Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 11 juli, 2017 - 17:40     Bron: SER
dinsdag, 11 juli, 2017 - 09:17     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor kinderen in de jeugdhulp kan hun 18e verjaardag uitlopen op een deceptie, ze zijn dan namelijk niet langer verzekerd van hulp. Gemeenten kunnen verlengde jeugdhulp toekennen maar dat gebeurt...
maandag, 10 juli, 2017 - 13:46     Bron: Ministerie SZW
In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw. Het jaarrapport 2016 is nu gereed.
maandag, 10 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Differentiatie wordt in het onderwijs gezien als de oplossing voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Eddie Denessen ziet ook nadelen: een groeiende kansenongelijkheid en scherpere...
maandag, 10 juli, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2016 – Het Duitse onderzoeksinstituut voor maatschappelijke ontwikkeling (FGW) heeft een kort verslag uitgebracht van een studie in het kader van haar programma Digitalisierung von Arbeit 02. De...
vrijdag, 7 juli, 2017 - 15:54     Bron: SER
vrijdag, 7 juli, 2017 - 14:22     Bron: De Unie (nieuws)
Deze week (week 27) hebben we weer met de HIBIN om tafel gezeten. De HIBIN treedt namens de werkgevers op in de groothandel in bouwmaterialen. Veel zijn we niet opgeschoten. Hierbij een kort verslag...
vrijdag, 7 juli, 2017 - 13:03     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren. Daarom krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk...
vrijdag, 7 juli, 2017 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot onlangs in de Voorjaarsnota dat de zogenoemde kostendelersnorm in de AOW niet wordt ingevoerd. De ministerraad heeft er nu op voorstel van...
vrijdag, 7 juli, 2017 - 10:18     Bron: Ministerie SZW
Op internet is een ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. gewijzigde eisen certificerende instellingen gepubliceerd.
vrijdag, 7 juli, 2017 - 09:34     Bron: Ministerie SZW
Bij een controle van 30 aspergetelers bleek bij 17 bedrijven (57%) de boel niet op orde. Nagenoeg alle overtredingen betroffen de arbeidstijdenwet. Ook bij andere 'open teelten' wordt er te lang...
vrijdag, 7 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die in armoede leven en migranten lopen in de praktijk tegen dezelfde problemen aan. Niet alleen worden beide groepen op een negatieve manier benaderd en zijn ze het slachtoffer van...
donderdag, 6 juli, 2017 - 16:45     Bron: SER
donderdag, 6 juli, 2017 - 16:42     Bron: De Unie (nieuws)
Deze week heeft het kwartaaloverleg bij Atos weer plaatsgevonden. De volgende punten zijn besproken: stand van zaken Atos, uitspraak kortgeding H2 2016 bonus en de jubileumuitkering. Stand van...
donderdag, 6 juli, 2017 - 15:53     Bron: SER
donderdag, 6 juli, 2017 - 12:10     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Belangstellenden...
woensdag, 5 juli, 2017 - 20:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anders dan vaak wordt beweerd, is er in Nederland geen sprake van een ‘uitholling’ van de middenklasse. Maar middengroepen zijn wel onzekerder geworden, concluderen de samenstellers van het WRR-...
woensdag, 5 juli, 2017 - 10:31     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW kan als het aan minister Asscher ligt bedrijven gaan bestraffen die in het verleden de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen hebben overtreden. Dit omdat gezondheidsklachten...
woensdag, 5 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Zorgagenda van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) inspireerde Jaap van Velzen tot ideeën voor betere zorg. Hij pleit voor meer empathie, meer oplossingen zonder formulieren en...
woensdag, 5 juli, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN bulletin, 2e kwartaal juni 2017
dinsdag, 4 juli, 2017 - 10:02     Bron: SER
maandag, 3 juli, 2017 - 17:05     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie en overige vakbonden hebben afgelopen vrijdag (30 juni 2017) een onderhandelingsakkoord afgesloten voor de cao APG. De nieuwe cao krijgt een looptijd van 1 april 2017 tot 1 november 2018,...
maandag, 3 juli, 2017 - 16:38     Bron: De Unie (nieuws)
  The long goodbye: Werkgelegenheid in Nederland voorlopig gegarandeerd. Maar het “klassieke” Unilever verdwijnt uit Nederland. De Unie pakt deze handschoen op!    ...
maandag, 3 juli, 2017 - 10:36     Bron: De Unie (nieuws)
​​Binnen de grootste pensioenuitvoerder, de Algemene Pensioen Groep (APG), heeft vakbond A’95/CMHF besloten om per 1 januari over te gaan naar vakorganisatie De Unie. Het dagelijks bestuur van...
maandag, 3 juli, 2017 - 08:53     Bron: Ministerie SZW
De gemeenten Groningen en Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer krijgen toestemming van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om twee jaar lang anders om te gaan met de uitvoering...
maandag, 3 juli, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving slaat met haar recente kritiek op evidence-based practice in de zorg de plank mis, betoogt Renske van der Zwet. Evidence based practice is geen kwestie van...
maandag, 3 juli, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In de Nieuwsbrief Managementsite Netwerk vraagt Eric Alkemade zich af of de ideeën van Ricardo Semler nog steeds vernieuwend en bruikbaar zijn. In het onderstaande vatten we zijn artikel over Semlers...
vrijdag, 30 juni, 2017 - 17:56     Bron: Ministerie SZW
Ook in 2016 hebben werkgevers in de markt meer banen voor mensen met een beperking ingericht dan in het sociaal akkoord met het kabinet is afgesproken. Daar staat tegenover dat overheidswerkgevers de...
vrijdag, 30 juni, 2017 - 16:50     Bron: Ministerie SZW
Op 1 juli 2017 treedt de nieuwe Regeling internationaal handelsverkeer in werking. Deze regeling biedt het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid om flexibel arbeidskrachten vanuit het...
vrijdag, 30 juni, 2017 - 15:59     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie maakt zich zorgen over de arbeidsmarkt. We zien dat werknemers van 45 jaar al als te oud worden gekwalificeerd. Op 29 juni 2017 heb je Reinier Castelein, voorzitter van De Unie, kunnen horen...
vrijdag, 30 juni, 2017 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) werken, vallen vanaf 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon (WML). De ministerraad heeft op...
vrijdag, 30 juni, 2017 - 12:57     Bron: De Unie (nieuws)
De arbocatalogus voor de tuinzaadbedrijven is vernieuwd. Vanaf 1 juli 2017 is de vernieuwde arbocatalogus beschikbaar op www.agroarbo.nl. De Unie is één van de initiatiefnemers van de...
vrijdag, 30 juni, 2017 - 09:26     Bron: De Unie (nieuws)
Reinier Castelein, voorzitter van De Unie, was donderdagavond te gast in het programma Hollandse Zaken. Hij gaf zijn visie op de stelling "Crisis voorbij? Niet voor mij".  Bekijk hier de...
vrijdag, 30 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kleinschalige woonvormen laten zich financieren door persoonsgebonden budgetten. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg en zou verboden moeten worden, stelt Harrie Verbon. Vijf jaar geleden...
donderdag, 29 juni, 2017 - 16:48     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017. Dit komt doordat...
donderdag, 29 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gentrificatie zorgt voor betere voorzieningen, en sterkere schouders in de buurt kunnen dienen als rolmodel, stellen Doff en van der Sluis op deze site. Emily Miltenburg onderzocht het effect van de...
woensdag, 28 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De herinvoering van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen in de WW heeft als doel de werkloosheid onder ouderen te verkleinen. Het regeringsbeleid, activerend en stimulerend, leidt inderdaad...
dinsdag, 27 juni, 2017 - 15:21     Bron: SER
Bij regionale samenwerking moeten overheden, bedrijven en onderzoek/onderwijs samen optrekken. Het kabinet bevestigt deze en andere constateringen uit het SER-advies Regionale samenwerking. In de...
dinsdag, 27 juni, 2017 - 10:53     Bron: SER
De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) vraagt nogmaals aandacht voor een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting, want dat is cruciaal voor consumenten en...
dinsdag, 27 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
– Flandres Syergy Inspireert is het Ledenbulletin van Flandres Synergy (FS) nummer 10 van Juni 2017. Het bevat onder meer Goede Praktijken, een Tool-Kitt en informatie over nieuwe netwerken van ‘...
dinsdag, 27 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Zonnehoeve Productions is een maatwerkbedrijf in Vlaanderen, actief in verpakkingen en houtbewerking, een bedrijf in de ‘sociale economie’. Zij bieden werkplekken voor ‘doelgroep medewerkers’ die...
maandag, 26 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kleine schulden worden grote schulden. De schuldenproblematiek ontstaat vooral doordat overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven het te ingewikkeld hebben gemaakt. In een advies draagt de...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 16:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit onvrede of betrokkenheid, burgers komen steeds vaker met alternatieven voor overheidsbeleid. Die overheid weet nog niet goed hoe daarmee om te gaan. De bestuurskunde kan helpen, maar dan moet die...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 09:27     Bron: Ministerie SZW
Wie een levenspartner verliest, heeft steun nodig. Steun in het omgaan met het verdriet, steun bij de enorme lijst met praktische beslommeringen die op een weduwe of weduwnaar af komen en steun om op...
vrijdag, 23 juni, 2017 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moslims sluiten binnenkort de vastenmaand Ramadan af met het Suikerfeest. Geen feest waar grote hoeveelheden suiker worden genuttigd, al doet de naam anders vermoeden. Waarom noemen we het dan toch...
donderdag, 22 juni, 2017 - 08:00     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
donderdag, 22 juni, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Omdat veel organisaties experimenteren met zelfsturende teams besteedt de nieuwsbrief: nieuworganiseren.nu aandacht aan de vraag ‘Wat zijn zelfsturende teams precies en waarom zou je ermee aan de...