Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 16 maart, 2017 - 08:07     Bron: De Unie (nieuws)
In de laatste berichten heeft De Unie haar leden geïnformeerd over de impasse in het cao-overleg. Het is pijnlijk te moeten constateren dat zelfs een initiatief van het gezamenlijk kader niet...
donderdag, 16 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Techno-pessimisten hebben een zwaar gedrukt op het debat over robotisering. Maar het grootste probleem is niet zozeer dat er straks te weinig werk is, of dat de ongelijkheid te groot wordt. Er zijn...
donderdag, 16 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De gemeente Dilbeek in België heeft de principes van de Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO), in al haar diensten en centra ingevoerd of is nog daarmee doende. Bij deze gemeente werken 700 mensen. In...
donderdag, 16 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Bij de VoorZorg Thuiszorg in de provincie Antwerpen, België werken 900 medewerkers in 3 aparte Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw). Sinds 2014 werkt deze organisatie aan een organisatievernieuwing...
woensdag, 15 maart, 2017 - 15:44     Bron: SER
woensdag, 15 maart, 2017 - 12:16     Bron: Ministerie SZW
Een uitzendbureau gevestigd in de provincie Utrecht heeft een boete gekregen van de Inspectie SZW van € 578.000. De boete wordt opgelegd, omdat het uitzendbureau voor 68 werknemers niet inzichtelijk...
woensdag, 15 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De PVV was in recente peilingen de grootste partij onder jongvolwassenen. Toch geven de opvattingen van jongeren volgens politicoloog Roderik Rekker weinig aanleiding om hen een Wilders-generatie te...
dinsdag, 14 maart, 2017 - 13:18     Bron: De Unie (nieuws)
Al een aantal malen hebben De Unie en de collega bonden bij het management van het RJC aangedrongen om voor het grondpersoneel over te gaan tot het uitbetalen van de winstuitkering Martinair over...
maandag, 13 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De Visitatie is een school voor Secundair onderwijs (Voortgezet onderwijs) in Mariakerke, België. De school doet sinds 2012 mee aan het project De Innovatieve Arbeidsorganisatie van Flandres Synergy...
maandag, 13 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Vivaldis Interim is een uitzendbureau met 25 kantoren in België. Er werken ca. 170 mensen. Zo’n zes jaar geleden sloot dit bedrijf zich aan bij het project Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) van...
zaterdag, 11 maart, 2017 - 16:48     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Aan de vooravond van de verkiezingen worden de voedselbanken door politici zowel een zegen als een schande genoemd. Wat ze in iedere geval zijn: een signaal voor de urgentie van een structureel...
vrijdag, 10 maart, 2017 - 08:52     Bron: Ministerie SZW
Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun...
vrijdag, 10 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens Peter van der Velden en Ruud Muffels is het vertrouwen in de wetenschap stabiel en behoorlijk groot. Maar zij zien over het hoofd dat dat veel minder geldt voor lager opgeleiden. In hun...
donderdag, 9 maart, 2017 - 18:24     Bron: Ministerie SZW
Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job krijgen de komende vier jaar 10 miljoen per jaar voor het bestrijden van armoede onder...
donderdag, 9 maart, 2017 - 18:16     Bron: SER
donderdag, 9 maart, 2017 - 15:17     Bron: De Unie (nieuws)
De eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Metaal & Techniek is achter de rug. Traditioneel staat de eerste dag in het teken van het presenteren van de verschillende voorstellen....
donderdag, 9 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrijwilligersorganisaties dreigen in forse financiële problemen te komen. Gemeenten maken graag gebruik van hun vrijwilligers om de gaten van de participatiemaatschappij op te vullen. Maar van een...
woensdag, 8 maart, 2017 - 14:04     Bron: De Unie (nieuws)
Een uitkomst cao-onderhandelingen met twee gezichten Tot vanmorgen vroeg (dinsdag 8 maart 2017) is er onderhandeld over jouw cao. Er is een uitkomst! Maar dat is wel een eindbod van werkgeverszijde...
woensdag, 8 maart, 2017 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra hulp om toch uit de problemen te komen. Er komt een mogelijkheid...
woensdag, 8 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe is fraudeleus gedrag zoals van Jacques Tichelaar te voorkomen? Met een eigenwijze ambtenaar die niet makkelijk te ontslaan is. Telkens wanneer er weer een bestuurder wordt ontmaskerd als...
woensdag, 8 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In juni reageerde de Sociaal Economische Raad met het advies de ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’ op een adviesaanvraag van de regering. De centrale vraag uit de...
woensdag, 8 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Terumo is producent van medisch materiaal waaronder stents en katheders, te Haasrode, België. In dit bedrijf werken 600 mensen; de casestudy betreft de productieafdeling waar 120 mensen werken. Het...
dinsdag, 7 maart, 2017 - 13:03     Bron: Ministerie SZW
Ook mensen die schulden hebben moeten genoeg geld overhouden om in de basale kosten van levensonderhoud te voorzien. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Blok...
dinsdag, 7 maart, 2017 - 09:31     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De weg naar werk is voor statushouders veelal lang en moeizaam. De Sociaal-Economische Raad (SER) onderzocht wat hen belemmert en wat zij nodig hebben voor een snellere aansluiting op de Nederlandse...
dinsdag, 7 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De WRR publicatie ‘De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk’ is de eerste Verkenning in het kader van het WRR-project Toekomst van Werk. De tweede Verkenning (nr. 36)...
maandag, 6 maart, 2017 - 07:23     Bron: Ministerie SZW
Op 1 maart 2017 zijn het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en de Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet gepubliceerd. Deze treden op 1 april 2017 in werking. Met het besluit...
maandag, 6 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoeveel invloed hebben de media op het beleid? Bij het immigratie- en integratiebeleid is dat volgens recent sociologisch onderzoek beperkt, maar invloed is er wel degelijk. Zeker indirect is die...
maandag, 6 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het Woon-Zorgcentrum (WZC) Sint-Jozef heeft ca 143 bewoners en is gevestigd in Neerpelt, België. In Flandres Synergy’s Ledenmagazine, nummer 5 van maart 2016 verscheen een artikel over de...
maandag, 6 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het Sint Paulusinstituut is een school voor secundair onderwijs met diverse vestigingen (campussen) in de stad Gent in België. Hieronder is een artikel over het vernieuwingsproject in deze school...
maandag, 6 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën hebben een revolutie teweeg gebracht in werken en leven in de 21e eeuw. Het permanent online zijn maakt het mogelijk werkzaamheden uit te voeren op...
maandag, 6 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het project "Risicobeheer bij Psychosociale Arbeidsbelasting in de EU. Context, strategieën en uitvoering op ondernemingsniveau - een vergelijkende Europese studie” (10/2013 - 3/2016) werd...
vrijdag, 3 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In tegenstelling tot alle andere partijen wil de VVD de verhuurdersheffing verhogen. Spelen de liberalen een sluw spelletje of leggen ze een bom onder de volkshuisvesting? Daags voordat het Centraal...
donderdag, 2 maart, 2017 - 17:31     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid vraagt aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.
donderdag, 2 maart, 2017 - 10:26     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op de wankele basis van ‘samenredzaamheid’ wordt in Nederland momenteel een dubieus soort bestuur gevestigd: de participatieve democratie, betoogt Annemarie Kok. Is het eigenlijk niet bizar? Terwijl...
woensdag, 1 maart, 2017 - 16:51     Bron: Stichting van de Arbeid
Voorstel van de Stichting van de Arbeid over verbetering netto pensioenregeling.
woensdag, 1 maart, 2017 - 11:55     Bron: Ministerie SZW
Voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft een schoonmaakbedrijf van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 230.000. De boete wordt opgelegd, omdat het...
woensdag, 1 maart, 2017 - 09:03     Bron: Ministerie SZW
Een 68-jarige Nederlander is gisteren, dinsdag 28 februari, in de provincie Noord-Brabant aangehouden op verdenking van het verkopen van valse ziekenhuisfacturen in Thailand. Het onderzoek en de...
woensdag, 1 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wereldwijd heeft bijna een derde van de vrouwen te maken met partnergeweld, met name fysiek en seksueel geweld. In Nederland worden jaarlijks meer dan 12.000 mishandelde vrouwen en hun kinderen...
woensdag, 1 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In de WRR Verkenning ‘Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid’ Is een hoofdstuk opgenomen ‘Flexibilisering als keuzeproces: sociale innovatie in...
woensdag, 1 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Aldowa is een Rotterdams metaalbedrijf gespecialiseerd in het maken van metalen gevelbekleding. Er werken ca. 20 mensen. Het bedrijf werd 10 jaar geleden overgenomen door Allard Droste en Jan Boom....
woensdag, 1 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het WoonZorgCentrum St. Carolus in Kortrijk, België biedt zorg en begeleid wonen aan semi-valide en zorgbehoevende ouderen in ongeveer 100 woongelegenheden. In januari 2013 startte het Centrum met...
dinsdag, 28 februari, 2017 - 13:07     Bron: De Unie (nieuws)
Reinier Castelein gaat in de uitzending van NieuwsBV in debat met Ron Meyer van de SP en Gijs van Dijk. Geert Wilders is boos op vakbond FNV vanwege een nieuw reclamespotje. Vervreemdt de bond...
dinsdag, 28 februari, 2017 - 10:06     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is porno propaganda voor ongelijke waarden of is het juist het tegenovergestelde en werkt, met name feministische porno, bevrijdend en empowerend? Een eenduidig antwoord is lastig te geven, maar...
maandag, 27 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beweringen dat vertrouwen in de wetenschap erodeert, staan haaks op resultaten van verschillende onderzoeken. Weliswaar bestaan er sinds Trump ‘alternatieve feiten’ maar ‘dat wetenschap ook maar een...
vrijdag, 24 februari, 2017 - 14:40     Bron: De Unie (nieuws)
De pers heeft op 22 februari jl. de melding gemaakt van de poging van Kraft Heinz tot overname/fusie van Unilever. Hierin werd onder meer gesteld “De gebeurtenissen van vorige week (de poging...
vrijdag, 24 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblematiek – jaarlijks minstens 577 duizend –  hebben steun nodig, maar moet die per se komen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz)?...
donderdag, 23 februari, 2017 - 22:25     Bron: Ministerie SZW
De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring...
donderdag, 23 februari, 2017 - 14:40     Bron: De Unie (nieuws)
Eerder deze maand heeft het bedrijf al aan haar personeelsleden en via een persbericht aan het grote publiek laten weten. Er wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van één volledig...