Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 19 december, 2016 - 18:27     Bron: SER
maandag, 19 december, 2016 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale spanningen in buurten en wijken zijn van alle tijden. Toch kan het aannemen van een kopje kop thee bij iemand thuis, het samen een plan maken voor de speeltuin of het achterwege laten van ‘...
maandag, 19 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Aardbevingen door aardgaswinning bedreigen het cultuurlandschap in Groningen. Vooral het oude veenontginningslandschap van Duurswold en het fraaie wierdenlandschap van het Hoogeland hebben hieronder...
maandag, 19 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Met dit white paper: ‘De toekomst van werk: technologische ontwikkelingen en het belang van duurzame inzetbaarheid’ wil TNO een bijdrage leveren aan de discussie over hoe we in Nederland kunnen...
maandag, 19 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
de Duitse vakbond voor de dienstensectoren (ver.di) heeft een paper uitgebracht over ‘goede arbeid en digitalisering’. In deze uitgave worden door diverse auteurs analyses gepresenteerd en...
vrijdag, 16 december, 2016 - 16:57     Bron: SER
vrijdag, 16 december, 2016 - 16:21     Bron: Stichting van de Arbeid
Verkenning van de Stichting van de Arbeid: Overgang van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden bij aanbesteding, uitbesteding en (schijn)faillissement.
vrijdag, 16 december, 2016 - 15:36     Bron: De Unie (nieuws)
Dinsdag 13 december 2016 hebben de vakbonden – in aanwezigheid van het gezamenlijk kader – helaas moeten concluderen dat het verder onderhandelen over een nieuwe cao op dit moment geen...
vrijdag, 16 december, 2016 - 15:29     Bron: De Unie (nieuws)
SNS Bank schrapt in de loop van de komende 4 jaar ruim een kwart van de arbeidsplaatsen binnen het bedrijf. Opnieuw een aderlating binnen de financiële sector. De reorganisatie moet voor 100...
vrijdag, 16 december, 2016 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Scholen krijgen meer mogelijkheden om bij een winterse griepgolf zieke leerkrachten te vervangen. De werkgevers en werknemers in het onderwijs hebben van de mogelijkheid binnen de Wet werk en...
vrijdag, 16 december, 2016 - 12:12     Bron: WRR Persberichten
Prof. mr. J.E.J. Prins (1961) is decaan aan de Tilburg Law School (Tilburg University) en daarnaast hoogleraar Recht en Informatisering aan dezelfde universiteit. Van 2008 tot 2013 was zij raadslid...
vrijdag, 16 december, 2016 - 11:06     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
vrijdag, 16 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Passend onderwijs past in de ontwikkeling binnen het onderwijs naar maatwerk en individualisering. Dat wringt, omdat onderwijs collectief is, het is altijd het kind én de klas. De Amsterdamse Arena...
vrijdag, 16 december, 2016 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Opdrachtgevers in de bouw kunnen binnenkort steviger worden aangepakt als zij hun opdrachtnemers laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. De boetes voor opdrachtgevers bij overtredingen van...
donderdag, 15 december, 2016 - 14:39     Bron: SER
donderdag, 15 december, 2016 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
Voor het eerst sinds begin 2012 zijn er minder dan een half miljoen werklozen. In november zaten 499.000 mensen zonder baan. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de...
donderdag, 15 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Verrassingen als de verkiezing van Trump kunnen beter voorzien worden wanneer wetenschappers langdurige vertrouwensrelaties aangaan met hun informanten en over de disciplinegrenzen heen kijken,...
woensdag, 14 december, 2016 - 17:13     Bron: SER
woensdag, 14 december, 2016 - 14:25     Bron: Ministerie SZW
Op de website van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is een praktische factsheet beschikbaar voor gemeenten. De factsheet bevat relevante informatie over participatie en integratie van...
woensdag, 14 december, 2016 - 10:13     Bron: SER
woensdag, 14 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Plaatsing in een pleeggezin wil nogal eens mislukken. Een pleegkind kan dusdanig moeilijk gedrag vertonen dat de pleegouders het gewoon niet volhouden. Het kind moet dan weer weg. Met vroegtijdige en...
dinsdag, 13 december, 2016 - 21:47     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie is hard aan het werk om een zo goed mogelijk sociaal plan te realiseren en we hebben de eerste slag binnen gehaald. Maar, we zijn er nog niet! Hierbij de belangrijkste punten: Wat hebben we...
dinsdag, 13 december, 2016 - 11:59     Bron: Ministerie SZW
Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waar over iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag aan de Kamer aangeboden....
dinsdag, 13 december, 2016 - 09:06     Bron: De Unie (nieuws)
Na een aantal onderhandelingsdagen hier een update van de stand van zaken. Op een constructieve manier zijn we met de kaderleden en ondernemingsraad (OR) op zoek naar goede afspraken die passen bij...
dinsdag, 13 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De meeste landen in de EU koppelen verblijf, hulp en opvang aan slachtoffers van mensenhandel aan medewerking in een strafprocedure. Daardoor blijven deze slachtoffers vaak verstoken van...
maandag, 12 december, 2016 - 10:50     Bron: Ministerie SZW
De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar fraude met PGB-gelden. In totaal worden zes verdachten ervan verdacht dat ze valsheid in...
maandag, 12 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wijkteams komen in 9 van de 10 gevallen niet toe aan het inschakelen van informele hulpbronnen in de wijk. Ze hebben het te druk. Volgens Pieter Hilhorst en Jos van der lans zit er echter een...
vrijdag, 9 december, 2016 - 10:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met zijn betoog voor probleemoplossende sociale wetenschappen volgt Duncan Watts een dood spoor, reageert Rafael Wittek. Een dood spoor. Zo zal de controverse over het wel of niet...
vrijdag, 9 december, 2016 - 09:41     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen periode heeft De Unie samen met de kaderleden onderhandeld over een nieuw sociaal plan. Er zal meer ingezet worden op duurzame inzetbaarheid en outplacement. Aan de andere kant is de...
woensdag, 7 december, 2016 - 17:33     Bron: SER
woensdag, 7 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de verkiezingsprogramma’s van PvdA, CDA, VVD, D66 en SP is er nauwelijks aandacht voor de rol van het particulier initiatief bij het creëren van verbondenheid in de samenleving. Hoogleraar...
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dit artikel in Economic and Industrial Democracy (EID) rapporteert over een studie in de publieke sector. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek was: ‘Wat zijn de korte-termijn longitudinale...
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN’s Bulletin december 2016
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit veelzijdige boek beschrijven dertig auteurs (academici, vakbondsleiders en praktijkmensen) hun uiteenlopende visie op STS –D (Socio-Technical System Design) en laten hun licht schijnen op het...
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het kabinet heeft de SER gevraagd te adviseren over de transitie naar wat ‘de robotsamenleving’ of `de digitale economie’ genoemd wordt. Er wordt ook wel gesproken van de vierde industriële revolutie...
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In het kader van de pilots voor ontwikkelloopbanen voor laagopgeleide uitzendkrachten werd een animatiefilmpje ontwikkeld.
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
‘Robots zijn lui’ is een eenmalige uitgave over sociale innovatie. Deze bundel van korte interviews, casebeschrijvingen en columns komt voort uit een initiatief van werkgevers- en vakorganisaties en...
dinsdag, 6 december, 2016 - 17:02     Bron: De Unie (nieuws)
Het afgelopen jaar is er veel tijd en energie gestoken in het zogenaamde co-creatie proces. Wat houdt dit in? Tijdens dit proces is er getracht om in een dialoog, onder leiding van een extern bureau...
dinsdag, 6 december, 2016 - 16:50     Bron: De Unie (nieuws)
Op 1 december 2016 hebben we de werknemers laten weten dat we op korte termijn bijeenkomsten gaan organiseren met onze leden. In deze bijeenkomsten gaan we de voorstellen voor het sociaal plan met...
dinsdag, 6 december, 2016 - 11:14     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts gepubliceerd.
dinsdag, 6 december, 2016 - 10:05     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat vindt u dat er met de termen allochtoon en autochtoon moet gebeuren? Die vraag stelden we de afgelopen weken aan onze lezers. Een meerderheid (58%) vindt dat de overheid moet doorgaan met het...
maandag, 5 december, 2016 - 20:55     Bron: De Unie (nieuws)
De tot op heden gevoerde onderhandelingen hebben geleid tot een resultaat. Dat wil zeggen dat wij graag nog tot betere, soms andere, afspraken waren gekomen. Maar dit is het uiterste dat we nu hebben...
maandag, 5 december, 2016 - 09:19     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet komt met een wet waarin de criteria voor buitenlandse financiering aan instellingen in ons land worden vastgelegd. Alle stichtingen in Nederland worden mogelijk verplicht om openheid te...
maandag, 5 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eind september presenteerde het Aanjaagteam verwarde personen zijn eindrapport. Een van de belangrijkste aanbevelingen is om mensen met verward gedrag zo spoedig mogelijk in het vizier te krijgen....
vrijdag, 2 december, 2016 - 18:34     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 1 december 2016 was de 3e ronde van de cao-onderhandelingen. Aan beide kanten van de tafel wordt geprobeerd om enige lijn te krijgen in de vele gespreksonderwerpen die op tafel liggen....
vrijdag, 2 december, 2016 - 16:39     Bron: Ministerie SZW
Mensen met een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling  kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt door...
vrijdag, 2 december, 2016 - 11:55     Bron: SER
vrijdag, 2 december, 2016 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat maakt maatschappelijke initiatieven succesvol en hoe kan een gemeente daarop inspelen? Eisse Kalk en Niesco Dubbelboer volgden anderhalf jaar lang 21 initiatieven, en concluderen: voor meer...