Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 8 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Terumo is producent van medisch materiaal waaronder stents en katheders, te Haasrode, België. In dit bedrijf werken 600 mensen; de casestudy betreft de productieafdeling waar 120 mensen werken. Het...
dinsdag, 7 maart, 2017 - 13:03     Bron: Ministerie SZW
Ook mensen die schulden hebben moeten genoeg geld overhouden om in de basale kosten van levensonderhoud te voorzien. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Blok...
dinsdag, 7 maart, 2017 - 09:31     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De weg naar werk is voor statushouders veelal lang en moeizaam. De Sociaal-Economische Raad (SER) onderzocht wat hen belemmert en wat zij nodig hebben voor een snellere aansluiting op de Nederlandse...
dinsdag, 7 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De WRR publicatie ‘De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk’ is de eerste Verkenning in het kader van het WRR-project Toekomst van Werk. De tweede Verkenning (nr. 36)...
maandag, 6 maart, 2017 - 07:23     Bron: Ministerie SZW
Op 1 maart 2017 zijn het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en de Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet gepubliceerd. Deze treden op 1 april 2017 in werking. Met het besluit...
maandag, 6 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoeveel invloed hebben de media op het beleid? Bij het immigratie- en integratiebeleid is dat volgens recent sociologisch onderzoek beperkt, maar invloed is er wel degelijk. Zeker indirect is die...
maandag, 6 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het Woon-Zorgcentrum (WZC) Sint-Jozef heeft ca 143 bewoners en is gevestigd in Neerpelt, België. In Flandres Synergy’s Ledenmagazine, nummer 5 van maart 2016 verscheen een artikel over de...
maandag, 6 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het Sint Paulusinstituut is een school voor secundair onderwijs met diverse vestigingen (campussen) in de stad Gent in België. Hieronder is een artikel over het vernieuwingsproject in deze school...
maandag, 6 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën hebben een revolutie teweeg gebracht in werken en leven in de 21e eeuw. Het permanent online zijn maakt het mogelijk werkzaamheden uit te voeren op...
maandag, 6 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het project "Risicobeheer bij Psychosociale Arbeidsbelasting in de EU. Context, strategieën en uitvoering op ondernemingsniveau - een vergelijkende Europese studie” (10/2013 - 3/2016) werd...
vrijdag, 3 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In tegenstelling tot alle andere partijen wil de VVD de verhuurdersheffing verhogen. Spelen de liberalen een sluw spelletje of leggen ze een bom onder de volkshuisvesting? Daags voordat het Centraal...
donderdag, 2 maart, 2017 - 17:31     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid vraagt aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.
donderdag, 2 maart, 2017 - 10:26     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op de wankele basis van ‘samenredzaamheid’ wordt in Nederland momenteel een dubieus soort bestuur gevestigd: de participatieve democratie, betoogt Annemarie Kok. Is het eigenlijk niet bizar? Terwijl...
woensdag, 1 maart, 2017 - 16:51     Bron: Stichting van de Arbeid
Voorstel van de Stichting van de Arbeid over verbetering netto pensioenregeling.
woensdag, 1 maart, 2017 - 11:55     Bron: Ministerie SZW
Voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft een schoonmaakbedrijf van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 230.000. De boete wordt opgelegd, omdat het...
woensdag, 1 maart, 2017 - 09:03     Bron: Ministerie SZW
Een 68-jarige Nederlander is gisteren, dinsdag 28 februari, in de provincie Noord-Brabant aangehouden op verdenking van het verkopen van valse ziekenhuisfacturen in Thailand. Het onderzoek en de...
woensdag, 1 maart, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wereldwijd heeft bijna een derde van de vrouwen te maken met partnergeweld, met name fysiek en seksueel geweld. In Nederland worden jaarlijks meer dan 12.000 mishandelde vrouwen en hun kinderen...
woensdag, 1 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In de WRR Verkenning ‘Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid’ Is een hoofdstuk opgenomen ‘Flexibilisering als keuzeproces: sociale innovatie in...
woensdag, 1 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Aldowa is een Rotterdams metaalbedrijf gespecialiseerd in het maken van metalen gevelbekleding. Er werken ca. 20 mensen. Het bedrijf werd 10 jaar geleden overgenomen door Allard Droste en Jan Boom....
woensdag, 1 maart, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het WoonZorgCentrum St. Carolus in Kortrijk, België biedt zorg en begeleid wonen aan semi-valide en zorgbehoevende ouderen in ongeveer 100 woongelegenheden. In januari 2013 startte het Centrum met...
dinsdag, 28 februari, 2017 - 13:07     Bron: De Unie (nieuws)
Reinier Castelein gaat in de uitzending van NieuwsBV in debat met Ron Meyer van de SP en Gijs van Dijk. Geert Wilders is boos op vakbond FNV vanwege een nieuw reclamespotje. Vervreemdt de bond...
dinsdag, 28 februari, 2017 - 10:06     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is porno propaganda voor ongelijke waarden of is het juist het tegenovergestelde en werkt, met name feministische porno, bevrijdend en empowerend? Een eenduidig antwoord is lastig te geven, maar...
maandag, 27 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beweringen dat vertrouwen in de wetenschap erodeert, staan haaks op resultaten van verschillende onderzoeken. Weliswaar bestaan er sinds Trump ‘alternatieve feiten’ maar ‘dat wetenschap ook maar een...
vrijdag, 24 februari, 2017 - 14:40     Bron: De Unie (nieuws)
De pers heeft op 22 februari jl. de melding gemaakt van de poging van Kraft Heinz tot overname/fusie van Unilever. Hierin werd onder meer gesteld “De gebeurtenissen van vorige week (de poging...
vrijdag, 24 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblematiek – jaarlijks minstens 577 duizend –  hebben steun nodig, maar moet die per se komen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz)?...
donderdag, 23 februari, 2017 - 22:25     Bron: Ministerie SZW
De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring...
donderdag, 23 februari, 2017 - 14:40     Bron: De Unie (nieuws)
Eerder deze maand heeft het bedrijf al aan haar personeelsleden en via een persbericht aan het grote publiek laten weten. Er wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van één volledig...
donderdag, 23 februari, 2017 - 14:22     Bron: SER
donderdag, 23 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Suiker is verslavend, BMI moet omlaag, in voedingsadviezen ligt de nadruk veelal op medische aspecten. Met weinig succes. Sanne Visser koos voor een andere insteek. Ze keek naar voedingskeuzes van...
woensdag, 22 februari, 2017 - 10:51     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft samen met Marks & Spencer een akkoord bereikt over een sociaal plan. Dit resultaat is bereikt in samenwerking met de OR. Het is een sociaal plan geworden waarin we goede afspraken...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 19:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van de Rotterdamse vrouwen tussen 18 en 45 jaar oud had zo’n 84 procent in het afgelopen jaar te maken met seksuele getinte toenaderingen door vreemden op straat. Er is hard aandacht nodig voor dit...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 16:59     Bron: Ministerie SZW
Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 15:20     Bron: Ministerie SZW
Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 14:30     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid heeft via een brief aan de minister van SZW laten weten dat de meeste cao-partijen de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 naleven.
dinsdag, 21 februari, 2017 - 10:51     Bron: De Unie (nieuws)
Vorige week heeft De Unie de conceptinzet voor een nieuw sociaal plan bij ING Bank aan de leden bij ING gestuurd met het verzoek om reactie. Met de reacties van de leden heb ik de inzet aangevuld en...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 09:23     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Daarom hebben wij in de cao voor de bankensector een unieke afspraak gemaakt. Iedere aangesloten bank zal...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sexting door jongeren is weer vol in de aandacht. In onderzoek wordt vooral aandacht besteed aan de meisjes die sexy foto’s versturen. Vaak wordt vergeten dat het een onderhandelingsproces is tussen...
maandag, 20 februari, 2017 - 10:24     Bron: Ministerie SZW
Woensdag 15 februari vond bij SZW een internationale conferentie plaats over actief arbeidsmarktbeleid. De conferentie, “Designing and Implementing Evidence-Based Active Labor Market Policies” was...
maandag, 20 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam eind vorig jaar met het nieuwsbericht: ‘Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs’. Psycholoog Paul Castelijns wordt doodmoe van...
zaterdag, 18 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het zal niemand ontgaan zijn: de westerse wereld bevindt zich in een enorme sociale crisis. Dit is niet alleen een kwestie van politieke polarisering. Sinds de veelbesproken Amerikaanse verkiezingen...
vrijdag, 17 februari, 2017 - 16:25     Bron: De Unie (nieuws)
KLM presenteerde 16 februari 2017 de beste jaarresultaten sinds 2007. Geholpen door de lage brandstofkosten, maar vooral ook door meer productiviteit van de medewerkers en kostenverlaging. De Unie is...
vrijdag, 17 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veranderingen in de zorg, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid hebben geleid tot nieuwe ruimtelijke opgaven in de woonwijken. Dit vraagt om radicale oplossingen. Een stad die...
donderdag, 16 februari, 2017 - 11:26     Bron: Ministerie SZW
Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waarover iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag door de Tweede Kamer als...
donderdag, 16 februari, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
Steeds meer mensen hebben een baan. In januari zijn er 24.000 mensen extra aan de slag gegaan. En daarmee zijn er voor het eerst meer dan 8,5 miljoen mensen aan het werk. Voor de elfde maand op rij...
donderdag, 16 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Roken is al jaren wereldwijd de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte. Antirookbeleid leidt weliswaar tot steeds minder rokers, maar bereikt nog altijd onvoldoende de laagopgeleiden. Wat is...