Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 30 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel mensen willen best gezonder eten, maar vinden dit, om een understatement te gebruiken, erg lastig. Vanuit psychologisch perspectief is dit niet zo vreemd: we prefereren voedsel dat ons ‘beloont...
donderdag, 30 november, 2017 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Digitalisering heeft een sterke invloed op onze maatschappij en economie. Dat biedt groeikansen, maar vraagt bijvoorbeeld op de postmarkt ook om herzieningen. In ieder geval is concurrentie ten koste...
woensdag, 29 november, 2017 - 16:08     Bron: Ministerie SZW
Aansluitend op de publicatie in de Staatscourant van 29 november 2017 melden we de aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ...
woensdag, 29 november, 2017 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Op 29 november 2017 is de ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd waarin de verhoging is geregeld van de vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie op grond van artikel...
dinsdag, 28 november, 2017 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van ervaringsdeskundigen wordt tegenwoordig veel verwacht, constateert Saskia Keuzenkamp vandaag in haar oratie als bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU. Ze zouden volgens de...
dinsdag, 28 november, 2017 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op die manier worden álle medewerkers in de...
maandag, 27 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We leven in tijden van toenemende polarisatie. Dat komt door de liefde. Die leidt er toe dat we extra lang en tegen beter weten in, blijven volharden in gunstige beoordelingen van een persoon. Ik...
vrijdag, 24 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wij leven in tijden van omwenteling, een verandering van tijdperk, stelt Jan Rotmans in zijn nieuwe boek Omwenteling van mensen, organisaties en samenleving. De dreiging van een financiële,...
donderdag, 23 november, 2017 - 09:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om maatschappelijke doelstellingen effectiever en breder te realiseren, moeten organisaties – bedrijven en publieke instellingen – veel radicaler vermaatschappelijken dan nu gebeurt. Degenen die er...
woensdag, 22 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Alleenstaande moeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar zijn doorgaans in hoge mate bereid tot het leveren van een tegenprestatie, maar dit leidt er niet automatisch toe dat zij dit ook...
woensdag, 22 november, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2017 - EUWIN, Het Europese lerende Netwerk voor Workplace Innovation (Sociale Innovatie), was actief in de periode 2013-2016. EUWIN startte in 2013 en had als doel bedrijven en instellingen in de EU...
dinsdag, 21 november, 2017 - 16:02     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft op woensdag 14 november 2017 met Achmea gesproken over de private reparatie van de WW en WGA. (In de wandelgangen heet dit reparatie derde ww-jaar). Achmea heeft besloten deze regeling...
dinsdag, 21 november, 2017 - 15:57     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft met Nationale Nederlanden Group gesproken over de private reparatie van de WW en WGA. (In de wandelgangen heet dit reparatie derde ww-jaar). NN-Group heeft besloten deze regeling uit te...
dinsdag, 21 november, 2017 - 15:46     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later...
dinsdag, 21 november, 2017 - 15:40     Bron: De Unie (nieuws)
Ondertussen hebben cao-partijen met elkaar een aantal onderwerpen in de afgelopen twee bijeenkomsten besproken. De onderhandelingen verlopen tot nu toe constructief. De Unie is echter kritisch en...
dinsdag, 21 november, 2017 - 15:32     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft de werkgevers bij de Zorgverzekeraars voorgesteld om  de reparatie-mogelijkheid van de WW en WGA aan te bieden. (In de wandelgangen heet dit reparatie derde ww-jaar).  De...
dinsdag, 21 november, 2017 - 15:24     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen weken heeft er overleg plaats gevonden tussen de Rabobank, De Unie en de andere vakbonden over de wettelijke wijziging van de fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018. In vorige...
dinsdag, 21 november, 2017 - 09:15     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Deze week is de week tegen kindermishandeling, maar er is momenteel weinig reden tot vreugde. De behoefte aan zorg voor jongeren stijgt maar gemeenten hebben minder geld. Houdt Nederland nog wel van...
maandag, 20 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als onderzoeker observeerde Vicky Hölsgens in ruim een jaar 87 keukentafelgesprekken. Na afloop interviewde ze de 24 generalisten en consulenten met wie ze meeliep over de rol van zingeving tijdens...
vrijdag, 17 november, 2017 - 16:59     Bron: De Unie (nieuws)
Het is onvoorstelbaar! Gisteren is het bericht uitgelekt dat de directie van Siemens in Duitsland een voorgenomen besluit heeft voorbereid om de vestiging Hengelo van Siemens te sluiten. Vandaag (17...
vrijdag, 17 november, 2017 - 15:27     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbond De Unie gaat proberen om de voorgenomen sluiting van Siemens tegen te houden "Het ergste vind ik dat de sluiting zonder enige vorm van legitieme reden gebeurt", vertelt Sjerp Holterman van De...
vrijdag, 17 november, 2017 - 11:13     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbond De Unie gaat proberen om de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo tegen te houden "Dit is een modern en efficiënt bedrijf met goede resultaten", zegt Sjerp Holterman van De Unie....
donderdag, 16 november, 2017 - 17:19     Bron: SER
donderdag, 16 november, 2017 - 09:40     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 17 november wordt in Utrecht het boek ‘1 op de 4 – Kindermishandeling, een publiek probleem’ gepresenteerd. Wetenschappers en experts onderzoeken daarin wat de aanpak van...
woensdag, 15 november, 2017 - 09:01     Bron: De Unie (nieuws)
Op dinsdag 7 en woensdag 8 november 2017 hebben we opnieuw overleg gehad over de nieuwe cao van de Volksbank per 1 januari 2018. Hoewel het overleg constructief is, liggen we op enkele belangrijke...
woensdag, 15 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Basisscholen laten zich in hun worsteling met de Zwarte Pietdiscussie vooral leiden door vermeende gevoelens van zwarte betrokkenen, blijkt uit een enquête. Maar die gevoelens zijn evengoed reden...
dinsdag, 14 november, 2017 - 09:02     Bron: De Unie (nieuws)
Volgens vakbondsvoorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie zijn Nederlandse multinationals allang niet meer de banenmotor van Nederland. De werkgelegenheid die zij creëren zouden zij...
maandag, 13 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Word je van vrijwilligerswerk gezonder? Ja, ondervond de kersverse sociologe Riëtte Joosse. Vrijwilligers ervaren een betere gemoedstoestand, ontvangen meer sociale steun en dat verbetert hun...
zaterdag, 11 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het seksueel machtsmisbruik van producer Harvey Weinstein gaf aanleiding tot een stroom van #MeToo openbaringen. Maar macht leidt tot meer dan seksueel misbruik alleen. Katrien de Vaan van Regioplan...
vrijdag, 10 november, 2017 - 16:42     Bron: De Unie (nieuws)
Ledenvergaderingen De Unie organiseert ledenvergaderingen om de leden bij te praten over: de cao-onderhandelingen de sociaal plan onderhandelingen de werkgroep pensioen De...
vrijdag, 10 november, 2017 - 16:27     Bron: De Unie (nieuws)
Al sinds een jaar proberen De Unie en de collegabonden NVLT, FNV Luchtvaart en CNV Vakmensen met Transavia afspraken te maken over een nieuwe cao. Tot onze teleurstelling hebben we afgelopen maandag...
vrijdag, 10 november, 2017 - 16:17     Bron: De Unie (nieuws)
In onze cao hebben we afspraken gemaakt over de reparatie en van de duur en opbouw van de WW. Op landelijk niveau is een akkoord bereikt hierover. De eventuele opname van de landelijke afspraken...
vrijdag, 10 november, 2017 - 10:58     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2018 dient het College van B...
vrijdag, 10 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel gemeentelijke managers en bestuurders ervaren overleg met hun cliënten- of participatieraad als een verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. Vaak worden deze raden ook niet bij het beleid...
donderdag, 9 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorgt diversiteitsbeleid voor meer inclusiviteit? Of staat het ‘verschildenken’ dat aan veel diversiteitsbeleid ten grondslag ligt een rechtvaardiger samenleving juist in de weg? Hoewel de uitvoering...
woensdag, 8 november, 2017 - 16:15     Bron: De Unie (nieuws)
In onze cao hebben we afspraken gemaakt over de reparatie en van duur en opbouw van de WW. Op landelijk niveau is een akkoord bereikt hierover. De eventuele opname van de landelijke afspraken zullen...
woensdag, 8 november, 2017 - 16:07     Bron: De Unie (nieuws)
Graag willen we jou informeren over de ontwikkelingen in het cao-traject. Nadat we eerst prioriteit hebben gegeven aan het afsluiten van een sociaal plan, mede op verzoek van de Ondernemingsraad,...
woensdag, 8 november, 2017 - 15:57     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie zet zich in voor een nieuwe cao Vleessector per 1 november 2017. Op 10 oktober 2017 zijn we gestart met het toelichten van de inzetbrieven voor een nieuwe cao. Woensdag 1 november 2017 zijn...
dinsdag, 7 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De opkomst van civic crowdfunding biedt mogelijkheden voor gemeentelijke overheden die burgerinitiatieven willen stimuleren. Maar slaat civic crowdfunding vooral aan bij een beperkte groep relatief...
maandag, 6 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het debat over sociale innovatie lijdt onder drie grote vergissingen. Het gaat overheid en markt vervangen als manier om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, het is apolitiek en het is...
zaterdag, 4 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid kan niet zorgen en geen maatwerk leveren. Daarvoor zijn tussenruimtes als coöperaties nodig, ondervond voormalig wethouder Arjo Klamer, die deelneemt aan de Empowerment-conferentie van 10...
vrijdag, 3 november, 2017 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers...
vrijdag, 3 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe kunnen mensen ondanks morele verschillen goed met elkaar samenleven? Sawitri Saharso betoogt in haar oratie dat de overheid randvoorwaarden kan scheppen, maar dat hiervoor ook burgers nodig zijn...
donderdag, 2 november, 2017 - 10:26     Bron: De Unie (nieuws)
Op intranet heb je kunnen lezen wat de huidige stand van zaken is wat jouw cao betreft. Het CBR heeft nieuwe voorstellen gedaan, maar deze komen niet tegemoet aan de opdracht waar jij als lid de...
donderdag, 2 november, 2017 - 09:50     Bron: De Unie (nieuws)
Dat zegt voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie over de uitgestoken hand in het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet Rutte III. In een reactie op BNR...
donderdag, 2 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er wordt veel gesproken over mensen die door hun baas of hun slechte positie op de arbeidsmarkt ‘gedwongen’ als zelfstandige aan de slag gaan. Deze groep – bijna één op de tien zzp’ers – ervaart een...
woensdag, 1 november, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De wijk is een belangrijke plek om sociale netwerken te vormen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening. Maar het is ook een plek om hen om op gelijke voet mee te...
dinsdag, 31 oktober, 2017 - 16:47     Bron: SER