Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 23 februari, 2017 - 14:22     Bron: SER
donderdag, 23 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Suiker is verslavend, BMI moet omlaag, in voedingsadviezen ligt de nadruk veelal op medische aspecten. Met weinig succes. Sanne Visser koos voor een andere insteek. Ze keek naar voedingskeuzes van...
woensdag, 22 februari, 2017 - 10:51     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft samen met Marks & Spencer een akkoord bereikt over een sociaal plan. Dit resultaat is bereikt in samenwerking met de OR. Het is een sociaal plan geworden waarin we goede afspraken...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 19:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van de Rotterdamse vrouwen tussen 18 en 45 jaar oud had zo’n 84 procent in het afgelopen jaar te maken met seksuele getinte toenaderingen door vreemden op straat. Er is hard aandacht nodig voor dit...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 16:59     Bron: Ministerie SZW
Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 15:20     Bron: Ministerie SZW
Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 14:30     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid heeft via een brief aan de minister van SZW laten weten dat de meeste cao-partijen de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 naleven.
dinsdag, 21 februari, 2017 - 10:51     Bron: De Unie (nieuws)
Vorige week heeft De Unie de conceptinzet voor een nieuw sociaal plan bij ING Bank aan de leden bij ING gestuurd met het verzoek om reactie. Met de reacties van de leden heb ik de inzet aangevuld en...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 09:23     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Daarom hebben wij in de cao voor de bankensector een unieke afspraak gemaakt. Iedere aangesloten bank zal...
dinsdag, 21 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sexting door jongeren is weer vol in de aandacht. In onderzoek wordt vooral aandacht besteed aan de meisjes die sexy foto’s versturen. Vaak wordt vergeten dat het een onderhandelingsproces is tussen...
maandag, 20 februari, 2017 - 10:24     Bron: Ministerie SZW
Woensdag 15 februari vond bij SZW een internationale conferentie plaats over actief arbeidsmarktbeleid. De conferentie, “Designing and Implementing Evidence-Based Active Labor Market Policies” was...
maandag, 20 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam eind vorig jaar met het nieuwsbericht: ‘Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs’. Psycholoog Paul Castelijns wordt doodmoe van...
zaterdag, 18 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het zal niemand ontgaan zijn: de westerse wereld bevindt zich in een enorme sociale crisis. Dit is niet alleen een kwestie van politieke polarisering. Sinds de veelbesproken Amerikaanse verkiezingen...
vrijdag, 17 februari, 2017 - 16:25     Bron: De Unie (nieuws)
KLM presenteerde 16 februari 2017 de beste jaarresultaten sinds 2007. Geholpen door de lage brandstofkosten, maar vooral ook door meer productiviteit van de medewerkers en kostenverlaging. De Unie is...
vrijdag, 17 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veranderingen in de zorg, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid hebben geleid tot nieuwe ruimtelijke opgaven in de woonwijken. Dit vraagt om radicale oplossingen. Een stad die...
donderdag, 16 februari, 2017 - 11:26     Bron: Ministerie SZW
Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waarover iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag door de Tweede Kamer als...
donderdag, 16 februari, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
Steeds meer mensen hebben een baan. In januari zijn er 24.000 mensen extra aan de slag gegaan. En daarmee zijn er voor het eerst meer dan 8,5 miljoen mensen aan het werk. Voor de elfde maand op rij...
donderdag, 16 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Roken is al jaren wereldwijd de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte. Antirookbeleid leidt weliswaar tot steeds minder rokers, maar bereikt nog altijd onvoldoende de laagopgeleiden. Wat is...
woensdag, 15 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het meest zorgelijke in Trumps strategie is niet zozeer dat hij een handelaar is in politieke aandacht is, maar dat hij daarbij ook de methoden heeft overgenomen uit de jaren 1914-1940. Dat zou wel...
dinsdag, 14 februari, 2017 - 09:51     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kiezer heeft een wisselvallig humeur, constateert VU-hoogleraar communicatiewetenschappen Jan Kleinnijenhuis. De media-aandacht voor peilingen en stemwijzers doen daar geen goed aan. Laat het weer...
maandag, 13 februari, 2017 - 16:31     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet, gemeenten en UWV willen in twee jaar tijd 28.500 jongeren die op eigen kracht niet aan de slag kunnen komen aan een baan helpen. Dat zijn er bijna een kwart (5500) meer dan eerder...
maandag, 13 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van de vier miljoen mantelzorgers voelen ruim 400.000 mensen zich ernstig belast. Om te voorkomen dat mensen over hun grenzen gaan, zijn de omstandigheden waaronder ze hulp geven – steun van een...
zaterdag, 11 februari, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Niko is een bijna honderd jarig familiebedrijf dat schakelaars, stopcontacten en (geautomatiseerde) lichtsturingssystemen produceert. Het hoofdkantoor en een van de productievestigingen is gevestigd...
zaterdag, 11 februari, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Teams die zich richten op het ontwikkelen van een innovatie, falen vaak. In zijn promotieonderzoek onderzocht Oeij hoe dat komt en wat innovatieteams kunnen leren van HRO-teams die zelden falen in...
zaterdag, 11 februari, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Partena is een ziekenfonds/sociale verzekeringsfonds in België. Eind 2014 na een fusie, is men begonnen aan een vernieuwing van de arbeidsorganisatie van dit kantorennetwerk. Kaat Goorts schreef er...
vrijdag, 10 februari, 2017 - 13:06     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De feiten zijn niet meer vanzelfsprekend. Daarom moeten ook wetenschappers kritisch naar hun eigen tekortkomingen kijken, vindt Gabriël van den Brink. In NRC Handelsblad van maandag 2 januari namen...
vrijdag, 10 februari, 2017 - 08:34     Bron: De Unie (nieuws)
“Aan de vooravond van de verkiezingen lijkt het land wel redeloos, radeloos en reddeloos”. Dat zegt Reinier Castelein van vakbond De Unie naar aanleiding van een onderzoek onder...
vrijdag, 10 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vrees is dat door de zorgdecentralisaties juist de kwetsbaarste groepen minder hulp krijgen. Eerdere ervaringen tonen eerder het tegendeel aan, concluderen Fleur Thomese en Barbara Da Roit op...
donderdag, 9 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoewel het opleidingsniveau van jongeren met een migratieachtergrond de afgelopen jaren is toegenomen, is hun positie op de arbeidsmarkt niet verbeterd. Voor verandering zijn interventies nodig die...
woensdag, 8 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zijn politici met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer? Veel minder dan doorgaans gedacht wordt, blijkt uit onderzoek. Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn zelfs...
woensdag, 8 februari, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN’s Bulletin januari 2017
dinsdag, 7 februari, 2017 - 16:37     Bron: SER
dinsdag, 7 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In toenemende mate is sprake van flexibilisering en hybridisering van werk. Dit biedt kansen maar er zijn ook zorgen voor de lange termijn. Het is van belang om de organisatie van arbeid aan te...
maandag, 6 februari, 2017 - 18:16     Bron: SER
maandag, 6 februari, 2017 - 15:36     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid verzoekt werkgevers/HR en medezeggenschapsorganen om voor OR scholing een door SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut te gebruiken.
maandag, 6 februari, 2017 - 15:33     Bron: Stichting van de Arbeid
Overzicht van alle publicaties van de Stichting van de Arbeid in 2017.
maandag, 6 februari, 2017 - 08:51     Bron: Ministerie SZW
2 Limburgse instellingen in de geestelijke gezondheidszorg hadden stagiaires in dienst die feitelijk een normale dienstbetrekking hadden. De stagiaires, die er werkten na hun afgeronde opleiding,...
maandag, 6 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eigen regie, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid. Het zijn steeds terugkerende termen in het debat over de zorgsector en haar kosten. Ze hebben een wervend karakter, wie heeft er baat bij? En...
zaterdag, 4 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Loting als alternatief voor stemmen wint snel terrein. Van Frank Hendriks moeten we daar niet teveel van verwachten. Burgers brengen liever hun stem uit. Onlangs schreef Jurre van de Berg in de...
vrijdag, 3 februari, 2017 - 13:06     Bron: SER
donderdag, 2 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is het mogelijk de polarisatie te verminderen door uitgekiende maatregelen? Bernard ter Haar, directeur-generaal sociale zekerheid en integratie op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
woensdag, 1 februari, 2017 - 11:57     Bron: De Unie (nieuws)
Onlangs is de nieuwe Wet op de kansspelen door de Tweede Kamer aangenomen. Een wet die privatisering van de Stichting Holland Casino mogelijk moet maken. Kaderleden vakbond De Unie roepen leden 1e...
woensdag, 1 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De arbeidsmarkt dreigt steeds exclusiever te worden door vergrijzing, flexibilisering en digitalisering. Vooral kwetsbare groepen van de beroepsbevolking zijn hiervan de dupe. Charissa Freese legt...
dinsdag, 31 januari, 2017 - 16:28     Bron: De Unie (nieuws)
Na een periode van stemming hebben de leden van De Unie ingestemd met een nieuwe cao voor de Cao Banken.  Eindbod Werkgever had een eindbod neergelegd waarin plussen stonden, maar ook minnen...