Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 2 december, 2016 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
De kinderopvang is de afgelopen vijf jaar beter en veiliger geworden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de aanbevelingen van de commissie Gunning, uitgevoerd door...
donderdag, 1 december, 2016 - 10:27     Bron: Ministerie SZW
Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2017 vastgesteld op € 1.551,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Wet Participatiewet, per genoemde...
donderdag, 1 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kunnen ouderen in de huidige participatiesamenleving wel rekenen op voldoende sociale steun uit eigen omgeving? Uit onderzoek van VU-sociologe Bianca Suanet blijkt dat ze meer vriendschappelijke...
woensdag, 30 november, 2016 - 15:54     Bron: Ministerie SZW
De eerste resultaten ESF Actieve Inclusie over de periode 2014-2015 laten een gunstig beeld zien. Het subsidieprogramma, uitgevoerd door Agentschap SZW, voldoet aan belangrijke voorwaarden voor een...
woensdag, 30 november, 2016 - 14:35     Bron: SER
woensdag, 30 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De dreigende uitzetting van de jonge Angolees Mauro Manuel leidde een paar jaar terug tot grote beroering. Mede door alle media-aandacht mocht Mauro uiteindelijk in Nederland blijven. Niettemin is de...
dinsdag, 29 november, 2016 - 20:06     Bron: Ministerie SZW
Vrijwel de voltallige Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee mensen met een arbeidsbeperking meer...
dinsdag, 29 november, 2016 - 09:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De betekenis van vaders in de opvoeding is lang onderschat. Toch blijkt een vader een even goede verzorger en opvoeder als een moeder. Professionals kunnen er in geval van scheiding voor zorgen dat...
maandag, 28 november, 2016 - 16:30     Bron: SER
maandag, 28 november, 2016 - 15:23     Bron: SER
maandag, 28 november, 2016 - 09:30     Bron: Ministerie SZW
Bijna 800.000 gezinnen krijgen volgend jaar meer geld voor hun kinderen. Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gaat omhoog, met maximaal 100 euro per kind. Dat staat in een Algemene...
maandag, 28 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Overheid en commerciële zorgaanbieders kunnen weinig uitrichten tegen de grote problemen in de ouderenzorg, zoals ondervoeding en eenzaamheid. Maar de sociale ondernemers komen eraan. We kennen de...
maandag, 28 november, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het Europeam Workplace Innovation Network (EUWIN) heeft een Gids voor de praktijk uitgebracht. EUWIN is in 2013 door de Europese Commissie gelanceerd. Workplace Innovation is de Engelse term voor...
donderdag, 24 november, 2016 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gaswinning in Noordoost Groningen is een zich langzaam voltrekkende ramp met grote gevolgen voor de psychische en lichamelijke gezondheid van de bewoners. Hun vertrouwen en gevoel van veiligheid...
donderdag, 24 november, 2016 - 12:58     Bron: SER
donderdag, 24 november, 2016 - 11:12     Bron: SER
donderdag, 24 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De recente verhoging van de AOW-leeftijd heeft vermoedelijk veel oudere werkenden wederom aan het denken gezet over hun vermogen en bereidheid om nog langer te werken. Duurzame inzetbaarheid van...
woensdag, 23 november, 2016 - 18:32     Bron: Ministerie SZW
Om bijstandcliënten arbeidsfit te maken, wordt uitgebreide ondersteuning geboden in de vorm van coaching, werkervaring en gerichte scholing. Je bent immers veel kansrijker op de arbeidsmarkt als je...
woensdag, 23 november, 2016 - 14:07     Bron: SER
Deense delegatie op bezoek bij de SER
woensdag, 23 november, 2016 - 08:32     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2017 voor...
woensdag, 23 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ervaringsdeskundigheid is populair in het sociale domein maar staat nog in de kinderschoenen. Misschien moeten eerst de gevoelens van schaamte bij kwetsbaren worden doorbroken. Ondanks talloze...
dinsdag, 22 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatschappelijke organisaties en bedrijven praten te veel over verdienen en te weinig over verdelen en het meepraten daarover. Er moet meer aandacht komen voor (niet) belasting betalen, verdeling van...
maandag, 21 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen met problemen zouden volgens de Kinderombudsman sinds de decentralisatie te laat zorg krijgen. Maar voor die bewering ontbreken de cijfers. De Kinderombudsman maakt zichzelf tot spreekbuis...
vrijdag, 18 november, 2016 - 15:55     Bron: SER
vrijdag, 18 november, 2016 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Mr. R. (Ruud) van Es en drs. C.H.L.M. (Coen) van de Louw zijn benoemd tot leden van de Raad van Bestuur van de SVB. Ruud van Es was al interim-bestuurder sinds 1 mei dit jaar. Coen van de Louw was...
vrijdag, 18 november, 2016 - 12:08     Bron: SER
vrijdag, 18 november, 2016 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
donderdag, 17 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bestuurders met moed zijn uitzonderingen als het gaat om veiligheid. De meesten geven onder het motto ‘alles voor de veiligheid’ en uit angst voor hun eigen hachje honderden miljoen uit voor...
woensdag, 16 november, 2016 - 17:46     Bron: SER
woensdag, 16 november, 2016 - 17:25     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid doet oproep aan Tweede Kamer om pensioenopbouw voor Wajongers op korte termijn mogelijk te maken.
woensdag, 16 november, 2016 - 16:44     Bron: SER
woensdag, 16 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nadat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de termen ‘allochtoon-autochtoon’ hebben afgeschaft, is het nog steeds niet duidelijk...
maandag, 14 november, 2016 - 08:43     Bron: Ministerie SZW
Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van...
maandag, 14 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrijwilligerswerk rukt snel op. Zelfs in bedrijven doen mensen steeds vaker onbetaald werk. Waar is de commissie die zich bezighield met verdringing? Sinds de eeuwwisseling is vrijwilligerswerk aan...
maandag, 14 november, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In januari van het jaar brachten VNO NCW, MKB Nederland en AWVN de Arbeidsvoorwaardennota 2016 uit. De titel ‘Verder met vernieuwen’ zegt het al: de werkgevers willen door op de in 2015 ingeslagen...
vrijdag, 11 november, 2016 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van...
vrijdag, 11 november, 2016 - 12:42     Bron: Ministerie SZW
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2017.
vrijdag, 11 november, 2016 - 11:40     Bron: Ministerie SZW
Een kind dat niet kan trakteren op zijn verjaardag, dat niet op schoolreisje mee kan of geen lid kan worden van de voetbalclub. Dat mag niet, maar het gebeurt nog wel. Vandaag zijn de handen ineen...
vrijdag, 11 november, 2016 - 10:13     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De leerplichtwet moet kinderen tegen hun ouders beschermen. Is dat geen achterhaalde aanname? In de praktijk hebben ouders juist te weinig macht tegenover school. Ons onderwijs is een verworvenheid...
donderdag, 10 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De eerste uitslagen zijn binnen. Sociale teams blijken beter te werken dan de oude aanpak van voor de decentralisaties. Het succes blijkt uit twee recente onderzoeken in een grote en in een kleine...
woensdag, 9 november, 2016 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en John de Wolf, het boegbeeld werkloosheid Vijftigplus, hebben vandaag samen in Amsterdam een bezoek gebracht aan het UWV. Zij gingen daar in gesprek met...
woensdag, 9 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veiligheid is steeds meer een zaak van burgers zelf. Omdat ze dat willen en omdat de politie het niet alleen afkan. Maar burgerparticipatie is niet altijd effectief en kent perverse effecten....
dinsdag, 8 november, 2016 - 15:30     Bron: De Unie (nieuws)
De cao-onderhandelingen zijn nog altijd aan de gang. Maar we zijn er nog niet uit. In de eerste plaats omdat de besprekingen zich tot nu toe hebben beperkt tot de hoofdpunten. We hebben daarnaast de...
dinsdag, 8 november, 2016 - 10:34     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid en de overheid (ministeries van OCW, SZW en EZ) hebben hun Convenant EVC uit 2012 aangepast.
dinsdag, 8 november, 2016 - 10:27     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid en de overheid (ministeries van OCW, SZW en EZ) hebben hun Convenant EVC uit 2012 aangepast.
dinsdag, 8 november, 2016 - 10:19     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies.
dinsdag, 8 november, 2016 - 08:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de  Maizière pleitte er op 6 november in  Welt am Sontag voor op zee migranten terug te sturen. Leidt dit voorstel tot een vergroting van de...
maandag, 7 november, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het leven van ouderen wordt vaak beschreven in termen van ‘nog net’ of ‘helaas niet meer’. Gezond en gelukkig leven is het doel. Maar een leven hoeft niet gelukkig te zijn om betekenisvol te zijn....