Extern nieuws: Stichting van de Arbeid

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 24 oktober, 2017 - 11:16     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid verzoekt Europese BTW-comité pensioenfondsen gelijk te behandelen.
woensdag, 6 september, 2017 - 13:48     Bron: Stichting van de Arbeid
Informatie over uitvoering en de regeling van de private WW (Werkloosheidswet) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
woensdag, 6 september, 2017 - 13:48     Bron: Stichting van de Arbeid
Verzoek om decentraal overleg Laagste loonschalen
woensdag, 6 september, 2017 - 13:48     Bron: Stichting van de Arbeid
Informatie over uitvoering en de regeling van de private WW (Werkloosheidswet) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
woensdag, 6 september, 2017 - 13:48     Bron: Stichting van de Arbeid
Verzoek om decentraal overleg Laagste loonschalen
maandag, 4 september, 2017 - 17:15     Bron: Stichting van de Arbeid
Brief van de Stichting van de Arbeid aan decentrale cao-partijen over het opnemen van afspraken over loondoorbetaling bij ziekte.
maandag, 4 september, 2017 - 17:15     Bron: Stichting van de Arbeid
Brief van de Stichting van de Arbeid aan decentrale cao-partijen over het opnemen van afspraken over loondoorbetaling bij ziekte.
woensdag, 21 juni, 2017 - 13:41     Bron: Stichting van de Arbeid
De bijdrage van de Nederlandse sociale partners in 2016-2017 aan het Nationaal hervormingsprogramma
vrijdag, 2 juni, 2017 - 15:41     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid richt zich tot Tweede Kamer met oplossing om onevenwichtigheid in netto pensioenregeling weg te nemen.
woensdag, 10 mei, 2017 - 14:05     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid stuurt brief aan cao-partijen met uitleg over de landelijke uitvoering van de private aanvulling WW en loongerelateerde WGA (derde WW-jaar).
maandag, 10 april, 2017 - 18:05     Bron: Stichting van de Arbeid
Brochure Sectorplannen, pleister op de crisispijn, steen in de vijver van de uitvoering en katalysator voor het arbeidsmarktbeleid
vrijdag, 7 april, 2017 - 12:05     Bron: Stichting van de Arbeid
Brief van de Stichting van de Arbeid aan de Tweede Kamer.
donderdag, 2 maart, 2017 - 17:31     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid vraagt aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.
woensdag, 1 maart, 2017 - 16:51     Bron: Stichting van de Arbeid
Voorstel van de Stichting van de Arbeid over verbetering netto pensioenregeling.
dinsdag, 21 februari, 2017 - 14:30     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid heeft via een brief aan de minister van SZW laten weten dat de meeste cao-partijen de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 naleven.
maandag, 6 februari, 2017 - 15:36     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid verzoekt werkgevers/HR en medezeggenschapsorganen om voor OR scholing een door SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut te gebruiken.
maandag, 6 februari, 2017 - 15:33     Bron: Stichting van de Arbeid
Overzicht van alle publicaties van de Stichting van de Arbeid in 2017.
dinsdag, 17 januari, 2017 - 10:48     Bron: Stichting van de Arbeid
De Code Pensioenfondsen wordt steeds beter nageleefd. Dit blijkt uit het rapport ‘ Werken aan vertrouwen’ van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen.
dinsdag, 17 januari, 2017 - 10:46     Bron: Stichting van de Arbeid
vrijdag, 16 december, 2016 - 16:21     Bron: Stichting van de Arbeid
Verkenning van de Stichting van de Arbeid: Overgang van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden bij aanbesteding, uitbesteding en (schijn)faillissement.
woensdag, 16 november, 2016 - 17:25     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid doet oproep aan Tweede Kamer om pensioenopbouw voor Wajongers op korte termijn mogelijk te maken.
dinsdag, 8 november, 2016 - 10:34     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid en de overheid (ministeries van OCW, SZW en EZ) hebben hun Convenant EVC uit 2012 aangepast.
dinsdag, 8 november, 2016 - 10:27     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid en de overheid (ministeries van OCW, SZW en EZ) hebben hun Convenant EVC uit 2012 aangepast.
maandag, 17 oktober, 2016 - 17:29     Bron: Stichting van de Arbeid
De grootste Peruaanse vakcentrale CGTP en de grootste ondernemersorganisaties in dat land SNI zijn enthousiast geworden over het Nederlandse overlegmodel.
donderdag, 21 april, 2016 - 11:35     Bron: Stichting van de Arbeid
Het kabinet heeft met coalitiepartners en sociale partners overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz).
dinsdag, 19 april, 2016 - 18:26     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid geeft aan hoe sectoren werknemers en werkzoekenden stimuleren om inzetbaar te zijn en blijven op de arbeidsmarkt.
vrijdag, 1 april, 2016 - 14:40     Bron: Stichting van de Arbeid
Brief van de Stichting van de Arbeid aan de Eerste Kamer over behandeling wetsvoorstel over verbeterde premieregeling t.a.v. pensioenen.
donderdag, 24 maart, 2016 - 11:23     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid verzoekt kabinet maatregelen te nemen om gevolgen van lage rente op pensioenen en consumentenvertrouwen te beperken.
vrijdag, 18 maart, 2016 - 17:37     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid informeert cao-partijen over de laatste stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de private aanvulling WW/WGA.
woensdag, 16 maart, 2016 - 13:54     Bron: Stichting van de Arbeid
woensdag, 16 maart, 2016 - 13:51     Bron: Stichting van de Arbeid
Overeenkomsten tussen partijen waarbij de Stichting van de Arbeid één van de tekenende partijen is.
woensdag, 16 maart, 2016 - 12:20     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid en de VNG hebben op een SER-conferentie een verklaring over de oprichting van de Wmo-kamer ondertekend.
vrijdag, 4 maart, 2016 - 12:15     Bron: Stichting van de Arbeid
In een brief van 3 maart 2016 dringen de StvdA en Pensioenfederatie aan om de keuze voor een vaste of variabele uitkering niet wettelijk vast te leggen maar over te laten aan contractspartijen.
woensdag, 27 januari, 2016 - 17:43     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid omarmt, onder voorbehoud van twee inhoudelijke wijzigingen, het Wetvoorstel variabele pensioenuitkering van staatssecretaris Klijnsma.
woensdag, 27 januari, 2016 - 17:25     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid informeert minister Asscher dat het verbod op nulurencontracten in de zorg is opgenomen in de cao van alle betrokken sectoren.
woensdag, 27 januari, 2016 - 17:23     Bron: Stichting van de Arbeid
Overzicht van alle publicaties van de Stichting van de Arbeid in 2016.
dinsdag, 15 december, 2015 - 14:43     Bron: Stichting van de Arbeid
StvdA brengt stappenplan voor voortzetting pensioenopbouw bij inkomen van meer dan 100.000 euro bij arbeidsongeschiktheid voor 1 januari 2015 onder de aandacht van cao-partijen en...
vrijdag, 11 december, 2015 - 13:25     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid geeft antwoord op vragen van minister Bussemaker over cao-afspraken ten aanzien van bbl-plekken.
donderdag, 10 december, 2015 - 13:43     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid schrijft een voorstel om de ontstane impasse met betrekking tot de kabinetsreactie op het SER-TAW-advies te doorbreken.
donderdag, 26 november, 2015 - 12:40     Bron: Stichting van de Arbeid
Acht handreikingen voor veilig en gezond werk in een veilig en gezond bedrijf
dinsdag, 24 november, 2015 - 13:24     Bron: Stichting van de Arbeid
In de Afronding Sociaal Akkoord staat hoe de Stichting de uitvoering van alle gemaakte afspraken en maatregelen beoordeelt.
dinsdag, 24 november, 2015 - 11:31     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om de reparatie van de beperking van de WW en WGA concreet vast te leggen in cao’s.
donderdag, 19 november, 2015 - 13:05     Bron: Stichting van de Arbeid
vrijdag, 9 oktober, 2015 - 16:12     Bron: Stichting van de Arbeid
Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars en Stichting van de Arbeid bevelen werkgeverschecklist ‘Wegwijs in het pensioen’ aan om pensioenbewustzijn te vergroten.
vrijdag, 9 oktober, 2015 - 15:53     Bron: Stichting van de Arbeid
Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars en Stichting van de Arbeid bevelen werkgeverschecklist ‘Wegwijs in het pensioen’ aan om pensioenbewustzijn te vergroten.
maandag, 21 september, 2015 - 19:06     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid kaart bij staatssecretaris Klijnsma de pensioenopbouw van Wajongers aan die voor aanmerking komen voor de loonsuppletie-regeling.
maandag, 7 september, 2015 - 13:16     Bron: Stichting van de Arbeid
maandag, 7 september, 2015 - 13:03     Bron: Stichting van de Arbeid
dinsdag, 30 juni, 2015 - 19:10     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid brengt een aanbeveling aan decentrale cao-partijen uit over de vermelding van de normale arbeidsduur en het uurloon in cao’s.
dinsdag, 30 juni, 2015 - 19:08     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid stelt in een brief minister Asscher van SZW op de hoogte van de voortgang van de besprekingen over driehoeksrelaties.