureau voor Advies, Human Resources en Assessment in Houten. Eelloo bestaat tegenwoordig uit 26 werknemers in Nederland en 26 werknemers in Roemenië. Eelloo heette tot halverwege 2016...
woensdag, 14 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Finext is een netwerkorganisatie van ruim 150 consultants die diensten verlenen aan bedrijven en instellingen met kennis van branches, thema’s en technologieën. In 1999 is Finext ontstaan binnen The...
dinsdag, 13 juni, 2017 - 16:40     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie.
dinsdag, 13 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De nieuwste beleidsmode heet: ervaringsdeskundigheid. Voor professionals blijkt dat vooral een aanvulling op wat er is. Maar pas op, waarschuwt Jos van der Lans, ervaringsdeskundigheid zou wel eens...
maandag, 12 juni, 2017 - 15:02     Bron: Ministerie SZW
Bij een Turkse bakkerij in de gemeente Haarlemmermeer is vrijdagavond 9 juni circa € 10.000 in beslag genomen. Ook werd ter plaatse iemand aangetroffen die geen werkvergunning had en is het vermoeden...
maandag, 12 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om met elkaar samen te leven moet je weten wat er speelt. In heel veel buurten geeft de wijkkrant daartoe smoel aan de bewoners en aan de omgeving. Maar de wijkkrant staat onder zware druk. ‘De...
maandag, 12 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Fokker Technologies ontwerpt, maakt en onderhoudt subsystemen van verkeersvliegtuigen, businessvliegtuigen, helikopters en jachtvliegtuigen voor grote internationale Aerospace bedrijven. Fokker heeft...
maandag, 12 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Boers...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 19:45     Bron: SER
De convenanten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hebben een eigen digitale plek gekregen. Alle informatie over de verschillende convenanten is nu te vinden op www....
vrijdag, 9 juni, 2017 - 18:49     Bron: SER
Het advies Opgroeien zonder armoede over de aanpak van armoede onder kinderen is zeer goed ontvangen in de Tweede Kamer. Een delegatie, onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer, gaf op 8...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de subsidieregeling voor scholing van jongeren met ernstige studiebelemmeringen...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 08:46     Bron: De Unie (nieuws)
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft aanvragen tot aansluiting bij de VCP ontvangen van vakbond De Unie, de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) en de ANBO, de belangenorganisatie...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Belangengroepen hebben door dom gedrag weinig succes of ze komen erdoor in opspraak. Politicoloog Rinus van Schendelen laat in zijn nieuwste boek zien welke onnodige fouten worden gemaakt bij...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 06:39     Bron: Ministerie SZW
Om te voorkomen dat jongeren tussen de 13 en 18 jaar bij hun vakantiebaantje te weinig krijgen betaald of te zwaar werk doen, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een...
donderdag, 8 juni, 2017 - 13:28     Bron: SER
donderdag, 8 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ervaringsdeskundige is een politiek correcte schaamlap. De werkelijke inzet is nog klein. Om dat te veranderen, zijn gedurfde keuzes nodig, betoogt ervaringsdeskundige Hans van Eeken. De inzet...
donderdag, 8 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
MEE...
woensdag, 7 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gender, leeftijd en etniciteit blijken een rol te spelen bij de wervingsvoorkeuren van Vlaamse politici, net als politieke ideologie, zo blijkt uit Nederlands/Deens onderzoek. Het zijn ook lessen...
dinsdag, 6 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het Brusselse BuurtPensioen worden de uren die vrijwilligers besteden aan het helpen van hun buurtgenoten op een spaarrekening gezet. De opgespaarde uren kunnen ze ruilen voor hulp voor zichzelf...
dinsdag, 6 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Gemeente Hollands Kroon (HK) is op 1 januari 2012 ontstaan na een fusie van vier kleinere gemeenten in de Kop van Noord-Holland. HK bestaat momenteel uit circa 47.000 inwoners en heeft 350 personen...
maandag, 5 juni, 2017 - 13:16     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag 5 juni, Tweede Pinksterdag, leggen de werknemers van Holland Casino Amsterdam, Breda, Rotterdam en Utrecht vanaf 07.00 uur het werk voor 24 uur neer. De stakers worden bij hun vestiging...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 20:00     Bron: De Unie (nieuws)
Vrijdagavond, 2 juni, leggen de werknemers van alle 13 Holland Casino-vestigingen het werk neer vanaf 22.00 uur tot einde dienst. Het is de eerste landelijke staking bij Holland Casino sinds de...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 15:46     Bron: De Unie (nieuws)
Donderdag 1 juni 2017 heeft NN-Group bekend gemaakt dat de salarissen van de Raad van Bestuur worden verhoogd. Het beloningsbeleid van NN-Group stelt vast dat het salaris van de Raad van Bestuur...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 15:41     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid richt zich tot Tweede Kamer met oplossing om onevenwichtigheid in netto pensioenregeling weg te nemen.
vrijdag, 2 juni, 2017 - 13:15     Bron: SER
vrijdag, 2 juni, 2017 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jan Willem Duyvendak heeft gelijk dat we de rechtspopulistische kiezer op zijn woord moeten geloven. Maar, reageert socioloog Paul Mepschen, laten we wel ook de groeiende sociale en economische...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 10:30     Bron: De Unie (nieuws)
Dit jaar is er een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan van start gegaan. Een proces dat niet bepaald makkelijk tot stand is gekomen. Een aantal zaken die daaruit voortvloeien komen periodiek op de...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 09:31     Bron: De Unie (nieuws)
Kwartaalcijfers ABN AMRO heeft op 17 mei 2017 prima eerste kwartaalcijfers bekend gemaakt. Een stijging van de nettowinst, verbetering van de cost-income ratio, het rendement op eigen vermogen en...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 07:22     Bron: Ministerie SZW
De meicirculaire gemeentefonds 2017 staat online: meicirculaire 2017.  Ten opzichte van de decembercirculaire 2016 zijn drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de integratie-uitkering Sociaal...