Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 26 april, 2017 - 15:00     Bron: De Unie (nieuws)
Op 19 en 20 april 2017 is er weer onderhandeld over het sociaal plan ING Bank. Kort samengevat hebben we flinke stappen gezet maar is de beëindigingsvergoeding het breekpunt.     Inzet...
woensdag, 26 april, 2017 - 13:00     Bron: De Unie (nieuws)
Vanmiddag leggen de werknemers van Holland Casino in Enschede vanaf 15.00 uur het werk neer. Vakbonden De Unie, FNV en ABC verwachten dat circa 40 stakers zich inschrijven bij de vestiging aan het...
dinsdag, 25 april, 2017 - 08:23     Bron: De Unie (nieuws)
De afgelopen weken hebben wij de leden gevraagd om samen met De Unie te beraden op het cao-eindbod. Een behoorlijk lastige afweging. Aan de ene kant een behoorlijk loonbod en ook verder een redelijke...
dinsdag, 25 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De decentralisaties in het sociale domein lijden onder een noodzakelijkheidsdiscours en een wenselijkheidsdiscours, betogen Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens. Daarmee wordt het een autoritaire...
maandag, 24 april, 2017 - 14:54     Bron: De Unie (nieuws)
Morgen, dinsdagmiddag 25 april, voeren tientallen medewerkers van KLM Finance and Control actie tegen de plannen van KLM om hun werk uit te besteden naar Hongarije en India. Samen met vakbonden De...
maandag, 24 april, 2017 - 08:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelfstandig ondernemers worstelen met het combineren van werk en gezinsleven. Daar moet meer balans in komen. In de afgelopen twintig jaar is het aantal bedrijven in Nederland fors gestegen. ...
vrijdag, 21 april, 2017 - 13:16     Bron: De Unie (nieuws)
Na vijf lange dagen onderhandelen hebben we eindelijk een principeakkoord bereikt! We hebben lang moeten wachten op concrete voorstellen van de werkgevers en eindelijk waren ze er! Uiteindelijk...
vrijdag, 21 april, 2017 - 11:48     Bron: Ministerie SZW
Zeevarenden krijgen betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zeevarenden voortaan een beroep doen op een verzekering. Dat staat in...
vrijdag, 21 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De uitgestrekte leegten van het platteland en de sluitende dorpsvoorzieningen symboliseren de vermeende teloorgang in krimpregio’s. SCP-onderzoek laat zien dat kleine dorpen in krimpregio’s op...
donderdag, 20 april, 2017 - 16:42     Bron: SER
donderdag, 20 april, 2017 - 09:16     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale wijkteams zijn over het algemeen zeer tevreden over de eigen prestaties. Gemiddeld geven ze zichzelf een 7,7. De teamleden zijn het meest positief over de teamleider, de mate van...
woensdag, 19 april, 2017 - 15:52     Bron: De Unie (nieuws)
Vanmiddag leggen de werknemers van Holland Casino in Eindhoven vanaf 16.00 uur het werk neer. Vakbonden FNV, De Unie en ABC verwachten dat circa 40 stakers zich inschrijven bij de vestiging aan de...
woensdag, 19 april, 2017 - 14:03     Bron: Ministerie SZW
Iedereen die het wettelijk minimumloon (WML) verdient krijgt in de toekomst hetzelfde vaste bedrag per uur. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid....
woensdag, 19 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Denemarken heeft zijn ‘periferie’, Frankrijk ‘de onzichtbare Fransman’, het Verenigd Koninkrijk ‘de achtergebleven kiezer’ en in België is sprake van ‘de rechtse misnoegde randbewoner’. In veel...
dinsdag, 18 april, 2017 - 17:07     Bron: Ministerie SZW
Op 18 april 2017 zijn de nader voorlopige budgetten voor 2017 bekend gemaakt. Het macrobudget 2017 wordt definitief vastgesteld in september 2017.
dinsdag, 18 april, 2017 - 15:05     Bron: De Unie (nieuws)
Op dinsdag 11 april 2017 was er een periodiek overleg tussen de vakbonden en de directie. Zo’n periodiek overleg is er in de regel om de stand van eerder gemaakte afspraken met elkaar te...
dinsdag, 18 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Neerwaartse sociale mobiliteit vergroot politiek wantrouwen, schrijven Stijn Daenekindt, Jeroen van der Waal en Willem de Koster. ‘Het systeem’ wordt verantwoordelijk gehouden voor maatschappelijke...
zaterdag, 15 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We worden overspoeld met nieuws over de VS. Nieuws zonder toegevoegde waarde en ten koste van nieuws over de rest van de wereld. En bovenal: ten koste van aandacht voor onze eigen problemen. In heel...
vrijdag, 14 april, 2017 - 13:05     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 12 en donderdag 13 april 2017 hebben twee lange onderhandelingsdagen plaatsgevonden bij Tata Steel. Net als de eerdere onderhandelingsdagen kwam het niet tot daadwerkelijke onderhandelen....
vrijdag, 14 april, 2017 - 10:46     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie en HumanTotalCare hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Het is een onderhandelingsresultaat want we hebben veel bereikt in de onderhandelingen. Omdat leden vooraf...
vrijdag, 14 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als ontwikkelingslanden erin slagen om vluchtelingen te veranderen in waardevolle ‘activa’ , dan moet Europa dat toch ook kunnen. En dan zijn onze Westerse zorgen over de gevolgen van het opnemen van...
donderdag, 13 april, 2017 - 18:34     Bron: SER
donderdag, 13 april, 2017 - 15:40     Bron: De Unie (nieuws)
Op 12 april 2017 heeft NN Group de aangeboden aandelen Delta Lloyd gekocht. Bijna 80% van de aandelen Delta Lloyd is nu in handen van NN Group. Daarmee is het overnamebod geslaagd. Medewerkers Delta...
donderdag, 13 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De bedrijfsvoering in verpleeghuizen moet eerst efficiënter, zo stelt de zorgautoriteit (NZa) op basis van onderzoek. Pas dan kan er extra geld naar de ouderenzorg. Dit gaat voorbij aan de huidige...
woensdag, 12 april, 2017 - 15:13     Bron: Ministerie SZW
Op de website van DUO staat vanaf vandaag elk kwartaal nieuwe informatie over de inburgeringsplichtigen in Nederland en de vorderingen die zij maken. Bijvoorbeeld over slagingscijfers voor het examen...
woensdag, 12 april, 2017 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouders willen door de school van hun kind geïnformeerd én gehoord worden. Ze zoeken de  samenwerking met school. Dat gaat niet van leien dakje. Een obstakel is dat ouders zich opstellen als consument...
dinsdag, 11 april, 2017 - 09:30     Bron: De Unie (nieuws)
Na meerdere onderhandelingssessies heeft het cao-overleg geresulteerd in een eindvoorstel voor werkgever voor een nieuwe cao bij RTL Nederland. De Unie is van mening dat afgezet tegen de...
dinsdag, 11 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale professionals nemen talloze beslissingen op een dag. In hun eentje, en zonder veel overleg in hun team. En hoewel ze doorgaans verstandige beslissingen nemen, is de geringe aandacht voor...
maandag, 10 april, 2017 - 18:05     Bron: Stichting van de Arbeid
Brochure Sectorplannen, pleister op de crisispijn, steen in de vijver van de uitvoering en katalysator voor het arbeidsmarktbeleid
maandag, 10 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Light communities ontstaan doordat mensen samen gemeenschappelijke problemen willen oplossen. Sociologen Halleh Ghorashi, Baukje Reitsma en Zsuzsa Kovacs onderzochten de betekenis van de Amsterdamse...
vrijdag, 7 april, 2017 - 16:48     Bron: SER
vrijdag, 7 april, 2017 - 16:47     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbonden De Unie, FNV en ABC hebben een ultimatum voor een goede cao gesteld aan Holland Casino. Het cao-bod van dit staatsgokbedrijf aan zijn werknemers vinden de bonden ver onder de maat en staat...
vrijdag, 7 april, 2017 - 12:05     Bron: Stichting van de Arbeid
Brief van de Stichting van de Arbeid aan de Tweede Kamer.
vrijdag, 7 april, 2017 - 09:18     Bron: De Unie (nieuws)
Wisselvalligheid Ondernemers/werkgevers in de Zoetwarenindustrie hebben in de onderhandelingen die achter ons liggen (weer) gevraagd om flexibiliteit. De vraag naar zoetwaren is niet constant, maar...
vrijdag, 7 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 9 op de 10 Nederlanders zich gelukkig voelt. Ons land staat echter ook in de top 10 van landen als het gaat om de...
vrijdag, 7 april, 2017 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Steeds meer kinderen maken gebruik van de opvang. In het vierde kwartaal van 2016 gingen 702.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 23.000 meer dan in het...
donderdag, 6 april, 2017 - 15:50     Bron: De Unie (nieuws)
Allereerst stel ik mij graag even voor. Mijn naam is Abhilash Sewgobind, belangenbehartiger bij De Unie. Per heden neem ik het pakket Atos binnen De Unie over van collega Hans de Jong. Hans heeft...
donderdag, 6 april, 2017 - 15:42     Bron: De Unie (nieuws)
Unilever is voornemens de Spread Business (o.m. Blue Band, Becel, Zeeuws Meisje) te verkopen. Dit is de belangrijkste uitkomst van de strategische review die plaats heeft gevonden als gevolg van het...
donderdag, 6 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
CDA en VVD – het motorblok van de aanstaande coalitie – hanteren een enge opvatting van burgerschap waarin geen ruimte is voor wantrouwen en tegenspraak. Het plaatsen van vraagtekens bij onze...
donderdag, 6 april, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De ST-groep geeft organisatieadvies en verzorgt trainingen rond sociotechniek. Het contactadres is in Vught. De ST-groep is in 1990 door Pierre van Amelsvoort en Guido Scholtes opgericht als ‘gewoon...
donderdag, 6 april, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De Stichting Humanitas Rotterdam heeft een uitgebreid aanbod van producten en diensten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening. De Stichting is halverwege 2013 voor het onderdeel...
donderdag, 6 april, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De inhoud van het april nummer van het EUWIN-bulletin
woensdag, 5 april, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de voortdurend dalende criminaliteit, blijven sommige burgers zich onveilig voelen. Een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau wijst daar nog eens op. De oplossing begint met...
dinsdag, 4 april, 2017 - 09:28     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie ondersteunt de oproep van het zorgveld aan de informateur over de ouderenzorg. Lees hieronder de inhoud van het persbericht: "Oproep zorgveld aan informateur: Besteed extra geld voor de...
dinsdag, 4 april, 2017 - 08:04     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Druk gedrag van scholieren, gebreken van ouderen – problemen van mensen krijgen vaak ten onrechte een medisch etiket opgeplakt. Te vaak komen ze op het bordje van de arts terecht, terwijl...
maandag, 3 april, 2017 - 09:07     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals al eerder is geschreven, stelt het cao-eindbod dat werkgevers aan het begin van deze maand hebben gedaan ons voor een groot probleem. Want het is maar net in welke functie je werkzaam bent en...