Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 17 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het leek een wondermiddel om achterstandswijken stevig op te poetsen: maak het creatieve ondernemers gemakkelijk om zich er te vestigen en de sprong voorwaarts is eigenlijk al gemaakt. Ervaringen in...
maandag, 16 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten, met zorgondernemers in hun kielzog, eisen om de haverklap dat de jeugdzorg vaker ambulant gaat werken. Dat zou tijd en geld schelen. Lector aan de Hogeschool Leiden, Peer van der Helm,...
vrijdag, 13 januari, 2017 - 10:14     Bron: SER
vrijdag, 13 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Iedereen verdient aan mij’, verzucht Ditte in de documentaire Schuldig. Rondom schuldenproblematiek is een hele ‘industrie’ ontstaan. Roeland van Geuns betoogt dat de verdieners aan schulden mensen...
donderdag, 12 januari, 2017 - 17:52     Bron: SER
SER in gesprek met mbo-sectordirecteuren over vervolgadvies beroepsonderwijs
donderdag, 12 januari, 2017 - 09:28     Bron: De Unie (nieuws)
De afgelopen weken heeft De Unie meerdere malen met Vivat om tafel gezeten om te praten over een cao. Dat we er nog niet zijn, is duidelijk. Met dit bericht willen we je informeren over de stand van...
donderdag, 12 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In veel maatschappelijke discussies ontbreekt de psychologische invalshoek. Terwijl duidelijk is dat narcistische processen niet meer worden gedempt door de manier waarop kinderen nu opgroeien. 2015...
donderdag, 12 januari, 2017 - 01:53     Bron: WRR Persberichten
De WRR heeft de afgelopen jaren meerdere publicaties uitgebracht met feiten en cijfers over maatschappelijke verschillen, zoals de bundels ‘Hoe ongelijk is Nederland?’ en ‘Gescheiden werelden?’ (...
woensdag, 11 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De toekomst brengt vele nieuwe mogelijkheden, maar daarmee ook onzekerheid en stress. Niet iedereen zal kunnen meedoen met de tendens naar meer eigen regie. De kans dat mensen buiten de boot vallen...
dinsdag, 10 januari, 2017 - 15:42     Bron: SER
dinsdag, 10 januari, 2017 - 14:37     Bron: SER
SER faciliteert totstandkoming
dinsdag, 10 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de sociale zekerheid, vooral in de bijstand. Zij zoeken minder actief naar werk dan mannen, krijgen minder re-integratieondersteuning en worden slechts beperkt...
maandag, 9 januari, 2017 - 11:19     Bron: SER
maandag, 9 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
D66 en PvdA hebben onlangs een voorstel gedaan om bijverdienen in bijstand te verruimen en daarmee het idee van een basisinkomen afgestoft. Het basisinkomen biedt echter géén goed antwoord op de...
vrijdag, 6 januari, 2017 - 10:45     Bron: De Unie (nieuws)
Na de kerst hebben een paar leden vanuit Barendrecht zich bij De Unie gemeld.  De aanleiding was de voorstellenbrief van het CBR, wat wij als De Unie daar nu van vinden en mee gaan doen. Ze...
vrijdag, 6 januari, 2017 - 09:25     Bron: De Unie (nieuws)
Ook dit jaar zijn er weer diverse wijzigingen van bedragen en tarieven op het gebied van werk, inkomen en vermogen. Zo gaat het minimumloon omhoog en daarmee ook een aantal uitkeringsbedragen....
vrijdag, 6 januari, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
  2017 – VNO-NCw, MKB-Nederland en AWVN brachten in januari 2017 de ‘Nota Arbeidsvoorwaarden 2017; Wendbaar en duurzaam’ uit. De werkgevers hebben drie speerpunten: 1) prod...
woensdag, 4 januari, 2017 - 10:03     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2017 dient het College van B...
woensdag, 4 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De nationale overheid heeft veel taken overgeheveld naar gemeenten, maar hoe zorg je er als gemeentebestuur nu voor dat die burger met jou wil meedenken, om samen de verzorgingsstaat van de toekomst...
maandag, 2 januari, 2017 - 09:56     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie is dit jaar voor de tweede keer partner van de Big Improvement Day. Deze dag wordt 17 januari a.s. voor de tiende keer gehouden en het thema dit jaar is ‘samenwerken’. Unie-...
maandag, 2 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrijwilligersaantallen dalen in de hele westerse wereld. In Australië onderzocht een multidisciplinair team wat mensen tegenhoudt om vrijwilligerswerk te gaan doen. Conclusie: er valt nog een wereld...
zaterdag, 31 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Alle mooie woorden van het Aanjaagteam Verwarde Personen ten spijt, draait het bij de aanbieders in de geestelijke gezondheidzorg (GGz) toch vooral om geld. Maar meer geld maakt de opvang niet per se...
vrijdag, 30 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor een patiënt begint alles met de vraag wat hem mankeert. Daarna wil hij weten door wie en waar hij beste behandeld kan worden. Het ontbreekt vaak aan duidelijke informatie hierover. Ziekenhuizen...
woensdag, 28 december, 2016 - 16:30     Bron: De Unie (nieuws)
Vanwege een wetswijziging is sinds 1 december 2016 voor nieuwe WW-uitkeringen de manier waarop UWV het dagloon berekent, ingrijpend veranderd. Veel flexwerkers, herintreders en starters krijgen...
woensdag, 28 december, 2016 - 08:51     Bron: De Unie (nieuws)
Ook 2016 was voor KLM en de medewerkers weer een jaar met veel verwikkelingen. Een nieuwe grond cao na acties, de uitrol van HPO, stakingsdreiging van cabine en vliegers, verschillende uitbestedingen...
dinsdag, 27 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Twee jaar onderzochten Pieter Hilhorst en Jos van der Lans de veranderingen in het sociale domein als gevolg van de decentralisaties. Zij schreven 29 afleveringen voor deze site. Was het een succes...
vrijdag, 23 december, 2016 - 16:03     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag, 23 december 2016, heeft de NN-group (NN) aan De Unie laten weten dat zij overeenstemming heeft bereikt met Delta Lloyd over de prijs van de aandelen. Hiermee steunt Delta Lloyd het bod van...
vrijdag, 23 december, 2016 - 15:24     Bron: De Unie (nieuws)
Als de werkgevers hun zin krijgen, word je vanaf 1 januari 2017 geconfronteerd met een verlaging van 1,7% van je arbeidsvoorwaardenniveau! Dat is af te leiden uit een brief over het...
vrijdag, 23 december, 2016 - 15:19     Bron: SER
Extra maatregelen uitgewerkt in Voortgangsrapportage 2016
vrijdag, 23 december, 2016 - 14:35     Bron: Ministerie SZW
vrijdag, 23 december, 2016 - 13:46     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 21 december 2016 was het de 4e ronde van de cao-onderhandelingen. Er liggen vele onderwerpen op tafel. Maar er wordt iets zichtbaar van wat een overeenkomst zou kunnen gaan worden. De...
vrijdag, 23 december, 2016 - 13:13     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie wil een veranderende wet- en regelgeving formeel in de cao brengen. Verder wilden we alle materieel bij hetzelfde laten. De enige consequentie is dat in het verleden zieke medewerkers (7 in...
vrijdag, 23 december, 2016 - 10:57     Bron: De Unie (nieuws)
Op 6 december 2016 heeft de tweede onderhandelingsronde plaatsgevonden voor de cao. Tijdens dit overleg heeft de werkgever toegelicht welke verslechteringen hij graag wil doorvoeren in de cao:...
vrijdag, 23 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Overgewicht is meer dan het resultaat van een zelf gekozen leefstijl. Ook de leefomgeving speelt een rol. In buurten met weinig faciliteiten, sociale cohesie, openbaar vervoer en betaalbare, gezonde...
donderdag, 22 december, 2016 - 15:07     Bron: De Unie (nieuws)
Het samengaan van het bedrijf met Allnex heeft logischerwijs gevolgen voor de Nuplex-organisatie. De ondernemingsraad heeft op een aantal onderdelen al (deel)adviesaanvragen ontvangen. En de...
donderdag, 22 december, 2016 - 13:07     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft met Achmea overeenstemming bereikt over de cao en het sociaal plan. Onderhandelen bij een bedrijf waar het niet goed gaat is nooit makkelijk. Ondanks deze moeilijke omstandigheden...
donderdag, 22 december, 2016 - 12:07     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt...
donderdag, 22 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het rechts-populisme heeft zich gevestigd als factor in de Nederlandse en buitenlandse politiek. Daarmee is ook de geografie van het stemgedrag veranderd. Een blik op de kaart geeft ons inzicht in de...
woensdag, 21 december, 2016 - 18:18     Bron: De Unie (nieuws)
Volgend jaar beginnen de onderhandelingen voor de ABU cao. Wij zullen in de loop van 2017 onze leden hierover raadplegen. Wij zullen jou vragen welke verbeteringen jij graag ziet voor jouw...
woensdag, 21 december, 2016 - 11:27     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
woensdag, 21 december, 2016 - 11:11     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het naar werk begeleiden van mensen met psychische aandoeningen. Dit maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
woensdag, 21 december, 2016 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Naast werkgevers, werknemers en zelfstandigen hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, bijvoorbeeld als ze een werklocatie bieden of...
woensdag, 21 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gezondheid is ondanks overheidsmaatregelen nog altijd zeer bepalend voor het hebben van een baan. Weinig werkgevers hebben specifiek beleid voor medewerkers met gezondheidsbeperkingen. Dat is...
woensdag, 21 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Bedrijven nemen meer maatregelen rond veiligheid en gezondheid dan in 2014. Het niveau ligt echter lager dan in 2007. De aandacht voor arbobeleid houdt mogelijk verband met economische ontwikkelingen...
dinsdag, 20 december, 2016 - 21:23     Bron: De Unie (nieuws)
Na een lange periode van intensieve onderhandelingen heeft De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuw sociaal plan. We hebben meer tijd nodig om tot een akkoord te komen voor een...
dinsdag, 20 december, 2016 - 12:00     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
dinsdag, 20 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het ecosysteem voor sociaal ondernemerschap in is Nederland nog lang niet optimaal. Politiek en bedrijfsleven zijn traag met sociale waardecreatie en ambitieus ondernemerschap wordt nog te weinig...
dinsdag, 20 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het Tijdschrift voor Human Factors (TvHF) heeft een special issue uitgebracht over Robotica. Gastredacteuren zijn: Tim Bosch en Elsbeth de Korte, beiden van TNO, Afdeling Sustainable Productivity...