Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 7 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In toenemende mate is sprake van flexibilisering en hybridisering van werk. Dit biedt kansen maar er zijn ook zorgen voor de lange termijn. Het is van belang om de organisatie van arbeid aan te...
maandag, 6 februari, 2017 - 18:16     Bron: SER
maandag, 6 februari, 2017 - 15:36     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid verzoekt werkgevers/HR en medezeggenschapsorganen om voor OR scholing een door SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut te gebruiken.
maandag, 6 februari, 2017 - 15:33     Bron: Stichting van de Arbeid
Overzicht van alle publicaties van de Stichting van de Arbeid in 2017.
maandag, 6 februari, 2017 - 08:51     Bron: Ministerie SZW
2 Limburgse instellingen in de geestelijke gezondheidszorg hadden stagiaires in dienst die feitelijk een normale dienstbetrekking hadden. De stagiaires, die er werkten na hun afgeronde opleiding,...
maandag, 6 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eigen regie, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid. Het zijn steeds terugkerende termen in het debat over de zorgsector en haar kosten. Ze hebben een wervend karakter, wie heeft er baat bij? En...
zaterdag, 4 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Loting als alternatief voor stemmen wint snel terrein. Van Frank Hendriks moeten we daar niet teveel van verwachten. Burgers brengen liever hun stem uit. Onlangs schreef Jurre van de Berg in de...
vrijdag, 3 februari, 2017 - 13:06     Bron: SER
donderdag, 2 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is het mogelijk de polarisatie te verminderen door uitgekiende maatregelen? Bernard ter Haar, directeur-generaal sociale zekerheid en integratie op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
woensdag, 1 februari, 2017 - 11:57     Bron: De Unie (nieuws)
Onlangs is de nieuwe Wet op de kansspelen door de Tweede Kamer aangenomen. Een wet die privatisering van de Stichting Holland Casino mogelijk moet maken. Kaderleden vakbond De Unie roepen leden 1e...
woensdag, 1 februari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De arbeidsmarkt dreigt steeds exclusiever te worden door vergrijzing, flexibilisering en digitalisering. Vooral kwetsbare groepen van de beroepsbevolking zijn hiervan de dupe. Charissa Freese legt...
dinsdag, 31 januari, 2017 - 16:28     Bron: De Unie (nieuws)
Na een periode van stemming hebben de leden van De Unie ingestemd met een nieuwe cao voor de Cao Banken.  Eindbod Werkgever had een eindbod neergelegd waarin plussen stonden, maar ook minnen...
dinsdag, 31 januari, 2017 - 15:39     Bron: SER
dinsdag, 31 januari, 2017 - 11:32     Bron: Ministerie SZW
De grote meerderheid van de Nederlandse samenleving staat achter een democratische samenleving met gelijkheid, vrijheid en mensenrechten als belangrijkste waarden. Maar er lijkt wel steeds meer...
dinsdag, 31 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sceptici van de veranderingen in het sociale domein gebruiken karikaturen om hun argumenten kracht bij te zetten, ziet Jos van der Lans. Net als de optimisten als hijzelf eerder deden. Of op deze...
maandag, 30 januari, 2017 - 11:43     Bron: SER
maandag, 30 januari, 2017 - 07:09     Bron: Ministerie SZW
Het verhogen van de huidige rekenrente leidt tot generatie-effecten en zorgt niet dat de financiële positie van pensioenfondsen verbetert. Dat blijkt uit een doorrekening die het Centraal Planbureau...
maandag, 30 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zijn de media nog wel de waakhond van de democratie? Of lopen ze aan leiband van persbureaus en bieden ze nauwelijks ruimte aan andere stemmen? In de papieren krant valt dat alleszins mee, zegt...
zaterdag, 28 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De langdurige zorg gaat over menswaardig leven en sterven. Daar is iedereen het wel over eens. Maar het centraal stellen van de kwaliteit van leven blijkt een enorme opgave in de praktijk. Als...
vrijdag, 27 januari, 2017 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Het overgrote deel van de pensioenfondsen hoeft dit jaar geen kortingen door te voeren. Daarom wijzigt het kabinet de wettelijke hersteltermijnen voor pensioenfondsen niet.
vrijdag, 27 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vrees bestaat dat onder de druk van de participatiesamenleving de ongelijkheid tussen groepen die informele hulp geven, toeneemt. Bepaalde groepen lijden onder een cumulatie van negatieve effecten...
donderdag, 26 januari, 2017 - 15:48     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 25 januari besteedde actualiteitenprogramma Nieuwsuur aandacht aan het massaontslag dat gaande is in de financiële sector. Uit cijfers van De Unie blijkt dat tot 2020 ruim 75.000...
donderdag, 26 januari, 2017 - 12:10     Bron: De Unie (nieuws)
25 januari jl. werd de nieuwjaarsreceptie van De Unie in de Cinemec-bioscoop in Utrecht afgesloten met de film I, Daniel Blake van de Britse regisseur Ken Loach. Deze film geeft een indringend beeld...
donderdag, 26 januari, 2017 - 10:53     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 25 januari 2017 heeft De Unie overleg gehad met Dick Kuiper (Algemeen Directeur) en Ivar van de Reep (Directeur HR) van Koninklijke Verkade Verkade zag een probleem op zich afkomen en...
donderdag, 26 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wonen zonder gas gaat over meer dan geld en technologie. Het heeft ook te maken met het thuisgevoel van mensen, met gevoelsmatige verbinding en samen een weg vinden in onzekerheden rondom...
woensdag, 25 januari, 2017 - 12:34     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 4 miljoen beschikbaar voor projecten die armoede tegengaan en die voorkomen dat mensen in de schulden komen.
woensdag, 25 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professor Preston Smith waarschuwt voor het wegglijden van de Nederlandse achterstandswijken: don’t go there. Maar volgens Reinout Kleinhans betekent dat niet dat er een nieuw wijkenbeleid moet komen...
dinsdag, 24 januari, 2017 - 17:13     Bron: Ministerie SZW
Het minimumjeugdloon zal per 1 juli in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel van minister Asscher van...
dinsdag, 24 januari, 2017 - 13:52     Bron: Ministerie SZW
Vooruitlopend op de publicatie in de Staatscourant melden we de aantallen beschut werk per gemeente in 2017 (conform de ministeriële regeling) en de voorlopige aantallen voor 2018.  
dinsdag, 24 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Inspanningen om de arbeidsdeelname van ouderen te vergroten zijn effectief. Steeds meer ouderen werken en gaan later met pensioen. Niet iedereen blijkt echter in staat om langer door te werken....
maandag, 23 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geïnstigeerd door media, populistische politici én internationale hulporganisaties is het beeld ontstaan van een oncontroleerbare stroom migranten en vluchtelingen richting het Westen die nodig moet...
vrijdag, 20 januari, 2017 - 19:40     Bron: De Unie (nieuws)
Eind september werden de onderhandelingen voor de cao in de Technische Groothandel beëindigd door een eindbod van de WTG. Een slecht eindbod. De Unie heeft de leden en collega’s gevraagd...
vrijdag, 20 januari, 2017 - 15:04     Bron: SER
vrijdag, 20 januari, 2017 - 15:03     Bron: De Unie (nieuws)
De cao-onderhandelingsronde op woensdag 18 januari 2017 had een onverwachte afloop. Op dat moment viel er nog veel te bespreken. Maar de werkgeversdelegatie kwam met de mededeling dat ze nu eerst...
vrijdag, 20 januari, 2017 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Prof. dr. K. (Kim) Putters en prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel worden benoemd tot (plaatsvervangend) lid van de Sociaal-Economische Raad. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister...
vrijdag, 20 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten anders gaan consumeren en energie opwekken. Geen auto’s meer die op benzine of diesel rijden en geen verdere groei van vliegvakanties. Het vertrouwde aardgas verdwijnt uit onze huizen en we...
donderdag, 19 januari, 2017 - 17:39     Bron: Ministerie SZW
donderdag, 19 januari, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
De werkloosheid is het afgelopen jaar sterk gedaald. Een jaar geleden zaten nog 588.000 mensen zonder werk. Nu zijn er nog 482.000 mensen op zoek naar een baan. Dat blijkt uit werkloosheidscijfers...
donderdag, 19 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Terwijl crowdfunding voor ondernemers steeds vaker onder vuur ligt en volgens sommigen ‘de hype over is’ geldt dat zeker niet voor crowdfunding voor maatschappelijke initiatieven. De bijdragen van...
woensdag, 18 januari, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Heeft Nederland te kampen met een diepgaande democratische crisis? Je zou het wel denken als je kijkt naar de talloze voorstellen om de democratie uit het slop te trekken. In zijn pamflet ‘Niet de...
dinsdag, 17 januari, 2017 - 15:09     Bron: De Unie (nieuws)
Dit jaar werd voor de tiende keer op rij de Big Improvement Day georganiseerd op de derde dinsdag van januari. Deze dag brengt bedrijfsleven en overheid bij elkaar onder de noemer "de meest positieve...
dinsdag, 17 januari, 2017 - 14:38     Bron: Ministerie SZW
Op internet is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers en wijzigingen in verband met ...
dinsdag, 17 januari, 2017 - 13:44     Bron: Ministerie SZW
Twee verdachten van 37 en 42 jaar van arbeidsuitbuiting zijn vandaag, dinsdag 17 januari 2017, aangehouden in Apeldoorn. Daarnaast zijn twee woningen in Apeldoorn en een bedrijfspand in Deventer...
dinsdag, 17 januari, 2017 - 10:48     Bron: Stichting van de Arbeid
De Code Pensioenfondsen wordt steeds beter nageleefd. Dit blijkt uit het rapport ‘ Werken aan vertrouwen’ van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen.
dinsdag, 17 januari, 2017 - 10:46     Bron: Stichting van de Arbeid