Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 4 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het mobiliseren van ‘ondeskundige’ burgers in het sociale domein leidt onvermijdelijk tot gevaarlijke deprofessionalisering. Zulke kritiek op burgerkracht, onder meer verwoord door Evelien Tonkens,...
dinsdag, 3 oktober, 2017 - 08:59     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse economie groeit solide en de werkloosheid neemt snel af, ook bij jongeren. Maar niet alle jongeren vinden makkelijk een baan. Bovendien beweegt een groot deel zich buiten het beeld van...
dinsdag, 3 oktober, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waarom zijn er toch zoveel vooraanstaande mensen gaan geloven in ‘burgerkracht’? We zouden de burgers zelf moeten laten beslissen over hun leefomgeving. Negatief gezegd: waarom zijn ze ‘klaar’ met de...
vrijdag, 29 september, 2017 - 16:00     Bron: De Unie (nieuws)
De maand oktober is de maand van de vakbond. Jouw collega’s die nog geen lid zijn kunnen dan gratis lid worden. NN Group en Delta Lloyd betalen voor nieuwe leden het eerste jaar van het...
vrijdag, 29 september, 2017 - 15:45     Bron: De Unie (nieuws)
Het heeft wat tijd gekost om na heen en weer te hebben gecommuniceerd tot de conclusie te komen dat jouw werkgever geen bereidheid toont om een nieuw sociaal plan af te spreken met beter toegesneden...
vrijdag, 29 september, 2017 - 15:05     Bron: De Unie (nieuws)
De maand oktober is de maand van de vakbond. Jouw collega’s die nog geen lid zijn kunnen dan gratis lid worden. NN Group en Delta Lloyd betalen voor nieuwe leden het eerste jaar van het...
vrijdag, 29 september, 2017 - 14:13     Bron: SER
vrijdag, 29 september, 2017 - 13:40     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige verdeling 2018 evenals de definitieve verdeling 2017 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente zijn opgenomen bij dit bericht. Deze bevatten...
vrijdag, 29 september, 2017 - 13:25     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie zet voor de nieuwe Transavia Grond cao 2017-2018 in op een structurele loonsverhoging van   2 * 2% en goede afspraken over duurzame inzetbaarheid. De verbeterde financiële en...
vrijdag, 29 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren blijven langer thuis wonen en een groeiende groep keert na aanvankelijke zelfstandigheid terug naar het ouderlijk huis. Een zorgelijke ontwikkeling? En wat ligt eraan ten grondslag? Mieke...
donderdag, 28 september, 2017 - 15:50     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 21 september 2017 hebben wij je geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Tata Steel en wat wij als De Unie daarover weten. In dat bericht gaven we aan, donderdagmiddag met de...
donderdag, 28 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Studenten van de Bildung Academie in Amsterdam onderwierpen zich een week lang aan een digitale ‘detox’. Filosoof Hans Schnitzler interviewde vijftien van hen over deze ervaring. Hij deed verslag in...
woensdag, 27 september, 2017 - 13:50     Bron: SER
woensdag, 27 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland vergrijst, wat betekent dat er ook op de werkvloer meer senioren rondlopen. De gemiddelde leeftijd van werkenden is sinds de eeuwwisseling met maar liefst vier jaar gestegen tot ruim 42...
dinsdag, 26 september, 2017 - 09:31     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen in de bijstand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden door regelgeving buitenspel gezet. Werkgevers zouden een actievere rol moeten krijgen in de oplossing van dit probleem. Dit...
maandag, 25 september, 2017 - 12:54     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals in de ledenvergadering van vrijdag 22 september 2017 aangegeven, vragen wij je om je mening te geven over de “Uitvoeringsovereenkomst winstdeling 2013”. De volledige tekst kun je...
maandag, 25 september, 2017 - 12:50     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet trekt ruim € 6,2 miljoen uit om werkzoekende Groningers de mogelijkheid te geven zich om te scholen naar banen in de aardbevingsgerelateerde bouw- en technieksector. Minister Asscher van...
maandag, 25 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen blijven langer thuis wonen. Sociaal leven en gezondheidsvragen raken zo steeds meer met elkaar verstrengeld. De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol in die verbinding en daardoor in...
vrijdag, 22 september, 2017 - 12:05     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
donderdag, 21 september, 2017 - 11:37     Bron: De Unie (nieuws)
Het cao-overleg begint op woensdag 20 september 2017. De werkgevers hebben inmiddels hun voorstellen op papier gezet. In dit bericht kun je lezen wat de werkgevers voorstellen. En je kunt lezen wat...
donderdag, 21 september, 2017 - 09:25     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vier jaar nadat de koning in de troonrede het woord participatiesamenleving introduceerde, deed de NOS een onderzoek naar de resultaten van deze oproep. Tegelijkertijd kwam kenniscentrum Movisie met...
donderdag, 21 september, 2017 - 07:27     Bron: Ministerie SZW
Een recordaantal mensen heeft een baan. Vooral veel 45-plussers vonden in augustus werk. De werkloosheid is gedaald naar het laagste niveau in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal...
woensdag, 20 september, 2017 - 16:47     Bron: De Unie (nieuws)
Het aantal stemmen dat ik mocht ontvangen over de nieuwe afspraken rond verlofmanagement waren er zeer weinig. Minder dan 3% van de leden bracht een stem uit. Dat kunnen we geen democratische uitslag...
woensdag, 20 september, 2017 - 11:45     Bron: De Unie (nieuws)
Voor de tweede keer is er gesproken over een nieuwe cao voor jou en jouw collega’s, maar niet over de lonen. Dat is namelijk een onderdeel van de mantel-cao. Nu hebben we het vooral gehad over...
woensdag, 20 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bevolkingskrimp in de noordelijke regio’s is een langzaam proces. Sommige bewoners hebben het niet eens in de gaten, anderen ervaren het vertrek van dorpsgenoten en voorzieningen als een verlies. De...
dinsdag, 19 september, 2017 - 16:36     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft in juli 2017 samen met de andere vakorganisaties en ING een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao, een nieuw sociaal plan en de fiscale pensioenwijziging. Daarna was het...
dinsdag, 19 september, 2017 - 16:29     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals eerder is aangekondigd wordt begin september 2017 aan jou een tweede functienaam toegekend door je werkgever. We willen je in deze nieuwsbrief graag vertellen waar je op moet letten.  ...
dinsdag, 19 september, 2017 - 15:22     Bron: Ministerie SZW
Nederland staat er goed voor: de Nederlandse economie groeit dit jaar het hardst van alle Europese landen en de werkloosheid bereikt in 2018 het laagste punt sinds 2008. Helaas voelt niet iedereen...
dinsdag, 19 september, 2017 - 09:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Pesten gebeurt allang niet meer alleen op het schoolplein. Ook online wordt er flink gepest. Vaak anoniem, waardoor het moeilijk is er iets tegen te beginnen, schrijft Beau Oldenburg tijdens de Week...
maandag, 18 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu zo ongeveer iedereen een smartphone bezit, is het een ware hype in Nederland: whatsapp-preventiegroepen. In zijn recente overzichtsstudie De burger op wacht bespreekt Vasco Lub een...
maandag, 18 september, 2017 - 06:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept werkgevers op om zwangere vrouwen niet anders te behandelen dan anderen. Dat komt volgens het College voor de Rechten van de Mens...
vrijdag, 15 september, 2017 - 17:56     Bron: SER
vrijdag, 15 september, 2017 - 17:56     Bron: SER
vrijdag, 15 september, 2017 - 16:27     Bron: De Unie (nieuws)
Na het eerdere cao-akkoord is er afgelopen weken hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de zogenaamde 4-weeks onderwerpen. Inmiddels zijn we met Holland Casino tot overeenstemming gekomen. In dit...
vrijdag, 15 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten zetten massaal in op outreachende wijkteams, zonder dat ze scherp hebben welke doelen die wijkteams moeten realiseren. Jurriaan Omlo ziet zes interventierepertoires voor outreachend werken...
donderdag, 14 september, 2017 - 15:39     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals ik eerder aan je liet weten zijn De Unie en de collegavakbonden tot overeenstemming gekomen over het alsnog uitbetalen van de Martinair winstdelingsregeling over 2013. Download de tekst van de...
donderdag, 14 september, 2017 - 15:31     Bron: De Unie (nieuws)
Er zijn opnieuw ontwikkelingen rond jouw cao. Jouw werkgever heeft een laatste eindbod gedaan. De tekst van het eindbod lees je hier en de bijlage bij het eindbod lees je hier. Belangrijkste punten...
donderdag, 14 september, 2017 - 09:18     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige journalisten praten doping in de sport wel erg makkelijk goed. Maar wie de doping-zondaar vergeeft, begint oorlog in de sport, betoogt Wim Dubbink. Het is misschien maar een kleinigheid,...
donderdag, 14 september, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2015...
woensdag, 13 september, 2017 - 14:51     Bron: De Unie (nieuws)
De leden aan het woord  Na een lang en intensief traject van onderhandelen is er nu een resultaat. Lees hier het onderhandelingsresultaat. We hebben zeker niet binnengehaald waar we...
woensdag, 13 september, 2017 - 13:17     Bron: De Unie (nieuws)
Het Reorganisatiekader sociaal plan NN Group en sociaal plan Delta Lloyd is in augustus 2017 door een meerderheid van de leden afkomstig van Delta Lloyd afgewezen. De meerderheid van de leden van NN...
woensdag, 13 september, 2017 - 12:45     Bron: De Unie (nieuws)
Op 5 september 2017 zijn de cao-onderhandelingen voor PGGM begonnen. In dit bericht vertel ik je in het kort welke voorstellen ik aan PGGM heb gedaan. Ledenvergadering Donderdag 13 juli 2017 heb...
woensdag, 13 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De neiging om de oplossing voor misstanden in de jeugdzorg te zoeken in meer professionals is hardnekkig. Terwijl we weten waar de oplossing zit: meer eigen omgeving. Vorige week schreef Charlotte...
dinsdag, 12 september, 2017 - 10:29     Bron: De Unie (nieuws)
We hebben er best lang over gepraat, maar nu is er dan toch overeenstemming over hoe een verlenging van het sociaal plan voor TMG eruit gaat zien. De leden van De Unie en van de andere...
dinsdag, 12 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eén op de tien mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Dat zijn ongeveer 400.000 helpers in Nederland. Waar deze mantelzorgers het meeste behoefte aan hebben is een luisterend oor. In kranten en...
maandag, 11 september, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er wordt in wijken, geheel in lijn met de Wmo, steeds meer samengewerkt. Verschillende doelgroepen ontvangen bijvoorbeeld samen begeleiding en ondersteuning in één collectieve voorziening. Maar dat...
vrijdag, 8 september, 2017 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
Zo'n 60.000 extra werkenden krijgen vanaf 1 januari 2018 recht op tenminste het minimumloon. De ministerraad heeft ingestemd met een maatregel hiertoe van minister Asscher van Sociale Zaken en...
vrijdag, 8 september, 2017 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
Na overleg met de sociale partners en gemeenten heeft het kabinet besloten om een quotumregeling te activeren die moet leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de...