Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 29 juni, 2017 - 16:48     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017. Dit komt doordat...
donderdag, 29 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gentrificatie zorgt voor betere voorzieningen, en sterkere schouders in de buurt kunnen dienen als rolmodel, stellen Doff en van der Sluis op deze site. Emily Miltenburg onderzocht het effect van de...
woensdag, 28 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De herinvoering van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen in de WW heeft als doel de werkloosheid onder ouderen te verkleinen. Het regeringsbeleid, activerend en stimulerend, leidt inderdaad...
dinsdag, 27 juni, 2017 - 15:21     Bron: SER
Bij regionale samenwerking moeten overheden, bedrijven en onderzoek/onderwijs samen optrekken. Het kabinet bevestigt deze en andere constateringen uit het SER-advies Regionale samenwerking. In de...
dinsdag, 27 juni, 2017 - 10:53     Bron: SER
De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) vraagt nogmaals aandacht voor een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting, want dat is cruciaal voor consumenten en...
dinsdag, 27 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Zonnehoeve Productions is een maatwerkbedrijf in Vlaanderen, actief in verpakkingen en houtbewerking, een bedrijf in de ‘sociale economie’. Zij bieden werkplekken voor ‘doelgroep medewerkers’ die...
dinsdag, 27 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
– Flandres Syergy Inspireert is het Ledenbulletin van Flandres Synergy (FS) nummer 10 van Juni 2017. Het bevat onder meer Goede Praktijken, een Tool-Kitt en informatie over nieuwe netwerken van ‘...
maandag, 26 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kleine schulden worden grote schulden. De schuldenproblematiek ontstaat vooral doordat overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven het te ingewikkeld hebben gemaakt. In een advies draagt de...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 16:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit onvrede of betrokkenheid, burgers komen steeds vaker met alternatieven voor overheidsbeleid. Die overheid weet nog niet goed hoe daarmee om te gaan. De bestuurskunde kan helpen, maar dan moet die...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 09:27     Bron: Ministerie SZW
Wie een levenspartner verliest, heeft steun nodig. Steun in het omgaan met het verdriet, steun bij de enorme lijst met praktische beslommeringen die op een weduwe of weduwnaar af komen en steun om op...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moslims sluiten binnenkort de vastenmaand Ramadan af met het Suikerfeest. Geen feest waar grote hoeveelheden suiker worden genuttigd, al doet de naam anders vermoeden. Waarom noemen we het dan toch...
donderdag, 22 juni, 2017 - 08:00     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
donderdag, 22 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Omdat veel organisaties experimenteren met zelfsturende teams besteedt de nieuwsbrief: nieuworganiseren.nu aandacht aan de vraag ‘Wat zijn zelfsturende teams precies en waarom zou je ermee aan de...
woensdag, 21 juni, 2017 - 13:41     Bron: Stichting van de Arbeid
De bijdrage van de Nederlandse sociale partners in 2016-2017 aan het Nationaal hervormingsprogramma
woensdag, 21 juni, 2017 - 13:04     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
woensdag, 21 juni, 2017 - 10:40     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
woensdag, 21 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De huidige re-integratiedienstverlening van UWV en gemeenten past niet bij de steeds flexibelere arbeidsmarkt. Terwijl volgens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid juist daar de meeste...
dinsdag, 20 juni, 2017 - 16:23     Bron: Ministerie SZW
Het Ministerie van SZW heeft het mogelijk gemaakt om op experimentele basis, meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Deelnemende organisaties kunnen maximaal vijftig...
dinsdag, 20 juni, 2017 - 14:07     Bron: Ministerie SZW
Alle nieuwkomers moeten als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring doorlopen bij de gemeente. Doel is om hen zo snel mogelijk bekend te maken met de...
maandag, 19 juni, 2017 - 16:23     Bron: De Unie (nieuws)
Vorige week heeft De Unie onderhandeld over de mantel-cao: de ‘Cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen’. Afspraken die ook voor jou gelden. Over de teleurstellende uitkomst zo...
maandag, 19 juni, 2017 - 13:32     Bron: SER
Internationaal MVO convenant “Verantwoord goud” ondertekend: weten, laten zien en verbeteren.
maandag, 19 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het accent ligt in de zorg nu teveel op verantwoording, transparantie, standaardisatie en controle, meent de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat vandaag verschijnt. Zij...
vrijdag, 16 juni, 2017 - 15:36     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangcentra krijgen iets langer de tijd om aan alle nieuwe en strengere eisen te voldoen van de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale...
vrijdag, 16 juni, 2017 - 13:01     Bron: SER
‘Enzo Knol om werken in de ouderenzorg aantrekkelijk te maken’
vrijdag, 16 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten hebben een verzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in hun gemeente. Er is één probleempje: veel betrokkenen hebben hier geen weet van, sterker nog, ook bij de gemeenten zelf...
donderdag, 15 juni, 2017 - 17:23     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen...
donderdag, 15 juni, 2017 - 11:35     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2017 vastgesteld op € 1.565,40 per maand (was: € 1551,60). In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet...
donderdag, 15 juni, 2017 - 07:30     Bron: Ministerie SZW
Nederland heeft nu de laagste jeugdwerkloosheid in ruim 8 jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn nu meer jongeren aan het werk dan voor de crisis...
donderdag, 15 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor veel mensen die van een (zeer) laag inkomen moeten rondkomen, is het huidige systeem van armoedevoorzieningen te ingewikkeld. Roeland van Geuns en Mirre Stallen geven hulpverleners handreikingen...
woensdag, 14 juni, 2017 - 20:26     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbonden De Unie, FNV Zakelijke Dienstverlening en ABC hebben met Holland Casino een onderhandelaarsakkoord bereikt over een cao en sociaal plan voor de 3.000 werknemers van het staatsgokbedrijf. '...
woensdag, 14 juni, 2017 - 15:18     Bron: De Unie (nieuws)
Deze week hebben we met de werkgevers afspraken gemaakt over een nieuwe cao. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste punten. Officiële tekst van het akkoord. We vragen onze leden van De Unie...
woensdag, 14 juni, 2017 - 08:38     Bron: De Unie (nieuws)
Vorige maand hebben we de leden gevraagd om te stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao. Die cao is een samenvoeging van de voormalige Cao Beroepsgoederenvervoer (TLN) en de Cao...
woensdag, 14 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De opkomst van nationalisme en autoritarisme worden vaak gezien als het einde van het neoliberalisme. Maar dat gaat uit van een te beperkt idee van neoliberalisme, betoogt de Duitse professor en...
woensdag, 14 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Finext is een netwerkorganisatie van ruim 150 consultants die diensten verlenen aan bedrijven en instellingen met kennis van branches, thema’s en technologieën. In 1999 is Finext ontstaan binnen The...
woensdag, 14 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
'Eelloo’ is een bureau voor Advies, Human Resources en Assessment in Houten. Eelloo bestaat tegenwoordig uit 26 werknemers in Nederland en 26 werknemers in Roemenië. Eelloo heette tot halverwege 2016...
dinsdag, 13 juni, 2017 - 16:40     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie.
dinsdag, 13 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De nieuwste beleidsmode heet: ervaringsdeskundigheid. Voor professionals blijkt dat vooral een aanvulling op wat er is. Maar pas op, waarschuwt Jos van der Lans, ervaringsdeskundigheid zou wel eens...
maandag, 12 juni, 2017 - 15:02     Bron: Ministerie SZW
Bij een Turkse bakkerij in de gemeente Haarlemmermeer is vrijdagavond 9 juni circa € 10.000 in beslag genomen. Ook werd ter plaatse iemand aangetroffen die geen werkvergunning had en is het vermoeden...
maandag, 12 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om met elkaar samen te leven moet je weten wat er speelt. In heel veel buurten geeft de wijkkrant daartoe smoel aan de bewoners en aan de omgeving. Maar de wijkkrant staat onder zware druk. ‘De...
maandag, 12 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Boers...
maandag, 12 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Fokker Technologies ontwerpt, maakt en onderhoudt subsystemen van verkeersvliegtuigen, businessvliegtuigen, helikopters en jachtvliegtuigen voor grote internationale Aerospace bedrijven. Fokker heeft...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 19:45     Bron: SER
De convenanten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hebben een eigen digitale plek gekregen. Alle informatie over de verschillende convenanten is nu te vinden op www....
vrijdag, 9 juni, 2017 - 18:49     Bron: SER
Het advies Opgroeien zonder armoede over de aanpak van armoede onder kinderen is zeer goed ontvangen in de Tweede Kamer. Een delegatie, onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer, gaf op 8...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de subsidieregeling voor scholing van jongeren met ernstige studiebelemmeringen...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 08:46     Bron: De Unie (nieuws)
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft aanvragen tot aansluiting bij de VCP ontvangen van vakbond De Unie, de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) en de ANBO, de belangenorganisatie...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Belangengroepen hebben door dom gedrag weinig succes of ze komen erdoor in opspraak. Politicoloog Rinus van Schendelen laat in zijn nieuwste boek zien welke onnodige fouten worden gemaakt bij...
vrijdag, 9 juni, 2017 - 06:39     Bron: Ministerie SZW
Om te voorkomen dat jongeren tussen de 13 en 18 jaar bij hun vakantiebaantje te weinig krijgen betaald of te zwaar werk doen, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een...
donderdag, 8 juni, 2017 - 13:28     Bron: SER