Arbeidsvoorwaarden

EU start openbare raadpleging voor een sociaal Europa

De sociale dimensie van de EU staat de komende jaren hoog op de agenda. De geeft invulling aan sociale ambities van de EU, bijvoorbeeld door te streven naar meer werkgelegenheid, minder werkloosheid en minder armoede. In 2015 is Europa 2020 halverwege de looptijd. Hoogste tijd om te debatteren over nut en noodzaak van Europa 2020. Worden de juiste prioriteiten gesteld? Op welke manier moeten doelen worden bereikt?