Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 31 oktober, 2017 - 14:58     Bron: SER
dinsdag, 31 oktober, 2017 - 09:04     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Politici als Thierry Baudet beweren dat Nederland een ‘ziekelijke afkeer’ koestert tegen eigen gewoonten en gebruiken. In zijn nieuwe boek Thuis – Het drama van de sentimentele samenleving betoogt...
maandag, 30 oktober, 2017 - 15:00     Bron: De Unie (nieuws)
Het jaar is bijna ten einde en de volgende onderhandelingen staan al weer op stapel.     Naar een optimalisatie van arbeidsvoorwaarden  De meeste afspraken in de cao voor de...
maandag, 30 oktober, 2017 - 11:33     Bron: De Unie (nieuws)
Vorige week heeft er een overleg met jouw directie plaatsgevonden, hierbij een kort verslag.     Algemene gang van zaken In de nieuwsbrief van februari 2017 hebben we aangegeven dat er...
maandag, 30 oktober, 2017 - 11:17     Bron: De Unie (nieuws)
Op 9 oktober 2017 hebben alle partijen hun voorstellen toegelicht. Op 18 oktober en 26 oktober waren de eerste echte onderhandelingen. We hebben die vooral gebruikt om verder over de verschillende...
maandag, 30 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Complexe vaardigheden, zoals het vermogen om te plannen, impulsen beheersen en het zich kunnen inleven in de ander zijn belangrijk voor het uitvoeren van doelgerichte taken. Deze zogenaamde ‘...
zaterdag, 28 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal verwarde personen groeit. Maar klopt dat wel? Wat zit er achter het cijfer van 75.000 politiemeldingen? Bauke Koekoek komt met een alternatieve hypothese. De ‘verwarde personen’ van...
vrijdag, 27 oktober, 2017 - 15:48     Bron: De Unie (nieuws)
Op 19 oktober 2017 is in verschillende media berichtgeving verschenen over een mogelijke reorganisatie van Siemens Hengelo. Op woensdag 25 oktober 2017 is er contact geweest met het hoofdkantoor in...
vrijdag, 27 oktober, 2017 - 15:21     Bron: De Unie (nieuws)
Op 9 oktober 2017 hebben alle partijen hun voorstellen toegelicht. Op 18 oktober en 26 oktober waren de eerste echte onderhandelingen. We hebben die vooral gebruikt om verder over de verschillende...
vrijdag, 27 oktober, 2017 - 14:16     Bron: Ministerie SZW
Bijna iedereen gaat er de komende jaren op vooruit, gemiddeld zo’n 1,1% per jaar. Werkende middengroepen kunnen de grootste plus tegemoet zien. Dat blijkt uit een toelichting op de koopkrachteffecten...
vrijdag, 27 oktober, 2017 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Fred Paling is benoemd tot waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV. Hij vervangt Bruno Bruins die minister voor Medische Zorg is geworden in...
donderdag, 26 oktober, 2017 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De creatieve stad, de slimme stad, de stad als emancipatiemachine: van de stad wordt veel verwacht. Maar hebben we nog wel oog voor de langzame, de zorgvriendelijke of, zoals de burgemeester van...
donderdag, 26 oktober, 2017 - 14:22     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 25 oktober 2017 heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de directie van Nexperia Nederland. Tijdens dit overleg is over een aantal algemeenheden gesproken, maar ...
donderdag, 26 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Complotdenkers worden gezien als paranoïde personen met irrationele waanvoorstellingen die zeer gevaarlijk zijn voor onze samenlevingen. Maar verkettering helpt ons niet te begrijpen waarom zo veel...
woensdag, 25 oktober, 2017 - 16:14     Bron: De Unie (nieuws)
Per 1 januari 2018 is er een nieuwe cao nodig voor ABNAMRO omdat de huidige dan afloopt. Om tot een nieuwe cao te komen, zijn we op 27 september 2017 gestart met de toelichting op de inzetbrieven....
woensdag, 25 oktober, 2017 - 16:06     Bron: De Unie (nieuws)
Eind september 2017 heeft de belangenbehartiger Hans Korver zijn leden laten weten dat de Unieleden hebben ingestemd met het eindbod voor de nieuwe cao. De chauffeurs die lid zijn van De Unie hebben...
woensdag, 25 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor veel wijkteams en sociale professionals is het inmiddels een heuse opdracht om samen met het ‘informele’ maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met als toverwoorden: verbinding,...
dinsdag, 24 oktober, 2017 - 11:16     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid verzoekt Europese BTW-comité pensioenfondsen gelijk te behandelen.
dinsdag, 24 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Netwerksamenleving’ is een term die suggereert dat het lief, verweven en kansrijk zal zijn. Maar netwerken van mensen met de juiste talenten en vaardigheden kunnen mensen ongemerkt achterlaten en...
maandag, 23 oktober, 2017 - 16:52     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 19 oktober 2017 heeft De Unie gesproken met VGZ over de reparatie van het derde WW-jaar. Het overleg was bedoeld om informatie uit te wisselen over de private voorziening die kan worden...
maandag, 23 oktober, 2017 - 11:25     Bron: De Unie (nieuws)
Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met het straalmiddel Eurogrit, waarin asbestvezels zijn aangetroffen. Het straalmiddel is geleverd door het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht....
maandag, 23 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Al sinds 1865 is er bij geboortes sprake van een duidelijke taakverdeling tussen verloskundigen (normale geboortes) en gynaecologen (pathologie). Door de steeds vroegere tests vervagen deze grenzen...
vrijdag, 20 oktober, 2017 - 15:58     Bron: De Unie (nieuws)
De cao-onderhandelingen voor de cao CED en SOS International zijn van start gegaan. Hoewel deze in juli van dit jaar van start zouden gaan, is het door omstandigheden niet gelukt om deze gesprekken...
vrijdag, 20 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Nabij en integraal is beter’ luidt de slogan van de decentralisaties in het sociale domein. Volgens een recent rapport van Movisie gaat het over het algemeen goed met het realiseren van...
donderdag, 19 oktober, 2017 - 16:44     Bron: De Unie (nieuws)
Half september 2017 heeft De Unie met Randstad Groep Nederland drie dagen om de tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe cao. Helaas kwamen we er toen niet uit. In de tussentijd hebben we...
donderdag, 19 oktober, 2017 - 08:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moslims worden in nieuwsberichten veelvuldig in verband gebracht met extremisme, terrorisme en aanslagen. Media dragen zo – wellicht onbedoeld en slechts om de lezer te verleiden tot verder lezen –...
woensdag, 18 oktober, 2017 - 16:13     Bron: Ministerie SZW
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2018.  
woensdag, 18 oktober, 2017 - 13:12     Bron: SER
woensdag, 18 oktober, 2017 - 12:37     Bron: SER
woensdag, 18 oktober, 2017 - 12:37     Bron: SER
woensdag, 18 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bedrijven hebben hun mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ondertussen worden mensen met schulden via de achterdeur afgeknepen en wordt er maar moeizaam ingestemd met...
dinsdag, 17 oktober, 2017 - 14:26     Bron: Ministerie SZW
Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Die compensatie zal ongeveer 5.600 euro per persoon bedragen....
maandag, 16 oktober, 2017 - 18:24     Bron: SER
maandag, 16 oktober, 2017 - 12:48     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 11 oktober 2017 heeft er een tweede overleg plaatsgevonden over de cao Unilever 2017-2018.   Veel uitleg, nauwelijks vooruitgang In het eerste overleg zijn onze voorstellen...
maandag, 16 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Socioloog Josien Arts komt op bezoek bij haar vader en vindt dat het buurtfeest dat hij met de bewonersvereniging organiseert, gericht lijkt op de lucky few van de eigen buurt. Wat is er gebeurd met...
maandag, 16 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als gevolg van technologische ontwikkelingen zullen er naar verwachting veel banen in het middensegment verdwijnen en van aard veranderen. Wat betekent dit voor mbo’ers, en hoe schatten zij zelf hun...
maandag, 16 oktober, 2017 - 06:30     Bron: Ministerie SZW
Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016. Het...
vrijdag, 13 oktober, 2017 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de voortvarende aanpak van kindermishandeling in de afgelopen decennia is er nog steeds ‘een olifant in de (kinder)kamer’, betoogde Majone Steketee in haar oratie gisteren. Enerzijds is er te...
vrijdag, 13 oktober, 2017 - 10:18     Bron: De Unie (nieuws)
Maandag 9 oktober 2017 heeft Gert Jan Tommel met een aantal collega’s van Vesting Finance gezeten om de huidige situatie van het overleg met jouw werkgever te bespreken. Doel van de bijeenkomst...
vrijdag, 13 oktober, 2017 - 08:33     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Vertrouwen komt en gaat te voet, maar eenmaal weg is het ver weg’, zou het spreekwoord moeten luiden, legt Marcel Canoy uit. Een paar jaar economische voorspoed brengt dat vertrouwen niet met een...
donderdag, 12 oktober, 2017 - 12:41     Bron: De Unie (nieuws)
In tegenstelling tot eerdere berichten zal er op maandag 16 oktober 2017 niet verder worden gepraat over de cao voor de Groothandel in Levensmiddelen. Op verzoek van de werkgeversdelegatie is dit...
woensdag, 11 oktober, 2017 - 11:20     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Resato is een machinefabrikant in Assen waar ongeveer 80 mensen op 75 fte werken. In 2012 is er voor deze Kennisbank een beschrijving van de sociale innovatie bij Resato gemaakt. September 2017 zijn...
woensdag, 11 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De grote publieke uitvoeringsorganisaties gaan gezamenlijk hun aanpak naar mensen met problematische schulden veranderen. We spraken met drie van hen, bestuurders van: het Centraal Justitieel...
dinsdag, 10 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Begin volgend jaar kiezen we nieuwe gemeenteraden. Daarbij zal het nauwelijks gaan over de invoering van de omgevingswet in 2019, terwijl deze behoorlijke consequenties heeft. De lokale politiek zou...
maandag, 9 oktober, 2017 - 14:53     Bron: De Unie (nieuws)
Per 1 januari 2018 is er een nieuwe cao nodig voor ABN AMRO omdat de huidige dan afloopt. Om tot een nieuwe cao te komen, zijn we op 27 september 2017 gestart met de toelichting op de inzetbrieven....
maandag, 9 oktober, 2017 - 09:49     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in verband met het mogelijk maken van het deactiveren van de quotumheffing gepubliceerd.
maandag, 9 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waarom lukt het Nederland maar niet om genoeg vrouwen aan de top te krijgen? Het heeft er alle schijn van dat er een relatie is tussen carrièrekansen van vrouwen en het krijgen van een gezin....
vrijdag, 6 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren delen op sociale media allerlei persoonlijke informatie. Jongerenwerkers krijgen daarvan veel onder ogen. Dat geeft nieuwe dilemma’s: ‘Dan zie je bijvoorbeeld iemand die zit in de klas. Die...
donderdag, 5 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wim Eickholt was een jaar dakloos en hield in die tijd een dagboek bij. Dit boek verschijnt morgen onder de titel: ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’. Over het rauwe leven op straat en de...