Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 12 juni, 2017 - 15:02     Bron: Ministerie SZW
Bij een Turkse bakkerij in de gemeente Haarlemmermeer is vrijdagavond 9 juni circa € 10.000 in beslag genomen. Ook werd ter plaatse iemand aangetroffen die geen werkvergunning had en is het vermoeden...
maandag, 12 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om met elkaar samen te leven moet je weten wat er speelt. In heel veel buurten geeft de wijkkrant daartoe smoel aan de bewoners en aan de omgeving. Maar de wijkkrant staat onder zware druk. ‘De...
maandag, 12 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Boers...
maandag, 12 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Fokker Technologies ontwerpt, maakt en onderhoudt subsystemen van verkeersvliegtuigen, businessvliegtuigen, helikopters en jachtvliegtuigen voor grote internationale Aerospace bedrijven. Fokker heeft...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 19:45     Bron: SER
De convenanten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hebben een eigen digitale plek gekregen. Alle informatie over de verschillende convenanten is nu te vinden op www....
vrijdag, 9 juni, 2017 - 18:49     Bron: SER
Het advies Opgroeien zonder armoede over de aanpak van armoede onder kinderen is zeer goed ontvangen in de Tweede Kamer. Een delegatie, onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer, gaf op 8...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de subsidieregeling voor scholing van jongeren met ernstige studiebelemmeringen...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 08:46     Bron: De Unie (nieuws)
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft aanvragen tot aansluiting bij de VCP ontvangen van vakbond De Unie, de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) en de ANBO, de belangenorganisatie...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Belangengroepen hebben door dom gedrag weinig succes of ze komen erdoor in opspraak. Politicoloog Rinus van Schendelen laat in zijn nieuwste boek zien welke onnodige fouten worden gemaakt bij...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 06:39     Bron: Ministerie SZW
Om te voorkomen dat jongeren tussen de 13 en 18 jaar bij hun vakantiebaantje te weinig krijgen betaald of te zwaar werk doen, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een...
donderdag, 8 juni, 2017 - 13:28     Bron: SER
donderdag, 8 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ervaringsdeskundige is een politiek correcte schaamlap. De werkelijke inzet is nog klein. Om dat te veranderen, zijn gedurfde keuzes nodig, betoogt ervaringsdeskundige Hans van Eeken. De inzet...
donderdag, 8 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
MEE...
woensdag, 7 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gender, leeftijd en etniciteit blijken een rol te spelen bij de wervingsvoorkeuren van Vlaamse politici, net als politieke ideologie, zo blijkt uit Nederlands/Deens onderzoek. Het zijn ook lessen...
dinsdag, 6 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het Brusselse BuurtPensioen worden de uren die vrijwilligers besteden aan het helpen van hun buurtgenoten op een spaarrekening gezet. De opgespaarde uren kunnen ze ruilen voor hulp voor zichzelf...
dinsdag, 6 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Gemeente Hollands Kroon (HK) is op 1 januari 2012 ontstaan na een fusie van vier kleinere gemeenten in de Kop van Noord-Holland. HK bestaat momenteel uit circa 47.000 inwoners en heeft 350 personen...
maandag, 5 juni, 2017 - 13:16     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag 5 juni, Tweede Pinksterdag, leggen de werknemers van Holland Casino Amsterdam, Breda, Rotterdam en Utrecht vanaf 07.00 uur het werk voor 24 uur neer. De stakers worden bij hun vestiging...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 20:00     Bron: De Unie (nieuws)
Vrijdagavond, 2 juni, leggen de werknemers van alle 13 Holland Casino-vestigingen het werk neer vanaf 22.00 uur tot einde dienst. Het is de eerste landelijke staking bij Holland Casino sinds de...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 15:46     Bron: De Unie (nieuws)
Donderdag 1 juni 2017 heeft NN-Group bekend gemaakt dat de salarissen van de Raad van Bestuur worden verhoogd. Het beloningsbeleid van NN-Group stelt vast dat het salaris van de Raad van Bestuur...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 15:41     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid richt zich tot Tweede Kamer met oplossing om onevenwichtigheid in netto pensioenregeling weg te nemen.
vrijdag, 2 juni, 2017 - 13:15     Bron: SER
vrijdag, 2 juni, 2017 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jan Willem Duyvendak heeft gelijk dat we de rechtspopulistische kiezer op zijn woord moeten geloven. Maar, reageert socioloog Paul Mepschen, laten we wel ook de groeiende sociale en economische...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 10:30     Bron: De Unie (nieuws)
Dit jaar is er een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan van start gegaan. Een proces dat niet bepaald makkelijk tot stand is gekomen. Een aantal zaken die daaruit voortvloeien komen periodiek op de...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 09:31     Bron: De Unie (nieuws)
Kwartaalcijfers ABN AMRO heeft op 17 mei 2017 prima eerste kwartaalcijfers bekend gemaakt. Een stijging van de nettowinst, verbetering van de cost-income ratio, het rendement op eigen vermogen en...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 07:22     Bron: Ministerie SZW
De meicirculaire gemeentefonds 2017 staat online: meicirculaire 2017.  Ten opzichte van de decembercirculaire 2016 zijn drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de integratie-uitkering Sociaal...
vrijdag, 2 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
PVV-stemmers zouden zich volgens veel duiders ‘eigenlijk’ laten leiden door sociaaleconomische redenen. Waarom geloven we kiezers niet op hun woord, vraagt Jan Willem Duyvendak zich af. Ook als ze...
donderdag, 1 juni, 2017 - 15:48     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen periode heeft De Unie veel gesproken over de overgang van Delta Lloyd naar NN. Wekelijks zitten we in verschillende werkgroepen om alles in kaart te brengen. In de werkgroepen zitten...
donderdag, 1 juni, 2017 - 09:35     Bron: Ministerie SZW
Een alleenstaande AOW’er die met zijn kind een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering. De zogenoemde kostendelersnorm in de AOW wordt niet ingevoerd. Daartoe heeft het...
donderdag, 1 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij het digitale maaltijdenplatform Thuisafgehaald willen ze allereerst de wereld verbeteren, daarna komen ondernemen en financieel onafhankelijk zijn. Naar het blijkt een lastige mix, temeer daar...
donderdag, 1 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
TNO levert met het rapport ‘Smart Skills voor Smart Industry. Hoe werk verandert in de fabriek van de toekomst’ kennis over de gevolgen van de digitalisering in de industrie; dit ten behoeve de...
donderdag, 1 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In 2016 ontstond Familiehulp uit de failliete thuiszorg organisatie TSN. 2.500 van de 12.000 medewerkers van TSN konden in de zelfsturende teams van Familiehulp aan de slag. (Dat er niet meer...
donderdag, 1 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Media Groep Limburg (MGL) ontstond in 2001 uit een fusie van twee regionale kranten; toen waren er 805 mensen in dienst van de nieuwe groep. Tussen 2001 en 2017 had MGL vier eigenaren. De eerste twee...
donderdag, 1 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Media Groep Limburg (MGL) ontstond in 2001 uit een fusie van twee regionale kranten; toen waren er 805 mensen in dienst van de nieuwe groep. Tussen 2001 en 2017 had MGL vier eigenaren. De eerste twee...
woensdag, 31 mei, 2017 - 16:08     Bron: SER
woensdag, 31 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we verschillen in inkomen, gezondheid en geluk goed willen begrijpen, moeten we verder kijken dan individuele kenmerken zoals opleidingsniveau. Dat concludeert Sean de Hoon op basis van zijn...
dinsdag, 30 mei, 2017 - 14:24     Bron: Ministerie SZW
Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar nog betere opvang. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. Er komt voor werkende ouders één financieringssysteem (...
dinsdag, 30 mei, 2017 - 09:49     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag, dinsdag 30 mei, hebben de werknemers van Holland Casino Amsterdam het werk voor 24 uur neergelegd vanaf 07.00 uur. Vakbonden De Unie, FNV en ABC verwachten 50 tot 70 stakers bij de...
dinsdag, 30 mei, 2017 - 09:41     Bron: Ministerie SZW
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het...
dinsdag, 30 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In smart cities worden digitale technologieën en grote datastromen gebruikt om de stad aan te sturen. Maar de doorsnee stedeling die zich niet inlaat met hackatons of urban living labs heeft er nog...
maandag, 29 mei, 2017 - 08:14     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag, maandag 29 mei, leggen de werknemers van Holland Casino Utrecht het werk 24 uur neer vanaf 07.00 uur. Vakbonden De Unie, FNV en ABC verwachten 60 stakers bij de vestiging aan de Overste Den...
maandag, 29 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij steeds meer aanbestedingen maken bedrijven alleen een kans om deze gegund te krijgen als ze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Voor individuele MKB’ers blijkt het echter...
vrijdag, 26 mei, 2017 - 17:34     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag, 26 mei, leggen de werknemers van Holland Casino Valkenburg het werk neer vanaf 18.00 uur tot einde dienst. Vakbonden De Unie, FNV en ABC verwachten 40 stakers bij de vestiging aan de Cauberg...
vrijdag, 26 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor het boek ‘Bezielende interventies’ bezochten Marcel van Engelen, Peter Rensen en Marcel Ham het afgelopen jaar tien plekken waar sociaal werkers met bewezen en goed beschreven methoden werken....
donderdag, 25 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het subsidiebeleid voor lokale maatschappelijke projecten verandert. De nieuwe praktijk lijkt te zijn dat de gemeente alleen bij de start van een project en onder bepaalde voorwaarden meebetaalt....
woensdag, 24 mei, 2017 - 19:30     Bron: De Unie (nieuws)
Vanavond, 24 mei, leggen de werknemers van Holland Casino Rotterdam het werk neer vanaf 21.30 uur tot einde dienst. Vakbonden FNV, De Unie en ABC verwachten 60 tot 80 stakers bij de vestiging aan de...
woensdag, 24 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Rotterdam doet er alles aan om hoger opgeleiden oude volksbuurten binnen te loodsen. Oorspronkelijke wijkbewoners zien hun buurten daardoor snel veranderen. Met gerichte keuzes kan de stad die pijn...
dinsdag, 23 mei, 2017 - 12:41     Bron: SER
dinsdag, 23 mei, 2017 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vertegenwoordigers van grote bedrijven die een krachtig klimaatbeleid bepleiten, het lijkt de goede kant op te gaan. Maar zijn zij ook bereid om het neoliberale model, oorzaak van de dreigende...
maandag, 22 mei, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Je zou het niet verwachten, maar extra controles, strenge sancties en prestatiebeloningen lokken makkelijk fraude uit op het werk. Voor een beter ethisch werkklimaat moeten bedrijven volgens Naomi...